تحقیق درباره اموزش الکترونیکی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره اموزش الکترونیکی

تحقیق درباره اموزش الکترونیکی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره اموزش الکترونیکی 

تحقیق درباره اموزش الکترونیکی
E-Learning چیست ؟
امروزه اینترنت به خاطر صرفه جویی در هزینه ، زمان ، رفت وآمدها و … در اکثر کاربردها نظیر تجارت ، ارتباطات ، آموزش و غیره جایگاه ویژه ایپیدا کرده است ، بطویکه استفاده از اینترنت در اکثر کاربردها امری اجتناب ناپذیرمینماید .
در حال حاضر انقلاب تکنولوژی عمیقاً نحوه تفکر عمل و بسیاری ازفرآیندهای کاری را در زندگی ما تغییر داده و تحولات بزرگ جامعه بشری ، ما را بهسویی می کشاند که آموزش از راه دور امری اجتناب ناپذیر خواهد شد و گاهاً میتوان دراین عرصه فرصتهایی را یافت که نتیجه فرآیند آموزش را غنی تر نموده و چه بسا با دراختیار گرفتن امکانات کمک آموزشی دیداری و شنیداری پیشرفته در این نوع آموزش ، دروسو ارائه مطالب را بسیار جذاب تر کرد . آموزش الکترونیکی (E-Learning) عبارت است ازارائه محتوای آموزشی و تجربیات اساتید مجرب هر رشته از طریق تکنولوژی الکترونیک بهدانشجویان علاقه مند ، که این دانشجویان میتوانند در هر نقطه جهان از این آموزشهابهره مند گردند .
از نگاهی دیگر یک سیستم آموزش از راه دور کاری جدید وهنرمندانه و راه حلی جامع میباشد که به موسساتی که خواهان حرکت در مسیر تکنولوژیروز و تغییر روشها و محیط های آموزشی خود هستند ، امکان دستیابی به شیوه های نوینآموزشی را فراهم مینماید.
اصطلاح آموزش الکترونیکی، شامل لیست بزرگی از کاربردهاو عملکردها از جمله آموزش مبتنی بر وب (web based training)، آموزش مبتنی برکامپیوتر، کلاسهای مجازی (Virtual claaroom)، و همکاریهای الکترونیکی (Digital cooperation) است.
آموزش از راه دور هم اکنون سالها است که در دنیا متداول ورایج است . اما ترکیب این نوع آموزش با اینترنت منجر به ابداع روش جدیدی از نحوهتدریس به نام e-learning شده است ، این آموزش الکترونیکی در عین حال که بسیار موثرو کار آمد است از لحاظ تجاری نیز مقرون به صرفه بوده و به سرعت قابل دسترسی برایتمامی افراد از هر قشر و موقعیتی می باشد .
در این روش با استفاده از ارتباط دوطرفه در اینترنت مشکل محدودیت زمانی مرتفع شده و ارتباط میان استاد و دانشجو وهمچنین همکلاسیها مستقل از زمان و و مکان خواهد بود . در این سیستم آموزشیدانشجویان میتوانند از طریق اینترنت در مرکز ثبت نام نموده ، از میان دورس ارائهشده انتخاب واحد نمایند ، جزوه درس مورد نظر را مطالعه نموده و از جلسات درس استاداستفاده نموده و در آخر دوره نیز امتحان بدهند .
همچنین میتوانند هر روز و هرلحظه که اراده نمایند با استاد و همکلاسیهای خود ارتباط برقرار نموده و به تبادلنظر و مباحث گروهی پیرامون مفاد درسی و یا تمرینهای داده شده از طرف استاد ، بوسیلهاینترنت بپردازند .

در اینجا به تعریف بیشتر آموزش الکترونیکی به گفتهکارشناسان مختلف میپردازیم:
Howard block میگوید : “ آموزش الکترونیکی توجه بهیادگیری از طریق اینترنت است”
Elif trondsen میگوید: “ آموزش الکترونیکی نیرویشبکه را به کار میبرد برای کسانیکه به تکنولوژی های اینترنتی تکیه دارند که در ضمنکار با شبکه آنها را قادر به یادگیری نیز می کند.”
Elliott masie میگوید: “ آموزش الکترونیکی، تکنولوژی شبکه را برای طراحی، انتخاب، اداره کردن و بسط دادنآموزش به کار می برد.”
دست اندرکاران سیستم های cisco اینگونه معتقدند که : “ آموزش الکترونیکی یک یادگیری اینترنتی است که میتواند شامل رساندن مطلب در چندینشکل ، مدیریت آموزش و یک مجموعه شبکه شده از دانش آموزان و تعدادی توسعه دهندگان وکارشناسان خبره باشد. همچنین آموزش الکترونیکی یادگیری را سریعتر و با هزینه ایکمتر میسر میسازد. بعلاوه دستیابی به آموزش برای همه و شرکت همگان در فرآیندیادگیری را فراهم می سازد.”
Cornelia weggen میگوید: “ آموزش الکترونیکی رساندنمطلب از طریق تمام رسانه هایی که اینترنت، اکسترانت ها، به همراه broadcast ، نوارصوتی/ تصویری، تلویزیون محاوره ای و CD-ROM فراهم می کنند ، می باشند.”
“Greg priest” از شرکت آموزش الکترونیکی “Smart Force” موارد زیر را در تعریف E-Learning بیان می کند:
“ آموزش الکترونیکی پویاست. امروزه محتوای آن کاملاً به روز و Real Time است کارشناسان خبره بصورت on-line، بهترین منابع در دسترس هستند.
آموزشالکترونیکی بصورت real-time عمل می کند، شما نیازتان را میگیرید هر زمان کهبخواهید.
آموزش الکترونیکی نوعی تشریک مساعی است، زیرا افراد از یک آموزش چندیننفر یاد می گیرند و نیز دانش آموزان را با افراد حرفه ای و خبره یک علم آشنامیکند.
آموزش الکترونیکی متعلق به تک تک افراد است، هر دانش آموز فعالیت موردنظرش را انتخاب میکند و سپس میتواند ساعاتی در آن مورد اطلاعات کسب کند.
آموزشالکترونیکی جامع و فراگیر است، زیرا یادگیری را از منابع بسیار زیادی فراهم می کندو دانش آموز را قادر به انتخاب مدل آموزشی خاصی می سازد.”

مزایای مهم آموزش الکترونیکی چیست ؟
امروزه با پیدایش آموزشالکترونیکی ، تصورات قبلی در زمینه نیاز به وجود امکانات فیزیکی بسیار برای امرآموزش و یادگیری در سطح عمومی و آموزش عالی دچار تحول ودگرگونی جدی شدهاست.
اکنون با به صحنه آمدن دانشگاهها و مراکز آموزش الکترونیکی ، امکان یادگیریدر هر زمینه ای ، برای هر فردی در هر زمان و مکانی به صورت مادام العمر فراهم شدهاست.
در شرایط جدید ، نیاز به تاسیس ساختمانهای و امکانات فیزیکی و صرف هزینههای گزاف نبوده و دانشجویان و مدرسان نیاز به ترک منزل و یا محل کار خود برای حصوردر کلاسها ندارند.
افزون بر این ، ساعات شروع و خاتمه کلاسها ثابت نبوده ودانشجویان هر زمان که بخواهند میتوانند وارد کلاس شده و تا هر زمان که لازم باشدحضور در کلاس را ادامه دهند .
در این روش شما میتوانید هر روز و هر لحظه کهاراده نمایید با استاد و همکلاسیهای خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر ومباحث گروهی پیرامون مفاد درسی و یا تمرینهای داده شده از طرف استاد ، بوسیلهاینترنت بپردازید .
یکی از نکاتی که در این روش از آموزش توجه افراد بسیار زیادیرا به خود جلب کرده است ، آزادی در انتخاب موضوعات و سر فصلهای مورد علاقه افراداست . در این روش هیچ کس برای آموزش حد و مرزی روشن ندارد و به راحتی میتواند بهاطلاعات تمامی رشته های علمی در حداقل زمان ممکن دسترسی پیدا کند.
به طور خلاصهمیتوان گفت که مراکز آموزش الکترونیکی ، محدودیتهای مراکز آموزش سنتی را نداشته ودر بسیاری از جهات مزایای زیادی نیز نسبت به آنها دارند .

به طور کلی میتواناین مزایا را بصورت زیر برشمرد
۱ – عدم نیاز به حضور فیزیکی استاد و دانشجو درکلاس درس:
از آنجا که در این نوع دانشگاه کلیه ارتباطات از طریق اینترنت انجاممی شود، لزومی به حضور استاد و دانشجو در کلاس نیست، تنها کافیست دانشجو یا استاداز طریق یک دستگاه کامپیوتر از منزل یا نزدیکترین مرکز متصل به اینترنت، به سایتمتصل شوند و از امکانات آن استفاده کنند. این امر خود سرمنشاء مزایای دیگری است،چرا ه با این اوصاف دیگری نیازی به صرف هزینه برای ساختمان سازی مجتمع های آموزشینیز نخواهد بود. از سوی دیگر در شهرهای بزرگ منجر به کاهش رفت و آمد در شهر و درنتیجه کمتر شدن ترافیک شهری و آلودگی هوا می شود.
۲- عدم وابستگی کلاس درس بهزمان خاص :
هر چند که این سیستم آموزشی از تکنولوژیهای Teleconferencing و مانندآن را نیاز به حضور در پشت کامپیوتر در زمانهای خاصی دارد، پشتیبانی می کند، ولیقسمت اعظم سیستم آموزشی مبتنی بر دروسی است که هر زمان دانشجو اراده کند می تواندبه سایت مرکز متصل شود و دروس را دریافت کند. بنابراین این سیستم برای افراد شاغلکه وقت آزاد محدودی برای تحصیل دارند کاملاً مناسب است، چرا که در هر ساعتی ازشبانه روز می توانند به سایت مراجعه و دروس مورد نظر را دریافت کنند.
۳- کیفیتبالاتر ارائه دروس آموزشی :
در روش سنتی ، درس توسط یک استاد ارائه می شود کهاین امر مطلوب نیست، چرا که کیفیت مطالب ارائه شده در کلاس به پارامترهای زیادیوابستگی پیدا می کند. به عنوان مثال اگر جلسه ای استاد درس کسالت داشته باشد اینمساله می تواند بر کیفیت مطالب ارائه شده در آن جلسه تاثیر منفی بگذارد. همچنینپارامترهای محیطی از قبیل سرما، گرما و …. نیز می تواند بر کیفیت آموزش تاثیرمنفی بگذارد . در حالی که در سایت این مشکلات وجود نداشته و در این سایت دروس توسطاساتید کارکشته ویا حتی تیم های مجربی متشکل از این اساتید آماده می شوند و بااستفاده از تکنولوژیهای مدرن و متنوع چند رسانه ای بنحو مطلوبی ارائه می شوند. علاوه بر آن ممکن است دانشجو در کلاس سنتی بر اثر مسائلی، گیرایی خوبی نداشته باشدو چون مطالب فقط یکبار ارائه می شود، بنابراین کیفیت آموزش پایین می آید، درصورتیکه در سایت این محدودیت وجود ندارد و دانشجو می تواند به کرات مطالب ارائه شدهدر جلسه را مشاهده کند و از این لحاظ کیفیت آموزش بهبود می یابد.
۴- پشتیبانی ازتعداد زیاد دانشجویان در یک کلاس :
در مراکز آموزشی معمولی معمولاً به خاطرمحدودیت ظرفیت کلاسها و همچنین بازدهی این مشکل وجود دارد که دانشجویان ممکن است بهخاطر تکمیل ظرفیت کلاسها نتوانند در دروس مورد علاقه خود ثبت نام کنند. این مشکلطبعاً در سایت آموزش الکترونیکی وجود ندارد و دانشجویان ثبت نام شده در یک کلاس درسمی تواند هزاران نفر باشد که تحقق آن نیازمند سخت افزارهای فوق العاده پیشرفتهاست.
۵- بالا بردن سطح علمی جامعه بخصوص نسل جوان :
در دانشگاههای واقعیمعمولاً بخاطر محدودیت امکانات از لحاظ مکان، اساتید و …. هر ساله تعداد محدودیاز طریق آزمونهایی که برگزار می شود موفق به ورود به دانشگاه می شوند که بدین ترتیبخیل عظیمی از کسانی که در آزمونها شرکت می کنند شانس ادامه تحصیل در دانشگاه را ازدست می دهند. ولی در مراکز آموزش الکترونیکی این محدودیتها وجودندارد. بنابراینتمامی افراد علاقمند به تحصیل شانس ادامه تحصیل را در آنها پیدا می کنند که این امرمطمئناً در بالا بردن سطح علمی و فرهنگی جامعه جوان کشور میتواند بسیار مؤثرباشد.
۶- دسترسی Online به کتابخانه دیجیتال :
در مراکز آموزشی واقعی بخاطرمحدودیت ، معمولاً نسخه های محدودی از یک کتاب به خصوص در کتابخانه ها برای استفادهدانشجویان نگهداری می شود که این امر مشکلاتی ایجاد می کند. فرضاً اگر چندین دانشجونسخ های کتاب بخصوصی را برای استفاده از کتابخانه به امانت گرفته باشند مابقیدانشجویان شانس استفاده از آن کتاب را در زمانی که به امانت برده شده است را از دستمی دهند که این امر در مورد کتابهای کمیاب حادتر است. علاوه بر به مرور زمانکتابهای موجود در کتابخانه به دلیل استفاده نامناسب دانشجویان از آنها از بین میرود یا کیفیت خود را از دست می دهند. تمامی مسائل گفته شده برای مقالات و مجلات نیزصادق است. ولی در سایت آموزش الکترونیکی با استفاده از کتابخانه دیجیتال، تمامی کتب، مقالات بصورت Online در اختبار دانشجو است و مشکلات مطرح شده در مورد محدودیتاستفاده از آنها زمان خاص یا از بین رفتن آنها به مرور زمان در اینجا صادق نیست. البته این امکان قبلا بصورت بسیار محدود در کالج بوجود خواهد آمد .
۷- بالا رفتنمیزان اثر بخشی و بازده آموزشی :
در این روش چون فرایند آموزش و یادگیری به صورتگروهی میباشد و همچنین بخاطر ارتباط همیشگی بین خود دانشجویان و یا بین دانشجویان واساتید دوره ها و مباحث گروهی و انجام تکالیف بصورت گروهی و جمعی ، طبیعی است کهبازده آموزشهای داده شده بیشتر از حالت آموزش فردی بوده و دانشجو رغبت بیشتری بهیادگیری و تمرین از خود نشان بدهد. در این سیستم چون کلیه مباحث درسی و پرسش وپاسخها در بانکهای اطلاعاتی ذخیره میشوند ، بنابراین حتی اگر دانشجویی در این مباحثگروهی شرکت نداشته باشد ، باز هم میتواند از نتیجه این مباحث انجام گرفته بهره مندشده و مطالب زیادی را آنها یاد بگیرد.
۸- هزینه دوره های آموزشی :
با توجه بهجدید و نو بودن روش آموزش الکترونیکی و نا آشنا بودن اکثر کاربران و دانشجویان بااین نوع آموزش در ایران و همچنین پایین بودن هزینه های آن نسبت به آموزش سنتی ، مادر این مرکز تصمیم داریم که هزینه های تحصیل را به حداقل ممکن برسانیم .
از طرفدیگر چون ۹۰ درصد دانشجویان مراکز آموزش الکترونیکی در ایران و جهان را جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند ، بنابراین باید سیستمی پیاده سازی می شد که هزینه های آموزشدر آن مرکز فشار زیادی به قشر جوان دانشجو و دانش آموز وارد نساخته و حتی در صورتامکان مجانی باشد . در این راستا ما یک طرح بنام طرح جامع توسعهIT کالج مجازی راهاندازی کرده ایم تا دوستانی که مایل به ثبت نام در کلاسها بصورت رایگان هستند ،بتوانند در این شرکت کرده و با کمی سعی و تلاش ، این سایت یا دوره های آموزشی آنرابه چندین نفر معرفی کرده و خودشان با استفاده از کارمزدی که دریافت میکنند ، بصورترایگان ثبت نام نمایندو یا ایجاد درآمد کنند.
بطور خلاصه میتوان هزینه هایآموزش در این مرکز را بصورت زیر بیان کرد:
۱- هزینه حق عضویت درکالج : عضویت دراین کالج هیچ گونه هزینه ای ندارد اما برای عضویت باید حداقل یک کد اعتباری آموزشداشته باشید که می توانید از تمام مبلغ آن در کلاسهای کالج شرکت کنید ، لذا برایعضویت در کالج شرکت در کلاسها لازم است و هیچگونه هزینه از بابت حق عضویت پرداختنمی شود .
۲- هزینه ثبت نام در دوره ها : هزینه های ثبت نام در دوره های اینمرکز تقریبا یک دهم هزینه های کلاسهای آموزش سنتی در گرفته شده و برای دوره هایمختلف با توجه به تعداد مخاطبان و دانشجویان کلاس و همچنین تخصصی بودن مباحث کلاس ،مختلف خواهد بود. برای روشن شدن مطلب به مثالهای زیر توجه نمایید :
• – یک دورهآموزش ASP.NET (مقدماتی
• – یک دوره آموزش ASP.NET (پیشرفته)
• – یک دورهآموزش OpenGL (مقدماتی)
• همانطور که در مثالهای بالا قابل مشاهده است ، هزینهثبت نام تقریبا یک دهم هزینه های ثبت نام در یک کلاس درس سنتی در نظر گرفته شده تاامکان آموزش را برای همه بخصوص قشر جوان و بی پول جامعه ایران فراهم کرده باشیم تاجوانانی مثل خود ما مجبور نباشند برای آموزش یک دوره تخصصی هزینه های زیاد و کمرشکنی را متحمل گردند ویا قید ادامه تحصیل را بزنند. البته این پایین بودن هزینه هایآموزشی در این مرکز دلایل دیگری هم دارد که در زیر آورده شده است:
• – پایینبودن هزینه های جانبی برای راه اندازی مراکز آموزش اللترونیکی : در این نوع مراکزبرخلاف مراکز آموشی سنتی ، احتیاجی به ساخت ساختمانهای بزرگ با هزینه های چندمیلیاردی ، استخدام پرسنل اداری و ستادی ، فراهم کردن تجهیزات آموزشی گران قیمتمانند کامپیوتر و تجهیزات آزمایشگاه و …… نبوده و میتوان کلاسها را با حداقلهزینه برگزار نمود .
• عدم محدویت تعداد دانشجو: در مراکز آموزش الکترونیکیمحدودیتی از نظر تعداد دانشجویان ثبت نام کرده در یک کلاس وجود نداشته و میتوان دریک دوره آموزشی از چندین هزار دانشجو ثبت نام کرد.
• عدم نیاز به اساتید زیاد: در این سیستم چون میتوان در یک کلاس آموزشی حتی چندین هزار دانشجو را آموزش داد ،بنابراین احتیاجی به استخدام تعداد زیادی استاد و تحمیل هزینه های اضافی به مرکزآموزش نیست .
۳- هزینه اتصال به اینترنت : این هزینه در مقابل هزینه های رفت وآمد خصوصا در تهران بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است و بالاخره برای بدست آوردن هرچیز ارزشمندی باید هزینه کرد .
امکانات آموزشی دوره های مرکز
با توجه به عدموجود زیر ساختهای مخابراتی مطلوب ، بدیهی است که برگزاری کلاسهای مجازی با امکاناتیمثل ویدیو و …. در این بستر ارتباطی ، عملا غیر ممکن بوده و یا خیلی مشکل میباشد . اما کالج مجازی پارس با استفاده از پشتکار و نوآوری پرسنل خود توانسته استکلاسهای آموزشی را در اینترنت مشابه سازی کند و در کنار سایر امکانات منحصر بفردآموزشی مجازی برای شما بهترین امکان آموزش را فراهم سازی خواهیم کرد .
بطور مثال : امکان تبادل نظر و پرسش و پاسخ در این روش یکی از بهترین امتیازات آن محسوب میشود، بطوری که برخلاف آموزش سنتی دانشجویان در طول تمام زمان برگزاری دوره (مثلا دوماه) بوسیله اینترنت همیشه باهم ارتباط داشته و در مورد مطالب مطرح شده در کلاس ویا تمرینهای ارائه شده از طرف استاد به بحثهای گروهی میپردازند تا به بهترین نتیجهممکنه برسند .
در حالی که در روش “یادگیری جمعی” فرایند یادگیری بصورت گروهی ودسته جمعی اتفاق افتاده و دانشجویان با هم از طریق Forum های اختصاصی هر کلاس ، درمورد مطالب درسی به تبادل نظر و گفتگو پرداخته و یافته ها و تجربیات خود را دراختیار بقیه همکلاسیها قرار میدهند که خود این تبادل نظرات و بحثهای گروهی ، ازلحاظ بالا بردن بازده آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .
با توجه مطالببالا ، امکانات آموزشی در نظر گرفته شده برای بالا بردن بازده آموزش و استفادهبهینه تر از امکانات موجود را میتوان به صورت زیر بیان نمود :
۱- جزوات درسی: جزوات درسی این مرکز اکثرا بصورت فایلهای PDF طراحی شده و بصورت فایلهایی قابلدانلود کردن ، در اختیار دانشجویان قرار میگیرید.
با توجه به کاربردی بودن دورههای آموزشی این مرکز ، اکثر جزوات آموزشی با استفاده از تصاویر راهنما و مثالها وتمرینهای مختلف و همچنین امکانات صوتی ارائه میگردد . البته با توجه به نوع دوره ها، امکانات موجود در جزوه ها متغییر بوده و مثلا در جزوات مربوط به برنامه نویسیتاکید اساتید بیشتر بر روی تهیه مثالها و تمرینهای خوب و قابل فهم معطوف شده و ازحجم فایلهای صوتی و انیمیشن کاسته شده است .
۲ – حضور استاد دوره : با توجه بهکاربردی بودن دوره ها ، سعی شده است که از اساتیدی در این مرکز استفاده گردد کهتجربه کارهای عملی و انجام پروژه های کاربردی را داشته و بجای آموزش مطالب صرفاتئوری که در هر کتابی پیدا میشود ، تجربیات و آموخته های خود را بهمراه مطالب تئوریجذاب در اختیار دانشجویان دوره ها قرار دهند تا شرکت کنندگان بتوانند هرچه بیشتر بهنتیجه مطلوب برسند .
در سیستم آموزشی در نظر گرفته شده ، سعی میشود که دوره هااز حالت یکنواخت و بی تحرک کلاسهای سنتی در آمده و بیشتر بر روی کارهای گروهی تاکیدمیگردد و همچنین اساتید بیشتر نقش یک راهنما و مدیر را بازی کرده و در هرجلسهآموزشی سعی میکنند که تمرینهای جدیدی را در قالبها گروههای کاری ارائه نموده و و درآخر هرجلسه نیز جوابهای صحیح و بهترین روش را معرفی نمایند .
البته یکی ازبزرگترین وظایف اساتید دوره ها ، جواب دادن به سوالات متعدد دانشجویان بوده و سعیمیشود که هیچ سوال بی جواب نمانده و به همه پاسخ قانع کننده ای داده شود.
۳ – تشکیل گروههای کاری : در اول هر دوره استاد سعی میکند که دانشجویان را به گروههایکاری مختلف تقسیم بندی نماید تا در طول دوره تمرینهای مختلفی به این گروهها دادهشده و یک رقابت سالم بین آنها برقرار گردد تا گروههای برای یافتن بهترین جواب ونتیجه برای مسایل و تمرینهای مطرح شده سعی بیشتری بکنند.
در خاتمه بهترین گروههر دوره مشخص شده و به اعضای آن گروه جوایزی از طرف مدیریت مرکز اهدا میشود.
۴ – امکان بحث و تبادل نظر : در این مرکز برای هر دوره یک Forum اختصاصی در نظر گرفتهشده و فقط دانشجویان آن دوره به آن دسترسی داشته و میتوانند بحثهای درسی خود را درآن مطرح نمایند . اینجا همان محلی است که اعضا گروههای کاری تعریف شده میتوانند درآن باهمدیگر بحث و تبادل نظر داشته و نتایج یافته ها و تحقیقهای خود را آن بنویسند .
در حقیقت این Forum ها محیط ارتباطی بین اعضا گروهها و همچنین دانشجویان واساتید را در طول کل دوره ها بر قرار نموده و با مراجعه به آن میتوان براحتی کلیهمباحث و سوال و جوابهای انجام گرفته را در آن مشاهده نموده مطالب مورد نظر را ازآنها استخراج نمود.
به بیان دیگر میتوان گفت این Forum ها همان نقش جزوه هاینوشته شده در سر کلاسهای سنتی را بعهده دارند ، فقط با این تفاوت که همه دانشجویانیک کلاس میتوانند از این جزوه با هم استفاده کرده و از نتایج کارهای همدیگر مطلعشده و مطالب زیادی را از همدیگر یاد بگیرند.
۵ – گفتگوی آنلاین (چت نوشتاری) : در این قسمت دانشجویان میتوانند بصورت نوشتاری با هم و یا با اساتید دوره ها ارتباطمستقیم داشته و به گفتگو بپردازند . این گفتگو در زمانی که استاد آنلاین میباشد (زمان برگزاری کلاسهاon line) اکثرا در اختیار استاد بوده و در بقیه زمانهادانشجویان میتوانند از آن برای گفتگوی انلاین با همدیگر استفاده نمایند.
۶ – سوال و جوابهای درسی: در این قسمت دانشجویان میتوانند سوالها و مشکلات درسی خود رامطرح نموده و این سوالها از طرف استاد دوره جواب داده شود . البته سعی میشود کهسوال و جوابهای با ارزش و مباحث خوب مطرح شده در Forum های اختصاصی دوره ها درانتهای دوره جمع آوری شده و در این بخش (سوال و جوابهای درسی) ثبت گردند تا بتوانبا مراجعه به این سوال و جوابها در جریان کلی مباحث انجام گرفته در دورهای قبلیقرار گرفت.
یکی دیگر از مزایا این قسمت ، جلوگیری از اتلاف وقت اساتید دوره هایبرای جوابگویی به سوالات تکراری میباشد ، چرا که استاد با ارجاع دادن دانشجویان بهاین قسمت ، می تواند از جوابگویی چندین باره به سوالاتی که در دوره های قبلی جوابداده شده است ، بپرهیزد.
۷- بانک سوالات امتحانی: در این قسمت کلیه سوالاتامتحانی دوره های برگزار شده بهمراه پاسخهایشان ذخیره میگردد تا دانشجویان بامراجعه با آنها از سطح سوالات امتحانی مطرح شده ، مطلع شده و هم اینکه میتوانید باجواب داده به آنها و مقایسه پاسخهایشان با جواب های درست ، اطلاعات خود را محک زدهو سطح معلومات خود در آن زیمنه را بسنجند.
این سوالات در انواع “چند جوابی ،تشریحی ، بدون جواب” طراحی شده و بهمراه جوابشان در این قسمت ذخیره میشوند . و بهمرور زمان به گنجینه اربی بدیل تبدیل می شود .
۸- کتابخانه الکترونیکی: در اینقسمت سعی شده است که کلیه Reference های لازم برای دوره های مرکز ، گرد آوری شده ودر اختیار دانشجویان قرار گیرد . فایلهای موجود در این کتابخانه اکثرا به فرمت PDF بوده و به زبان اصلی میباشند . البته در فاز دوم برنامه ای برای متون و غنی کردنمنابع فارسی وجود دارد .
در طول دوره ها اساتید سعی میکنند که برای کسانی کهمایل به مطالعه بیشتر میباشند ، منابعی را معرفی نمایند که قبلا در کتابخانهالکترونیکی مرکز قرار داده شده اند ، البته امکان اضافه نمودن کتاب به این کتابخانهتوسط خود دانشجویان مطابق مقررات نیز در نظر گرفته شده است .
با توجه به اینکهتعداد دوره ها در این مرکز خیلی متنوع خواهد بود ، بنابراین طبیعی است که تعدادکتابهای موجود در کتابخانه بسار زیاد باشد ، بنابراین برای راحتی دانشجویان براییافتن کتاب مورد نظرشان ، امکانات مختلفی برای جستجو بر اساس فیلدهای های مختلف درنظر گرفته شده است .
۹- بانک نرم افزار های مرتبط : در این قسمت سعی میشود کهجدیدترین نسخه کلیه نرم افزار های لازم برای برگزاری دوره های آموزشی و همچنین دیگرنرم افزارهای مرتبط را جمع آوری شده و در اختیار دانشجویان و دیگر علاقه مندان قرارگیرد . با توجه به اینکه نرم افزارهای مرکز آموزش مانند نمایشگر جزوه و نرم افزارمسنجر برای ارتباط آنلاین در کلاسها ، همیشه در حال تغییر و بهینه شدن میباشند ،بنابراینشما میتوانید جدیدترین نسخه های این برنامه ها در این قسمت پیدا نموده ودانلود نمایید.
همچنین کلیه برنامه های و مثالهای آماده شده توسط دانشجویانکلاسها در این قسمت معرفی شده وقابل دانلود شدن هستند . به بیان دیگر دانشجویانمیتوانند نرم افزارهای مفید خود را نیز در این قسمت قرار داده و بدین وسیله تخصص وتجربه خود را به اشتراک بگذارند.
۱۰- پیشنهادات آموزشی دانشجویان : در این قسمتدانشجویان میتوانند انواع پیشنهادات آموزشی خود را مطرح نموده انجام آنها را در بیندانشجویان به رای بگذارند . این پیشنهادات میتوانند پیشنهاداتی مانند تاسیس یکدانشکده جدید یا برگزاری یک دوره آموزشی جدید و استفاده از اساتید دیگر موسسه ها ویا میتوانند اضافه نمودن امکانات آموزشی جدید به مرکز باشند .
این پیشنهادات درصورتی که از طرف دیگر دانشجویان پذیرفته شده و تعداد کسانی که به آنها رای مثبتداده اند ، به حد نصاب رسیده باشند ، از طرف مدیریت مرکز پذیرفته شده و به اجراگذاشته خواهند شد.
۱۱- مقایسه اساتید : در این کالج برای دانشجویان امکان داردبرای یک مبحث از تدریس دو یا چند استاد استفاده کند این امکان هم باعث می شوداساتید بدنبال افزایش سطح علمی خود و آراء مطالب بهتر جذابتر و به روزتر باشند (چیزی که تقریبا در سیم سنتی اصلا وجود ندارد) و هم باعث می شود دانشجو یک مطلب رابا چند روش تدریس تجربه و یادگیری فعال و کامل داشته باشد .ضمنا دروس اساتیدی که درمدتی مورد استقبال قرار نگیرد از کالج حذف خواهد شد .
۱۲- تکالیف و تمرینهایکلاسی : در این قسمت کلیه تمرینهای درسی را که از طرف اساتید دوره ها بعنوان تکالیفکلاسی به دانشجویان داده میشود بهمراه نتایج انجام آنها ، ثبت میگردد. سوابق انجامکلیه این تمرینها در بانک اطلاعاتی مرکز ذخیره شده و برای استخراج اطلاعات آماری وسوابق برگزاری دوره ها و همچنین ارزیابی بازده آموزشی از آنها استفاده میشود .
۱۳- ارزیابی اساتید و دوره ها : در این قسمت کلیه اطلاعات آماری از برگزاریدوره ها و نتایج نظر سنجی ها در مورد کیفیت مطالب و تسلط اساتید به موضوع دوره ها ومیزان رضایتمندی دانشجویان و غیره تجزیه و تحلیل شده و توسط نمودارهای مختلف نمایشداده میشود .
این قسمت میتواند بهترین راهنما جهت انتخاب دوره های خوب و اساتیدموفق ، برای کسانی که تازه با این مرکز آشنا شده و میخواهند در دوره ها آموزشی آنثبت نام نمایند ، باشد.
۱۴- نتایج امتحانات و گواهینامه ها: در این قسمت کلیهاطلاعات مربوط به نتایج برگزاری امتحانات پایان دوره کلاسها و نمرات کسب شده از طرفدانشجویان و همچنین نتایح انجام تکالیف کلاسی ، نمایش داده میشود. در صورتی کهدانشجویان در امتحانات حضوری (بجای شرکت در امتحانات از راه دور) مرکز نیز شرکتکرده باشند گواهینامه های آنها نیز در این بخش قابل نمایش میباشد. طول زمان برگزاریدوره های آموزشی
در آموزش مجازی ۴۰ یا ۵۰ درصد متن آموزشی از طریق استاد ارائهمیشود و بقیه درس از طریق همکاری و ارتباط دانشجویان تعیین و تدوین میشود ، یعنیموضوع اصلی را استاد گفته و بقیه موارد از طریق ایده ها، کارها، پژوهشها و تحقیقهایخود دانشجویان تکمیل میشود .
بر همین اساس طول دوره های آموزشی در این مرکزحداقل ۱ ماهه و حداکثر ۳ ماهه در نظر گرفته شده و دوره هایی که بیشتر از ۲ ماه زماناحتیاج داشته باشند به دو یا چند دوره مقدماتی و پیشرفته تقسیم شده اند . در اینمرکز زمان شروع و اتمام و همچنین طول زمان برگزاری کلاسها از طرف خود استاد دورهمشخص شده و زمان امتحان پایان ترم و یا میان ترم نیز تعیین میگردد . البته چون دراین سیستم دانشجویان ۱۰۰% به استاد وابسته نیستند ، میتوانند تا ۱۰ روز مانده بهامتحان آخر دوره ، در کلاس مورد نظر خود ثبت نام کرده و جزوه مورد نظر را مطالعهنموده و مباحث گروهی انجام گرفته بین دانشجویان آن کلاس را نیز مطالعه بررسی کرده وخود را برای امتحان نهایی آماده کنند ، ولی مسلم است که بازده یاد گیری در حالتی کهدانشجو در طول تمام دوره با استاد پیش رفته و در مباحث و کارهای گروهی شرکت میکندخیلی بیشتر از مطالعه و یادگیری به روش شخصی خواهد بود .
بطور کلی میتوان مراحلیرا که دانشجویان باید در این مرکز طی نموده و در امتحات آخر دوره شرکت نمایند رابشرح زیر بیان نمود :
۱- ثبت نام در کلاس آموزشی مورد نظر و پرداخت هزینه ازطریق کدهای اعتباری آموزش
۲- دریافت جزوه درسی و نصب آن بر روی کامپیوتر
۳- تقسیم یندی دانشجویان کلاس به گروه های مختلف
۴- دریافت تکالیف از استاد دوره وانجام آنها در قالب گروههای تعیین شده
۵- دریافت سوالات امتحانی بصورت آنلاین وجوابگویی و ارسال آنها به استاد دوره در زمان تعیین شده
نکات مهم در انتخاب دورهها
در آموزش مجازی ۴۰ یا ۵۰ درصد متن آموزشی از طریق استاد ارائه میشود و بقیهدرس از طریق همکاری و ارتباط دانشجویان تعیین و تدوین میشود ، یعنی موضوع اصلی رااستاد گفته و بقیه موارد از طریق ایده ها، کارها، پژوهشها و تحقیقهای خود دانشجویانتکمیل میشود .
در سیستم آموزشی در نظر گرفته شده ، سعی میشود که دوره ها از حالتیکنواخت و بی تحرک کلاسهای سنتی در آمده و بیشتر بر روی کارهای گروهی تاکید گردد . همچنین در این روش شما میتوانید هر روز و هر لحظه که اراده نمایید با استاد وهمکلاسیهای خود ارتباط برقرار نموده و به تبادل نظر و مباحث گروهی پیرامون مفاددرسی و یا تمرینهای داده شده بوسیله اینترنت بپردازید . طبیعی است که در این سیستمتحصیل نمودن دارای شرایطی میباشد که با شرایط تحصیل در روش سنتی تفاوتهای فاحشیدارد .
در زیر شرایطی را که دانشجویان برای استفاده از دوره های آمورشی این مرکزباید دارا باشند بطور خلاصه بیان شده است :
۱- دسترسی به یک کامپیوتر شخصی و نصبنرم افزارهای لازم بر روی آن
۲- دسترسی به اینترنت و آشنایی مختصر با نحوه کاربا اینترنت
۳- داشتن حس کار گروهی و حوصله لازم جهت فعالیت در گروههای درسی (البته اجباری نیست)
شما دوستانی که مایل به ثبت نام در دوره ها هستید لطفا بهتوصیه های زیر توجه فرمایید :
• چون ما ایرانی ها به پرداخت پولی بابت خدماتآموزشی آنهم از طریق اینترنت علاقه ای نداریم و به اصطلاح زورمان میاد دست به جیبمبارکمان ببریم (هرچند این مبلغ بسیار ناچیز باشد) ، بنابراین توصیه ما به همه شمااینست که حتمار “طرح توسعه کالج مجازی” را در بخش آموزش تجارت الکترونیکی مطالعهنموده و با معرفی دوره های مرکز به چند نفر ، امتیاز لازم جهت ثبت نام در دوره هارا بدست آورده و در حقیقت بطور مجانی ثبت نام نمایید.
• بدلیل اینکه اکثر دورههای آموزشی برگزار شده کاربردی بوده و هدف از آنها یادگیری مطالب عملی میباشد تاتئوری ، بنابراین ثبت نام در این دوره ها را برای کسانی که میخواهند وارد بازار کارشوند ، بشدت توصیه می نماییم و تضمین میکنیم که در صورت همکاری فعال در گروههایدرسی مشخص شده ، در زمینه درسی آن دوره ، به فردی با تجربه مبدل گردند ، چرا که درطول این دوره ها هم خودتان خیلی از مطالب را بصورت عملی تجربه خواهید نمود و هماینکه بصورت مفیدی از نتایج عملی فعالیتهای دیگران بهره مند خواهید شد. (با استفادهاز امکانات موجود در کلاسها)
• سعی نمایید در طول زمان برگزاری دوره ها بصورتفعالی در گروههای درسی شرکت نموده و با همکاری و همفکری هم گروهی های خود ، تکالیفو تمرینهای داده شده از طرف استاد را حل نموده و به نتیجه نهایی برسانید . اینفعالیتهای گروهی مطمئنا در بالا بردن میزان یاد گیری شما اهمیت بسزایی خواهد داشت . البته با توجه به اینکه اکثر دانشجویان در امر تایپ فارسی خیلی کند هستند ، شایدنوشتن مطالب و شرکت فعال در مباحث درسی کمی مشکل بنظر برسد ولی مطمئنا این زحماتارزش خود را در پایان دوره نشان خواهد داد.
• چون امتحانات پایان دوره بصورتاینترنتی برگزار می شود و اطمینانی وجود ندارد که آیا خود دانشجو به سوالات امتحانیجواب میدهد یا کس دیگر ، بنابراین امتحانهای اینترنتی از ارزش بالایی برخوردارنبوده و اگر شما به مدرک با ارزشی جهت تایید گذارندن موفقیت آمیز دوره ها نیازدارید ، باید با پرداخت مبلغ اندکی بابت هزینه های امتحان ، بصورت حضوری در مراکزآموزشی همکار این مرکز ، امتحان داده و از طرف آن موسسات گواهینامه معتبر دریافتنمایید.
• با توجه به اینکه شرکت در این دوره ها مستلزم کارگروهی از طریقاینترنت میباشد ، بنابراین سعی نمایید بجای شرکت در چندین دوره مختلف و قاب کردنمدارکشان ، در یک یا حداکثر دو دوره این مرکز ثبت نام نموده ولی بطور فعالی درگروههای درسی مشخص شده فعالیت کرده و به دانش و تجربه خود بطور عملی بیافزایید ، بهبیان دیگر در عوض یاددگیری سطحی انبوهی از مطالب ، در یک یا دو زمینه به صورت کاملاتخصصی و عملی وقت بگذارید تا در آینده بتوانید از نتایج این دوره های کاربردی درمحیط کارتان بهترین استفاده را ببرید .
نظرات یک کارشناس
۱- آموزش الکترونیکییا Online چیست ؟
آموزش الکترونیکی همان استفاده از اینترنت برای یادگیری است کهاز ارتباط اینترنتی و (مرور گر وب) Web browser در هر زمان یا مکانی می توان به اینمقصود دست یافت . آموزش الکترونیکی نوع جدیدی از آموزش است که در آن نیازی به حضوردانشجویان در کلاسهای برنامه ریزی شده نیست . در واقع یک محیط آموزشی مجازی در شبکهاست . موضوعهای درسی چنان طراحی شده اند که دانشجویان را به بهترین وجه راهنماییکنند چون آنها در کلاسهای درس شرکت نداشته و از حضور استادان بهره نمی برند . در هرصورت می توانید از طریق (پست الکترونیک) email و سایر امکانات شبکه از یکدیگر سئوالبپرسید . این بدین معنی است که در هر مکان و هر زمانی که مایل باشید می توانید بهمطالعه دروس خود بپردازید و در خانه یا اداره فرصت کافی نیز در اختیار خواهید داشت . یعنی اگر دفعه اول کاملا متوجه نکات مشکل درسی نشدید ، می توانید چندین بار آن رامرور کنید .
۲- چرا از طریق آموزش الکترونیک یاد بگیریم ؟
این روش دانشجویانرا تشویق می کند تا از خود خلاقیت و کنجکاوی بیشتری نشان بدهند . در ضمن یاد میگیرند که چگونه به سرعت به تکنولوژی های جدید ، دست یابند و دانشجویان این انعطافپذیری را دارند که به یادداشتهای دروس دسترسی داشته و در مباحثات اتاقهای گفت و گوو چت شرکت داشته باشند و این امکان را دارند تا در هر زمانی که برایشان مناسب استبا مدیر سایت آموزش دهنده (Facilitator) ارتباط برقرار کنند . انعطاف پذیری این نوعآموزش برای افرادی که به دلیل تعهدات شغلی یا شخصی قادر به شرکت کردن در یک کلاسرسمی نیستند ، محیط آموزشی مناسبی را فراهم می آورد . مثلا برای کسانی که در ساعاتمتغیر کار می کنند یا اشخاصی که به دلیل استراحت در منزل شانس حضور در دانشگاه راندارند در حالی که دیگران در همان زمان در کلاسها شرکت می کنند این روش انتخاب خوبیبرای اشخاصی است که چه از نظر مخارج و یا وقت برای ادامه تحصیل امکان سفر به خارجاز کشور را ندارند .
۳- بین برنامه های ارائه شده به صورت online و کلاس درس چهتفاوتی وجود دارد ؟
برنامه ها در هر دو یکسان هستند با این تفاوت که نحوه ارائهآنها متفاوت است . در روش online همه چیز از طریق شبکه هدایت می شود که شامل حضوردر کلاسهای گفت و گوی اینترنتی (web chat) و دسترسی به یادداشتهای نمونه و حتیارتباط زنده با مدیر سایت آموزش دهنده (Facilitator online) می باشد .
۴- آموزشالکترونیکی برای چه کسی است ؟
آموزش الکترونیکی عملا برای همه است . شما میتوانید کارمندی حرفه ای باشید که می خواهد مهارت های (فن آوری اطلاعات) IT خود رابه صورت امروزی در بیاورید یا دانشجویی که در صدد کسب تحصیلات عالیه است . یا فردبیکاری که دوست دارد در خانه و با سرعت یادگیری خود به مطالعه و آموختن بپردازد . هر فردی می تواند برای ارضای نیازهای آموزشی خود از اینترنت بهره ببرد .
۵- چگونه می توان از آموزش الکترونیکی بهره مند شد ؟
آموزش الکترونیکی راه حلآموزشی موثر ، سهل الوصول و دارای کیفیت بالا است . می توانید از حضور در کلاسهاییکه مطابق برنامه ریزی شخصی یا شغلی تان است لذت ببرید . خواه هدف شما پیشرفت شغلی ،غنای فردی و یا کسب مدرک اعتباری قابل انتقال باشد . رشته های online بلا استثناقابل دسترسی هستند ، منبعی قابل اطمینان که اطلاعات و همان دستور العمل ها و دروسیکه خواستار آن بوده اید با کیفیت بالا به شما عرضه می کند آن هم بدون وجود دائمیموانعی که همه ما را از دست یافتن به فرصتهایمان محروم می کند . در ضمن هر برنامهآموزشی را می توان ذخیره کرد و برای دانشجویان فرستاد تا از آن برای سنجش خوداستفاده کنند . به عبارت دیگر ، این روش که در آن یادگیرنده مورد توجه است ، اینامکان را به دانشجویان می دهد تا به تجربه یادگیری خود بپردازد .
۶- بنابراینمهمترین فوائد آموزش الکترونیکی یا مطالعه online کدام است ؟
نخست آنکه نیازی بهصرف وقت و حضور در کلاسهای درس نیست . دوم ، می توانید از طریق شبکه ارتباطی بادانشجویان و مدرسان تمام دنیا ارتباط برقرار کرده و به بحث و گفت و گو بپردازید . سوم ، مزیت برخورداری از یک روش مطالعه انعطاف پذیر که مطابق نیازهای شماست راخواهید داشت . چهارم ، سرعت مطالعه در دست دانشجو است و می توانید عنوانها را مرورکرده و در هر خطه سرعت خواندن آن را با توجه به درک و فهم خود بالا ببرید . پنجم ،اطلاعات ضروری در مورد پیشرفت آموزشی برای سنجش و ارزیابی شخصی ، به سرعت ارائه میشود . ششم ، مانند کلاسهای درس شما هم از همان برنامه های آموزشی ، دروس مرجع وراهنماییهای درسی و شناخت برخوردار می شوید . هفتم ، در مطالعه از طریق online باغنای آموزش گروهی مواجه می شودید . هشتم ، مطالعه از طریق online شما را تشویق میکند تا کنجکاوی و ابتکار بیشتری به کار ببرید و امکان دسترسی به تکنولوژیهای جدیدرا افزایش داده و با استفاده از فن آوری رایانه ، اطلاعات شما را به روز نگه میدارد . نهم ، در پایان هر ترم فرم ارزیابی online اطلاعات ضروری و لازم دربارهبرنامه را به شما منتقل می کند . در آموزش الکترونیکی از موارد درسی online که درارتباط با بحث و گفت و گو اتاقهای chat (گفت و گو) همزمان و email و مدارک مربوط بهرشته ها که قابل download کردن است ، برخوردار می شوید . این روش تجربه یادگیریموفقی را برای شما به وجود می آورد . زمانی که برنامه خود را از طریق شبکه دریافتمی کنید این ناجازه را خواهید داشت تا یکی یکی و بدون یک برنامه زمانی ثابت و یاکلاس درس به فعالیت بپردازید . پس می توانید با کنترل کامل ، از موارد درسی موجودبا هر سرعتی که مایلید ، سریع یا کند استفاده کنید . پس می توانید هر عنوانی را هراندازه که دوست دارید مرور کنید و یا از عناوینی که با آنها قبلا آشنا شده اید ، بهسرعت بگذرید . برای هر برنامه موجود یک مدیر سایت آموزشی online که در آن موضوعمهارت دارد ، انتخاب می شود . او مانند یک مدرس در کلاس درس است که فرایند یادگیرییک برنامه هفتگی شما را راهنمایی می کند و از طریق جلسات منظم chat با شما ودانشجویان دیگر ارتباط برقرار کرده و به تمام سئوالهایی که اتاق بحث و گفت و گوفرستاده شده ، پاسخ می دهد . این پیغامها در اتاق chatثبت می شوند تا اگر خواستیددوباره به مرور آنها بپردازید . دانشجویان علاوه بر متخصصان آکادمیک online میتوانند از امکانات off line هم بهره ببرند . تیمهای متشکل از افراد حرفه ای که وقتخود را صرف ایجاد یک تجربه یادگیری برای شما کرده اند امکانات chat و مرور امتحانات online را مانند سرویس خدمات به مشتریان به شما پیشنهاد می کنند .
۷- آموزشهایتحت وب چگونه است ؟
شما برنامه آموزشی خود را با توجه به سیستم عامل رایانه ویک محیط آموزشی که شبیه سازی شده است دریافت می کنید اساسا آزاد هستید تا مطابق میلخود کار کنید بدون اطلاعات ضروری بدست آمده مستقلا به یادگیری مشغول شده و اینتوانایی را پیدا میکنید تا با استقلال کامل به ارزیابی سطح مهارت های خود بپردازید
۸- آموزش تحت وب برای چه کسانی مناسب است ؟
افراد حرفه ای که بدنبال راهیمناسب برای تازه کردن مهارت ها و دانش ویژه هستند . همچنین افراد حرفه ای که بایدوضعیت گواهی یا اعتبار نامه های خود را از طریق کسب برخی مهارت ها حفظ کنند . دستهدیگر افراد بالغی که برای مطالعه به روش خود برنامه ریزی کرده ، ترجیح می دهند کهمستقلا کار کنند . همچنین شرکتهایی که در تلاش برای آموزش گروه زیادی از مردم درمدت زمان کوتاه و یا گروه کوچکی در مدت زمان بیشتری هستند . یک گروه شغلی یا نقاطشروع متفاوت در یک مهارت لازم و نیز گروه های که در مکانهای جغرافیایی مختلف هستندمی توانند تحت آموزش وب باشند .

مزایای منحصر به فرد استفاده از کالج اینرنتی پارس :

انجام فرآیندهای بازرگانی به کمک تکنولوژی پیشرفته (تجارت الکترونیکی).
• فروشکالا و خدمات از طریق شبکه رایانه‌ای‌.
• روش های نوین مدیریت و تبادل اطلاعاتبازرگانی.
• دریافت کاتالوگ الکترونیکی بدون نیاز به هزینه‌های چاپ، تبلیغات وارسال.
• ایجادخدمات بانکی اینترنتی.
• سرمایه گذاری روی خط (on line).
• خرده فروشی روی خط(on line) .
• حضور موثر در تجارت جهانی و از میان رفتنمرزها .
• امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح گسترده جهانی.
• افزایشصادرات غیر نفتی وتحقق ارز آوری برای کشور.
• دسترسی آسان به هرگونه اطلاعاتبازرگانی از طریق لینکهای مرتبط .
• برقراری ارتباط سریع با خریدار و فروشنده.
• از میان رفتن فاصله جغرافیایی میان خریدار و فروشنده.
• افزایش و سرعتتبادل اطلاعات و جلوگیری از اتلاف وقت.
• صرفه جویی ۱۵ تا ۷۵ درصدی در هزینهکارهای بازرگانی
• امکان گزینش بهترین ها برای مصرف کننده .
• افزایش فروشبرای تولید کننده و توزیع کننده .
• عدم وجود محدودیت زمانی و دسترسی شبانهروزی به منابع .
• تخفیف های الکترونیکی برای خریداران معتبر هر سایت .
• امکان نظر سنجی روی خط از مصرف کنندگان .
• شفاف سازی قیمت و کیفیت
• افزایش سطح فرهنگ سرمایه گذاری و ایجاد ثروت.
• افزایش سطح رفاه عمومی .
• افزایش فرصتهای جدید شغلی، ایجاد فرصتهای تجاری جدید برای صنایع و بنگاه‌هایبازرگانی.
• جلوگیری از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد.
• کاهشهزینه‌های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین الملل.
• عدم حضور واسطه.
• کاهشهزینه های تبلیغات کالا.
• ورود به بازارهای فرا منطقه‌ای در جهت بازاریابیجهانی و تربیت بازاریابان حرفه‌ای
• افزایش سطح ارتباطات موفق و موثر