تجربیات دبیر علوم اجتماعی راهنمایی عالی و خبره
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات دبیر علوم اجتماعی راهنمایی عالی و خبره

فایل تجربیات دبیر علوم اجتماعی راهنمایی عالی و خبره بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات دبیر علوم اجتماعی راهنمایی عالی و خبره

تجربیات دبیر علوم اجتماعی راهنمایی عالی و خبره

مقدمه :
سالهاست که به عنوان دبیر علوم اجتماعی در مدارس راهنمایی استان تدریس می کنم .و در این بین تجارب زیادی در زمینه تدریس دروس جغرافیا ، تاریخ و علوم اجتماعی بدست آورده ام .در این تحقیق قصد دارم تا گوشه ای از این تجربیات را به همکاران عزیز معرفی نمایم تا بتواند از آن استفاده نمایند .
امید است این تجارب مدون بتواند برای بهبود بهتر تدریس دروس علوم اجتماعی کمکی نماید .

نکات کلیدی :
تدریس – تجربیات – راهکارها

فهرست مطالب
مقدمه : ۷
نکات کلیدی : ۷
شرح وظایف دبیر علوم اجتماعی ۸
تجربیات تدریس : ۱۲
تجربه ۱ : استفاده از وسایل سمعی و بصری در تدریس جغرافیا ۱۲
تجربه ۲ ـ استفاده از فعالیت های مکمل وفوق برنامه و گردش های علمی: ۱۲
تجربه ۳ : سخت گیر بودن یا شاداب و با نشاط بودن ۱۳
تجربه ۴ و تبیین آن : ۱۴
استفاده از روش های نوین تدریس تاریخ و تبیین آن : ۱۴
تجربه ۵ : ۱۵
بررسی نقاط ضعف دانش آموزان در درس تاریخ و تبیین آن : ۱۵
تجربه ۶ : ۱۵
نزدیکی به دانش آموزان در تدریس : ۱۵
تجربه نحوه ترغیب دانش آموزان به خلاقیت در درس جغرافیا ۱۶
تجربه آموزشی درس جغرافیا ۲۳
تجربه دیگر درس تاریخ و تبیین آن ۲۵
معرفی روشهای فعال تدریس در تاریخ ۲۹
روش تدریس تاریخ با تکیه بر(I T) 29
روش ایفای نقش: ۳۰
روش یاران در یاران: ۳۱
روشهای فعال در آموزش جغرافیا ۳۱
علل افت تحصیلی دانش آموزان دوره ی راهنمایی در دروس علوم اجتماعی( تاریخ ، جغرافیا ، اجتماعی ) و راهکارهای آن ۳۵
علل مربوط به آموزشگاه : ۳۵
علل مربوط به نظام آموزشی ۳۶
علل مربوط به کتب درسی : ۳۷
علل مربوط به دبیران ۳۸
علل مربوط به دانش آموزان ۳۹
راهکارها ۴۰
راهکارهای مربوط به آموزشگاه ۴۰
راهکارهای مربوط به نظام آموزشی ۴۱
راهکارهای مربوط به کتب درسی : ۴۲
راهکارهای مربوط به دبیران : ۴۳
راهکار هایی برای تدریس بهتر علوم اجتماعی برای همکاران ۴۵
انتخاب روش ۴۵
۱ـ روش پرسش و پاسخ و مکانیزم پرسش و پاسخ. ۴۶
روش سخنرانی ۴۶
روش نمایشی ۴۹
روش گردش علمی ۵۰
روش بحث گروهی ۵۱
روش استفاده از تجربیات دانش آموزان ۵۲
نمونه هایی از نمایش ها به شرح زیر است: ۵۴
کاربرد وسائل لازم در تدریس علوم اجتماعی ۵۶
برخی وسائل لازم در تدریس علوم اجتماعی ۵۶
میزشن ۵۸
دستگاه نمایش منظومه شمسی ۵۹
پیشنهادات و راهکارها برای تدریس دروس علوم اجتماعی ۶۰
نتیجه گیری ۶۲
منابع : ۶۴

تجربیات دبیر علوم اجتماعی راهنمایی عالی و خبره

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]