دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه بندرعباس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه بندرعباس

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه بندرعباس دانلود پروژه گزارش کارآموزی پالایشگاه شرکت نفت کارورزی پالایشگاه بندرعباس شهرک مروارید پالایشگاه بندرعباس تحلیل پالایشگاه بندرعباس مناقصات پالایشگاه بندرعباس طرح افزایش تولید بنزین پالایشگاه بندرعباس پالایشگاه نفت بندرعباس دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه بندرعباس

Report Palaygah Bandar training

 

موضوع : گزارش کاراموزی پالایگاه بندرعباس

1-مقدمه
قبل از آنكه به نقاط ضعف سيستم حفاظتي پالايشگاه بندرعباس بتفكيك سطوح ولتاژي و نواحي حفاظتي آنان بپردازيم، بهتر است كه لا اقل يكي از حوادث اتفاق افتاده در مجتمع را با استفاده از ابزار شبيه سازي و با توجه به تمامي اطلاعات شبكه برق رساني پياده شده بررسي و مرور نمائيم. زيرا بسياري از نقاط ضعف شبكه هاي حفاظتي با مرور حوادث قبلي مشخص تر مي گردند. ضمناً صحت نتايج شبيه سازي و اطلاعات ورودي به اثبات مي رسد. بدين منظور حادثة اتصالي در سركابل خط 20KV ورودي به پست SS04 در ساعت 02:24:03 روز 25 Jul 2004 در زير مورد بررسي قرار مي گيرد.

2-گزارش حادثه
كپي برگه هاي گزارش حادثه كه توسط مهندسي برق پالايشگاه در تاريخ 7/4/83 صادر گرديده است در ضميمة 1 آورده شده است.

3-شبيه سازي حادثه
شبيه سازي حادثه توسط مدول Frequency Dynamic كه از مدول T/S يا پايداري گذراي نرم افزار پاشا نشأت مي گيرد صورت گرفته است.

3-1-شرائط شبكه
شبكة برق رساني پالايشگاه بندرعباس با درنظرگيري معادل شبكة سرتاسري ايران در سطوح ولتاژي 230KV، 63KV، 20KV، 11KV، 1KV و 380 ولت بصورتي كه در داياگرام تك خطي شماره 0101-1 آمده است جهت انجام محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است.
جدول شماره I تعداد عناصر پياده سازي شده را در دياگرام تك خطي مذكور و همچنين در نواحي LMC، LAP و LEP نشلان مي دهد. در سطح 380 ولت از تكنيك معادل سازي جهت درنظرگيري رفتار نواحي فوق استفاده گرديده است. بنابراين شبكة اصلي در حال شبيه سازي داراي 1390 باس بار يا گره مي باشد.
بانك اطلاعاتي مودر استفاده در گزارش 0201-1 ارائه گرديده است. شرائط تنظيم حدود 2700 عدد وسايل حفاظتي كه در شبيه سازي حاضر نقش خود را ايفا نموده اند در گزارش 0202-2 آورده شده است. مابقي وسائل حفاظتي (حدود 5460 عدد) شامل فيوزها و رله هاي حرارتي در سطح 380 ولت، به علت انجام عمليات معادل سازي در شبيه سازي موجود نقشي را ايفا نمي نمايند مگر اينكه بزرگترين فيلر خروجي هر قسمت با فيوز و رله حرارتي مربوطه در دياگرام اصلي شبكه جايگذاري شده است و اين وسايل در شبيه سازي حاضر نقش پيدا مي نمايند.

دانلود گزارش کارآموزی پالایشگاه بندرعباس

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]