گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری دانلود کارورزی حسابداری پروژه کارورزی گزارش عملکرد صندوق های سرمایه گذاری گزارش سرمایه گذاری خارجی گزارش افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سرمایه گذاری نوین گزارش روزانه دانلود رایگان گزارش کارورزی حسابداری مالی

Internships Accounting for Investments

 

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذازی

فهرست مطالب

حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري
عنـوان صفحه
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………
فصل اول – كليات تحقيق………………………………………………………………………………………..
تعاريف …………………………………………………………………………………………………………………..
دامنه كاربرد ……………………………………………………………………………………………………………..
تعريف شركت سهامي ………………………………………………………………………………………………
انواع شركت سهامي ………………………………………………………………………………………………….
جهات افتراق شركت سهامي عام و خاص …………………………………………………………………..
كليات …………………………………………………………………………………………………………………….
تاريخچه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري …………………………………………………………………………….
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ………………………………………………………………………………………….
هدف شركت‌هاي سرمايه‌گذاري …………………………………………………………………………………
شرايط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري …………………………………………………….
ضوابط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ……………………………………………………
ضوابط اختصاصي پذيرش شركت‌هاي هلدينگ ……………………………………………………………
ارتباط واحد سرمايه‌گذار و واحد سرمايه‌پذير ………………………………………………………………
مديريت سرمايه‌گذاري ……………………………………………………………………………………………..
نفوذ قابل ملاحظه …………………………………………………………………………………………………….

طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها………………………………………………………………………………………….
تغيير طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها …………………………………………………………………………………
انواع سرمايه‌گذاري …………………………………………………………………………………………………..
انواع راه‌هاي سرمايه‌گذاري ………………………………………………………………………………………..
سرمايه‌گذاري خطرپذير …………………………………………………………………………………………….
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير ………………………………………………………………………..
استانداردهاي حسابداري ايران …………………………………………………………………………………
حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها ……………………………………………………………………………………….
قيمت سهام ……………………………………………………………………………………………………………..
سرمايه‌گذاري در سهام ………………………………………………………………………………………………
طبقه‌بندي سرمايه‌گذاري‌ها در سهام …………………………………………………………………………….
حسابداري براي سرمايه‌گذاري‌ در سهام ………………………………………………………………………
سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله – روش ارزش بازار، و يا اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش افزوده ……………………………………………………………………
گزارشگري سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله به ارزش متعارف بازار ………………………………..
دريافت سود سهمي در يك سرمايه‌گذاري سريع‌المعامله ……………………………………………….
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي جاري (غير سريع‌المعامله)
روش اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، و يا خالص ارزش فروش …………………..
حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت با روش ارزش ويژه ………………………………………….
شركت‌هاي عملي (مشاركت مخصوص) – حسابداري به روش ارزش ويژه ……………………
حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت با روش تلفيق ………………………………………………….
حسابداري تلفيقي …………………………………………………………………………………………………….
سود يك واحد تلفيقي ………………………………………………………………………………………………
سرمايه‌گذاري‌ها در اوراق قرضه (اوراق مشاركت) و اسناد بدهي ……………………………………
حسابداري سرمايه‌گذاري‌هاي اوراق قرضه …………………………………………………………………..
سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله روش ارزش بازار ……………………………………………………….
سرمايه‌گذاري بلندمدت در اوراق بدهي – روش بهاي منقضي شده ………………………………..
حسابداري فعاليت‌هاي بين‌المللي ……………………………………………………………………………….
حسابداري مبادلات بين‌المللي ……………………………………………………………………………………
خريدهاي نسيه ………………………………………………………………………………………………………..
فروش‌هاي نسيه ……………………………………………………………………………………………………….
مقابله با ريسك – تدبيري جهت اجتناب از زيان‌هاي تسعير ارز خارجي ………………………….
تلفيق واحدهاي فرعي خارجي …………………………………………………………………………………..
استانداردهاي بين‌المللي حسابداري ………………………………………………………………………….
تنوع رويه‌هاي عمل حسابداري در سطح بين‌المللي ………………………………………………………
حسابداري سرمايه‌گذاري‌ها ……………………………………………………………………………………….
خريد يك مجموعه از سرمايه‌گذاري‌ها ………………………………………………………………………..
فصل دوم – پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………….
فصل سوم – روش تحقيق ……………………………………………………………………………………….
فصل چهارم – يافته‌ها و نتايج تحقيق ……………………………………………………………………….
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………..

گزارش کارآموزی حسابداری سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات