نقش فرایند های ژئومورفولوژی در منطقه ملاوی - پلدختر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه  »  نقش فرایند های ژئومورفولوژی در منطقه ملاوی – پلدختر

دانلود نقش فرایند های ژئومورفولوژی در منطقه ملاوی – پلدختر فرایندهای ژئومورفولوژی مقاله تحقیق پروژه رشته ژئومورفولوژی مقالات ژئومورفولوژی رشته ژئومورفولوژی چیست مقاله ژئومورفولوژی دانلود کتاب ژئومورفولوژی مقالات ژئومورفولوژی شهری مقاله در مورد ژئومورفولوژی مقالات ژئومورفولوژی ساحلی مقاله های ژئومورفولوژی مقاله انگلیسی ژئومورفولوژی دانلود مقاله ژئومورفولوژی

Geomorphology

 

موضوع : نقش فرایند های ژئومورفولوژی در منطقه ملاوی – پلدختر

– طرح مسأله و هدف از بررسي
براي انجام پروژه‌هاي مختلف طبيعي و انساني بايد ويژگيهاي ژئومورفولوژي منطقه را كاملاً شناخت. زيرا چهره طبيعي و ظاهري يك منطقه گوياي ژئومورفولوژي خاص آن منطقه مي‌باشد.
منطقه مورد مطالعه به دليل دارا بودن امكانات و توانهاي بالقوه طبيعي، ويژگيهاي اقليمي، ژئومورفولوژيكي و هيدرولوژي متنوع همچنين چشم‌اندازهاي جالب اكولوژيكي به عنوان يكي از مناطق مستعد كشاورزي، دامداري و نفتي از اهميت ويژه ا‌ي برخوردار است. در منطقه مورد مطالعه اشكال ژئومورفولوژي مهمي ديده مي‌شود كه اثرات مختلفي بر پديده‌هاي طبيعي و انساني منطقه گذاشته است. زمين لغزش‌هاي اتفاق افتاده در منطقه مهمترين پديده ژئومورفولوژي به شمار مي‌آيد كه اثرات فراواني در گذشته و حال بر منطقه داشته‌اند. توجه به فرآيندهاي شكل‌زا با توجه به تغييراتي كه در مقياس زمان در چهره ناهمواريها ايجاد مي‌نمايند؛ مي‌تواند تصوير روشني را از فرآيندهاي ديناميك منطقه در برابر ديدگان انسان قرار دهد. زمين‌لغزه‌ها و حركتهاي توده اي بر روي دامنه‌ها فرمي از فرآيندهاي دامنه اي و نوعي از بلايا و سوانح طبيعي مي‌باشند كه هر ساله در نقاط مختلف جهان رخ داده و خسارات جاني، مالي و زيست محيطي قابل توجهي به بار مي‌آورند، گرچه در ميان سوانح طبيعي، زمين‌لغزش و حركات توده‌يي از نظر تلفات جاني و مالي نسبت به سوانح ديگري چون زلزله، سيلاب و … سهم و نقش كمتري دارد؛ اما در نواحي خاص و مقياس كوچكتر وقوع زمين‌لغزشها و حركات توده اي مي‌تواند بسيار قابل توجه و مهم باشد.
گسترش بي‌رويه شهرنشيني و رشد روزافزون جمعيت شهري، شتابزدگي حيرت‌آور در مصرف منابع طبيعي مانند آبهاي سطحي و زيرزميني، خاك و مرتع مناسب به ويژه در نواحي آسيب‌پذير و شكننده بخش جنوبي و شمالي آن، پديده فرسايش و آثار سوء آن و بالاخره استفاده نامناسب از اراضي، منطقه مورد مطالعه را در خطر جدي قرار داده است. اين سير قهقرايي طبيعت عمدتاً به بهانه طرحهاي عمراني مختلف بدون نگرش منطقي و اصولي و مطالعه سيستماتيك صورت گرفته و به نظر مي‌رسد جايگاه و تأثير فرآيندهاي ژئومورفولوژي در برنامه‌ريزي عمراني مدنظر قرار نگرفته است. بنابراين استفاده كاربردي از اين علم از يك سو انسان را در بهره‌برداري معقول‌تر از مواهب طبيعي راهنمايي مي‌كند و از طرف ديگر تناسب در بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي طبيعي را بهتر هدايت مي‌نمايد.
– فرضيات تحقيق
فرضيه يك تصور، گمان يا حدس آگاهانه درباره نتايج احتمالي تحقيق است. فرضيه يك راه حل فرضي است، يا يك نظريه اي كه بايد ثابت شود و جواب معقول براي مسأله تحقيق ارايه نمايد. بديهي است، كه شروع كار بر روي پژوهش حاضر تنها با در اختيار داشتن تعدادي فرضيه امكان‌پذير است. با توجه به وسعت منطقه مورد مطالعه و نيز تنوع پديده‌ها، زمينه‌هاي متعددي براي بررسي و تحقيق در زمينه‌هاي ژئومورفولوژي وجود دارد كه از آن ميان در رابطه با موضوع مورد تحقيق، فرضيه‌هاي زير مطرح و مورد توجه و تأكيد است:
– بهره‌برداريهاي بي‌رويه در منطقه بدون توجه به ساختار ژئومورفولوژي، آثار زيانباري بر منابع طبيعي وارد نموده است.
– شناخت فرآيندهاي غالب در منطقه علل آسيب‌پذيري را در نقاط حساس و شكننده مشخص مي‌سازد.
– شناسايي ويژگيهاي ژئومورفولوژي و هيدرولوژي منطقه اجراي طرحهاي عمراني را با موفقيت همراه مي‌سازد.
– پيشينه تحقيق
منطقه مورد مطالعه، منطقه اي كوهستاني مي‌باشد كه به دلايل مختلف از جمله محروميت منطقه، نبود متخصصان در رشته‌هاي مختلف، مشكلات ناشي از جنگ، عدم بودجه كافي مطالعات و پژوهش و مشكلات دسترسي به تمام نقاط آن براي پژوهشگران، تحقيق مناسبي صورت نگرفته و هيچ مطالعه اي به طور مستقيم در مورد ژئومورفولوژي، فرسايش و هيدرولوژي آن در منطقه مورد مطالعه صورت نگرفته است. اما مطالعاتي كوتاه در مورد زمين‌لغزه سيمره كه بخش كوچكي از منطقه مورد مطالعه اينجانب مي‌باشد، توسط پژوهشگران ايراني و خارجي صورت گرفته است.
پژوهش حاضر در نظر دارد ويژگيهاي مورفولوژيكي متنوع اين منطقه را كه هريك به نحوي با مسايل اقتصادي و بهره‌برداري از محيط طبيعي تأثير بارزي دارند، مشخص نمايد و در رفع برخي تنگناها و مشكلات زيست محيطي و بهره‌برداري بهينه از زمين و مديريت محيط مورد مطالعه استفاده مسئولين اجرايي، برنامه‌ريزان و پژوهشگران قرار گيرد و اقدامات مناسب و اصولي جهت كنترل فرسايش و جلوگيري از تخريب و فرسايش خاك به منظور بالا بردن توان كشاورزي و اقتصادي منطقه عملي گردد و پتانسيل‌هاي طبيعي منطقه و منابع طبيعي سودآور جهت برنامه‌ريزي از جنبه‌هاي مختلف اقتصادي و عمراني شناخته شود.
– روش تحقيق
پژوهش مورد نظر شامل مطالعات كتابخانه اي و بررسي پژوهشهايي است كه تاكنون در منطقه صورت گرفته است. در اين مرحله از نقشه‌هاي توپوگرافي، زمين‌شناسي، هيدرولوژي و عكسهاي هوايي استفاده خواهد شد و از تلفيق آنها نقشه مقدماتي ژئومورفولوژي تهيه مي‌شود. همچنين مرحله مطالعه با استفاده از كتب، مقالات، رساله‌ها، گزارش‌هاي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي و منابع لاتين و تطبيق و مقايسه آنها صورت گرفته است.

نقش فرایند های ژئومورفولوژی در منطقه ملاوی – پلدختر

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات