دانلود پایان نامه ایثار به همراه پرسشنامه
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

دانلود پایان نامه ایثار

دانلود پایان نامه ایثار به همراه پرسشنامه

مقدمه
نگاه به مقوله ايثار نگاه عميقي است.ايثار و شهادت(كه قله و اوج ايثارگري است) نهايت كمال يك انسان است كه خود را در خدا ذوب كرده اين كمال ومشاهده آن ديد وسيعي را مي طلبد. كه در خور شايسته بررسي ابعاد آن باشد اين يك مقوله انساني است كه در همه جوامع وجود دارد ساير ملل براي ايثارگران وكشته شدگان جنگهاي خود عظمت وجايگاه خاصي قائلند وهمواره كوشيده اند آنها را با مباهات وافتخارات وذخيره اي براي پيشرفت نسلهاي بعدي قرار دهند.حتي كشورهايي هم كه درگير جنگ نبوده واز اين حماسه آفريني هاي تاريخي بي بهره بوده اند سعي كرده اند با اسطوره معنوي هايي در فرهنگ بومي خود تجلي گاه كمال انسانيت را به مردم خود شناسانده و به نوعي روح ايشان را براي رشد و ترقي آماده تر سازند چرا كه همين فضيلتهاي فردي است كه موجب ايجاد پيوند بين افراد مختلف اجتماع ودر نهايت برقراري ارتباط بين جوامع مختلف ميشود در ايران اسلامي ما هم به دليل استحكام مباني ديني ونيز تمدن وپيشينه ي غني فرهنگ اين بحث يعني ايثار است.
اين فضيلت (از خود گذشتگي) زماني در ريز علي خواجوي دهقان فداكار جلوه مي‌كند و زمان ديگر در يك معلم فداكار تجلي مي يابد و مواردي چون نوجوانان ها و دانش آموزاني چون شهيد فهميده مي توان يافت.
در تاريخ ايران عزيز ما اوج اين ايثار را كه نمونه هاي فراواني هم دارد در دوران هشت ساله دفاع مقدس به نظاره نشستيم. دفاعي كه آحادملت در آن مشاركت داشته و به اتفاق در برابر دشمن ايستادند. ما درصدد هستيم اين جايگاه را به صورت واقعي بازشناسي و نمايان كنيم.

1-1 بيان مساله
1- آيا ايثار تنها گذشتن از جان و مال است؟
2- آيا ايثار در جامعه ي اسلامي امروز امتياز محسوب مي شود؟
3- آيا ميزان تاثير ايثار در افراد جامعه زياد است يا كم؟
4- آيا دانش آموزان در ايثار نقشي دارند؟

2-1 اهميت وضرورت مسئله
فرهنگ ايثار وجانبازي بستر تحولات فرهنگي جامعه از جريان رشد وشكوفايي براي تربيت انسانها وتعالي آنها به سوي قله رفيع انسان كامل است .عزيزان جانباز، پاي بندي خود را به اعتقادات اسلامي با ايثار خون وبا نثار بند بند وجودشان به اثبات رسانيدند.
ما بايد جامعه را به سوي ويژگي هاي جانباز آرماني ،تعالي بخشيم: نه اينكه جانبازان را از اوج ايثارگري تنزل دهيم تحولات سياسي در كشورها وانقلاب هاي كه منجر به تغيير ساختاري نظام ها وحكومت ها مي شوند، داراي ويژگي هاي فرهنگي خاص خود هستند. تغييردر فرهنگ عمومي مردم وجايگزيني فرهنگ جديد به جاي گذشته ،بر خلاف تغييرات سياسي نظامي، كه در مدت نسبتا كوتاهي به وقوع مي پيوندند ومستلزم صرف زماني طولاني است.
در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه هاي مختلف استكبار جهاني وپيش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مكتب عشق وايثار سر از پاي نشناختن وبا تعالي معنوي وعرفاني در صف مقدم مبارزه با استكبار جهاني وايادي مزدور آن پيشتاز صحنه هاي خون وشرف گرديدند. اوج اين ايثارگريها در ميدان هاي مبارزه حق عليه باطل و در جاي جاي ميهن اسلامي، از كردستان تا خوزستان، در هنگامه خون و خطر وعشق وشرف نمايان گرديد.
در هر جامعه مجموعه اي از نيروهاي مختلف وجود دارند كه در طيف بسيار وسيعي از كفر تا ايمان طبقه بندي مي شوند و در مواجهه با نهضت هاي الهي عكس العملهاي خاص خود را نشان مي دهند. به گونه اي كه پاره اي از مردم تا مرز شهادت وايثار وجان ومال از مباني عقيدتي وارزشهاي مكتبي آن نهضت الهي حمايت مي كنند وعده اي ديگر در موضع كفر والحاد خود،سرسختانه در مقابل آن قرار مي گيرند.
در تداوم انقلاب و در مواجه با توطئه هاي مختلف استكبار جهاني وپيش آمدن ابتلائات مختلف جانباختگان مكتب عشق وايثار سراز پاي نشناختند وبا تعالي معنوي و عرفاني در صف مقدم مبارزه با استكبار جهاني وايادي مزدور آن اقدام كردند.
اين جاست كه وظيفه ي بس خطير جامعه و تمام كساني كه ايثارگران به گردن آنان حق حيات دارند آشكار مي گردد.و اما اين مقوله نيز از دو جهت قابل توجه وبررسي است: يكي آنكه اساسا جامعه بايد دين خود را نسبت به كساني كه با ايثار وجانبازي ،حيات وبقاي جامعه را تضمين كرده اند ادا كردند وكوتاهي وسهل انگاري در انجام اين وظيفه كفران نعمت وناسپاسي وحق ناشناسي است. از جهت ديگر قدرداني نسبت به ايثارگران نشانه ي تلاش وايثار خود قرارداده بود ونظام اسلامي ما نيز در تمام برنامه ريزي ها وجهت گيري هاي فرهنگي،سياسي، اقتصادي و..
اين هدف مقدس را نصب العين قرار داده است. از اين ديدگاه ايثار وجان فشاني در راه تحقق آرمان ها وتثبيت ارزش هاي الهي، مقدم بر هر خدمت و حركتي به شمار مي آيد، چه، در پرتو ايثار وفداكاري است كه امنيت جامعه ي اسلامي در قبال توطئه هاي دشمنان تضمين شده زمينه مناسب براي ساختن يك جامعه ي نمونه ي قرآني فراهم مي گردد.

3-1 اهداف پژوهش
1- آشنايي با مفهوم ايثار
2- آشنايي و درك طبقات ايثار
3- شناخت تاثيرات ايثار در جامعه
4- بررسي نگرش هاي موجود به اين مبحث دربرخي منابع موجود
گرداوري اين تحقيق از آن جا كه قشر جوان ونوجوان ما به نوعي اميد آينده كشور محسوب مي شوند بايد براي پذيرش نقش هاي مختلف آينده آماده شوند و تمام جنبه هاي زندگي را بياموزند.
يكي از جنبه هاي زندگي ايثار وفداكاري است زيرا مي توان در اين مورد ايثارگران واقعي وخصلت پاك و با ارزش آنها را براي عموم مردم به تصوير كشيد وبراي جوامع بعدي به يادگار گذاشت.
اين تحقيق نيز با هدف ارزيابي ايثار در جوامع مختلف وچگونگي آن گردآوري شده است.
به دلیل ضیق وقت امکان استفاده از بسیاری از ابزار و طرحهای اماری دقیق میسر نگردید.

4-1 بررسي تحقيقات انجام شده پيرامون مسئله ي مورد نظر
در زمينه ايثار تحقيقات زيادي به عمل آمده است از جمله تحقيقات عمر وخالد ودكتر معين و..كه ميتوان از نظرات آنها استفاده كرد وحتي تاريخچه اي از ايثار كه در تاريخ اسلام در دوره پيامبر ارائه شده استفاده كرد ولي در زمينه ي تاثيرات آن در جامعه تحقيقات زيادي به عمل نيامده و به شكل مكتوب منابع زيادي در دسترس نبوده است.حال سعي ما دانش آموزان ونوجوانان دراين تحقيق بر اين است كه انواع ايثار و تاثير آن را در جامعه مورد بررسي قرار دهيم.


منابع و مآخذ
1- امید، حسن، فرهنگ امبد ، انتشارات امیر کبیر 2537
2-كوفي، ابن اعثم، مترجم احمد روحاني، جنگهاي حضرت علي(ع) نشر نواي قلم 1381
3-سادات، محمدعلي، اخلاق اسلامي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه
4-حياتي، عبدالرضا، مجموعه خاطرات لبخند بزن رزمنده، كنگره ي سرداران و 6000 شهيد كربلاي خوزستان تير 1379
5-اسرار، مصطفي، مفاهيم قرآن، نشر محيا تابستان 1375
6-گزيده اي از رهنمودهاي مقام معظم رهبري به جوانان، ترنم باران نشر سازمان
7-علي بابائي، احمد، تفسير نمونه جلد 5 دارالكتب الاسلامي تهران 1380
8-دلشاد تهراني، مصطفي، تفسير موضوعي نهج البلاغه، نشر معارف تابستان 1384
9-انصاري، خواجه عبدالله داستانهاي عرفاني، تشر عروج پاييز 1373
10-رجب زاده، احمد، ازشها و ضعف و وجدان كاري در ايران نامه پژوهش شماره 5
11-قائمي راد، محمد امين، جامعه شناسي علم 1378
12-جبران خليل جبران، پيامبر، ترجمه دكتر الهي قمشه اي، انتشارات روزنه 1378
13-چوپا، ديباك، هفت قانون معنوي موفقيت، ترجمه گيتي خوشدل، نثر گفتار 1381
14-مطهري، مرتضي، سيري در نهج البلاغه، انتشارات صدرا، 1360
15-عميد زنجاني، عباسعلي، زهد و ايثار، انتشارات اسلامي 1378
16-شريعتي، علي، حسين وارث آدم، انتشارات صدرا 1360
17-محدثي، جواد، روايت انقلاب، انتشارات مدرسه 1376
18-ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، انتشارات صدرا 1372
19-آويني، مرتضي، دوكوهه، انتشارات كانون فرهنگي 1380
20-آويني، مرتضي، گنجينة آسماني، انتشارات كانون فرهنگي 1376


مجلات
21-مجله ي جانباز شماره 5 خرداد 1369
نشر روابط عمومي بنياد مستضعفان و جانبازان و اداره انتشارات
22-مجله ي جانباز شماره 17 خرداد 1370
نشر روابط عمومي بنياد مستضعفان و جانبازان و اداره انتشارات
23-مجله ي بشارت شماره 16 فروردين و ارديبهشت 1379
نشر مؤسسه معارف اسلامي امام رضا (ع)
24- فصلنامه شهود شماره 6و7 بهار و تابستان سال 1377
سايت هاي اينترنت
25-www.Fars News. Com
26.www.Hamshahri Newspaper. Com
27-Amr khaled.net
28-Motahar.htm
29-www.Yahoo.com
30-Hozeye safhe ketabkhaneh Elm va akhlagh eslami
31-Hozeye safhe ketabkhaneh farhang ashoora
32- www. Gogel . com Amrkhaled.net

پایان نامه ایثار

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]