تحقیق درباره جنگ احزاب یا خندق
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره جنگ احزاب یا خندق

تحقیق درباره جنگ احزاب یا خندق


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره جنگ احزاب یا خندق 

و لما رای المومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و مازاد هم الاایمانا و تسلیما
سوره احزاب  ‌آیه ۲۰ تا ۲۱
چون مومنین احزاب کف را دیدند گفتند این است آنچه خدا بما وعده داد وعده خدا و رسولش راست است گفتار آنها بر ما ایمانی افزود و مومنین تسلیم او شدند مردانی بودند که به پیمان خود وفا کردند برخی بمدت پیمان برجا ایستادند و بعضی در انتظار حوادث بودند خداوند تبدیل نداده وعده خود را و پاداش داد راست گویان و وفاداران را بکیفر رسانید منافقین را او می خواهد توبه آنها را میپذیر دومی خواهد آنها را می آموزد زیرا تنها اوست رحیم و بخشنده.

چون یهود اطراف مدینه محصوصا بنی نضیر رانده شدند در اثر طبیعت ناپاک خود برسد انتقام برآمدند و از اطراف مدینه به جایشام به مکه رفته با مشرکین پیوستند و قریش را برجنگ پیامبر تحریک و تطمیع کردند قریش از حمایت یهود خرسند شدند و از قبیله غطفان و سایر قبایل و احزاب عرب کمک ها گرفتند و بر قتل مسلمین کمر بستند داستان جنگ احزاب نازل شده و چون از همه قبایل مشرکین در آن شرکت داشتند بنام احزاب و چون در اطراف مدینه مسلمین خندقی کندند بنام غروه خندق شهرت یافت قبایل عرب و احزاب قریش بریاست ابوسفیان به طرف مدینه حرکت کردند رسول خدا با اصحاب به مذاکره و مشاوره پرداخت سلمان فارسی گرفت اطراف مدینه حندقی بکنیم که دشمن نتواند داخل شهر شود. پیشنهاد سلمان مورد قبول واقع شد و مسلمین را بکندن خندق فرمان را منافقین در کار کندن سستی می کردند و بدون اجازه به خانه ها آسایش می کردند مومنین با نهایت جدیت و کوشش به خندق کردن سرگرم بودند و آیاتی در این باره نازل شد.

کندن خندق

در این جنگ سپاه دشمن از جهت نطرات و تسلیحات قوی بوده و مسلمین که مرتب زیر بار جنگ می رففتند خسته و فرسوده و بی چیز بودند و جنگ بود و تسلیحات مجهز نداشت فقط یک اسلحه قوی و نیرومند داشته که همان موجب فتح و ظفر آنها می شد آنهم قوه مسلمین بوده آنها که به سختی قوت لایموت پیدا می کردند.

دارای چنان روحیه قوی بودند که چشم بر حکم و گوش برفرمان پیشوای اسلام داشتند به محض فرمان جنگ سراز پا نمی شناختند تشویق و تشجیع پیغمبر اسلام (ص) چنان روحیه فرح و انبساط و نشاط و بردباری و شکیبایی صبر و استقامت به آنها می بخشود که خستگی را نمی فهمیدند کندن خندق بهترین نمونه این حقیقت بوده و مردم مسلمان شورع بکندن خندق کردند دسته ای خاک می کندند دسته ای بالا می ریختند هر قدر گرسنگی برهنگی فقر در نظر آنها جلوه می کرد آنها را بر اداء وظیفه بیشتر تعریض می کردند پیغمبر شخصا مشغول کندن حندق بود و گاهی بنظم و زمانی === آنها را تشجیع می کرد و روح تازه به آنها می دمید هر سخنی پیشوای اسلامی می گفت آنها نیز جواب می دادند و سرگرم انجام وظیفه بودند پیغمبر می فرمود:
الهم لاخیر الاخیر الاخره                              فارحم الانصار و المهاجره

پروردگارا نیکوتر از زاد و توشه آخرت نیست- تا بار الها به مهاجر و انصار رحم کن.

اصحاب جواب می دادند:

نحن الدین بایعوا محمدا                               علی الجهاد ما یقینا ابدا

ما کسانیکه با پیامبر بیعت کردیم هستمی برای جهاد با کفار ما یقین داریم فتح نهایی با ماست.

پیغمبر خندق را تقسیم بین طبقات مسلیمن ک رده تا مقدار کار هر کس معلوم شود خندق حاضر شد و هشت دروازه برای آنها گذاشتند و بر هر دروازه نگهبان و پاسبانی که مراقب واردین بشود و زبیر بن عوام رئیس خندق و دروازه گردید و دستور فرمود در صورت لزموم باذن من به جنگ پردازند. در این موقع سپاه دشمن به ریاست ابوسفیان به ده هزار نفر رسید و قشو اسلام بیش از سه هزار نفر نبودند و خندق بین این دو سپاه بود.

یهود بن قریظه که هنوز در اطراف مدینه بودند و پیمان عدم تعرض داشتند با نزدیک شدن کفار قرش بدانها پیوستند با این حال دشن بیش از بیست و سه روز در پشت خندق بماند و کاری نمی توانست از پیش ببرد کاسه صبرشان لبریز شد و مردان نامی آنها مانند: عمروبن عبود، عکرته بن ابوجهل، ضروربن خطاب، هبیره ابن ابی وهب، نوخان بین عبدالله آماده جنگ شدند و سوار اسب گشته نزدیک خندق رسیدند گفتند لاولله ان هذه المکیده ماکانث العرب تکیدها  این مکر غیر عرب است عرب این کار را نمی دانست یک گوشه خندق را در نظر گرفتند که با اسبان آزموده خود جستن کنند علی بن ابی طالب دروازه خندق را بر آنها بگرفت تا وارد شهر نشوند.

عمروبن عبدود وارد خندق شد و فریاد برآورد که کیست بجنگ من آید؟

هیچ کس از ترس جوابی نداد                  نبض همه از حرکت ایستاد

پیکار علی (ع) با عمروبن عبدود

ضبریه علی بوم الخندق الضل من عباده الثقلین.

عمرو از شجاعان عرب بود او مردی بود عمر که گفت با من او هم سفر شام بودم و هزار نفر دزد بر  قافله ما تاختند عمرو به تنهایی آنها را متفرق ساخت. عمرو شروع به فحش دادن مسلمین داد. در این موقع علی (ع) برخاست و از پیغمبر اجازه خواست فرمود بنشین چندین مرتبه عمرو مبارز طلبید و حماسه خواند هر دفعه علی بلند می شد می گفت یا رسول الله اگر او عمرو است من علی بن ابی طالبم فرمود بنشین تا دفعه آخری که اجازه خواست و غیر از علی کسی مرد میدان عمرو نبود- پیغمبر فرمود اجازه می دهم و از خداوند مسئلت دارم که ترا بر عمرو نصرت دهد-

سربلند کرد عرض کرد پروردگارا علی برادر من و پسر عم من است مرا تنها نگذار و با چشمی پر از عاطفه و اشک آلود فرمد برو که خدا یارو مدد کار تو باد.

علی (ع) چون شیر ژیان از بالای خندق سرازیر شد و این رجز را خواند:

لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز

ذونیته و بصیره و الصدق منجی کل قائز

انی دارجوان اقیم علیک نائحه الجنائز

من ضربه بغلاء یبقی ذکرها بعد الهزائز

در این رجز مانند یک شاعر فارغ بال که در کنار یک صفحه گلزاری نشسته باشد و همان وزن و قافیه و همان کلمات را استعمال کرده پاسخ دندان شکن از روی ادب علمی و شهامت شعری به دشمن داد.

علی به او گفت شنیدم تو پیمان بستی که اگر مردی از قریش یکی از سه چیز از تو بخواهد بپذیری عمرو گفت آری علی گفت اول من ترا دعوت بتوحید و اسلام می کنم که به یگانگی خدا و رسالت محمد(ص) گواهی دهی عمرو گفت از این سخن درگذر.

علی گفت دوم آنکه از این راهی که آمدی برگرد و از جنگ با او در گذر، عمرو گفت اگر این کار کنم زنان قریش مرا سرزنش کنند زیرا من در جنگ بدر زخمی برداشتم و نذر کردم تا محمد را نکشم روغن بر موی سرم نمالم. علی گفت سوم آنکه ترا به مبارزه خود می خوانم.

عمرو گفت که من دوست ندارم به دست من کشته شوی تو هم === نیستی- علی (ع) گفت اما من دوست دارم ترا در راه خدا بکشم.

علی گفت پیاده شو تا با هم بجنگیم عمرو پیاده شد و مشتی برصورت است بکوفت و شمشیری به پای اسب زد اسب روی زمین افتاد شمشیر دیگری به طرف علی فرو آورد علی به چالاکی با سپر آنرا رد کرد در حالی که سپر دو نیمه شد و فرق علی را بشکافت علی با عمامه سر خود را بست و باز به میدان آمد فرمود ای عمر تو خجالت نکشیدی با این شخصیت برای خود همراه و کمک آوردی در حالی که علی تنها به جنگ تو آمده عمرو برگشت که ببیند که به حمایت او آ,ده علی فورا شمشیری بر پای او فرو آورد که آن هیکل قوی الجثه به زمین افتاد از دو طرف قشون همه ناظر آن بودند چون دیدند علی عمرو را زد بانک تهلیل و تکبیر سر دادند مشرکین رو بفرار گذاشتند و مسلمین هلهله و شادی کردند. مسلمین مشرکین را تعقیب کردند همه گریختند مشرکین می خواستند بدو نوفل را از مسلمین بخرند پیغمبر فرمود ما را به جثه خبیث این و پول آنها نیازی نیست آنرا ببرید.

علی پس از لحظه ای آمد سرعمرو را جدا کند او گفت ای علی مرا فریب دادی گفت معنی جنگ همین است عمرو آب دهان برصورت علی انداخت علی خشمگین شد و برخاست و چند گامی بزد آنگاه باز گشت تا سر عمرو را جدا کند او گفت چرا منصرف شدی و اکنون باز آمدی؟ علی گفت چون تو آب دهان بصورت من انداختی و در آن حال من خشمناک شدم نخواستم با حال خشم سرتو را جدا کنم بلکه خواستم با انبساط برای رضای خدا سرجدا کنم.

مولوی این داستان را با فلسفه عمل عی چنین نقل کرده است:

از علی آموز اخلاق عمل                      شیر حق را دان منزه از دغل

علی سر عمرو را آورد حضور پیغمبر و رسول خدا فرمود: ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین.

اثر ضربت علی در روز خندق بهتر از عبادت ثقلین است.

علی با این ضربت پشت احزاب را در هم شکست و دشمنان را برخود لرزاند گریختند ولی باز آرام ننشستند باز در مقام کشتن محمد (ص) و انتقام از مسلمین بودند برگشتند اما با اندیشه تهیه لشکری برای جنگ با مسلمین برآمدند.

باج و خراج چیست با مراجعه به کابهای مختلف و افراد آگاه تعدادی از چیزهایی که به ع