دانلود مقاله ژنراتور ها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله ژنراتور ها

تحقیق ژنراتور برق دانلود مقاله ژنراتور ها دانلود تحقیق ژنراتور ها دانلود پروژه ژنراتور ها مقاله ژنراتور سنکرون مقاله ژنراتور dc مقاله درمورد فانکشن ژنراتور مقاله دیزل ژنراتور مقاله درباره ژنراتور مقاله حفاظت ژنراتور مقاله سیگنال ژنراتور دانلود مقاله ژنراتور مقاله در مورد ژنراتور دانلود مقالات ژنراتور دانلود مقاله دیزل ژنراتور دانلود مقاله ژنراتور سنکرون دانلود رایگان مقاله ژنراتور دانلود تحقیق در مورد ژنراتور

Paper generators

 

موضوع : مقاله ژنراتور ها

فهرست مطالب

مقدمه

کنتاکتهای عمومی(GENERAL – PVRPOSE )

ژنراتورها(GENERATORS )

کوپه های بار و کولکتور

(سپراتورهای اینرسی)

پیش فیلترهای میانی (MEDIA PRE- FILTERS )

درب بای پاس (BY PASS – DOOR )

کوپه وردی کانال ورودی و صداگیرها(SILENCERS )

خنک کننده های تبخیری(EVAPORATIVE- COOLERS )

« تنظیم فلوی آب »

کارکرد پمپ در وضعیت شان دان واحد

بخ ش۴ (TAB 4 )

« تعمیرات برنامه ریزی شده توربین »

بخش چهار

تعمیرات برنامه ریزی شده توربین

بازرسی های در حین کار واحد

سیستم های آف بیش(OFF-BASE )

کلی GENERAL

ثبت اطلاعات

اطلاعات کاری

مقادیر اولیه در محاسبه کارائی

(PERFORMANCE INPUTS)

ژنراتور

چک های کرنکنیگ( تنظیمات نهائی)

متفرقه

ازرسی های ویژه

اندازه گیریهای کلیرنس نوزل( در صورت نیاز)

مناطق بازرسی

(a دمونتاژ والو:

(b روش تمیز کردن:

(c مونتاژ:

کلیات

روش تست فشار (PRESSURE TEST)

مونتاژ مجدد

۱) چک فلوی هوای نوزل سوخت

انبارکردن نوزل سوخت

عمل ۱۲- بازرسی لاینرهای احتراق

ونتاژ مجدد (REASSEMBLY)

چکهای راه اندازی (START UP)

دانلود مقاله ژنراتورها
دانلود مقاله ای درمورد ژنراتور ها

مختصری از مقاله :
کوپه هاي بار و کولکتور
اطمينان حاصل کنيد که اتصالات شل در اين کوپه ها وجود نداشته ، فصل مشترک هاي بين انتهاي کوپه ها و ژنراتور در مقابل نشت اب سيل بوده و سيل ها صدمه نديده باشند. در صورتيکه تجمعي از گردوغبار و گثافت وجود داشته باشد بايد تميز و برطرف شود. و نت هاي تخليه هواي خنک کننده را از نظر اطمينان از عدم گرفتگي چک کنيد.
تعميرات سيستم هاي واي ورودي و تجهيرات سيستم و توربين گاز توري ورودي (INLET SCREEN)
تور هاي ورودي درست در بالاي سپراتورهاي( جداکننده هاي) اينرسي(INRETIAL – SEPRATORS ) قرار دارند تا از ورود پرندگان، برگها، ترکها، کاغذها، و ديگر اشياء مشابه جلوگيري شود. در اين توربينها بايد از تجمع زياد آشغالها ممانعت کرد تا ا زجريان آزاد هوا اطيمنان حاصل شود.
(سپراتورهاي اينرسي)
سپراتورهاي اينرسي معمولاً( خودتميز کننده) (SELE CLEANING) بوده و برخلاف فيلترهاي هوا که ذرات گردوغبار راجمع کرده و نگه مي دارند به سرويس روتين نياز ندارند هر چند د ر فواصل زماني منظم سيستم فوق از نظر صحت اتصالات سيل يا آسيب اتفاق، بايد بازديد شو سالي يک بار اطاقک هاي(CELLS ) سپراتورهاي اينرسي از نظر تجمع رسوبات بايد مورد امتحان قرار گيرد. پوشش نازک از غبار، طبيعي بوده و کارکرد يا راندمان اطاقک ها را خراب نخواهد کرد. هر چند در برخي واحدها ممکناست در اطاقک به علت وجود بخار روغن(OIL MIST ) يا بخارات مشابه ديگر در هوا رسوبات ضخيم تري از کثافت قشري تجمع کنند. چنين تجمع در سپراتور سبب کاهش راندمان تميزکنندگي يا تنگي مسير عبور هوا يا هر دو مورد مي شود در چنني مظرح تيغه ها و(يا) وزيدن هواي فشرده مي تواند تميز کرکد. سپراتورهاي اينرسي قابل جداشدن( دراوردن) را مي تواند د رمحول دترژنت يا جدول مناسب ديگري تميز کرد. وزنده هاي تخليه به بيرون(BELLD- BLOWERS) وقتي که توربين در حال کار بايد مي بايست روشن باشد. اگر وزنده هاي فوق در موقع کار توربين در حال عمل نباشد سپراتورهاي اينرسي داراي راندمان تميز کاري خواهند بود. مووتور هاي وزنده تخليه به بيرون، طبق چارت راهنماي روغنکاري که رد بخش 2( عمليات استاندارد از دستورالعمل بازرسي و تعمير و نگهداري د رجلد 2) تشريح شده بطور متناوب به سرويس نياز خواهند داشت.
پيش فيلترهاي مياني (MEDIA PRE- FILTERS )
ممکن است يک رديف از پيش فيلترهاي مياني در پائين دست(DONSTREAM) سپراتورهاي اينرسي و در ست در بالا دست فيلترهاي مياني با راندمان بالا واقع باشد. مقصود از پيش فيلترهاي مياني طولاني کردن عمر مفيد فيلترها با راندمان بالا ميباشد. دقيقترين روش جههت تعيين زمان صحيح تعويض پيش فيلتر مياني اندازه گرفتن افزايش در تني ناشي از آلوده کننده ها در داخل اين بخش است. براي تعيين اين موضوع واحد بايد نقطه با فيلترهاي نصب شده تميز با راندمان بالا کار کند. اختاف فشار بايد اندازه گيري و ثبت شود. سپس فيلترها مي بايست نصب شده و افت فشار دوباره ثبت شود اين مقدار مجموع افت فشار در طول همه طبقات فيلتراسيون مي باشد. وقتي افزايش نشان داده شده توسط گيج فشار متناظر با مقداير توصيه شده توسط توليدکننده فيلترباشد پيش فيلترها بايد تعويض شود و دور انداخته شوند قبل از نصب پيش فيلترهي نو افت فشار در فيلترهاي با راندمان بالا بايد ثبت و با مقدار اوليه(ORIGINAL ) مقايسه شود. روش فوق بايد تکرار شود تا موقعي که افت فشار در طول فيلترهاي با راندمان بالا به حدهاي يقين شده توسط توليدکننده فيلتر برسد، در اين موقع فيلترهاي با راندمان بالا (HIGH-EFFECIENCY – FILTERS ) بايد تعويض شود.

دانلود مقاله ژنراتور ها

قیمت : 7000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :