مقاله سنجش رضايت مشتريان از خدمات بانك ملي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » مقاله  »  مقاله سنجش رضايت مشتريان از خدمات بانك ملي

دانلود مقاله سنجش رضايت مشتريان از خدمات بانك ملي پایان نامه مدلهای سنجش رضایت مشتری پروژه تحقیق پرسشنامه سنجش رضایت مشتری روش اجرایی سنجش رضایت مشتری نمونه پرسشنامه سنجش رضایت مشتری شاخص سنجش رضایت مشتری فرم سنجش رضایت مشتری مقاله در مورد رضایت مشتری مقاله رضایت مندی مشتری

Measure customer satisfaction with the services of the National Bank

 

موضوع : سنجش رضايت مشتريان از خدمات بانك ملي فهرست

این فایل دارای پرسشنامه می باشد.

در این فایل از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: ادبيات تحقيق 1

مقدمه 2

1-1مشتری 2

1-2رضایت مشتری 2

1-3رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟ 3

1-4 برای ایجاد رضایت مشتری چه باید کرد؟ 3

1-4-1شناسایی انتظارات مشتری 4

1-4-2 طراحی کالا و خدمت بر اساس نیازها و انتظارات 5

1-4-3 تولید و تحویل بر اساس طراحی انجام شده 5

5 مدیریت انتظارات مشتري 5

1-6 سنجش رضایت مشتري 6

1-7خدمات 6

1-8ویژگی های خدمات 6

1-9آمیخته ي بازاریابی خدمات 7

1- 11کیفیت خدمات 9

1-12 ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی 9

1-13 تاریخچه بانک ملی ایران 11

1-14 خدمات بانکی 12

معرفی و نحوه دریافت اعداد مرز 13

سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) 15

صورت حساب اینترنتی 15

سیستم پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران 15

تعاریف مقدماتی اصطلاحات راهنمای حاضر 15

دستگاه خود پرداز یا ATM 16

تلفنبانک متمرکز یا سیبا 17

تلفنباک غیر متمرکز 17

کیوسک 17

همراه بانک متمرکز 18

همراه بانک غیر متمرکز 18

ملی کارت 19

کارت هدیه 19

کارت پرداخت سود سهام 20

1-15 بانک ملی ایران شعبه 20

فصل دوم : روش تحقيق 22

2-1 جامعه آماري 23

2-2 متغيرها و نحوه ي اندازه گيري آن ها 23

2-3 ابزار گردآوري اطلاعات 23

2-4 روش كتابخانه اي(بررسي اسناد و مدارك) 23

2-5 پرسشنامه 23

2-6 نحوه ي تجزيه وتحليل داده ها 24

2-7روايي وپايايي 24

2-7-1 اعتبار يا روايي 24

2-7-2 پايايي 24

فصل سوم: تجزيه و تحليل اطلاعات 25

3-1 بررسي روايي و پايايي پرسشنامه: 26

فصل چهارم: نتيجه گیری وپيشنهاد 36

پیشنهادات 37

منابع 38

 

مقاله سنجش رضايت مشتريان از خدمات بانك ملي

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :