تجربیات تدریس هنر راهنمایی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » تجربیات دبیران  »  تجربیات تدریس هنر راهنمایی

فایل تجربیات تدریس هنر راهنمایی بصورت ورد و قابل ویرایش به اضافه سه فرم داده شده توسط آموزش پرورش بصورت کاملا عالی و تضمین شده می باشد فهرست مطالب در زیر آمده است. و بالای ۵۰ صفحه می باشد.

تجربیات تدریس هنر راهنمایی

تجربیات تدریس هنر راهنمایی

مقدمه
مهم ترین هدف آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای بالا بردن سطح شناخت، تقویت، خلاقیت و قدرت بررسی نقد و تحلیل در آن ها است. یکی از راه های تحقق این امر آموزش صحیح هنر به دانش آموزان است. از جمله هنرهایی که می تواند دسترسی به اهداف مورد اشاره را تسریع کند، هنرهای تجسمی است به خصوص نقاشی و کاردستی. یقیناً هنرهای دیگر نیز هر کدام در بالا بردن بهره ی هوش، قدرت، ابتکار و تلطیف احساس سهمی دارند. ولی نقاشی و کاردستی جزء هنرهایی هستند که در حین تحصیل هر دانش اموز و در خلال آموزش هر درس بیش از هنرهای دیگر کارآیی دارند. هدف از آموزش هنر خصوصاً در مدارس هنرمند شدن دانش آموز نیست بلکه تنها برای تقویت شناخت دانش آموز از پیرامون خویش است. تا بحال هیچ کلاس و معلمی به خودی خود نتوانسته است یک هنرمند بسازد زیرا هنر امری ذاتی و فطری است کلاس آموزش هنر و دروس هنری فقط می تواند بخش صنعتی و نظری هنر را تامین کند و در بالا بردن سطح آگاهی ها و اطلاعات عمومی هنری دانش آموزان موثر باشند. لذا آنچه که در مدارس به عنوان هنر به دانش آموزان آموزش می دهند باید ابزاری برای شناخت مفاهیمی که در دیگر دروس آوزش داده می شود باشد.

نکات کلیدی :
تجربیات ، روش تدریس ، پیشنهادات

فهرست مطالب
مقدمه ۸
نکات کلیدی : ۸
وظایف معلمان هنر: ۹
تجربه ۱ : تجربه ارزشیابی به روش جدید درس هنر و تبیین آن : ۱۰
تبیین تجربه : ۱۰
معایب روش برگزاری آزمون عملی در یک جلسه کلاس: ۱۰
مزایای روش جدید ۱۱
تجربه ۲ : استفاده از طبیعت : ۱۱
تجربه ۳ : تشویق به خوش خطی : ۱۱
تجربه ۴ : نمایشگاه : ۱۱
تببین تجربیات : ۱۲
روش تدریس هنر به دانش آموزان: ۱۲
ارزش یابی آثار دانش آموزان: ۱۳
نگهداری ابزار و مواد: ۱۴
مشکلات و چالش ها تدریس هنر : ۱۴
درسی که دیر شروع می شود ۱۴
تدریس و یادگیری هم برای دانش آموز و هم برای دبیر هنر ۱۵
نبود کارگاه هنر ۱۵
مشکلات کتاب های هنر دوره راهنمایی: ۲۰
هنر دنیای عشق است ۲۵
تعریف هنر از دیدگاه‌های مختلف ۲۶
نقش و اهمیت هنر در زندگی: ۲۷
اهداف هنر در مدارس راهنمایی: ۲۸
راهکارهای درس هنر در مقطع ابتدایی: ۳۰
درس هنر مجالی برای تفکر و پرورش خلاقیت در دانش آموزان ۳۴
نگاهی به روش تدریس مبتنی بر خلاقیت در درس هنر راهنمایی ۳۹
کلاس درس و خلاقیت ۴۱
گام های دست یابی به خلاقیت ۴۳
مراحل نخست روش تدریس مبتنی بر خلاقیت ۴۶
مرحله نخست : ارائه ی مسئله ۴۶
مرحله دوم: راه حل یابی ۴۶
مرحله سوم: گزینش و کاربست ۴۷
مرحله چهارم: ارزشیابی ۴۷
ارائه راهکار برای تدریس هنر دوره راهنمایی : ۴۸
۱- تفکر خلاق را با ارزش بدانید. ۴۸
۲- بچه ها را نسبت به محرک های محیطی حساس تر کنیم. ۴۸
۳- دست کاری اشیا و عقاید را تشویق کنید. ۴۹
۴- چگونگی آزمایش منظم عقاید را یاد بدهید. ۴۹
۵- تحمل عقاید تازه را افزایش دهید. ۵۰
۶- از تحمیل یک الگوی خاص اجتناب کنید. ۵۰
۷- درکلاس جوی خلاق ایجاد کنید. ۵۰
۸- به کودک یاد بدهید تفکر خلاق خود را ارزشمند بداند. ۵۰
۹- مهارت هایی به منظور اجتناب از بدآموزی همسالان آموزش دهیم. ۵۱
۱۰- اطلاعات لازم راجع به فرایند خلاقیت را ارائه دهیم. ۵۱
۱۱- احساس ضعف در برابر شاهکارها را دور کنید. ۵۱
۱۲- یادگیری خودانگیز را تشویق و ارزشیابی کنید. ۵۲
۱۳- خاری در پا ایجاد کنید. ۵۲
۱۴- برای تفکر خلاق ضرورت هایی ایجاد کنید. ۵۳
۱۵- موقعیت هایی برای فعالیت و فرصت هایی برای آرامش ایجاد کنید. ۵۳
۱۶- برای رسیدن به عقاید، منابع قابل دسترس فراهم کنید. ۵۳
۱۷- عادت رسیدن به کاربرد کامل عقاید را تشویق کنید. ۵۴
۱۸- انتقاد سازنده را گسترش دهید و فقط انتقاد کردن را آموزش ندهید. ۵۴
۱۹- کسب شناخت در رشته های گوناگون را تقویت کنید. ۵۴
۲۰- معلمانی با روح حادثه جویی باشید. ۵۴
توصیه و راهکار ها و ارائه پیشنهاد به دبیران هنر ۵۵
نتیجه گیری : ۵۸
منابع ۵۹

تجربیات تدریس هنر راهنمایی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]