دانلود مقاله مدیریت سازمانی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله مدیریت سازمانی

دانلود مقاله مدیریت سازمانی دانلود مقاله مدیریت رفتار سازمانی برنامه ریزی جامع انواع مدیریت سازمانی پروژه مدیریت سازمانی تعریف تحقیق دانلود مقاله مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته دانلود مقالات مدیریت رفتار سازمانی دانلود مقاله مدیریت در سازمان دانلود رایگان مقاله مدیریت رفتار سازمانی مقاله مدیریت سازمانی مقاله مدیریت رفتار سازمانی مقاله مدیریت رفتار سازمانی با ترجمه

Paper management

 

موضوع : مقاله مدیریت سازمانی

فهرست مطالب

مقدمه

مدخلی بر مفهوم مدیریت

برنامه ریزی

برنامه ریزی جامع( استراتژیک)

خصوصیات برنامه ریزی استراتژیک

اهمیت و ضرورت برنامه ریزی جامع در سازمان

فرایند برنامه ریزی جامع

برنامه ریزی عملیاتی در سازمان

تکنیکهای برنامه ریزی

برنامه ریزی نیروی انسانی

برنامه ریزی احتیاجات نیروی انسانی

روش تجزیه و تحلیل هدفها و فعالیتها

روش نرخ روند

سازماندهی

سازماندهی پویا

الگوهای جدید ساخت سازمانی

محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمانی

کنترل و نظارت در سازمان

تعاریف:

طراحی سیستم کنترل

هدایت و انگیزش

هدایت و رهبری سازمانی

انگیزش کارکنان

ارتباطات سازمانی

تعریف:

تصمیم گیری

فرآیند تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری در سازمان

دانلود تحقیق مدیریت سازمانی
دانلود مقاله مدیریت سازمانی

مختصری از مقاله :
برنامه ريزي
برنامه ريزي جامع( استراتژيك)
نويسندگان و انديشمندان مديريت هر كدام تعريف خاصي از اين نوع برنامه ريزي ارائه داده اند كه شايد بتوان همة آنها را در اين تعريف خلاصه كرد كه برنامه ريزي استراتژيك فرايندي است در جهت تجهيز منابع سازمان و وحدت بخشيدن به تلاشهاي آن براي نيل به اهداف و رسالتهاي بلند مدت، با توجه به امكانات و محدوديتهاي دروني و بيروني. البته بايد يادآور شد كه برنامه ريزي استراتژيك قبل از آنكه يك تكنيك و فن باشد يك نحوة تلقي و باور است كه مديران را به تفكر دراز مدت و آينده نگري و پيش بيني افقهاي دور ترغيب مي كند.
خصوصيات برنامه ريزي استراتژيك
1ـ برنامه ريزي جامع، انعكاسي از ارزشهاي حاكم بر جامعه است. جهان بيني ها، اعتقادات و سنتهاي جامعه در برنامه ريزي جامع منعكس مي شود.
2ـ برنامه ريزي جامع معطوف به سؤالات اصلي و مسائل اساسي سازمانها است. سؤالاتي از اين قبيل كه« برنامه هاي امروز سازمان چيست و برنامه هاي آتي چه بايد باشد؟»« امروز كجا هستيم و جهت گيريهاي آينده چيستند؟»«امكانات و منابع سازمان در آينده چه وضعيتي دارند و بايد مصروف چه اهدافي گردند؟»… در برنامه ريزي جامع مطرح مي شوند.
3ـ برنامه ريزي جامع با مطرح ساختن اهداف بلند مدت و تبيين رسالتهاي سازمان مديران را در انجام فعاليتهايشان هم جهت و هماهنگ مي سازد.
4ـ برنامه ريزي جامع داراي ديد دراز مدت است و افق هاي دورتري را در سازمان مطرح مي سازد. برنامه ريز در اين نوع برنامه ريزي به آينده هاي دور مي انديشد و مي كوشد تا موقعيت سازمان را در بلند مدت ترسيم نمايد.
5ـ برنامه ريزي جامع، عمليات و اقدامات سازمان را در دوره هاي زماني بالنسبه طولاني هماهنگ نموده و به آنها پيوستگي و انسجام مي بخشد.
6ـ برنامه ريزي جامع در سطوح عالي سازمان شكل مي گيرد، زيرا در اين سطح است كه تقريباً به طور همه جانبه اي اطلاعات لازم در مورد امكانات و منابع سازمان و انتظارات و توقعات از آن متمركز است.
7ـ برنامه ريزي جامع، فراگير بوده و برنامه هاي عملياتي سازمان را در بر مي گيرد و به آنها جهت مي بخشد.
8ـ برنامه ريزي جامع امكانات و محدوديتهاي دروني و بيروني سازمان را در مد نظر دارد و با توجه به آنها پيش بيني هاي خود را انجام مي دهد.
اهميت و ضرورت برنامه ريزي جامع در سازمان
در سنوات اخير با تغييرات شگفت آوري كه سازمانها را احاطه كرده است، مديران به فراست دريافته اند كه با تعيين و تبيين اهداف و مأموريتهاي سازمان در دراز مدت بهتر مي توانند برنامه هاي خود را به ثمر رسانند. سازمان بهتر كار مي كند و نسبت به محيط خود واكنشهاي مناسبتري نشان مي دهد. از اين رو استفاده از برنامه ريزي استراتژيك و جامع به عنوان يك ضرورت در سازمانها مطرح گرديده است. به كمك اين برنامه ريزي، مديريت قادر مي شود جهت گيريهاي خود را در آينده معين ساخته و سازمان را در مقابل تغييرات و تحولات فردا مجهز سازد. برنامه ريزي جامع به مدير كمك مي كند تا تصوير روشني از سازمان و هدفهاي آن به دست دهد و فعاليتهاي سازمان را در لواي استراتژي واحدي هماهنگ سازد.

دانلود مقاله مدیریت سازمانی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات