دانلود مقاله تاثيرات صوت و ارتعاش بر ساختمان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  مقاله تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمان

مقاله تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمان


دانلود تحقیق و مقالات رایگان رشته عمران با عنوان دانلود مقاله تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمان در قالب ورد و قابل ویرایش و در ۸ صفحه گرد آوری شده است. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است.

مقاله تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمان

تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمان
پیشگفتار
ساختمانها در طول عمر مفید خود همواره در معرض عوامل فرساینده متعدد قرار دارند . بعضی از این عوامل از فبیل اثرات آب و هوا ، گرما
و سرما ، حرارت و رطوبت ، ناشی از عوارض طبیعی اند و بعضی دیگر مانند طراحی ، مصالح و کیفیت اجرا ناشی از عوامل مصنوعند . باید
ساختمانها را به عنوان بخش عظیمی از سرمایه ملی از خطرات این عوامل مخرب محفوظ و مصنون داشت .
از جمله عواملی که کمتر ملموس بوده و به همین سبب در مورد آن کمتر بحث و بررسی شده ، صوت وا رتعاش و اثرات آن بر ساختمان و
ساکنان آن بوده است . عامل مزبور اثرات مستمر و در عین حال نامحسوسی بر ساختمان و ساکنان آن می گذارد ، لذا بررسی اثرات و ابعاد
آن می تواند مفید و موثر واقع گردد .
تعریف و محدوده بررسی
منظور از “صوت ” در این گزارش صداهایی است که از حد عمومی تحمل انسانها خارج است و در مقیاس بالا به صورت ارتعاشات حتی می تواند به
ساختمانها نیز لطمه وارد آورد . اثر چنین اصواتی بر انسان اگر از حدود خاصی تجاوز کند ، به اختلالات روانی یا ایراد صدمه به سیستم شنوایی منجر
می گردد . بنابر تعریف عمومی ، صوت عکس العمل فیزیکی ناشی از ارتعاش ( یا حرکت متواتر دینامیک ) جسمی است که از طریق انتقال موج در یک
ماده سیال صورت می گیرد . بنابراین دو عامل اولیه در ایجاد صوت نقش اصلی دارند : اول ارتعاش ، دوم وجود ماده ای سیال که از طریق أن طول موج
مذکور منتقل گردد . بنابراین اگر در جایی ، هوا نباشد و خلا وجود داشته باشد ، صدا نیز یافت نمی شود . امواج صدا ، مانند سایر امواج ، بر اساس مقدار
نوسانهای حاصل از منابع خود ، در هر ثانیه پخش می شوند . این مقدار که بسامد یا تواتر ( فرکانس ) نام دارد با واحد هرتز سنجیده می شود . بنابراین
موجی که بسامد آن مثلا ” ۵٠ هرتز است در هر ثانیه ۵٠ نوسان کامل دارد . برای درک بهتر مطالب باید گفت این میزان بر ابر با بسامد موج
الکترومغناطیسی برق مصرفی شهرها در بیشتر کشورهای جهان و در ایران است .

تفاوت ” صوت ” و ” صدا “
اهمیت درجه بندی مذکور در این است که انسان می تواند گروه های خاصی از این امواج را مستقیما ” از طریق حس شنوایی خود دریافت کنند . با این
تعاریف نک ته دیگری نیز روشن می گردد و أن این است که بین اصطلاحات ” صوت ” و ” صدا ” تفاوت وجود دارد . صدا امواجی است با دامنه بین
٢٠ هرتز تا ٢٠ هزار هرتز و از طریق گوش انسان قابل دریافت است . در صورتی که صوت کمیتی است فیزیکی که به طول موجهایی با شدت بیشتر و
کمتر از این مقدار نیز اطلاق می شود . مثلا گروهی از امواج که از طریق حس لامسه دریافت می شود و ناشی از نوسانات موجود در جامداتی است که بر
روی آنها مستقر هستیم ، لرزه نام دارد . بسیاری از امواج موجد لرزه علاوه بر تاثیر مستقیمی که بر حواس ما بجای می گذارند ، در درجات بالاتر خود
آثاری غیر مستقیم نظیر حالت تهوع و کوفتگی یا افت کارایی در انسان بوجود می آورند ، بدون اینکه احساس واضحی از لرزش در بدن درک نماییم . با
توضیحات فوق می توان اثرات صوت را بر ساختمان و ساکنان آن بهتر درک نمود در مورد آن به تحقیق پرداخت . در ا ینجا لازم است ذکر شود که
علمی که به بررسی مسائل ناشی از صوت در فضا و در ساختمان می پردازد آگوستیک نام دارد . گر چه در این مقاله ، به بررسی اثرات صوت بر روی
فیزک ساختمان می پردازیم ، بدیهی است هدف نهایی ساخت و ساز ایجاد آرامش و محیط مطلوب برای ساکنان و بطور کلی محیط زیست ایشان است__
صداهایی که ممکن است در داخل یک فضا وجود داشته باشند دو نوعند : خواسته و ناخواسته . به این ترتیب ، علاوه بر أنچه در مبحث حد تحمل
اصوات گفته شد در شرایط عادی نیز بعضی از صداها را با توجه به موقعیت زمانی در شبانهروز و شرایط روحی و ج سمی افراد ، می توان به خواسته و نا
خواستهخ تقسیم نمود . برای مثال صداهایی که در طول روز ممکن است قابل تحمل باشد در مدت شب ، که معمولا ” موقع استراحت است ، نا مطلوب
محسوب گردد . بنابراین در طراحی فضاهای ساختمانی باید نسبت به ایجاد تفاوت از نظر عایق بندی صدا بین فضاهای مخصوص خواب ، مطالعه و کار
توجه نمود .
اصوات هوا برد و اصوات پیکره ای
برای اینکه یک صدای خارجی مثل اصوات ناشی از ترافیک یا صدای یک ژنراتور برق اضطراری ، بتواند وارد فضایی بسته شود ، شرط لازم اینست که
حداقل یکی از جداره های فضای مورد نظر به ارت عاش درآید تا این ارتعاش ، به نوبه خود هوای داخلی فضا را به نوسان درآورد . سوال اینست که ارتعاش
جدار مورد بحث به چه صورتی ایجاد شده است ؟ چنانچه موجی در فضا منتشر شود ( مثل صدای ترافیک ) و مستقیما” جدار مورد بحث ( مثل پنجره
مشرف به یک خیابان یک اتاق خواب ) را به ارتعاش دردورد ، اصواتی را که نفوذ کرده است (( هوابرد )) تلقی می کنیم . اما سازه ساختمان مورد نظر ،
از طریق زمین ، با کف خیابان ارتباط دارد . لذا ، امواج تولید شده از وسایل نقلیه می تواند از طریق زمین و سازه ساختمان نیز از جداره های اتاق خواب
مثال بالا را به ارتعاش درآورد اصواتی را که از این طریق وارد فضا می شود ، ((پیکره ای )) نام می گیرد . این اصوات معمولا ” در مواردی مشکل آفرین
می شود که منبع صدای اولیه ، مثل ژنراتور برق اضطراری و دستگاه تهویه ، در یکی از فضاهای داخلی ساختمان نصب شده باشد .
مقابله با اصوات )هوا برد و پیکره ای (
مقابله با این نوع از اصوات ، روش های متفاوت و در برخی از موارد ، متضاد دارد . به عنوان مثال ، جداری که از نفوذ یک صوت هوا برد به داخل فضای
مورد نظر خوب جلوگیری می کند ، ممکن است اصوات پیکره ای را به راحتی به فضا منتقل سازد . شاخص های کلی که برای انتخاب مصالح مناسب در
این موارد به کار می روند ، سرعت حرکت امواج صوتی در ماده مورد نظر و چگالی آنست . بالا بودن سرعت حرکت صدا در یک ماده مخصوص ، به ویژه
در اسکات های فلزی ساختمان های عمومی ( مانند بیمارستانها و مدارس ) ، که باید از سکوت بیشتری برخوردار باشند ، به معنای دعوت از اصوات
به فضاهای داخلی ساختمان است . کاهش امواج اصوات هوا برد ، بطور کلی به جدارهایی نیاز دارد که سنگین اند و چگالی زیاد دارند ، پس مواد سخت
که قدرت جلوگیری از نفوذ زیاد دارند ، برای اصوات پیکره ای مناسب نیست ند ، معمولا” سنگین و پر چگالی اند و در مقابل اصوات هوا برد خوب عمل
می کنند . عکس این موضوع نیز صادق است یعنی مواد نرم وانعطاف پذیر و متخلل ، معمولا ” عایق خوبی برای اصوات پیکره ای هستند ، چون سرعت
حرکت امواج صوتی در دنها نسبتا ” کمتر است . اما چون این قبیل م واد چگالی چندانی ندارند بنابراین افت صوتی که می توانند به اصوات هوا برد بدهند
، در خور توجه نیست . نتیجه آنچه گفته شد اینست که ، باید در ابتدای امر بدانیم شدت کدامیک از دو نوع اصوات خارجی ( هوا برد و پیکره ای ) از
دیگری بیشتر است و باید در اولویت قرار گیرد . به عبارت دیگر ، آگاهی از کمیت اصوات هوابرد و پیکره ای موجود در محل ساختمان ، امری است
ابتدایی و ارقام مربوط به آنها زیر بنای طرح های صوت زدایی بعدی را تشکیل می دهد .
در حال حاضر اصوات موجود در شهری مانند تهران ، در غالب مناطق ، عمدتا ” از نوع هوا برد اس ت . البته احداث قطارهای زیر زمینی ( مترو ) و سلیر
تونل های حمل و نقل که در دست طراحی یا اجرا هستند ، تغییری قابل ملاحظه در وضع موجود بوجود خواهد آورد که باید از قبل برای آن چاره
اندیشی شود .
تفکیک مراحل ساخت و سازاز نظر مقابله با اصوات و ارتعاشات
به م نظور مقابله با اثرات اصوات و ارتعاشات ، باید ابتدا مراحل ساخت و ساز را از یکدیگر تفکیک نمود ، تا اقدامات مناسب در هر مرحله پیش بینی و به
کار گرفته شود . مراحل عمده ساخت و ساز از این نظر عبارتند از : طراحی و اجرا .
١- مرحله طراحی ساختمان
طراحی با هدف کاهش اث رات صوت و ارتعاش ، نیز خود از سه دیدگاه شهرسازی ، معماری و سازه قابل بحث است که به دو دیدگاه اول پرداخته می
شود :
الف – طراحی از دیدگاه شهرسازی
پس از مکانیابی برای ایجاد مجموعه ساختمانی باید طراحی طوری انجام گیرد که کمترین سطوح را در مقابل منبع ارتعاشی ایجاد نماید . چنانچه
انتخاب محل احداث ساختمان در اختیار طراح باشد و سرچشمه تولید صدا نیز در نزدیکی آن قرار داسته باشد ( مانند کارخانه یا مسیر جاده ای پر رفت
و آمد ) نکات زیر توصیه می گردد :
– سطوح موازی ساختمان با منبع صوتی ، حتی المقدور کمتر باشد .
– ازطریق ایجاد انحراف در مسیر عبور امواج اصلی یا تقسیم آن به مولفه های فرعی تاثیر امواج بر ساختمان کاهش یابد .
– فضای سبز و پوشش گیاهی با انواع گونه های مناسب می تواند در جهت حذف امواج یا کاهش اثرات آنها موثر واقع شود .
– اختلاف ارتفاع در تراز ساختمان مسکونی با سطح منبع تولید صوت ، نقشی موثر در کاهش اثر صوت خواهد داشت .
– احداث دیوارهای عایق صوتی می تواند اثرات امواج نا خواسته را به حداقل کاهش دهد .
ب – طراحی از دیدگاه معماری
نمای ساختمان : طراحی معماری نما ، باید به گونه ای باشد که با ایجاد تغییر در بدنه ساختمان ، مانند پیش آمدگی و فرو رفتگی ، مسیر لرتعاشات
منحرف شود .
فضا های داخلی : با طراحی مناسب حایل های جداساز ، فضاهای پر سر و صدای داخلی از فضاهای مناسب برای استراحت و مطالعه جدا گردد .
دیوارهای خارجی : از دیوار آجری با ضخامت حداقل ٣٢ سانتیمتر ، برای دیوار های خارجی استفاده گردد و در جایی که استفاده از دیوارهای سنگین
عملی نیست ، دیوارهای دو لایه یا چند لایه می تواند مفید باشد .
درها : برای بالا بردن کیفیت صدابندی درها :
– باید از درهای سنگین و ضخیم استفاده نمود .
– لازم است چارچوب آنها توپر باشد .
– باید نصب در از نظر درزبندی و پر کردن فاصله بین چارچوب و در صحیح باشد .
سقف ها : با استفاده از انواع کف پوش های الیافی ( موکت ، فرش و غیره ) صدا بندی مطلوب حاصل گردد .
پنجره ها : پنجره یکی از نقاط ضعف در جدار خارجی ساختمان به شمار می رود ، برای اصلاح این نقاط ضعف پیشن هاد می گردد پنجره حتی المقدور
در حد ضوابط و مقررات کوچک باشد .
– داخل قاب قرار گیرد .
– در فرو رفتگی وافع شود .
– نسبت سطح پنجره به مساحت اطاق نشیمن از ۴٠ % و در اتاق خواب از ١۵ % بیشتر نباشد .
– حتی المقدور دو لایه باشد . برای عایق بندی بیشتر ، کرکره یا پرده های پارچه ای قابل استفاده است .
٢- مرحله اجرا
اجرای ساختمان را می توان به صورتی انجام داد که انتقال ارتعاشات صوتی و لرزشی به حداقل ممکن برسد . در این مورد ، نوع روش اجرایی ساختمان
با توجه به مصالح و ملاحظات عایق بندی می تواند بسیار موثر واقع شود . همچنین نوع مصالحی که در قسمت های مختلف ساختمان به کار می رود ،
نقشی تعیین کننده در جذب اصوات و ارتعاشات ایفا می کند . به این لحاظ بررسی نقش مصالح در کیفیت ساخت و ساز از این دیدگاه در پی می آید .
نقش مصالح در مقابله با اصوات و ارتعاشات ناخواسته
١- استفاده از مصالح من اسب برای جذب ارتعاشات و استهلاک انرژی مانند آجر و آهن و به کار نبردن مصالح سخت از قبیل بتن و سنگ در سازه
ساختمان ، بطور کلی می تواند مفید واقع شود .
٢- در اجرای دیواره های خارجی حتی المقدور از مصالح سبک از قبیل سپورکس و هپلکس با منافذ متخلخل استفاده شود یا ا ز بتن های سبک
ساخته شده از دانه های پوکه صنعتی . چون باعث استهلاک انرژی و جذب ارتعاشات میگردند .
٣- در موارد نبود دسترسی و برای کاهش هزینه می توان به جای روش فوق از اجرای لایه عایق صوتی هوا در داخل دیواره های خارجی استفاده نمود
.
۴- اجرای پلاستو فوم ، با جدا سازی دیوار از اسکلت سازه .
۵- اجرای بتن شناور در سقف و کلا در سطوح افقی
۶- اجرای عایق های صنعتی از قبیل پشم شیشه . پشم سنگ در سطوح افقی و عمودی
٧- اجرای داکت های تاسیسات با عایق سپورکس یا عایق کاری لوله های تاسیساتی .
٨- نصب واشرهای ضد ارتعاش در تاسیسات آبرسانی و ش یرها . زیرا ارتعاش و ایجاد صدای داخل لوله اغلب بدلیل استفاده از واشرهای غیر استاندارد و
فرسوده می باشد .
پیشنهاد
نتیجه آنچه در بالا آمد تاکیدی است بر لزوم سپردن طراحی ، اجرا و نظارت کارهای ساخت و ساز به نیروهای متخصص و تحصیلکرده و در آن صورت
می توان امید داشت که اینان ، ضمن داشتن شناخت علمی از عوامل موثر در استحکام بنا ، به عامل های پیشگیری از خطرات و عواقب زیان آور اثرات
صوت و ارتعاش نیز توجه داشته باشند ، تا در نهایت ، هدف غایی ساخت و ساز ، که ایجاد آرامش و محیط مطلوب برای ساکنان است ، از نظر دور نماند.

لینک مستقیم: دانلود مقاله تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمان در قالب ورد