دانلود مقاله و پروژه موتور
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله و پروژه موتور

دانلود مقاله و پروژه موتور تعمرات مکانیکی موتور خرید پروژه موتور دانلود تحقیق موتور دانلود پروژه موتور رشته مهندسی مکانیک و تعمیرات موتور مقاله ای درمورد مکانیک دانلود مقاله سرو موتور دانلود مقاله استپ موتور دانلود مقاله در مورد سرو موتور دانلود مقاله درباره موتور خودرو دانلود مقاله موتور پله ای دانلود مقاله موتورهای القایی دانلود مقاله موتورهای دیزلی

An article about the engine

 

موضوع : مقاله ای درمورد موتور

فهرست مطالب

دنده هاي دندانه دار

زنجيره هاي دنده

حاصل ضرب تعداد دندانه ها روي حركت دهنده

زنجيره هايي با دنده چرخشي :

نسبت سرعت براي زنجيره هاي ، دنده چرخشي :

دانلود مقاله و پروژه موتور
دانلود مقاله ای درمورد موتور

سرعت لغزش مستقيما متناسب با فاصله ي نقطه تماس از نقطه ي تنظيم شده است.
. دو دنده ي مدول به صورت mm   25/4 تنظيم مي شوند و داراي 24 و 33 دنده به ترتيب هستند. هر چرخ داراي سردنده استانداردي با 1 مدول است. طول آرک تماس و ماكزيمم سرعت لغزش را بين دنده هاي جفت شده تعيين کنيد. اگر کوچکترين چرخ با سرعت r.m.p  150حرکت کند، زاويه ي فشار 200  است.
جواب: cm  18/2 ، cm/s    4/28
20 چرخ دنده از برش طولي سيم دنده داراي چرخشي هستند که با مقدار cm   25/1 برابر است و گوشه هاي صاف و تيغه ي برشي صفحه دنده بر آن ساخته شده است.
بلند ترين سردنده تيغه ي برشي و چرخ mm4/3 است. کمترين زاويه ي فشاري را تعيين کنيد که شايد براي جلوگيري از برش آن استفاده مي شود. هم چنين طول آرک تماس را تعيين کنيد. زماني که دو چرخ با 20 دنده در هر آرک با هم جفت شده اند.
جواب: 29 180 ، cm   15/20
. دو چرخ دنده ي همسان cm  5/37 ،ميزان قطر چرخش، و ميزان مدول آرک به اندازه ي mm  25/6 با هم جفت شده اند. زاويه ي فشار آرک دنده ي سيم از محاسبه ي کمترين سردنده لازم 200 است اگر اطمينان داشته باشيد که دو جفت دنده آرک هميشه در تماس با هم خواهند ماند اگر 6kw به 113r.p.m تبديل شود نيروي نرمال بين دنده ها را تعيين کنيد. فرض کنيد که به طور مساوي بين دو جفت دنده ها تقسيم شده است .
جواب: cm  705/0 ،  N 1447
. دنده ي 24 (برش طولي سيم) چرخ دنده ي مارپيچي mm  25/4 ، مدول به سوي يک صفحه دنده در حرکت است. سردنده صفحه دنده و چرخ دنده ي مارپيچي هر دو mm   25/6 است. مينيمم زاويه ي فشاري که از تداخل (پارازيت) جلوگيري به عمل مي آورد را تعيين کنيد. حالا طول آرک تماس و تعداد دنده هاي تماس را در يک زمان تعيين کنيد.
جواب: 44 160 ، mm  05/4  ،  2 جفت دنده
. دو دنده ي جفت شده داراي 9 و 39 دندانه به ترتيب هستند. آن ها گردي پر و کاملي دارند و زاويه ي فشار 200 است. ميزان مدول mm  5/8 است.
(i) . ميزاني از آن کاهش که در دنده ي سردنده براي جلوگيري از تداخل به وجود مي آيد.
(ii) . ميزاني از افزايش که در سردنده چرخ دنده ي مارپيچي است مانند کاهشي است که در دنده ي سردنده به وجود مي آيد.
نسبت تماسي را تعيين کنيد که در آن طول مسير تماس به صورت يک ميزان اصلي است.
(راهنمايي: ميزان اصلي = فاصله ي محيط دايره روي چرخش سيم اصلي از يک دندانه،    يا ،  ميزان اصلي= سطح چرخش * cos  )
جواب: (i) = 3.81 cm   ,  (ii) = 1.389
. محرک دنده ي مارپيچي داراي 20 دندانه ميزان مدولي در صفحه ي چرخشي است که اين ميزان برابر است با mm  3 و عرض سطح جلوي ان cm 3 است. پيشرفت دندانه 15/1 بار از ميزان چرخش است.

دانلود مقاله و پروژه موتور

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات