دانلود پاورپوینت بهداشت کشاورزی 35 اسلاید
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پزشکی » پزشکی  »  دانلود پاورپوینت بهداشت کشاورزی 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت کشاورزی 35 اسلاید

دانلود پاورپوینت بهداشت کشاورزی 35 اسلاید

طرح بهداشت كشاورزي
صنعت كشاورزي يكي از بخش هاي مهم وبا ارزش هر جامعه است ودرصد زيادي از شاغلين دراين بخش فعاليت دارندوتقريبا“ از مشاغل پايه جهت تامين غذااست.
با توسعه بخش كشاورزي وورود تكنولوژي جهت بهره برداري مطلوبتر وتوليد اقتصادي تر به تبع عوامل زيان آور متعددي وارد اين بخش از محيط كار شده است.وهمين امر باعث شده كه سلامت شاغلين كشاورزي در معرض خطر قرار گيرد.طبق برآورد سازمان بين المللي كار سالانه حدود 170 هزار نفر از كشاورزان جان خود را از دست مي دهند .

تعريف بهداشت كشاورزي :
بهداشت كشاورزي علمي است كه با شناسائي ، ارزيابي وكنترل عوامل وشرايط زيان آور محيط كار وانجام مراقبت هاي بهداشتي ودرماني حافظ سلامتي كشاورزان باشد.
اهداف طرح بهداشت كشاورزي :
1- آموزش و ارتقاء سطح آگاهي كشاورزان در خصوص عوامل زيان آور اين شغل
2- بازديدوبهسازي واحدهاي كشاورزي
3- تعيين سطح سلامت شاغلين كشاورز

كشاورزي از ديدگاه بهداشت حرفه اي:
كشاورزي صنعتي : به كشاورزي گفته مي شود كه درآن مكاني به نام كارگاه وجود دارا كه درآن كارگاه كارگران تحت سرپرستي كارفرما فعاليت دارند.
به استناد ماده 85 قانون كار كليه مقررات كارگاه در بخش كشاورزي صنعتي اعمال مي گردد.
اين واحدها شامل : مرغداري ها ، گاوداريها ، پرورش طيور صنعتي ،پرورش ماهي وكشت گلخانه اي
كشاورزي سنتي : كليه باغات بدون حصار ، مزارع ، دامداري خانگي در اين گروه قرار مي گيرد. در اين گروه بايستي به اولويت هاي زير توجه نمود:
بيماريهاي مشترك انسان ودام ، سموم وعوارض آن ، خطر ماشين آلات كشاورزي
معاينات اين گروه بايستي جهت سرپرستان خانوار درهر روستا با هماهنگي خانه بهداشت انجام گردد.

روشهاي ارتقاء سهم مشاركت كشاورزان در برنامه بهداشت كشاورزي
1- تشكيل جلسات آموزشي توجيهي براي تعاوني ها واتحاديه هاي كشاورزي ومروجين كشاورزي در خصوص اهداف برنامه
2- هماهنگي با سازمان جهاد كشاورزي جهت جلب مشاركت تعاوني ها وتشكل هاي مرتبط در راستاي بهسازي كارگاههاي كشاورزي
3-تهيه ، تدوين واجراي برنامه هاي آموزشي مدون براي كشاورزان واجراي آن از طريق سيستم شبكه با مشاركت جهاد كشاورزي ،مسئولين اتحاديه وتشكل هاي صنفي
4- جلب مشاركت سازمان آموزش وپرورش جهت آموزش بهداشت كشاورزي در مدارس روستائي
5- مشاركت شوراهاي اسلامي روستا ودهياران در برنامه
6- استفاده از سيستم تشويق براي كشاورزان فعال در امر بهسازي وبهداشت كشاورزي
7- فعال نمودن برنامه رابطين بهداشتي در سطح روستاها در ارتباط با برنامه بهداشت كشاورزي
8- استفاده از رسانه هاي گروهي ومطبوعات محلي صدا وسيماو…

بازديد وبهسازي كارگاههاي كشاورزي
1- اين واحد ها شامل : دامداري ،مرغداري ، پرورش ماهي ، پرورش طيور صنعتي وگلخانه ها
مي باشد.
2- به استناد ماده 85 قانون كار اين واحد كارگاه محسوب شده و در هنگام بازرسي فرمهاي بازديد ومصوب تكميل گردد.
3- بازديدها توسط كارشناسان وكاردانهاي مراكز بهداشتي ودرماني ( محيط وحرفه اي ) بر اساس قوانين وضوابط بهداشت حرفه اي وقانون كار انجام گيرد.
4- كليه تاسيسات وتسهيلات كارگاه ( ساختمان ، سرويس هاي بهداشتي ، آب ، دفع فاضلاب و… ) بر اساس آيين نامه تسهيلات كارگاه ساخته شده باشد.
5-در ارتباط باكارگاههاي خانگي وسنتي كشاورزي( باغات بدون حصار ،مزارع ، دامداري خانگي و…) بهسازي از طريق آموزش وتوجيه كشاورزان صورت پذيرد .

دانلود پاورپوینت بهداشت کشاورزی 35 اسلاید

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات