گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران دارو
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران دارو

گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران دارو کارورزی داروسازی پروژه گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت داروسازی گزارش کارآموزی در شرکت دارویی پروژه کارورزی داروخانه گزارش کارآموزی داروخانه دامپزشکی گزارش کارآموزی داروخانه گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در داروخانه

Tehran pharmaceutical company drug

 

موضوع : گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران دارو

فهرست مطالب

فصل اول: تاريخچه شركت تهران دارو
1-1- تاريخچه و معرفي شركت 2
1-2- ادارات شركت داروسازي تهران دارو 3
1-1-2- اداره مسئول فني و تضمين كيفيت 5
2-1-2اداره توليد 5
3-1-2- اداره فورمولاسيون و تحقيقات 5
4-1-2- اداره كنترل كيفيت 6
5-1-2- اداره بازرگاني 6
6-1-2- اداره برنامه‌‌ريزي و انبارها 6
7-1-2- اداره فني و مهندسي 6
8-1-2- اداره امور اداري و پرسنلي 7
فصل دوم: دارو
2-1- تعريف دارو 9
2-2- طبقه‌بندي داروها 9
2-3- نام داروها 10
2-4- متابوليسم داروها 12
2-5- عواملي كه بر متابوليسم موثرند 13
2-6- مراحل متابوليسم دارو 14
فصل سوم: آزمايشهاي كنترل كيفي
1- آزمايشهاي كنترل كيفيت 21
3-1-1- آزمايش باز شدن براي قرصها و كپسولها 22
3-1-2- آزمايش باز شدن براي قرصهاي آنتريك كوتد 24
3-1-3- آزمايش باز شدن شياف‌ها و شياف‌هاي واژينال 24
3-1-4- آزمايش انحلال براي قرص ها و كپسول‌ها 24
3-1-5- آزادسازي دارو 24
3-1-6- يكنواختي واحدهاي دارويي 25
3-1-7- سختي قرصها 26
3-1-8- فرسايش قرصها 26
3-1-9- ويسكوزيته 26
فصل چهارم: آزمايشات انجام شده در آزمايشگاه كنترل كيفيت
4-1: روش آناليز قرص بوسپيراكس ® 5 و 10 29
4-2: روش آناليز قرص كاروديلول mg25 و 1205 و 6025 32
4-3: روش آنايز كپسول فلوكستين 10 و 20 36
4-4: روش آناليز قرص وكسام mg50 40
4-5: روش تعيين مقدار قرص استامينوفن كدئين 10/300 44
4-6: روش تعيين مقدار قرص آلپرازولام 5 و 0 و 1 48
4-7: روش تعيين مقدار قرص كوتريكسول® اطفال و بزرگسال 50
فهرست منابع 54

چكيده
آزمايشگاه كنترل كيفيت شركت تهران دارو شامل كنترل‌هاي فيزيكي و شيميايي، ميكروبي و كنترل حين توليد مي‌باشد. آزمايشهاي فيزيكي و شيميايي مانند نقطه ذوب و تست حلاليت و تستهاي فيزيكي مجموعاً كنترل‌هاي فيزيكي و شيميايي مي‌باشد. آزمايشات در قسمت دستگاهي توسط انواع دستگاههاي كروماتوگرافي مانند
(GC, HPLC) و انواع دستگاههاي طيف‌سنجي مانند IR, UV-Vis و POLARIMETR و KARL-FISHER انجام مي‌پذيرد. كنترل‌هاي ميكروبي بر روي مواد اوليه و محصولات هر دو انجام مي‌شود. اين آزمايشات شامل كنترل مواد از نظر وجود و رشد ميكروب در آنهاست. در اين آزمايشات ميزان پرزرداتيوها ـ مواد جلوگيري كننده از پيدايش و رشد ميكروبها را اندازه‌گيري مي‌كنند. در قسمت كنترل‌هاي حين توليد،‌ آزمايشهاي در رابطه وزن سنجي، سختي، ضخامت و زمان باز شدن و فرسايش به طور اختصاصي بر روي قرص‌ها انجام مي‌شود. آزمايشات ذكر شده روي مواد اوليه در خط توليد و محصولات مختلف انجام مي‌گيرد. تستهاي ادواري تا مدتزمان انقضاي محصول به صورت ماهيانه روي محصولات توليدي كه روانه بازار شده‌اند صورت مي‌گيرد.

گزارش کارآموزی آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت داروسازی تهران دارو

قیمت : 6000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

برچسب :