دانلود آموزش قوانین بازی تنیس
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  دانلود آموزش قوانین بازی تنیس

 

games-tennis

 

قوانين و مقررات بازي تنيس


فهرست

1.       پيش گفتار
2.        قانون 1 – زمين
3.        قانون 2 – لوازم ثابت
4.       قانون 3 – توپ
5.        قانون 4 – راكت
6.        قانون 5 – امتياز در گيم
7.        قانون 6 – امتياز در ست
8.        قانون 7 – امتياز در مسابقه
9.        قانون 8 – زننده توپ و گيرنده توپ
10.     قانون 9 – انتخاب زمين و سرويس
11.     قانون 10 – تغيير زمين
12.     قانون 11 – توپ در بازي
13.     قانون 12 – برخورد توپ با خط
14.     قانون 13 – برخورد توپ با لوازم ثابت زمين
15.     قانون 14 – ترتيب سرويس
16.     قانون 15 – ترتيب دريافت در بازي دوبل
17.     قانون 16 – سرويس
18.     قانون 17 – زدن توپ
19.     قانون 18 – خطاي پا
20.     قانون 19 – خطاي سرويس
21.     قانون 20 – سرويس دوم
22.     قانون 21 – زمان زدن و دريافت توپ
23.     قانون 22 – تكرار حركت در طي سرويس
24.     قانون 23 – تكرار حركت
25.     قانون 24 – بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد
26.     قانون 25 – برگردان خوب
27.     قانون 26 – مانع , توقف
28.     قانون 27 – تصحيح خطاها
29.     قانون 28 – وظايف مقامات رسمي در زمين
30.     قانون 29 – بازي ادامه دار
31.     قانون 30 – مربيگري
32.     قوانين تنيس با صندلي چرخدار
33.     ضميمه I  – توپ
34.     دسته بندي سطوح زمين بازي از نظر گام
35.     ضميمه  II – راكت
36.     ضميمه  III – تبليغات
37.     ضميمه  IV- روشهاي ديگر امتياز دهي
38.     وظايف مقامات رسمي در زمين
39.     نقشه زمين

 

پيش گفتار
فدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت و پشتيباني از فدراسيون بين المللي تنيس ، كميته قوانين تنيس پايه گذاري شده است كه مرتباً بر بازىها و قوانين آن نظارت نموده و پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين چه بصورت دائمي چه بصورت مقطعي براي دوره اي محدود ، به هيئت سرپرستان ITF ارائه ميدهند . اين هيئت پيشنهادات را در مجمع عمومي سالانه ITF كه بالاترين مرجع براي ايجاد تغييرات در قوانين تنيس است ، مطرح مىنمايد.

در طي سالهاي اخير تعداد موضوعات قابل تغيير محدود بوده، اما با ارائه قوانين در يك زبان مدرن و با قابليت پيگيري ساده و مرتب منجر به كاهش تعداد قوانين شده است . به منظور مرجعيت و قابليت پيگيري در اين ويرايش جديد ، شماره قانون قديمي در پرانتز آورده شده است .
نكته : غير در موارد مشخص شده ، همه موارد براي قوانين تنيس مردان ، شامل زنان نيز مىشود .

دانلود آموزش قوانین بازی تنیس

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :
تبلیغات