دانلود پاورپوینت اسكيزوفرني (روان گسيختگي) ppt
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود پاورپوینت اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

دانلود پاورپوینت اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

دانلود پاورپوینت اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

تعريف:
اسكيزوفرني سندرمي باليني شامل آسيب شناسي رواني متغير اما عميقاً ويرانگري است كه شناخت، هيجان، ادراك و ساير جنبه هاي رفتار را درگير مي كند. بروز اين تظاهرات در افراد مختلف و در طول زمان متغير است.تأثير بيماري همواره شديد و معمولاً ديرپا است.
تظاهرات باليني، پاسخ درماني و سير بيماري در افراد مختلف متفاوت است.
نكته: تشخيص اسكيزوفرنيا كاملاً مبتني بر شرح حال روانپزشكي و معاينه وضعيت رواني است.

تاريخچه:
پزشكان يونان باستان هذيان بزرگ منش، پارانويا و تباهي كاركردهاي شناختي و شخصيت را توصيف كرده اند.
در قرن نوزدهم به عنوان اختلال طبي كه ارزش درماني و بررسي داشته باشد مورد توجه قرار گرفت:
1- بنديكت مورل:(1873-1809) دمانس پره كوز يا demence precoce
2- اميل كرپلين: dementia precox
Mana-Depression
Paranoia

3- اويگن بلويلر: اصطلاح اسكيزوفرني
علائم اصلي:
4A:Association,Affect,Autism,Ambivalence
علائم فرعي:Hallocination, Dllusion
4- ارنست كرچمر: (1926-1888) آستنيك(لاغر اندام)، آتلنيك(پهلواني)، ديسپلاستيك، پيكنيك

5- كورت اشنايدر:
1- علائم درجه 1:
الف) شنيدن صداي افكار خود.
ب) شنيدن صداهايي كه با هم بحث و يا جدل مي كنند.
پ) شنيدن صداهايي كه اظهار نظر مي كنند.
ت) تجاربي از احساس انفعال در بدن خود.
ث) ربايش فكر و تجارب ديگري كه حاكي از تحت نفوذ قرار گرفتن فكر است
ج) پخش فكر
چ) ادراكهاي هذياني
ح) هر تجربه ديگري كه مربوط به اراده، حالات عاطفي ساختگي، و تكانه هاي ساختگي باشد.
2- علائم درجه 2:
الف) ساير اختلالات ادراكي
ب) افكار هذياني ناگهاني
پ) احساس گم گشتگس(preplexity)
ت) تغييرات خلقي به صورت افسردگي و سرخوشي
ث) احساس ضعف روحي
ج)“… و نيز بسياري علايم ديگر“

6- كارل ياسپرس: existential Psychoanalysis
كمك به درك مفهوم روانشناختي علائم و نشان هاي اسكيزوفرني(هذيان و توهم)
7- آدولف ماير: Psychobiology
اسكيزوفرني و ساير اختلالات رواني واكنشي در برابر فشار رواني زندگي مي دانست.

اپيدميولوژي:
شيوع مادام العمر در USA 1%
DSM-IV-TR
بروز سالانه 5-0/5 مورد از هر 10000 نفر
انتشار جغرافيايي يكسان
زن= مرد
مردان 25-10
زنان 35-25 10-3% زنان در 40 سالگي
قبل 10 سالگي و بعد از 60 سالگي نادر است.

دانلود پاورپوینت اسكيزوفرني (روان گسيختگي)

قیمت : 4500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :