دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » گزارش کارآموزی  »  دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد گزارش کارورزی حقوق و دستمزد پروژه گزارش کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد گزارش کارآموزی حسابداری آموزش و پرورش (حقوق و دستمزد) دانلود رایگان گزارش کارآموزی حقوق و دستمزد کارآموزی حقوق و دستمزد کارآموزی حسابداری حقوق و دستمزد

Payroll Training

 

موضوع : گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

فهرست مطالب

فرم اطلاعات کارآموزي و چکيده کارآموزي 1

برگ سه نسخه‌اي 1

صورت مغايرت 2

ترازگيري سند‌هاي شهريه 3

فصل اول

«تعاريف كلي و اصول» 4

مقدمه 6

«بيان مسأله» 7

ضرورت تحقيق و اهداف آن: 15

قلمرو تحقيق: 15

مفاهيم تئوريک: 16

فصل دوم

يافته‌هاي تحقيق 22

نتيجه‌گيري : 26

برگ سه نسخه‌اي

طريقه پر كردن برگ سه نسخه‌اي چك به بانك :

تاريخ بالاي كادر به تاريخ واگذاري چك به بانك تاريخگذاري مي‌شود و بقيه موارد بالاي كادر را مانند برگ ارائه شده پر مي‌كنيم و در داخل كادر تاريخ وصول چك، شماره چك و شماره حساب ،نام بانك و شعبه مورد نظر و مبلغ چك را به حروف وعدد يادداشت مي‌كنيم .
توضيح درمورد برگه سه نسخه :
برگ 1- سند حسابداري :سند حسابداري بانك است.
برگ 2 – اعلاميه بستانكاري براي مشتري:وصول قطعي به منزله وصول قطعي چك مي‌باشد (يعني اينكه مبلغ به حساب كسي كه چك نزد او بوده است واريز گرديده است.
برگ 3- رسيد موقت: ،تا زماني كه چك وصول نگرديده است و در بانك جهت وصول باقي مي‌باشد نزد مشتري مي‌باشد.
برگه سه نسخه‌اي چك به بانك را دو روز قبل از تاريخ سر رسيد چك همراه با چك نزد بانك شعبه يونك قرار مي‌دهند اين عمل را كلرنيگ مي‌گويند.
كلرينگ به اين معناست كه اگر چك مورد نظر چك بانك ملي باشد يا ساير چك‌ها اين گونه عمل مي‌كنند كه چك بانك ملي را نزد اداره پاياپاي بانك ملي مي‌برند و ساير چك‌ها را به اتاق پاياپاي اسناد بانكي مي‌برند و اين گونه چك‌هاي موسسه را وصل مي‌نمايد.

دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد

قیمت : 3800 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]