تحقیق در مورد تاریخچه ورزش والیبال
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق در مورد تاریخچه ورزش والیبال

تحقیق در مورد تاریخچه ورزش والیبال


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق در مورد تاریخچه ورزش والیبال

تاریخچه والیبال در جهان
در ابتدا این ورزش “مینتونت” (Mintonette) نام گذاری شده بود. مورگان  تحت تأثیر محبوبیت فراوان بسکتبال دربین عامه تصمیم گرفت برای دانشجویانخود ورزشی را به وجود آورد که بازی از روی تور انجام گیرد و لذت بخش باشد. مورگانبا استفاده از تویی که به دلیل سبکی وزن به دست ها آسیب نمی رساند، بازی را شروعکرد.

با وجود اینکه به طور آهسته و کند از سازمان جوانان مسیحی آغازشد، ولی طولی نکشید که در کلیه شهرهای ماساچوست و نیوانگلاند عمومیت یافت. در “اسپرینگ فیلد”، دکتر “ت – آهالستیگ” با مشاهده بازی، مینتونت را به والیبال تغییرنام داد، زیرا قصد اساسی از بازی کردن، فرستادن و برگشت دادن (رد و بدل کردن) توپاز روی تور است که کلمه “والیبال” در معنا این نیت را مشخص می کند.

با اینکه والیبال در آغاز یک ورزش سالنی بود و در محل هایسرپوشیده انجام می شد و اساساً برای فعالیت های سرگرم کننده پیشه وران و تجاراختصاص یافته بود، ولی کم کم به زمین های روباز کشیده شد و به عنوان یکی از فعالیتهای جالب توجه تابستانی درآمد و به شدت تعقیب می شد.

در آغاز برای بازی والیبال قوانین خاصی تدوین نشده بود. هر فرد ودر هر کشوری به میل خود و به طریق مختلف با توپ بای می کردند. رفته رفته والیبال درمناطق و نواحی مختلف جهان گسترش یافت. همچنانکه هر ابداع یا اختراعی در آغاز بانواقص همراه بوده و به مرور زمان تکمیل و رفع نواقص می شود، والیبال نیز از اینقاعده مستثنی نبود و کم کم قوانین برای این بازی وضع شد و روش ها و حرکات تکنیکیجایگزین حرکات قبلی گردید. در سال ۱۹۰۰ میلادی پذیرفته شد که امتیازات هر ست بازی ۲۱ پوئن باشد.

ویلیام مورگان

در سال ۱۹۱۲ میلادی سیستم چرخش به تصویب رسید. در سال ۱۹۱۷ میلادیپذیرفته شد که هر ست بازی ۱۵ پوئن (امتیاز) باشد. در سال ۱۹۱۸ تعداد بازیکنان هرطرف زمین ۶ نقر پیشنهاد شد که مورد قبول عامه قرار گرفت.در سال ۱۹۲۱ موافقت شد کههر تیم با سه ضرب توپ را به طرف دیگر بفرستد. در سال ۱۹۲۳ میلادی اندازه زمین بازی ۹×۱۸ متر تعیین شد.

به مرور در سال های بعد، قوانین فراوانی برای این بازی وضع شد ودر بسیاری از قوانین قبلی نیز تغییراتی حاصل گشت که هنوز هم این تغییرات ادامه داردو هر چهار سال یکبار در کنگره بین المللی والیبال تغییراتی در قوانین بازی به تصویبمی رسد.

اولین کشور خارجی که والیبال را پذیرفت، کانادا و در سال ۱۹۰۰میلادی بود. اساساً نهضت Y.M.C.A (سازمان جوانان مسیحی) در معرفی این ورزش به دیگرکشورهای جهان و تعمیم آن سهم فراوانی داشت. بازی والیبال در پایان سال۱۹۰۰ بههندوستان و در سالهای ۱۹۰۵ به کوبا، ۱۹۰۹ به پورتریکو، ۱۹۱۰ به فیلیپین، ۱۹۱۲ بهاوروگوئه، ۱۹۱۳ به چین و ۱۹۱۷ به ژاپن و به تدریج از سال ۱۹۱۴ میلادی به بعد توسطسربازان آمریکایی و مستشاران و اشخاص دیگر به کشورهای اروپایی از قبیل فرانسه،چکسلواکی، لهستان، شوروی و بلغارستان و سایر کشورهای اروپایی معرفی شد و تعمیمیافت.

ولی به سبب بیگانه بودن این ورزش برای اروپائیان، در ابتدا امرقبول آن به کندی صورت می پذیرفت. فرانسه، چکسلواکی و لهستان سه کشوری بودند که قبلاز دیگران اقدام به تشکیل فدراسیون ملی والیبال در کشورخود کردند. اتحاد جماهیرشوروی نیز که در سال۱۹۲۳ میلادی اقدام به تأسیس انجمن ملی والیبال نمود برای پیشرفتو دگرگونی آن فعالیت زیادی به عمل آورد. اصولاً شوروی ازکشورهایی بود که در پیشرفتتکنیک و تاکتیک والیبال و تنظیم قوانین در جهان سهم بسزایی دارد و برای قهرمانی درمسابقات است که قدرت بزرگ جهانی به حساب می آمد.

کشورهای فرانسه، چکسلواکی (جمهوری چک کنونی) و لهستان پس از تشکیلفدراسیون ملی مصمم شدند با کمک کشورهای دیگر فدراسیون بین المللی را تاسیس نمایند ودر سال ۱۹۳۶ در بازی های المپیک در برلین آلمان در این زمینه فعالیت زیادی نمودند،ولی با آغاز جنگ بین المللی دوم و طغیان آن در اروپا اقدامات آنان متوقف شد.

به طور کلی، تغییرات و پیشرفت والیبال را می توان به سه دورهتقسیم نمود: دوره اول از سال آغاز تا سال ۱۹۱۸ ، دوره دوم ازسال ۱۹۱۹ تا سال ۱۹۴۶ ودوره سوم ازسال ۱۹۴۷ میلادی به بعد که تغییرات و پیشرفت اساسی والیبال در دوره سومصورت پذیرفته است.

پس ازجنگ بین المللی دوم، فعالیت های فراوان برای حرکت جدید بهوالیبال مجددا آغاز شد و اولین مسابقه بین المللی در قاره اروپا بین دو کشور فرانسهو چکسلواکی در شهر پاریس برگزار گردید. پیگیری برای تأسیس فدراسیون بین المللیوالیبال ادامه یافت. مذاکرات بین سه کشور فرانسه، چک و لهستان منجر به موافقت درجهت تشکیل کنگره ویژه برای تأسیس اتحادیه بین المللی والیبال گردید.

سرانجام در آوریل سال ۱۹۴۷ میلادی، کنگره ای با شرکت نمایندگان ۱۴کشور از سراسر جهان در پاریس برگزار و موافقت شد فدراسیون بین المللی والیبال (F.I.V.B ) تأسیس گردد که این فدراسیون در پاریس تشکیل شد و “پل لیبود” فرانسوی بهعنوان اولین رئیس فدراسیون بین المللی والیبال انتخاب شد.

به زودی کشورهای زیادی درخواست عضویت خود را برای پیوستن بهفدراسیون بین المللی اعلام نمودند که امروز این فدراسیون حدود ۲۱۷ کشور عضو دارد وبیش از ۲۰۰ میلیون نفر از مردم جهان والیبال بازی می کنند.

اولین رئیس انتخابی فدراسیون بین المللی والیبال “پل لیبود” ازکشور فرانسه تا سال ۱۹۸۴ میلادی (یعنی ۳۷ سال تمام) ریاست فدراسیون بی المللی را باقدرت برعهده داشت و توانست با کمک سایر اعضاء این فدراسیون را در ردیف فعا ل ترینفدراسیون ها، و والیبال را در زمره بزرگترین ورزش های جهانی درآورد.

پس از تأسیس فدراسیون بین المللی، کمیته های مختلفی در داخل آن بهوجود آمد و برنامه مسابقات رسمی بین المللی تنظیم و آغاز شد. در سال ۱۹۴۹ میلادیاولین دوره مسابقات جهانی والیبال برای مردان در پراگ و در سال ۱۹۵۲ دومین دورهمسابقات جهانی مردان و اولین دوره مسابقات جهانی زنان در مسکو برگزار شد.

برنامه این مسابقات به طور منظم هر چهار سال یکبار تاکنون درکشورهای مختلف انجام شده است. در سال ۱۹۹۸ دوره چهاردهم مسابقات جهانی مردان باشرکت ۲۴ تیم و دوره سیزدهم مسابقات جهانی زنان با شرکت ۱۶ تیم در ژاپن انجامیافت.

به سبب اهمیتی که والیبال در بین ورزش ها به دست آورد، در سال ۱۹۶۴ میلادی مسابقات والیبال مردان و زنان به برنامه بازی های المپیک توکیو اضافهشد که تاکنون در دوره های بازی های المپیک برنامه های آن اهمیت خاصی انجام شدهاست.

علاوه بر مسابقات قهرمانی جهان و المپیک، مسابقات والیبال مردان وزنان در سراسر جهان با عنوانهای: جام جهانی، لیگ جهانی، قهرمانی اروپا، پان آمریکن،قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی، والیبال ساحلی، جهانی دانشجویان (یونیور سیاد). قهرمانی آفریقا، ارتش های جهان، گراندپری زنان، راه آهن های جهان، قهرمانیناشنوایان، قهرمانی معلولین، پارالمپیک معلولین، قهرمانی کشورهای عربی، چهار تیمبرتر، جایزه بزرگ، ستاره ها و تورنمنت های بین المللی و دوستانه و غیره در گروه هایسنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به طور منظم انجام می شود.

در تاریخچه والیبال جهان باید کشور ژاپن را به عنوان دگرگون کنندهتکنیک ها، تاکتیک ها و آمادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود.

انجمن والیبال ژاپن از سال ۱۹۶۱ فعالیت های بین المللی خود راافزایش داد و تیم های ملی زنان و مردان این کشور در کلیه مسابقات رسمی تحت نظرفدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیایی شرکت نموده اند. مربی تیم ملی والیبالمردان ژاپن “یاسوتاکا ماتسودایرا” (Yatsutaka Matsudaira) با تنظیم یک برنامه هشتساله و منطقی از سال ۱۹۶۵ تا ۱۹۷۲ میلادی توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال ۱۹۷۲ برای کشور خود به دست آورد.

یاسوتاکا ماتسودایرا

ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان به حساب می آید وسمت هایی را با عنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا ونایب رئیس فدراسیون بین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی و الیبال داشته است. وی سهمبسزایی در پیشرفت والیبال جهان دارد.

ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در سال ۱۹۷۱ میلادی در دوکاتاگوری ۱و۲ در توکیو تشکیل داد که قریب ۶۰ نفر از کشورهای مختلفجهان در این کلاس شرکت داشتند

از دیگر مردان والیبال ژاپن که در این تاریخچه می توان از وی نامبرد، “تویودا” است که ازلحاظ تئوری فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال درجهان سهم مؤثری داشته است. ضمناً تویودا سمت هایی در فدراسیون بین المللی وکنفدراسیون والیبال آسیا و ژاپن داشته  است.

تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی والمپیک و جام جهانی تاکنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آوردندعبارتند از کشورهای: شوروی سابق، ایتالیا، ژاپن، چکسلواکی، آمریکا، لهستان،بلغارستان، رومانی، مجارستان، آلمان شرقی، کوبا، برزیل، آرژانتین، کره جنوبی، چین،پرو، فرانسه، کره شمالی، هلند، سوئد و کانادا.

امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمانی مرکب از یک رئیس،دو نائب رئیس، پنج نائب رئیس از کنفدراسیون های والیبال قاره ها یک مدیر فنی، یکخزانه دار، ۱۳ عضو و کمیته های مسابقات، مربیان داوری، قوانین، پزشکی، گسترش وفعالیت ها، شناسایی بازیکنان، اطلاعات، حقوقی، تشریفات، والیبال ساحلی، لیگ جهان وهمچنین حدود ۲۱۷ کشور عضو و پنج کنفدراسیون والیبال قاره ها با سازمان منظم وتعدادی مدرسین بین المللی در امور داوری و مربیگری، برنامه های والیبال را در سراسرجهان هدایت کرده و به پیش می برد.

در تاریخچه والیبال جهان امروز از دکتر “روبن اکوت” که از سال ۱۹۸۴ میلادی در کنگره والیبال لس آنجلس آمریکا به ریاست فدراسیون بین المللی انتخابشده است، باید به بزرگی یاد کرد.

امروزه مقر فدراسیون بین المللی والیبال در شهر “لوزان” سوئیسقرار دارد.

از رویداد های مهم والیبال به غیر از المپیک، قهرمانی جهان و جامجهانی می توان لیگ سراسری مردان جهان را نام برد. اولین دوره لیگ جهان در سال ۱۹۹۰میلادی با شرکت ۸ تیم و جایزه ای معادل یک میلیون دلار آغاز شد.

از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر، پیشرفتهای سریع والیبال ساحلی است که به سبب اهمیت آن و با درایت و مدیریت دکتر اگوستا،کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود و مسابقات آن در المپیک ۱۹۹۶ میلادی در آتلانتاآغاز گردید