دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها

دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها پروژه تحقیق پایان نامه مقاله چرخ دنده ها مقاله در مورد چرخ دنده ها دانلود مقاله چرخ دنده ها دانلود مقاله در مورد چرخ دنده ها مقاله انواع چرخ دنده ها استاندارد چرخ دنده ها دانلود کتاب چرخ دنده ها محاسبات چرخ دنده ها چرخ دنده ها

Article gear

 

 موضوع : مقاله چرخدنده ها

فهرست مطالب

انواع چرخدنده ها
چرخدنده هاي مارپيچHelical gears
چرخدنده هاي مخروطيbevel Gears
واژه ها و مشخصات فني
گام قطري (Diametral Pitch)p
اندازه سر دنده ( Addendum ):
سردنده(top land ) :
اندازه پاي دنده (Dedendum)b :
گوي كل دنده
آزادي يا لقي(Clearance ):
پس زني:( Backlash ):
پس زني:( Backlash ) :
عمل جفت شدن يا مزدوج Conjugate Action
خواص گسترده يا پوش دايرهINVOLUTE PROPERTIES
تداخل يا مياندوي Interference
شاپ ایرانی
شكل دادن دنده هاي چرخدنده Forming of cear teeth
فرزكاري Milling
صفحه تراش shaping
برش با فرز حلزونيHobbing
كارهاي تكميلي پرداخت نهايي Finishing
چرخدنده هاي مارپيچ با محورهاي موازي
تقريب تردگلد
چرخدنده هاي حلزوني

دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها

مختصری از مقاله :
انواع چرخدنده ها
چرخدنده هاي صاف يا سادهSuper Gears كه در شكل(13-1) مي بينيم براي انتقال حركت از يك ميل محور به ميل محور موازي با آن بكار مي روند و دنده هاي آنها بامحورشان موازي است. از ميان همه گونه هاي چرخدنده ها چرخدنده هاي صاف ساده ترين آنها است و به همين سبب براي توضيح روابط اوليه سينماتيك منحني دنده بكار خواهد رفت.
چرخدنده هاي مارپيچHelical gears كه در شكل 13-2 مي بينيم دنده هاي كجي نسبت به محور دوران چرحدنده دارند. اين چرخدنده ها را مي توان براي همان كاربرد چرخدنده هاي صاف بكار برد ولي مانند آنها پرصدا نيستند زيرا در گيري دنده ها بتدريج رخ مي دهد. دنده هاي كج بارهاي محوري و گشتاورهاي خمشي پديد مي آورند كه در چرخدنده هاي صاف نداريم. چرخدنده هاي مارپيچ گاهي براي انتقال حركت بين دو محور ناموزاي( متنافر) بكار مي روند.
چرخدنده هاي مخروطيbevel Gears كه در شكل(13-3) مي بينيم دنده هايي روي سطوح مخروطي دارند و بيشتر براي انتقال حركت بين ميل محور هاي متقاطع بكار مي رود.
آنچه كه در شكل مي بينيد درواقع چرخدنده هاي مخروطي ساده يا دنده دار استstraight-tooth bevel gears است. چرخدنده هاي مخروطي مارپيچ spral bevel Gears بگونه اي هستند كه دنده هاي آنها راست نيستند بلكه به صورت كمان دايره است( مارپيچ). چرخدنده هاي هيپوئيد كاملاَ شبيه چرخدنده هاي مخروطي مارپيچ است با اين تفاوت كه ميل محور آنها متنافر است.
در شكل(13-4) نوع چهارم از انواع اصلي چرخدنده ها را مي بينيد كه حلزون و چرخ حلزون است چنانچه مي بينيد حلزون شبيه يك پيچ است. جهت گردش چرخ حلزون به جهت گردش حلزون بستگي دارد و نيز اينكه دنده هاي حلزون راست گرد، تراشيده شده باشد يا چپ گرد. مجموعه حلزون و چرخ حلزون ها را ممكن است بگونه اي بسازيد كه يا دنده هاي يكي، ديگري را در بر گيرد و يا هر دو بكديگر را در بر گيرند. اين مجموعه چرخدنده ها را تك دربرگير single – eveloping و دو در برگير double- enveloping گويند ارتباط حلزون و چرخ حلزون بيشتر هنگامي بكار مي رود كه نسبت سرعت دو ميل محور زياد مثلاَ 3 يابيشتر باشد.
واژه ها و مشخصات فني
مجموعه واژه هاي فني دنده هاي چرخدنده صاف را در شكل(13-5) مي بينيم تعاريفي كه در زير مي آيد نيز در شكل مي بينيم.
دايره گام(pitch circle ) دايره فرضي است كه همه محاسبات هميشه بر پايه قطر آن كه قطر گام باشد انجام مي شود. دواير گام يك جفت چرخدنده به هنگام كار با يكديگر مماس هستند. از دو چرخدنده در گير آنكه كوچكتر است را چرخ كوچك(pinion) و آنكه بزرگتر است را معمولاَ چرخدنده(Gear ) گويند.

 

 

 

دانلود مقاله ای درباره چرخدنده ها

قیمت : 2500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :