رابطه دين و اخلاق دانلود تحقیق و مقاله رایگان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  رابطه دین و اخلاق

رابطه دین و اخلاق


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان رابطه دین و اخلاق

درباره رابطه دین و اخلاق از جهات مختلفى مى‏توان بحث کرد. یکى از این مباحث، بحث قلمرو دین و قلمرو اخلاق است. اخلاق درباره خوبى یا بدى و درستى یا نادرستى اعمال و ملکات ما سخن مى‏گوید. خوبى و درستى واژه‏هایى نیستند که فقط در قضایاى اخلاقى به کار روند بلکه ممکن است آنها را درباره چیزهاى مادى هم به کار بریم؛ مثلا بگوییم قلم خوب یا اسب بد واژه خوب و بد در این جا هیچ معناى اخلاقى ندارد؛ زیرا قضایاى اخلاقى مربوط به اعمال اختیارى و ملکات نفسانى ما هستند.

حتى در مورد اعمال اختیارى انسان هم همیشه نمى‏توانیم واژه‏هاى خوب و بد و درست و نادرست را به معناى اخلاقى بگیریم. مثلا در جملات: نماز صبح را اگر پس از طلوع آفتاب بخوانیم نادرست است و نماز بدون سلام نادرست است. واژه نادرست به معناى اخلاقى ندارد البته مى‏توان از این جملات معنایى اخلاقى هم دریافت؛ ولى آن چه به ذهن متبادر مى‏شود معناى اخلاقى نادرست نیست بنابراین این واژه‏ها هر گاه درباره اعمال اختیارى انسان به کار روند و مستحق مدح و یا ذم بودن فاعل را بیان کنند، آن گاه معناى اخلاقى خواهند داشت. استحقاق مدح و ذم نیز تنها مستند به پیکر ظاهرى عمل نیست بلکه به نیت عامل نیز بستگى دارد.

پس از ذکر این مقدمه لازم است توجه داشته باشیم که دین نیز انسان‏ها را در انتخاب اعمال درست و خوب راهنمایى مى‏کند؛ ولى محدوده راهنمایى آن منحصر به رفتارهاى اخلاقى انسان نیست در دین احکام عبادى و حقوقى نیز وجود دارد در احکام عبادى و حقوقى نیز اعمال درست و خوب یا نادرست و بد معرفى شده‏اند ولى خوب و درست در این احکام به معناى اخلاقى نیست همچنین دین در بردارنده عقایدى درباره خدا انسان و جهان نیز هست.

با توجه به این مطالب قلمرو دین را باید گسترده‏تر از قلمرو اخلاق بدانیم البته برخى از نویسندگان غربى به دلیل عقاید خاص فلسفى و معرفت شناختى در پذیرش عقاید دینى راجع به جهان و انسان دچار تردید شده‏اند و کوشیده‏اند اهداف و قلمرو دین را همان هدف و قلمرو اخلاق قرار دهند؛ ولى در صورتى که به معارف دینى در بعد وسیع آن معتقد باشیم قلمرو دین گسترده‏تر از قلمرو اخلاق است.

یکى از مباحث دیگرى که درباره رابطه دین و اخلاق مطرح شده است وابستگى اخلاق به دین است

این وابستگى را تاکنون به صورت‏هاى مختلفى بیان کرده‏اند:

۱ – برخى گفته‏اند اخلاق به دین وابسته است زیرا خوب بودن افعال تنها از آن روست که متعلق امر الهى قرار گرفته‏اند. به عبارت دیگر خوب بودن هر عملى به خاطر آن است که خداوند بدان آن امر نموده است. براى این افراد، حسن و قبح اعمال ذاتى نیست بلکه به امر و نهى خداوند وابسته است لازمه این عقیده این است که آن چه را که اکنون بد و ناپسند مى‏شماریم، اگر به امر خداوند بود، خوب و پسندیده مى‏شد خداوند به راستگویى امر کرده است و ما آن را خوب مى‏دانیم و اگر روزى هم خداوند به دروغگویى امر کند، دروغگویى خوب خواهد بود. متکلمان شیعه این عقیده را نپذیرفته‏اند و معتقد به حسن و قبح ذاتى افعال شده‏اند. در نظریه حسن و قبح ذاتى امر و نهى خداوند ناشى از خوبى و بدى ذاتى اعمال است و خداوند هیچ گاه به اعمال بد امر و از اعمال خوب نهى نمى‏کند به عبارت دیگر خداوند به چیزهاى ذاتا خوب امر مى‏کند؛ نه آن که خداوند به چیزهاى امر مى‏کند و و پس از امر خداوند آن چیزها خوب شوند.

با توجه به دیدگاه صحیح که قائل به حسن و قبح ذاتى اعمال است این گونه وابستگى اخلاق به دین را نمى‏توان پذیرفت.

۲ – گروه دیگرى از عالمان گفته‏اند خوبى و بدى اخلاقى اعمال وابسته به امر و نهى الهى نیست ولى شناختن اعمال خوب و تمییز آنها از اعمال بد براى انسان در همه موارد ممکن نیست از این رو در موارد بسیارى، معرفت ما نسبت به خوبى اعمال خوب و بدى اعمال بد به واسطه امر و نهى الهى پدید مى‏آید. بنابراین نظر اگر آگاهى‏هاى انسان کافى باشد خوبى همه چیزهایى که خداوند بدان امر کرده است قابل شناخت است ولى ما براى عمل به کارهاى خوب به فرامین خداوند رجوع مى‏کنیم تا در اثر ضعف آگاهى کارهاى بد و نادرست انجام ندهیم.

ممکن است به این نظر اعتراض شود و گفته شود برخى از انسان‏هاى ملحد با وجود بى اعتقادى به خدا نسبت به احکام و وظایف اخلاقى آگاهند و تکالیف اخلاقى خود را انجام مى‏دهند. ملحدان چون به خداوند اعتقاد ندارند، به کلام او هم مراجعه نمى‏کنند، پس از کجا به احکام اخلاقى آگاهى پیدا کرده‏اند.

در پاسخ برخى گفته‏اند آگاهى ملحدان از احکام اخلاقى به واسطه مؤمنان است یعنى نخست انسان‏هاى مؤمن به کلام خداوند رجوع کرده‏اند و کارهاى خوب و درست را از کارهاى بد و نادرست باز شناخته‏اند سپس آگاهى خود را به دیگران منتقل کرده‏اند. در نتیجه ملحدان بى‏آن که خود بدانند از طریق کلام خداوند به آگاهى‏هاى اخلاقى دست یافته‏اند.

پاسخ دیگرى هم به این اعتراض داده شده است و آن این که: مؤمنان پس از رجوع به کلام خداوند و آگاهى از احکام و تکالیف اخلاقى، جامعه‏اى را پدید آورده‏اند که به این وظایف اخلاقى عمل مى‏کرده است. تشکیل جامعه اخلاقى موجب شده است ملحدان نیز با احکام و هنجارهاى اخلاقى آشنا شوند و به طور ناخود آگاه کارهاى خوب اخلاقى را خوب و کارهاى بد را بد بدانند.

به هر حال به نظر مى‏رسد درستى برخى از احکام اخلاقى چنان واضح است که حتى کسانى که خواسته‏اند با آن مخالفت کنند عملا شیفتگى خود را به اجراى آن احکام نشان داده‏اند از سوى دیگر خوبى برخى از اعمال و بدى برخى دیگر از کارها براى انسان به سادگى آشکار نمى‏شود؛ در نتیجه خداوند براى آن که انسان‏ها از کمال خود باز نمانند آنها را راهنمایى کرده و خوب و بد این گونه اعمال را بیان نموده است.

۳ – نوع دیگر وابستگى اخلاق به دین جنبه روان شناختى دارد. یعنى کسانى که به کیفر و پاداش اخروى معتقدند انگیزه بیشترى براى پیروى از احکام اخلاقى دارند. آنان تخلف از هر حکم اخلاقى را به منزله روبرو شدن با یک کیفر و یا حداقل محروم شدن از یک پاداش اخروى مى‏دانند. در نتیجه به خاطر محبتى که به خویش و منافع خویش دارند تبعیت از احکام اخلاقى را ترجیح مى‏دهند و با انگیزه کافى وظایف اخلاقى خود را انجام مى‏دهند.

اگر مؤمنان درجات بالاترى از ایمان را دارا باشند، انگیزه‏اى به مراتب بالاتر خواهند داشت. این گونه مؤمنان همواره خداوند را ناظر بر اعمال خویش مى‏دانند و رضایت الهى را بالاترین آرزو و مقصد خود مى‏شناسند. به همین دلیل نتایج همه اعمال خود را تنها در آخرت و زندگى واپسین نمى‏جویند بلکه نتیجه هر عمل را همراه با آن مى‏بینند و حتى خداوند را از نیات خویش آگاه مى‏دانند و خشنودى و ناخشنودى خداوند را حتى قبل از انجام هر عمل و همزمان با نیت آن عمل محقق مى‏دانند. چنین افرادى مى‏کوشند نیت و عمل خود را از هر کار غیر اخلاقى پاک کنند و با انگیزه‏اى قوى در پى کسب رضاى الهى انسانى ملتزم به تکالیف اخلاقى باشند.