بررسی وقوع انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن در بروز جنگ ایران و عراق
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم انسانی » معارف اسلامی  »  مقاله بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق

دانلود مقاله بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق

دانلود مقاله بررسی وقوع انقلاب اسلامی ایران و تأثیر آن در بروز جنگ ایران و عراق

پيشگفتار:
قبل از شروع اصل تحقيق لازم مي‎دانم، شمائي از كل تحقيق‎ام را در اختيار خوانندگان محترم قرار دهم. موضوع تحقيق عبارت است از: «بررسي انقلاب اسلامي و تأثير آن در بروز جنگ ميان ايران و عراق‌» بنابراين همان‎طور كه از موضوع پيداست مي‎خواهيم علل و عوامل بروز جنگ را مورد كنكاش و ديگرخواني قرار دهيم. بنا براين ناگفته پيداست كه هدف از ارا ئه اين تحقيق روشن نمودن برخي نقاط پنهان و جا مانده از انديشه چرايي انقلاب اسلامي و چگونگي بروز جنگ ايران و عراق خواهد بود.
اصولاً جنگ زماني اتفاق مي‎افتد كه اختلافات در بين دو يا چند كشور در سطح بين‎الملل وجود داشته يا پيدا شود بنابراين و قطعاً جنگ در سطح بين‎الملل نمي‎تواند تك علتي يا تك بعدي باشد. موشكافنه ديدن و بررسي كردن عوامل بروز جنگ و اختلافات از اهدافي بود كه محقق فوق سعي در بازشناسي يا پيدا نمودن آنها كرد و به اين تحقيق روي آورد.
همان‎طور كه ملاحظه خواهيد فرمود در برخي از فصول سعي مي‎شود برخي علل و عوامل اصلي را با ديدي كارشناسانه مورد نقد و بررسي قرار گيرند. از آنجايي برخي در مورد چگونگي و انجام وقوع جنگ بر يك نظر مي‎باشند و مهم اينكه بر نظر خود نيز تأكيد دارند، محقق فوق سعي نموده به نظرات متفاوت و همچنين به اثبات علمي هر يك از نظرات فوق بپردازد. اما انگيزه‎ايي كه باعث روي آوردن به اين موضوع و تحقيق گرديد بدين پا شكل گرفته است كه مدت مديدي از شروع و پايان جنگ گذشته است و در اين برهة زماني يا برخي علل و عوامل پيدايش جنگ را فراموش نموده‎اند و يا عده‎اي از چرايي آن اطلاع چنداني ندارند، رساندن اين پيام و منصفانه قضاوت نمودن در مورد آن، انگيزه فوق را پديد آورده است.
بنابراين در موضوع فوق متغير اصلي را «‌انقلاب اسلامي» در نظر گرفته و عواملي مانند: بروز ايدئولوژي، اختلافات ايدئولوژي و مرزي، نقش قدرت‎هاي بزرگ، خلاء قدرت در منطقه و ‎… را كه به متغير اصلي ربط پيدا مي‎نمايند را مورد برسري قرار مي‎دهيم. (رجوع شود به فصول بعد)
تحقيق فوق قطعاً به تنهايي و خودي خود نمي‎توانست شكل بگيرد، بنابراين در جهت انجام آن اساتيد ارجمند و بزرگواري سهم داشته‎اند كه جا دارد از ايشان تشكر و قدرداني نمايم. اساتيد محترمي چون جناب آقاي دكتر ابوالقسام ظاهري استاد محترم دانشكده حقوق و علوم سياسي كرج و قرآن. اساتيد محترم ديگر همچون، جناب آقاي دكتر شفيعي و آقاي دكتر امامزاده فرد و همچنين جا دارد از مجموعة مراكز و كتابخانه‎هايي كه در تهيه و اختيار قرار دادن كتب و مدارك به اينجانب در انجام اين تحقيق ياري رسانيدند مراكزي همچون، كتابخانه مركزي وزارت امور خارجه، كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، كتابخانه بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، مركز حفظ آثار جنگ، كتابخانه فرهنگسراي بهمن و همچنين مسئولان و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و جا دارد از همسر و فرزندم كه در انجام اين تحقيق از اوقات آنها نيز بهره بردم، تشكر و قدرداني بنمايم.

فصل اول: كليات تحقيق
در اين فصل كه به عنوان «كليات تحقيق» نام گرفته است سعي مي‎شود به مباحثي همچون، طرح مسئله (موضوع تحقيق)، هدف تحقيق، اهميت تحقيق، سوالات اصلي و فرعي، فرضيه‎ها، روش تحقيق، مشكلات و موانع تحقيق و در نهايت سازماندهي تحقيق پرداخته شود.
موضوع تحقيق:
«بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق»
در بيان موضوع تحقيق بايد ابتدا با رويكرد جامعه‎شناسي انقلاب به طرح مسئله بپردازيم، به اين صورت كه «‌يك نوع پيوستگي همه جانبه‎اي بين جنگ و تحولات خشونت‎بار در انواع انقلابها به چشم مي‎خورد كه اين امر در انقلابهاي آمريكا، فرانسه، روسيه و يا حتي انقلاب اسلا مي ايران قابل مشاهده بوده و همچنين بخش قابل توجهي از تاريخ سياسي آن را به خود اختصاص داده است.»
در اين تحقيق در حقيقت اثر متغير مستقل ‌«وقوع انقلاب اسلامي‌» بر متغير وابسته يعني «بروز جنگ ايران و عراق» در نظر قرار گرفته مي‎شود.
در توضيح و تفسير موضوع فوق لازم است تا تعريف و چگونگي بازنمود هر يك از متغيرهاي مستقل و وابسته را به صورت اختصار به شرح رسانده شود.
به طور كل انقلاب اسلامي را به عنوان يك عامل كلي كه در سال 1357 در ايران روي داد در نظر ميگيريم و براي روشن‎تر شدن موضوع «انقلاب» و واژه انقلاب را از نظر مي‎گذرانيم.
انقلاب: اصطلاح انقلاب به دليل همراهي با دگرگوني شديد و ناگهاني، كاربردهاي مختلفي دارد، مانند؛ انقلاب صنعتي، انقلاب سياسي، انقلاب اجتماعي و حتي انقلاب اسلامي معناي انقلاب به طور عمده بر «دگرگوني بنيادين در تمامي قسمتهاي اجتماعي، اخلاقي، اقتصادي بويژه سياسي به نسبت آنچه كه قبلا‌ً بوده اطلاق مي‎شود.»
به طور كلي از اين ميان دو نوع انقلاب اهم از اجتماعي ‌(انقلاب كبير) و سياسي قابل تفكيك مي‎نمايد. يكي از نظريه‎پردازان مي‎نويسد:
‌«انقلاب سياسي با تغيير حكومت بدون تغيير در ساختارهاي اجتماعي همراه است، اما انقلاب اجتماعي عبارت است از انتقال و دگرگوني سريع و اساسي حكومت و ساختارهاي اجتماعي و تحول در ايدئولوژي غالب كشور.»‌
از سوي ديگر انقلاب اسلامي را كه از يك سو، سبب تغيير در اساس و نوع، كويت گرديد و از سوي ديگر به تحول در ايدئولوژي غالب و رسمي كشور و خط‎مشي‎هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حتي سياسي در ابعاد داخلي و خارجي انجاميد از نظر نويسندگان متخصصو مشهور در شمار انقلاب اجتماعي يا كبير جاي مي‎گيرد.
اما در توضيح متغير وابسته «جنگ ايران و عراق» بايد آن را يكي از حساس‎ترين بخش انقلاب و تاريخ ايران به شمار آورد كه توضيحات فوق در همين بخش و در فصل‎هاي آتي مفصل‎تر به سمع نظر خواهد رسيد.

اهداف و اهميت تحقيق:
از نقطه‎نظر اهداف تحقيق كه همانا شناخت مشكلات و راه‎حل‎هاي آن خواهد بود وليكن آنچه كه مهم است شناخت هر چه بهتر وضعيتي جنگي كه بر ما گذشت مي‎باشد. و اما از اين جهت داراي اهميت است كه موضوع تا حدودي از مبهمي آن كاسته خواهد شد و چراغ كوچكي خواهد بود براي آن دسته از محققيني كه مشتاق تحقيق در اين خصوص مي‎شوند اما همان‎طور كه قبلاً از نظر گذشت «جنگ»‌ اصولاً به وضعيتي اطلاق مي‎شود كه مخاصه و درگيري بر سر موضوع يا مناقشه‎ايي بر موضوعات كلي بين دو يا چند كشور و با يك مدت زمان مشخص دربرگيرد.
در مورد عوامل و پيش‎فرضهائي كه بعضاً جزء عوامل بروز جنگ مي‎توانند باشند عبارتند از: اختلافات مرزي ايران و عراق، خلاء قدرت در منطقه خليج‎فارس، به وجود آمدن اختلافات ايدئولوژيك و همچنين بحران اشغال سفارت آمريكا و وضعيت گروگانگيري و نقش آن و همچنين انقلاب اسلامي ايران.
اما به صورت كلي سوالات و فرضيات كه در اين بين قابل طرح‎اند به قرار ذيل‎اند:
– آيا خلاء قدرت و پيچيدگي آن در خليج‎فارس در بروز جنگ تأثيري داشته است.
– آيا انقلاب اسلامي و بروز آن نقش بسزايي در برقراري جنگ داشته است.
– اختلافات ايدئولوژيك و ظهور آن چه نقش مهمي در بروز جنگ ايران و عراق داشته است.
به طوري كه مي‎توان از سوالات فوق فرضيات خوبي به دست آورد كه مي‎توان آنها را به اين صورت بيان كرد:
فرضيه اول: ايجاد وضعيت ناامني و بحران در منطقه از لحاظ قدرت و وضعيت خليج‎فارس.
فرضيه دوم: انقلاب اسلامي نقش بسزايي در بروز جنگ ميان ايران و عراق داشته است.
فرضيه سوم: ظهور و اختلافات ايدئولوژي نقش بسيار مهمي در بروز جنگ ايران و عراق داشته است.

روش تحقيق و مشكلات و موانع تحقيق:
در اين تحقيق از روش تجزيه و تحليل محتوايي در ارائه تحقيق بهره گرفته شده است و در خصوص تهيه كتب و اسناد و منابع به صورت كتابخانه‎اي عمل گرديده است.
در خصوص مشكلات موجود بر سر راه تحقيق بايد به اين نكته اشاره شود كه عمدتاً با كمبود منابع اصلي و راهنمائي‎هاي مفيد و ارزنده مواجه بوده و چنانچه مكاتباتي وجود داشته باشد به جهت محرمانه بو دن در دسترس نخواهد بود و لذا دسترسي به آنها تقريباً غيرممكن مي‎نمايد و لذا اين محقق تا حد توان بلكه بيش از آن سعي نمود تا در صحت و سقم تحقيق خود تلاش بيشتري مبذول دارد.
همچنين در اين تحقيق كه در هفت فصل ارائه مي‎گردد عمدتاً با اين مطالب آشنا خواهيم شد:
فصل اول:
در اين فصل كه مختص «كليات تحقيق» مي‎باشد با موضوعات مسئله، هدف و اهميت آن، بيان سؤالات كلي و همچنين فرضيات موجود و ‎… آشنا خواهيم شد.

فصل دوم:
در اين فصل سعي مي‎شود به بيان ‌«ديدگاه‎هاي نظري» پرداخته شود كه مختص موضوع تحقيق و متغيرها و برخي علل و عوامل ديگري كه در اين خصوص ممكن است باشد، پرداخته خواهد شد.
فصل سوم:
در فصل سوم با ادبيات و تاريخچه موضوع و پيرامون آن آشنا خواهيم شد و همچنين به بررسي سير فعاليتهاي انجام شده در اين خصوص و زمينه‎هاي آن مي‎پردازيم.
فصل چهارم و فصل پنجم:
كه اين فصول از پراهميت‎ترين بخش تحقيق محسوب مي‎شوند و به بيان فرضيات و بررسي موشكافانه و ديد اصلي نسبت به كل تحقيق اختصاص پيدا مي‎كند. در اين فصل به چگونگي برخورد دو كشور ايران و عراق اشاره خواهد شد همچنين علل و واكنش‎هايي كه در بروز تنش ميان دو كشور بود، اشاره مي‎شود.
فصل ششم:
اين فصل به بيان راهكارها و نتيجه‎گيري و پيشنهادات در خصوص فرضيات عنوان اختصاص يافته است.
فصل آخر، «هفتم»:
فصل آخر نيزبه «‌بيان فهرست منابع» اختصاص داده شده است.

فصل دوم: ديدگاه‎هاي نظري
در اين فصل سعي مي‎شود تا به بررسي و علل عوامل موضوع تحقيق پرداخته شود و ديدگاه‎هاي نظري انديشمندان و صاحب‎نظران را درباره انقلاب‎ها و جنگ‎ها و اصولاً ريشه‎هاي آنها را از نظر بگذرانيم. به طوري كه به موضوع تحقيق و فرضيه‎ها نيز اشاره خواهد شد. ضمناً به دليل حساسيت اين فصل با فصول آينده سعي خواهد شد تا بررسيها به صورت اجمالي صورت پذيرد. همانطور كه قبلاً اشاره رفت موضوع تحقيق عبارت است از: بررسي وقوع انقلاب اسلامي و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق.
الف‎- مفهوم انقلاب
«انقلاب» در نظر بسياري از اساتيد و تحليل‎گران سياسي عبارت است از:
«نوعي كشمكش همراه با خشونت و نوعي جابه‎جايي در جامعه‎ سياسي و تحت يك رهبري فرهمند و در مقابل اعتراض به ساختار وضعيت موجود جهت به دست آوردن وضعيتي مطلوب‎تر» كوهن در مقابل انقلاب را بدين گونه توضيح مي‎دهد:
«1- استحاله ارزش يا دگرگوني جامعه، 2- تغيير در ساختار اجتماعي، 3- دگرگوني نهادها، 4- تغييراتي در صورت‎بندي رهبري، 5- انتقال غيرقانوني يا ضد قانوني قدرت، 6- حضور يا حاكميت رفتار خشونت‎آميز كه به فروپاشي رژيم مي‎انجامد.
اما در خصوص ساختار انقلاب يا فرايند انقلاب، بايد به چند نكته توجه شود منجمله: 1- فرايندهاي وحدت بخش يا انسجام‎آفرين، 2- ستيزه، الف) بين طبقه‎هاي اجتماعي ب) بين دولت‎ها و پ) بين دولت‎ها و طبقه‎هاي اجتماعي، 3- فرايندهاي بهره‎كشي، 4- تجارتي كردن فعاليت اقتصادي و 5- استعمار.
همچنين براي فهم انقلاب نظريه‎هايي كه به جاي عوامل فرهنگي، بر عوامل اجتماعي تكيه مي‎كنند، روي پيوستاري قرار مي‎گيرند كه در يك سوي آن مناسبات ساختاري پايدار رفتار انساني، و سوي ديگر آن، تحولات و رويدادهاي كوتاه مدت رفتار انساني قرار دارد.
به عبارت ديگر، يك طرف آن «‌كنش اجتماعي» و طرف ديگر آن «كارگزاري اجتماعي» جاي دارد.
هانا آرنت انقلاب را يك داستان كاملاً نو كه هر چيز آن منجمله تمام موارد و مضامينش جديد است مي‎داند.


فهرست منابع
1- ابوالحسني، عباس، انديشة سياسي در اسلام و ايران، نوشتن عمراني،‌ تهران، جلي، 1379.
2- استانفورد كوهن، الوين، تئوريهاي انقلاب، ترجمه عليرضا طيب، تهران، قومس، 1369.
3- اسكاچ پل، تدا، دولت تحصيلدار و اسلام شيعي در انقلاب ايران، 1380.
4- اسكاچ پل، تدا، دولت و انقلاب‎هاي اجتماعي، سال 1982.
5- اردستاني، حسين و ديگران، «فصلنامه مطالعات جنگ ايران و عراق»، مركز مطالعات جنگ، سال دوم، تهران، شماره 7، 1382.
6- اردستاني، حسين و ديگران، «فصلنامه مطالعات جنگ ايران و عراق»، مركز مطالعات جنگ، سال سوم، تهران، شماره 8، 1383.
7- امامزاده قرد، خليج‎فارس و مسائل آن، دانشكده حقوق و علوم سياسي كرج. 1383.
8- بشيريه، حسين، مباني علم سياست نظري، چاپ دوم، تهران، فرنو، 1381.
9- بشيريه، حسين، جامعه‎شناسي سياس معاصر، محمدتقي دلفروز، تهران، كيت نشر، 1380.
10- برينتون، كرين، كالبد شكافي چهار انقلاب، ترجمه معين ثلاثي، تهران، نشر نو، 1381.
11- پارسادوست، منوچهر، بررسي تاريخ عراق و انديشه‎هاي حزب بعث، تهران، نشر انتشار، 1369.
12- پزشكي، محمد و ديگران، انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخداد آن، حسن عبداللهي، تهران، مارف، 1382.
13- پور ازغندي، پورحسن، «سخنراني در مورد عراق آغاز جنگ»‌، تلويزيون، شبكه 4، تهران، 1383.
14- شفيعي، «جزوه تئوريهاي انقلاب‌»، دانشكده حقوق و علوم سياسي كرج، 1382.
15- عنايت، حميد، انقلاب، مذهب به عنوان ايدئولوژي سياسي، تهران، 1379.
16- عنايت، حميد، انديشه سياسي در اسلام  معاصر، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، خوارزمي، 1380.
17- فورن، جان، نظريه‎پردازي انقلاب‎ها، فرهنگ ارشاد، تهران، نشر ني، 1382.
18- فورن، جان، مقاومت شكننده، تاريخ تحولات اجتماعي ايران، احمد تدين، تهران، رسا، 1380.
19- ملكوتيان، مصطفي، «سيري در نظريه‎هاي انقلاب»، تهران، 1380.
20- موسسه نشر آثار امام، آيين انقلاب اسلامي، تهران، مؤسسه آثار، 1381.
21- مازندي، يوسف، ايران، ابرقدرت قرن؟ عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، نشر پيك، 1379.
22- Jefferyec, Alexander. So ciological Theory sinco world war II (New York, Columbia University. Press 1987.
23- Teada, Skecpel, states and social Rerclutions p 33.

مقاله بررسي وقوع انقلاب اسلامي ايران و تأثير آن در بروز جنگ ايران و عراق

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات