مقاله ای درمورد بذر کاری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله » کشاورزی و دامپروری  »  مقاله ای درمورد بذر کاری

دانلود مقاله ای درمورد بذر کاری تحقیق مقاله کشاورزی روش های بذرکاری مقاله کیفیت بذر مقاله تکنولوژی بذر مقاله بذر گندم مقاله بذر قارچ مقاله اصلاح بذر مقاله خواب بذر مقاله انگلیسی بذر مقالات بذر مقاله درباره بذر تحقیق در مورد بذر تحقیق در مورد اصلاح بذر مقاله کشاورزی نوین مقاله کشاورزی پایدار مقاله کشاورزی ارگانیک مقاله کشاورزی با ترجمه

Paper seed

 

موضوع : مقاله ای درمورد بذر کاری

سبز شدن بذر در صورت فراهم بودن شرايط محيط (رطوبت، درجه حرارت …)با رشد جنين آغاز و اندامهاي اوليه نهال شامل ريشه و ساقه با استفاده از مواد ذخيره در بذر توليد مي شود. رشد بقيه اندامها تا وقتي كه ساقه بتواند از خاك خارج شده و به نور آفتاب جهت انجام فتوسنتز (توليد مواد هيدروكربنه) دسترسي پيدا كند از مواد ذخيره بذر خواهد بود.اصولا بذر در گياهان مرتعي در مقايسه بذر در گياهان زراعي كوچك بوده و از مواد ذخيره محدودي برخوردار هستند.


به طور مثال وزن 1000 دانه بذر گياهان علفي مرتعي از 5/3 تا 15/0 گرم متغير است كه در مقايسه با بذر گندم 1000 دانه آن برابر 40 تا 45 گرم مي باشد.
بذر گياهان مي بايستي در عمقي كاشته شود كه مواد ذخيره اي آن براي تامين مواد غذايي مورد نياز جهت شروع و ادامه رشد اوليه نهال كافي باشد.بر اين مبنا عمق كاشت گياهان مرتعي كمتر از عمق گياهان زراعي است. لذا عمق كاشت يكي از موارد اساسي در بذركاري مراتع مي باشد و همانطوري كه ذكر شد براي بذر هر گياه حدي وجود دارد.اين حد بستگي به خصوصيات آناتوميكي و مورفولوژيكي نهال سبز شده دارد و از طريق گياه مادر به نهالها انتقال مي يابد.


سبز شدن بذور و خروج آن از خاك يكي از موارد بوده و بقاء نهالهاي توليد شده بستگي به رطوبت خاك و مواد غذايي موجود در آن دارد. بنابراين در صورت سبز شدن بذور اگر سيستم ريشه گسترش پيدا نكند، نهالهاي توليد شده از بين خواهند رفت. براي فراهم كردن شرايط و تامين رطوبت لازم براي رشد بذور نهالهاي توليد شده بهتر خواهد بود كه عمق كشت تا اندازه اي عميق در نظر گرفته شود تا نهالهاي حاصل شده در اثر خشك شدن خاك سطحي از بين نرفته، فرصت استقرار و نفوذ ريشه هاي خود را در خاك داشته باشند. معمولا عمق كشت بستگي به بزرگي و كوچكي بذر دارد. بذور ريزتر بايد در عمق كم كه در پاره اي موارد كشت بذور بدون پوشانيدن آن را ايجاب مي كند، در مورد بذور درشت تر عمق كشت افزايش مي يابد.

مقاله ای درمورد بذر کاری

قیمت : 2000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :