دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز کارورزی ساختمان کارورزی ساختمان بتنی دانلود پروژه کارورزی ساختمان کارورزی برق ساختمان پروژه کارورزی ساختمان گزارش کارورزی ساختمان بتنی دانلود گزارش کارورزی ساختمان کارورزی نقشه کشی ساختمان دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان همراه با عکس دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته عمران ساختمان بتنی

Building civil internships report

 

موضوع : گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز

فهرست مطالب
اولین روز در کارگاه (1)
دومین روز در کارگاه (2)
سومین روز در کارگاه (3)
چهارمین وپنجمین روز در کارگاه (4و5)
ششمین روز در کارگاه (6)
هفتمین و هشتمین روز در کارگاه (7و8)
نهمین و دهمین روز در کارگاه (9و10)
یازدهمین روز در کارگاه (11)
دوازدهمین و سیزدهمین روز در کارگاه (12و13)
چهاردهمین روز در کارگاه (14)
پانزدهمین و شانزدهمین روز در کارگاه(15و16)
هفدهمین و هجدهمین روز در کارگاه (17و18)
نوزدهمین روز در کارگاه (19)
بیستمین روز در کارگاه (20)
بیست و یکمین روز در کارگاه (21)
بیست دومین روز در کارگاه (22)
بیست و سومین و بیست و چهارمین روز در کارگاه (23و24)
بیست وپنجمین و بیست وششمین روز در کارگاه (25و26)
بیست وهفتمین وبیست هشتمین روز در کارگاه (27و28)
بیست ونهمین سیمین روز در کارگاه (29و30)
سی ویکمین سی ودومین روز در کارگاه(31و32)
سی و سومین روز در کارگاه (33)
سی و چهارمین روز در کارگاه (34)
سی پنجمین روز در کارگاه (35)
سی ششمین روز در کارگاه (36)
سی و هفتمین روز در کارگاه (37)
سی و هشتمین روز در کارگاه (38)
سی و نهمین روز در کارگاه (39)
چهلمین روز در کارگاه (40)
چهل و یکمین روز در کارگاه (41)
چهل و دومین روز در کارگاه (42)
چهل و سومین روز در کارگاه (43)
چهل وچهارمین روز در کارگاه (44)
چهل و پنجمین روز در کارگاه (45)
چهل وششمین روز در کارگاه (46)
امروز چهل و هفتمین روز در کارگاه (47)
چهل و هشتمین روز در کارگاه (48)
چهل و نهمین روز در کارگاه (49)
پنجاهمین روز در کارگاه(50)
پنجاه و یکمین روز در کارگاه (51)
پنجاه و دومین روز در کارگاه (52)
پنجاه وسومین روز در کارگاه (53)
پنجاه وچهارمین روز در کارگاه (54)
پنجاه وپنجمین روز در کارگاه (55)
در این چند روز آخر کارگران مشغول قرار دادن تیرچه‌ها و بلوکها و بستن تخته‌های کف قالب شناژ بودند.
در آخر…
متوجه شدم که در یک کار خوب و عالی و بمدت کوتاه باید
مصالح بمقدار کافی موجود باشد.
کارگران کار خود را بخوبی انجام و کم کاری نکنند.
از نظر مالی مشکلی وجود نداشته باشد.
به نظر من مهندسی عمران بیش از هر چیز احتیاج به تجربه بالا دارد و تجربه در سایه کار کردن زیاد بدست می آید.

دانلود گزارش کارآموزی عمران ساختمان گزارش روز به روز

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]