تحقیق درباره آموزش برنامه Corel Draw
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره آموزش برنامه Corel Draw

تحقیق درباره آموزش برنامه Corel Draw


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره آموزش برنامه Corel Draw

آموزش برنامه Corel Draw

راه نمایی های جدید و فعال شیوه طراحی شما را عوض خواهد کرد .

((نوشته استیو باین))

یک مشخصه جدید برای طراحی بوجود امده که بسیار ابتکاری است و کاملا شیوه طراحی شمارا تغییر میدهد. راه نمایی های جدید و فعال در برنامه طراحی، گرافیکیکارل، استود یو ۱۲ ، دقیقا همین کار را انجام میدهد. در حقیقت بعد از مدتی که از ان استفاده کردید تعجب خواهید کرد که تا کنون چگونه بدون ان این کارها را انجام می دادید. بیایید ببینیم حقیقتا این راه نمایی های جدید چگونه هستند.

فرمان طراحی و موقعیت یابی خطوط و اشیاء

برعکس راه نما های نوعی که به طور فیزیکی مکانی را در صفحه شمااشغال می کنند راه نماهای فعال در این برنامه فقط هنگامی ظاهر میشوند که به انها نیاز باشد. هنگامی که خطی را طراحی کرده ویا را شیء را می کشید، این راه نماها ظاهر شده و اطلا عاتی را در مورد موقعیت مکان نما در اطراف ان شیء را نشان میدهد. هنگامی که مکان نمای شما به فاصله خاصی از شیء رسید ، راه نمای فعال به طور خیال انگیزی دقیقا در همان جایی که به ان نیاز دارید ظاهر میشوند. هنگامی که شیء را کشیده و با آن را موقعیت یابی میکنید خواهید دید که راه نما های صفحه اندازه و زاویه مکان نما یا نقطه انتخابی شما رادر نزدیکی نقاط حرکت به صورت زیرنشان خواهند داد : اگر تا حالا از راه نماهای فعال ( Dynamic Guids ) استفاده نکرده اید، این مراحل را امتحان کنید، خواهید دید که این مسخصه چقدر توانمند است:

۱٫ برای دیدن واکنش ایجاد شده توسط راه نماهای فعال ،مشخصهCorel Draw 12 Snap To Objects را خاموش کنید. برای این کار ،View/ Snap To Objects Setup را انتخاب کنید تا جعبه گزینه هاSnap To Objects , Pane روشن شود. گزینه های Show Snap Location Merks , Snap To Objects On را خاموش کنید و برای بستن با کس بر رویO.K کلیک کنید.

۲٫ در مرحله بعد اطمینان حاصل کنید که راهنماهای فعال روشن هستند. اگر در حال حاضر نمیتوانید ان ها را ببینید برای فعال شدن ان ها Alt + Shift+ D را فشار دهید. برای باز کردن باکس Options ( گزینه ها) و برای انتخاب پنجره Dynamic Guides ( راه نماهای فعال )،View / Dynamic Guides Steap را انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید که گزینهای Angle, Distance Screen Tip انتخاب شده اند سپس بر روی Ok کلیک کنید.

۳٫ حالا که همه چیز نصب شد جستجوی خود را با یک شیء واحد شروع کنید. برای مثال ، با استفاده از ابزار RectangleF6)) یک مستطیل بکشید.

۴٫ ابزار Pick را انتخاب کرده، گوشه پایینی سمت چپ مستطیل را گرفته و در نقطه اولیه آن به صورت حرکت دورانی بکشید. توجه داشته باشید که در این هنگام، مسیرهایی راه نما و فاصله ها و زاویه ها در اطراف مستطیل نشان داده میشوند.

۵٫ به کشیدن ادامه دهید ، اما این دفعه ، نقطه ای را که گرفته اید به طرف نقطه حرکت بکشید و به ارامی ان را در جهتی که راه نما نشان میدهد بکشید. توجه داشته باشید که چگونه مکان نمای شما به ان می چسبد و در هنگامی که این نقطه را میکشد چگونه فاصله و زاویه تا نقطه کنونی حرکت تغییر یابد. ان چه را که بر روی صفحه میبینید چیزی شبیه به این است: شکل

۶ .شکل دوم را(چیزی شبیه به یک بیضی) ایجاد کنید و ان را به ترکیب اضافه نمایید. مستطیل را از گوشه مشابه در کنار سمت راست بیضی بکشید و توجه داشته باشید که یک خط راهنمای دیگر در زاویای بین نقطه ای که گرفته اید و نقاط حرکت بیضی به صورت زیر بوجود می آید:

شکل

خواهید دید که حتی هنگامی که فقط خطوط یا منحنی ها را ایجادمیکنید،باز خورد راهنماهای فعال بوجود خواهند آمد که زاویه و فاصله از آخرین نقطه انتخاب شده تا نقاط دیگر اشیاء را نشان می دهد . حتی اگر خیلی هم ناشی هستید ، سعی کنید که سه گوشه را کاملا در یک ردیف در یک زاویه غیر مشخص بکشید ، خواهید که تا چه اندازه این کار به شما کمک خواهد کرد . برای اینکه ببینید چقدر راحت می توانید یک بسط زاویه دار کامل را به یک خط مستقیم اضافه کنید این مراحل را امتحان کنید :

۱٫ از برنامه ای که در مراحل اولیه استفاده کردید، استفاده کنید . با کشیدن یک خط راست بدون زاویه مشخص (یک زاویه که می تواند هر چیزی غیر از محدوده استاندارد ۱۵ درجه باشد)کار خود را شروع کنید . برای کشیدن خط ، ابزار Freehand (F5) را انتخاب کنید .

۲٫ در دو نقطه در هر جایی از صفحه که می خواهید کلیک کنید تا نقطه آغاز و انتهای خط مشخص گردد . بعد از کلیک کردن بر روی نقطه دوم ، خط راست شما ، یک شیء کامل شده و در حالت انتخاب باقی می ماند .

۳٫ همچنان با استفاده از ابزار Fresehand،مکان نمای خود را بر روی نقطه دومی که بر روی آن کلیک کردید نگه دارید . توجه داشته باشید که مکان نما ، گوشه انتخاب شده نهایی را ترسیم میکند. دست در هنگامی که شروع به کشیدن یک خط دیگر میکنید بر روی مکان نمای خود در روی گره کلیک کنید. مکان نمای خود را جابجا کنید تا خط بزرگتر شود و توجه داشته باشید که راهنمای فعال دقیقا در زاویه خط موجود بدین صورت ظاهر میشود:

شکل

۴ . مکان نمای خود را در طول راهنما حرکت دهید وبر روی هر نقطه از انها میخواهید کلیک کنید گره دیگر تعریف می شود و خط راست شما حالا خطی متشکل از سه گره (نقطه ) است

راهنماهای فعال خود را حرفه ای کنید

روشهای زیادی برای کنترل آنچه را که بر روی صحنه می بینید وجود دارد . شما می توانید راهنمای فعال را به چندین روش تاگل کنید: با استفاده از میانبرAlt+Shift + D با استفاده از انتخاب View / Dynamic Guides از منوی فرمان یا با کلیک بر دکمه Dynamic Guides از نوار Property (امکانات ). (در زیر نشان داده شده) در حالی که ابزارهای Shape یا Pick (و نه خود اشیاء ) در حالت انتخاب هستند . راهنماهای فعال دارای مجموعه ای از گزینه ها هستند که به شما امکان عملکرد آنها را نشان می دهد . شما میتوانید با استفاده از گزینه راهنماهای فاصله و زاویه چگونگی عملکرد این راهنماها را تعیین کنید وخود تعیین کنید که می خواهید کدام راهنماهای زاویه ظاهر شوند . برای دسترسی به این گزینه ها (که در زیر نشان داده شده است)،SetupGuidesDynamic/ Viewرا انتخاب کنید تا باکس Options(گزینه ها)ومتعاقبا پنجرهGuidesDynamic همان طور که در زیر نشان داده شده باز شوند .

شکل

در این جا چگونگی تحت تاثیر قرار گرفتن شیوه عملکرد راهنماهای فعال در هر گزینه مشخص شده است .

راهنماهای فعال

این باکس کنترل راانتخاب کنید تا بتوانید،راهنماهای فعال را تاگل کنید.

Angle Screen Tip(راهنمای زاویه صفحه)

هنگامی که با ابزار خط طراحی میکنید،ازAngle Screen Tip برای نشان دادن میزان زاویه نقطه ای که انتخاب کردهاید تا نقاط حرکت شیء ودر هنگام موقعیت یابی اشیاء یا استقرار گره ها استفاده کنید.

Distance Screen Tip ( راهنمای فاصله صفحه)

هنگامی که با ابزار خط طراحی میکنید Distance Screen Tipرا برای نشان دادن فاصله بین موقعیت نمای خود بر روی یک راهنماونقطه حرکت کنونی در هنگام موقعیت یابی اشیاء یا استقرار گره هااستفاده کنید.واحداندازه گیری بر اساس واحدی است که در حال حاضر انتخاب کرده اید .( شما میتوانید این گزینه را در هنگامی که هیچ شیء دیگری مورد انتخاب نیست درPick Tool Property Bar قرار دهید.

Snap & Tick(حرکت به سوی نقتط علامت زده شده )

از Snap & Tick برای تاگل کردن حرکت نقاط علامت زده شده در جهت مسیرهای راهنما استفاده کنید . این کار شما را قادر می سازد که مکان نمای خود را در مسیر راهنما حرکت داده و به سمت نقاط علامت زده شده بر طبق مقادیر کنونی فاصله های نقاط علامت زده شده (Tick Spacing)حرکت کنید.

راهنماها (Guides)

از این منطقه برای انتخاب زاویه هایی که می خواهید راهنماهای فعال بر روی صفحه نشان دهند،استفاده کنید.باکس های کنترل شمارا قادر به تاگل زاویه ها یا عدم این کار در فهرست می شود.در هنگامی که هر یک از آنها را انتخاب می کنید،زاویه ظاهری آن در پنجرهGuides Preview در قسمت راست باکس دیالوگ دیده می شود . برای اضافه کردن زاویه های سفارشی خود فقط مقدار دلخواه خود را در باکس درجه در بالای فهرست اضافه کرده و بر روی دکمه Add ، همانطور که در زیر نشان داده شده است کلیک کنید . زاویه های راهنمای سفارشی شما بطور خودکار به لیست راهنما اضافه می شود بنابراین شما می توانید این زاویه ها را تاگل کنید.همچنین می توانید به طور متقابل هدایت راهنماهاراازطریق انتخاب از فهرست ویا فقط از طریق کلیک کردن بر روی زاویه های موجود که در پنجره Preview نشان داده شده اند،انجام دهید .

توسعه در مسیر اجزا Extend Along Segment

در هنگام طراحی،وقتی از هر گونه از ابزارهای خط ( Lines ) استفاده می کنید از این گزینه برای افزودن مستقیم اجزا به بخشی از خط زاویه دار موجود استفاده کنید . یک راهنمای فعال به طور خودکار به شما نشان می دهد که کجا باید گره جدید خود را قرار دهید تا دقیقا هم ردیف با خط مستقیم موجود قرار گیرد .

زوجهای فعال Dynamic Duo

همچنین برای شما مفید است که بدانید راهنماهای فعال باشیوههای حرکت Snap Modesجدید درCorel Drow2با هم کار میکنند. راهنماها در جاهایی ظاهر میشوند که نقطه انتخابی شما یا مکان نمای خط بر روی استانه مشخصی از یک نقطه حرکت فعال بر روی شیء اولیه شما یا بر روی اشیاء مختلفی شبیه به این قرار گیرد.

شکل شما میتوانید تا نه نقطه حرکت در این فرایند ایجاد کنید. این کار را با انتخاب View/Snap To Object Setup

و باز کردن باکس گزینه ها ( Option ) از پنجره Snap & Object انجام دهید.درشکل این عمل نشان داده شده است . اگر در حال حاضر از Corel Draw 12 استفاده میکنیداما اطلاعی درمورد چگونگی عملکرد راهنماهای فعال ندارید، مراحلی که ما در اینجا ارایه دادیم به شما کمک خواهد کرد . اگر چه که این فقط یک نمای سطحی است و فقط به شما یک مسیر جدید برای طراحی را نشان میدهد.

استیون باینترسیم کننده و برنده جایزه بهترین طراح و نویسنده تقریبا دهها کتاب از” جمله کتاب راهنمای رسمی برنامه طراحی کارل” است