پروژه آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

دانلود پروژه آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

دانلود پروژه آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

در این پروژه به بررسی آماری نمرات یک کلاس پرداخته شده است. پروژه شامل دسته بندی داده ها و جدول فراوانی و رسم نمودارهای مستطیلی، میله ای، چندبر، دایره ای و محاسبه میانه و مد، واریانس و انحراف معیار و در پایان نتیجه گیری از موضوع، میباشد.

فهرست مطالب:
مقدمه
جامعه، اندازه جامعه، نمونه، روش جمع آوری داده ها
متغیر تصادفی و نوع آن
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی
نمودار ها
نمودار مستطیلی فراوانی مطلق داده ها
نمودار میله ای فراوانی مطلق داده ها
نمودار مستطیلی فراوانی تجمعی داده ها
نمودار چند بر فراوانی داده ها
نمودار دایره ای
نمودار ساقه و برگ
شاخص های مرکزی (میانه و مد)
میانگین
واریانس و انحراف معیار
نتیجه گیری

پروژه آمار نمرات دانش آموزان یک کلاس

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]