دانلود پروژه آمار آسيب ها و جراحات شغلي
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی تبلیغات تماس با ما

صفحه نخست  » علوم پایه » آمار  »  دانلود پروژه آمار آسيب ها و جراحات شغلي

تعریف آسیب های شغلی دانلود پروژه آمار آسيب ها و جراحات شغلي آسیب های شغلی مقاله تحقیق دانلود پروژه آمار صدمات آسیب های شغلی پرستاری آسیب های شغلی در حسابداران آسیب های شغلی کشاورزی آسیب های شغلی در پرستاری آمار صدمات شغلی

Statistics of occupational injuries

 

مقدمه:
در اين گزارش در مورد موضوعاتي مثل طبقه بندي حوادث ناشي از كار وتهيه دستورالعملهاي جديد بين المللي آن بحث مي شود. در اين مقاله به ضرورت وجود استانداردهاي اصلاح شده در مورد حوادث ناشي از كار توجه شده و همچنين بر اهميت آمار در همه زمينه هاي بهداشت و ايمني شغلي از قبيل بيماريهاي شغلي، عوامل زيان آور و تأثير استرس- اعمال تكراري و ناايمن و ديگر موارد نامطلوب بر سلامت كارگران تأكيد گرديده است.
فهرست مطالب:
1- مقدمه
2- چارچوب حوادث ناشي از كار
3- اهداف و موارد كاربرد آمار حوادث شغلي
1-3- موارد استفاده
2-3- اجزاء و تعاريف
3-3- حوادث شغلي
4-3- حوادث رفت و آمد
5-3-  آسيب هاي شغلي
6- 3- واحد يا مورد آسيب شغلي
3-7- از كار افتادگي
4- دامنه شمول
1-4- آسيب هاي شغلي
2-4- اشخاص، فعاليت هاي اقتصادي و مناطق جغرافيايي
3-4- انواع داده ها
5- اندازه گيري و برآورد مصدوميت هاي شغلي
1-5- مصدوميت هاي منجر به فوت
2-5- زمان از دست رفته
3-5- مقادير مقايسه اي (نسبي)
4-5- ضريب تكرار
5-5- شدت وقوع حادثه
6-5- ضريب شدت
7-5- روزهاي از دست رفته در اثر حوادث
8-5- منابع و مراجع اطلاعاتي
6- طبقه بندي حوادث شغلي
1-6- طبقه بندي محل حادثه
2-6- دسته بندي از نظر نتايج حوادث
3-6- طبقه بندي بر مبناي فرآيند انجام كار
4-6- طبقه بندي بر اساس يك فعاليت مشخص
5-6- طبقه بندي بر اساس انحراف از حالت عادي
6-6- طبقه بندي بر اساس نوع و چگونگي صدمه وارده
7-6- طبقه بندي بر اساس نوع مواد يا وسايل
8-6- طبقه بندي حوادث رفت و آمد
7- ضمائم
8- تعاريف
9- دامنه شمول
10- انواع اطلاعات
11- اندازه گيري
1-11- آسيب هاي شغلي
2-11 حوادث منجر به فوت
3-11 زمان از دست رفته به علت حوادث شغلي
4-11 اندازه گيري مقايسه اي
ضميمه A: طبقه بندي بر اساس فعاليت اقتصادي
ضميمه B: طبقه بندي بر اساس اندازه سازمان
ضميمه C: طبقه بندي مشاغل
ضميمه D: طبقه بندي بر مبناي چگونگي وضعيت استخدامي
ضميمه E: طبقه بندي بر مبناي نوع آسيب و جراحت
ضميمه F: طبقه بندي بر اساس بخشي از بدن كه آسيب ديده است
ضميمه G: طبقه بندي بر مبناي محل حضور فرد

دانلود پروژه آمار آسيب ها و جراحات شغلي

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]

تبلیغات