دانلود تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی

تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره رشته علوم اجتماعی 

مقدمه :‌

گرچه تعریف های عجیب و غریبی از ارتباطات شنیده ایم اما مطلب غیرقابل درکی برای شمادانش آموزان که می خواهید این رشته را انتخاب کنید نمی باشد. جوامع انسانی آنقدروسعت پیدا نموده که زمان حاضر را عصر ارتباطات نامیده اند. با گذشت زمان وسایلارتباطی و اطلاع رسانی گسترش و پیچیدگی بیشتری یافتند و امروزه رادیو، تلویزیون،مطبوعات و اینترنت و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فناوری در خدمت اطلاع رسانی وارتباط بین انسان ها هستند.

موضوع رشته علوم ارتباطات اجتماعی، بررسی ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و همچنینمطالعه و تحقیق در زمینه ارتباطات و انتقال اطلاعات و تلاش در جهت بهبود سیستم هایارتباطی و اطلاعاتی موجود می باشد.
مقطع کارشناسی این رشته در ۴ سال تدریس میشود و این رشته تا مقطع دکتری دائر است و دو گرایش روزنامه نگاری و روابط عمومیتنها گرایش های این رشته هستند.

ضریب دروس ریاضی در این رشته ۴ و بقیه دروس ۱ می باشد. علاقه به مسائل خبری و داشتنروحیه خوب اجتماعی و داشتن صبر و حوصله از عوامل موفقیت در این رشته می باشد.

سطوح رشته :

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
۱ آزاد- تهران      
۲ آزاد- میبد      
۳ آزاد-اراک      
۴ آزاد-جهرم      
۵ تبریز      
۶ تهران      
۷ علامه طباطبائی      

درسهای رشته :

ردیف نام درس
۱ آمار در علوم اجتماعی
۲ آمار مقدماتی
۳ ارتباط با مطبوعات
۴ ارتباطات انسانی
۵ ارتباطات بین المللی
۶ ارتباطات تصویری
۷ ارتباطات در جهان سوم
۸ ارتباطات سیاسی
۹ ارتباطات شفاهی
۱۰ اصول روابط عمومی
۱۱ اصول روزنامه نگاری
۱۲ اصول سازمان و مدیریت
۱۳ اصول علم اقتصاد
۱۴ اصول علم سیاست
۱۵ افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی
۱۶ اقناع و تبلیغ
۱۷ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم
۱۸ تاریخ روزنامه نگاری
۱۹ تجزیه و تحلیل برنامه های رادیو وتلویزیون
۲۰ تکنولوژِی چاپ و نشر
۲۱ تکنیک های روابط عمومی
۲۲ حقوق ارتباط اجتماعی
۲۳ حقوق اساسی
۲۴ روابط عمومی عملی ۱
۲۵ روابط عمومی عملی ۲
۲۶ روان شناسی اجتماعی
۲۷ روزنامه نگاری عملی ۱
۲۸ روزنامه نگاری عملی ۲
۲۹ روش های تحقیق نظری و عملی در علوماجتماعی
۳۰ روش های تحلیل و بررسی پیام های ارتباطی
۳۱ زبان تخصصی ۱ و ۲
۳۲ سمینار مسائل سیاسی و استراتژی معاصر
۳۳ شیوه های نگارش فارسی در مطبوعات
۳۴ فتوژورنالیسم
۳۵ گرافیک و صفحه آرایی در مطبوعات
۳۶ مبانی ارتباطات جمعی
۳۷ مبانی تاریخ اجتماعی ایران
۳۸ مبانی جامعه شناسی
۳۹ مبانی جمعیت شناسی
۴۰ مبانی روان شناسی
۴۱ مبانی فلسفه
۴۲ مدیریت و روابط عمومی
۴۳ نظریه های ارتباط اجتماعی
۴۴ نظریه های جامعه شناسی
۴۵ نقد و تفسیر و مقاله در مطبوعات
۴۶ ویراستاری و مدیریت اخبار
۴۷ کلیات حقوق
 

بازار کار

این رشته توانایی جذب متخصصان علوم ارتباطات اجتماعی را در خبرگزاری ها، مطبوعات،رادیو، تلویزیون و فعالیت وابسته های مطبوعاتی در خارج از کشور و همچنین کار دردفاتر روابط عمومی و ارتباطات سازمانی را دارد.

منبع:‌

www.roshd.ir