دانلود پروژه اصول پرورش گیاهان دارویی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » فنی و مهندسی  »  دانلود پروژه اصول پرورش گیاهان دارویی

مقاله تحقیق دانلود پروژه اصول پرورش گیاهان دارویی اصول کاشت و پرورش گیاهان دارویی آموزش پرورش گیاهان دارویی طرح توجیهی پرورش گیاهان دارویی کشت وپرورش گیاهان دارویی رشته پرورش گیاهان دارویی تولید و پرورش گیاهان دارویی دانلود طرح توجیهی پرورش گیاهان دارویی کاشت و پرورش گیاهان دارویی

Breeding of Medicinal Plants

 

مقدمه:
قدمت شناخت خواص دارويي گياهان شايد بيرون از حافظه تاريخ باشد و اين گياهان در طول تاريخ هميشه با انسان قرابت خاصي داشته و آثار دارويي و موارد استفاده آن بر هيچكس پوشيده نيست. يكي از دلايل مهم اين قدمت حضور باورهاي ريشه دار مردم سرزمين هاي مختلف در خصوص استفاده از گياهان دارويي است اگر چه علاقه، همدمي و توجه به اين گياهان مفيد در سالهاي گذشته ناچيز بوده ولي خوشبختانه اخيراً مورد عنايت و توجه بيشتري قرار گرفته است. در هر حال چنين به نظر  مي رسد كه در جامعه ما هنوز د رك جامعي از مفهوم گياهان دارويي و شيوه صحيح تهيه و مصرف آنها وجود ندارد. و علاقه مندان به گياهان دارويي معتقدند همانطور كه گياهان در باغ نباتات خوب رشد مي كنند، بايد سعي شود زمينه علاقه مندي به اين گياهان در قلبهاي انسانها نيز فراهم و افزون گردد.
گياهان دارويي يكي از منابع غني كشور بوده كه امكان صادرات آن نيز وجود دارد زيرا وقتي به ارقام واردات كشورهاي اروپايي مثل آلمان غربي و فرانسه توجه مي شود معلوم مي گردد كه گياهان دارويي بازار بزرگي در جهان داشته و كشور ما مي تواند به يكي از صادر كنندگان اين گياهان دارويي تبديل شود….

فهرست مطالب:
مقدمه
اطلاعات عمومي مربوط به كشت گياهان دارويي
معرفي گياهان دارويي
كاربرد گياهان دارويي
گياهان دارويي
گياهان ادويه اي
گياهان عطري
اهميت گياهان دارويي
دلايل رويكرد به گياهان دارويي
ديدگاه هاي بيولوژيكي
كاشت و پرورش گياهان داروئي
نيازهاي طبيعي گياهان داروئي
آب و هوا
كود
برداشت
پرورش گياهان عالي
پرورش گياهان پست
محاسن گياهان پرورش داده شده
طرز تكثير گياهان داروئي
تهيه بذر و نهال
جوانه روشنايي پسند
جوانه تاريكي پسند
جوانه تاريك و روشن پسند
جوانه يخبندان پسند
تكثير گياه با تقسيم ريشه
تكثير به روش خوابانيدن
تكثير به روش قلمه زدن
گياهاني كه بوسيله نهالهاي ريشه دار چند ساله تكثير مي شوند
تكثير در گلخانه يا محيط سربسته
تهيه بذر يا نهال تكثير كنندگان تجارتي
زمان كشت
روش بذر پاشي
احتياجات اقليمي
احتياجات خاكي
حشرات و بيماريهاي گياهي
آفات گياهان داروئي
روشهاي كنترل حشرات
توليد و كشت گياهان بدون استفاده از مواد شيميايي
تأثير متقابل گياهان
تنظيم كننده هاي شيميايي
مواد مؤثر در گياهان دارويي
مسير تشكيل مواد مؤثره گياهان دارويي
فرآيند هاي متابوليسمي خاص
طبقه بندي مواد مؤثره
الكالوئيدها
الكالوئيدهاي حقيقي
پروتوالكالوئيدها
الكالوئيد هاي كازب
فينل آلانين
آلكالوئيدهاي لينوئيك
آلكالوئيدهاي پيريديك و پيپريديك ،ديسينين
آكالوئيدهاي مشتق از تروپان
آلكالوئيدهاي استروئيد
گليكوزيدها
تيوگليكوزيدها
گليكوزيدهاي آنتراكينونيك
كاريوگليكوزيدها
گليكوزيدهاي فنليك
اسانس ها
خواص فيزيكي اسانس ها
نقش عوامل محيطي در مواد موثره
نور ( كيفيت، شدت، مدت روشنايي)
شدت نور
مدت روشنايي
درجه حرارت
آب و آبياري
PH
طبقه بندي گياهان دارويي
گياهان دارويي علفي يك ساله ظريف
گياهان دارويي علفي يك ساله با دوام
گياهان دارويي علفي دو ساله ظريف
گياهان دارويي علفي دو ساله با دوام
اصلاح گياهان دارويي
منابع و مأخذ

دانلود پروژه اصول پرورش گیاهان دارویی

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]