دانلود مقاله آسیب شناسی روانی اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  مقاله آسیب شناسی روانی- اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

دانلود مقاله آسیب شناسی روانی اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

دانلود مقاله آسیب شناسی روانی اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

چكيده:
امروزه فناوري اطلاعات و ارتباطات به طور وسيعي در جامعه گسترش پيدا كرده و با تمامي جنبه هاي زندگي تلفيق شده است ، اينترنت مانند هزاران ابزار مدرن ديگر مي تواند در جهت مثبت يا منفي به كار گرفته شود، اينترنت رسانه اي دو سويه است از آن جهت؛ كه ضمن دريافت اطلاعات، اطلاعات به شكل هاي گوناگون و غير استاندارد در آن منتشر مي شود. دراين مقاله به بررسي يكي از آسيبهاي ناشي از استفاده منفي از اينترنت تحت عنوان پورنوگرافي مي پردازيم. هدف اينست كه اين پديده را مورد شناسايي قرار داده ابعاد وانواع آنرا بررسي نموده وپيامدهاي ناشي از پورنوگرافي را از دوديدگاه جامعه شناسان وروانشناسان مورد ارزيابي قرار دهيم . مطالب پورنوگرافي دراينترنت از طريق وبلاگها، وب سايتها، چت رومها وپستهاي الكترونيكي درمعرض كاربران قرار مي گيرد. معنويات را كم رنگ و روابط اجتماعي ، خانوادگي را خدشه دارمي كند. وبه دليل تضادهنجاري كه با جامعه ايران دارد ناهنجاري تلقي مي گردد.

روش تحقيق توصيفي – اسنادي است و اطلاعات با استفاده از منابع كتابخانه اي، سايتهاي اينترنتي جمع آوري شده اند . در اين مقاله سعي شده است تعاريف و آسيب هاي ناشي از پورنوگرافي تبيين و شناخت ابعاد وعوارض آن كمكي باشد در كنترل وكاهش اين مسئله اجتماعي.

مقدمه:
اينترنت بعنوان بارزترين نمود فن آوري ارتباطات مطرح است زيرا به كمك سه عنصر اساسي يعني اطلاعات، ارتباطات و فناوري به ابزار اطلاعاتي، ارتباطي و فرا مليتي تبديل شده است كه به زمان، مكان و گروه خاصي تعلق ندارد و هركسي در هر نقطه اي از جهان و در هر زماني ميتواند از اطلاعات آن بهره مند شود. ديدگاههاي متفاوتي در زمينه تاثيرات مثبت ومنفي اين پديده مطرح است ، متكي نبودن بر ارتباط رو در رو ، ماهيت ارتباط اينترنتي را متفاوت كرده است .اما نكته قابل توجه در ارتباط اينترنتي اين است كه خصوصياتي از قبيل سن، جنسيت، نژاد و نظاير آن،كه معيار قضاوت ما درباره افراد در دنياي غيرمجازي قرار ميگيرد، در دنياي مجازي اينترنت وجود ندارند.به همين دليل اينترنت فضايي مناسب براي انجام اعمالي است كه درفضاي واقعي نمي توان انجام داد مانند كلاهبرداري، پرداختن به مسائل غيراخلاقي وانواع كجروي . فضاي مجازي به دليل ماهيتي كه دارد همواره اين امكان رابه كاربران خود مي دهد كه بدون توجه به محدوديتهاي زماني ومكاني و بصورت ناشناس با افراد ارتباط برقرار كنند وهرنوع جرمي رامرتكب شوند ومعمولا” دراين ارتباط يكي از آندو قرباني وديگري عامل كجروي است. ارتباطات دراين فضا بوسيله وب سايتها، وبلاگها، محيطهاي چت وپست الكترونيك صورت مي گيرد. اينگونه ارتباطات ناسالم درفضاي مجازي نگراني جدي رادرجامعه بوجودآورده ازسويي هرزه نگاري اينترنتي به دليل تاثيرات مخربي كه بر روح وروان وروند زندگي افراد مي گذارد بعنوان يك مسئله اجتماعي مطرح است. بنابراين بررسي تاثيرات پورنوگرافي دراينترنت بر ابعاد رواني اجتماعي كاربران ضروري بنظرمي رسد.

بيان مسئله:
رشد روز افزون تكنولوژي ارتباطات دراثرموفقيتهاي علمي ودسترسي سريع وآسان عموم مردم به شبكه جهاني بيم واميدهايي را دربر داشته. دراين قرن كه بعنوان عصر انفجار اطلاعات است ، دست اندركاران سايتهاي اينترنتي بر آنند تااز اينترنت بعنوان ابزاررسانه اي قوي درتمام دنيا جهت جذب بيشترين مخاطبان استفاده نمايند . آنها نه فقط از طريق پيشرفت تكنولوژي بلكه به كمك علومي نظير روانشناسي، جامعه شناسي وروانشناسي اجتماعي درصدد آنند كه نسبت به روحيه وذوق مخاطبان خود آشناشوند و هم درگذار ازفرهنگ آنها به كمك يادگيري ، فرهنگ خودرا به مخاطبان انتقال دهند ودرآنها دروني كنند.
فضاي رايانه اي پرورشگاهي براي رشد و گسترش ذهن افراد است. اين فضا منبع دانش و محل تكامل ايده هاي تازه بوده و مانند منبعي وافر از سرگرمي هاي شگفت انگيز در يك جهان مجازي است؛ با وجود همه اين ها اينترنت محلي براي كجروي نيز مي باشد . ناهنجاريهاي اخلاقي كه از طريق سايتهاي غيراخلاقي، برخي ايملها ، وبلاگهاي شخصي وچت رومها ايجاد مي شود فضاي مجازي را ناامن ساخته با آشكارسازي روابط پنهان جنسي درابتدا به مخاطب خود شوك وارد آورده وباتكرار اين ارتباط سعي در تقليل آثار ظاهري دارند. كاربران خصوصا”كودكان ونوجوانان براساس حس كنجكاوي بسوي اينگونه برنامه ها كشيده شده و به مرورزمان اين امر بصورت عادت درخواهدآمد. به تصوير كشيدن روابط جنسي بصورت متن، فيلم وتصاوير مختلف كه دراصطلاح پورنوگرافي ناميده مي شود . هرزه نگاري هاي اينترنتي به عنوان يك معضل مهم و مسأله بحث برانگيز مطرح است. متفكران و متخصصان علوم رفتاري با تحقيقات گسترده در اين زمينه ، به دنبال تأثيرات روحي – رواني و اجتماعي اين پديده هستند و خواستار وضع محدودي تهاي قانوني بيشتر در ارائه مطالب مستهجن م يباشند. هرزه نگاري عامل ايجاد بيماري هاي جنسي و رواني زيادي همچون آزار كودكان و تجاوز به عنف است. علاوه بر اين كه اعتياد به هرزه نگاري، موجب اختلال در روابط صحيح و صميم يخانوادگي و زندگي زناشويي نيز هست . اين كه هرزه نگاري تأثيرات بسيار مضري بر مصر فكنندگان دارد، به يك مسأله بحث برانگيز ، نه تنها براي مردم عادي بلكه حتي براي دانشمندان علوم رفتاري ، تبديل شده است.
معمولا” براي برخي افراد باخصوصيات ويژه داراي جذابيتهايي است ،خصوصا” نوجوانان وجوانان با ويژگيهايي همچون خطر پذيري،وهيجان خواهي امكان آسيب پذيري از مطالب پورنو بيشتر مي باشد . صرفنظراز ويژگيهاي شخصي كاربران ، مديران اينگونه سايتها اغلب درپي ايجادزمينه هاي كجروي درجامعه مي باشند ، اين پژوهش درپي پاسخگويي به اين سوال مي باشد كه چه رابطه اي بين اينترنت بعنوان ابزار اطلاعاتي جهاني وپورنوگرافي اينترنتي مي باشد.

 

مقاله آسیب شناسی روانی- اجتماعی پورنوگرافی در اینترنت

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]