پروژه تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک

دانلود پروژه تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک

دانلود پروژه تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک – طرح توجیهی
هدف این پروژه تمامی مواردی که برای راه اندازی و تأ سیس یک مهد استاندارد لازم است، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
مقدمه:
كودكان سرمايه هاي ارزشمند وسازنده آينده جامعه هستند. آموزش و پرورش در دوره كودكي كه زمان شكل گيري شخصيت و ايجاد عادات مختلف و پيشگيري از بروز مشكلات است. آينده فرد و جامعه را بنايي نهد و مسير حركت مملكت را مشخص مي سازد. توجه به مسائل و مشكلات كودكان باعث پيشرفت و ترقي جامعه مي شود و غفلت در رفع مشكلات آنان، خسارات جبران ناپذيري به بار مي آورد. از اين رو، سرمايه گذاري و برنامه ريزي در آموزش و پرورش ابتدايي، از حساسترين و مهمترين وظايف دست اندر كاران و مسئولان جامعه است و بايد از اولويت ويژه اي برخوردار باشد.
هدف ما در اينجا آشنا ساختن خواننده با خصوصيات، شيوه هاي شناخت، برقراري ارتباط صحيح، نحوه كاركردن و درنهايت رفع مشكلات كودكان است. براي نيل به اين هدف ابتدا تعاريف، اهداف، تاريخچه، ضرورت و اصول راهنمايي و مشاوره كودك مورد بررسي قرار گرفته، سپس مطالبي درباره خصوصيات دوره كودكي ارائه شده است تا دست اندركاران آموزش و پرورش و مشاوره كودك بتوانند رفتارهاي عادي كودكان را از رفتارهاي غير عادي تشخيص دهند.

فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: آموزش و پرورش
تعریف لغوی آموزش وپرورش
تاریخچه آموزش وپرورش درایران
اهمیت وضرورت آموزش وپرورش پیش ازدبستان
اهداف آموزش وپرورش پیش ازدبستان
استراتژی های آموزشی
برنامه های آموزش وپرورش پیش ازدبستان
آموزش پیش دبستانی (1)
برنامه های آموزشی
برنامه ریزی ومدیریت آموزشی
آیا دوره پیش دبستانی لازم است
فصل دوم: بررسی نظام آموزشی وپرورشی دردوره پیش ازدبستانی
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درفرانسه
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درانگلستان
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درپاکستان
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراندونزی
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درهلند
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درآلمان
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان دراتریش
نظام آموزشی وپرورشی پیش از دبستان درلیبی
فصل سوم: نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک
نقش کودک درشکل گیری شخصیت کودک
آشنایی کودک باکودکستان
اهمیت مهدکودک
درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد
نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان
نقش مهدکودک دراحیای ارزشهای فرهنگی
انتظارات والدین از مهدکودک
فصل چهارم: ویژگی کودکان
ویژگیهای کودکان 6-3 ساله
ویژگی کودکان سه ساله ازنظر جسمی، عاطفی، هوشی و ذهنی
ویژگی کودکان چهارساله
ویژگی کودکان پنج ساله
ویژگی کودکان شش ساله
رشد عاطفی اجتماعی آیا میدانید که؟
رشد جسمی حرکتی
رشد زبان
رشد شناختی
رشد بیان خلاق ودرک زیباییها
خصوصیات دوره کودکستانی
رشد جسمانی
رشدحسی حرکتی
رشد ذهنی
رشدعاطفی
دو و سه سالگی
سه و چهارسالگی
پنچ وشش سالگی
فصل پنجم: بازی
بازیهای کودکان
کودکان و بازی
نوع و بازی
بازی و ورزش در روایات اسلام
همبازی کودک
شکایت از بازی کودکان درکوچه ها
والدین بی خیال
نکات مهم درانتخاب همبازی برای کودکان
محیط بازی
کنترل محیط بازی
سرکشی از بازیهای کودکان
مقدار بازی
بازی و خلاقیت
بازی
ارزشهای بازی
آب بازی
نکات ایمنی برای آب بازی
راههای بازی با آب
رشد ذهنی وشناختی
رشد عاطفی اجتماعی
فصل ششم: فرایند رشد
فرضیه شناختی – رشدی پیاژه
مراحل 2 و 3 اندیشه پیش از عمل 7-2 سالگی
رشد فعالیت نمادین
تعقل علمی
طبقه بندی
اندیشه اجتماعی
قضاوت اخلاقی
زنده گرایی
خلاصه ونتیجه
فصل هفتم: گفتگو
گفتگو بافرخنده مفیدی
فصل هشتم: تاسیس مهد
آیین نامه تأسیس، انحلال واداره مهدکودک
نیروی انسانی
چارت سازمانی
هزینه تأسیس مهد
برنامه کلاسی آمادگی
برنامه کلاسی 4-3 ساله ها
برنامه غذایی
فصل نهم: ضمائم
ضمائم و پیوستها
فهرست منابع و مآخذ

تأسیس و راه اندازی مهدکودک و آمادگی روشنک

قیمت : 50000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :