دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » پاورپوینت  »  دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی

دانلود پاورپوینت مقاله تحقیق پروژه آسیب شناسی روانی پاورپوینت آسیب شناسی روانی پاورپوینت آسیب شناسی روانی 2 پاورپوینت درس آسیب شناسی روانی آسیب شناسی روانی پیشرفته پرسشنامه آسیب شناسی روانی آسیب شناسی روانی 1 پیام نور کتاب آسیب شناسی روانی حمید شمسی پور مقاله در مورد آسیب شناسی روانی تحقیق آسیب شناسی روانی

PowerPoint Psychopathology

 

پاورپوینت آسیب شناسی روانی
فهرست مطالب
فصل اول ملاحظات تاريخي و علمي
تعريف آسيب شناسي رواني
تحمل ابهام
حفظ عينيت
تعريف رفتار نابهنجار
1. ندرت وقوع آماري
2. تخدي از هنجارها
3. پريشاني شخصي
4. ناتواني يا بدكاري
5. پيش بيني ناپذيري
تاريخچه‌ِي آسيب شناسي رواني
اصلاحات فيليپ پينل
درمان اخلاقي
ذهنيت درعلم نقش پارادايم‌ها
فصل دومپارادايم هاي كنوني در آسيب‌شناسي رواني و درمان
پارادايم
پارادايم‌هاي موجود در روان‌شناسي نابهنجاري
پارادايم زيستي
تكانه‌ي عصبي
سيناپس
انتقال دهنده‌هاي عصبي
مكان‌هاي گيرنده
سرنوشت انتقال دهنده رها شده
انتقال دهنده‌هاي عصبي اصلي مطرح در آسيب شناسي رواني
تعريف كاهش گرايي
پارادايم روانكاوي
تعريف انتقال
تعريف انتقال متقابل
پارادايم‌هاي انسان گرا و وجودي
پارادايم‌هاي يادگيري
شرطي سازي بيزاري
پاراديم شناختي
تعريف شناخت
مباني نظريه شناختي
فصل سومطبقه بندي و تشخيص
تاريخچه
اختلال‌هاي دوران طفوليت، كودكي، يا نوجواني
اختلالات مرتبط با مواد
اسكيزوفرني
اختلالات خلقي
اختلالات اضطرابي
اختلالات جسماني شكل
اختلالات گسستي
اختلالات جنسي و هويت جنسي
اختلالات خواب
اختلالات خوردن
اختلالات مهار تكانه
اختلال هاي شخصيت
اختلالات شناختي
DSM و پيشرفت‌هاي اصلي در آن
فصل چهارم روش‌هاي سنجش باليني
پايايي
اعتبار
سنجش رواني
مصاحبه هاي باليني
آزمون هاي رواني
انواع سنجش رفتاري و شناختي
رويكردهاي خاص به سنجش شناختي
همساني وتغير پذيري رفتار
فصل پنجم اختلالات اضطرابي
همايند مرضي
فوبي ها
سبب شناسي فوبي ها
رويكردهاي روانكاوي
رويكردهاي رفتاري
رويكردهاي شناختي
رويكردهاي زيستي
اختلالات وحشتزدگي
اختلال اضطراب فراگير
اختلال وسواس فكر – عملي
اختلال فشار رواني پس آسيبي(PTSD)
فصل ششماختلال‌هاي جسماني شكل و گسستي
اختلال جسماني شكل
اختلال درد
اختلال بدريختگي بدن
خود بيمار انگاري
اختلال تبديلي
اختلال جسماني كردن
اختلالات گسستگي
انواع
يادزدودگي گسستي
گريز گسستي
اختلال دگر سان بيني خود
فصل هفتماختلال‌هاي رواني فيزيولوژيايي و روان‌شناسي تندرستي
اختلال‌هاي رواني فيزيولوژيايي
فشار رواني و تندرستي
نظريه‌هاي مربوط به ارتباط فشار رواني و بيماري
اختلال‌هاي قلبي – عروقي
بيماري شريان اكليلي قلب
ايدز

دانلود پاورپوینت آسیب شناسی روانی

قیمت : 11000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات