تحقیق درباره نراروپا
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره نراروپا

تحقیق درباره نراروپا


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق در باره نراروپا

تحقیق نراروپا
۰۰۰/۶۰۰/۹ کیلومتر مربع ( بجز جزیره های منطقه ۱۵ )
نخستین اروپاییان ـ شکاچیان عصر پارینه سنگی ـ هیچ گاه در بهترین وضعیت، تعدادشان به ۰۰۰/۱۰۰ نفر نرسید. در بدترین وضعیّت ـ بویژه در طول دوره های سرد واپسین عصر یخبندان  ـ تعداد آنها به طور چشمگیری کمتر از این بود. در پایان عصر یخبندان، تحوّلی در رهایی از این کاهش جمعیّت پدید آمد. در طول بهتر شدن آب و هوا در دوران میانه سنگی ( ۱۰ هزار تا ۶ هزار سال پیش از میلاد ) تعداد جمعیّت آنها همچون بهترین شرایط آب و هوا در گذشته، افزایش یافت و سرانجام اندک اندک به ۰۰۰/۲۵۰ نفر رسید. سپس در انقلاب نوسنگی، در ۵ هزار سال پیش از میلاد افزایش چشمگیری در تعداد جمعیّت آنان رخ نمود. مجموع جمعیّت در این زمان بیش از یک میلیون نفر بود.

این عصر همچنین موجب پیدایش نخستین تمایز مهمّ بین شیوه های سکونت بود، چون تراکم جمعیت یا بندگان غذا در عصر پارینه سنگی ندرتاً به ۱/۰ نفر در هر کیلومتر مربع می رسید. در حالی که تراکم تعداد تولید کنندگان غذا در عصر نوسنگی معمولاً یک نفر در هر کیلومتر مربع بود تا زمانی که این کشاورزان، مهاجرتشان را از پهنه های جنوبی و غربی اروپا به پایان رسانند ( بنابر برآورده های در حدود ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد )، جمعیّت این قاره به بیش از ۲ میلیون نفر رسید.

در طول هزار سال بعدی که جامعه ، وارد عصر مفرغ شد، افزایش ناهمگون جمعیّت با مهاجرت از خاور نزدیک به اروپا آغاز شد. منطقه ورودی جمعیت، یونان بود که مهاجران از راه دریا وارد  اروپا می شدند. پیامد نهایی این مهاجرت علاوه بر افزایش دیگری در تعداد جمعیت، تغییر در شیوه توزیع آن بود. گر چه روند افزایش تعداد جمعیّت یکنواخت بود، امّا بر مبنای معیارهای جدید کند می نمود: در ۲۰۰۰ ق.م . مجموع جمعیّت اروپا به ۵ میلیون نفر رسید و تا ۱۰۰۰ ق . م . این تعداد به ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت.

تغییر در توزیع جمعیّت مربوط به میزان افزایش چشمگیر غیر متناسب جمعیّت در کشورهای مدیترانه ای بود. احتمالا افزایش جمعیّت در این کشورها بازتابی از بهبود وضعیّت کشاورزی در خاور نزدیک از آغاز تاریخ بوده است. این فزونی در هر سرزمینی که از آب و هوایی مشابه برخوردار بود، به چشم می خورد پیشرفت کشورهای مدیترانه ای که به منزله گذرگاه بزرگ طبیعی بود نیز می توانست به طور مؤثری موجب افزایش این مقدار جمعیّت باشد. به هرعلّتی که بود تا پایان عصر مفرغ در ۱۰۰۰ ق . م . تراکم جمعیت بیش از حد متوسط جمعیّت اروپا، با ضریب ۳ در یونان و بیش از ضریب ۲ در ایتالیا بود ( تصویر ۱ـ۳ ) . این امر ، زمینه جمعیّت نگاری در زمان پیدایش جامعه باستان است.

در زمانی که اسکندر به سوی شرق پیشروی می کرد، مرکز قدرت اروپا از شرق این قاره به سوی سرزمینهای غربی تر آن، یعنی ایتالیا در حال جابجایی بد. با تسلط بر شبه جزیره ایتالیا و جمعیّت ۴ میلیونی آن، رم تشکیلات سیاسی را پی ریخت که به طور کامل بر تمامی کشورهای اروپایی تسلّط داشت.

پیامد سریع آن، جنگ با تنها قدرت عظیم مدیترانه غربی یعنی کارتاژ بود. پیامد نهایی این جنگ، تشکیل امپراتوری روم بود که در نهایت با گسترش قلمرو خود، تمامی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه را در بر می گرفت. این موفقیت باعث موفقیتهای دیگری شد: در حالی که خراج ۴۸ ایالت به سوی پایتخت گسیل می شد ، تراکم جمعیت ایتالیا بالاترین حدّ‌ جمعیّت یونان را پشت سرگذاشت . در حالی که تمام جمعیت اروپا تنها ۳۱ میلیون نفر بود، ۷ میلیون نفر در ایتالیا زندگی می کردند.

تا ۲۰۰۰ میلادی امپراتوری روم قدرتمند تر شد و تا این زمان ۴۶ میلیون نفر تبعه داشت که ۲۸ میلیون از ۳۶ میلیون نفر جمعیّت اروپا را در بر می گرفت ( تصویر ۱ـ۵ ) . این امر پیشرفت خوبی محسوب می شد. در پی آن جمعیّت کاهش یافت و در چهار سده بعد نیز وضعیّت وخیم تر شد. تعداد جمعیّت با کاستی اقتصاد، کاهش یافت. مجموع کاهش جمعیّت اروپا تا سال ۶۰۰ میلادی به ۲۶ میلیون نفر رسید، ۲۵%‌ کمتر از بیشترین میزان جمعیّت در سال ۲۰۰۰ میلادی. کاهش جمعیّت عمومی بود و ردر اوّلین نگاه اینچنین می نمود که به علّت بدی آب و هوا پدید آمده است. این مساله احتمالی پیش نبود. مشخص است که کاهش جمعیّت در کشورهای مدیترانه بیش از کشورهای شمالی اروپا به چشم می خورد. در صورتی که هوا سردتر می شد این کاهش برخلاف آنچه بود که انتظار آن می رفت. با آن که جامعه باستان بیش از اندازه توسعه یافته بود، این کاهش بسیار زیاد به نظر می رسید و کاهش قدرت نتیجه آن بود. علّت آن هر  چه که بود روند جدید کاهش نتایج جالبی در پی داشت. قدرت امپراتوری روم رو به کاستی گذاشت و در نهایت به سقوط آن منجر شد. تمدّن باستان فرو پاشید و به جای آن جامعه ای جدید فئودالی سده های میانه به وجود آمد.

اروپا در سده هشتم میلادی، دستیابی به شیوه ای جدید را آغاز کرد و بار دیگر جمعیّت آن افزایش یافت. جمعیّت از ۲۶ میلیون در پایین ترین سطح در سده های میانه به ۳۰ میلیون تا سالهای اولیّه سده نهم میلادی و به ۳۶ میلیون نفر تا سال ۱۰۰۰ . ـ بهترین وضعیّت دوران باستان ـ رسید. از این زمان روند رشد جمعیّت رو به افزایش گذاشت و میزان آن شتاب بیشتری یافت. در سده یازدهم میلادی جمعیّت به بیش از یک پنجم افزایش یافت. در سده دوازدهم این عدد به بیش از یک چهارم و در سده سیزدهم میلادی ـ اوج قرون وسطی ـ تا بیش از یکم سوم رو به فزونی گذاشت. در آغاز قرن چهاردهم کلّ جمعیّت به رقم بی سابقه ۸۰ میلیون نفر رسید.

جمعیّت اروپا در این زمان به شکلی بس متفاوت نسبت به جمعیّت دوران باستان در سرتاسر قاره پراکنده شد. مرکز جهان باستان کشورهای مدیترانه ای بود که در کناره محدوده اتصال یونان و ایتالیا قرار داشت، در حالی که مراکز اروپای نوین تمام قاره بود و شامل کشورهای قدرتمند می شد که به مناظق  همسایه ایتالیا و بلژیک تقسیم شده بودند. کشورهای بالکان به طور کلّ ی و بویژه یونان از مرکزیت کمتری برخوردار بودند.

روشن است که روند رشد جمعیّت کشورهای اروپای شمالی و غربی بیش از کشورهای مدیترانه ای است. جمعیّت اروپای شرقی نیز دارای چنین وضعیّتی بود، هر چند به علّت آن که تراکم جمعیّت آنها بسیار پایین مانده بود، در نقشه تراکم جمعیّت ناپیداست. تصویر ۱ـ۷ که افزایشهای درصدی را از دوران باستان نشان می دهد، این موضوع را آشکار می کند . حدّ متوسط جمعیّت منطقه مدیترانه ( برای تعیین آن نگاه کنید به نمودار ۱ـ۱۰ ) تنها ۳۶% بود. رقم قابل مقایسه آن با شمال غربی ۱۸۵% و برای شرق بیش از ۲۸۵% است. در صورتی که این میزانهای متفاوت رشد جمعیّت در طول یک یا دو سده بعدی حفظ می شد، جمعیت اروپای مدیترانه ای به طور قابل توجّهی محدودتر می شد.

روند رشد جمعیّت ثابت نماند. جوامع روستایی در صورتی می تواند این رشد را حفظ کن که زمین بیشتری را به زیر کشت برد و یا از همان زمینها بهره برداری بهتری کند. تا سال ۱۳۰۰ م اروپا قادر نبود هیچ یک از این دو را انجام دهد. چرخهای صنایع این قارّه بکندی در حال بهبود بود تا اینکه بتواند در کوتاه مدّت کمکی باشد. در تمام سرزمینهای اروپا جمعیّت وجود داشت. اثرات آن بزودی در سده چهاردهم نمایان شد . قیمت غذا افزایش یافت، کیفیت تغذیه مردم رو به بدی گذاشت و مرگ و میر فزونی یافت . افزایش زاد و ولد از بین رفت و نمودار جمعیّت که روند رشد آن طی ۵۰۰ سال گذشته به مقدار بسیاری افزایش یافته بود، ناگهان رو به کاستی گذاشت. این مسایل خوشحال کننده نیود، توقف رشد جمعیّت تنها ناشی از فقر و مکنت بود. با این وجود اتفاقات بعدی بسیار ناراحت کننده تر بودند.

در ۱۳۴۷ م . طاعون فراگیری در کریمه شیوع یافت. این بیماری از مغولستان که بومی آن منطقه بود، توسط یکی از کاروانهایی که از جاده قدیم ابریشم عبور می کرد انتقال یافت. این بیماری، جان اروپاییانی را که در برابر انواع بیماریها مقاومت کمی داشتند، به مخاطره انداخت و تقریباً هیچ کس از طاعون در امان نماند. هر چند در گذشته، اروپا از تهاجمهای طاعون خیارکی رنج برده بود، اکنون مدّت درازی بود که یقیناً اثری از آن نبود و فقدان فشار جایگزینی در طول سده های بینابین، جمعیّت اروپا رااز نظر ژنیتکی بی دفاع رها کرده بود. پیامد آن تجربه ای بود که تاریخ نگاران آن زمان ، آن را « مرگ عظیم » نامیدند و مورخان امروزه از آن به « مرگ سیاه » یاد می کنند.

بین یک چهارم تا یک سوم جمعیّت اروپا به علّت بیماری مسری سالهای ۱۳۴۷ م . تا ۱۳۵۳ م .

جان باختند . این رویداد تراکم جمعیّت راکاهش داد و موجب شد آنان که زنده باقی مانده بودند از عوامل مؤثر مالتوسی که باعث جلوگیری از رشد جمعیّت در طول سده‌ چهاردهم میلادی شده بود رهایی یابند. با آنا که وضعیّت بهتر شد، بیماریهای واگیر دیگری مانند طاعون موجب از بین رفتن مردم و در نتیجه کاهش جمعیّت در سده های میانه بود، یعنی در حدود ۶۰ میلیون که کمتر از ۸۰ میلیون در گذشته است و تنها در این زمان بود که روند رشد جمعیّت بار دیگر ثابت باقی ماند. حتی در بسیاری از کشورها کاهش ناگهانی جمعیّت بیش از فاجعه کاهش ۲۵% بود. چون بیشتر مناطق پرجمعیّت همچون ایتالیا، فرانسه، انگلستان و هلند کاهش بیش از ۲۵% یعنی ۳۳% را تحمل کردند. در مقابل مناطقی که جمعیت پراکنده ای داشتند ـ در شرق ویستول ـ از کاهش کمتری برخوردار بود و بزودی این کاهش جبران شد.

در سده پانزدهم میلادی، وضعیّت تمام اروپا بهتر شد: تا پایان این سده مجموع تعداد جمعیّت بار دیگر تقریباً در تمام مناطق اروپا به سطح سال ۱۳۰۰ میلادی رسید. از ۸۰ میلیون نفر در ۱۵۰۰ م رشد جمعیّت ادامه داشت و به حدود ۱۰۰ میلیون نفر در ۱۶۰۰ م . و بعد از یک نقصان بین سالهای ۱۶۲۰ تا ۱۶۵۰ به ۱۲۰ میلیون نفر در ۱۷۰۰ م . ( به اندازه معمولی ) افزایش یافت. این افزایش به تعداد بسیار زیادی بیش از پیشرفت ناگهانی جمعیّت در سده های میانه بود. وضعیّت اقتصادی ـ به کمک صنایع رو به رشد و وسعت زمین که توسط کشف راههای دریایی به آسیا و امریکا افزایش یافت ـ قوی تر و سودمند تر شد و بیشتر به حالت اولیّه خود بازگشت. به علاوه، دست کم بعضی از توانائیهایی که مازاد بر نیاز مناطق اطراف شهری بود، موجب به کارگیری سودمند در رشد سریع جمعیّت شهرها شد. در این زمان تحوّلی به وجود آمد: اروپا به قاره ای سرمایه داری و استعمارگر تبدیل شد به طور روزافزونی رد صدد بدست آورن ثروت و آماده برای دست یازیدن به تمام جهان به منظور چنگ زدن بر منافع آن برای خود بود.

در سده های میاه تعادلی نسبی بین کشورهای تجارت کننده مدیترانه ای که در رأس آنها ایتالیا قرار داشت با جوامع کشورهای اقیانوس اطلس که ریاست آنها راهلند بر عهده داشت، به وجود آمد. این تعادل طی بحرانهای نیمه اول سده ۱۷ م . از بین رفت. بحران یک مسأله عمومی بود: جنگ خانمانسوز اروپا که قرنها ادامه داشت، جنگ سی ساله بین سالهای ۱۶۱۸ تا ۱۶۴۸ ، شیوع مزمن طاعون و تغییر فاحش و ناگهانی که از زمان واردات شمس از قاره امریکا به وجود آمده بود و به سطح قابل توجّهی در دهه ۱۵۵۰ م . رسید. تمام کشورهای اروپایی درگیر فشارهای اقتصادی و جمعیّت بودند. در نتیجه شکافی در نمودار جمعیّت در ۱۶۲۵ تا ۱۶۵۰ به وجود آمد ( تصویر ۱ـ۲ ) مرحله ترقّی و بهتر شدن وضعیت ، پیروزمندان را از شکست خوردگان تفکیکم و در طبقه ای مجزا جای داد. بهبودی وضعیت در ایتالیا بسیار ضعیف بود، به گونه ای که تقریباً می توان آن را نادیده انگاشت. موقعیت این کشور به عنوان کشوری که در راس بازار اقتصادی قرار داشت دائماً در حال فروپاشی بود. در مقابل، هلند، مجمع الجزایر بریتانیا و فرانسه به سطح جدیدی از موفقیت گام بر می داشتند و کالاهایشان، بازارهایی را در سراسر قاره اروپا بدست آورد.

در اروپا تغییر وضعیّت به نفع شمالی پروتستان نشین بود. آلمان به نقطه‌ بالایی جدول تراکم جمعیت، یعنی به سطح کشورهای انگلستان، ویلز ، هلند، بلژیک و لوکزامبورگ رسید. در همین زمان جمعیّت ایتالیا کاهش یافت ( تصویر ۱ـ ۱۳ ( الف ) ) . از نظر افزایش درصد جمعیّت بیشتر کشورها به میزانی قابل توجّه دست یافتند . بجز دو کشور، همگی در دو سوی میانگین تصویر ۱ ـ۱۳ ( ب ) قرار دارند. این دو استثنا ، ایرلند وفرانسه بودند که در این بین ایرلند، نمونه واضحی محسوب می شد.

جمعیّت ایرلند تا ۵۰% کاهش یافت؛ چون میزان مهاجرت به طور مداوم خارج از افزایش معمولی بود. فرانسه نیز از افزایش جمعیّت برخوردار بود ـ افزایشی اندک در حدود ۱۷%‌ که موجب شد فرانسه از دومین کشور پر جمعیّت اروپا به پنجمین کشور در بین قدرتهای اروپایی تنزل پیدا کند.

تلاشهای آلمان برای مقابله با این حوادث ، دوران اخیر ( ۱۹۷۵ـ ۱۹۱۴ م . ) راهمراه با زمینه اصلیش شکب می دهد . در راستای واهمه از میزان رشد صنعتی روسیه ، آلمان ، اروپا را رد سال ۱۹۱۴ به جنگ جهانی اول کشاند. نبرد ۴ ساله به بهای از دست رفتن جان ۸ میلیون نظامی و مرگ شمار زیادی از مردم غیر نظامی انجامید. آمار این چنین بود: در مناطق شمالی و غربی اروپا ، آلمان ۰۰۰/۷۰۰/۱ نفر ، فرانسه ۰۰۰/۳۰۰/۱ نفر، انگلستان ۰۰۰/۷۵۰ نفر و مجموع کشته شدگان این منطقه ۰۰۰/۷۵۰/۳ نفر بود. در منطقه شرقی اروپا، روسیه ۰۰۰/۷۰۰/۱ نفر ، اتریش ـ مجارستان ۰۰۰/۲۵۰/۱ نفر، رومانی ۰۰۰/۳۰۰ نفر و مجموع جان باختگان این منطقه ۰۰۰/۲۵۰/۳ نفر بود و کشورهای مدیترانه ای تقریباً صدمه ای ندیدند ( ایتالیا ۰۰۰/۶۵و مجموع ۰۰۰/۷۵ نفر ) . امّا تلفات و مجروحان جنگ اطلاعات قابل توجّهی برای جمعیّت نگاران محسوب نمی شود. بسیار مهمتر از آن، مرگ و میر ناشی از سوء تغذیه ، بیماری و کم باروری به علّت بی نظمی اجتماعی و اقتصادی بود. در این زمان مناطق شمالی و غربی اروپا وضعیّت نسبتاً بهتری داشتند . از سوی دیگر در روسیه، در سال ۱۹۱۷ م . اقتصاد فروپاشید و این اضمحلال اقتصادی قیامی انقلابی را به دنبال داشت که طی آن قحطی و بیماری  فرا گیر به طور جدی میلیونها انسان را نابود کرد. آثار دقیق مرگ و میر نامعلوم است. امّا آنچه که یقیناً می توان گفت کاهش ناگهانی ۱۰ میلیون نفر در شرق اروپا به طور کلی بود و همین مسأله کافی است که بار دیگر شمال و غرب اروپا را در رأس هرم جمعیّت این قاره قرار دهیم.

شرق اروپا، رد طول جنگ داخلی زیان دید و تا سالهای آغازین جنگ جهانی دوّم مجدداً پیشتاز شد. در این زمان زیانهای کشورهای شرقی اروپا از هر جهت سنگین تر از دیگر مناطق بود. ۱۷ میلیون سربازی که در جنگ کشته شدند اغلب از مناطق شرقی اروپا بودند ( روسیه ۱۰ میلیون، ایالتهای شرقی آلمان و مناطق تابع آن ۵/۱ میلیون لهستان ۵۰۰ هزار و مجموع ۱۲ میلیون نفر ) . در مناطق شمال غربی اروپا تعداد کشته شدگان نسبتاً کمتر بود. ( آلمان ۳ میلیون ، انگلستان ۳۰۰ هزار، فرانسه ۲۰۰ هزار ومجموع ۴ میلیون نفر ). تعداد بسیار کمتری سرباز از کشورهای مدیترانه ای جان باختند. ( ایتالیا ۳۰۰ هزار ، یوگسلاوی ۳۰۰ هزار و مجموع ۸۰۰ هزار نفر ). مرگ افراد غیر نظامی حختی بی تناسب تر بود. کشته شدگان غیر نظامی در شرق اروپا ۱۰ میلیون نفر بودند ( این تعداد شامل ۵/۴ میلیون از ۵ میلیون نفر یهودی بودند که توسط نازیها قتل عام شدند ). در مقابل یک میلیون نفر در کشورهای شمالی و غربی اروپا کشته شدند( ۵۰۰ هزار نفر آلمانی و ۳۰۰ هزار نفر فرانسوی ) . ۵/۱ میلیون نفر غیر نظامی درکشورهای مدیترانه ای جان خود رااز دست دادند ( که ۰۰۰/۲۰۰/۱ نفر از آنها یوگسلاو بودند ). همچنین شرق اروپا جمعیّت را از دست داد و بر جمعیّت غرب اروپا افزوده شد؛ بدین ترتیب که ۱۵ میلیون در روزهای پایانی جنگ و بلادرنگ پس از جنگ جهانی از شرق به غرب گریختند یا به زور خارج شدند. علاوه بر کاهش میزان زاد و ولد که افزایش طبیعی جمعیّت را به طور کامل متوقف کرد، ۳۵ میلیون  نفر از جمعیّت شرق اروپا کاهش یافت. در مقابل، هیچ تغییر و یا افزایش اندکی در دو منطقه دیگر اروپا ، مناطق شمالی و غربی و کشورهای مدیترانه ای، پیش نیامد. این مساله موجب شد که غرب اروپا بار دیگر از شرق پیشی گیرد ( نمودار ۱ـ۱۰ ) و با وجود اندک کاهشی در جمعیت موقعیتی که منطقه غرب اروپا داشت حفظ  شد.

البته از نظر سیاسی ، شرق گامهایی رابا تسلط روسیه بر صحنه اروپا، که پیش از این بی سابقه بود، به طرف جلو برداشته است.در حالی که جمعیت روسیه در سال ۱۸۵۴۵ م . کمی بیش از دو برابر بزرگترین قدرت بعدی یعنی فرانسه ( نک ۱ـ۱۵ ) بود، در ۱۹۱۴ م . هنوز کمتر از سه برابر قدرت بعدی یعنی آلمان ( نکم ۱ـ۱۵ ) جمعیّت داشت. اکنون جمعیّت این کشور بیش از ۴ برابر آلمان غربی و در حقیقت بیش از مجموع جمعیّت آلمان غربی، ایتالیا، انگلستان و فرانسه است ( نک ۱ـ۱۶ ) . دو دلیل عمده اختلاف بین تصاویر منطقه ای و سیاسی، وجود دارد: ۱ـ روسیه یک کشور آسیایی ـ اروپایی است و روند  رشد جمعیّت منطقه آسیایی این کشور بسیار سریع بوده است

۲ـ وسعت سرزمین آلمان که در ردیف دوّم اروپا قرار دارد کاهش یافت و به دو کشور تقسیم شد.

آسیا : بررسی کلّی

۰۰۰/۰۰۰/۴۴ کیلومتر مربع

یک نسل پیش ، درباره « انقلاب نوسنگی » ـ پیدایش نخستین تولید کنندگان غذا در برابر جامعه های گردآورنده غذا ـ دیدگاه نسبتاً روشنی داشتیم. این انقلاب در خاور نزدیک ، رد منطقه ای که مرکز آن فلسطین، سوریه و عراق بود، روی داد. این منطقه « هلال خصیب » نامیده می شود که یک یا دو هزار سال بعد، نخستین تمدّن در آن پدید آمد. این روزها بیشتر می دانیم ، امّا متأسفانه کمتر می فهیم . ظاهراً شیوه های گوناگون تولید غذا از سرزمینهای مختلفی سرچشمه گرفته است که اغلب پیدایش این شیوه ها بسیار کند و نامحسوس است، البتّه آنچه مورد توجّه ماست سیر صعودی جمعیتی است که با انتقال به مرحله تولید غذا همگام پنداشته شده است. امّا به نظر می آید این سیر نمودار در برخی مناطق و در دوره های مشخّص دور وجود ندارد و برای مثال در طول ۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد، دانش کشاورزی رد سراسر جنوب شرقی آسیا، از برمه و تایلند در زمینلاد تا شرقی ترین جزایر اندونزی، گسترش یافت. با وجود این ، دست کم ۲۰۰۰ سال طول کشید تا جمعیت به ده برابر ، که نتیجه انتشار دانش کشاورزی بود، افزایش یافت. ( فرضهایی که ما پایه تخمینهایمان را بر آنها استوار می کنیم: اولاً تعداد گردآورندگان غذا در این پهنه در ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد، احتمالاً از ۰۰۰/۲۰۰ نفر کمتر نبوده است ( مقایسه کنید با استرالیا ) و ثانیاً میزان ۲ میلیون نفر تا مدّتها در آخرین هزاره پیش از میلاد حاصل نشد، که این مورد کاهشی مشخّص در امتداد دوره تاریخی محسوب می شود.)

اگر همیشه نتوانیم بر نو آوریهای کشاورزی اعتماد کنیم تا توضیح دهیم چرابر شمار فقط برخی از اقوام آسیایی افزوده شد، سدت کم می توانیم بگوییم که هر جا از کشاورزی خبری نبوده، رشد در خور توجّهی نیز وجود نداشته است. بین ۱۰۰۰۰ تا ۴۰۰ ق . م ، جمعیت آسیا از یک میلیون به ۸۰ میلیون افزایش یافت، امّا تعداد مردم سیبری ، کره و ژاپن تقریباص هیچ  تغییری نکرد. از کوههای اورال تا جزیره هنشو، تنها ساکنان، شکارچیان ساده و ماهیگیران بودند که با تخمین کمتر از ۲۰۰ هزار نفر بودند.

بنابراین ، برل پایه آنچه گذشت، آسیاییها در ۴۰۰ ق . م . در کدام مناطق می زیسته اند؟ پاسخ این است که تقریباً تمامی آنها در روستاهای ابتدایی در خاور نزدیک ( ۱۲ میلیون )، چین ( ۳۰ میلیون ) و هند (د ۳۰میلیون ) زندگی می کرده اند. این سه منطقه ، مناطقی محسوب می شوند که از بدو پیدایش، کشاورزی مهمترین فعالیتهای ساکنان آن بوده است؛ مناطقی که تا حدود سده چهارم قبل از میلاد، تمدّنهای مهمّی به خود دید و باید نقش کانون فرهنگی قارّه را در طول تاریخش ادامه می داد.

در بین این سه تمدن، خاور نزدیک کهن ترین تمدّن است که مرکز اوّلیه آن در کشوری قرار داشت که در نزد پیشینیان به سومر واکد و تاجهان باستان با نام بین النهرین و در عصر کنونی به عراق مشهور است. در اینجا، مدّتهای دیرپایی پیش از هر جای دیگر ، انقلاب کشاورزی ، صعودی فزاینده در نمودار جمعیت به وجود آورد ( با روستاهایی که به سبب رشد به شهرهایی تبدیل شدند، با تراکم جمعیّت منطقه ای ۱۰ نفر در هر کیلومتر مربع ) . این انقلاب کشاورزی، سرآغاز مجموعه ای از نخستین پدیده ها بود و می توان به سادگی ادّعا کردکه سومریان پایه گذار تمدّن بوده اند. این مجموعه نخستین ها عبارتند از : نخستین کتابت ( به یقین ) ، نخستین ریخته گری مفرغ  ( به احتمال زیاد ) و نخستین وسیله نقلیه چرخدار ( به احتمال ) . از آنجا که این قوم متمدن ، که هویّت نژادی آنها هنوز معمّایی است، این تمدّن را به سرعت ترقّی دادند، خاور نزدیک جایگاه اوّل را از نظر جمعیّت ، در میان مناطق دیگر آسیا به دست آورد و برای بیشتر روزگار باستان قادر بود که سهم ۲۵ درصدی خود را نسبت کلّ جمعیّت آسیا حفظ کند ؛ این سهم در اوایل هزاره سوم پیش از میلاد ۵/۲ میلیون از کلّ ۱۰ میلیون، دراوایل هزاره دوم ۵ میلیون از ۲۰ میلیون و در اوایل آخرین هزاره پیش از میلاد ۹ میلیون از ۳۶ میلوین بود.

پس از زمان، وضعیّت تغییر کرد؛ گر چه رشد جمعیّت خاور نزدیک ادامه یافت، از رشد جمعیّت در چین و هند عقب ماند. در حدود سده پنجم قبل از میلاد، جمعیّت چین و هند هر یک به ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر می رسید درحالی که جمعیّت کلّ خاور نزدیک کمتر از نصف این رقم بود. به طور کلّی جمعیّت آسیا تا ۱ ششم حدود ۷/۱۶ درصد کاهش یافت ( رجوع کنید به تصویرهای ۲ ـ ۳ ـ و ۲ ـ ۴ ) .

خاور نزدیک از نظر تکنولوژی و رشد جمعیت از اروپا نیز پیشی گرفت؛ زیرا هنگامی که امپراتوری هخامنشی ـ بزرگترین امپراتوری آسیا تا آن زمان ـ می کوشید تا یونان را در سده پنجم پیش از میلاد فتح کند، به سختی مجبور به عقب نشینی شد و در برابر تاخت و تاز متقابل اسکندر کبیر و جانشینان مقدونی او در اواخر سده چهارم مقاومت عجیب، ولی بی ثمر، او خود نشان داد. در طول چند سال ، اسکندر تمامی منطقه را به صورت بخشی از قلمرو خود در آورد.

امپراتوری اسکندر در واقع شامل امپراتوری کهن هخامنشی و یونان بود که بر پایه جمعیّت ، سرزمینی آسیایی به شمار می آمد:

امپراتوری مقدونی در اروپا ( یونان )                           ۳ میلیون نفر

در آفریقا ( مصر )                                                ۵/۳ میلیون

در خاور نزدیک ( جز عربستان )                     ۱۲ میلیون

در آسیای مرکزی و هند                              ۵/۱ میلیون

جمع                                                              ۲۰ میلیون

جمعیّت بخش آسیایی                                          ۵/۱۳ میلیون ( دو سوم کلّ جمعیت )

با وجود این ، اگر مرکز جمعیّتی امپراتوری مقدونی را در آسیا بدانیم، قدرت مؤثّر این مرکز، اروپاییان بودند و هدف اصلی امپراتوری، پیشرفت شیوه زندگی یونانی بود. تعداد ساکنان یونان، در دوره های استبدادی اندک بود ـ کمتر از ۲۵- هزار نفر ـ امّا برای گسترش فرهنگ و تمدّن یونانی کافی می نمود . بعدها، رومیان نقش یونانیان را بر عهده گرفتند و در دیگر سالهای دوره باستان، بخش غری خاور نزدیک جزو امپراتوری آنان بود. بخش شرقی دوباره توانست استقلال خود را توسط حکومت پارتها بازیابد ، امّا هم از نظر تعداد ( ۵ میلیون در مقابل ۴۵ میلیون ) و از نظر فرهنگی تحت تأثیر امپراتوری روم باقی ماند.

شاید خاور نزدیک در دوران باستان نسبت به اروپا افزایش مهمّی نداشت، امّا د رآسیا چنین نبود. نه تنها تعداد آسیاییان از اروپاییان فراتر رفته بود، بلکه هندیها و چینی ها ( هر کدام به تنهای ) از اروپاییان بیشتر بودند ، چین و هند مجموعاً تا آن هنگام، از نظر پیچیدگی، تمدنهای قابل مقایسه با تمدّن روم به وجود آورده بودند. آنگاه که از هند سخن به میان می آوریم، واحدی اجتماعی مورد نظر است نه وجودی سیاسی، زیرا تلاشهایی که برای ایجاد یک امپراتوری کاملاً هندی انجام شده، فقط در دو زمان به مفقّیت نزدیک شد: در سده سوم پیش از میلاد، زمانی که امپراتوران موریا بیشتر شبه جزیره را تسخیر کردند و سده سوم پس از میلاد، هنگامی که پادشاهان گوپتا کنترل نیمه شمالی را به دست گرفتند. چون هیچ یک از این دو امپراتوری بیش از یک نسل دوام نیاورد، ذکر این مطلب شایسته است که موقعیّت طبیعی منطقه یکی از عوامل تجزیه سیاسی بود. چین وضعیتی متفاوت با هند داشت.

در اواخر سده سوم پیش از میلاد، حکومتهای متعددّی که درّه رودخانه زرد ر بین خود تقسیم کرده بودند، توسّط شی هوانگ تی ، نخستنی امپراتور، گرد هم آمدند و از آن پس اتّحاد حاکم بود. مقیاس بسیار عظیم است. در خلال دوران هان ، که از ۲۰۶ ق . م . تا ۲۲۰ میلادی ادامه یافت ، امپراتوری چین همیشه از نظر تعداد کاملاً برتر از روم نشان می داد: هنگامی که جمعیّت روم اندکی بیش از ۴۰ میلیون بود، چین دوران هان بیش از ۵۰ میلیون نفر جمعیّت داشت. در دنیایی با امپراتوریهای متعدّد ، مرتبه امپراتوری چین دیگر تقریباً عادّی به نظر می رسید ( تصویر ۲ ـ ۵ )

در سال ۲۲۰ میلادی، امپراتوری هان سقوط کرد و بربرها در ۴۱۰ میلادی ، رم را غارت کردند.

ویژگی مشترک در این دو رویداد ، مداخله قبایل چادر نشین مرکز آسیا ( هون ها، مغولها و ترکها ) بود. شمار این قبیل اقوام چادر نشین هرگز زیاد نبوده است ـ کمتر از ۵ میلیون نفر در زمانی که ما پیرامون آن بحث می کنیم ـ با وجود این، شیوه زندگی سخت، از آنها جنگجویانی چابکسوار ساخته بود و بدین ترتیب برخوردهای نظامی بسیار قویتری نسبت به آنچه با در نظر گرفتن تعداد آ‎نها پیش بینی می شد، به وجود آوردند. همین مسأله درباره عربها نیز صادق بود. فقط حدود ۲۰% از ۵ میلیون سکنه شبه جزیره عربستان، چادرنشینان صحرا گرد بودند، امّا همین کافی بود تا تیغ تیزی به دست لشکریان عرب که الهام گرفته از تعالیم حضرت محمّد ( ص ) بودند، بدهد تا در سده هفتم میلادی بر امپراتوریهای بیزانس ( روم شرقی )  و ایران فایق آیند. حدود ۸۰۰ میلادی عربها حاکمان امپراتوری بودند که تمامی خاور  نزدیک به انضمام اسپانیا، مغرب و مصر در غرب و بخشی از آسیای مرکزی و پاکستان کنونی در شرق را شامل می شد.

خلافت ـ چنانکه امپراتوری عرب بدین نام شناخته می شود ـ بسیار با نفوذ بود، به طوری که در دوران اوج خود ۳۰ میلیون نفر تابع این حکومت بودند. با وجود این ، دستاورد واقعی عربها تأسیس این امپراتوری دنیوی نبود، بکله اثبات این امر بود که ، اسلام به مثابه فرهنگ حاکم بر خاور نزدیک به شمار می آید. با در نظر گرفتن ارقام به تنهایی، خلافت عربها همواره شمار کمتری از امپراتوری چین داشت ـ به طوری که در تجسّم ، پس از امپراتوریهای ۵۰ میلیونی سوی ۱۰ و تانگ ۱۱ ( ۹۰۶ ـ ۵۸۱ ) قرار داشت. تفاوت نسبی فراینده خاور نزدیک کاملاً مشهود بود؛ زیرا به دنبال چین و هند که هر کدام حدود یک سوم جمعیّت آسیا راشامل می شدند، خاور نزدیک در سده هشتم میلادی با تفاوت فاحشی ( ۲۰ میلیون نفر جمعیت ـ کمی بیش از ۱۰% کلّ جمعیّت آسیا ) در رده سوم قرار داشت. با وجود این پیدایش اسلام، دوباره خاور نزدیک را از نظر رتبه فرهنگی در سطح جهانی در مرتبه خود قرار داد و از این جهت، جایگاه آن تا به امروز محفوظ مانده است.

آسیا، در دوران پیشرفت در سده های میانه، از افزایش بسیار بالاتری در جمعیت برخوردار شد: ۱۰% افزایش در سده نهم میلادی، ۱۰% در سده دهم ، ۲۵% در سده یازدهم و ـ سپس با کاهشی مشخّص ـ اندکی کمتر از ۱۰% در سده دوازدهم. این رشد، به طور مطلق ، جمعیّت کلّ قاره را به بیش از ۲۵۰ میلیون رساند. نمودار ، در این زمان ، کاستی را نشان می دهد؛ حدود ۱۳۰۰ میلادی جمع کل به ۲۳۰ میلیون کاهش و در ۱۴۰۰ تنها اندکی افزایش یافت.

این دگرگونی در رشد جمعیت ، از نظر سیاسی بر ظور چنگیز خان، بنیانگذار امپراتوری مغول ، دلالت می کند. امپراتوری مغولها به مراتب بسیار در خور توجه تر از سایر امپراتوریهایی بود که به وسیله چادرنشینان مرکز آسیا به وجود آمده بود، چرا که این امپراتوری در حدود ۱۳۰۰ میلادی ـ آن هنگام که پهناورتر و مقتدرتر از همیشه بودـ تمامی سرزمین دنیای قدیم از روسیه اروپایی تا کره ، بانضمام اکثر خاور نزدیک و کلّ چین را شامل می شد. هنگامی که مغولها بر سراسر این سرزمین پهناور مسلّط شدند، جمعیّت تمام نواحی کاهش یافت، به طوری که هر کس گزارشهایی مبنی بر شیوه جنگ و کشتار مغولها خوانده باشد، جز این انتظاری ندارد. هر چند بویژه جمعیت روستایی پس از آن کشتارها به سرعت افزایش یافت، چرا تا پایان همان سده یا حتّی سده بعد افزایشی دیده نمی شود؟ عاملی که در مورد مغولها ـ فزون بر عواملی که در مورد اقوام دیگر نیز صادق بود ـ وجود داشت، عزم آنان بر نابودی کامل طبقه دهقانان ( تا آنجا که امکان داشت ) بود. زندگی چادرنشینی ( که شیوه زندگی قوم مغول بود ) از سوی دهقانانی که دائماً به مراتع تجاوز می کردند، مورد تهدید بود. مغولها نه تنها دهقانان را قتل عام کردند بلکه ساختار زیربنایی زندگی روستایی ، یعنی شبکه های آبیاری و شهرها و روستاهایی را که بازار و روستاهای اطراف محسوب می شدند، عامدانه نابود می کردند. سپس آنان موافقت کردند دهقانان گله هایشان را در ویرانه ها بچرانند . سقوط جمعیّت مدّت درازی طول کشید، زیرا در این مدّت ، انتقالی از زندگی پر تراکم کشاورزی به زندگی کم تراکم چوپانی صورت گرفت.

احتمالاً روی کار آمدن مغولها چندان هم خوفناک نبوده است، البتّه اگر قبل از آن افزایش شتابنده جمعیّت در سده های میانه رو به کاستی نگذاشته بود؛ در حقیقت شاید این واقعه ابداً رخ نمی داد ، اگر کاهشی درست در همان اوان در شرف وقوع نبود. با این حال، مغولها یقیناً این دوران را تا آنجا که ممکن بود به دورانی خونبار بدل ساختند و به احتمال زیاد آنها مسبّب این فاجعه بودند، چرا که کاهش رشد جمعیّت زمانی آغاز شد که دوران سلطه آنان فرا رسید ( تقریباً یک سده پیش از پایان افزایش شتابنده جمعیّت در اروپا ) و همچنان کاهش ادامه یفات ( در حالی که در آسیا سه سده به طول انجامید تا افزایش مجدّد جمعیّت به حدّ سابق برسد و زمان برای جبران کاهش در اروپا نصف این مدّت بود).

نخستین نشانه های آغاز افزایش مجدّد جمعیّت، در سده پانزدهم پدیدار شد. رشد جمعیّت در سده شانزدهم به رقم بی سابقه ای ( تا ۳۵% برای تمام این سده ) شتاب گرفت. در سده هفدهم، کاهشی ( هر چند تا ۱۰% که همچنان رقم بالایی در مقایسه با معیارهای معمول به شمار می آید ) بروز کرد. از آن زمان در هر سده رکورد جدیدی پدید آمد: سده هجدهم ۵۰% سده نوزدهم ۵۵% و سده بیستم دست کم ۲۰۰% . سده بیستم با این رقم بسیار بالا، نباید ما را از توجّه به ارقام چهار سده پیشین باز دارد. چهار سده ای که آسیا، دور از به اصطلاح بیداری توسّط استعمار اروپایی، انقلاب جمعیّت نگاری خود را به وجود آورد. مسلماً هر گاه در این باره بیاندیشید، جز این انتظار ندارید. به استثنای بریتانیا در هند ، اروپاییان تا تحوّل در سده نوزدهم، فعالیّت خاصّی جز در قاره  خود نداشتند و از نظر جمعیت نگاری، آنان به کار مفیدی برای بهبود ارتباطها و یا پدید آوردن طرحهای جدید آبرسانی تا پایان سده اقدام نکردند؛ تغییر مطلوب آسیا، سده های پیش از آن صورت گرفته بود.

دلایل خاصّی برای این میزان فزاینده ترقّی ( با درصد بالا ) وجود ندارد؛ امّا به نظر می آید که رشد جمعیّت دقیقاً به همین ترتیب صورت گرفت. اساس این امر می تواند تمایل مطلوبی باشد که مدّت درازی در جهت به دست آوردن تکنولوژی وجود داشت. آنچه یادآوری آن بجاست، این است که سیر قهقرایی آسیا در مقابل اروپا بطور مشخصّی نمود پیدا کرده است. دو پیشرفت تکنیکی مهّم در سده پانزدهم، ساخت سلاح گرم و کشتیهای بادبانی اقیانوس پیما بود؛ البّته چینی ها همانند اروپاییان با این دو اختراع آشنایی داشتند و فقط پس از ۱۵۰۰ میلادی از اروپاییان عقب ماندند. با وجود این، حتّی همان وقت چینی ها و سایر آسیایی ها ، همچنان تکنولوژی خود را بهبود بخشیدند، امّا این مهم رابا سرعتی که اروپاییان دنبال می کردند به انجام نرساندند.

آنچه ذکر شد از تأخیر پیدایش جمعیت نگاری در آسیا حکایت می کند . این تحوّل در مرحله مدرنیزه شدن به وجود آمد، آن هنگام که میزان مرگ و میر بسرعت رو به کاستی گذارد و چون کاهش همانند، در میزان زاد و ولد بعدها به وقوع پیوست ، میزان افزایش به شکل خاصّی تقویت شد: این واقعه در ارواپ در سده نوزدهم رخ داد، یعنی هنگامی که رشد جمعیت از ۱۰۰ % ( در برابر ۵۰% در سده هجدهم ) فراتر رفت: در آسیا، این افزایش خاصّ تا این سده در حالی روی نداد که میزان رشد تقریباً به همان میزان رشد در اروپای یک صد سالب پیش بود.

رشد جمعیّت در مناطق مختلف آسیا  ( برای تقسیمات منطقه ای نگاه کنید به تصویر ۲ـ۶ ) یکسان نیست. تا ۱۹۰۰ میلادی، خاور نزدیک همچنان به رشد کم خود ادامه داد: در دوره های استبدادی ، گر چه جمعیّت خاور نزدیک از ۲۱ میلیون به ۴۷ میلیون  ( بیش از دو برابر ) افزایش یافت، سهم آن در کلّ آسیا به ۵۰% کاهش یافت. در این سده ( در واقع ۱۹۵۰ میلادی ) تنها جهان اسلام است که میزان بیشتری را در نمودار نشان می دهد . درحال حاضر ، میزان رشد جمعیت بالاست ـ و به عقیده  برخی بسیار بالا ـ و رقم فعلی ۱۵۵ میلیون نشانگر ۷%  از کلّ جمعیّت آسیا است؛ این رقم نشانه نوعی بهبود است نسبت به آنچه این منطقه در ۱۵۰۰ میلادی دارا بود.

این سخن بدان معنا نیست که خاور نزدیک تا بازیابی رتبه ای که مدّتهای درازی به عنوان سوّمین منطقه پر جمعیّت  آسیا دارا بود ـ و در ابتدای سده شانزدهم میلادی آن را از دست داد ـ فاصله چندانی ندارد، زیرا ژاپن به مثابه مرکز عمده پرجمعیتی ظهور کرده است. تاریخ ژاپن تقریباً عکس تاریخ خاور نزدیک است، چون ژاپن تنها کشور آسیایی است که در آن تقریباً مرحله کامل مدرنیزه شدن، با رشد سریع به چشم می خورد؛ این مرحله رشد، تثبیت مجدّد موقعیّت سیاسی ـ اجتماعی را به دنبال داشت. انتظار می رود که از هم اکنون تا پایان سده حاضر، فقط ۱۰% بر جمعیت ۱۱۲ میلیونی فعلی ژاپن افزوده شود و پس از آن میزان رشد تا صفر کاهش خواهد یافت.

ژاپن و کره اکنون چهارمین منطقه پرجمعیت راتشکیل می دهند. این منطقه مقام سوّمی را در حدود ۱۸۵۰ به منطقه جنوب شرقی آسیا واگذار کرده و احتمالاً بزودی گامی دیگر به پس می رود. زیرا خاور نزدیک با اختلاف کمی بلافاصله در مقام بعدی است و خیلی زود جلو خواهد افتاد. رتبه سوّمی منطقه جنوب شرقی آسیا دست نایافتنی می نماید. در تمامی عصر جدید رشد در این منطقه از بالاترین میزان در جهان برخوردار بوده است و جمعیّت کنونی ۳۱۹ میلیونی آن بیش از مجموع جمعیّت فعلی چهارمین منطقه ( ژاپن و کره ) و پنجمین منطقه ( خاور نزدیک ) است. بعلاوه این منطقه هنوز کاملاً مدرنیزه نشده است ـ مرحله ای که معمولاً با بالاترین میزان رشد در تمامی مناطق همراه است.

در مورد دو غول آسیا ( چین وشبه قاره هند ) نیز وضعیت بدین گونه است . به احتمال زیاد شبه قاره هند در حال حاضر از چین خاصّ پرجمعیت تر است ـ ارقام تخمینی ما ۷۷۵ میلیون هندی را در برابر ۷۲۰ میلیون چینی نشان می دهد ـ گر چه جمعیّت چین به سادگی می توانست با آن برابری کند و برخی تخمین ها آنها راجلوتر نشان می دهد. با وجود این، بی گمان می توان گفت که زاد و ولد هندیان بیشتر است و تا پایان این سده از نظر تعداد بیشتر خواهند بود ( با تخمین ما ۰۰۰/۲۴۰/۱ نفر شبه قاره هند و ۰۰۰/۰۲۰/۱ نفر در چین خاص ) . این تخمین بدین معنا نیس که چین مقام خود را به عنوان بزرگترین واحد سیاسی جهان را از دست خواهد داد، زیرا مناطق برون مرزی اش ۱۶۵ میلیون دیگر را به جمع کل جمهوری در سال ۲۰۰۰ میلادی خواهند افزود و انظار می رود که تایوان با کمی بیش از ۲۰ میلیون نفر تا آن زمان مجدّدا تحت کنترل سرزمین اصلی چین قرار گیرد. در پایان سده جمهوری چین با این افزایشها جمعیّتی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیون نفر خواهد داشت. در مقایسه، به جرأت می توان گفت که جمعیت ۱۲۴۰ میلیون نفری شبه قاره هند کیه بین هندوستان ، پاکستان ، بنگلادش ، نپال و سریلانکا تقسیم می شود، جمعیت جمهوری هندوستان به تنهایی یقیناً بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۱ نفر خواهد بود.

بنا بر آنچه ذکر شد ، دورنمای جمعیت آسیا، تیره است. قاره هند ( با سابقه مقام سوّمی سنتی در جمع کل قارّه ) همچنان در فقر شدید باقی خواهد ماند، زیرا در این سرزمین ، انفجار جمعیّت در روستاها دیده می شود؛ به طوری که از رؤیاهای یک زندگی متفاوت خبر نیست. چینی ها، با نزدیک بودن به مقام سوّمی و برابری از لحاظ جمعیت روستایی، ممکن است قادر به بر هم زدن این توازن فرضی باشند؛ چون دولت کمونیستی تشکیلات و سازمان اجتماعی برای انتقال مهارتها و نظرات جدید به روستاییان را داراست. با وجود این، چین یقیناً تا آن اندازه صنعتی نشده است که بتواند در آنجا کاهشی خود به خود  را در میزان تولّد انتظار داشت، آیا می توان انتظار داشت که روش چینیها موفقیت آمیز باشد؟ باید منتظر ماند و دید. مناطق برخوردار از لطف طبیعت خاور نزدیک با منابع عظیم نفتی ، و جنوب شرقی آسیا که هنوز نسبتاً توسعه نیافته است آینده ای بالقّوه روشنتر در پیش رو دارند که البتّه با میزان رشدی که جمعیت این دو منطقه را هر نسل دو برابر می کند، دستیابی به آن مبهم به نظر می رسد. فقط ژاپنی ها رشد جمعیت نگاری خود را واقعاً تحت کنترل گرفته اند و بخش کوچکی از جمعیّت کلّ کنونی در منطقه راتشکیل می دهند.

آفریقا : بررسی کلّی

۰۰۰/۰۰۰/۳۰ کیلومتر مربع ( حدود ۰۰۰/۰۰۰/۹ کیلومتر مربع آن صحراست )

شمال افریقا همواره به مناطق مدیترانه ای تعلّق داشته است. ساکنان آن یعنی بربرها و مصریها از نژاد سفید هستند و تاریخ آن بخشی از فرهنگ پیچیده اروپا ـ خاور نزدیک است. جنوب صحرا، در آن جا که عربها آن را « بلاد السودان »، سرزمین سیاهان ، می نامند قرار گرفته است ـ دنیایی کاملاً متفاوت ، با فرهنگ و قوم نگاری بر همگن. تا دوران کنونی، ارتباط بین افریقای نیمه صحرایی و دیگر سرزمینهای دنیای قدیم بسیار محدود بود . پیشینه تاریخی افریقای سیاه به روش خود و در زمان خود آشکار شد.

امروزه « سیاه » تقریباً معادل « نگرو » است، امّا از نظر نژادی منطقه نیمه صحرایی به چهار نژاد سیاه کاملاً متفاوت تقسیم می شود: نگروها ( سیاه پوستان )، نیل صحرایی ها، پیگمه ها و بوشمن ها ( بیشه نشینها ). از نظر جغرافیایی ، این تقسیم به طور کلّی یکسان است . نگروها در سرزمینهای بیشه ای و جنگلی غرب ـ نیل ـ صحرایی ها در سودان کنونی و ساحل، واقع در جنوب منطقه پست صحرا، پیگمه ها در جنگل گرمسیری باران خیز حوضه رود زئیر ( کنگو ) زندگی می کنند و بوشمن ها در امتداد شرقی و جنوبی افریقا جای دارند. علاوه بر این چهار گروه مردم سیاه پوست و سفید پوست شمال، افریقا دارای گروه نژادی پنجم دیگری، در بین مردم کوشی اتیوپی وشاخ آفریقاست . از لحاظ تقسیم بندی زیان شناختی حامی، افراد متعلّق به نژاد سفید همانند بربرها و مصریها، بیشتر سیاه پوست هستند تا سفید که امروزه به نظر می رسند و در حالی که تمایز جغرافیایی بین شمال و افریقای نیمه صحرایی ، در این بخش از افریقا نسبت به دیگر مناطق کمتر بارز است، منطقی به نطر می رسد که کوشی ها را به عنوان واسطه ای در مفهوم نژادی و جغرافیایی بپنداریم. از این رو ، بطور کلّی ما با پنج گروه مواجه هستیم که قاره افریقا بین آنان در دوران پس از یخبندان و پیش از عصر کشاورزی تقسیم شد. بدین ترتیب می توانیم جمعیت آنان را در طول این دورانها تخمین بزنیم:

بربرها و مصریها                               ۰۰۰/۱۰۰ نفر

کوشی ها                                               ۰۰۰/۱۰۰ نفر

نیل ـ صحرایی ها                                      ۰۰۰/۲۵۰ نفر

نگروها                                                   ۰۰۰/۲۵۰ نفر

پیگمه ها                                                ۰۰۰/۲۰۰ نفر

بوشمن ها                                              ۰۰۰/۳۵۰ نفر

۰۰۰/۲۵۰/۱ نفر

تقریباً در حدود هزاره هفتم پیش از میلاد ، کشاورزی از طریق خاورمیانه، به افریقا راه یافت. ورود کشاورزی از راه ارتباط خشکی قاره افریقا با خاورمیانه ، بدین مفهوم است که نخستین کروش افریقایی که انقلاب نوسنگی را تجربه کرد، مصر بود؛ این رویداد همچنین نشان دهنده آن است که مصر در کناره باریکه خشکی که آب نیل سفلا آن را فرا  می گرفت، قرار داشت. تراکم جمعیت افریقا که در ابتدا به بالاتر از میزان اندک، یعنی همان ویژگیهای توسعه بشری در مرحله شکار و جمع آوری غذا، افزایش یافت ـ در سطح محدود ۰۱/۰ تا ۱/۰ در هر کیلومتر مربع  ـ به یک و یا بیش از آن در هر کیلومتر مربع رسید. در حقیقت جمعیت مصر بزودی بیش از این مقدار شد، علت آن بود که در مصر ریزش باران قابل اعتماد نبود و کشاورزی بر پایه آبیاری  استوار بود، شیوه ای که جمعیت زیاد نیاز داشت و بدان نیز تداوم یافت. تراکم کلّی جمعیت جامعه های معاصر در اروپا، در طول هزاران سال از ۱ یا ۲ نفر در هر کیلومتر مربع به ۳ یا ۴ نفر رسید؛ حال آنکه تراکم جمعیت مصریها در سرزمینهای مسکونی، در سده آغازین هزاره چهارم پس از میلاد، ۱۰ نفر در هر کیلومتر مربع بود و تا ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد جمعیتی با تراکم تقریباً ۲۰ نفر در هر کیلومتر مربع در این کشور زندگی می کردند. این سطح جمعیت با جمعیت یک میلیون نفر در مصر مطابق است و مبنای جمعیت نگاوی برای پیدایش مصر به عنوان قلمرو حکومتی نخستین واحد سیاسی جهانی در مقیاس مهمّ را فراهم ساخت.

در این زمان، یعنی آغاز هزاره سوم پیش از میلاد، تفاوت جمعیت نگاری بین مصر و دیگر کشورهای افریقا وجود ندارد. از یک سو ما می دانیم که یک میلیون مصری در سواحل نیل اسکان داشتند و از سوی دیگر واقفیم که دسته های هم طایفه از شکارچیان در کناره چشم اندازهای گوناگون به صورتی بسیار متفرق پراکنده بودند و مجموع جمعیت آنها تنها به ۱ میلیون واندی بالغ می شد. در این زمان تقریباً نیمی از جمعیت افریقا در مصر زندگی می کردند ، آنان در مزارع خویش کشاورزی می پرداختند و از فروعون اطاعت می کردند.

در طول ۲۰۰۰ سال بعد، مصر به حفظ موقعیتی زراعتی و جمعیتی، پیشاپیش دیگر جامعه های افریقایی ادامه داد. تا ۱۰۰۰ ق . م . مجموع جمعیت افریقا به بیش از ۵/۶  میلیون نفر افزایش یافته بود و با وجود آن که ۳ میلیون نفر در کناره نیل سفلا می زیستند، سهم مصریها از جمعیت قاره تقریباً ۴۰% باقی ماند. تغییر مهمّ در الگوی جمعیت ، تقویت نسبی موقعیتهای نگرو و نیل ـ صحرایی بود. نگروها در حال پیمودن نخستین گامها به سوی توسعه کشاورزی صحیح بودند و موفقیتهای آنها در این راه با افزایشی در تعدادشان به مجموع ۱ میلیون نفر ثبت شده است. موقعیت نیل ـ صحرایی ها حتی بهتر از آنان بود، امّا پس از آن شیوه روستانشینی که نشانه بارز توسعه آنان بود، بیش از آن که متمرکز باشد، پراکنده و در همه جا گسترده بود. آنان به حداکثر میزان جمعیت دست یافتند وتعداد مجموع آنان به سرعت بیش از نگروهای ثابت و خانه نشین افزایش یافت. پیگمه ها و بوشمن ها که هیچ پیشرفتی در رسوم دوران میانه سنگی نداشتند، بیش از دو گروه دیگر عقب ماندند و در نتیجه جمعیت آنان ثابت باقی ماند.

در سده های میانی هزاره پایانی پیش از میلاد  دو دسته جدید از مردم، در افریقا پدید آمدند: فنیقیها ( لبنانیها ) که تونس  و تریپولی را به تصّرف خود درآوردند و یونانیها که در سیرنایکا ( قیروان ) اسکان یافتند. ورود تازه واردها، برای نخستین بار، افریقای شمالی در غرب مصر را در جامعه مدیترانه ای جای داد. رواج شیوه های آگاهانه فن کشاورزی توسط آنان در خاورمیانه پدیدار شد و در پی آن جمعیت یونانیها بسرعت افزایش یافت. تا سده سوم پیش از میلاد، کارتاژ، پایتخت فنیقیه جدید، تقریباً تونس کنونی ، به یکی از شهرهای بزرگ جهان باستان تبدیل شده بود و به صورت قدرتی در آمده بود که قادر بود نزاع با روم بر سر استیلابر مدیترانه غربی بود. کارتاژ در این ستیزها شکست  خورد ـ در حقیقت نیز می توانست انتظار داشته باشد که تا زمانی که جمعیت امپراتوریش در سطح ۵/۱ میلیون نفر (نیمی در افریقای شمالی و نیمی در اسپانیا ) در مقایسه با جمعیت ۵ میلیون نفری ایتالیای روم باقی مانده بود به پیروزی دست یابد. امّا هر چند رومیان پیروز، به وسیله با خاک یکسان کردن شهر شکست خورده که سرانجام بار دیگر آن را بنا کردند، کینه هایشان را فرو نشاندند، ولی این کشست کا تاژ را به پایتخت ایالت رومیان افریقا تبدیل کرد. در ۲۰۰ م . الجزایر و تونس جمعیت دهقانی در حال پیشرفتی را دارا بود؛ شیوه زندگی چادرنشینی به قبایل حاشیه صحرا محدود می شد ومجموع جمعیت آنها تقریباً ۴ میلیون نفر بود. باید به این رقم ۰۰۰/۵۰۰ نفر جمعیت لیبی و ۵ میلیون نفر جمعیت مصر را افزوده و از آن ۰۰۰/۵۰۰ نفر برای جمعیت چادرنشینان وحشی کاست. تعداد جمعیت نهایی ایالتهای رومی افریقای شمالی ۹ میلیون نفر بود. این رقم، تقریباً نیمی از مجموع جمعیت ۲۰ میلیونی تمام افریقاست.

پرتو تمدّن مدیترانه، هیچ گاه در درون افریقا به بخشهای بسیار دور گسترش نیافت. در ورای مرزهای روم، تنها حکومتهایی که توسط یک جغرافی دان دوره باستان بر روی نقشه به ثبت رسیده است، قلمروهای پادشاهی اکسوم ( اریتره ) و نوبه ( در سودان ۹ ) است. نخبگان فرمانروای این دو سرزمین کوچک، توانایی خواندن و نوشتن را داشتند و همین آنها را قادر می ساخت گاه گاهی سفیرانی به دریار امپراتوری اعزام کنند و نیز نامه های افتخار آمیزی که پیامد آن آمدن مبلّغان مسیحی بود، دریافت دارند.

این بدین مفهوم نیست که باور داریم در افریقای سیاه هیچ اتفاقی به وقوع نپیوست. نگروها در حال تحوّل بودند ویکی از مهمترین دگرگونیهای افریقا در راه بود. از میان ۵ میلیون نگرویی زنده در ۲۰۰ م ، تقریباً ۲ میلیون نفر در بیرون از وطن سنتی خود ـ واقع در نواحی مستعمراتی استوائیه ، و زئیر و افریقای شرقی می زیستند. مهاجرت، به مثابه نفوذی تجربی به سوی شرق از نیجریه در درون کامرون در آخرین هزاره پیش از میلاد آغاز شد. این مهاجرتها به تحرّکی در سده های پایانی پیش از میلاد هنگامی که پیشوای نگرو به سوی شرق در کناره مناطقی که اکنون شامل جمهوری افریقای مرکزی، زئیر شمالی و اوگانداست حرکت کرد. منجر شد، سرانجام تقریباً پیش از ۵۰۰ م . نگروها به ساحل شرقی قاره رسیدند. مالکان شیوه های صنعتی عصر آهن و زراعت تولید بر ساکنان اوّلیه و بومیان برتری یافتند، علّت آن بود که هیچ مخالفت در خور توجهی در مقابل پیشرفت آنان وجود نداشت. پیگمه ها در عمق جنگلهایشان عقب نشستند و بوشمن ها به سوی جنوب عقب رفتند . چشم انداز نژادی افریقای نیمه صحرایی تقریباً به طور کامل به نگروها تعلق گرفت، زیرا توسعه تمام سرزمینهای که به تازگی بدان دست یافته بودند، بسیار سریع شده بود، سرزمینهایی که توسط نگروهای صحبت کننده به نوعی زیان مشابه بازبان بانتو مورد اسکان قرار گرفت.

نیل  ـ صحرایی ها در برابر پیشرفت نگروها به ستیز برخاستند و در حقیقت محدوده شمالی مردمان بانتوزیان به سوی جنوب عقب نشستند . معبرهای قاره ، از غرب به شرق منعکس کننده فشار چوپانیان نیل ـ صحرایی است. بیرون کردن نیل ـ صحرایی ها از جنوب سودان که به مفهوم آغاز حرکت نگروها به سوی شرق است، در افریقای شرقی بهتر به نتیجه رسید. جایی که زمینه برای اعمال شیوه روستایی مساعد بود. قبایل مشهور پرورش دهنده گاو همچون ماسایی کینا وتوتسی رواندا و بوروندی ، جریانهای متفاوتی را در این جریان مخالف نیل ـ صحرایی که تا آمدن مردم جدید به درون منطقه تا آغاز دوران استعمار ادامه یافت، نشان می دهد.

ما در زمان بسیار به پیش رفتیم. در آغاز سده سوم ، حاکمیت نگروی افریقای نیمه صحرایی پیش از آن که به دست آید، از پیش خبر دادره شده بود. با نگاهی به تمام قاره، درمی یابیم که تراکم جمعیت هنوز هم در شمال نسبت به جنوب صحرا بیشتر بود.

بحرانهای نظامی و اقتصادی که درنیمه دوم سده سوم بر دنیای روم ضربه ای سخت وارد ساخت، سرآغاز پایان این وضعیت بود. جمعیت افریقای شمالی همانند تمامی دیگر جمعیتهای محلّی در درون امپراتوری روم شروع به کاهش گذاشت و سقوط تعداد جمعیت برای پیش از چهار سده ادامه یافت. این رقم، تنها هنگامی که تعداد جمعیت پایین تر از دو سوم عدد نهایی بود، کاهش یافت ( ۶ میلیون نفر در ۶۰۰ م . در مقابل ۵/۹ میلیون نفر در ۲۰۰ م . ) در طول همین دوران ، می توان پنداشت که جمعیت نیمه صحرایی از کمتر از ۹ میلیون نفر به حدود ۱۳ میلیون افزایش یافته است. تغییر درمرکز کشش قاره افریقا که این ارقام نشان دهنده آن است، قابل توجه می نماید. چه ارقام مربوط به شاخ افریقا ( ۱ میلیون نفر در ۲۰۰ م . و ۵/۱ میلیون نفر در ۶۰۰ م . ) به مجموع جمعیت افریقای شمالی افزوده شود ۰ روندی که می تواند از نظر فرهنگی مورد تأیید قرار گیرد ) و یا همان طور که عاقلانه تر به نظر می رسد، در دسته ای جداگانه مورد بررسی قرار گیرد این موضوع از اهمیت کمی برخوردار است.

استیلای عربها در سده هفتم میلاد، فصلی جدید و درخشان در تاریخ افریقای شمالی گشود. در بیشتر طول سده هشتم، مغرب ، لیبی و مصر خواهان دستیابی به ایالتهای خلیفه بودند و جامعه باستانی در حال نابودی منطقه، دگرگون شد و با پذیرش اسلام توانی دوباره یافت. میزان جمعیت بار دیگر افزایش یافت و تا ۱۰۰۰ م . اندک اندک به بالاتر از بیشترین حدّ دوره باستان رسید. نسبت غیر ثابت میزان جمعیت مغرب ، لیبی و مصر بار دیگر به سرعت به ۵/۸ میلیون نفر کاهش یافت و در همین تعداد باقی ماند. نسبت نیمه صحراییها ۱ به ۳ ( تا ۱۲۰۰ذ م . ) و سپس تا ۱ به ۴ ( تا ۱۴۰۰ م . ) کاسته شد .

گسترش اسلام به سرزمینهای جنوب صحرا، حاکی از آن است که این منطقه بیابانی همچون گذشته به مانند سدّی نبود. با رواج شتر در دوران باستان ، بربرها همواره به سفرهای خود اطمینان بیشتری نشان می دادند. تا سده سیزدهم ، آنان به طور منظم از سیجیل ماسا در بخش جنوبی کوههای اطلس به تیمبوکتو واقع در نیجر می رفتند و باز می گشتند و سپس بزودی آنان استفاده از مسیری موازی بین تریپولی و دریاچه چادر را آغاز کردند. در همین زمان دریانوردان عرب از راه دریا به ساحل شرقی پا گذاشتند و موفق شدند صحرا را از طرف خارجی در نوردند و زنجیره ای از مراکز تجاری که تا به سرزمین دور دست جنوب موزامبیک امتداد می یافت. تشکیل دهند ( تصویر۳ ـ ۵ )  . این مسیرها ـ و دو مسیری که برای دنیای قدیم شناخته شده بود، یعنی مسیر رود نیل و دریای سرخ به نوبه وارتیره ـ همگی توسط عربها استفاده می شد و در طول قرون وسطی ، آمد و شد بردگان سیاه که در مسیری کوچک ونامنظم با غلبه مصریهای نوبیا در هزاره دوم پیش از میلاد آغاز شده بود، به جریانی ثابت و  یکنواخت تبدیل شد. تعداد این بردگان اندک بود. هیچ یک از پنج مسیر عربی که در تصویر ۳ـ۵ نشان داده شده است ، نمی توانست گنجایش سالانه بیش از ۱۰۰۰ نفر را  داشته باشد و میانگین عملی که به دست آمده است ، باید کمتر از این تعداد باشد، این رقم برای تمام پنج مسیر تقریباً ۱۰۰۰ نفر است و هیچ مفهومی عددی مربوط به جمعیت ۳۰ میلیونی نیمه صحراییها ندارد.

در نیمه دوم سده ۱۵ میلادی، دو رویدادی که به وقوع پیوست موجب تحوّلی در تجارت برده شد: پرتغالیها مسیری را در بالای ساحل غربی گشودند که ارتباط مستقیم اروپا را با افریقای سیاه برقرار کرد و کریستف کلمب قاره امریکا را کشف کرد. در حالی که استعمار امریکاییان تداوم می یافت، تقاضا برای کاربردگان ، در ورای هر رویدادی که پیش ازابن رخ داده بود، افزایش یافت و همین حال جمعیت بومی سرخپوستان امریکا در زیر فشار شکست، بیماری و وحشیگری که بر آنان تحمیل گردید، له شدند؛ از این رو تنها راه برای انجام این تقاضا، ورود بردگان سیاه پوست بود. تعدادی که از افریقا از طریق اقیانوس اطلس با کشتی حمل شدند از تعداد نسبتاً اندک ۱۰۰۰ نفر در یک سال، در آغاز سده ۱۶ ، به حد متوسط سالانه ۵۰۰۰ تا پایان این سده افزایش یافت. و سرانجام تعداد افرادی که حمل می شدند بین سالهای ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰ م .، سالانه به حدود ۰۰۰/۷۵ نفر رسید. تعداد سیاهانی که از گذرگاه میانی بین افریقا و امریکا ـ سفری به درازی ماهها از طریق اقیانوس اطلس، در شرایط فشردگی جمعیت و وحشت از مرگ و میر با حدّ متوسط ۱۵% ـ اعزام شدند، تا ۱۸۰۰ م .، تقریباً ۱۰ میلیون نفر بود. بدین ترتیب گسترش تجارت برده جدا از ۱۰ میلیون نفری که در طول سده ۱۸ برکشتی  سوار شدند، ۸ میلیون نفر بود.

تأثیرات جمعیت نگاری تجارت برده در اقیانوس اطلس پیش از این بحث شده است. محاسبات ساده نشان می دهد که این تجارت، تنها در سده هجدهم که هیچ موردی در دست نیست بر سطح جممعیت افریقا تأثیری مباین گذاشته است و حتی پس از آن به سختی بر بیش از میزان کند افزایش مجموع جمعیت نیمه صحرایی اثر کرده باشد، در حدود ۵۰ میلیون نفر بود. در حقیقت این نکته قابل بحث است که در جامعه ای که تعداد افراد زیاد آن بر منابع، فشار بسیار سختی می آورند و مرگ و میر بسیار زیاد است تلفات می تواند به سرعت جبران شود. علّت آن است که تجارت برده، حتی در بیشترین سطح آن ، هیچ تأثیر عمده ای بر تعداد افریقاییها نداشت. برخی نیز  پا را از فراتر گذاشته اند.

آنان می گویند هر نوع فعالیّت تجاری بهتر از هیچ است و رایج شدن نشاسته کاسا و ( مانیوک ) و ذرّت و تداوم آن در سده شانزدهم نوع غذایی بومی را ثابت می کند و نیز اینکه رشد جمعیت عملاً در طول اوج تجارت برده، شتاب بیشتری یافت. مشکل به نظر می رسد که به نتایج مثبتی دست یابیم ، بویژه آن که ما هیچ آگاهی درباره تمامی عواملی که موجب شد ارتباط با اروپا ، بیماریها و غذاهای جدید به همراه آورد، نداریم . به نظر می رسد که نتیجه بی طرفانه این است که تجارت برده اقیانوس اطلس، از اهمیت زیادی برای جمعیت نگاری قاره امریکا برخوردار بود وهیچ اهمیتی کمّی ثابت، برای افریقا نداشت.

در اواخر سده ۱۸ م .، باورهای اروپاییها در مقابل برده داری تغییر کرد. در اوایل سده نوزدهم تجارت برده ممنوع شد و در نیمه دوم این سده، ممنوعیت به اجرا درآمد. مسیرهایی که برای طولانی ترین این سوداگریها ثابت ماند. همان مسیرهای عربی در کناره صحرا و ساحل شرقی بود که عملاً توسعه یافت ( تصویر ۳ـ۷) . میزان صدور سالانه ۰۰۰/۲۰ برده در بعضی از این مسیرها حفظ شد و مبلّغان ضد برده برداری درباره مناطقی با اندکی تراکم جمعیت در تمام طول نیمه شرقی افریقا صحبت کردند. امّا این مرحله نهایی از تجارت برگان، برای آنکه تاثیری بر جای گذارد ، دیرپای نبود. تا اواخر دهه ۱۸۷۰ ، آمدو شد تا سطحی ناچیز کاهش یافته بود و اروپاییها به علّت ریشه کن کردن تجارتی که فسادی آشکار بود، به خود می بالیدند . این مشکل است باور داریم که همانها تنها یک قرن پیش از این خود پر شور و حرارت ترین سردمداران این داد و ستد بودند.

توقّف تجارت برده تنها جنبه ای از رابطه فزاینده اروپاییها با افریقا در طول سده نوزدهم بود. کشف مناطق داخلی و پیدایش کشورهای تحت حمایت ومحدوده های نفود ، نشانه هایی گمراه کننده از این نوع روابط بودند . سرانجام در شتاب فعالیتهای دیپلماتیک و نظامی مشهور ب ه« تلاش برای افریقا » اروپاییها چون اربابانی به قاره پا گذاشتند. بریتانیا، پیشرفته ترین امپریالیست جهانی، به سهم شیر دست یافت . تا پایان سلطنت ملکه ویکتوریا ( ۱۹۰۱ م . ) ۵۰ میلیون افریقایی ـ تقریباً نیمی از مجموع ۱۱۰میلیون نفر ساکن قاره افریقا ـ به فهرست اتباع بریتانیا افزوده شده بود و در مقابل امپراتوری آلمان تنها ۱۰ میلیون نفر به دست آورد. آلمانها بزودی این تعداد را هم از دست دادند، چون در طول جنگ اوّل جهانی بریتانیا، فرانسه وبلژیک ، امپراتوری افریقایی آلمان را بین خود تقسیم کردند. در نتیجه ، سهم بریتانیا از ۵۰% گذشت و سهم فرانسه از کمتر از ۲۵% به بیش آن افزایش یافت . باقیمانده  جمعیت قاره افریقا بین بلژیک ( ۹% ) ، پرتغال ( ۶% ) و ایتالیا ( ۱% که با تصرف حبشه در سال ۱۹۳۵ به ۶% افزایش یافت ) تقسیم شد.

مهاجرت قابل مشاهده بود، امّا به هیچ وجه چهره ای از دوران استعمار به حساب نمی آمد.

موسولینی در تلاشی برای بوجود آوردن ایالت افریقای متعلّق به امپراتوری جدید روم، ۰۰۰/۱۰۰ ایتالیایی را در لیبی سکونت داد، امّا روند مهاجرت به داخل برای کمتر از این مقدار سازماندهی شد. جامعه های خارجی در مراکش، تونس و مصر از کشورهای اروپایی ساحل مدیترانه مهاجرت می کردند و نه از قدرتی اشغالگر . این گروههای قدرتمند بی ثبات، همواره از نظر تعداد جمعیت ، اندک بودند.

بیشترین تعداد خارجیها در مصر تنها به ۰۰۰/۲۰۰ نفر، در مراکش به ۰۰۰/۵۰۰ نفر و در تونس به ۰۰۰/۲۵۰ نفر بالغ شد. این اعداد همگی تا حدود صفر، در طول مدت کوتاهی که این کشورها در حال دست یافتن به استقلال بودند، کاهش یافت. جامعه ای که به تعداد انبوهی رسید ـ جامعه فرانسویان ساکن در الجزایر که دراوج شکوه خود در دهه ۱۹۵۰ قدرتی یک میلیونی محسوب می شد ـ پس از ستیزی نابود شد.

بیشتر افریقای نیمه صحرایی، از این تازه واردان سرزده، به دور ماند. تعداد کمی بریتانیایی در طول اوج قدرت امپراتوری ، در افریقای شرقی اسکان گزیدند، امّا آنان تقریباً همگی هنگامی که منطقه بار دیگر خود مختار شد ، آن را ترک کردند. هندیهایی که بریتانیاییها آنها را آورده بودند، تا این بخش از امپراتوری بریتانیا را در نوردند ، اغلب ماندگار شدند. در دهه ۱۹۶۰ م . تعداد آنان ۰۰۰/۴۰۰ نفر بود ، امّا از اوگاندا ۰۰۰/۱۰۰ نفر به خارج رفتند . در این زمان بریتانیاییها و هندیها نیز با تعداد بیشتری به درون افریقای جنوبی حرکت کردند. افریقای جنوبی که پیش از این شامل یک جمعیت قابل ملاحظه بوئر ( هلندی ) و رنگین پوست ( هلندی ـ هوتن توت ) بود، به منطقه ای در جنوب صحرا  که جمعیت در آن به صورتی سرتاسری سیاه پوست نبودند ، تبدیل شد. اکنون ۰۰۰/۱۰۰/۴ سفید پوست ۰۰۰/۷۵۰ آسیایی، ۰۰۰/۳۰۰/۲ رنگین پوست و ۱۸ میلیون سیاه پوست در اتحادیه افریقای جنوبی زندگی می کنند. قدرت سیاسی به طور کامل در دست جامعه سفید پوست است که بر آینده بی درنگ این جامعه اطمینان می بخشد. امّا در دراز مدّت حفظ این امتیاز انحصاری مشکل است و از آن آرزوهایی که از دست رفت تعداد مردم سفید پوست در افریقای جنوبی برآورد شدند. حکومت همانندی که توسط ۰۰۰/۲۰۰ مهاجر سفید پوست در روزیا تأسیس شد هم اکنون بسیار متزلزل است.

درصورتی که افریقای نیمه صحرایی احتمالاً مشکلات نژادی خود را تا پایان این سده با تبدیل شدن به جمعیت همجنس سیاه پوست حل کرده باشد، غیر متحمل به نظر می رسد که می توانسته است برای مشکل جمعیتی دیگر خود ـ میزان کنونی رشد انفجاری ـ راه حلّی یافته باشد. میزان افزایش جمعیت از ۲۵% در ربع اوّل این سده به ۴۵% در ربع دوم و ۱۰۰ %  در ربع سوم سرعتی شتابان یافته است . ارقام مشابه برای افزایش مطلق تعداد ۲۰ میلیون ، ۴۵ میلیون و ۱۴۰ میلیون نفر است. اگر میزان افزایش، بیش از آن مقداری باشد که در ربع چهارم حفظ شد، ۲۵۰ میلیون نفر دیگر به جمعیت افریقای نیمه صحرایی افزوده خواهند شد ـ چشم اندازی خوب برای منطقه ای که پیش از این با مشکلات شدید فقر و تنگدستی دست به گریبان بوده است.

افریقای سیاه از نظر تراکم ، با کثرت جمعیت مواجه نبود و به آسانی می تواند چندین برابر جمعیت کنونی را بپذیرد، چرا که اکنون هنوز هم در مرحله اوّلیه شهرنشینی بسر می برد. امّا دستیابی به یک رندگی بهتر برای مردم، به میزان سرمایه گذاری بستگی دارد که اکنون بسیار مشکل است آنان به منافع آن دست یابند و به نظر می رسد که غیر ممکن است تا مادامی که میزان افزایش جمعیت به صورت تصاعد هندسی باقی می ماند، دستیابی به این منافع تحقق یابد.

این امیدواری وجود دارد که در این منطقه و در هر جای دیگر افریقا، کاهش جمعیت در آینده ای نه چندان دور آغاز شود و نیز جمعیت قاره افریقا در سال ۲۰۰۰ ، کمتر از ۷۰۰ میلیون نفری باشد که بیش از آن انتظار می رود.

پایان سده پانزدهم، پایان این روند بود. تا آن هنگام ، مکزیک و پروبه پایگاهی فرهنگی دست یافته بودند که همپای خاورمیانه سال ۲۰۰۰ ق . م . بود و همان گونه که تصویر ۴ـ۳ نشان می دهد، تعداد جمعیت این دو کشور به میزان قابل مقایسه ای رسیده بود. اتباع امپراتوری آزتک، آخرین مردمان بیرحم جامعه امریکای میانه که مو را بر بدن راست می کردند به ۳ یا ۴ میلیون نفر بالغ می شدند و تعداد مردم امپراتوری اینکا، همانند پروییهای نوع دوست تر آنها ، بیش از این تعداد بودند. در آن سو و یا بین این دو امپراتوری ، در کناره مرز دریایی شرق ایالت متحده امریکا ، در کارائیب ، در مکزیک جنوبی و امریکای مرکزی ، در ونروئلا و کلمبیا به طور عمده گونه گون و یا نیمه کشاورز می زیستند که تعداد آنها که مجموعاً ۵ یا ۶ میلیون نفر بود به مجموع جمعیت تمامی قاره افزوده می شد. باید به این تعداد یابندگان غذا را افزود که در چشم اندازهای پهناور و خالی از سکونت غرب ایالات متحده و کانادا، جنگلهای برزیل و آبهای متروک آرژانتین زندگی می کردند. در مجموع با شمارش دسته اندکی از اسکیموهای حاشیه قطب شمال تا یاهگان تیرادلفوئگو یک میلیون نفر در این قاره زندگی می کرده اند.

قاره امریکا همواره با مردم و موفقیتهایش امروزه صدماتی دیده است ، از جایگاه خود تنزل یافته و تا حد زیادی توسط مشتی ماجراجوی  ظالم و بی باک آن سوی اقیانوس اطلس، ویران شده است.

نخستین تأثیر اروپاییها   مهلک بود. در مدّت یک سده پس از ورود کریستف کلمب به جزایر آنتیل، جمعیت قاره امریکا تا یکم پنجم کاهش یافت. با پذیرش این واقعیت که سرزمینها و جمعیتهای قابل توجهی در مقابل تاخت و تازهای بی تاثیر بر جای ماندند ( مثلاً بومیهای میلیونی شمال ریوگرانده ) این رویداد به یک کاهش میانگین تا حدود یک چهارم در منطقه اشغال شده، همراه با برخی کاهشهای مصیب جمعیتی نکوهش کنیم. خوی و وحشیگری، حرص و طمع و تعصب مذهبی از اسپانیاییها قربانیان معمولی ساخت، اما آنان احتمالاً در طول تصرف قاره امریکا، کمتر از تعدادی که آزتکها در جنگهای ۲۵ ساله سده پیشین کشته بودند، به قتل رساندند. در حقیقت قاتلان، امریکاییها و سرخپوستان امریکایی که هیچ مقاومتی در برابر اسپانیاییها نداشتند ، نبودند بلکه قاتلان اصلی، میکروبها و سرخپوستان امریکایی که هیچ مقاومتی در برابر اسپانیاییها نداشتند، نبودند بلکه قاتلان اصلی ، میکربها بودند. پیش از کریستف کلمب، آبله و سرخک ناشناخته بود و سرخپوستان امریکایی در برابر آنها مصونیت نداشتند. در طول سده ۱۶ م . سرایت دگربار این بیماریها به جمعیتهای بومی کشیده شد و مجدداً درافزایش جمعیت وقفه ای ایجاد کرد و تا پایان این دوران، تعادلی جدید برقرار شد. میزان جدید جمعیت به طور معمول در حدود سه چهارم ارقام جمعیت، پیش از ورود کلمب به امریکا بود، هر چند ایت تعداد می توانست بهتر و یا بدتر از آن باشد.

کارائب از جمله سرزمینهایی بود که روزگار را به بدی گذراند. این وضعیت، عمدتاً به این علت بود که جمعیت هر یک از جزایر، نسبتاً اندک بود و آنان به طور کامل در انزوا  بودند . تعداد آنان بسرعت به سطح کاملاً پایینی کاهش یافت، به طوری که بهبودی مشکل می نمود. در این زمان روند به بردگی گرفتن بومیان توسط اسپانیاییها و به کار گرفتن آنها تا حدّ هلاکت، احتمالاً عامل درخور توجه دیگری بود. در حالی که سبب فراگیری برای گسترش یافتن سریعتر و کشتن بیشتر می شد و در این حال در فرصت برای سازگار  کردن وقفه ای ایجاد می کرد، و بدین ترتیب موقعیت ریشه کن کردن را کاهش می داد. علت آن این است که نابودی، سرنوشتی بود که بومیان کارائیب با آن دست به گریبان بودند. تا نیمه سده هفدهم، آنان نژادی منقرض شده محسوب می شدند، یک جامعه قدرتمند ۰۰۰/۳۰۰ نفری که بسادگی نابود شدند.

بر این مبنا که تعداد مطلق مرگ و میر در منطقه اصلی قاره بسیار بیشتر بود، کاهش جمعیت از نظم ۵/۲ میلیون نفری برخوردار بود. امّا هر چند از بین رفتن مردم ناگوار بود، میزان جمعیت مصیبت زده به قدری بود که آنها را از نابودی محافظت کرد و تداوم وجود ریشه های بومی در بیشتر مناطق هرگز مایه تردید نبوده است. دو نیابت سلطنت که امپراتوری اسپانیا ـ امریکا را تشکیل داد، بر همان پایه های جمعیتی به سان امپراتوریهای آزتک و اینکا برپا شد. براستی این گزافه نخواهد بود اگر بگوییم که ساختار امریکای پس از کشف کلمب در نخستین سده آن توسط نمودار جمعیتی پیش از کلمب تعیین شد.

مدّتی طولانی به درازا کشیده نشد که اسپانیاییها و به همراه آنان بیماریهایشان به مناطق عمده تمرکز جمعیت راه یافتند. در ۱۵۱۸ م . کورتز به تنوچتیتلان ، پایتخت آزتکها هجوم آورد. سال بعد در حالی که آبله در بین مدافعان این شهر شیوع مهلکی یافته بود، وی آن جا را  خانه به خانه به تصرف خود درآورد. تنوچتیتلان به مکزیکویستی تبیدل شد و امپراتوری آزتک هسته اصلی حکومت نایب درآورد. تنوچتیتلان به مکزیکویستی تبدیل شد و امپراتوری آزتک هسته اصلی حکومت نایب سلطنتی اسپانیای نوین شد. امپراتوری اینکا تا ۱۵۳۲ دوام یافت و در این سال پیزارو به مرز شمالی این امپراتوری رسید. در این هنگام میکروبها قدم بر مردم چیره می شدند و بلای آبله تمامی منطقه آند رادر بر می گرفت . پیش از آن که پیزارو برای کشتاور به درون راه یابد، جمعیت منطقه کاهش یافته بود. سرنگونی امپراتوری اینکاها نشانه پیدایش حکومت نایب سلطنتی پرو بود. هر دو نیابت سلطنت مرزهایشان را گسترش دادند که شامل سرزمینهای مسکونی مجاور می شد. تا پایان سده ۱۶ میلادی، اتباع این دو حکومت به ۹ میلیون نفر رسید . در حالی که مجموع جمعیت قاره امریکا در این زمان به ۵/۱۱ میلیون نفر کاهش یافته بود، این رقم، تقریباً ۸۰% جمعیت قاره را در بر می گرفت.

در این هنگام پیشرفت اسپانیاییها متوقف شد. سرزمینهای باقی مانده بسیار کم جمعیت تر بودند تا بتوانند از حکومت حمایت کنند و تصرف نکردن آن هیچ خدشه ای بر ادعای ایبریها در مالکیت بر تمامی قاره وارد نکرد. هر چند دیگر قدرتهای اروپایی درصدد به رسمیت شناختن اسپانیا بر تمامی مناطق تحت حاکمیت خود بودند، از پذیرش حق حاکمیت این کشور بر بقیه سرزمینهای آن امتناع کردند. در نیمه نخست سده هفدهم، بریتانیا، فرانسه و هلند اقامتگاههایی در امریکا در مخالفت تحریم اسپانیاییها بر پا ساختند. مرحله دوم دوران استعمار امریکا آغاز شده بود.

با نگاهی به سهم اروپاییها تضادهایی به ذهن راه می یابند. در وهله نخست، داوطلبانه بودند این کوچها بود. بجز چند هزار محکوم بریتانیایی که در سده های ۱۷ و ۱۸ میلادی ، با تبعید ( به امریکا ) مجازات شدند، تمامی مهاجران به خواست خود به امریکا مهاجرت کردند. در وهله دوم، جریان عمده مهاجرت بیشتر مربوط به امریکای شمالی بود. از هر ۵ مهاجر، ۴ نفر در ایالات متحده امریکا یا کانادا به خشکی پا گذاشتند. نکته پایانی آن است که این روند مهاجرت بسیار کند آغاز شد. در حالی که تا ۱۸۰۰ میلادی بیش از سه چهارم از افریقائیهایی که وارد قاره امریکا شدند بدین سرزمین پای گذاشته بودند، تنها کمتر از ۳% از مهاجران، اروپایی بودند. مهاجرت بزرگ، حکایت روزگار اخیر است. ابتدا سالهای نخستین را از نظر می گذرانیم. در سده شانزدهم تغییر مکانها تنها در انحصار ایبریها بود ۰۰۰/۱۰۰ اسپانیایی در امپراتوری اسپانیا ـ امریکا و ۱۰۰۰۰ پرتغالی در برزیل سکونت کردند. در سده ۱۷ کشورهای کارائیب مهاجرت کردند و در این سرزمین بیشتر آنها در طول مدّت کوتاهی به علت تب و بیماری جان باختند. در همین زمان، ۱۰۰۰۰۰ نفر دیگر در کرانه های ساحلی اقیانوس اطلس در امریکای شمالی اقامت گزیدند. در این منطقه ، زندگی گر چه ناملایماتی داشت ولی مردم در سلامتی می زیستند و در نتیجه جامعه ای به وجود آمد که بزودی بشدت افزایش یافت. در ۱۷۰۰ م ، ۰۰۰/۳۰۰ مهاجر در امریکای شمالی زندگی می کردند که آن را می توان با ۱ میلیون سفید پوست در امریکای لاتین مقایسه کرد. تغییر مکان اصلی در آن سوی اقیانوس اطلس در این سده، به حدود ۰۰۰/۳۵۰ نفر بالغ شد، این بدین مفهوم است که مجموع متراکم از روزگار کریستف کلمب هنوز هم کمتر از ۰۰۰/۵۰۰ نفر بود.

ارقام عبور از اقیانوس اطلس با این نظم بسیار زیاد ، در طول سده هجدهم باقی ماند. امریکای شمالی ۰۰۰/۴۰۰ مهاجر دیگر را جذب کرد و این دوران با میزان جمعیت ۵/۴ میلیون سفید پوست پایان یافت. امریکای لاتین ۰۰۰/۲۰۰ مهاجر را پذیرفت و با تعداد کمتری سفید پوست ـ در حدود ۴ میلیون نفر ـ زندگی را سپری کرد  . این روند تا سالهای سده ۱۹ م . مناسب نبود و در این هنگام ، تراکم جمعیت شروع به تغییر کرد. هنگامی که این تحول صورت گرفت، از شدت بهتری برخوردار بود. میزان مهاجرت از حد متوسط کمتر از ۰۰۰/۱۰ نفر در طول یک سال، در آستانه دو دهه ( نخستین ) سده ۱۹ م .، به دو برابر این رقم در دهه ۱۸۲۰ افزایش یافت و سپس این روند به سوی تقریباً ۰۰۰/۱۰۰ نفر در اواخر دهه ۱۸۳۰ سیر صعودی یافت. این روند از این سطح هم فراتر رفت و پس از قحطی سالهای ۱۸۴۶ تا ۱۸۴۸ در ایرلند در دهه بعدی بر نیم میلیون نفر در سال ۱۸۵۴ آسیب رساند و هر چند این تعداد در طول دهه ۱۸۶۰ به زیر ۰۰۰/۲۰۰ نفر کاهش یافت، اما این سقوط زودگذر بود. در تمام طول آخرین ربع قرن نوزدهم، مهاجران غالباً کمتر از نیم میلیون نفر بودند. اوج مهاجرتها در دهه پیش از جنگ اوّل جهانی فرا رسید که در این هنگام میزان مهاجرت در هر سال بیش از یک میلیون نفر بود.

وقوع جنگ موجب کاهش شدیدی شد و کمی پس از پایان آن، ایالات متحده محدودیت سالانه مهاجرت ۰۰۰/۳۵۰ نفر خارجی را به قاره امریکا تحمیل کرد و بزودی این تعداد به ۱۶۰۰۰۰ نفر کاهش یافت. در خحالی که از هر ۵ نفر مهاجر پیش از جنگ ، ۴ نفر از آنها به ایالات متحده امریکا می رفتند و این کشور مقصد بلاواسطه و نهایی آنها بود، این امر به طور موثری درون ده قاره ای را به حدود۰۰۰/۳۰۰ نفر در سال رساند. این تعداد از آن زمان تاکنون میانگین مهاجرت بوده است.

در مهاجرت بزرگ، بین سالهای ۱۸۴۵ تا ۱۹۱۴ م .، ۴۱ میلیون نفر به قاره امریکا واردشدند. همگی آنها، به استثنای ۶ میلیون نفر از ایشان به شمال این قاره رفتند و از بین ۳۵ میلیون مهاجر به سوی شمال ، ۳۳ میلیون نفر در ایالات متحده اسکان یافتند. این درون دهی، با میزان فراوانی از افزایش طبیعی درهم آمیخت و سهم ایالات متحده امریکا را از مجموع ۴۰% جمعیت قاره امریکا به ۵۵% افزایش داد. احتمالاً آمار کامل از این هم چشمگیرتر می باشد. جمعیت جنوب ریوگرانده تقریباً ۳ برابر شد ( از ۳۰ میلیون نفر در سال ۱۸۴۵ به ۱۰۰ نفر در ۱۹۱۴ رسید )؛ جمعیت ایالات متحده امریکا ۵ برابر شد ( از ۲۰ میلیون نفر در سال ۱۸۴۵ به ۱۰۰ نفر در سال ۱۹۱۴ رسید ). تاثیر این رشد بر ساختار نژادی جمعیت قاره امریکا برجسته می نمود. ناحیه اروپایی نشین به بهای تضعیف بخشهای افریقایی و سرخ پوست نشن توسعه یافت ( تصویر ۴ ـ۷) .

رشد شگفت انگیز ایالات متحده امریکا در اواخر سده نوزدهم، این کشور را به قدرتمندترین ملت تبدیل کرده است. در طول سده بیستم، توسعه قدرت مادّی این کشور تداوم یافت.اما رشد جمعیت آن کند شده است. افزایش جمعیت امریکای لاتین شتاب بیشتری داشت. در نتیجه، تقسیم جمعیت بین امریکای شمالی ریوگرانده و جنوب آن، اکنون به سوی توزیع ۴۰ به ۶۰ که در آستانه مهاجرت بزرگ وجود داشت، کاهش یافته است. تا پایان سده بیستم، یعنی هنگامی که انتظار می رود جمعیت قاره امریکا به ۸۰۰ میلیون نفر برسد، تقسیم جمعیتی احتمالاً ۳۳ به ۶۶ است.

با صراحت می توان گفت که این بازگشت  واقعاً جنبه لاتینی ندارد، بلکه مربوط به سرخپوستان امرکا است. کشورهایی با بالاترین میزان افزایش ـ ۳۰% در هر سال و یا بیشتر در مقابلا ۱% اخیر ایالات متحده امریکا ـ آن کشورهایی هستند که جزء مهم سرخپوستان امریکایی را در جمعیتشان حفظ کرده اند. این کشورها عبارتند از: ونزوئلا، اکوادور، پرو و بولیوی. در مقابل میزان جمعیت کشورهای امریکای جنوبی که عمدتاً کشورهای لاتین هستند، همچون آرژانتین و اروگوئه، یعنی کشورهایی که از بخش مدیترانه ای اروپا بدان مهاجرت کرده اند، به میزان جمعیت امریکای شمالی نسبت به امریکای میانی و یا آند مرکزی نزدیکترند.

جایی که خط تقسیم بندی زمین شناسی به طور دقیق بین دو قاره آسیا و اقیانوسیه باید ترسیم شود، هنوز هم نامشخص است. امروزه معمولاً هر چه به این سوی گینه نو متعلق است را از آسیا می دانند. این تعریفی مختصر از اقیانوسیه است، اما هنوز هم بدین مفهوم است که جمهوری اندونزی باید به عنوان یک حکومت آسیایی ـ اقیانوسیه ای به شمار آید. اصلاحاتی مربوط به افزودن منطقه و جمهوری گینه نو غربی ( ایریان غربی ) به اندونزی آسیایی، در صفحه ۴۶۵ ارائه شده است.

نزدیک به آخرین عصر یخبندان، حدود ۷۰۰۰۰ سال پیش از میلاد، جزایر اندونزی توسط تیره ای از نیای ملانزی های کنونی موردسکونت قرار گرفت .

در این زمان ، روشهای فنی دوره نوسنگی در اندونزی مورد استفاده قرار می گرفت و در حال نفوذ به درون گینه نو بود. در نتیجه، تراکم جمعیت این سرزمین رو به افزایش گذاشت و جامعه گینه نو با چهره ای که ملانزی امروزی را نشان می دهد، توسعه یافت. در حقیقت با کشف و مهاجرت به جزایر تا شرق گینه نو ـ رویدادی که به هزاره دوم پیش از میلاد باز می گردد ـ ملانزی تا بیشترین حدّ خود گشترش یافت. در حالی که استرالیا بدون تماس با تأثیرات جدید باقی ماند و جمعیت آن هم اکنون به سطح ۰۰۰/۲۰۰ تا ۰۰۰/۲۵۰ نفر در کل منطقه رسیده بود، ملانزی ها به موقعیتی بالاتر در آمار جمعیتی اقیانوسیه دست یافتند. این نفوذ در طول ۲۰ سده بعد رو به فزونی گذاشت. در ۱۰۰۰ م . تعداد ملانزی ها به بیش از ۱ میلیون نفر می رسید که ۸۰% از جمعیت اقیانوسیه را شامل می شد.

استرالیا، به مانند مرداب در دوره پارینه سنگی غیر قابل تغییر بود. بنابراین هر انگیزه ای برای ملانزی ، بایستی از سوی جمعیت جدیدی صورت گرفته باشد. اساس این گروه جمعیتی در طول دوران از ۱۰۰۰ ق . م . در جزایر تونگا و از ۳۰۰ ق . م . هنگامی که تونگایی ها ساموا راکشف و در آن استقرار یافتند، در جزایر ساموا توسعه یافته بود. در آغاز دوران مسیحیت، این افراد غیر ساکن ملانزی ، که سزاوار عنوان ویژه پلینتزی بودند، از نظر زبان و فرهنگ با ملانزی تفاوت داشتند. مهارت در دریانوردی آنان نیز توسعه یافته بود. پلینزی ها توانایی زیادی داشتند تا بتوانند از سفرهای دریایی اتفاقی که به سبب گم کردن راه ها در دریانوردی محلی پدید می آمد جان سالم بدر برند. آنان حتی توانایی آن را داشتند که سفرهای اکتشافی را سازمان دهند که از پیش درباره آن می اندیشیدند. این توانایی بالقوه در دوران بعدی تحقق یافت. بین سده ۴ تا ۱۰ میلادی ، مجموعه ای از مهاجرتهای حماسی، از پلینزی تا تاهیتی ، هاوایی، جزایر کوک و زلاندنو را در بر گرفت. از نظر جمعیت نگاری، نتایج این مهاجرتها بسیار زیاد نبود. هاوایی و زلاندنو رادر بر می گرفت . از نظر جمعیت نگاری، نتایج این مهاجرتها بسیار زیاد نبود . هاوایی و زلاندنو در هنگامی که برای نخستین بار توسط اروپاییها در سده هجدهم کشف شد، بیش از ۲۵۰۰۰۰ سکنه داشت. بقیه پلینزی ، بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر را در خود جای نداده بود. اما بر مبنای معیارهای نسبتاً اندک، سهم پلینزی بسیار زیاد بود، به طوری که مجموع جمعیت منطقه تا ۵/۲  میلیون نفر افزایش یافت و سهم ملانزی از این مجموع تا دو سوم کاهش یافت.

کشف اقیانوسه توسط اروپاییها، سوداگری متمادی بود که از آغاز سده شانزدهم، هنگامی که ماژلان، نخستین اروپایی که اقیانوس آرامه را با کشتی در نوردید تا اواخر سده هجدهم ، هنگامی که سفرهای دریایی اکتشافی جیمزکوک نشان می داد که هیچ پهنه خشکی غیر کشف نشده در این منطقه وجود ندارد، به درازا کشید؛ چون جغرافی دانان آموخته بودند که طرح این منطقه را بخوبی ترسیم کند روابط بین اروپاییان و ساکنان اقیانوسیه به کندی توسعه یافت. بومیان اساساً همانند گذشته در انزوا به سر می بردند و به همان اندازه ای که آنان در دوران پیش از ماژلان رابطه داشتند، بدان افزودند.

تمام اینها بعد از سال ۱۷۸۸ ـ مهمترین زمان در تاریخ اقیانوسیه ـ تغییر کرد. در ژانویه آن سال ناوگانی با هفت کشتی بریتانیایی به ساحل استرالیا وارد شد و تقریباً ۱۰۰۰ نفر در پورت جکسون، نزدیک سیدنی کنونی، از کشتی پیاده شدند.

به این ترتیب تهاجم اروپا به اقیانوسیه آغاز شد.

عصر جدید ، به طور کلی برای بومیان ناخوشایند بود. تمام ناظران اولیه بر آنند که مردم بومی در حالی که در ارتباط اولیه با مهاجران تازه وارد زندگی می کردند، از کاهشی سریع در تعداد جمعیت رنج می برند. در بعضی مناطق تمام قبایل نابود شدند. این گونه وقایع به کار برد فراوان کلماتی همچون انقراض ، و کم جمعیتی در بیشتر آثار در این مرحله از تاریخ اقیانوسیه منجر شده است. در دیدگاهی وسیعتر، این گزارشها گمراه کننده است. نیمی از جمعیت اقیانوسیه در گینه نو که خارج از محدوده مورد نظر اروپاییان قرار داشت و تحت تأثیر کامل آنان قرار نگرفته بود می زیستند؛ هر چند ارتباط شتابان با سفید پوستها می توانست به بروز بیماریهایی که برای اقیانوس آرام جدید بود، منجر شود و در مقابل بومیان هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند، با وجود این هیچ کاهش سریعی در جمعیت، در طول مدت طبیعی این رویدادها در یک یا دو دهه به وقوع نپیوست. نیاز به وجود مهاجرت و نیز ارتباط احساس می شد تا تعداد بومیان را به طور واقعی بشدت کاهش دهد.

میزان کاهش جمعیت بومی اقیانوسیه به راستی چند بود؟ با در نظر گرفتن سه مورد بدتر از همه استرالیا ، زلاندنو و هاوایی ـ کاهش ناگهان جمعیت از ۰۰۰/۷۰۰ نفر در ۱۸۰۰ به ۱۵۰۰۰۰ نفر در ۱۹۰۰ ( ۸۰% ) رسید . ار سوی دیگر ، به علت تداوم رشد جمعیت در گینه نو در دست نیافته و پر جمعیت با نظم ۱۲% ـ فقدان جمعیت در اقیانوسیه در مجموع از تهییج کمتری برخوردار بود. احتمالاً بهترین شیوه برای رسیدن به میزان توسط تجربه ساکنان جزیره دریای جنوبی، در نظر گرفتن استرالیا، پلینزی و زلاندنو به استثنای ملانزی است. نتیجه، کاهش ۵۰% در مجموع جمعیت بومیان است که بیرحمانه است، اما هنوز تا نابودی کامل فاصله زیادی وجود داشت ( تصویر ۵ـ۵ ).

همان طور که از این نمودار آشکار می شود، روند جمعیت نگاری اقیانوسیه از ۱۸۵۰، همواره از آن سفید پوستان و به سوی بالا بوده است. جمعیت استرالیا از ۰۰۰/۶۰۰ نفر در ۱۸۵۰ بسرعت به حدود ۱۴ میلیون نفر کنونی رسیده است. در طول همین دوران، جمعیت زلاندنو از ۱۰۰۰۰۰ نفر به ۳ میلیون نفر افزایش یافت. هاوایی که در ۱۹۵۹ ، پنجاهمین ایالت آمریکا شد، از مجموع ۸۶۰۰۰۰ نفر جمعیتش ، ۰۰۰/۳۰۰ نفر سفید پوست امریکایی هستند. در مجموع، اروپاییان و امریکاییان از اجداد اروپایی، ۷۰%  از جمعیت ۲۳ میلیون نفری کنونی اقیانوسیه را تشکیل می دهند. این استنباطی برجسته و قابل توجه است که این درصد در ۲۰۰ سال قبل صفر بوده است.

همان گونه که استرالیا اکنون بر جمعیت نگاری اقیانوسه تسلّط دارد، تاریخ مهاجرت ، به اقیانوسیه ، عمدتاً بریتانیایی است. سه چهارم از ۵/۴ میلیون نفری که از دریاها برای سکونت در استرالیا عبور کردند و ۹۰% از ۱ میلیون نفری که در زلاند نو استقرار یافته اند، از جزیره کوچک بریتانیا بودند . دیگر مهاجران از نظر شمارش در مقایسه با اهمیت محلی قابل توجه، اندک و از نظر جامعه شناسی غالباً شیفته کننده است. از آن جمله می توان فرانسویانی که در کالدونیای جدید سکونت گزیدند، هندیانی که به عنوان کارگران قراردادی به فیجی آمدند ( درباره هر دوی آنها مراجعه کنید به ملانزی ، منطقه ۲ ) و ترکیبی شگفت آور از ژاپنی ها ، فیلیپینی ها و امریکایی هایی که در هاوایی گرد آمده اند را نام برد.

آینده جمعیتی اقیانوسیه مجبور است تحت تسلط میزان رشد جمعیت استرالیا باشد. این میزان افزایش زیاد نیست و احتمالاً با روندی کلی در مقابل کشورهای پیشرفته سقوط خواهد کرد. احتمالاً تمام منطقه تا اواخر این سده ، در حدود ۳۶ میلیون نفر جمعیت خواهد داشت. بسیار جالب می نماید که میزان افزایش جمعیت مردم بومی اخیراً به سطح بسیار زیادی فزونی یافته است. بنابراین مجموع تعداد آنان احتمالاً به رقمی بیش از میزان کنونی، خواهد رسید.