دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی 18 اسلاید
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی » کشاورزی و زراعت  »  دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی 18 اسلاید

دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی 18 اسلاید

موضوع تحقيق : آبیاری بارانی
ابياري تحت فشار
دراين روش جريان اب بااستفاده از مو تورو پمپ در شبكه اي از لوله هاي اصلي وفرعي به صورت فشار جريان مي يابد.

ابياري باراني
ابياري باراني روشي است كه در ان ابياري را با سرعتي مساوي وياكمتر از نفوذ پذيري خا ك به صورت باران بر سطح زمين پخش مي كنند مجموعه وسايل ولوله هاي كهاين اب را از منبع ابي تا دهانه منتقل مي  شبكه ابياري ناميده  مي شود

ابياري بارا ني به خاطر مزاياي  قابل توجه ان از اهميت به سزاي برخوردار است و دركشور مابه دليل كمبود اب ابياري ورشد بي رويه جمعيت وتقاضاي روز افزون مواد غذايي اين اهميت نمود بيشتري خواهد داشت. طراحي صحيح ابياري باراني اين امكان را مي دهد كه راند مان كار بالا برده و تلفات ابياري رذا به حداقل برسانيم

موارد استفاده از ابياري باراني
وقتي صحبت ا ز ا ين مي شود كه ابياري باراني كجا وچه زماني مي تواند بيشترين سودمندي را داشته باشد .موضوع  توزيع يكنواخت اب در درجه اول اهميت قرار دارد. سيستم ابياري كه بتواند با كمترين هزينه اب مورد نياز زمين را به طور يكنواخت توزيع كندبهترين روس قلمداد مي شود

– استفاده از سيستم ابياري باراني در وضعيتهاي زير مطلوب است
– خاك بيش از حد متخلخل است و با ابياريسطحي توزيع  يكيواختي به وجودنخواهد امد
– عمق خاك حا صلخيز كم بوده و نمي توان تسطيح لازمبراي ابياري سطحي به وجود اورد
– شيب زمين تند وخاك به سادگي قابل فرسايش باشد

مزاياي ابياري باراني
– صرفه جويي در مصرف اب به علت تلفات كم اب ابياري وامكان ابياري كم مكرر
– عدم  نياز به تسطيح در زمينهاي داراي پستي وبلندي
– كاهش هزينه كارگر ابيار نسبت به روشهاي سطحي
– اندازه گيري اب وكنترل ان راحت تر صوت مي گيرد
– دما و رطوبت گياه را مي توان كنترل كرد
– در روز هاي گرم مي توان با ابياري محيط گياه راخنك كرد
– محافظت ا ز گياه در مقابل يخبندان ناشي از سرماي زودرس

معايب ابياري باراني
– هزينه زياد
– زياد بودن مقدارتبخير در حين پاشش
– مشكل شدن عمل لقاح در موقع ابياري
– عدم يكنواختي توزيع  اب در منتاطق بادخيز
– كم شدن مرغو بيت محصول درموقع رسيدن دانه

اجزاي اصلي سيستم ابياري باراني
1-منبع اب.در ا ينجا نيز مانند ابياري ثقلي مي توان از اب چاه عميق .نيمه عميق. رودخانه .قنات .چشمه .استخر استفاده كرد.لا زم به دقت است كه كيفيت اب در مقايسه با ابياري ثقلي بايد با لاتر باشد
2منبع تامين فشار.براي انكه اب به صورت قطرا ت ريزو يكنواخت در يك شعاع مناسب در اطراف ابپاش پخش شودلازم است كهاب درلوله هاي انتقال اب از محل منبع تااخرين نقطه خروجي ازابپاش تحت فشار قرار داشته باشد بدين منظوراز پمپ بر جهاي اب واستخرهايي در ارتفاعات ساخته شدهاند استفاده مي شود.

و……………

دانلود پاورپوینت آبیاری بارانی 18 اسلاید

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات