گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

شرکت علمی تحقیقاتی ایده گستر فرادیس شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان دانلود گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان پروژه کارورزی گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی گزارش کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی فرم گزارش کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی نمونه گزارش کارآموزی دانشگاه علمی کاربردی شرکت علمی تحقیقاتی مشاوران برگ

Report on Corporate Training and Scientific Research

 

موضوع : گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
آشنايي كلي با مكان كارآموزي ……………………… 1

آشنايي با دستگاههاي مورد استفادهدر آزمايشگاههاي
متالوگرافي ………………………………………………….. 5
1 – دستگاه سنباده ……………………………………….. 5
2- دستگاه پوليش مكانيكي …………………………. 8
3- دستگاه برش ………………………………………… 12
4- دستگاه مانت ………………………………………… 21
5- بررسي ريز ساختارهاي انعكاسي
با ميكروسكوپ ………………………………………….. 24
6- پوليش شيميايي – محلولهاي اچ ……………… 29

شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان
كليات و اهداف
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان در شمال غربي شهر اصفهان، در مجاورت دانشگاه صنعتي واقع شده است و محلي است كه واحدهاي تحقيقاتي مستقل و يا وابسته به سازمانها و صنايع در آن متمركز مي شوند. اين مجموعه كه به صورت يك منطقه ويژه تحقيقاتي عمل مي كند با ترويج فضاي نوآوري و رقابت در ميان شركتها و مؤسساتي كه فعاليت هايشان مبتني بر علم و دانش است و همچنين با تعميق ارتباط بين دانشگاهها و سازمانهاي تحقيقاتي، واحدهاي توليدي و مراكز تصميم گيري دولتي شرايط را براي رسيدن به هدف نهايي توسعه فناوري فراهم مي سازد.

ايجاد مراكز رشد (انكوباتورها) و كمك به تشكيل و رشد مؤسسات نوپا در زمينه تحقيقات و فناوري از اقدامات بنياديني است كه اين شهرك در جهت نيل به هدف فوق انجام مي دهد.

كاهش فاصله فناوري با كشورهاي توسعه يافته، نوسازي صنايع و افزايش توان رقابتي آنها، بومي سازي فناوري و ايجاد اشتغال مولد در بخش خصوصي براي فارغ التحصيلات جوان از ديگر اهداف اين شهرك است.

گزارش کارآموزی شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات