تحقیق درباره اخلاق در خانواده
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره اخلاق در خانواده

تحقیق درباره اخلاق در خانواده


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره اخلاق در خانواده

آری انصاری تنها به علم نپرداخته و یا تنها به سراغ عبادت و شب زنده داری و معنویتنرفته است، او انسان کامل و نه تنها کامل در عبادت بلکه کامل در علم، کامل در عمل وکامل در اخلاق و او در واقع صاحب علم حقیقی است.

لیس العلم فی السماء فینزل إلیکم و لا فی الارض لیصعد لکم بل هو مجبول فیقلوبکم تخلقوا باخلاق الروحانیین حتی یظهرلکم. رساله لقاءالله/۲۴

علم واقعی، علم همراه با تزکیه و تهذیب است نه در آسمان یافت می شود و نه درزمین بلکه در قلب ها نهفته است باید اخلاق روحانیون و آسمانیان را به خود گرفت تاعلم ظهور کند و آشکار شود.

******************************************************
اقتصاد و معاش در خانواده

آقای احمد انصاری در مورد روش معیشتی و تأمین مخارج زندگی ایشان می گوید:
او با این که مجتهد بود و مقلد هم داشت اما وجوهات را استفاده نمی کرد، می گفتنداستفاده از وجوهات خیلی مشکله.

خودشان یک سری معاملات ملکی و خرید و فروش اثاثمنزل داشتند و با گوسفندانی که دست کسی سپرده بود خرجمان درمی آمد. وجوهاتی را کهافراد می آوردند به قم یا مشهد و یا به نجف می فرستادند. بعضی هایش را هم اجاره میدادند که حالا که شما آوردی ببر بده مثلاً بده به عمه ات یا مثلاً فلان کوچه و فلانجا. کسی هم به ایشان نگفته بود.

آری انصاری همدانی نمونه همان فرمایش علیعلیه السلام به کمیل است که فرمودند:
« صحبوا الدنیا بأبدان ارواحها معلقه بالمحل الأعلی
جسم شان با مردم وروحشان به ملاء اعلی است. »

او با خانواده و با دیگران، می گوید، می خندد، غذا می خورد و مانند بقیه بهشئونات زندگی می پردازد، برای همین ظاهرش با مرم عادی تفاوتی نمی کند امّا در اینمیان روحش همنشین خداست. و کسی که با خدا همنشینی کند، خدا با وی همنشین می شود وبه او خطاب می رسد:

تو با پیکرت در دنیا بودی و روحت با من بود، توهمواره مورد توجه من بودی … و حال به پاداش آن هذا جواری فاسکنه: این همسایگی مناست در سایه من ساکن شو. رساله لقاءالله/۴
کار در خانه

محبت او در دل شاگردان آن قدر زیاد است که از ندیدنش بی تاب می شدند، آقایاسلامیه می گوید:

گاهی طوری می شد که بی طاقت می شدیم. کار را ول می کردیم ومی رفتیم تا ایشان را ببینیم و آرام شویم.

اما با این همه عشق و محبت که بهاو دارند هرگز اجازه نمی دهد که گوشه ای از کارهایش را به عهده بگیرند تا آن جا کهآقای افراسیابی می فرمود:
حتی اگر همراهشان می رفتیم برای خرید، اجازه نمیداد وسائل را ما حمل کنیم.

و آقای اسلامیه توضیح می دهد:

با آن همهمهمان و رفت و آمد، آجازه نمی داد شاگردان کاری انجام دهند. ما این اواخر با رفقاتصمیم گرفتیم که هر طور شده آقا را متقاعد کنیم که اجازه بدهند خریدهای منزل را ماانجام دهیم گفتیم صبح میریم دم منزل و می گوییم پولش را خودتان بدهید ولی لااقلاجازه بدهید ما خرید کنیم. پنج شش ماه مانده بود به وفاتشان، رفتیم دم منزل، خودشانآمدند دم در گفتیم آقا برای این کار آمدیم. فرمودند موقعش نشده هر وقت شد خبرتون میکنم! و بله! بعد چند ماه دیگه…!

مرحوم دولابی می گوید:

نشد که یکبار برای ما غذا درست کند و بگذارد کمکش کنیم. از سر سفره که بلند می شدیماول کسی که کمک می کرد و خیلی کمک می کرد ایشون بود نمی شد ایشون از بیرون چیزیبخرد و رفقا همراهش باشند بگذارد از دستش بگیرند مگر خودشان می گفتند والا کسی نمیتوانست. کسی می خواست پول بده حتی اگر پول زیاد هم داشت قبول نمی کرد، می رفت برایآقای انصاری چیزی بخره تا آخر اجازه نمی داد. آقای نجابت بود که آقا پولهاش رو گرفتو آخرش بهش پس داد تا راحت باشه، مرتب نگه اجازه بده، اجازه بده! شبی که دو تاییتنها بودیم می خواستم برای عروسی پسرش وسیله بخرم هر چی اصرار کردم و گفتم آینهشمعدان می خواهم بخرم نگذاشتند گفتند پول زیاد هست.

باز از مرحومدولابی این طور می شنویم که :

توی خانه نمی گذاشت کسی استکان چایی برایشببرد، خودش چایی می آورد، سفره می گذاشت. زن اولشان مریض بود پایش درد می کرد، نمیتوانست توی خانه کار کند ولی آقا بروز نداده بود. پدر و مادرش می خواستند ببرندش،گفته بودند نبرید، چون می دانست می برندش مریض خانه. خودش تا آخر نگهش داشت تامرحوم شد. زن دومش را هم نمی خواست زحمت بدهد وقتی ما بودیم همه کارها را خودش میکرد و خودش برامون غذا می پخت. صفات و اخلاقش خیلی خوب بود، خدمت کردنش یکی از آنصفات بود که مرا جذب کرد.
احترام و محبت نسبت به مادر و همسر

سراغ احمد انصاری پسر بزرگشان می رویم و از ایشان در مورد اخلاق خانوادگی پدر میپرسیم، می گوید:

پدرم با مادرشان خیلی مهربان بودند و با احترام برخورد میکردند مادرشان هم خیلی از آقا راضی بود، چهار سال بعد از ایشان در سال ۱۳۳۹ فوتکردند و نزدیک قبر آقا در قم دفن شدند.

پدرم با مادرم خیلی با مهر و محبت رفتارمی کرد، نمی گذاشت احساس کمبودی کند. او را در مجالس با خود می برد و به ایشان میگفت اگر چیزی می خواهید به من بگویید، نکند وقتی، حاجتی داشته باشید و به من نگوییدمن راضی نیستم به من نگویی.
با اقوام و فامیل هم خیلی محبت می کردند و می رفتندو مشکلات شان را بررسی و حلّ می کردند.

خانم فاطمه انصاری می گوید:

به مادرشان خیلی احترام می کرد، دستشان را می بوسید و به مادرشان می گفتند از منراضی باشید.

او به مهربانی خورشید و وسعت آسمان و زلالی آب است، انصاریمشکل گشای همه است و مادر و همسر و فرزندان از او جز نیکی به یاد ندارند.

عطوفت و مهربانی نسبت به فرزندان

از خانم فاطمه انصاری در مورد رسیدگی ایشان به امور فرزندان سؤال می کنیم وایشان می گویند:

پدر ما خیلی مهربان بود، خیلی، مثل همه پدرها. مادر ما کهدر سن ۲۵ سالگی فوت کردند و به رحمت خدا رفتند ایشان خودشان در کارهای خانه کمک میکردند، روزهایی که روزه می گرفتیم خودشان برای ما افطار درست می کردند و ما هم برایاین که ایشان افطاری درست می کردند با شوق روزه می گرفتیم، ایشان حتی شب ها ما رابیدار نگه می داشتند و می گفتند میوه بخورید، تا روزها بخوابیم و روزه برایمان سختنشود. به زندگی خیلی می رسیدند، در مورد تهیه لوازم منزل خودشان خرید وسایل و لوازمخانه را می کردند، میوه را با سبد می خریدند و وسط حیاط می گذاشتند، می گفتندبخورید تا سیر شوید. مواظب بودند که ما کمبودی نداشته باشیم. با آن همه مشغولیتی کهداشتند شبی ۱۰ دقیقه ما را جمع می کردند و برای ما صحبت می کردند. حتی چون طبیبماهری بودند طبابت ما را هم خودشان بر عهده داشتند. ایشان بعد از فوت مادرم، زندومی هم انتخاب کرده بودند که با این که داخل یک خانه بودیم ولی هیچ مشکلی نداشتیمالحمدلله!

)خیلی به فکر ما بودند چی می خوریم، کجا می رویم. شب ها تا صبح بهنماز و ذکر می گذراندند و روزها در کارهای خانه خیلی کمک می کردند. به ما یاد دادهبود که باید سلم و رضا داشته باشیم. من ۱۷ ساله بودم که ایشان فوت کردند خدا رحمتشکند، من خیلی ازشون راضیم خیلی(

و انصاری همدانی خدا را دوست دارد و خدانیز او را دوست دارد و در زمین و آسمان وی را محبوب قلوب کرده است.

مهربانی حتی به حیوانات

آقای احمد انصاری می گوید:

پدرم آن قدر مهربان بود که حتی به حیواناتنیز مهربانی می کرد، اول به گوسفندها و گربه ها غذا می داد و بعد خودش می رفت غذامی خورد. یک دفعه وقتی از صحرا منزل آمدند چند تا توله سگ با خودشان آورده بودند کهمادرشان مرده بود، گفت ما موّظفیم از این ها مواظبت کنیم. رفتند شیشه شیر خریدند وآوردند گذاشتند دهان این ها و تا وقتی سگ ها بزرگ شدند از آن ها مواظبت کردند بعدرهایشان کردند.
***********************************************************
آینده نگری در ازدواج، تحصیل و شغل فرزندان

احمد انصاری می گوید:

ایشان خیلی به جزئیات و کلیات ما می رسیدند حتی برایازدواج، برای من موردی بود که دفعه اول انتخاب کرده بودم، ایشان مطلع شدند و گفتنداین مورد خوب نیست و شقاوت دنیا و آخرت نصیبت می شود و بعد مورد دیگری انتخاب کردم.

می پرسیم در مورد زندگی مشترکتان چه توصیه ای داشتند؟
خیلی اصرار میکردند در همه حال خدا را فراموش نکنید، می گفتندبدانید پدر و مادر و قوم و خویشاین ها تا یک مدتی هستند ولی برای آن کسی باشید که از نظر زمان و مکان نامحدود است،هرچه اخلاصتان به او بیشتر باشد، گره گشای کارتان می شود. خیلی می گفتند اتکا واتصالتان به خدا باشد.
بله! خط و مشی شان نسبت به خانواده خیلی خوب بود،دوراندیش بودند.
ایشان مدیریت قابل احترامی داشتند، بارها به من می گفتند مواظببرنامه زندگیت باش.
در مورد تحصیل هم ما پسرها را می گذاشتند کامل تحصیل کنیم. می گفتند باید بروز باشید، اما می گفتند در مراکز دولتی کار نکنید. چون آن زمان زیرپوشش برنامه های سلطنتی بودند. و حتی به بعضی می گفتند: استعفا دهید، کارتان عاقبتخوبی ندارد. ما را در کارها شرکت می دادند و می گفتند من نمی خواهم از افکار شماهااستفاده کنم، می خواهم شما را رشد دهم و اشتباهات ما را می گفتند، در مورد دوستی هابه من تذکر می دادند.

اما در مورد تحصیل دخترها، معلم را به خانه می آوردند چونمدارسی که در آن زمان در همدان بر اساس اصول شرعی تحصیل کنند نبود، البته در انتخابهمسر برای آن ها خیلی دقت می کردند. »

تعلیم فرائض و واجبات به فرزندان

آقای احمد انصاری در باب تأکید ایشان به فرا گرفتن فرائض چنین می گویند:
تمام فرائض مذهبی را خودشان به ما تعلیم می دادند و حتی احکام سنین بلوغ را، خودشانحمد و سوره ما را تصحیح می کردند. به من می گفتند:
نماز اول وقت را از دستنده، گفتم چرا؟ گفتند هم اسقاط تکلیفه، هم فضیلت داره، البته تو برای فضیلت نخونقصد تو قرب باشد.

می گفتند:
) نوافل را بخون حتی اگر فرصت نداشتی در حین راه رفتن بخون. (
توصیه ها به فرزندان

در مورد توصیه هایی که آقای انصاری به فرزندانشان کرده اند، دخترشان میگوید:
از همان ابتدا ما را طوری تربیت کرده بودند که فقط از خدا بترسیم. بهخاطر کارهای خوبمان برای ما هدیه می گرفتند به ما می گفتند دروغ نگویید، غیبت نکنیدو بعضی وقت ها به رویمان می آوردند، مرد خوبی بود از خدا خیلی می ترسید.
پدرمانخیلی آدم خوبی بود، ما بعدها که بزرگتر شدیم و در اجتماع رفت و آمد کردیم بیشتر میفهمیدیم. مادر بزرگ ما می گفت: پدرتان غیر از عمه است. درباره دیگران بد قضاوت نمیکرد، می گفت: باید خوب قضاوت کنید و دیگر این که می گفت ظلم خیلی گناه داره. می گفتظلم نکنید به زیر دستان. اگر خانم، بچه ها زیر دستتان هستند مواظب باشید به آن هاظلم نکنید. اگر ظلم کنید حتماً چوب می خورید. و بعد هر وقت یک گرفتاری برای ما پیدامی شد و گریه می کردیم، می گفت: ببین بابا چکار کرده اید؟ توبه کنید.

می گفت شبها که می خوابید فکر کنید ببینید امروز چه گناه و معصیتی کردید و چقدر کار خوبانجام دادید. می گفت: خدا خیلی خوبه ولی شدیدالعقاب هم هست مواظب کارهایتان باشید. من یادم هست که ما یک عمّه داشتیم که در آبادان زندگی می کرد آن ها آمده بودند خانهما و من با دختر عمه ام دعوام شده بود در همون عالم بچگی! بعد با خودم گفتم رضایتخدا در این است که بروم و با هم آشتی کنیم، رفتم و با هم آشتی کردیم، وقتی پدرم آمدگفت: خوب با هم آشتی کردید! و من خجالت کشیدم.»
و ظلم آتشی است خانمان سوز، ووجودی که آلوده به ظلم است چگونه نور خدا را بگیرد. می فرمود آن چه که با راه سیر وسلوک سازش ندارد ظلم به زیر دست است و ریشه تمام مفاسد ظلم است.

آقای علیانصاری می گوید:

) آن قدر روی این مسأله حساس بودند که گاهی اگر بعضی بچه هایشدر همان عالم بچگی با کسی دعوا یا کتک کاری می کرد آقا ناراحت می شد، چون در هیچمرتبه ای نمی خواست ریشه این ظلم پا بگیرد و روی این مسأله خیلی تأکید داشت کهروابط باید کاملاً دوستانه و صمیمانه باشد. (

باز دخترشان می گوید:

) بهما می گفتند در همه حال تسلیم و راضی باشید، هر چه خدا برایتان خواسته برایتان خوباست. یاد داده بودند به اندازه احتیاج بخواهیم، هنوز هم همین طوریم، از خدا بهاندازه نیازمان می خواهیم. (

منابع :
کتاب درکوی بی نشانها
و کتاب سوخته

http://www.salehin.com/fa/ansari/vijegi/akhlaq_.htm