تحقیق درباره جهنم دانلود تحقیق و مقاله رایگان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره جهنم

تحقیق درباره جهنم


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره جهنم

موضوع : تحقیق درباره جهنم تهیه و تنظیم : امیر دولتی
جهنم و عذابهای جهنمی
جهنم چیست ؟جهنم کانون قهر و غضب و خشم الهی است که طبق این آیه ، خداوند همه گناهکاران ، ستمگران ، کافران ، مشرکان ، منافقان و … را در آن جمع می کند و دارای ۷ درب و ۷ طبقه است که هر گناهکاری را به مقتضای گناهش در طبقه ای قرار خواهد داد .

هیزم آتش جهنم ، انسان های گناهکار و سنگ است و در آیه دیگری می فرماید_ کافران هستند. آتش جهنم به قدری سوزنده و پر حرارت است که در قلب و دل و روح و روان اثر می گذارد . کلمه نار که به معنای آتش است حدود ۱۵۰ بار در قرآن به کار رفته است . طعام جهنمیان ، زقوم است که از هر تلخی تلختر است . آب جهنم ، ماء حمیم و ماء صدید است که چرک و خون جاری از فروج زنان زانیه در جهنم است که مانند مس گداخته است . هوای دوزخ سموم است که باد بسیار سوزان و پر حرارت است و سابه های آن ، ابرهایی از آتش و دوده است که همانند باران بر سر جهنمیان می بارد . زهر مارها و عقرب های جهنم که در کنار آتش و حرارت جهنم پرورش یافته اند به قدری جان گز است که قابل وصف نیست . این مارها و عقرب ها روزانه و شبانه چندین ساعت جهنمیان را نیش می زنند . آتش جهنم به قدری پر حرارت است که ۷۰ بار آن را با آب خاموش کرده اند تا آتش دنیا شده . جهنمیان را پس از خوردن زقوم و ماء حمیم و صدید ، به غل و زنجیر کشیده به طرف این آتش می کشند و با گرزهای آهنین و آتشین بر سرشان می زنند . که اگر یکی از آن گرزها یا یک حلقه از آن زنجیرهایی که جهنمیان را می بندند و طول آن زنجیر ها حدو.د ۳۵ متر است ، روی کوه های دنیا قرار گیرد همه آنها آب می شود . خداوند جهنم را خلق کرده تا ستمگران ، کافران ، منافقان و … را که به تعداد موهای سرشان ظلم و جنایت کرده اند و دنیا نمی تواند پاسخگوی کیفر آنان باشد ، کیفر و عقوبت کند و عدالتش را اجرا نماید .

بپرهیزید و بر حذر باشید از آتشی که حرارتش خیلی زیاد و شدید است و قعر جهنم خیلی زیاد و شدید است و قعر جهنم خیلی عمیق و گود است و زینت جهنم ، آهن است (آهن گداخته و سرخ شده) و عذابش جدید است ، یعنی هر لحظه عوض می شود و عذاب تازه ای سراغ اهلش می آید . جهنم وحشتکده ای است که رحم و مروت در آنجا نیست . در آنجا داد و فریاد هیچ کس به جایی نمی رسد و از غم و اندوه رها نمی شود و همیشه اهل آنجا مغموم و محزون و غمگین و ناراحت هستند .

***

شدت آتش جهنم

آتش دنیا یک جزء از ۷۰ جزء آتش جهنم است ، آتش جهنم ۷۰ بار با آب خاموش شده و سپس شعله ور گردیده تا شده آتش دنیا و اگر چنین نبود هیچ انسانی طاقت تحمل آتش را نداشت . یعنی حتی نمی توانست در کنار آتش قرار بگیرد

***

آسان ترین عذاب جهنم

آسان ترین عذاب جهنم این است که یک جفت نعل از آتش بر پای او می زنند که از شدت حرارت آن نعل ها ، مغز سرش می جوشد . مانند آتشی است که زیر دیگ روشن کنند و آب در دیگ به جوش می آید و او خیال می کند که عذاب او از عذاب همه اهل جهنم شدید تر است در حالی که عذاب او از همه عذاب ها سبکتر و خفیف ترمی باشد.

***

آسیاب آدم خردکن در جهنم

در جهنم آسیابی است که بعضی از اهل جهنم را به داخل آن می اندازند ، مثل آرد ، خرد می کند و بیرون می ریزد دوباره آنان به حالت اول بر می گردند ، باز ملائکه غلاظ و شداد آنان را به داخل آسیاب می ریزند و این حالت همچنان ادامه دارد . بعضی از افراد مخصوص این آسیاب ، ظالمین و ستمگران و زورگویان هستند ، بعضی دیگر وزرا و وکلا و افرادی هستند که دستشان به جایی می رسد و در حق مردم خیانت می کنند و بیت المال را حیف و میل منمایند .

***

سقوط اهل آتش یه قعر جهنم

هفتاد هزار ملائکه غلاظ و شداد از جای خود حرکت می نمایند و استخوان های اهل آتش را خرد و گوشت هایشان را متلاشی می کنند . اهل آتش می گویند _ آیا بر ما رحم نمی کنید ؟ آنان می گویند _ ای اشقیا ! چگونه ما بر شما رحم کنیم و حال آنکه خداوند ارحم الراحمین بر شما رحم نکرده . آنگاه آنان را به طرف جهنم پرتاب می کنند که هفتاد سال به طرف ته جهنم فرو می روند و در حال سقوط ، سنگ های آتش زا به پهلوهای راستشان می بندند و از طرف چپشان هم شیطانی با ایشان قرین می شود . هفتاد پوست در بدن ایشان قرار میدهند که کلفتی هر پوستی بیش از اندازه است اما تا به ته جهنم برسند همه آن ها خواهند سوخت ، و در بین راه و سقوط به جهنم مارها و عقرب های آتشین ، ایشان را خواهند گزید تا جایی که سرشان از هیبت نیش آن ها به اندازه کوه و لب هایشان به اندازه خرطوم فیل می شود و آتش به مقعد شان داخل می شود و تمام امعاء و احشایشان را می سوزاند و از سر و دماغشان چرک و خون جاری می شود و وقتی به ته جهنم برسند هفتاد جامه از آتش بر بدنشان بپوشانند و کلاهی آتشین بر سرشان بگذارند و چنان جهنم برایشان تنگ شود که گویا میخی را به زور چکش به دیوار فرو کرده اند و از هیبت و شدت عذاب جهنم روحشان سیاه گردد و بدنشان بدمنظره و بدهیکل گردد و ناخن هایشان مثل ناخن حیوانات دراز شود . اینجاست که ملائکه غلاظ و شداد با گرزهایی آهنین و آتشین بر سرشان بکوبند که بار دیگر به دره های عمیق جهنم فرو روند و این حالت همچنان ادامه دارد .

مارهای جهنم

جهنم هفت در دارد و در هر دری هفتاد هزار کوه است و در هر کوهی هفتاد هزار شعبه است در هر شعبه ای هفتاد هزار وادی است و در هر وادی هفتاد هزار شقه است و در هر شقه هفتاد هزار خانه است و در هر خانه هفتاد هزار مار است که بلندی هر مار به اندازه سه روز راه است و نیش های آن ها به اندازه درخت خرماست . این مارها به انسان ها حمله می کنند و می درند و گوشت های بدن ایشان را متلاشی می کنند . اهل عذاب با مشاهده این مارها به نهر هایی از آتش که در روی زمین جهنم در جریان است و مملوع از زهر مار و عقرب است پناهنده نی شوند و خودشان را به درون این نهرها می اندازند . این نهرها هم به قدری عمیق هستند که اهل عذاب وقتی داخل این نهرها افتادند ۷۰ جریف پایین می روند و هر جریف ۷۰ سال راه است.

***

عذابهای جهنمی_

غذای جهنمیان

درخت زقوم مسلما غذای گنهکاران است ، همانند فلز گداخته در شکلمها می جوشد .

مهل به مواد سفت در حال جوش یا ته نشین های روغن در حال جوش گفته می شود که زقوم در شکم گناهکاران همانند آن جوشش و غلیان دارد . آیا نعمت های بهشتی بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم ؟ اما آن را مایه آزمایش و درد و رنج ظالمان قرار دادیم . آن درختی است که از قعر جهنم می روید ! میوه آن مانند سرهای شیاطین است . آنها (مجرمان) از آن می خوردند و شکمهایشان را از آن پر می کنند . وقتی اهل جهنم غذایشان را که زقوم و ضریع و غسلین است خوردند و شکمشان مملوء از آتش شد از شدت حرارت و سوزش اندرون خود ، دست به دامن ملائکه عذاب می شوند تا آبی به آن ها دهند که آتش درونشان را خاموش کند ، آنان نیز به خواسته اینها جواب داده و آبی که مثل مس و آهن ذوب شده است می دهند که وقتی نزدیک آن آب می شوند پوست سر و صورتشان از حرارت و سوزش آن توی آب می ریزد اما ناچارند این آب را بخورند ، وقتی هم که خوردند تمام امعاء و احشای داخل بدنشان را می سوزاند و آب می کند.

***

زنانی که موی سر خود را به نامحرمان نشان می دهند _ از موهایشان آویزان می شوند و مغز سرشان در حال جوشش است .

***

زنان سخن چین و دروغگو _ سر خوک و بدن الاغ دارند و هزاران عذاب بر آن ها نازل می شود .

***

ربا خواران _ با شکم هایی بزرگ که از بزرگی شکم قادر به حرکت نیستند و میخ کوب در زمین هستند و صبح و شب بر این ها آتش می بارد ولی اینان قادر به تکان خوردن نیستند .

***

زنا کاران _ از فروج زناکاران آبی خارج می شود که به آن قیح می گویند و اهل جهنم از بوی بد آن معذب هستند و دایم با سوز و حرارت تمام از فروج زناکاران بیرون می آید و آن ها را عذاب می دهد .

***

همجنس بازان _ در تابوت هایی قرار می گیرند که از هر شش طرف احاطه شده و آنگاه بر سر آن ها می زنند تا در لا به لای این میخ های فشرده شده در تابوط جای بگیرند ، از شدت عذاب عرق از سراسر تابوتها بیرون می زند و از این عرق ها بوی تعفن شدیدی می آید که اگر ذره ای از آن در دنیا چهارصد ملت را هلاک می کند.

شراب خوران _ لیوانی بدست می گیرند و تا می خواهند محتوای آن را بنوشند گوشت صورتشان در لیوان می ریزد و آن را می خورتد و بعد از خوردن ان لیوان گوشت بدنشان پاره پاره می شود و پوست بدنشان تبدیل به لاشه گندیده می شود و از تعفن آن همه زجر می بینند .

عیب جویان و هرزه زبانان _ دهانی مپل شتر دارند و از گوشت بدن خود قیچی می کنند و در دهانشان می گذارند .

رشوه خوران ، رشوه دهندگان و واسطه گران _ آتش می خورند و از دهان تا نشیمن گاهشان می سوزد و از شدت سوزش آن فریاد می زنند و این خوردن هربار تکرار می شود .

کفار و منافقان _ اینان در تابوتهای آهنی که در وسط جهنم آویزان است قرار می گیرند و ملائکه غضب الهی با شلاقهای آتشین در بالای سر آن ها حضور دارند و هر لحظه بر سر و اندام آنها می زدند که اگر یک ضربه از آن شلاقها به آبهای دریا در دنبا زده شود از شذت حرارت آن همه دریا می جوشد .

کسانی که نماز اعشاء را ترک کرده اند _ صورت ها و سر های آنان با سنگ کوبیده می شود .

کسانی که مال یتیمی را می خورند _ آتش از دهانشان وارد و از دبرشان خارج می شود .

***

کسانی که از روی ریا به مساجد می روند و در آنجا غیبت می کنند _ سنگهای آتشین در دهان دارند و فرو می برند و از راه دیگر بیرون می آمد هر باری که آن سنگها را فرو می برند چنان فریادی میزنند که اگر اهل دنیا بشنوند هر آن هلاک می شوند . زبان های آنان از کام گسسته می شود و در هر ساعت یکبار ملائکه های عذاب عمودهایی آتشین بر سر آنان می زنند .

***

زنی که از حق شوهرش امتناع می ورزد _ این زنان را از پستانهایشان آویزان می کنند .

***

زنی که شوهرش را با زبان اذیت می کند _ او را از زبانش آویزان می کنند و از آب سوزان جهنم به گلوی او می ریزند .

***

زنانی که خود را برای دیگران زینت می کنند _ اینان خودشان گوشت تن خودشان را می خورند .

***

زنانی که به وضو ، طهارت لباس ، غسل جنابت و حیض اهمیت نمی دهند _ دست و پای آن ها را می بندند و مارها و عقربها بر آنها مسلط می گردند .

***

زنی که از راه زنا بچه به دنیا می آورد _ کر و لال و کور است و در تابوتی از آتش قرارش می دهند که مغز سرش از سوراخهای بینی اش بیرون می آید و بدنش از شدت جذام و برص قطعه قطعه می شود .

***

زنی که خود را در اختیار مرد اجنبی می گذارد _ گوشت بدن او را با قیچی های آتشین ریز ریز می کنند .

***

زنی که واسطه کارهای نا مشروع و خلاف عفت و عصمت قرار می گیرد _ صورت و دستهای او در آتش می سوزد و امعا و احشای داخلی خودش را می خورد .

***

زن خواننده و حسود _ او به صورت سگ دیده می شود و آتش از نشیمنگاهش وارد و از دهانش خارج می شود و فرشته های عذاب عمودهای آتشین بر سر و بدن او می کوبند .

***

جهنم زنده است

جهنم آورده می شود ، در حالتی آورده می شود که با هفتاد هزار مهار کشیده می شود و هر مهاری را هفتاد هزار ملک گرفته و در دست هر ملکی پتکی از آهن ، پس آن را با مهارها و زنجیرهایش می کشند و برای آن پاهای کلفت و محکمی است که هر پایی به مسافت هزار سال راه سالهای دنیا است و دارای سی هزار سر است . در هر سری سی هزار دهن و در هر دهنی سی هزار دندان و هر دندانی سی هزار برابر کوه احد و در هر دهن دو لب است و هر لبی مطابق یک طبقه دنیا و در هر لبی زنجیری است که هفتاد هزار ملک آن را می کشند که اگر خدا امر فرماید که همه دنیا و آسمانها را و آنچه در آنها و در بین آنهاست لقمه کند و فرو برد و هر آن برایش آسان باشد . در آن هنگام جهنم جزع و فزع نماید و با خوف و ترسی کشیده شود و همه ترسش از خدای تعالی است ، پس از آن گوبد _ ای ملائکه پروردگارم ! شماها را قسم می دهم آیا می دانید که خدا چه اراده دارد با من بکند ، آیا من گناهی کرده ام که مستوجب عذاب شده ام ؟ همه ملائکه می گویند _ ای جهنم ! ما هم بی اطلاع هستیم . جهنم می ایستد و شیهه می زند و اضطراب می کند و شراره آتش از آن می جهد که اگر رها شود و جلو گیری نشود همه اهل محشر را می سوزاند ، همه اینها از ترس الهی است . آنگاه از جانب حضرت حق ندا آید که _ آرام باش ای جهنم ! بر تو باکی نیست ، من تو را خلق نکردم که عذاب کنم بلکه تو را برای عذاب و شکنجه دیگران آفریده ام .

***

عذاب های روحی جهنمیان

۱- دوری از رحمت خدا

۲- حسرت

۳- ذلت و خاری

۴- ملامت و سرزنش از سوی خداوند و ملائکه

۵- شیطان تقصیر را به گردن خود جهنمیان می اندارد

۶- رهبران جهنمی هم تقصیر را قبول نمی کنند

۷- دشمنی اهل آتش با یکدیگر

۸- مسخره کردن و استهزا کردن جهنمیان توسط بهشتیان

خداوند با تمامی مواردی که در بالا ذکر شد جهنمیان را دچار عذاب های روحی می کند .

***

چرا جهنم آفریده شد

زیرا باید این را بدانید که کفار از حیوانات پست ترند . کسانی که نور ایمان در دلشان نتابیده ، کسانی که از سگ پست ترند ، چطور می شود آنها را در مهمانخانه ای که اهل ایمان و سلاطین واقعی هستند جای داد ؟ آنهایی که از آیات الهی کور وکرند اگر پهلوی مومن جایش دهند آیا به مومن ستم نشده ؟ البته ، چرا . موضوع دیگر آنکه حیوان از انواع غذاهای انسانی لذت نمی برد این کافر که از حیوان پست تر است ذائقه مومن را ندارد تا انواع مزه ها را در یک خوراک و در یک لحظه بچشد .

***

جهنم الان کجاست

در قرآن کریم در این باره آمده است که جهنم در مافوق سماوات است . ودیگر نشانه دیگری در دست نیست .

***

نام درهای جهنم
جهنم دارای هفت طبقه است که هر طبقه دارای یک در است . نام در های جهنم به ترتیب زیر است .
۱- هاویه
۲- سعیر
۳- جحیم
۴- سقر
۵- حطمه
۶- لظی
۷- جهنم
***