پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » جدید  »  پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

دانلود پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

پروژه درس روش های ترمیم و تقویت سازه در برابر زلزله با عنوان پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

فهرست مطالب:
نگرش حاکم بر روند پروژه
آئین نامه هاي مورد استفاده
نرم افزارهاي مورد استفاده
اطلاعات عمومی پروژه
گام اول: طراحی ثقلی
مدلسازي
بارگذاري
اختصاص مشخصات به اعضا
تحلیل قاب
کنترل پریود اصلی سازه
طراحی اعضاي قاب
جدول تیپ بندي ستون ها
جدول تیپ بندي تیرها
نمونه نقشه اجراي تیپ تیرها
گام دوم: تحلیل و آنالیز پوش آور
تعیین مشخصات طیف
تنظیم مشخصات مربوطه از جد ول 356 FEMA
توزیع نیروي جانبی زلزله در ارتفاع
بهسازي مطلوب به روش استاتیکی غیر خطی356 FEMA
محاسبه Sa
الگوهاي بارگذاري
اعمال مشخصات مفاصل پلاستیک
منحنی هاي Pushover
کنترل معیارهاي پذیرش در روش غیر خطی
اصلاح مفاصل بر اساس 356 Fema
گام سوم: تقویت سازه با استفاده از GLASS FRP
مشخصات مکانیکی GFRP
طراحی Frp براي ستون ها طبق CEB (code
ستون هایی که که با FRP تقویت شده اند
طراحی خمشی و برشی FRP جهت تقویت تیرها
تقویت خمشی تیرها توسط (FLEXURAL STRENGTHENIN)
ارزیابی سازه موجود
بررسی شرایط اولیه مقطع (Initial situation)
مقاطع مدلسازي شده تیرهاي مورد بررسی در SAP
جدول محاسبات مربوط به بررسی شرایط اولیه Beam Type 3
Sectional Failures Control
جدول مربوط به کنترل شکست برشی مقطع تیر TYPE  3
طراحی خمشی (FLEXURAL STRENGTHENING)
Steel Yielding followed by Concrete Crushing before FRP Fracture
Steel Yielding followed by FRP fracture before Concrete Crushing
جداول محاسبات تقویت خمشی تیر TYPE  3
Practical Debonding
Intermediate Debonding
Intermediate Debonding due to Flexural Cracks
Intermediate Debonding due to Shear Cracks – Matthys (2000
End Debonding
End shear failure & Rip-off failure – Jansze (1997)
End peel-off failure – Neubauer and Rostásy (1997)
تقویت برشی تیر (DESIGN of Shear EBR) :Type 3
تمامی موراد ذکر شده مربوط به تقویت خمشی و برشی تیر ، براي تیرهاي  TYPE 4
اختصاص FRP (خمشی و برشی) به تیرها
مقایسه مفاصل قبل و بعد از تقویت با FRP
منحنی طیف ظرفیت و طیف تقاضا بر اساس ایین نامه ATC- 40
نمودار تقاضا و ظرفیت سازه جهت تعیین نقطه عملکرد سازه بعد از تقویت تیر و ستون ها
مقایسه پارامتر هاي سازه قبل و بعد از تقویت
اثرات تقویت تیر وستون ها بر سازه
کنترل جابجایی ها براي سطح عملکرد Ls
گام چهارم: اندیس خرابی سازه

پروژه ترمیم و تقویت سازه ها در برابر زلزله با FRP و تحلیل و آنالیز پوش آور

قیمت : 20000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :