گزارش کاراموزی تعمیر و بازسازی موتور های بنزینی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کاراموزی تعمیر و بازسازی موتور های بنزینی

دانلود گزارش کاراموزی تعمیر و بازسازی موتور های بنزینی پروژه گزارش کاراموزی موتور گزارش کارورزی مکانیکی گزارش کارورزی مکانیک خودرو گزارش کارورزی مکانیک گزارش کاراموزی رشته مکانیک خودرو دانلود رایگان گزارش کاراموزی مکانیک خودرو دانلود گزارش کار کاراموزی مکانیک خودرو دانلود گزارش کاراموزی مکانیک خودرو دانلود رایگان گزارش کاراموزی رشته مکانیک خودرو

Repair of petrol engines

 

موضوع : گزارش کاراموزی تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی


 مقدمه :
احتراق عبارت است از سوختن مخلوط سوخت و هوا در اطاقك احتراق و تبديل آن به انرژي. اين انرژي توليد شده ناشي از احتراق توسط پيستون و شاتون و ميل لنگ به انرژي مكانيكي چرخشي تبديل مي شود تمامي اين عمليات داخل محيطي كه موتور نام دارد صورت مي گيرد ( همچنين به عبارتي دگر در وسيلع اي كه انرژي را از حالتي يا نوعي به حالت و نوع ديگر تبديل مي كند موتور نام دارد . ) بطوركل دو نوع موتور
1-بنزيني
2- ديزيلي
وجود دارد كه ساختمان و عملكرد آنها با هم متفاوت بوده و داراي تفاوت هاي عمده اي از لحاظ نوع سوخت مصرفي ، نحوه احتراق ماده سوختني ، نحوه مخلوط كردن سوخت و هوا مقدار نيرو و قدرت توليدي و … مي باشند احتراق در موتور بنزيني نياز ضد ايجاد جرقه در داخل محفظه احتراق زماني كه مخلوط سوخت و هواي داخل آن به حد كافي فشرده شده اند مي باشد اين جرقه نيز به نوبه خود نيازمند قسمتهاي مختلفي از قبيل باطري ، دينام . كوئل ، دلكو ، شمع مي باشد همچنين در اين موتورها ( موتور بنزيني) جهت مخلوط كردن هوا و بخار بنزين به يك دستگاه كاربراتور نام دارد نياز داريم . اما نحوه احتراق در موتو ديزل به اين شكل است كه ابتدا تنها هوا در داخل سيلندر تا حد زيادي متراكم مي شود بطوري كه دماي آن تا حد بسيار زيادي بالا مي رود وقتي كه هوا كاملا فشرده شد سوخت توسط انژكتو ر با فشار زياد بصورت ذرات بسيار ريزي داخل محفظه احتراق پاشيده مي شود و دماي بسيار زيادي هواي داخل سيلندر را باعث احتراق سوخت مي شود پس در موتور هاي انوع دوم به شمع و ساير قسمتهاييي كه در بالا ذكر شد براي توليد جرقه نيازي نيست همچنين كاربراتور نيز در نوع دوم حذف مي شود و يك انژكتور به همراه بارل و پلانجرجاي تمامي اين قسمتها را مي گيرد .
پس از توضيحات كوتاهي كه در مورد اين موتو ارائه كدم با توجه به اينكه نوع موتورهاي كه در دوره كارآموزي مورد تعميرقرار گرفتند از نوع اول ، يعني بنزيني بود پس در اين جزوه به تعمير و بازسازي موتورهاي بنزيني مي پردازيم .
بطور كلي پياده كردن قطعات موتور ممكن است بعلل مختلفي از قبيل شكستگي رينگها ، چسبيدن ياتاقاهاي ميل لنگ چسبيدن رينگ هاي پيستون ، كاهش كمپرس سيلندر ، سائيدگي رينگ هاي پيستون و سيلندر هاي موتور كه به مرور بر اثر كاركرد كوتور پيش مي آيد . در اينصورت لازم است كه قطعات موتور باز شده و تعمير و تعويض گردند .
•مراحل كلي تعمير موتور
•باز كردن قطعات موتور

باز كردن قطعات موتور :
پس از باز كردن موتور از رو شاسي اتومبيل و قرار دادن آن بر روي پايه مخصوص و يا بر روي ميز كارك محسمتها زير نيز بايستي بترتيب از موتور جدا گردد .
1-دينام يا آلترناتور را با باز كردن پيچ هاي آن ( معمولا سه عدد مي باشد ) از موتو جدا نمود .
2-پيچ هاي استارت را باز و آنرا بيرون آورد .
3-در اغلب موتورها ،
4- واتر پمپ را بيرون آورد ( سعي گردد كه واشر آن سالم از جاي خود كنده شود ).
5-صفحه كلاچ و خورشيدي كلاچ (چدني كلاچ ) را با بازكردن پيچ هاي اطراف آن از موتور جدا كرد .
6-پيچ هاي اطراف سيني جلو را باز ،
7- سيني و واشر آنرا در آورد . لازم بياد آوري است كه قبل از باز كردن پيچ هاي اطراف سيني ،
8- بايستي پيچ بزرگ سر ميل لنگ را بوسيله دو پيچ گوشتي بزرگ يا بزرگ تايرليور بيرون آورد (براي جلوگيري از حركت ميل لنگ ،
9-ميتوان با قراردادن پيچ گوشتي روي دندانه هاي چرخ دندانه هاي چرخ دندانه هاي چرخ دندانه دار فلايويل ،
10-از حركت آن جلوگيري بعمل آورد

دانلود گزارش کارآموزی تعمیر و بازسازی موتورهای بنزینی
کارآموزی تعمير و بازسازي موتورهاي بنزيني

فهرست مطالب

مقدمه
ب
از كردن قطعات موتور :

آزمايش قطعات موتور

تهيه صورت قطعات مورد نياز

6- شستشوي قطعات موتور پس از برگشت از تراشكاري

7- كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور

مقدمه
ب
از كردن قطعات موتور :

توجه

2- آزمايش قطعات موتور :

3-خلاصه كاراهائي كه در كارگاه تراشكاري انجام مي شود .

4- كارهائي كه در فاصله زمان بازكردن موتور و اتمام كارهائي مي توان انجام داد .

5 – تهيه صورت قطعات مورد نياز

6- شستشوي قطعات موتور پس از برگشت از تراشكاري

7- كليات مربوط به بازديد قسمتهاي موتور

8- بازديد فشار كپي و فشار ياتاقاني سر بزرگ شاتون

9- آزمايش خلاصي ياتاقان هاي متحرك :

10- آزمايش فشار كپي و فشار ياتاقاني ياتاقان هاي ثابت

11- آزمايش خلاصي ياتاقان هاي ثابت

يادآوري

12- آزمايش بازي طولي ميل لنگ

13- آزمايش سيلندرها موتور

14- آزمايش خلاصي پيستون و سيلندر

15- آزمايش خلاصي گجن در داخل بوش

16 –آزمايش خميدگي يا پيچيدگي شاتون

17- آزمايش رينگ هاي پيستون :

بستن پيستون ، گژن پين و شاتون

جا انداختن رينگ ها روي پيستون

جا انداختن پيستون و شاتون ، داخل سيلندر و بستن كپه هاي متحرك روي ميل لنگ

بستن سيني جلو موتور

بستن سيني روغن موتور (كارتر )

بستن واتر پمپ ( تلمبه آب )

بستن سر سيلندر ، سوپاپ ها ، مانيفلد هوا و دود

سه روش براي تشخيص زمان تراكم پيستون شماره يك و تايمينگ دلكو

مرحله نهايي بستن موتور

گزارش کاراموزی تعمیر و بازسازی موتور های بنزینی

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]