تحقیق درباره پیامبر از دیدگاه متفکران معاصر
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره پیامبر از دیدگاه متفکران معاصر

تحقیق درباره پیامبر از دیدگاه متفکران معاصر


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره پیامبر از دیدگاه متفکران معاصر

مقدمه
پیغمبر اکرم حضرت محمدبن عبدالله(ص) که نبوت به اوپایان یافت، در سال ۵۷۰ بعد از میلاد متولد شد. در چهل سالگى به نبوت مبعوث گشت; سیزده سال در مکه مردم را به اسلام دعوت کرد و سختى ها و مشکلات فراوان متحمل شد، ودر این مدت گروهى زبده تربیت کرد و پس از آن به مدینه مهاجرت نمود و آن جا را مرکزقرار داد. ده سال در مدینه آزادانه دعوت و تبلیغ نمود و با سرکشان عرب نبرد کرد وهمه را مقهور ساخت. پس از ده سال همه جزیره العرب مسلمان شدند. آیات کریمه قرآنتدریجا در مدت بیست و سه سال بر آن حضرت نازل شد، مسلمین شیفتگى عجیبى نسبت به قرآنو هم نسبت به شخصیت رسول اکرم نشان مى دادند. رسول اکرم در سال یازدهم هجرى یعنى،یازدهمین سال هجرت از مکه به مدینه، که بیست و سومین سال پیامبرى او و شصت و سومینسال از عمرش بود، در گذشت، در حالى که جامعه اى نوبنیاد و مملو از نشاط روحى و مومنبه یک ایدئولوژى سازنده که احساس مسئولیت جهانى مى کرد، تإسیس کرده و باقى گذاشتهبود.

آنچه به این جامعه ى نو بنیاد روح و وحدت و نشاط دادهبود، دو چیز بود: قرآن کریم که همواره تلاوت مى شد و الهام مى بخشید و دیگر شخصیتعظیم و نافذ رسول اکرم که خاطرها را به خود مشغول و شیفته نگه مى داشت. اکنوندرباره ى شخصیت رسول اکرم اندکى بحث مى کنیم:

دوران کودکى
هنوز در رحم مادر بود که پدرش در سفر بازرگانى شام درمدینه در گذشت. جدش عبدالمطلب کفالت او را بر عهده گرفت. از کودکى آثار عظمت و فوقالعادگى از چهره و رفتار و گفتارش پیدا بود. عبدالمطلب به فراست دریافته بود نوه اشآینده اى درخشان دارد.

هشت ساله بود که جدش عبدالمطلب درگذشت و طبق وصیت او،ابوطالب عموى بزرگش عهده دار کفالت او شد. ابوطالب نیز از رفتار عجیب این کودک کهبا سایر کودکان شباهت نداشت، در شگفت مى ماند.

هرگز دیده نشد مانند کودکان همسالش نسبت به غذا حرص وعلاقه نشان بدهد، به غذاى اندک اکتفا مى کرد و از زیاده روى امتناع مى ورزید.(۱) برخلاف کودکان همسالش و برخلاف عادت و تربیت آن روز، موهاى خویش را مرتب مى کرد و سرو صورت خود را تمیز نگه مى داشت .

ابوطالب روزى از او خواست که در حضور او جامه هایش رابکند و به بستر رود، او این دستور را با کراهت تلقى کرد و چون نمى خواست از دستورعموى خویش تمرد کند، به عمو گفت: روى خویش را برگردان تا بتوانم جامه ام را بکنم. ابوطالب از این سخن کودک در شگفت شد، زیرا در عرب آن روز حتى مردان بزرگ از عریانکردن همه قسمت هاى بدن خود احتراز نداشتند. ابوطالب مى گوید:«من هرگز از او دروغنشنیدم، کار ناشایسته و خنده بى جا ندیدم، به بازىهاى بچه ها رغبت نمى کرد، تنهایىو خلوت را دوست مى داشت و در همه حال، متواضع بود.»

تنفر از بیکارى و بطالت

از بیکارى و بطالت متنفر بود، مى گفت: «خدایا! ازکسالت و بى نشاطى، از سستى و تنبلى و از عجز و زبونى به تو پناه مى برم».

مسلمانان را به کار کردن تشویق مى کرد و مى گفت:«عبادتهفتاد جزء دارد و بهترین جزء آن، کسب حلال است».

امانت

پیش از بعثت، براى خدیجه ـ که بعد به همسرىاش درآمد ـیک سفر تجارتى به شام انجام داد، در آن سفر بیش از پیش لیاقت و استعداد و امانت ودرستکارىاش روشن شد. او در میان مردم آن چنان به درستى شهره شده بود که لقب محمدامین یافته بود. امانت ها را به او مى سپردند. پس از بعثت نیز قریش با همه دشمنى اىکه با او پیدا کردند باز هم امانت هاى خود را به او مى سپردند. از همین رو پس ازهجرت به مدینه، على (ع) را چند روزى بعد از خود باقى گذاشت که امانت ها را بهصاحبان اصلى برساند.

مبارزه با ظلم

در دوران جاهلیت، با گروهى که آن ها نیز از ظلم و ستمرنج مى بردند، براى دفاع از مظلومان و مقاومت در برابر ستمگران هم پیمان شد، اینپیمان در خانه عبدالله بن جدعان از شخصیت هاى مهم مکه بسته شد و به نام حلف الفضولنامیده شد، او بعدها در دوره ى رسالت از آن پیمان یاد مى کرد و مى گفت:«حاضر نیستمآن پیمان بشکند و اکنون نیز حاضرم در چنین پیمانى شرکت کنم.»

اخلاق خانوادگى

در خانواده مهربان بود، نسبت به همسران خود هیچ گونهخشونتى نمى کرد، و این برخلاف خلق وخوى مکیان بود. بد زبانى برخى از همسران خویش راتحمل مى کرد تا آن جا که دیگران از این همه تحمل، رنج مى بردند. او به حسن معاشرتبا زنان توصیه و تإکید مى کرد و مى گفت: همه ى مردم داراى خصلت هاى نیک و بد هستند،مرد نباید تنها جنبه هاى ناپسند همسر خویش را در نظر بگیرد و همسر خود را ترک کند،چه هرگاه از یک خصلت او ناراحت شود خصلت دیگرش مایه ى خشنودى اوست و این دو را بایدبا هم به حساب آورد. او با فرزندان و با فرزندزادگان خود فوق العاده عطوف و مهربانبود، به آن ها محبت مى کرد، روى دامن خویش مى نشاند، بر دوش خویش سوار مى کرد، آنها را مى بوسید; و این ها همه برخلاف خلق و خوى رایج آن زمان بود .روزى در حضور یکىاز اشراف یکى از فرزندزادگان خویش (حضرت مجتبى (ع)) را مى بوسید، آن مرد گفت: من دوپسر دارم و هنوز حتى یک بار هیچ کدام از آن ها را نبوسیده ام! فرمود: «من لایرحملایرحم»; کسى که مهربانى نکند، رحمت خدا شامل حالش نمى شود.

نسبت به فرزندان مسلمین نیز مهربانى مى کرد، آن ها راروى زانوى خویش نشانده دست بر سر آن ها مى کشید. گاه مادران، کودکان خردسال خویش رابه او مى دادند که براى آن ها دعا کند، اتفاق مى افتاد که احیانا آن کودکان روىجامه اش ادرار مى کردند، مادران ناراحت شده و شرمنده مى شدند و مى خواستند مانعادامه ى ادرار بچه شوند، او آن ها را از این کار به شدت منع مى کرد و مى گفت: مانعادامه ى ادرار بچه نشوید. این که جامه ى من نجس بشود اهمیت ندارد، تطهیر مى کنم.

با بردگان

نسبت به بردگان فوق العاده مهربان بود، به مردم مى گفت: این ها برادران شمایند، از هر غذا که مى خورید به آن ها بخورانید، و از هر نوع جامهکه مى پوشید آن ها را بپوشانید، کار طاقت فرسا به آن ها تحمیل مکنید، خودتان درکارها به آن ها کمک کنید. مى گفت: آن ها را به عنوان ((بنده)) و یا ((کنیز)) (کهمملوکیت را مى رساند) خطاب نکنید، زیرا همه مملوک خداییم و مالک حقیقى، خداست، بلکهآن ها را به عنوان ((فتى))(جوان مرد) یا ((فتاه)) (جوان زن) خطاب کنید. در شریعتاسلام تمام تسهیلات ممکن را براى آزادى بردگان ـ که منتهى به آزادى کلى آن ها مى شدـ فراهم شد. او شغل ((نخاسى)) یعنى برده فروشى را بدترین شغل ها مى دانست و مى گفت: بدترین مردم نزد خدا، آدم فروشانند.

نظافت و بوى خوش

به نظافت و بوى خوش علاقه ى شدید داشت، هم خودش رعایتمى کرد و هم به دیگران دستور مى داد. به یاران و پیروان خود تإکید مى نمود که تن وخانه ى خویش را پاکیزه و خوشبو نگه دارند. به خصوص روزهاى جمعه وادارشان مى کرد غسلکنند و خود را معطر سازند که بوى بد از آن ها استشمام نشود، آن گاه در نماز جمعهحضور یابند.

برخورد و معاشرت

درمعاشرت با مردم، مهربان و گشاده رو بود، در سلام بههمه، حتى کودکان و بردگان، پیشى مى گرفت. پاى خود را جلو هیچ کس دراز نمى کرد ودرحضور کسى تکیه نمى نمود. غالبا دو زانو مى نشست، در مجالس دائره وار مى نشست تامجلس بالا و پائینى نداشته باشد و همه جایگاه مساوى داشته باشند. از اصحابش تفقد مىکرد، اگر سه روز یکى از اصحاب را نمى دید سراغش را مى گرفت، اگر مریض بود عیادت مىکرد و اگر گرفتارى داشت کمکش مى نمود. در مجالس، تنهابه یک فرد نگاه نمى کرد و یکفرد را طرف خطاب قرار نمى داد بلکه نگاه هاى خود را در میان جمع تقسیم مى کرد. ازاین که بنشیند و دیگران خدمت کنند تنفر داشت، از جا برمى خاست و در کارها شرکت مىکرد. مى گفت: خداوند کراهت دارد که بنده را ببیند که براى خود نسبت به دیگرانامتیازى قایل شده است.

نرمى در عین صلابت

در مسائل فردى و شخصى و آن چه مربوط به شخص خودش بود،نرم و ملایم و باگذشت بود، گذشت هاى بزرگ و تاریخى اش یکى از علل پیشرفتش بود. امادر مسائل اصولى و عمومى، آن جا که حریم قانون بود، سختى و صلابت نشان مى داد و دیگرجاى گذشت نمى دانست. پس از فتح مکه و پیروزى بر قریش، تمام بدىهایى که قریش در طولبیست سال نسبت به خود او مرتکب شده بودند نادیده گرفت و همه را یک جا بخشید. توبهقاتل عموى محبوبش حمزه را پذیرفت. اما در همان فتح مکه، زنى از بنى مخزوم مرتکبسرقت شده بود و جرمش محرز گردید، خاندان آن زن که از اشراف قریش بودند و اجراى حدسرقت را توهینى به خود تلقى مى کردند، سخت به تکاپو افتادند که رسول خدا از اجراىحد صرف نظر کند. بعضى از محترمین صحابه را به شفاعت برانگیختند، ولى رنگ رسول خدااز خشم برافروخته شد و گفت: چه جاى شفاعت است؟ مگر قانون خدا را مى توان به خاطرافراد تعطیل کرد؟ هنگام عصر آن روز در میان جمع سخنرانى کرد و گفت:

اقوام و ملل پیشین از آن جهت سقوط کردند و منقرض شدندکه در اجراى قانون خدا تبعیض مى کردند، هر گاه یکى از اقویا و زبردستان مرتکب جرممى شد، معاف مى شد و اگر ضعیف و زیردستى مرتکب مى شد، مجازات مى گشت. سوگند بهخدایى که جانم در دست اوست، در اجراى (عدل) درباره ى هیچ کس سستى نمى کنم هر چند ازنزدیک ترین خویشاوندان خودم باشد.

عبادت

پاره اى از شب، گاهى نصف، گاهى ثلث و گاهى دو ثلث شب رابه عبادت مى پرداخت. با این که تمام روزش، خصوصا در اوقات توقف در مدینه، در تلاشبود از وقت عبادتش نمى کاست. او آرامش کامل خویش را در عبادت و راز و نیاز با حق مىیافت. عبادتش به منظور طمع بهشت و یا ترس از جهنم نبود، عاشقانه و سپاسگزارانه بود. روزى یکى از همسرانش گفت: تو دیگر چرا آن همه عبادت مى کنى؟ تو که آمرزیده اى! جوابداد: آیا یک بنده ى سپاسگزار نباشم ؟

بسیار روزه مى گرفت، علاوه بر ماه رمضان و قسمتى ازشعبان، یک روز درمیان روزه مى گرفت. دهه ى آخر ماه رمضان بسترش به کلى جمع مى شد ودر مسجد معتکف مى گشت و یکسره به عبادت مى پرداخت، ولى به دیگران مى گفت: کافى استدر هر ماه سه روز روزه بگیرید. مى گفت: به اندازه ى طاقت عبادت کنید، بیش از ظرفیتخود بر خود تحمیل نکنید که اثر معکوس دارد. با رهبانیت و انزوا و گوشه گیرى و ترکاهل و عیال، مخالف بود، بعضى از اصحاب که چنین تصمیمى گرفته بودند مورد انکار وملامت قرار گرفتند. مى فرمود: بدن شما، زن و فرزند شما، و یاران شما، همه حقوقى برشما دارند و مى باید آن ها را رعایت کنید.

در حال انفراد عبادت را طول مى داد، گاهى در حال تهجدساعت ها سرگرم بود. اما در جماعت به اختصار مى کوشید، رعایت حال اضعف مإمومین رالازم مى شمرد و به آن توصیه مى کرد.

زهد و ساده زیستى

زهد و ساده زیستى از اصول زندگى او بود. ساده غذا مىخورد، ساده لباس مى پوشید و ساده حرکت مى کرد. زیراندازش غالبا حصیر بود، بر روىزمین مى نشست، با دست خود از بز شیر مى دوشید، و بر مرکب بى زین و پالان سوار مىشد، و از این که کسى در رکابش حرکت کند به شدت جلوگیرى مى کرد. قوت غالبش نان جوینو خرما بود. کفش و جامه اش را با دست خویش وصله مى کرد. در عین سادگى، طرفدار فلسفهى فقر نبود، مال و ثروت را به سود جامعه و براى صرف در راه هاى مشروع، لازم مىشمرد، مى گفت: نعم المال الصالح للرجل الصالح; چه نیکو است ثروتى که از راه مشروعبه دست آید براى آدمى که شایسته ى داشتن ثروت باشد و بداند چگونه صرف کند. و هم مىفرمود: نعم العون على تقوى الله الغنى; مال و ثروت کمک خوبى است براى تقوا.

اراده و استقامت

اراده و استقامتش بى نظیر بود. از او به یارانش سرایتکرده بود. دوره بیست و سه ساله بعثتش یکسره درس اراده و استقامت است. او در تاریخزندگى اش مکرر در شرایطى قرار گرفت که امیدها از همه جا قطع مى شد ولى او یک لحظهتصور شکست را در مخیله اش راه نداد. ایمان نیرومندش به موفقیت، یک لحظه متزلزل نشد. (۲)
بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین نحمده و نستعینه و نستغفره ونومن به و نتوکل علیه و نصلى و نسلم على حبیبه و نجیبه و خیرته فى خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابى القاسمالمصطفى محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین و صحبه المخلصین المجاهدین وصل على ائمه المسلمین و حماه المستضعفین و صل على بقیه الله فى الارضین.

اوصیکم عبادالله بتقوى الله.

(یا ایها الذین امنوااتقواالله و قولوا قولا سدیدا)

همه ى شما برادران و خواهران و خودم را به رعایت تقواىالهى، مراقبت از رفتار و گفتار و نیات خود، و استمداد از خداوند براى پیمودن راه اوو راه حق، دعوت و توصیه مى کنم. امروز اگرچه روز ولادت موسى بن جعفر (علیه‌الصلاه والسلام) است و جاى این بود که ما در خطبه ى اول به آن بزرگوار اظهار ارادت و خلوصىعرض بکنیم، لیکن چون در مجموعه ى مطالبى که ما در خطبه ها و صحبتها بیان مى کنیم،ذکر نام مقدس نبى اکرم(ص) و شرح گوشه هایى از زندگى آن بزرگوار انصافا کم است وچهره ى نورانى آن دره التاج آفرینش و آن گوهر یگانه ى عالم وجود براى بسیارى ازافراد، آن چنان که شایسته است، روشن نیست; نه تاریخ زندگى آن بزرگوار، نه اخلاق آنبزرگوار، نه رفتار فردى و سیاسى آن بزرگوار. بنده قصد داشتم که در ایام آخر صفر، بهقدر گنجایش وقت و توفیق خود این حقیر، در یک خطبه نسبت به آن بزرگوار مطالبى عرضبکنم، اما ترسیدم که تراکم مطالب باز موجب بشود که این ابراز ارادت لازم و واجب فوتبشود و به تإخیر بیفتد. لذا امروز قصد دارم که در این خطبه راجع به آن وجود مقدسصحبت کنم.

نبى مکرم اسلام جداى از خصوصیات معنوى و نورانیت واتصال به غیب و آن مراتب و درجاتى که امثال بنده از فهمیدن آن ها هم حتى قاصرهستیم، از لحاظ شخصیت انسانى و بشرى، یک انسان فوق العاده طراز اول و بى نظیر است. شما درباره امیرالمومنین مطالب زیادى شنیده اید، همین قدرى کافى است عرض شود که هنربزرگ امیرالمومنین این بود که شاگرد و دنباله رو پیامبر بود.

یک شخصیت عظیم، با ظرفیت بى نهایت و با خلق و رفتاروکردار بى نظیر، در صدر سلسله ى انبیا و اولیا قرار گرفته است و ما مسلمانان موظفشده ایم که به آن بزرگوار اقتدا کنیم، که فرمود: (ولکم فى رسول الله اسوه حسنه) ماباید به پیامبر اقتدا و تإسى کنیم، نه فقط در چند رکعت نماز خواندن، در رفتارمان،در گفتارمان، در معاشرت و معامله مان هم باید به او اقتدا کنیم، پس باید او رابشناسیم.

خداى متعال شخصیت روحى و اخلاقى آن بزرگوار را در ظرفىتربیت کرد و به وجود آورد که بتواند آن بار عظیم امانت را بر دوش حمل کند.

دوران کودکى

یک نگاه اجمالى به زندگى پیامبر اکرم در دوران کودکىبیندازیم.پدر آن بزرگوار، بنابر روایتى، قبل از ولادتش و بنابر روایتى دیگر، چندماه بعد از ولادتش از دنیا مى رود و آن حضرت پدر را نمى بیند. به رسم خاندان هاىشریف و اصیل آن روز عربستان که فرزندان خودشان را به زنان پاکدامن و داراى اصالت ونجابت مى سپردند تا آنها را در صحرا و در میان قبایل عربى پرورش بدهند، این کودکعزیز چراغ خانواده را به یک زن اصیل نجیب به نام حلیمه ى سعدیه که از قبیله ى بنىسعد بود، سپردند، او هم پیامبر را در میان قبیله ى خود برد و در حدود شش سال اینکودک عزیز و این در گران بها را نگهداشت و به او شیر داد و او را تربیت کرد، لذاپیامبر در صحرا پرورش پیدا کرد. گاهى این کودک را نزد مادرش جناب آمنه مىآورد وایشان او را مى دید و سپس باز مى گرداند. بعد از شش سال که این کودک از لحاظ جسمى وروحى پرورش بسیار ممتازى پیدا کرده بود جسما قوى، زیبا، چالاک، کارآمد، از لحاظروحى هم متین، صبور، خوش اخلاق، خوش رفتار و با دید باز، که لازمه ى زندگى در همانشرایط است به مادر و به خانواده برگردانده شد. مادر این کودک را برداشت و با خود بهیثرب برد، براى این که قبر جناب عبدالله را که در آن جا از دنیا رفت و در همان جاهم دفن شد، زیارت کنند. بعدها که پیامبر به مدینه تشریف آوردند و از آن جا که عبورکردند: ((فرمودند قبر پدر من در این خانه است و من یادم است که براى زیارت قبرپدرم، با مادرم به این جا آمدیم.))

در برگشتن در محلى به نام ((ابوإ)) مادر هم از دنیا رفتو این کودک از پدر و مادر، هر دو یتیم شد. به این ترتیب، ظرفیت روحى این کودک که درآینده باید دنیایى را در ظرفیت وجودى و اخلاقى خود تربیت کند و پیش ببرد، روز بهروز افزایش پیدا مى کند. ((ام ایمن)) او را به مدینه آورد و به دست عبدالمطلب داد. عبدالمطلب مثل جان شیرین از این کودک پذیرایى و پرستارى مى کرد. در شعرى عبدالمطلبمى گوید که من براى او مثل مادرم. این پیر مرد حدود صد ساله که رئیس قریش و بسیارشریف و عزیز بود، آن چنان این کودک را مورد مهر و محبت قرار داد که عقده ى کم محبتىدر این کودک مطلقابه وجود نیاید و نیامد. شگفتآور این است که این نوجوان، سختى هاىدورى از پدر و مادر را تحمل مى کند، براى این که ظرفیت و آمادگى او افزایش پیداکند، امایک سر سوزن حقارتى که احتمالا ممکن است براى بعضى از کودکان این طورى پیشبیاید، براى او به وجود نمىآید. عبدالمطلب آن چنان او را عزیز و گرامى مى داشت کهمایه ى تعجب همه مى شد. در کتاب هاى تاریخ و حدیث آمده است که در کنار کعبه براىعبدالمطلب فرش و مسندى پهن مى کردند و او آن جا مى نشست و پسران او و جوانان بنىهاشم با عزت و احترام دور او جمع مى شدند. وقتى که عبدالمطلب نبود یا در داخل کعبهبود، این کودک مى رفت روى این مسند مى نشست، عبدالمطلب که مىآمد، جوانان بنى هاشمبه این کودک مى گفتند که: بلند شو، جاى پدر است، اما عبدالمطلب مى گفت: نه، جاى اوهمان جاست و باید آن جا بنشیند. خودش کنار مى نشست و این کودک عزیز و شریف و گرامىرا در آن محل نگاه مى داشت. هشت ساله بود که عبدالمطلب هم از دنیا رفت. روایت داردکه دم مرگ، عبدالمطلب از ابى طالب، پسر بسیار شریف و بزرگوار خودش بیعت گرفت و گفت: که این کودک را به تو مى سپارم، باید مثل من از او حمایت کنى، ابوطالب هم قبول کردو او را به خانه ى خودش برد، و مثل جان گرامى او را مورد پذیرایى قرار داد . ابوطالب و همسرش شیرزن عرب، یعنى فاطمه ى بنت اسد، مادر امیرالمومنین تقریبا چهلسال مثل پدرو مادر، این انسان والا را مورد حمایت و کمک خود قرار دادند. نبى اکرمدر چنین شرایطى دوران کودکى و نوجوانى خود را گذراند.

اخلاق نبوى(ص)

خصال اخلاقى والا، شخصیت انسانى عزیز، صبر و تحملفراوان و آشنا با دردها و رنجهایى که ممکن است براى یک انسان در کودکى پیش بیاید،شخصیت در هم تنیده عظیم و عمیقى را در این کودک زمینه سازى کرد. در همان دورانکودکى به اختیار و انتخاب خود، شبانى گوسفندان ابوطالب را به عهده گرفت و مشغولشبانى شد، این ها عوامل مکمل شخصیت است. به انتخاب خود او، در همان دوران کودکى باجناب ابى طالب به سفر تجارت رفت. به تدریج این سفرهاى تجارت تکرار شد، تا به دورهجوانى و دوره ى ازدواج با جناب خدیجه و به دوران چهل سالگى که دوران پیامبرى است،رسید.

تمام خصوصیات مثبت یک انسان والا در او جمع بود، که منحالا بخشى از خصوصیات اخلاقى آن بزرگوار را خیلى مختصر عرض مى کنم، اما واقعا ساعتها وقت لازم است که انسان درباره ى خصوصیات اخلاقى پیامبر حرف بزند. من فقط براىعرض ارادت و براى این که به گویندگان و نویسندگان، عملا عرض کرده باشم که نسبت بهشخصیت پیامبر قدرى بیشتر کار بشود و ابعاد آن تبیین گردد، چون دریاى عمیقى است اینچند دقیقه را به این مطالب صرف مى کنم. البته در کتاب هاى فراوانى راجع به نبى اکرمو به طور متفرق راجع به اخلاق آن بزرگوار مطالبى هست. آنچه که من در این جا ذکرکردم، از مقاله یکى از علماى جدید، مرحوم آیه الله سید ابوالفضل موسوى زنجانى استکه مقاله اى در همین خصوص نوشته اند و من از نوشته ى ایشان که جمع بندى شده و مختصرو خوب است، استفاده کردم.

به طور خلاصه اخلاق پیامبر را به ((اخلاق شخصى)) و ((اخلاق حکومتى)) تقسیم مى کنیم; به عنوان یک انسان، خلقیات او، و به عنوان یکحاکم، خصوصیات و خلقیات و رفتار او. البته اینها گوشه اى از آن چیزهایى است که دروجود آن بزرگوار بود، چندین برابر این خصوصیات برجسته و زیبا در او وجود داشت که منحالا بعضى از آن ها را عرض مى کنم.

اخلاق فردى

آن بزرگوار، امین، راستگو، صبور و بردبار بود. جوانمردبود; از ستمدیدگان در همه ى شرایط دفاع مى کرد. درست کردار بود، رفتار او با مردم،بر مبناى صدق و صفا و درستى بود.

خوش سخن بود، تله زبان و گزنده گو نبود. پاکدامن بود; در آن محیط فاسد اخلاقى عربستان قبل از اسلام، در دوره جوانى، آن بزرگوار، معروف بهعفت و حیا بود و پاکدامنى او را همه قبول داشتند، آلوده نشد. اهل نظافت و تمیزىظاهر بود، لباس، نظیف، سر و صورت، نظیف; رفتار، رفتار با نظافت. شجاع بود و هیچجبهه ى عظیمى از دشمن، او را متزلزل و ترسان نمى کرد. صریح بود; سخن خود را بهصراحت و صدق بیان مى کرد. در زندگى، زهد و پارسایى پیشه او بود. بخشنده بود; همبخشنده مال، هم بخشنده انتقام، یعنى انتقام نمى گرفت، گذشت و اغماض مى کرد. بسیاربا ادب بود; هرگز پاى خود را پیش کسى دراز نکرد، هرگز به کسى اهانت نکرد. بسیار باحیا بود. وقتى کسى او را بر چیزى که او بجا مى دانست، ملامت مى کرد ـ که در تاریخنمونه هایى وجود دارد ـ از شرم و حیا سرش را به زیر مى انداخت. بسیار مهربان و پرگذشت و فروتن و اهل عبادت بود. در تمام زندگى آن بزرگوار، از دوران نوجوانى تاهنگام وفات در شصت و سه سالگى، این خصوصیات را در وجود آن حضرت مى شد دید.

من بعضى از این خصوصیات را مقدارى باز مى کنم:

امین بودن و امانتدارى او آن چنان بود که در دورانجاهلیت او را به ((امین)) نامگذارى کرده بودند و مردم هر امانتى که برایش خیلىاهمیت قایل بودند، دست او مى سپردند و خاطرجمع بودند که این امانت به آن ها سالم برخواهد گشت. حتى بعد از آن که دعوت اسلام شروع شد و آتش دشمنى و نقار با قریش بالاگرفت، در همان احوال هم باز همان دشمن ها اگر مى خواستند چیزى را در جایى امانتبگذارند، مىآمدند و به پیامبر مى دادند! لذا شما شنیده اید که وقتى پیامبر اکرم بهمدینه هجرت کردند، امیرالمومنین را در مکه گذاشتند تا امانتهاى مردم را به آن هابرگرداند. معلوم مى شود که در همان اوقات هم مبالغى امانت پیش آن بزرگوار بوده است،نه امانت مسلمانان بلکه امانت کفار و همان کسانى که با او دشمنى مى کردند!

بردبارى او به این اندازه بود که چیزهایى که دیگران ازشنیدنش بى تاب مى شدند، در آن بزرگوار بى تابى به وجود نمىآورد. گاهى دشمنان آنبزرگوار در مکه رفتارهایى با او مى کردند که وقتى جناب ابى طالب در یک مورد شنید،به قدرى خشمگین شد که شمشیرش را کشید و با خدمتکار خود به آن جا رفت و آن جسارتى کهآن ها با پیامبر کرده بودند، همان را با یکایک آن ها انجام داد; گفت: هر کداماعتراض کنید، گردنتان را مى زنم، اما پیامبر همین منظره را با بردبارى تحمل کردهبود. در یک مورد دیگر با ابى جهل گفت گو شد; ابى جهل اهانت سختى به پیامبر کرد، اماآن حضرت سکوت کرد و بردبارى نشان داد. یک نفر رفت به حمزه خبر داد که ابى جهل اینطور با برادرزاده ى تو رفتار کرد، حمزه بى تاب شد و رفت با کمان بر سر ابى جهل زد وسر او را خونین کرد، بعد هم آمد تحت تإثیر این حادثه، اسلام آورد.

بعد از اسلام، گاهى مسلمانان سر قضیه اى، از روى غفلت ویا جهالت، جمله ى اهانتآمیزى به پیامبر مى گفتند. حتى یک وقت یک نفر از همسرانپیامبر، جناب زینب بنت جحش که یکى از امهات مومنین است، به پیامبر عرض کرد که توپیامبرى، اما عدالت نمى کنى! پیامبر لبخندى زدند و سکوت کردند. او توقع زنانه اىداشت که پیامبر آن را برآورده نکرده بود. که بعدا ممکن است به آن اشاره کنم. گاهىبعضى ها به مسجد مىآمدند و پاهاى خودشان را دراز مى کردند و به پیامبر مى گفتند کهناخن هاى ما را بگیر! چون ناخن گرفتن وارد شده بود پیامبر هم با بردبارى تمام، اینجسارت و بى ادبى را تحمل مى کرد.

جوانمردى او طورى بود که دشمنان شخصى خود را مورد عفو واغماض قرار مى داد. اگر در جایى ستمدیده اى بود، تا وقتى به کمک او نمى شتافت، دستبر نمى داشت.

در جاهلیت، پیمانى به نام ((حلف الفضول)) پیمان زیادى; غیر از پیمان هایى که مردم مکه بین خودشان داشتند، وجود داشت که پیامبر در آن شریکبود. یک نفر غریب وارد مکه شد و جنسش را فروخت. کسى که جنس را خریده بود، ((عاص بنوائل)) بود، او مرد گردن کلفت قلدرى از اشراف مکه بود. جنس را که خرید، پولش رانداد. آن مرد غریب به هر کس هم که مراجعه کرد، نتوانست کمکى دریافت کند، لذا بالاىکوه ابوقبیس رفت و فریاد زد: اى اولاد فهر! به من ظلم شده است. پیامبر و عمویش زبیربن عبدالمطلب آن فریاد را شنیدند، لذا دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند که از حق اودفاع کنند، بلند شدند پیش ((عاص بن وائل)) رفتند و گفتند: پولش را بده; او هم ترسیدو مجبور شد پولش را بدهد. این پیمان بین اینها برقرار ماند و تصمیم گرفتند که هربیگانه اى که وارد مکه شد که مکى ها به او ظلم کردند ـ که غالبا هم به بیگانه ها وغیر مکى ها ظلم مى کردند ـ این ها از او دفاع کنند. بعد از اسلام سال ها گذشته بود،پیامبر مى فرمود که من هنوز هم خود را به آن پیمان متعهد مى دانم.

بارها با دشمنان مغلوب خود رفتارى کرد که براى آن هاقابل فهم نبود. در سال هشتم هجرى، وقتى که پیامبر مکه را با آن عظمت و شکوه فتحکرد، گفت: ((الیوم یوم المرحمه; امروز، روز گذشت و بخشش است.))لذا انتقام نگرفت; این، جوانمردى آن بزرگوار بود.

او درست کردار بود. در دوران جاهلیت ـ همان طور کهگفتیم ـ تجارت مى کرد، به شام و یمن مى رفت، در کاروان هاى تجارتى سهیم مى شد وشرکایى داشت یکى از شرکاى دوران جاهلیت او بعدها مى گفت که او بهترین شریکان بود،نه لجاجت مى کرد، نه جدال مى کرد، نه بار خود را بر دوش شریک مى گذاشت، نه با مشترىبدرفتارى مى کرد، نه به او زیادى مى فروخت، نه به او دروغ مى گفت، درستکردار بود. همین درستکردارى او بود که جناب خدیجه را شیفته ى او کرد. خدیجه هم بانوى اول مکه واز لحاظ حسب و نسب و ثروت، شخصیت برجسته اى بود.

نظافت و پاکیزگى

از دوران کودکى، موجود نظیفى بود. بر خلاف بچه هاى مکه،بر خلاف بچه هاى قبایل عرب، نظیف و تمیز و مرتب بود. در دوران نوجوانى، سرشانهکرده، بعد در دوران جوانى، محاسن و سرشانه کرده، بعد از اسلام، در دورانى که ازجوانى هم گذشته بود و مرد مسنى بود پنجاه، شصت سال سن او بود کاملا مقید به نظافتبود. گیسوان عزیزش که تا بناگوش مى رسید، تمیز; محاسن زیبایش تمیز و معطر بود. درروایتى دیدم که در خانه ى خود خم آبى داشت; آن وقت چون آینه خیلى مرسوم و رایج نبود ((کان یسوى عمامته و لحیته اذا اراد ان یخرج الى اصحابه)); وقتى مى خواست نزدمسلمانان و رفقا و دوستانش بیاید، حتما عمامه و محاسن را مرتب و تمیز مى کرد، بعدبیرون مىآمد. همیشه با عطر، خود را معطر و خوشبو مى کرد. در سفرها با وجود زندگىزاهدانه که حالا خواهم گفت، زندگى پیامبر به شدت زاهدانه بود با خودش شانه و عطر مىبرد، سرمه دان بر مى داشت، براى این که چشمهایش را سرمه بکشد، که آن روز معمول بودمردها چشم هایشان را سرمه مى کشیدند. هر روز چند مرتبه مسواک مى کرد; دیگران را همبه همین نظافت، به همین مسواک، به همین ظاهر مرتب دستور مى داد. اشتباه بعضى ایناست که خیال مى کنند ظاهر مرتب باید با اشرافى گرى و با اسراف توإم باشد; نه بالباس وصله زده و کهنه هم مى شود منظم و تمیز بود. لباس پیامبر وصله زده و کهنه بود،اما لباس و سر و رویش تمیز بود. این ها در معاشرت، در رفتارها، در وضع خارجى و دربهداشت خیلى موثر است. این چیزهاى به ظاهر کوچک، در باطن خیلى موثر است.

رفتارش با مردم، رفتار خوش بود. در جمع مردم، همیشهبشاش بود; تنها که مى شد، آن وقت غم ها و حزن ها و همومى که داشت، آن جا ظاهر مىشد. هموم و غم هاى خودش را در چهره ى خودش جلوى مردم آشکار نمى کرد، بشاش بود.

به همه سلام مى کرد. اگر کسى او را آزرده مى کرد، درچهره ى او آزردگى دیده مى شد، اما زبان به شکوه باز نمى کرد. اجازه نمى داد در حضوراو به کسى دشنام بدهند و از کسى بدگویى کنند، خود او هم به هیچ کس دشنام نمى داد واز کسى بدگویى نمى کرد. کودکان را مورد ملاطفت قرار مى داد; با زنان مهربانى مىکرد; با ضعفا کمال خوشرفتارى را داشت. با اصحاب خود شوخى مى کرد و با آنها مسابقهاسب سوارى مى گذاشت. زیراندازش یک حصیر بود، بالش او از چرمى بود که از لیف خرما پرشده بود. قوت غالب او نان جو و خرما بود.

ساده زیستى

نوشته اند که هرگز سه روز پشت سر هم از نان گندم -نهغذاهاى رنگارنگ- شکم خود را سیر نکرد. ام المومنین عایشه مى گوید که: گاهى یک ماهاز مطبخ خانه ى ما دود بلند نمى شد. سوار مرکب بى زین و برگ مى شد. آن روزى که اسبهاى قیمتى را با زین و برگ هاى مجهز سوار مى شدند و تفاخر مى کردند، آن بزرگوار دربسیارى از جاها سوار بر درازگوش مى شد. حالت تواضع به خود مى گرفت. با دست خود، کفشخود را وصله مى زد; این همان چیزى است که شاگرد برجسته ى این مکتب، امیرالمومنین(ع) بارها انجام داد و در روایات راجع به او، این را خیلى شنیده اید. در حالى که تحصیلمال از راه حلال را جایز مى دانست و مى فرمود: ((نعم العون على تقوى الله الغنى)); بروید از طریق حلال نه از راه حرام، نه با تقلب، نه با دروغ و کلک کسب مال بکنید،اما در عین حال خود او اگر مالى هم از طریقى به دستش مى رسید صرف فقرا مى کرد.

عبادت او آن چنان عبادتى بود که پاهاى اواز ایستادن درمحراب عبادت ورم مى کرد. بخش عمده اى از شبها را به بیدارى و عبادت و تضرع و گریهواستغفار و دعا مى گذرانید. با خداى متعال راز و نیاز و استغفار مى کرد.

غیر از ماه رمضان، در ماه شعبان و ماه رجب و در بقیه یىاوقات سال هم آن طورى که شنیدم در آن هواى گرم، روز درمیان، روزه مى گرفت. اصحاب اوبه او عرض کردند: یا رسول الله! تو که گناهى ندارى، ((غفرالله لک ما تقدم من ذنبک وما تإخر)) که در سوره ى فتح هم آمده:(لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تإخر) اینهمه دعا و عبادت و استغفار چرا؟ مى فرمود: ((افلااکون عبدا شکورا)); آیا بندهسپاسگزار خدا نباشم که این همه به من نعمت داده است؟!

استقامت او، استقامتى بود که در تاریخ بشرى نظیر او رانمى شود نشان داد. آن چنان استقامتى به خرج داد که توانست این بناى مستحکم خدایى راکه ابدى است، پایه گذارى کند. مگر بدون استقامت، ممکن بود؟ با استقامت او ممکن شد. با استقامت او، یاران آن چنانى تربیت شدند.

با استقامت او، در آن جایى که هیچ ذهنى گمان نمى برد،خیمه ى مدنیت ماندگار بشرى در وسط صحراهاى بى آب و علف عربستان برافراشته شد، (فلذلک فادع و استقم کما امرت). این ها اخلاق شخصى پیامبر است.

اخلاق حکومتى

اخلاق حکومتى پیامبر این ها بود: عادل و با تدبیر بود. کسى که تاریخ ورود پیامبر به مدینه را بخواند، آن جنگ هاى قبیله اى، آن حمله کردنها، آن کشاندن دشمن از مکه به وسط بیابان ها، آن ضربات متوالى، آن برخورد با دشمنعنود، انسان آن چنان تدبیر قوى و حکمتآمیز و همه جانبه اى در خلال این تاریخ مشاهدهمى کند که حیرتآور است و مجال نیست که من حالا بخواهم آن را بیان کنم.

او حافظ و نگهدارنده ى ضابطه و قانون بود; نمى گذاشتقانون نقض بشود، چه توسط خودش و چه توسط دیگران. خودش هم محکوم قوانین بود، آیاتقرآن هم بر این نکته ناطق است. بر طبق همان قوانینى که مردم باید عمل مى کردند، خودآن بزرگوار هم دقیقا و به شدت برطبق آن قوانین عمل مى کرد و اجازه نمى داد تخلفىبشود. وقتى که در جنگ بنى قریظه مردهاى آن طرف را گرفتند و خائن هاشان را به قتلرساندند و بقیه را اسیر کردند و اموال و ثروت بنى قریظه را آوردند، چند نفر ازامهات مومنین که یکى همان جناب ام المومنین زینب بنت جحش است، یکى ام المومنینعایشه است، یکى ام المومنین حفصه است، به پیامبر عرض کردند که: یا رسول الله! اینهمه طلا و این همه ثروت از یهود آمده، یک مقدار هم به ما بده. اما پیامبر اکرم بااین که زن ها مورد علاقه اش بودند و به آن ها محبت داشت و نسبت به آن ها بسیار خوشرفتار بود، ولى حاضر نشد به خواسته ى آنها عمل کند. اگر پیامبر مى خواست از آن ثروتها به همسران خود بدهد، مسلمانان هم حرفى نداشتند، لیکن او حاضر نشد. بعد که زیاداصرار کردند، پیامبر با آن ها حالت کناره گیرى به خود گرفت; یک ماه از زنان خودشدورى کرد که از او چنان توقعى کردند.

بعد آیات شریفه ى سوره ى احزاب نازل شد: (یا نسإ النبىلستن کاحد من النسإ)، (یا ایها النبى قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاه الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. و ان کنتن تردن الله و رسوله والدارالاخره فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما). پیامبر فرمود: اگر مى خواهید با منزندگى کنید، زندگى زاهدانه است و تخطى از قانون ممکن نیست.

از دیگر خلقیات حکومتى او این بود که عهد نگهدار بود. هیچ وقت عهد شکنى نکرد. قریش با او عهد شکنى کردند، اما او نکرد; یهود بارها عهدشکنى کردند، او نکرد .

او همچنین رازدار بود. وقتى براى فتح مکه حرکت مى کرد،هیچ کس نفهمید پیامبر کجا مى خواهد برود. همه ى لشکر را بسیج کرد و گفت: بیرونبرویم. گفتند: کجا؟ گفت: بعد معلوم خواهد شد. به هیچ کس اجازه نداد که بفهمد اودارد به سمت مکه مى رود، کارى کرد که تا نزدیک مکه قریش هنوز خبر نداشتند که پیامبردارد به مکه مىآید! دشمنان را یک طور نمى دانست، این از نکات مهم زندگى پیامبر است.

بعضى از دشمنان، دشمنانى بودند که دشمنى شان عمیق بود،اما پیامبر اگر مى دید که این ها خطر عمده اى ندارند، با این ها کارى نداشت و نسبتبه آن ها آسان گیر بود. بعضى ها هم بودند که خطر داشتند، اما پیامبر آن ها رامراقبت مى کرد و زیر نظر داشت، مثل عبدالله بن ابى. عبدالله بن ابى منافق درجه یکعلیه پیامبر هم توطئه مى کرد. لیکن پیامبر چون او را زیر نظر داشت، کارى به کار اونداشت و تا اواخر عمر پیامبر هم بود. اندکى قبل از وفات پیامبر، عبدالله ابى ازدنیا رفت، اما پیامبر او را تحمل مى کرد. این ها دشمنانى بودند که از ناحیه آن هاحکومت و نظام اسلامى و جامعه اسلامى مورد تهدید جدى واقع نمى شد، اما پیامبر بادشمنانى که از ناحیه آنها خطر وجود داشت، به شدت سختگیر بود. همان آدم مهربان، همانآدم دل رحم، همان آدم پرگذشت و با اغماض، دستور داد که خائنان بنى قریظه را که چندصد نفر مى شدند در یک روز به قتل رساندند و بنى نظیر و بنى قینقاع را بیرون کردند وخیبر را فتح کردند; چون این ها دشمنان خطرناکى بودند، پیامبر با آن ها اول ورود بهمکه کمال مهربانى را به خرج داده بود، اما این ها در مقابل خیانت کردند و از پشتخنجر زدند و توطئه و تهدید کردند. پیامبر عبدالله بن ابى را تحمل مى کرد، یهودىداخل مدینه را تحمل مى کرد، قرشى پناه آورنده ى به او یا بى آزار را تحمل مى کرد،وقتى رفت مکه را فتح کرد، چون دیگر خطرى از ناحیه آن ها نبود، حتى امثال ابى سفیانو بعضى از بزرگان دیگر را نوازش هم کرد; اما این دشمن غدار خطرناک غیر قابل اطمینانرا به شدت سرکوب کرد. اینها اخلاق حکومتى آن بزرگوار است. در مقابل وسوسه هاى دشمن،هوشیار; در مقابل مومنین، خاکسار; در مقابل دستور خدا، مطیع محض و عبد به معناىواقعى; درمقابل مصالح مسلمانان، بى تاب براى اقدام و انجام. این، خلاصه اى از شخصیتآن بزرگوار است.

پروردگارا! از تو درخواست مى کنیم که مارا از امتپیامبر قرار بده. خود مى دانى که دلهاى ما لبالب از محبت پیامبر است، ما را با اینمحبت نورانى و آسمانى زنده بدار و با همین عشق بى پایان، ما را از این دنیا ببر.

پروردگارا! زیارت چهره ى پیامبر را در قیامت نصیب مابفرما; عمل به احکام پیامبر و تشبه به اخلاق آن بزرگوار را نصیب ما بگردان; او رابه معناى واقعى کلمه اسوه ما قرار بده و مسلمانان را قدردان آن بزرگوار قراربده

صلى الله علیه و آله، آب وضو و مسواک خود را[ زیر] بالین سرمبارک مى گذاشتند در شبها، و سر ظرف آب وضو را با چیزى مى پوشاندند ; و وقتى از خواب بیدار مى شدند، مسواکمى کردند و وضو مى گرفتند و چهار رکعت نماز مى خواندند و مى خوابیدند ; و پس از آنبیدار مى شدند و مسواک مى کردند، وضو مى گرفتند و نماز مى خواندند.

از بعضى از زن هاى رسول خدا، صلى الله علیه و آله، نقلشده که: رسول خدا، صلى الله علیه و آله، با ما صحبت مى کرد و ما با او صحبت مىکردیم ; چون وقت نماز حاضر مى شد، گویى او ما را نمى شناخت و ما او را نمى شناختیم،براى اشتغالى که به خدا پیدا مى کرد از هر چیز.(۹)

رسول خدا که على مرتضى و جمیع ما سوى الله بنده درگاهاویند و ذره خور خوان نعمت معارفش هستند و متعلم به تعلیم او هستند، آن طورقیام بهامر مى کند. پس از خلعت نبوت ختمیه، که تمام سیر دایره کمال و لبنه اخراى معرفت وتوحید است، ده سال در کوه حرا برپا مى ایستد و قیام به اطاعت مى کند تا آن که قدمهاى مبارکش ورم مى کند و خداى تعالى بر او آیه فرو مى فرستد: ((طه، ما انزلنا علیکالقرآن لتشقى)); اى طاهر هادى! ما قرآن بر تو فرو نفرستادیم که به مشقت بیفتى، توپاکیزه و هادى هستى، اگر مردم اطاعت تو نکنند، از نقص و شقاوت آن ها است نه نقصانسلوک یا هدایت تو. مع ذلک، عجز و قصور خود را اعلان مى فرماید.
استغفار

پیغمبراکرم در عین حالى که یک موجود الهى بود، به اونسبت مى دهند که فرمود: ((لیغان على قلبى و انى لإستغفرالله فى کل یوم سبعینمره(۱۰))). همین معاشرت کردن با اشخاصى که ناباب بودند، موجب کدورت مى شود. یک کسىکه دایم الحضور باید باشد پیش محبوبش، اگر یک نفر که خیلى آدم صحیح و خوبى است، پیشاو برود و مثلا بخواهد مسئله بپرسد، لکن این، باز مى دارد او را به همین مقدار، ازآن مرتبه اى که مى خواهد باشد. در عین حال که این هم حضور است، این آدمى که با اوصحبت مى کند در نظر او از مظاهر است ; لکن از آن مرتبه اى که او مى خواهد دایمالحضور باشد در آن مرتبه، بازش مى دارد. ((لیغان على قلبى و انى لإ ستغفرالله فى کلیوم سبعین مره)). یک چنین چیزى از پیغمبر نقل شده است ، که اشتغال به این طورمسائل، حجاب است براى ما ; و ما باید از این حجاب بیرون بیاییم.

رسول خدا که فرمود: ((لیغان على قلبى فانى لإستغفراللهفى کل یوم سبعین مره)) او غیر از این مسائلى بوده است که پیش ماهاست. آن ها درضیافت بوده اند، در مافوق ضیافت هم بوده اند، در ضیافت بوده اند و از این که حضوردر مقابل حق تعالى دارند و مع ذلک، دارند مردم را دعوت مى کنند، از همین، کدورتحاصل مى شده. توجه به مظاهر الهى، از غیب متوجه شدن به شهادت و به مظاهر الهى ولوهمه اش الهى است براى آن ها، همه الهى است لکن مع ذلک از آن جایى که، از آن غیبى کهآن ها مى خواهند که کمال ((انقطاع)) الیک است وقتى که توجه مى کنند به مظاهر، اینگناه بزرگ است، این گناه نابخشودنى است.
خیر خواهى

فرموده حضرت رسالت پناه، صلى الله علیه و آله و سلم، کهفرمود: ((ما اوذى نبى مثل ما إوذیت(۱۱))). یعنى ((اذیت نشد پیغمبرى مثل اذیتى که منشدم.)). نیز به این معنى(۱۲) بر گردد.زیرا که هر کس عظمت و جلالت ربوبیت را بیشترادراک کند و مقام مقدس حق ـ جل و علا ـ را زیادتر بشناسد، از عصیان بندگان و هتکحرمت آن ها بیشتر متإثر و متإلم گردد; و نیز هر کس رحمتش و عنایت و لطفش به بندگانخدا بیشتر باشد، از اعوجاج و شقاوت آن ها بیشتر اذیت مى شود ; و البته خاتمالنبیین، صلى الله علیه و آله، در این مقامات و سایر مدارج کمالیه از انبیا و اولیاو سایر بنى الانسان کامل تر بوده، پس اذیتش بیشتر و تإثرش بالاتر بوده[ است].
مهربانى پیامبر(ص)

در شدت شفقت و رإفت آن بزرگوار بر همه عائله بشرى، بساست آیه شریفه اول سوره شعرإ که فرماید: (لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین)(۱۳) ودر اوایل سوره کهف که فرماید: (فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یومنوا بهذاالحدیث اسفا)(۱۴) سبحان الله! تإسف به حال کفار و جاحدین حق و علاقه مندى به سعادتبندگان خدا، کار را چقدر به رسول خدا(ص) تنگ نموده که خداى تعالى او را تسلیت دهد ودل لطیف او را نگهدارى کند که مبادا از شدت هم و حزن به حال این جاهلان بدبخت، دلآن بزرگوار پاره شود و قالب تهى کند.

پیغمبراکرم این طور بوده است که حتى کفار را هم وقتىملاحظه مى فرمود که این ها مسلم نمى شوند، غصه مى خورد بر آن ها، که چرا این هاباید مسلم نشوند و بعد به آن شقاوت ها و به آن عذاب ها برسند.

نقل است که پیغمبر اسلام دید یک عده اى را گرفتند، اسیرکردند، دارند مىآورند; فرمود که ما باید با زنجیر این ها را به بهشت ببریم. آنقدرپیغمبر غصه مى خورد به این که این مردم هدایت نمى شوند که خدا به او تسلیت مىفرماید: (فلعلک باخع نفسک على آثارهم ان لم یومنوا بهذاالحدیث اسفا)(۱۵) قضیه، قضیهایمان است نه قضیه گرفتن یک جایى و سلطه پیدا کردن به یک کشور است. قضیه،این است کهایمان بیاورند.
تواضع

رسول خدا، صلى الله علیه و آله، که علمش ازوحى الهىمإخوذ بود و روحش به قدرى بزرگ بود که یک تنه غلبه بر روحیات میلیون ها بشر کرد،تمام عادات جاهلیت و ادیان باطله را زیرپا گذاشت و نسخ جمیع کتب کرد و ختم دایرهنبوت به وجود شریفش شد، سلطان دنیا و آخرت و متصرف در تمام عوالم بود ـ باذن الله ـتواضعش با بندگان خدا از همه کس بیشتر بود.

کراهت داشت که اصحاب براى احترام او به پا خیزند. وقتىوارد مجلس مى شد پایین مى نشست.روى زمین طعام میل مى فرمود و روى زمین مى نشست و مىفرمود: ((من بنده اى هستم، مى خورم مثل خوردن بنده و مى نشینم مثل نشستنبنده(۱۶))).

از حضرت صادق(ع)، نقل است که پیغمبر(ص)، دوست داشت برالاغ بى پالان سوار شود و با بندگان خدا در جایگاه پست طعام میل فرماید، و به فقرابه دو دست خود عطا فرماید. آن بزرگوار سوار الاغ مى شد و در ردیف خود، بنده خود یاغیر آن را مى نشاند. در سیره آن سرور است که: ((با اهل خانه خود شرکت در کار خانهمى فرمود، و به دست مبارک گوسفندان را مى دوشید ; و جامه و کفش خود را مى دوخت; وبا خادم خود آسیا[ب] مى کرد و خمیر مى نمود; و بضاعت خود را به دست مبارک مى برد; ومجالست با فقرا و مساکین مى کرد و هم غذا مى شد(۱۷))). این ها و بالاتر از این ها،سیره آن سرور است و تواضع آن بزرگوار است. در صورتى که علاوه بر مقامات معنوى،ریاست و سلطنت ظاهرى آن بزرگوار نیز به کمال بود.

صورت ظاهر نبى اکرم، صلى الله علیه و آله، و سایر مردمفرقى نداشت، و لهذا بعضى از اعراب غریب که به حضور مبارکش مى رسیدند و آن حضرت باجمعى نشسته بودند، مى پرسیدند: کدام یک، پیغمبر هستید؟(۱۸) آنچه پیغمبر(ص) را ازغیر ممتاز مى کند، روح بزرگ قوى لطیف آن سرور است، نه جسم مبارک و بدن شریفش.

وضع زندگى پیغمبر اکرم(ص) بسیار ساده بود. از مقام ومنصب خود به نفع زندگى مادى استفاده نکردند تا چیزى از خود به جاى گذارند. و آنچهرا که باقى گذاشتند، علم است که اشرف امور مى باشد; خصوصا علمى که از ناحیه حقتعالى باشد.

حضرت رسول(ص) در آن اواخر عمرشان رفتند منبر، فرمودندکه: هر کس به من حقى دارد بگوید. خوب کسى حقى نداشته بود. یک عرب پا شد گفت: من یکحقى دارم. ((چى هست؟))، شما در جنگ کذا که مى رفتید یکى شلاقى به من زدید. ((به کجازدم؟))، به شانه ام. ((بیا عوضش بزن)). گفت: نه من آن وقت شانه ام باز بوده. شما همشانه تان را باز کنید. ((بسیار خوب))، شانه را باز کرد. عرب رفت بوسید. گفت: من مىخواستم ببوسم بدن رسول الله را. یعنى مسئله این بوده و مطلب این است که یک رئیسمطلق حجاز آن وقت بوده است و جاهاى دیگر، او بیاید بالاى منبرو بگوید هر کس حقدارد بگوید، یک نفر نیاید بگوید به این که تو ده شاهى از من برداشتى.

صدر اسلام وضع حکومت چطور بود، پیغمبر اکرم(ص) با مردمچطور رفتار مى کرد؟ در عین حالى که با کفار با خشونت (وقتى که نمى شد هدایتشانبکنند و توطئه گرى مى کردند) با خشونت رفتار مى کرد، با ملت چطور رفتار مى کرد؟ یکپدر مهربان و بالاتر از یک پدر مهربان بود.

پیغمبر اکرم که شخص اول بود و بنیانگذار اسلام وبنیانگذار هدایت مردم، سیره اش را بروید ببینید چه جور بوده، آیا هیچ وقت سلطه جوبوده است؟ وقتى با همین اشخاصى که رفقایش بودند، دوستانش بودند، دیگر سیاه و سفید واین ها مطرح نبود، نشسته بودند همه با هم، دور هم مى نشستند .یکى آن جا بنشیند، یکىپهلویش، یکى بالا یکى پایین باشد، این هم نبود.

پیغمبر اکرم خدمتگزار مردم بود. با آن که مقامش آن بود،ولى خدمتگزار بود، خدمت مى کرد.

در وقتى که رسول الله آن وقت حکومت بود، آن وقت درمدینه بودند، در مدینه تشکیل حکومت بود وضعش این طورى بود. از آن طرف در مقابل هیچقدرتى خاضع نبود ; براى این که او خدا را مى دید. کسى که توجه دارد به این که قدرتهر چه هست، مال خداى تبارک و تعالى است و دیگران هیچ نیستند، این دیگر نمى تواندخاضع بشود در مقابل یک قدرتمندى.
ساده زیستى

پیغمبر اکرم را هرکس که سیره نوشته است از رسول اکرم،نوشته وضعش در زندگى کمتر بوده است از این مردم عادى که آن وقت در مدینه زندگى مىکردند. اتاق گلى این ها داشتند، توى مسجد یک اتاق گلى داشتند، سوار الاغ مى شده استیک کسى هم دنبالش، پشت سرش مى نشسته و مى رفته، آن وقت هم براى او مسئله مى گفته،او را تربیت مى کرده. شما بیاورید یک حاکمى، یک رئیس ـ عرض مى کنم ـ کلانترى، یککدخداى یک شهرى، یک دهى، بیاورید که این طورى باشد، سلوکش با ملت این باشد که وقتىتوى مسجد ـ مسجد محل اداره حکومت، مىآمدند آن جا ـ وقتى که پیغمبر توى مسجد نشستندو ـ عرض مى کنم که ـ چند نفر هم همراهشان هستند، با هم نشسته اند و دارند صحبت مىکنند، اشخاصى که نمى شناختند، از خارج مىآمدند; نقل شده است که نمى شناختند این هاکدام یکى عرض مى کنم ـ که حاکم است و کدام یکى محکوم، کدام یکى پیغمبر است، کدامیکى مردم دیگر.

پیغمبر وارد شد به یک آدم درجه سه اى[ابو ایوب انصارى] و اشخاصى که دورش جمع شده بودند، یک اشخاص فقیر بى بضاعتى و خودش هم یک منزل و اتاق (نه مثل این اتاق) یک اتاقى با ساقه خرما، چند تا اتاق براى خودش و مسجدش هم آنطور.
حسن خلق

از طریق عامه منقول است که پیغمبرخدا(ص) وقتى غضب مىفرمود، اگر ایستاده بود مى نشست، و اگر نشسته بود به پشت مى خوابید، غضبش ساکن مىشد.(۱۹)

در باب اخلاق رسول خدا، صلى الله علیه و آله، وارد استکه یارى نجست براى خود در هیچ مظلمه، تا آن که هتک محارم الهیه مى شد. پس غضب مىنمود براى خداى تبارک و تعالى.

پى نوشت ها:

۱٫ «طه (اى مشتاق حق و هادى خلق) اى رسول ما، قرآن رااز آن جهت براى تو نازل نکردیم که (از کثرت عبادت خدا و جهد در هدایت خلق) خویشتنرا به رنج در افکنى.» (طه / ۱ و ۲)

۲علل الشرایع، ج ۲، ص ۳۱۲، باب ۱، حدیث ۱٫

۳٫ احمد بن على بن ابى طالب طبرسى; عالم و فقیه و محدثو مورخ شیعه در قرن ششم و اوایل قرن هفتم. وى در حدود سال ۶۲۰ه ق درگذشت. از آثاراوست: الکافى فى الفقه، تاریخ الائمه، کتاب الصلوه.

۴الاحتجاج، ج ۱، ص ۲۲۰ و ۲۱۹، ((احتجاج امیرالمومنینعلى الیهود)).

۵امالى صدوق، مجلس ۶۹، حدیث ۲٫

۶٫ وسائل الشیعه، ص ۳۲۱ ـ ۳۰۳، باب ۱۲-۷ از ((ابواب صوممندوب)).

۷٫ همان، ص ۳۰۶-۳۰۴، باب ۷ از ((ابواب صوم مندوب)) احادیث ۲، ۵، ۶ و ۸٫

۸همان، ج ۷، ص ۳۰۳، باب ۷ از ((ابواب صوم مندوب))،حدیث ۱٫

۹مستدرک الوسائل، «کتاب الصلوه» ،در ((ابواب افعالالصلوه))، باب ۲، حدیث ۱۷٫

۱۰٫ «گاه دلم را کدورتى مى پوشاند و من به راستى هرروز هفتاد بار از خداوند درخواست آمرزش مى کنم.» مستدرک الوسائل، ج ۵، ص ۳۲۰،«کتاب الصلاه»، «ابواب الذکر»، باب ۲۲، حدیث ۲٫

۱۱٫ الجامع الصغیر، ج ۲، ص ۱۴۴، بدون کلمه ((مثل)).

۱۲٫ شدت بلیات روحیه، تابع شدت ادراک است.

۱۳٫ «اى رسول ما! تو چنان در اندیشه هدایت خلقى کهخواهى جان عزیزت را از غم این که ایمان نمىآورند هلاک سازى.» (شعرا / ۳(.

۱۴«اى رسول! نزدیک است که تو اگر امت به قرآن ایماننیاورند جان عزیزت را از شدت حزن و تإسف بر آنان هلاک سازى.» (کهف / ۶)

۱۵کهف / ۶٫

۱۶٫ مکارم الاخلاق، ص ۱۲، فصل دوم

۱۷٫ بحارالانوار، ج ۱۶، ص ۲۲۶٫

۱۸٫ بحارالانوار، ج ۱۶، ص ۲۲۹٫

۱۹مرآه العقول، ج ۱۰ ،ص ۱۴۶، ((باب الغضب…

فهرست مطالب
مقدمه
دوران کودکى
تنفر از بیکارى و بطالت
امانت
مبارزه با ظلم
اخلاق خانوادگى
با بردگان
نظافت و بوى خوش
برخورد و معاشرت
نرمى در عین صلابت
عبادت
زهد و ساده زیستى
اراده و استقامت
پى نوشت ها:
دفتر فصلنامه
بسم الله الرحمن الرحیم
دوران کودکى
اخلاق نبوى(ص)
اخلاق فردى
نظافت و پاکیزگى
ساده زیستى
اخلاق حکومتى
استغفار
خیر خواهى
مهربانى پیامبر(ص)
تواضع
ساده زیستى
حسن خلق
پى نوشت ها: