تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

فایل تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

مقدمه :
اینجانب سالهاست به تدریس دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی در مقطع متوسطه مشغول هستم . در این همیشه سعی کرده ام به بهترین نحو ممکن دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی را به دانش آموزان آموزش دهم .
در این مدت تجارب زیادی از نحوه یادگیری و یاددهی به دانش آموزان بدست آورده ام . به عقیده بنده قرار دادن تجارب خود در اختیار دیگران و همچنین استفاده از تجارب دیگران با عث پیشرفت زیادی در امر بهتر یاد دادن به دانش آموزان می شود .
در ابتدا مقدمه ای بر چرائی یادگیری درس علوم اجتماعی در دوره دبیرستان و مخصوصا درس مطالعات اجتماعی که در سال اول دبیرستان مشترک می باشد می پردازیم .

فهرست مطالب
مقدمه : ۷
ابتدا با طرح یک سوال که یک دانش آموز پرسید از بنده شروع می کنم : ۷
نکات کلیدی : ۹
تعریف واژگان کلیدی : ۹
تجارب تدریس : ۹
تبیین تجربیات : ۹
ارائه راهکارها : ۹
مطالعات اجتماعی چیست؟ ۱۰
شرح وظایف دبیر علوم اجتماعی در دوره دبیرستان ۱۰
بیان تجربیات تدریس : ۱۳
تجربه ۱ : استفاده از روش کنفرانس در تدریس مطالعات اجتماعی ۱۳
تو ضیح و تبیین تجربه استفاده از روش کنفرانس در تدریس مطالعات اجتماعی : ۱۳
تجربه ۲ : استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس درس مطالعات اجتماعی : ۱۴
تبیین تجربه استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس در س مطالعات اجتماعی : ۱۴
تجربه ۳ : توجه و بررسی نقاط ضعف دانش اموزان در یادگیری مطالعات اجتماعی : ۱۴
تبیین تجربه توجه به نقاط ضعف دانش آموزان : ۱۵
تجربه ۴: نزدیکی و صمیمیت با دانش آموزان : ۱۵
تبیین تجربه نزدیکی و صمیمیت با دانش آموزان : ۱۶
تجربه ۵ : ۱۶
ارزش قائل شدن برای دانش آموزان و یاد دادن ان به دانش آموزان : ۱۶
مطالعات اجتماعی و اهمیت آن (این مطلب حاصل تجربیات و مطالعات زیادی که در زمینه علوم اجتماعی انجام دادم می شود ) : ۱۷
اهمیت آموزش مطالعات اجتماعی: ۱۷
به طور کلی، مطالعات اجتماعی برنامه ای است که در آن محاسن زیر قابل مشاهده است: ۱۸
مقصد آموزش مطالعات اجتماعی: ۱۸
رابطه مطالعات اجتماعی با سایر علوم: ۱۸
تاریخ و مطالعات اجتماعی: ۱۹
جغرافیا و مطالعات اجتماعی ۱۹
اقتصاد و مطالعات اجتماعی ۱۹
انسان شناسی و مطالعات اجتماعی ۲۰
علوم سیاسی و مطالعات اجتماعی ۲۰
جامعه شناسی و مطالعات اجتماعی ۲۰
هدف های کلی آموزش مطالعات اجتماعی: ۲۱
الف:قلمروشناختی ۲۱
ب) قلمرو نگرشی ۲۱
ج) قلمرو مهارتی ۲۲
راهکارهای تدریس حاصل از تجربیات بنده در تدریس دروس علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره دبیرستان : ۲۲
روش توضیحی : ۲۲
شیوه پرسش و پاسخ : ۲۳
شیوه بحثی : ۲۳
شیوه نمایشی: ۲۳
مراحل اجرای روش نمایش: ۲۴
الگوی ایفای نقش: ۲۴
روش کارآیی تیمی : ۲۴
الگوی تدریس اعضای تیم : ۲۶
روش بارش مغزی: ۲۷
قوانین بارش مغزی: ۲۷
الگوی ساختار بندی: ۲۸
الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی : ۲۹
تجارب در زمینه جذاب کردن کلاس و جلوگیری از خستگی دانش آموزان در زمان تدریس دروس مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی : ۳۰
راهکارهای پیشنهادی برای ایجاد همکاری در کلاس بین معلم و دانش آموز حاصل تجربیات بنده در تدریس : ۳۸
پیشنهادات به دبیران مطالعات اجتماعی در طراحی سوال چند گزینه ای حاصل تجربیات بنده : ۴۵
پیشنهادات تدریس بهتر دروس مطالعات اجتماعی دبیرستان به دبیران ۴۶
نتیجه گیری ۴۸
منابع : ۴۹

تجربیات دبیر مطالعات اجتماعی دوره دبیرستان

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]