بررسي عوامل درون آموزشگاهي مؤثر در گرايش دانش‌ آموزان به امورتربيتي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی  »  بررسي عوامل درون آموزشگاهي مؤثر در گرايش دانش‌ آموزان به امورتربيتي

بررسي عوامل درون آموزشگاهي مؤثر در گرايش دانش‌آموزان به امورتربيتي

دانلود مقاله بررسي عوامل درون آموزشگاهي مؤثر در گرايش دانش‌ آموزان به امورتربيتي

چكيده
در اين پژوهش عوامل درون آموزشگاهي در گرايش دانش‌آموزان به برنامه‌هاي امور تربيتي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين تحقيق مقوله‌هاي درون آزمايشگاهي مانند تقويت پايه‌هاي عقيدتي، فراهم بودن امكانات مناسب براي فعاليتهاي فردي گروهي، ارزشيابي عملكرد دانش آموزان، توجيه اوليا برخورد صحيح مسئولان مدرسه با مسائل تربيتي و توجه به نيازهاي فردي، بررسي مي‌شود. نتايج نشان داد كه دو فرضيه اساسي مربوط به تقويت پايه‌هاي عقيدتي و ارزشيابي از عملكرد دانش‌آموزان مورد تأييد قرار نگرفت ولي ساير فرضيه‌ها از نظر پاسخگويان تأييد شد. بين نظر دانش‌آموزان و مربيان به جز دو مورد، تفاوت، معني‌دار بوده است. در مقايسة نظر پاسخگويان درخصوص ابعاد ششگانه تحقيق، تفاوت، معني‌دار بوده‌است.
كليد واژه‌ها: گرايش دانش‌آموزان، امور تربيتي، عوامل درون آموزشگاهي

مقدمه
آموزش و پرورش يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي است كه در مقايسه با ديگر فعاليتها از اولويت خاصي برخوردار است. امروزه انديشمندان و جامعه‌شناسان به اهميت بيشتر پرورش نسبت به آموزش معترف بوده و عقيده دارند كه آموزش بدون پرورش نه تنها سازنده نيست، بلكه مي‌تواند مخرب نيز باشد. در اين رابطه بايد گفت كه آموزش و پرورش به صورت بالقوه هم استعداد سازندگي و نوسازي در تمام سطوح را دارد و هم استعداد ويرانگري وتخريب را. لذا عدم برنامه‌ريزي صحيح در آموزش و پرورش، مي‌تواند نيرو و استعداد نسل آينده را در معرض تهديد و نابودي قرار دهد (علاقه‌بند، 1368: 75).
پس از پيروزي انقلاب، خلأ عميقي از نظر مسائل پرورشي احساس مي‌شد. لذا ضرورت حفظ ارزشها و آرمانهاي انقلاب و مبارزه با توطئه‌هاي دشمنان در داخل و خارج باعث شد كه در هشتم اسفندماه 1357 با همت شهيدان بزرگوار، رجايي و باهنر، نهاد امور تربيتي در آموزش و پرورش و شكل رسمي پيدا كند.
به گفته شهيد رجايي «انقلاب بايد از‌آموزش و پرورش به جامعه راه پيدا كند و بخش فرهنگي انقلاب يعني محتواي فكري انقلاب بايد از طريق انتقال به نسل نو، نسلي كه به علت آلوده نبودن فطرتش آمادگي كامل براي پذيرفتن معيارها و ضوابط انقلاب را دارد، تداوم يابد تا اين نسل در آينده، بتواند بار اين انقلاب را به دوش بگيرد» (حسن‌زاده و اسماعيلي، 1368: 19). لذا نهاد امور تربيتي، متولي اصلي فعاليتهاي پرورشي در مدارس شد و سعي داشت با اجراي برنامه‌هاي مختلف فعاليتهايي را به منظور رسيدن به مقاصد تربيتي انجام دهد.

فهرست مطالب
چكيده 3
مقدمه 4
بازنگري پيشينه تاريخي 4
روش تحقيق 6
جامعه آماري و گروه نمونه 7
نتايج تحقيق 7
نتيجه‌گيري و بحث 9
پيشنهادهاي كاربردي 11
منابع فارسي 12
منابع انگليسي 12
فهرست منابع

بررسي عوامل درون آموزشگاهي مؤثر در گرايش دانش‌ آموزان به امورتربيتي

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات