زندگی نامه وان گوگ دانلود تحقیق و مقاله رایگان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  زندگی نامه وان گوگ

زندگی نامه وان گوگ


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان زندگی نامه وان گوگ

پیش گفتار
بیش از هفتاد سال از مرگ و فغان وان گوگ میگذرد اما خاطره او هنوز در ما زنده است.
«و نسان هلندی» – نامی که خود بر خویشتن نهاده بود- کمترین قرابتی با آن ولگرد یا دهقانی که در حالتی سرشار از جنون و جذبه دست به نقاشی می زد، همان تصویری که در بسیاری از کتابها و فیلم ها از او به دست می دهند، نداشت. ونسان ، مهربان ، ملایم و گشاده دست بود، از بیماری هول انگیزی که دردی جانکاه در مغز و تنش انداخته بود و هر چند گاه او را به موجودی دیگر، به موجودی عصبی و خشن بدل می کرد رنج می برد. در جستجوی شخصی خود در کشف حقیقت همچنین به کند و کاو در حقیقت مردم ساده زحمتکش، مطرود تباه شده نیز می پرداخت. دنیای او دنیای دهقانان برابانت، معدنکاران بوریناژ، سین روسی، مووه نقاش، با باتانگی سمسار، رولن نامه رسان و خواهراپی فن ، بود. بیش از همه برادر همدل و هم زبانش تئو به او نزدیک بود و سهمی اساسی در کار او داشت، از لحاظ مالی او را یاری می کرد تا به نقاشی بپردازد، تا بتواند به رغم تمام موانع و محاسبات غلط، ناکامی ها و تردیدها، رنج ها و سرخوردگی ها و سرزنش ها بکار خود ادامه می دهد و به آنجا برسد که فریاد برآورد:‌«بسیار خوب این کاری است که من نقد جان برسر آن نهاده ام و برای آن نیمی از عقلم را از دست داده‌ام … اما تو چه می خواهی ؟»صفحاتی که در پی خواهد آمد حکایت مردی را بازگو می کند که از راه جذبه و شور، شجاعانه، و فارغ بال به جستجوی

حقیقت برآمد. و هنگامی که قلم رو به زمین گذاشت، قلم بدست گرفت و کوشید هر چه روشن تر درخود نظر کند و درون خویش را آشکار سازد.

برای شناختن ونسان هیچ راهی بهتر از مطالعه نامه های او نیست. از همین رو است که نامه ها بافت اصلی این تحقیق را تشکیل می دهند، و در بسیاری مواقع خود اوست که سخن میگوید.

راست است که ونسان برای شناخت نهضت امپریستونیستی، یعنی بزرگترین جنبش هنری عصر او ، به نقاشان پاریسی رو آورد اما از آنجا که هرگز نمی توانست در برابر طبیعت آرام و منفعل بماند و بیش از آن که دلبسته ضر به های پاره پاره رنگ و نیز فضا باشد دل مشغول طرح، رنگ، اشیای سخت و انسان های زنده و ملموس بود هرگز بصورت امپریسیونیستی راست آیین در نیامد. از همین روست که ونسان وان گوگ را در قالب مبهم «پست امپریسونیسم» جای می دهند.

زوندرت سی ام مارس ۱۸۵۳ تا سی ام ژانویه ۱۸۶۹

فصلی از غم انگیزترین سرگذشت های تاریخ نقاشی در سی ام مارس ۱۸۵۳ در گروت- زوندرت در ایالت برابانت هلند، نزدیک مرز بلژیک گشوده شد. در اینجا بود که ونسان وان گوگ چشم به جهان گشود. تئودورس پدر ونسان کشیش و کشیش زاده بود،اجداد او زاد بر زاد یا روحانی بودند(حتی یکی از وانگوگ ها یکبار به مقام اسقفی کلیسای اترخت نایل آمد) یا زرگر و تاجر. مادرش آناکورنلیا کاربنتوس که سه سال بزرگتر از پدر ونسان بود دختر یک صحاف دادگاه اهل لاهه بود. زندگی زناشویی این دو راحت و بی دغدغه می گذشت.

با این همه آغاز زناشوئی با بدبیاری توأم بود؛ نخستین فرزند شش هفته پس از تولد مرد. خوشبختانه یک سال بعد از آن روز همسر کشیش پسر دومی را باردار شد که نام فرزند اول را بر او نهادند.

تئو پسر دیگر خانواده، برادر محبوب و نیز حامی و راهنمای ونسان در اول مه ۱۸۷۵ تولد یافت، سپس خانواده دارای چهار فرزند دیگر شد. ونسان تا دوازده سالگی در روستای محل تولدش به سربرد، پسری آرام بود که هردم در معرض غلیان های ناگهانی بی تابی و نابردباری و خلجان روحی ای بود که اغلب جای خود را به دوره های طولانی افسردگی می داد. باحالتی آمیخته به سرسختی و اغلب تودار و مرموز بابچه های دیگر در نمی آمیخت. خواهرش الیزابت بعدها درباره او نوشت: «نه فقط براداران و خواهران کوچکش در نظر او چون بیگانگان جلوه می کردند، بلکه نسبت به خود نیز چون بیگانه ای بود.» دوران کودکیش ظاهراً در ملال گذشته و پسری تنها بود؛ اما در عین حال بسیار کله شق و مصمم بود. در سراسر زندگی احترام خود را نسبت به محیط خانه که در نظر او نمونه یک «زندگی پربار» بود، حفظ کرد. حس می کرد که تنها همین نوع زندگی معنی و مفهومی دارد هر چند که خود هرگز بدان دست نیافت. درس هایی که از زمین و مردم ساده و خشنی که در آن کار می کردند، آموخت، تأثیری نیرومند بر او گذاشت.

صورت ظاهر ونسان نمودار شخصیت باطنی اوست. خواهرش الیزابت او را اینگونه توصیف میکند:‌« هیکلی تنومند داشت لاغر نبود. چون این عادت بد را داشت که همیشه سرش را زیر می انداخت، کمرش اندکی خمیده بود، ریش قرمز کم پشتش که زیر یک کلاه حصیری پنهان بود بر چهره ای غریب (و نه چهره یک مرد جوان ) سایه می انداخت. پیشانیش اش به همین زودی اندکی چین برداشته بود، ابروهایش در حالتی از تمرکز در هم کشیده و اخم آلود بود. چشم هایش کوچک و ژرف بود و به تناسب تأثیری که در مردم می گذاشت گاه آبی بود و گاه سبز می زد. ولی به رغم این ظاهر سرد و غیر جاذب، جلوه روشن ژرفنای روح تسخیر ناپذیرش، نوعی غرابت به کل شخصیت او می بخشید.»

بی شک یکی از راههای شناخت شخصیت وان گوگ را باید در آمیزه عرفان و واقع نگری، شور و وانهادگی و جذبه و رخوت جستجو کرد؛ این حالات به نوبه خود میراث منع و تحذیر های شجره پدری بود که به تناوب کشیشان جای خود را به تجّار و دریا نوردان ماجراجو میدادندو از اینرو یکی سخت پابند آداب اجتماعی بود و دیگری شورشی.

شخصیت وان گوگ آمیخته به سایه روشن های سرگیجه آوری است که هر چند گاهی به نظر می رسد که می توان «توضیحی برای شخصیت او» یافت ولی در نهایت به هیچ رو توضیح بردار نیست.»

ونسان در اکتبر ۱۸۶۴ هنگامی که بیش از یازده سال نداشت، زوندرت را به قصد تحصیل در مدرسه ژان پروویلی در ژون برگن ترک کرد. والدین ونسان گمان می کردند پسرشان در معاشرت با بچه های هم سن و سال خود «متمدن» خواهد شد،‌ ولی حاصل کار نومید کننده بود؛ چه بسا گوشه گیرتر و حساس تر شد، ولی اغلب یا با خود خلوت می کرد و به مطالعه کتب فلسفی و کلامی ای می پرداخت که سطح آن از سن او بسیار بالاتر بود، یا فقط به رؤیا فرو می رفت. تکالیفش را خوب انجام نمی داد.

احتمال می رود که عشق هدیه طراحی را از مادرش – که چند طرح دیدنی رنگ و روغن پیش از ازدواج او در دست است – به ارث برده باشد. ونسان به این زوردی در طرح ها و سیاه مشقهای گوناگون قوت این تأثیر را ثابت کرد. برای نمونه طرحی از یک پل در دست داریم امضا و تاریخ یازدهم ژانویه ۱۸۶۲ را دارد؛ و پشت صفحه طرح چند نیمرخ کاریکاتور گونه به چشم می خورد؛ یک ظرف شیر که تاریخ پنجم سپتامبر همان سال را دارد؛ سگی در حال پارس کردن به تاریخ بیست تو هشتم دسامبر؛ مرکز کورینت در بیست و دوم اوت ۱۸۶۳؛ چند پیش طرح از گل؛ چند منظره با آبرنگ از جمله حومه‌شاتودکردی، نزدیک آرل(۱۸۶۳)؛‌ بزچران و رمه اش به تاریخ نهم اکتبر ۱۸۶۳٫ تمام این طرح ها به دقتی وسواس آمیز کشیده شده ؛ و نمودار کار یک محصل کوشاست.

ونسان در سپتامبر ۱۸۶۶ از مدرسه ژان پروویلی به مدرسه ای مشابه واقع در تیلبورگ رفت؛ و با خانواده هنیک در خیابان چهل و هفتم سرفویل هم خانه شد.

دو سال در تیلبورگ ماندگارشد، تا اینکه در چهاردهم مارس ۱۸۶۸ به زوندرت بازگشت. در این هنگام، پانزده ساله بود.

لاهه

سی ام مارس۱۸۶۹ تا سیزدهم ژوئن ۱۸۷۳

ونسان به سفارش عمو کنت به عنوان دستیار ترستیگ نامی که مدیر شعبه هلندی بنگاه «گوپیل و شرکا» ی دلالان آثار هنری پاریس بود، و در لاهه خیابان شماره ۱۰ قرار داشت، مشغول کارشد. این سال ها به تلاش و تکاپو و آرامش گذشت، و ونسان امکان یافت تا با دنیای پرتنوعی از تصویرهای عامه پسند، از نقاشی های مناظر زندگی روزمره تا طرح های نظامی، عریان نگاری، غروب آفتاب و ماجراهای عاشقانه آشنا شود. در بیست و نهم ژانویه ۱۸۷۱، وان گوگ کشیش که از سوی شورای عالی کلیسای پروتستان به سرپرستی کلیسای هل وویروت گماشته شده بود، همراه همسر و فرزندانش زوندرت را ترک گفت، و به این طریق ونسان دیگر هرگز دهکده زادگاهش را ندید. ونسان در نوزده سالگی به شتاب دوره نوجوانی را پشت سرگذاشت و به مردی رسید. در اوت ۱۸۷۲، او و برادرش تئو، که در آن هنگام در مدرسه ای شبانه روزی در اویترویک بود، مکاتبات مادام العمر خود را آغاز کردند. از بین تمام برادارن وخواهران ونسان، تئو بیش از همه به او نزدیک بود؛ با این همه هیچ شباهتی به هم نداشتند؛ هر قدر تئو آرام و مطمئن بود، برادر بزرگترش ونسان زودرنج، متکبر و شوریده بود. ونسان، تئو را پناه و مأوا و تکیه گاه خود می شمرد. چنین مقدر بود که تئو مورد اعتماد و سپس شاهد او باشد. در سیزدهم ژوئن ۱۸۷۳، ونسان به شعبه لندن بنگاه گوپیل انتقال یافت، و یکی دو اتاق درمهمان خانه خانم«لویر» نامه که بیوه یک روحانی پروتستان بود، اجاره کرد.

لندن

سیردهم ژوئن ۱۸۷۳ تا پانزدهم مه ۱۸۷۵

ونسان در ژانویه ۱۸۷۴، نوشت:‌«چقدر دلم می خواهد بجای اینکه بیشتر اوقات از طریق نامه درباره هنر بحث کنیم رو در رو با تو گفتگو کنم. دلم می خواهد به اندازه تو تحسین کنم، اما اغلب مردم چگونه باید و شاید تحسین نمیکنند.» تا اینجا هنر در نظر ونسان کمابیش به تصاویر و تابلوهای بنگاه گوپیل محدود می شد؛ از آن میان نیایش مریم مقدس میله، آثار مسونیه و مارگریت در چشمه آری شیفر را دوست داشت. ونسان هنوز خواننده ای حریص بود؛‌ به خصوص دیکنز برای او جاذبه ای غریب داشت. به تئو سفارش می کرد: « تا می توانی درباره هنر بخوان»

او از دل سخن می گفت،‌ زیرا به شدت به اورسولا دختر صاحب مهمان خانه، دل بسته بود. محبوب او در یک مهدکودک کار میکرد، و همین موضوع سبب شد تا با «زندگی پربار» که بیش از هر چیز در دنیا احترامش را بر می‌انگیخت، پیوند برقرار کند. اورسولا را «فرشته ای که مشتی کودک احاطه اش کرده اند» می خواند. در نامه هایی که به خانواده اش نوشته، این شور و نشاط و امید به تشکیل خانواده منعکس است. او چنان غرق در شادی معصومانه خود بود که هرگز گمان نمیبرد که ممکن است اورسولا لذت روحی و چشم و گوش بسته او را به ریشخند بگیرد. جرأت آن را نداشت که عشقش را ابراز کند.

بالاخره در حالتی سرشار از شورو عاطفه، احساساتش را بر زبان آورد و از دختر خواست که با او ازدواج کند. دختر وانمود کرد که از این درخواست دستخوش حیرت شده است و سپس توفان خنده را سرداد و به گفت که پیش از این به نامزدی یکی از مشتریان قبلی درآمده است. ونسان که به شدت ناراحت شده بود به التماس از او خواست که نامزدیش را به هم بزند؛ اما دختر گوشش به این حرفها بدهکار نبود. اورسولا که گمان می برد ونسان را از این فکر منصرف کرده است، شروع به دست انداختن او کرد، و وقتی که ونسان پافشاری کرد و به عجز و لابه ادامه داد، دختر بار دیگر خنده را از سرگرفت و دل شکست. ونسان نومید و دل شکسته لندن را ترک گفت و به والدینش در هل وویروت پیوست.

چنگش افتاده بود اما تقدیر خط بطلان برآرزوهای ابلهانه او کشید؛‌ رویا ناپذیر شده بود، و او تنها در تیرگی و غم رها شده بود. ونسان از اکتبر تا دسامبر ۱۸۷۴، در شعبه پاریس بنگاه گوپیل بکار پرداخت، اما درست پیش از پایان سال، او را به شعبه لندن باز گرداندند. ونسان کوشید با مطالعه، رفتن منظم به کلیسا و قدم زدن در تنهایی در اطراف شهر لندن موضوع را به کلی فراموش کند. در طی ماه های بعدی آتش وجد و حالت عارفانه او بالا گرفت. باور داشت که رنج او دلیلی است بر اینکه باید با عمل به خیر کفاره گناهانی را بپردازد که خداوند به سبب آنها مجازاتش میکرد. درپانزدهم ماه مه ۱۸۷۵ ونسان بار دیگر به پاریس انتقال یافت.

پاریس

پانزدهم مه ۱۸۷۵ تا سی و یکم مارس۱۸۷۶

ونسان در ششم ژوئیه به تئو نوشت:‌« اتاق کوچکی در محله مونمارتر اجاره کرده‌ام که تو از آن خیلی خوشت خواهد آمد. اتاق کوچکی است، اما مشرف به باغچه‌ای است که پوشیده از پیچک پاپیتال و شاخه های درخت مو است.»

در بیست و دوم اکتبر، پدر که به سرپرستی کلیسای اتن منصوب شده بود، هل وویرت ترک کرد. غروب های طولانی و اندوهبار را به خواندن آثار ویکتورهوگو، هاینه، کیتس، لانگ فلو یا جرج الیوت اختصاص داده بود؛ احساسات مذهبی او به شدت هر چه تمام تر فزونی می گرفت. ونسان به ارشاد ادامه داد، و به بردارش توصیه کرد که به مطالعه برای تهذیب و اصلاح خود بپردازد.

اکنون دیگر از لاادریونی مانند میشله و رنان بدش آمده بود و آثارشان را نمی خواند، در چهاردهم اکتبر ۱۸۷۵ نوشت:‌«در جستجوی روشنائی و رهائی گام بردار و این همه در بند جنبه های بد زندگی نباش.» ونسان چنان غرق در مطالعه و تفکر بود که کارش را فراموش کرد بنگاه گوپیل بدست آقای بوسو و والادون افتاده بود و این دو چندان علاقه ای به دستیار عجیب و غریب خود نداشتند. مشتریان بنگاه از او ناراضی بودند. به علاوه خود ونسان هم از تصاویری که آنها می فروختند خوشش نمی‌آمد و نظرش را صریحاً به زبان می آورد. سرانجام پس از چند جلسه بحث و گفتگو به کارفرمایانش گوشزد کرد که دلالی تصاویر نوعی«فریبکاری سازمان یافته» است و به همین دلیل اخراج شد؛ و در اول آوریل ۱۸۷۶ پاریس را ترک گفت.

این اتفاق شکستی تازه برای ونسان محسوب می شد.در آخر ماه مارس، ونسان به تقاضای آگهی مندرج در یک روزنامه که خواستار ناظمی برای یک مدرسه شبانه‌روزی در رمزگیت شده بود،پاسخ مثبت داد. مدیر مدرسه آقای استوکس او را بطور نیمه وقت بکار گماشت؛‌ ونسان به قصد عزیمت به اتن که پدرش در آن هنگام پیشوای روحانی آن بود، پاریس را ترک کرد. ونسان در شانزدهم آوریل، یعنی چند روزی پس از بیست و سومین سالگرد تولدش ، به آنجا رسید.

رمزگیت، ایلوورت

هفدهم آوریل تا سی و یکم دسامبر ۱۸۷۶

بسیاری از شاگرادانش آقای استوکس به خانواده های تهی‌دست تعلق داشتند؛ بنا بود ونسان به تدریس زبانهای مختلف و از جمله زبان فرانسه که چندان بر آن مسلط نبود و زبان آلمانی بپردازد، و در ضمن شهریه دانش‌آموزان را جمع کند. به رمزگیت علاقه داشت. ونسان آرامتر می نمود. به تئو نوشت: « راستی که روزهای خوشی را در اینجا می گذرانم؛ ولی هنوز به این خوشبختی و آرامش چندان اعتماد ندارم.» در یکی از روزهای گرم ژوئن، تصمیم گرفت که پای پیاده به لندن برود؛ در کانتربری توقف کرد، و هنگامی که شب فرارسید کنار مردابی که در اطراف آن چند درخت تناور آلش و نارون قرار داشت، دراز کشید و تا ساعت سه صبح همان جا خوابید. سرشب به لندن رسید و دو روز در آنجا ماند.«به دیدن آدم های مختلف، ازجمله روحانی ای که به نامه نوشته بودم، رفتم» سپس برای دیدار از خواهرش آنا که در یک مدرسه خصوصی زبان فرانسه تدریس میکرد به ول وین رفت.

در خلال روزهایی که در لندن به سر بردکوشید تا بار دیگر اورسولا را ببیند؛ اما وقتی که خبر شد او ازدواج کرده است، نومید و غمزده به راه خود رفت. در این هنگام اقای استوکس محل مدرسه اش را به ایلوورت در حومه لندن تغییر داد؛‌ از اینکه شهریه ها دیر به دیر پرداخت می شد ناراحت بود، و از اینرو وان گوگ را در فشاری گذاشت تا به جمع آوری شهریه از والدین بچه ها بپردازد.

توصیفی که ونسان از حال و روز رقت آور خانواده های شاگردان به دست داد، در آقای استوکس اثر نکرد و ثابت شد که ونسان توانایی جمع آوری پول را ندارد؛‌ و به همین دلیل باید مدرسه را ترک می کرد.

اما این مورد، دیگر شکست به حساب نمی آمد، چرا که افشای بیرحمانه شوربختی طبقه کارگر ونسان را به گرفتن چنین تصمیمی برانگیخته بود. در هجدهم اوت وقتی زندگی در مدرسه، و زندگی سراسر مبارزه سال پیش در پاریس را باهم مقایسه میکرد، به تئو نوشت: «کی دوباره به آن حال و هوا بر میگردم؟ اگر اصلاً بازگشتی در کار باشد، به احتمال قوی فقط برای انجام دادن یک کار کاملاً متفاوت خواهد بود.»

ونسان مایل بود در صورت امکان در هیأت مبلغ مذهبی در یکی از بنادر ساحلی «مثلاً لیورپول یاهال خدمت کند. در اینطور جاها، موعظه‌گر برای ارشاد دریانوردان و خارجی ها وعیادت از بیماران گاهی به دستیارانی نیازمند می شد که به چند زبان مسلط باشند»، آقای جونز مانع از رفتن او نشد. در آن روز، هر چند قدری دیر، آشکارا دریافت که بار گرانی برگرده معاونش گذاشته است، و در عین حال مواعظ ونسان در مخاطبانش نمی گرفت. با این همه، ونسان از دل و جان خود را وقف تکلیف معنوی اش کرده بود. در اواخر دسامبر خسته و مانده نزد خانواده اش در اتن بازگشت.

پدر ونسان رنجش آشکار خود را از آخرین ناکامی پس پنهان نکرد. ونسان پریده رنگ، لاغر و تبدار بود؛‌ اعضای خانواده سری تکان می دادند و افسوس می‌خوردند. بهتر این بود که هم برای حفظ سلامت خودش و هم برای حفظ آبروی پدر به هلند می رفت، و شغل آرام تر و پردرآمدتری پیدا می کرد.

عمو کنت عاقبت در برابر خواهش های والدین ونسان تسلیم شد و موافقت کرد که بار دیگر کاری برای برادرزاده اش دست و پا کند. ونسان در کتابفروشی ون برام و بلوسه در دور درخت مشغول کار شد. با این حال، ونسان هیچ قصد نداشت از تکالیف مذهبی اش دست بکشد.

اتن، دوردرخت

اول ژانویه تا نهم مه ۱۸۷۷

پس از تجربه تلخش در کار تبلیغ مسیحیت، اینک در کار کتابفروشی آرامشی یافته بود. او غرق مطالعه کتب مذهبی و فلسفی بود و در اتاق کوچکش چون زاهدی گوشه نشین می زیست. به دیوار اتاق دو تمثال مسیح آرام بخش و مسیح پاداش دهنده را آویخته بود که تئو به او هدیه کرده بود.

ونسان دوره کار در کتابفروشی را تنها درنگی کوتاه می شمرد که به او امکان می داد تا دقیقتر و جامع تر از گذشته به مسائلی که یک مبلغ مسیحی با آن روبرو بود، نظر کند، و در ضمن خود را بهتر بشناسد. گوشش بدهکار زخم زبانهای همکارانش در کتابفروشی یا هم خانه هایش در تالبروژ استراتژ کنار موز نبود. در بیست و ششم فوریه، وقتی تئو را ملاقات کرد از شادی سر از پا نمی شناخت، و چند هفته بعد در بیست و دوم مارس، نوشت: «وقتی از هدف هایم برای تو می نویسم افکارم روشنی و صراحت پیدا می کند.»

اکنون احساس تداوم و پیوستگی، بر دعوت آمرانه به تبلیغ مسیحیت افزوده شده بود. ونسان به سیر و مطالعه اخلاقی و فلسفی، «آشنائی و عشق به زندگی و آثار مردانی چون ژول بره تون، میله ، شارل ژاک، رامبرانت، باسبوم و بسیاری دیگر … و همچنین تمایل به پروردن اندیشه های بلند» را نیز افزود.

ونسان هنوز به گوشه گیری و تنهایی روزگار می گذارند، و جز با یک ناظم مدرسه به نام گرلیتز که در همان پانسیون زندگی می کرد، تقریباً با هیچ کس دیگر حشر و نشر نداشت.

اما پدر ونسان رفته رفته تحت تأثیر اعتقاد عمیق و شور و شوق او به تکمیل مطالعاتش قرار گرفت، و از اینکه پسرش راه او و اجدادش را برگزیده بود، خشنود بود. شورای خانواده دعوت به اظهار رأی شد، و سرانجام به این نتیجه رسید که کشیش آینده باید تحصیلات مقدماتی خود را در آمستردام تکمیل کند، و نخستین آزمون رشته الهیات را بگذراند. این دوران را می توانست با عمو یوهانس که در آن هنگام مدیر کارخانه کشتی سازی نیروی دریائی بود، سرکند. ونسان در نهم مه به خانه عمویش رسید.

آمستردام، اتن، بروکسل

نهم مه ۱۸۷۷ تا دسامبر ۱۸۷۸

دوران تحصیل ونسان طولانی و سرشار از کار و کوشش بود. در این میان به ویژه زبان لاتین ویونانی را دشوار یافت، دروس یونانی را نزد خاخام جوانی به نام مندس دوکستا که در بخش یهودی نشین آمستردام زندگی می کرد، می آموخت و دائی استریکر وظیفه مرور بر درس های او را برعهده گرفته بود.

جبر و هندسه را پیش تکسیرا دوماتوس(خواهرزاده مندس) که در مدرسه بی بضاعت های یهودی تعلیمات دینی تدریس میکرد، می خواند. به تئو نوشت:‌که این مرد «به بردباری سگی که استخوانی را می جود» کار میکند. ونسان در نظر عمو یوهانس، با آن عقاید لاهوتی و تحصیلات پیرانه سر، پاک مضحک جلوه می کرد؛ او ونسان را واداشت که فقط به یک اتاق قناعت کند، و به ندرت پیش می آمد که حتی در موقع صرف غذا- که ونسان خود مجبور به تهیه آن بود- او را ببیند.

ونسان به برادرش نوشت: « گهگاه وقتی دارم چیز می نویسم از روی غریزه طرح کوچکی هم می کشم، مثل همان طرحی که چند روز پیش برایت فرستادم. به ندرت یادداشت هایی از اینگونه از آن دوران در دست است. ونسان اقرار میکند که از روی «غریزه»طراحی می کند؛ هنوز نقاش به حساب نمی آید ، و آینده‌اش مسیر دیگری را باید طی کند، یا دست کم اعتقاد او چنین است. نامه هایش به تئو، هنوز پر از موعظه های اخلاقی و نهی از منکرات و شرح دور و دراز و کسالت آور تلاش هایش برای مطالعه، شرح مشکلات، شکایات و تکرار امیدهایش است. راه دشواری اختیار کرده بود، ولی می بایست به این راه ادامه دهد و ثابت قدم بماند.

بار دیگر مطالعه آثار میشله و رنان را از سر گرفت، منتها با این تصور که «آگاهی از تاریخ بطور کلی، و افراد خاص هر دوره به ویژه آگاهی از تاریخ کتاب مقدس تا تاریخ انقلاب، از ادیسه تا آثار دیکنز و میشله…» او را یاری خواهد کرد تا به «انسانی باطنی و روحانی» تبدیل شود.

دو ماه بعد، وقتی که از دقت و ریزه بینی در کتابها حوصله اش سررفت، درس و کتاب و مطالعه را پاک رها کرد؛ آیا برای ابلاغ حقیقت خدا به انسان واقعاً این همه نیاز به آموختن هست؟ بازگشت ونسان پدر و مادر را در نومیدی وتلخکامی فروبرد، خاصه که برای شخص کشیش اینکار بی شک پیامدهای ناگواری در بر داشت؛ اما ونسان چنان افسرده می نمود که از سرزنشش چشم پوشیدند. خوشبختانه آقای جونز، مقام روحانی ایلوورت که درهمان اوان از اتن بازدید میکرد به او کمک کرد تا آرامشش را باز یابد. در اواسط ژوئیه، هر دو به همراه پدر و نسان به بروکسل رفتند، و از یک دانش‌سرای مقدماتی دیدار کردند که دوره تحصیلی آن سه ساله بود- به خلاف سراسر هلند که دوران تحصیل دست کم شش سال طول میکشید. ونسان بی میل نبود که یکبار دیگر بختش را بیازماید. مدیران مدرسه پیشنهاد کردند برای آنکه :‌«بتوانند بیشتر با هم آشنا شوند» سه ماه او را بپذیرند، اما از آنجا که شهریه ها بسیار گران بود، بدبختانه چاره ای جز رد پیشنهاد نداشتند. ونسان به اتن بازگشت و مطابق معمول تنها و خاموش روزها را به پرسه زدن در اطراف، نوشتن متن موعظه یا رونگاری «با قلم ومرکب و مداد» از تصاویر نقاش محبوبش ژول بره تون میگذراند.

ونسان در بروکسل با اعضای انجمن انجیل که تحت تأثیر ایمان او قرار گرفته بودند، تماس داشت. به هر تقدیر چند هفته بعد به مدرسه کوچکی در لاکن لو بروکسل که مبلغ مذهبی تربیت می کرد، و اداره آن برعهده کشیش برکما بود، پذیرفته شد. رؤیای او سرانجام به حقیقت پیوسته بود، و ونسان از شادی د رپوست خود نمی گنجید. اما خیلی زود امید هایش نقش بر آب شد.

علل شکست، در شیوه بیان رقت انگیز و طبیعت ناآرام و تحریک پذیر و بی ثبات او نهفته بود. علاوه بر این از تن دادن به کمترین انضباط سرباز می‌زد و از مربیانش انتقاد نمی پذیرفت؛ مثل همیشه دیرآمیز بود، و با لاقیدی تمام لباس می پوشید، و ناخواسته خود را به موجودی مورد نفرت همگان بدل کرده بود. دوتن دیگر از شاگردان کشیش برکما، به زودی حکم به عدم شایستگی او دادند.

در پانزدهم نوامبر پس از آنکه تمام روز را با تئو گذراند«طرح کوچکی» برای او فرستاد، که «در واقع چیز قابلی نیست بلکه فقط «از روی غریزه» در نزدیکی لاکن به قلم آمده است.» این طرح میخانه محقری را نشان می دهند به نام او شاربوناژ که هم محل فروش ذغال سنگ و ذغال کوک بود و هم مشروب.

«… این نکته همیشه مرا تکان داده، و بسیار عجیب است که در عین سخت ترین لحظات تنهایی و بی کسی و فقر، در آخر یا نهایت همه چیز، فکر خدا به ذهن ما خطور میکند. دلم می خواهد از بعضی چیزها که بر سر راهم می بینم، سردستی طرح بزنم، اما چون احتمال میرود که این عمل مرا از کار واقعی ام باز دارد، بهتر است شروع نکنم.» ونسان به رغم تمام مشکلات، دوره آموزشی را تکمیل کرد، و امیدوار بود که او را به بوریناژ بفرستند؛ در ضمن همچنان به قدم زدن های دور و درازش ادامه داد، و نقشه های فراوان درباره آینده در سر پروراند. درد دلهایش با تئو درباره نقاشی کماکان ادامه داشت. ونسان دوره آموزشی را به پایان برد، اما از آنجا که انجمن انجیل تصور نمی کرد که او بتواند مبلغ مذهبی خوبی از کار درآید، بکاری گماشته نشد. این ضربه به مراتب سخت تر بود.

بنابراین ونسان در دسامبر همان سال، به بوریناژ، که فقیرنشین ترین بخش بلژیک بود، رهسپار شد،‌و در خانه دستفروشی به نام وندرهگن در منطقه معدنی پاتوراژ مستقر شد و کار موعظه را آغاز کرد.

بویناژ

دسامبر ۱۸۷۸ تا پانزدهم اکتبر ۱۸۸۰

در بوریناژ فقر در همه جا بیداد می کرد، و حتی از آنچه ونسان در لندن دیده بود، بدتر بود. یک معدن کار بیش از دو فرانک و نیم درآمد نداشت، و بچه های کمتر از چهارده سال، برای شندرقاز، روانه کار در معادن می شدند.

آوازه «ونسان کشیش آدم خوبی است» در سراسر بوریناژ پیچید. ونسان که از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید،‌ به عیادت بیماران می رفت، موعظه میکرد، دلداری میداد ، دردها را تخفیف می داد و تسلی می بخشید. برای گذران زندگی بکار کپی برداری پرداخت و پدرش سفارشی برای کشیدن چهار نقشه بزرگ فلسطین در ازای چهل گیلدر دستمزد برایش گرفت. چندان نیازی به پول فلسطین در ازای چهل گیلدر دستمزد برایش گرفت. و چندان نیازی به پول نداشت، زیرا لباس های کهنه می پوشید و عملاً چیزی نمی خورد؛‌ سخت مجذوب وظایفش شده بود.

اشتیاق به کار چندان بود که انجمن انجیل او را با حقوق پنجاه فرانک در ماه به مأموریتی موقت به وام که فاصله چندانی با پاتوراژ نداشت فرستاد. ونسان با نانوایی به نام ژان باتیست دنی همخانه شد؛ اما برای ایراد وعظ اتاق بزرگی اجاره کرد که قبلاً از آن برای مجالس رقص و مهمانی استفاده می شد. هر وقت مجالی دست می داد از منظره طرح هایی میکشید، و برای تئو و خانواده‌اش می فرستاد. یک روز به درون یک معدن رفت، و شش ساعتی را در آنجا گذراند. این برخورد هر چند« تأثیری غم انگیز» در او گذاشت، با این حال، مجذوبش کرد.

ونسان واقعاً در میان کارگران معدن زندگی می کرد. مدت ها پیش تمام لباسهایش را به این و آن بخشیده بود و حالا فقط با یک نیم تنه نظامی مندرس و کلاهی کهنه به این سو آنسو می رفت. بعلاوه مقرری ناچیزش را نیز می‌بخشید. حتی اتاقی که در خانه دنی اجاره کرده بود، در نظرش بسیار مجلل آمد، وبه این سبب به کلبه ای محقر نقل مکان کرد که درآن روی کاه و زمین می خوابید. در نامه هایش، بارها محیط اطرافش را با تصاویر رامبرانت، رویسدال یا میشل یا حتی با آثار ماریس، مووه یا ایسرائلس مقایسه میکند. به تئو می نویسد: «بهتر از این نمی توانم تعریفی از هنر به دست بدهم: هنر یعنی انسان بعلاوه طبیعت-طبیعت، واقعیت و حقیقت، منتها با معنی و مفهوم و شخصیتی که هنرمند به آن می بخشد و به بیان در می آورد… آن را از بند میرهاند و تفسیر میکند.» سپس می افزاید: «مثلاً تصویری از مووه و یا ایسرائلس خیلی چیزها میگوید و اینها را به مراتب روشن تر از خود طبیعت بیان می کند.»

ونسان را در بوریناژ بعنوان یک هنرمندی شناختند. طرح زنی درحال بازگشت از معدن، که تاریخ آن به سال ۱۸۸۱ می‌پیوندد، احتمالاً به تأثیر از طرحهای بوریناژ – که اکنون هیچ یک از آنها پرداخته بود، زیرا خواهرش مادام دوکن وان گوگ در خاطرات خود می نویسد که ونسان هنگام مراجعت به هلند، چند طرح آبرنگ به خانواده اش نشان داد که زندگی معدن کاران را تصویر میکرد. ونسان چندی بعد در نامه ای که از لاهه نوشت می گوید: « حالا از زمانی که در بوریناژ دست به نقاشی زدم، دو سال میگذرد.» این آغاز واقعی کار یک هنرمند است. کشیش وان گوگ با هشدار مادام دنی در مورد منجلابی که پسرش در آن به سر می برد به وام رفت؛ انجمن انجیل که بر اثر رفتار غریب ونسان آبرویش به خطر افتاده بود،‌ چیزی نمانده بود ونسان را از مأموریت برکنار کند،اما تنها در واپسین لحظه از تصمیم خود صرف نظر کرد. پدر از ونسان قول گرفت که از آن پس معقولانه تر رفتار کند. در شانزدهم آوریل ۱۸۷۹ در معدنی واقع در نزدیکی روستای فرامریز، انفجاری رخ داد. ونسان از جان و دل به یاری مجروحان شتافت؛ با شحاعت و قدرتی فوق انسانی در همه جا حاضر شد و هر چیر و هرکس را زیر نظر گرفت. و در همان لحظه ضربه فرودآمد. انجمن انجیل ونسان را به این بهانه که واعظ خوبی نیست، برکنار کرد.

ونسان در برابر این دوروئی بی هیچ اعتراضی تسلیم شد‌؛ چنان خسته بودو از فرط تنگدستی به پوست و استخوانی تبدیل شده بود که از نفرت و نومیدی از پا درآمد. بوریناژ را با سیمائی درخشان ترک گفت.

ونسان در بروکسل برای کسب صلاحدید به سراغ پترسن کشیش رفت. این کشیش عالیقدر، که ذوقی در طراحی و نقاشی داشت، از اینرو که ملاقات کننده اش پای پیاده از وام آمده بود، و کیفش را گشوده بود تا «اوراق خط خطی»اش را به او نشان دهد، به حیرت افتاد. کشیش که خود عضو همان انجمن انجیل بود که حکم به اخراج وان گوگ داده بود، انتظار داشت که ونسان بنای شکوه وشکایت را بگذراند، اما او تنها به اشاره ای کوتاه از سر موضوع گذشت، و در عوض همه وقت را، با همان شور و شوق دیوانه واری که موقع صحبت از تکلیف مذهبی اش برای او دست میداد، به گفتگو درباره هنر گذراند. پترسن کشیش دوتا از طرح های ونسان را خرید.

تئو که کاری در شرکت بوسو و والادون پیدا کرده بود، بی درنگ شروع به فرستادن پول برای بردارش کرد، و همچنین به حمایت معنوی و تشویق او برخاست. ونسان با معدن کاری به نام شارل دکر و در خیابان پاویون نزدیک مونز همخانه شد. دختر معدن کار می شنید که «او شبها در اتاقک خود گریه و ناله میکند.» اوقات خود را صرف طراحی از دهقانان و صحنه های مختلف کار در مزرعه یا رونگاری از آثار میله میکرد. یک روز تصمیم گرفت که به کورییر برود. می گوید: «شاید ناخواسته بودولی دقیقاً نمی توانم بگویم چرا.» در پانزدهم اکتبر، به بروکسل رفت و با پولی که تئو برایش فرستاده بود، اتاقکی در بولوار دومیدی شماره ۷۲ کرایه کرد.

اکنون بیست و هفت سال از عمرش می گذشت. در این سن و سال که هنرمندان معمولاً تمام وقت خود را به کارآموزی اختصاص می دهند، حاصل کار ونسان جز چند طرح بسیار پیش پا افتاده و چند کپی معمولی نبود؛‌ بیشتر اینها از روی آثار میله و بویژه از روی تابلو« بذر افشان» بود که ونسان در مجموع پنج بار از آن گرته برداشته بود. این پرده، مایه دل مشغولی همیشگی او بود، زیرا در یک دوره، دست کم بیست و پنج طرح و هفت تابلو از روی این موضوع کشید.

بروکسل

پانزدهم اکتبر ۱۸۸۰ تا دوازدهم آوریل ۱۸۸۱

ونسان اکنون به این قصد طراحی را بعنوان وسیله بیان برگزیده بود که ثابت کند عاطل و باطل نیست، توانایی کار کردن را دارد، و می تواند در راهی که اختیار کرده، پا برجا بماند. اکنون بزرگترین مشکلی که پیش پای خود می‌دید این بود که در کارش پیشرفت کند، آنقدر که بتواند از راه فروش آثارش، معاشش را تأمین کند؛ در این هنگام بازدید از نگارخانه های هنری را آغاز کرد؛‌ و در اتاق اجاره ای خود مطالعاتش را با کتاب«دوره کامل طراحی» بارگ و کتاب «مجموعه طرح ها با ذغال اثرلانژه شروع کرد؛‌هنرمندی به نام اشمیت او را ترغیب کرد که وارد «مدرسه هنرهای زیبا» بشود اما ونسان پیشنهادش را باتندی رد کرد به یمن وجود تئو با هنرمندی هلندی به نام رولوفس آشنایی یافت که حاضر شد به او درس بدهد. اما تشویق وحمایتی را که در جستجو ییش بود عمدتاً شخصی به نام آنتوان ژ. ای. ریدروان را پاربه او ارزانی داشت. واقع اینست که ونسان دیوانه وار و معمولاً درعین آشفتگی و بی نظمی کار میکرد. ونسان کوشید به افکارش نظم بدهد و با جدیت و سامان بیشتری کار کند ولی به ندرت فایده می بخشید. ونسان مایل بود پاریس برود و کاری پیدا کند. همین که لحظات افسردگی و اندوه سپری میشد، تنها برای آنکه بار دیگر در قعر پریشانی و سرخوردگی فرو رود،‌طرح های بیشتری می‌ریخت و به توصیف جزء جزء امیدهایش می پرداخت. معتقد بود که این تنها طریقی است که می تواند با اتکا به آن زندگی اش را تأمین کند.

ونسان به قصد صرفه جوئی تصمیم گرفت در ده یا حتی در اتن نزد خانواده اش زندگی کند. به تئو نوشت:‌« ترجیح میدهم بجائی بروم که با نقاشان دیگر تماس بیشتری داشته باشم و چه بسا اگر امکان داشته باشد با هم کار و زندگی کنیم، چون هم ارزانتر است و هم بهتر» و افزود: « البته اینکه بعدها با تو زندگی کنم برایم لذت بخش است،‌ولی هنوز وقتش نرسیده است.» «… دهقانی که مرا در حال طرح زدن از یک تنه درخت نظاره میکند و می‌بیند که یک ساعت تمام همانجا نشته ام خیال میکند من عقلم را از دست داده‌ام و البته به من می خندد. خانم جوانی که با دیدن لباس ژنده و غرق در کثافت کارگری زحمتکش رویش را برمیگرداند، البته نمی تواند بفهمد که چرا انسان به بوریناژ یا هیست و به اعماق یک معدن ذغال می رود. او نیز به نوبه خود نتیجه میگیرد که من دیوانه ام.

ونسان اغلب می شنید که «دیوانه»اش می خوانند – همان اصطلاح زشتی که در حق کسانی بکار میرود که خود را با دیگران وفق نمی دهند. ولی دور افتادن ونسان از هم نوعانش بکلی خلاف میل و اراده اش بود. در نظر او هیچ چیز بهتر از آن نبود که در مسیر دلخواهش بیفتد و بدون اتکا به روابطش با این و آن وجه معاش شرافتمندانه ای بدست آورد. هنگامی که نخستین بارپس از ناکامی درکار تبلیغ مذهبی به گفته خانواده اش حال او «روبه وخامت گذاشت» تصمیم گرفتند که در گیل در نزدیکی آنتورپ در یک تیمارستان او را تحت مراقبت ویژه پزشکی قرار دهند. در نیمه آوریل، ونسان بروکسل را به عزم اتن ترک کرد.

هلند

آوریل ۱۸۸۱ تا بیست و هفتم نوامبر ۱۸۸۵

همین که ونسان به خانه رسیدمشغول کار شد. ونسان به عادت همیشگی قدم زدن های دور و دراز در روستا را از سرگرفت، و چیزهای زیادی خواند.

در اوت، ونسان پسرعموی نقاشش آنتوان مووه را در لاهه ملاقات کرد. مووه تشویقش کرد، و ونسان به اتن بازگشت تا به شدت هر چه تمامتر بکار مشغول شود؛‌ حاصل این کوشش طرح هایی از زندگی روستائی، از آنجمله کوره آهنگری و بذر افشان و تک چهره ای از پدرش بود.

عمو کنت- که حالا ونسان روابط حسنه ای با او بهم زده بود- یک جعبه آبرنگ به او پیشکش کرد، و ونسان با آن طرحی قوی از آسیابهای بادی نزدیک دور درخت کشید که با گچ تکمیل شد. چند ماه بعد در دسامبر به تئو نوشت:‌« مووه به من قوت قلب دادکه امیدوار باشم در مدتی نستباً کوتاه می‌توانم چیزی بکشم که قابل فروش باشد.»

در پایان اوت یکی از دختر عموهایش به نام کی‌واس، دختر کشیش استریکر اهل لاهه، به قصد آنکه چند روزی را درمیان خانواده وان گوگ بگذراند به اتن آمد. کی به تازگی بیوه شده بود و کودکی چهارساله داشت. ونسان سخت به او دلباخت، اما کی مصمم بود تا به خاطره شوهرش وفادار بماند. به تئو نوشت:« سپس از این که چه باید بکنم، تردید و دو دلی جانکاهی بر دلم چنگ انداخت. آیا باید زیر بارجواب«نه، هرگز ! هرگز! » او میرفتم یا ماجرا را فیصله یافته نمی گرفتم، امیدم را ازدست نمیدادم و تسلیم نمی‌شدم؟»

هنگامی که اورسولا دست رد به سینه ونسان زد، ونسان خویشتن – داری اش را از دست داد؛ اکنون محتاط تر و زیرکتر شده بود:‌تصمیم گرفت با تمام قوا، شور و اشتیاق و توجهش را به کی معطوف کند تاهم از خودگذشتگی‌اش را ثابت کند و هم او را از عشق سرشارش مطمئن سازد. وقتی این تدبیر ناشیانه با شکست روبرو شد، ونسان باز دست از مقاومت نکشید و اطمینان یافت که قدرت احساسات او مقاومت کی را درهم خواهد شکست. چنانکه به تئو نوشت:« … تو خوب می فهمی که امیدوارم تا آخرین تیر ترکش به کوششم ادامه بدهم تا به او نزدیکتر شوم و قصدم اینست، به او عشق بورزم تا او نیز در آخر کار به من دل ببازد . تئو، آیا امکان داردکه تو هم عاشق باشی؟ دلم می خواهد که توهم دلباخته باشی چون باور کن که حتی شوربختی های عاشق هم لطفی دارد».

«اگر روزگاری عاشق شدی و با جواب «نه، هرگز !هرگز» روبرو شدی بی شک نباید تن به تسلیم بدهی؛ اما مطمئنم که تو آنقدر خوش اقبال هستی که هرگز گرفتار چنین ماجرائی نخواهی شد.» کی برای خلاص شدن از شر بدپیلگی های بی وقفه ونسان به نزد خانواده‌اش در آمستردام بازگشت، و ونسان نامه پشت نامه نوشت اما سودی نداشت، هرگز جوابی نگرفت. جواب«نه هرگز!» کی اندوهی جانفرسا در دل او انداخت؛ با این همه هنوز به امیدهای واهی خود را می فریفت. شور و هیجان تب آلودش در آثارش نیز انعکاس یافت تعداد بسیاری طرح از دهقانان در مزارع کشید و پیش طرحهایی هم درباره درخت و چیزهای دیگر انجام داد. کماکان با نامه های سماجت آمیزش کی را به ستوه می آورد و تئو را از تلاش های مذبوحانه ای که برای جلب نظر او می کرد، بی خبر نمی گذاشت. پدر ونسان بی آنکه حرفی بزند سراپا خشم بود:«او گفته است نه، بنابراین ختمش را برچین.» ونسان به التماس از تئو می خواست که بین او و خانواده پا درمیانی کند و آنها را تشویق کند که «شجاعت و انسانیت بیشتری» به خرج دهند. این فریادهای شورانگیر بی جواب ماند. شور و جذبه ونسان یا با نکوهش سکوت آمیز روبرو شد یا باسرزنش تلخ و آشکار. اکنون بیش از هر وقت دیگر تنها بود.

در اواخر نوامبر طاقتش تمام شد و به آمستردام رفت. به خانه والدین کی رفت ولی او را نیافت. کی که از آمدن ونسان باخبر شده بود،‌ پا به فرار گذاشته بود. جلو هرکس روی میز بشقابی قرار داشت و بشقاب اضافی وجودنداشت. همین امر امکان داد تا«حدس بزنم که با اینکار می خواهند به من بباوارنند که کی آنجا نیست، چون بشقابش را برداشته بودند. چون می دانستم که او آنجاست با خودم گفتم این کار بیشتر به نوعی بازی یا دست انداختن شبیه است…» چند لحظه بعد وقتی از احوالپرسی های معمول فارغ شدند، ونسان پرسید:«خوب کی کجاست؟ » عمواستریکر به همسرش رو کرد و پرسید:«راستی، مادر، کی کجاست؟ زن جواب داد:‌«بیرون است».

بعد بی هیچ دغدغه ای شروع به صحبت کردند. ونسان از هنر و موضوع های دیگر حرف زد؛ چندی که گذشت اعضای جوانتر خانواده کنار کشیدند و ونسان را با عمو و زن عمویش تنها گذاشتند. پدر کی به لحنی موعظه وار به برادر زاده اش گفت که الان نامه ای را برایت می خوانم که همین چند ساعت پیش نوشته ام.

ونسان که در صورت او خیره مانده بود تکرار کرد:‌« اما کی کجاست؟» عمو استریکر بی پرده گفت:«وقتی که شنید تو به اینجا رسیده ای گذاشت و رفت»… بعد نامه را درآورد.

«نامه بسیار محرمانه و عالمانه بود ولی فی الواقع تمام حرفش این بود:‌«از من می خواستند که از نامه پرانی دست بکشم و آنچه سعی است به کار ببرم تا موضوع را یکسره فراموش کنم.

در طی چند روز بعدی، ونسان بارها مجبور به شنیدن خطابه های ملال آور در مذمت اهواء و شهوات شرم آور و ادبیات نفرت انگیز بود. صبح یکشنبه برای آخرین بار به ملاقات خانواده کی رفت، حالت تهاجمی به خود گفت و خواست تا بگذراند دختر عمویش را ببیند. وقتی عمویش زیر بار نرفت که کسی را بدنبال کی بفرستد، ونسان دستش را روی شعله یکی از چراغ ها گرفت و تهدید کرد که تا کی را نبیند دستش را پس نخواهد کشید. با اینکار می خواست به هر قیمت که باشد، حقانیت، صداقت و ژرفای عشقش را ثابت کند. اتفاق تکان دنده ای پیش آمدو کشیش پس از لحظه ای گیجی و حیرت، چراغ را خاموش کرد. بعد در حالی از فرط خشم و غیظ صورتش کبود شده بود، بر سرونسان فریاد زد:‌«تو هرگز او را نخواهی دید» و برای همیشه او را خانه خود به «تاریکی وسرما» بیرون راند.

«در آن لحظه حس کردم که عشقم مرد، هر چند که این احساس یکباره یا بلافاصله به من دست نداد، با این حال خیلی سریع پیش آمد و خلائی بزرگ و ژرف در دلم دهان باز کرد.»

او در نهایت سرخوردگی و یأس به اتن بازگشت. اکنون تنها سایه ای از او مانده بود، رنگ به صورت نداشت، گونه هایش گود افتاده بود و حالت چشمانش اغلب غریب می نمود؛‌رفتارش بیش از هر وقت دیگر عصبی، تحکم آمیز و خشن شده بود. برای همیشه از شیوه نگرش مذهبی بریدو حتی کار بجایی رسید که به آن حمله کرد. در اینجا پدر به خشم آمد و مانند عمو استریکر او را متهم به سرسپردگی در برابر ادبیات هرزه نگار کرد. شکاف میان آنها عمیق تر شد و نظر ستایش آمیز ونسان نسبت به پدر بسرعت کاستی گرفت.

ونسان با از دست دادن امیدهایش، تغییر کرد؛‌ این امر سبب شد همه نیرویش را بر کارش متمرکز کند و بالاتر از آن از کوشش هایش درجهت کسب موقعیتی در اجتماع و دست یافتن به یک زندگی شرافتمندانه از طریق ازدواج، تشکیل خانواده و اشتغال بکار خط بطلان بکشد؛ ناکامی هایش او را از جامعه جدا کرد و به موجودی طرد شده بدل ساخت.

ونسان در روز کریسمس پس از مشاجره ای خشونت آمیز با پدرش اتن را ترک کرد و به لاهه بازگشت. در آنجا به یمن کمک مووه کارگاهی در شنگ وگ نزدیک ایستگاه راین یافت.

متأسفانه وضع مزاجی اش رضایت بخش نبود؛‌بار ها از شدت«تب و تشنج توأم با سردردهای سخت که با دندان درد اوج می گرفت» ناچار شده بود دست از کار بکشد. بعلاوه آنقدر پول نداشت که دستمزدی به مدل هایش بپردازد و همین باعث میشد که از تئو نقاضای کمک کند.

به تئو نوشت:« الان به جایی رسیده ام که می توانم هفته ای یک طرح خوب بکشم،‌همان کاری که روزگاری به هیچ رو از عهده اش بر نمیآمد. درست همین نکته در نظرم بود وقتی که گفتن احساس می کنم جوانی ام را بازیافته ام.

«این اعتقاد که هیچ چیز – شاید جز بیماری- یارای بازگرفتن این قدرت را ندارد، به تدریج دارد در من جان میگیرد.»

ونسان می نویسد :«امسال زمستان به زنی باردار برخوردم که بچه مردی را درشکم داشت که او را ترک کرده بود.

«لابد میدانی که زنی که ناچار است در خیابان ها پرسه بزند از چه راه باید نانش را دربیاورد.

«من این زن را بعنوان مدل بکار گرفتم و تا آخر زمستان با او کار کردم. ساعاتی که مدل قرار میگرفت، مزدش را پرداختم و به لطف پروردگارتا بحال توانسته ام با قسمت کردن نانم با آنها، او و بچه اش را از گزند گرسنگی و سرما در امان نگه دارم…

«به نظر من هر کس که ذره ای انسانیت در وجودش باشد،‌ می بایست هیمن کار را میکرد … این زن اکنون چون کبوتر جلدی به من وابسته است.

بدین گونه بود که کریستین هورنیک، که ونسان او را سین صدا می‌زد، به زندگی وان گوگ راه یافت. سی و دو سال از عمر این زن می گذشت و سختی زندگی ومشروب تباهش کرده بود.

او هیچ احساس شهوانی نسبت به زنان بعنوان وسیله و منبع لذت جوئی نداشت؛ در نظر او زن در وهله نخست و پیش از هر چیز مادر محسوب میشد. او بیدرنگ به اورسولا و کی پیشنهاد ازدواج داده بود. اورسولا در یک مهدکودک کار میکرد، که در نظر ونسان شغل شریفی بود و کی پسر بچه چهارساله ای را بزرگ کرده بود که ونسان سخت به او دلبسته بود. ونسان که اکنون زنی را درکنار خود داشت که در زندگی او شریک شده بود بکلی تغییر کرده بود، برای مراعات حال او، خود را از اندک چیزی هم داشت محروم کرد و برای مشورت در مورد مشکلات دوران بارداری، همراه او به زایشگاهی در لیدن رفت.

در مارس به لذتی نامنتظر دست یافت. عمو کور در آمستردام بکار تجارت آثار هنری مشغول بود، سفارش«دوازده طرح کوچک با قلم از مناظر شهر لاهه را داد… و به قیمت پیشنهادی من یعنی دو و نیم گیلدر…؛ بعلاوه قول داد که اگر طرح ها باب طبعش درآید دوازده طرح دیگر هم سفارش بدهد.»

ونسان هر روز به تئو نامه می نوشت و میکوشید او را متقاعد کند که سین به رغم زندگی گذشته اش ، رفیقی شفیق است. تئو که از قضیه دل چرکین بود، سعی کرد با احتیاط و به شیوه ای عطوفت‌آمیز برادرش را از رابطه نامشروع منصرف کند. طرحهای سین به نحوی عمیق و غم آور زیباست؛ دو تا از این طرح ها که هر دو نیز اندوه نام دارند و سین در آوریل یعنی هنگامی که شش ماهه باردار بود برای آنها مدل قرار گرفت، و ونسان بعدها از روی آن چاپ سنگی مشهورش را به همان نام آفرید، از جمله نخستین شاهکارهای او به شمار میروند.

مادر سین نیز مدل قرار گرفت؛ پیرزن که به کارهای پست و شاق خو گرفته بود،‌ برای طرح بیوه زن که با قلم و مداد و قلم موکشیده شد، و با تاش‌هایی از رنگ قهوه ئی سوخته تکمیل گردید، در برابر نقاش نشست. همچنین نقاشی و طراحی در محله ها و خیابان های کثیف و بی قواره خست، اسلیچ کانید، وایت چپل یا ابروی لی یه لاهه را نیز آغاز کرد. حومه شهر نیز برای او الهام بخش بود؛ تصویر افسون کننده و کوچک بامها با آن رنگهای پر احساس و دلپذیر که منظره کارگاه نقاشی ونسان را در شنگ وگ نشان می دهد در ماه ژوئیه نقاشی شد. در یازدهم مه ۱۸۸۲، ونسان بعنوان بعد التحریر در پای نامه اش نوشت: « تئو، قصد دارم با این زن ازدواج کنم. هم او به من دلبسته است و هم من به او. در آغاز ژوئن ونسان برای درمان سوزاک،‌که بر اثر مقاربت با سین به آن مبتلا شده بود، به بیمارستان رفت؛‌ و در همانجا بکار طراحی ادامه داد. همین که از بیمارستان مرخص شد،‌برای دیدن سین که «پسر کوچولوی زیبائی» بدنیا آورده بود، با شتاب به لیدن رفت. حتی در نظر داشت از والدینش بخواهد که به دیدن او بیایند تا «خانه و کارگاه تمیزم را که پر از چیزهایی است که روی آنها کار میکنم» ببینند.

کارگاه در شماره ۱۳۶ شنگ وگ واقع بود، و در آن ونسان، سین، پسر و دختر بچه بزرگتر سین که به مرض نرمی استخوان مبتلا بود و ونسان به او سخت علاقه مند بود، زندگی می کردند. قلب ونسان به واسطه «زندگی خانوادگی» اش سرشار از شادی و شعف بود. آه در بساط نداشت زیرا پولی که تئو می فرستاد، فوراً صرف هزینه های روزمره خانه میشد؛ با این همه از بام تا شام روی طرح های قوی و زنده کار میکرد.

نقاشی کردن «جزو بلند پروازی های من است؛‌ به رغم آنچه پیش آمده، گرایش من به نقاشی از عشق مایه می گیرد نه خشم و سرخوردگی؛‌ و انگیزه آن صفا و صمیمیت است نه شوریدگی. سین آخرین مایه امید او بود، امیدی که پس از جواب ردکی در دلش مرده بود. با تمام وجود باور داشت که «آنچه بین من و سین هست، چیزی واقعی است»، ولی در این مورد نیز به زودی بایدرفع توهم می شد. در لاهه بود که نقاش در کنار سین و کودک نوزادش که با «نگاهی هوشمندانه» در گهواره خفته بود، از آشفتگی و تردید سالهای نخستین رهایی یافت، نظر گاهش عمیق تر شد، بر مهارتش افزود و از شر تأثیرهای متناقض استادان مورد علاقه اش و نیز از نظریات مووه و دوستانش در لاهه آسوده شد.

شور و اشتیاق ونسان بکار دم به دم فزونی می گرفت، گرچه دلگرمی و اطمینانش از خود کار مایه می گرفت. دنیای خارج دشمن بود. آقای ترستیک لحظه ای از انتقاد از رفتار ونسان خسته نمیشد، طرحهایش به مذاق عمو کور خوش نیامد و فقط بیست گلیدر از سی گیلدری که ونسان انتظار داشت برایش فرستاد، و تئو بیش از پیش با تام قوا می‌کوشید او را وادار به قطع رابطه نامشروعش کند.

خوشبختانه در اوت۱۸۸۲ تئو به دیدار برادرش آمد. البته نمی‌دانیم که میان این دو چه گذشت، و آیا همان گونه که ونسان انتظار داشت برادر جوانتر «محبتش را شامل حال سین» هم کرد یا نه. اماظاهراً تئو تفاهم و سعه صدر نشان داده بود، چه در نامه ای که درحال و هوای«تأثیر سحر آمیز ملاقات با تئو» نوشته شده، «همان ملاقاتی که سبب شد از فرط شادی نتوانم بار دیگر با تمام قوا به کار نقاشی بپردازم»، «اکنون خودم را در قیاس با هزاران نفر دیگر خوشبخت تر می دانم چون تو موانع بسیاری را از پیش پایم برداشتی.»

ونسان ماهها بکار و زندگی درکنار سین ادامه داد. مسئولیت خانه و خانواده برایش کسالت آور نبود، و در نامه هایش به تئو، ستایش از این زن جوان را از حد می گذراند. با این حال با سپری شدن سال ۱۸۸۲ خانواده سین با گوشزد کردن این نکته که ونسان بالاخره وقتی که بعنوان مدل از او خسته شد، رهایش خواهد کرد، کوشید دختر را به ترک ونسان وادارد. اما به رغم تمام این دردسرها و مشکلات دیگری مثل بی پولی و رفتار ناهنجار و زشت سین( این زن تمام کمک هزینه ماهانه تئو را صرف مشروب و سیگار میکرد)، این دوره سهم بزرگی در شکل گیری زندگی ونسان داشت.

دو دوره کار در نقاشی او ممتاز است، یکی در تابستان ۱۸۸۲ و دیگری یک سال بعد در تابستان ۱۸۸۳٫ گروه اول تصاویر که هنوز پرداختی قراردادی دارد و بر روی تل ماسه های شونینگن انجام گرفته و شامل طرح های کوچک مناظر دریا و پیش طرح‌هایی از ماهیگیران است و گروه تعمیر تورهای ماهیگیری خوانده شده و دیگری که عنوان آن دختر در جنگل است. در آخرین روزهای اقامتش در لاهه به نقاشی «جمع آوری سیب زمینی» پرداخت، که فقط طرحی بود برای یک ترکیب بزرگتر که مهارت به فرجام رساندنش را نداشت.

از آنجا که برای خریدن رنگ و قلم استطاعت مالی نداشت،‌هنوز هم عمدتاً کوشش خود را صرف طراحی میکرد. آنچه بیش از همه نظرش را میگرفت و به جستجویش می رفت، حرکت و جنبش بود؛ با ملاحظه همین امر، طرح های زنان در حال حمل زنبیل های ذغال، زنی درحال تکان دادن گهواره و پیرمرد فرتوت را کشید و کوشید بیانی هر چه گویاتر به آن بدهد، ونسان به جمع آوری تصاویر چاپ سنگی (گراور) پرداخت؛ به ویژه دومیه را می ستود ولی همچنین به گردآوری باسمه های نقاشانی چون شارل ژاک، گوستاو و دوره، رنوار- نزدیک به چهل نمونه کوچک و بزرگ – و مورن، مونبار،‌میله ، ژول بره تون و تصویر پردازان انگلیسی هفته نامه هارپر و مجله دگرافیک دست زد.

آیا بالاخره ونسان دریافت که چشم انداز آینده سین نومید کننده است، و هرگز یارای آن ندارد که خودرا از چنگ انحرافاتش برهاند؟ این زن اغلب اوقات مست بود و اعتنایی به کودک نوزادش نداشت؛ اما در نامه هایی که ونسان در نخستین ماههای ۱۸۸۳ نوشته هیچ اشاره ای به رنجها و ترس های خود نکرده است. برعکس، به تئو که در آن هنگام در شعبه پاریسی گوپیل کار میکرد و به زنی دلبسته بود، توصیه های مهر آمیز در باب رفتار با این زن جوان و ضعیف المزاج میکند.

ونسان صحنه به صحنه زندگی پست و شوربختانه را تصویر میکرد:‌ گدایانی که در برابر یک سوپ پزی ایستاده اند، و کارگرانی با زنبه هاشان و مناظر و چشم اندازهایی از حومه شهر یا ساحل و تل ماسه ها. او برای آنکه سین را از زیر نفوذ بد و مخرب مادر و سایر خویشانش دور کند با ساده‌دلی تمام تصمیم گرفت«با او به دهکده ای کوچک برود تا طبیعت پیوسته پیش چشم زن باشد…» ولی چشم انداز زندگی یک تبعیدی روستائی سین را ترغیب به اصلاح رفتار خود نمیکرد؛ همچنان به نوشیدن مشروب ادامه داد،‌اعتنایی به امور خانه و بچه اش نداشت و به طرزی «تحمل ناپذیر بدخلقی می کرد.» ونسان که بی وقفه برای قطع رابطه خفت بارش زیر فشار تئو بود،‌بالاخره به صرافت جدائی از سین افتاد؛ کوششهای ونسان بی ثمر بود. سین و مادرش بر آن بودند که زن باز باید به زندگی سابق برگردد. با تئو درد دل میکند:

«آه، تئو! خوب میدانی که این روزها چه احساسی دارم؛‌ چقدر برای سرنوشت این زن و بچه اش نگرانم…

«این زن زیباست، خوب نیست ولی آخر من هم نیستم و گذشته از هر چیز به همان شکل هم سخت به هم دلبسته بودیم. باید بکاربرگردم و امیدوار باشم که به زودی چیزی از تو بشنوم»، در حاشیه نامه، ونسان یاد آور میشود:‌« تا آنجا که لازم باشد به دادن آگهی برای کار ادامه می دهم و تمام کوششم را بکار می برم تا بحال انها مفید باشم و کمکشان کنم. ونسان لاهه را ترک کرد. ونسان از سین جدا شده بود، چرا که «براستی محال بود که بتواند به این زن اعتماد کند.»

ونسان ابتدا به هوگرن و از آنجا به نی‌یو آمستردام در درنته رفت. دو ماهی را که در آنجا بسر برد، به طراحی و نقاشی از مناظر غم زده ای پرداخت که بازتاب حالات روحی‌اش بود.

هر کس را که در اطراف خود می دید، نظرش را جلب میکرد:‌آهنگر، سبد باف، زنی درحال کشیدن جارو یا آسیاب کردن قهوه یا چیدن سبزی یا شسشوی دیگ و ظروف دیگر، یا مردی که پیپ میکشید یا روی نیمکت نشسته بود. از یک مداد ساده و گاه از گچ، ذغال، آبرنگ یا رنگ و روغن استفاده میکرد؛ تک تک آثاری که آفرید، طبعی اصیل و سرشار از صداقت و شور را جلوه گر می ساخت. در بهار به تئو نوشت:« تصویر سیب زمینی خورها را برایت نمی فرستم مگر آنکه یقین کنم که در آن چیزی هست. من هنگام کار روی این تصویر از روی حافظه نقاشی میکنم.»

در بیست و ششم مارس ۱۸۸۵ وان گوگ کشیش بر اثر سکته ناگهان درگذشت. ونسان امیدوار بود که تابلو سیب زمینی خورها را به رسم هدیه روز تولد در اول ماه مه برای برادرش بفرستد؛ اما در آخر آوریل تصویر هنوز ناتمام بود. سیب زمینی خورها، که نوعی ستایش و ادای دین نسبت به زندگی دهقانانی بود که وان گوگ آرزو داشت نقاششان باشد، در عین حال نشانه اوج مطالعه و تجربه ای بود که از اکتبر ۱۸۸۴ تا بهار ۱۸۸۵ به طول انجامید.

در مه ۱۸۸۵ به برادرش نوشت:« کوشیده ام بر این نکته تأکید کنم که آن مردمی که در پرتو نور چراغ سیب زمینی می خورند، با همان دستها که خاک را برای یافتن سیب زمینی کاویده اند، از ظرف سیب زمینی برمیدارند، و بنابراین این طرح از کاریدی سخن میگوید، و اینکه چطور این مردم لقمه نانشان را شرافتمندانه به چنگ می آورند.» در خلال آخرین روزهای اقامتش در آسایشگاه روانی سن رمی دوبرووانس یعنی سه ماه پیش از مرگش،‌ کوشید این تصویر را از حفظ بازسازی کند، و طرحی از آن بکشد.

ونسان اتکا به نفس بیشتری احساس می کرد؛‌تکنیک کارش قوی تر شده بود و رنگها را استادانه تر بکار میبرد. فاتحانه به برادرش نوشت: «تخته رنگم دارد با من خودی تر میشود. به پیش طرح هایم فقط به چشم سیاه مشق هایی نگاه میکنم که مرا با زیر و بم‌های گسترده رنگ آشنا میسازد.»

پیش از ترک هلند که دیگر هرگز بدان بازنگشت، وقایع چند سال گذشته رادر نامه‌ای که از نونن برای تئو نوشت،‌خلاصه کرد:‌

«یخ تخته رنگ من آب شده و سترونی سالهای نخستین به سرآمده است. البته حقیقت اینست که هنوز هم اغلب وقتی چیزی را بدست میگیرم رنگ ها به میل خود عمل میکنند، ولی در عین حال وقتی رنگی را بعنوان آغاز گاه انتخاب میکنم، آنچه را که باید روی پرده بریزم و روحی که باید در آن بدمم به وضوح درخاطر دارم.

«… اصلاً قصد ندارم مطالعه در طبیعت و دست و پنجه نرم کردن با واقعیت راکنار بگذارم. زیرا که سالیان دراز اینکار را با همه نتایج تلخی که در برداشت. تقریباً بی هیچ ثمره ای انجام داده ام و دلم نمی خواهد اشتباهم را نادیده بگیرم.

«… شخص ابتدا مبارزه نومیدانه ای برای تقلید از طبیعت آغاز میکند و تیرش به سنگ می خورد. بعد کار را با آفرینش از روی تخته رنگ خود به پایان می برد، ودر این حال طبیعت رام میشود و بر سر مهر می آید.»

«… اینجا مدام نقاشی کرده ام تا نقاشی یاد بگیرم، تصویر روشنی از رنگها پیدا کنم و غیره، بی آنکه در بند چیز دیگری باشم.

«زندگی یک نقاش غالباً بی اندازه دشوار است.»

فهرست دوره کار در نونن شامل ۲۴۰ طرح است که همه به مطالعه در زندگی روستائی- صحنه های داخلی و خارجی، طبیعت بی جان و تک چهره – اختصاص دارد؛‌ و تقریباً ۱۸۰ تابلو نقاشی موجوداست که نزدیک به یک چهارم کل آثار هنری ونسان را تشکیل می دهد ازجمله :‌پنجاه منظره، در حدود چهل طبیعت بی جان، نزدیک به صد چهره یا پیش طرح در «شخصیت» و بالاخره آن رنگ آمیزی شکوهمند خاک که سیب زمینی خورها باشد. البته این فهرست کامل نیست، چرا که ما از دوره های کار ونسان در نونن فقط از آثاری خبر داریم که برای تئو می فرستاد، یا خود به آنتورپ آورد، یا درجای مطمئنی نگاه می داشت. تمام نقاشی ها و طرح هایی که پس از رفتن او در کارگاهش جا ماند، یا برای خمیر کردن به کارخانه کاغذ سازی فرستاده شده یا به وسیله کهنه فروشان دوره گرد پراکنده شد.

اگر ونسان آرام تر و متعادل تر می بود وکمتر سخت گیری به خرج می داد، و نیز اگر کوشش بیشتری برای نمایش آثار خود و فروش آنها به قیمتی کمتر از حد مطلوب بکار میبرد، شاید می توانست قدر و منزلتی درمکتب نقاشان لاهه بیابد.

امانسبت به کسانی چون سوزروبرتسون و بریتنه، که خود را به آنان نزدیکتر احساس میکرد،‌به مراتب پرشورتر و سرزنده تر بود.

پیش از آنکه وان گوگ به یکی از استادان نقاشی فرانسه در پایان قرن نوزدهم مبدل شود،‌به کشور خود نشان داد که صورت نوینی از اکسپرسیونیسم می تواند وجود داشته باشد که نه تنها بر پایه مشاهده عینی زندگی بلکه بر نوآوری های جسورانه در شکل و رنگ استوار باشد،‌و از همان سنت های ملی نشأت بگیرد که اسلویی ژترز، تورپ، و بعدها هنریک شابوت دیگر نمایندگان آن بودند.

ونسان در بیست و هفتم نوامبر ۱۸۸۵ نونن را به عزم آنتورپ ترک کرد. پیش از ترک دهکده به تئو نوشت:« کاری بس دشوار و سخت در پیش است. اما به آدمی که وارد جنگ میشود، احساس غریبی دست می دهد.»

آنتورپ

۲۸ نوامبر ۱۸۸۵ تا فوریه ۱۸۸۶

ونسان خیلی زود اتاق کوچکی با اجاره بهای بیست و پنج فرانک در ماه، در شماره ۱۹۴ خیابان لانگ دایماژ کرایه کرد.

جیبش تقریباً خالی بود، و عملاً هیچ نمی خورد، و روزها را در نگارخانه هنر می‌گذراند:‌ در آنجا بود که نقاشی هیا خیره کننده روبنس را با آن رنگهای شاد و چالاک و پرهیاهو و هیأت باروک وار اندام های پیچ در پیچ غرقه در نور کشف کرد. ونسان با نگاه نیزبین یک مشاهده گر به اطراف بندرگاه، به میان ملوانان، کارگران بارانداز و روسپیان میرفت؛‌ در میخانه هائی پرسه می زد که در غوغای صدای پیانوزنانی از هر رنگ و دست به تمام زبانهایی که در مخیله می گنجد به وراجی و شایعه پراکنی سرگرم بودند، و در میان شلیک خنده ها جلوه گری می کردند یا باران فحش و ناسزا را بر سر یکدیگر می باریدند.

کار نقاشی از برخی مناظر شهر، بویژه کلیسای جامع و بندرگاه را آغاز کرد. سپس با پول اندکی که برادرش فرستاد، امکان یافت که مدلی را به خدمت بگیرد؛ مدل یکی از دختران کافه های ساز و ضربی و نوعی «روبنس زنده» یا گیسوان سیاه و خم اندر خم بود، و ونسان کوشید هم او را «شهوت انگیز و هم در عین حال سخت زجردیده » نشان دهد. ونسان به دیوارهای کارگاهش تصاویر چاپی نقاشی ژاپنی را سنجاق کرده بود. بیش از بیست سال پس از بودلر، مانه، برادران گنکور و دگا، ونسان در برابر جاذبه بی تکلف این تصاویر و رنگهای روشنشان که خالی از هر گونه نیم سایه یا رنگهای بینا بینی بود، به حیرت افتاد.

در این کارگاه موقتی چند صورت از خود کشید که تا جائی که می دانیم نخستین تک چهره های خود هنرمند است. ونسان تا پایان عمر هیچگاه این چهره جستجوگر نگران خود را ترک نگفت. از وابستگی به برادر، خاطرش آزرده بود. نگرانی خلقش را تنگ کرد،‌ و تئو که به علت پرداخت صورت حسابهای شخصی خود فرستادن اندکی پول برای ونسان را به تعویق انداخته بود،‌بار ملامت هایی را کشید که راستی سزاوارش نبود، خاصه وقتی که بدانیم اندکی پیشتر حواله ای ۱۵۰ فرانکی برای برادرش فرستاده بود.

ونسان ناچار چهار سالی را که از عمرش باقی مانده بود نه صرف زندگی کردن بلکه وقف مبارزه برای زنده نگه داشتن خود در تنهایی و تنگدستی به منظور آفرینش هنری کرد.

ونسان اغلب از جدائی ناپذیری سرنوشت خود و برادرش سخن می گفت. تئو نیز بیش از پیش تحت تأثیر و نفوذ نیرومند برادر که آمیزه ای از خیال پروری و روشن بینی بود، قرار می گرفت. ونسان که از غریزه خود پیروی می کرد،‌راه مطالعه رنج آور پیگیر و مراقبه و تفکر را پیش گرفت؛‌ در آثار استادان فن دقت و تأمل به خرج می داد. آنچه از شکست ها و نومیدی هایش آموخته بود برای بارور کردن گرسنگی بکار بست. ونسان برای خریدن رنگ و قلم مو عملاً بخود گرسنگی میداد- جز نان چیز دیگری نمی خورد ودر سراسر روز برای آنکه فکرش را از گرسنگی منحرف کند سیگار می کشید. به همین دلیل وقتی که قوای جسمی اش بکلی تحلیل رفت، دچار سرگیجه و دردهای سخت معده شد.

به تئو نوشت :‌«ما می کوشیم و اوضاع را بر وفق مراد می کنیم. پس می بینی که من از دیگران قوی تر نیستیم ، چون اگر بیش از این به وضع خودم بی اعتنا بمانم بر من همان خواهد رفت که بر بسیاری نقاشان دیگر رفت… آن وقت ناچار باید رو به قبله دراز بکشم یا حتی بدتر از این، دیوانه و سفیه بشوم.

خاطره دردها و شوربختی هایش در نونن، مایه رنج اش بود، و علاوه بر بیماری و ضعف جسمی اش «دوره انباشته از مشکلات» را از سر میگذراند؛ اما « با همه این احوال، سرحال بود»، و قصد داشت که توجهش را یکسر معطوف به مطالعه در اندام های عریان کند. ونسان درباره چیزهایی که سبب میشد گاهی این هراس به او دست دهد که دیگر چیزی از عمرش باقی نمانده، «با پزشکی صحبت کرد، و پزشک تا توانست او را دلداری داد.» ونسان بیشتر از وضع جسمانی اش حرف زد، و پزشک که او را کارگری معمولی پنداشته بود، گفت :‌«خیال میکنم شما آهنگرید»، ونسان شادمانه نوشت: «و این درست همان چیزی است که من سعی کرده ام در خودم تغییر بدهم.» «وقتی که جوانتر بودم زود رنج و عصبی به نظر میرسیدم، و حالا بی شباهت به یک ملوان یا آهنگر نیستم، و خوب، تغییر هیأت آدمی به موجودی«پوست کلفت» چندان هم آسان نیست.»بدبختانه هنوز برای پرداخت دستمزد به مدلها، آه در بساط نداشت. وورلات مدیر آکادمی به او توصیه کرد که به کلاس نقاشی برود و او در هجدهم ژانویه ۱۸۸۶ به آکادمی پذیرفته شد.

بیماری ونسان شدت گرفته بود، و نظمی در کارش نبود. اکنون فکری راکه مدتها درسر پروده بود با تئو در میان گذاشت:‌به پاریس و نزد تئو برود. تئو تن نزد ولی چندان اشتیاقی هم نشان نداد؛ می دانست که باید دو دستی به برادرش بچسبد، و نیز می دانست که شخصیت ونسان چندان پیچیده و بغرنج شده است که به سادگی نمی توان با او کنار آمد. به ونسان پیشنهاد کرد که تا ژوئیه منتظر بماند، اما ونسان بیشتر مایل بود بی معطلی راه بیفتد.

در نظر ونسان، تئو و خودش یک تن واحد بودند، و از اینرو بی آنکه تردیدی به خود راه دهد، اطلاع و انتقاد از رفتار و کردار برادر کوچکتر را حق مسلم خود می پنداشت. وقتی تئو پافشاری یا اعتراض میکرد، ونسان خشمگین می شد و او را به باد تهمت و ناسزا میگرفت، و تئو سکوت میکرد و تسلیم می شد. در واقع هر روز که میگذشت نفوذ ونسان بر برادرش فزونی میگرفت و اراده خود را هر چه بیشتر به کرسی می نشاند.

در یکی از موارد، در تابستان ۱۸۸۶ ونسان تا‌ آنجا پیش رفت که پیشنهاد کرد در رابطه ای که تئو با یک زن جوان داشت جای برادرش را بگیرد؛ تئو میخواست به هر نحو شده از شر این زن آسوده شود؛‌ البته ونسان «ترجیح میداد که قضیه بدون ازدواج فیصله پیدا کند ولی در صورتی که وضع وخیم تر میشد، حتی حاضر بود تن به ازدواج مصلحتی بدهد.»

در آغاز مارس، تئو یادداشت ناخوانا و آشفته ای دریافت کرد که مضمونش این بود:‌« برای آنکه اینطور سرزده آمده ام سرزنشم نکن؛ خیلی در این باره فکر کرده ام؛‌ما باید در وقت صرفه جوئی کنیم. چطور است از ظهر به بعد فکر کرده ام؛‌ ما باید دروقت صرفه جویی کنیم. چطور است از ظهر به بعد یا اگر تو مایل باشی حتی زودتر همدیگر را در لوور ببینیم. «دلم می خواهد بدانم که تو کی می توانی به سالی کاره بیایی. در مورد مخارج، باز هم می گویم،‌ هیچ فرق نمی کند. البته مقداری پول کنار گذاشته ام که میخواهم پیش از اینکه دیناری ازآن را خرج کنم با تو در این باره صحبت کنم. اوضاع را بر وفق مراد می کنیم، مطمئن باش.

«بنابراین هر چه زودتر راه بیفت.»

ونسان با یک تصمیم ناگهانی آنتورپ را به عزم پاریس ترک کرده بود.

پاریس

مارس ۱۸۸۶ تا بیستم فوریه ۱۸۸۸

دوازده سال پیش از آن، گروهی از نقاشان که تقریباً همگی از عرضه آثارشان به «سالن» خودداری کرده بودند یا از سنت پرستی تنگ نظرانه این مؤسسه نفرت داشتند، نخستین نمایشگاه آثار خود را در مغازه عکاسی«نادار» در بولوار دکاپوسین برپا کردند. عنوان«امپرسیونیست ها» داشت که تنها قلیلی آن را پذیرفته بودند، ونسان به قرار معهود تئو را در لوور ملاقات کرد،‌ولی هنگامی که دریافت نمی تواند در آپارتمان تئو در خیابان لاوال(ویکتور ماسه کنونی) که اتاقی کوچک بود، مشغول کار شود، نومید شد؛‌ چون در اینصورت نمی توانست کارگاهی تأسیس کند.

«وان گوگ مدتی خود را با طراحی سرگرم کرد؛‌ چیز غریبی در طرح های او دیده نمی‌شد، و او تمایل خاصی به برجسته جلوه دادن آنها نداشت؛ بعد یک روز دوشنبه بومی به روی سه پایه سوار کرد؛‌ اول بار بود که در «کارگاه» دست به نقاشی میزد. «در جایگاه مدل زنی روی یک چارپایه نشسته بود؛‌ وان گوگ به سرعت و قلم انداز به روی بوم طرحی زد و تخته رنگش را به دست گرفت.

«… بعد از اینکه نیمکتی را جایگزین چارپایه کرد، زن را روی یک تکه پارچه آبی،‌آبی زنده و غریبی که با رنگ پوست زرد و طلایی زن تضاد داشت،‌نشاند و سپس به گذاشتن رنگهای تند و نامتعارف که یکدیگر را تشدید می کردند، مشغول شد. با هیجانی تشنج آور کار میکرد و با شتابی تب‌ آلود رنگها را به روی کرباس می گذاشت. چنان رنگ را بر میداشت که گویی اینکار را با ماله میکند، و آنقدر از قلم مو رنگ می چکید که سرانگشتانش چسبناک می شد. تا لحظه ای که مدل برای استراحت بر میخواست از نقاشی دست نمیکشید. آشوب پیش طرح او،‌تمامی حاضران در کارگاه را به حیرت انداخت و کهنه پرستان را دچار سرگیجه کرد.»

تئو به اصرار و پافشاری مکرر برادر که ادعا میکرد نمی تواند در آپارتمان های کوچک خیابان لاوال کارکند، بالاخره چنداتاق در خیابان لپیک،‌شماره ۵۴، پیدا کرد. این دو برادر در ژوئن آپارتمان را ترک کردند. در خلال تابستان ونسان یا اغلب کنار پنجره می نشست و از منظره شهر طراحی ونقاشی میکرد؛‌ یا در خیابان های خلوتی قدم میزد که اطرافشان را باغ ها گرفته بودند یا دور و بر کلبه کوچکی که در انبوه گلها و برگها نهان شده بودند. رفته رفته تخته رنگش جاندارتر، روشن تر وطرح هایش پخته تر شد.

هیچ مدرکی در دست نیست که به ما بگوید ونسان درخلال زمستان ۷-۱۸۷۶ اوقاتش را چگونه گذراند، خوشحال بود یا افسرده، نگران بود یا غمزده، از کارش راضی بود یا نه؛‌ همین قدر می دانیم که تأثیر و نفوذ امپرسیونست ها در او بیش از پیش افزایش یافت.

وان گوگ به ندرت دست به عریان نگاری می زد و تنها مواردی که سراغ داریم اینهاست: سه طرح که سین برای آن در آوریل ۱۸۸۲ در برابر ونسان نشست- بانوی بزرگ و دو نسخه از اندوه- یک چاپ سنگی از اندوه که در همان سال چاپ شد ، چهار نقاشی از دوره پاریس و چندتائی هم طرح.

ونسان در بوریناژ و درنته استثمار بیرحمانه را در پیش طرحهای خود از بافندگان، شخم زنان و بذر افشانان، تصویر کرده بود، وطبیعت نیز زمینه ای سودائی و غم آور از اندوه انسان در دسترس او گذاشته بود. اکنون به خود بازگشته بود، واز این پس قرار بر این بود که خود قهرمان داستان وان گوگ نقاش باشد. از تکنیک امپرسیونیست ها با نرمی و انعطاف بیشتری بهره میگرفت، رنگ را با ضربه های کوتاه ومستقیم قلم مو بکار میبرد، و از الگوی کار آنان چونه وسیله ای در جهت حفظ توازن و تقارن ترکیب بندی بهره می جست.

ونسان اینجا و آنجا آنچه را که بهترین وجه با عوالم روحی اش سازگار بود، به وام میگرفت، با شیوه نگرش خود تطبیق میداد و میکوشید کورمال کورمال راهی به مفاهیم جدید هنر بیابد.

ونسان با شور و حرارت تمام به جانب تقلید یا رونگاری از تصاویر چاپی ژاپنی، با آن طرح های ظریف و رنگهای ناب که بر پرده نقش بسته بود، کشیده شد؛‌از جمله: پل و درخت گوجه شکوفان به پیروی از هیروشیگ و اویران(هنر پیشه) به پیروی از کسای ییسین. تأثیر این تصاویر در پس زمینه بعضی از آثارش نیز به چشم میخورد:‌مثل تک چهره بابا تانگی، زنی با دایره رنگی، صورت نقاش با گوش زخم بندی شده، صورت نقاش با تصویر ژاپنی و جز اینها.

در پائیز ۱۸۸۶، تئو برادرش را به پل گوگن نقاش معرفی کرد. شیوه خشن و بی پرده گوگن با شیوه میانه روانه ومحتاطانه امپرسیونیست ها کاملاً مغایرت داشت. ونسان سخت تحت تأثیر فصاحت کلام و جسارت او قرار گرفت. در نظر ونسان، امپرسیونیسم هدفی در خودنبود، بلکه فقط یک مرحله گذرا به شمار میرفت. طبع جستجوگرش او را به فراسوی این سبک رهنمون شد و در مسیر سبک غنائی و پرشور و حال مونتیچلی و تجربیات سورا و سینیاک انداخت؛ از کار ونسان چنین بر می آید که از نخستین این نقاشان الهام گرفته و تحت تأثیر و نفوذ دو نفر آخری بوده است؛‌ ولی در عین حال به شیوه کاربرد رنگ در آثار گوگن علاقه مند بود. هنگامی که تئو مطابق معمول همه ساله به هلند سفر کرد، ونسان به شدت دل به عشق زنی بست که برادرش تئو در پاریس از او جدا شده بود، و ونسان می کوشید شر او را از سر برادرش کم کند و حتی در صورت لزوم با او زناشویی کند.

تئو در هلند با زن جوان دیگری آشنا شد، وونسان ترغیبش کرد که با او ازدواج کند؛ اما نقشه شکست خورد، تئو به پاریس بازگشت و به سبب مخالفت عموهایش با طرحی که برای تأسیس یک بنگاه فروش ودلالی آثار هنری با شراکت بونگر داشت، سرخوردگی‌اش دو چندان شد. زندگی درخیابان لپیک به روال پیشین از سرگرفته شد. ونسان هنوز امکان فروش آثارش را نیافته بود.

ونسان یکبار دیگر همگی سعی اش را بکار برد، و این بار در میخانه ای به نام«تمبورین» در همان بولوار کلیشی. این میخانه که محلی بدنام بود، بوسیله زن جوان خوش‌بر و روی ایتالیایی تباری به نام آگوستینا سگاتوری اداره میشد. آگوستینا زنی مهربان، نحیف و خوش برخورد بود. از افتتاح میخانه زمان درازی نمی گذشت،‌و ونسان با تزئین و آرایش میخانه با ترکیب غریبی از دایره زنگی هایی که به شعر و طرح آراسته شده بودند، ونیز تصاویر ژاپنی که خود او فراهم آورده بود، به یاری آگوستینا شتافت. دو تک چهره از آگوستینا کشید:‌که اولی نشانه هایی از صراحت و استواری اندامهای دوره آرل را در بردارد؛‌ و دومی زنی با دایره زنگی که لطیف تر وخیال انگیزتر است ونمودار تأثیر تولوزلوترک و امپرسیونیست هاست.

اگوستینا به زودی معشوقه ونسان شد و ونسان از فکر برپا کردن نمایشگاه های هنری در این محل عجیب و غریب در پوست خود نمی گنجید. ونسان کاملاً احساس آسایش میکرد، همچنان فعال بود وسعی داشت مشتریان را که بیشتر از شور و حرارت او به حیرت می افتادند به جر و بحث های خشن بکشاند. شخصیت تحریک پذیر و حساس ونسان در شکل پرخاشجوئی جنون آمیز، خشم وملامت هائی بروزکرد که تئو را تا مرز طغیان پیش برد. هنگامی که زمستان به سر رسید، وان گوگ بار دیگر نقاشی را از سر گرفت. به گفته امیل برنار: « در حالی که بوم بزرگی را بدوش میکشید از خانه بیرون می آمد و به تناسب موضوع های مختلف پرده را به بخش های مجزا تقسیم میکرد؛ طرفهای غروب پرده را،‌ که سراسر پوشیده از رنگ بود و به گالری کوچک سیاری می مانست که احساسات و عواطف سراسر روز بر آن نقش بسته باشد به پشت میکشید و باز میگشت.» جاهای مورد علاقه ونسان برای نقاشی به همراه سینیاک و برنار عبارت بود از اسینه، شاتو وژون ویل.

تصاویری که در دومین بهار اقامت ونسان در پاریس کشیده شد، زنده، شاداب وسرشار از رنگ است و شامل اینهاست: ماهیگیری در بهار، باغ های کوچک در تپه مونمارتر- که اعجازی در لطافت، و شاهکار آن گروه از مناظری است که به تأثیر امپرسیونست ها کشیده است- بولوار کلیشی، نمای داخلی یک رستوران – که تأثیر شگرد نقطه پردازی سورا در آن شکار است- رستوران سیرنه در ژون ویل و اثر خارق العاده گندمزاری با چکاوک. رابطه ونسان با آگوستینا سگارتوری نیز گرچه چندان نپائید باری، خلقش را تنگ کرد. وقتی فرار را بر قرار ترجیح داد، تصاویری راهم که در آنزمان به دیوارها آویخته بود، جا گذاشت. ولی در مورد خود آگوستینا، ونسان نوشت:« این زن راه و روش درستی ندارد؛ نه آزاد است و نه حتی خانم خانه خودش و بدتر از همه بیمار و دردمند است.»

در نامه دیگری که در تابستان ۱۸۸۷ نوشته شده، ونسان میگوید:«در مورد خودم، احساس میکنم که دارم شوق به زناشوئی و فرزند را از دست می دهم، گاه گاه از اینکه در سی و پنج سالگی چنین احساسی باید داشته باشم، یعنی درست در دورانی که باید عکس قضیه صادق باشد، غم به دلم می نشیند. و گاهی اوقات از این نقاشی بی پیر لجم میگیرد.» ونسان از هم اکنون به فکر خودکشی افتاده بود. پس از یکی از دعواهای سختش با تئو، درخلال زمستان پیش، او را ترک کرده بود و مدتی که بر ما معلوم نیست با یک نقاش جوان انگلیسی به نام الکساندر رید که درعین حال تعلیم پیشه دلالی آثار هنری میدید، همخانه شده بود. هر دو شباهت فراوان به هم داشتند و اغلب آنها را باهم اشتباه می گرفتند. ونسان دو تک چهره از این دوست کشید.

شک نیست که وقتی ایندو با هم زندگی می کردند ناگهان اندیشه خودکشی مشترک به ذهنشان خطور کرد:‌رید به سبب زمینه های احساساتی و عاطفی اش، وونسان به انگیره تنگاناهای مالی اش.

ونسان درخلال تابستان یا پائیز ۱۸۸۷ نامه ای دور و دراز به خواهرش ویل مین نوشت. ویل مین تنها خواهری بود که ونسان با او رابطه ای معقول و خوب داشت. نامه ای که وان گوگ در ۱۸۸۷ به او نوشت، غم انگیز است و در ضمن آنکه از رفتار، تجربیات، کار ومطالعاتش ارزیابی دقیقی بدست میدهد، به حالتی مالیخولیائی اعتراف میکند که در تمام طول راهی که پیموده، شکست خورده وامیدش را از دست داده است و دارد به سرعت «به پیرمردی حقیر وکوچک بدل میشود».

«اما چه اهمیتی دارد! من حرفه ای سخت و کثیف – نقاشی – داشته ام و اگر غیر از آنچه هستم می بودم. دست به نقاشی نمی زدم؛ ولی با همین چیزی که هستم، اغلب با لذت کار می کنم، او اینقدر هست که شاید روزی چیزهایی بکشم که اندکی شادابی و جوانی در آن بشود یافت، گو اینکه جوانی ام یکی از آن چیزهایی است که از دست داده‌ام. «اگر تئو درکنارم نمی بود، نمی توانستم به آنچه می خواستم برسم؛‌ولی از آنجا که او دوست من است، معتقدم که همچنان پیشرفت بیشتری درکارم خواهم کرد، و باید راه را برای این پیشرفت باز کرد. «… دلم نمی خواهد آدمی افسرده، تند و تلخ و گزنده باشم. تفاهم پیداکردن به دیگران یعنی بخشیدن دیگران. تصور می کنم اگر همه چیز را بدانیم، آرامشی برای همه ما دست خواهد داد. ونسان تصمیم گرفته بود که از آنجا برود. در این راه دراز، احساسی جز تحقیر یا بیزاری نسبت به نقاشان پاریسی به او دست نداده بود.

ونسان در خلال دورانی که در پاریس به سر برد، بیست و دو تک چهره نقاشی کرد که هر کدام بازتاب عوالم روحی او درهمان مقطع است. گاه به چهره خود نظر میکرد و می‌کوشید تا خود را بهتر بشناسد، و گاه نیز برای آنکه خود را آرام کند. ونسان در سراسر دوره پاریس تصویر و نزدیک به پنجاه طرح کشید. در تک چهره باباتانگی که اکنون در موزه رودن است به ترکیبی حیرت آور میان اسلوب سنتی چهره پردازی و زبان خاصی خودش در رنگ و شکل دست یافته است. یک روز غروب در فوریه۱۸۸۸ به امیل برنار گفت: « من فردا از اینجا میروم ولی هر دو ما باید طوری کارگاه را مرتب کنیم که برادرم خیال کند که من هنوز اینجا هستم.» چند تا از نقاشی های ژاپنی را به دیوارهای اتاق کوچکش در خیابان لپیک کوبید، چند تا از پرده ها را روی سه پایه گذاشت ویک دسته از نقاشی های چینی را که دریک کهنه فروشی یافته بودبه برنار بخشید.

ونسان و برنار تا خیابان کلیشی باهم همراه شدند، بعد با هم دست دادند وونسان برگشت و در میان جمعیت ناپدید شد. روز بعد در بیست و یکم فوریه، وقتی به آرل رسید، همه جا پوشیده از برف بود.

آرل

بیست و یکم فوریه ۱۸۸۸ تا سوم مه ۱۸۸۹

ونسان این شهر را زیبا و دلپذیر یافت. به نظر او آرل«چندان بزرگتر از بردا یا مونز نمی نمود.» اما سطح هزینه زندگی بالاتر از حد انتظار او بود؛‌ گذشته از مخارج رنگ، بوم وغیر اینها، برای پرداخت پول غذا و اتاق، گذاشته از مخارج رنگ، بوم و غیر اینها، برای پرداخت پول غذا و اتاق، روزانه دست کم به پنج فرانک احتیاج داشت. البته تئو چند روز پس از عزیمت او به آرل یک حواله پنجاه فرانکی برایش فرستاد. ونسان اتاقی در یک هتل- رستوران که در شماره سی ام خیابان کاوالری واقع بود و به شخصی به نام کارل تعلق داشت، اجاره کرد.

ونسان از لحاظ جسمی در وضع بدی بود. و ظاهراً مرضی از آگوستینا سگاتوری به اوسرایت کرده بود. اکنون به این شهر روستائی امید بسته بود تا به او مدد کند که قوای از دست رفته اش را بازیابد.از لحاظ عاطفی همان قدر ناامید بود که در زمان اقامتش در پاریس. عشق را کنارگذاشته بود و از اینرو خود را به عواطفی محدود کرده بودکه طبیعت در او برمی‌انگیخت. ونسان به برادرش دستور داد که برای اوبوم و رنگ بفرستد. دستور ضرب العجل او شامل بیست و هشت لوله رنگ گوناگون بود، اما مصالح مورد نیازش بیشتر از این مقدار بود وبه بیش از صد لوله کوچک و بزرگ رنگ سر میزد؛ در ضمن نامه توضیح می دهد که اگر تئو خود این رنگها را بخرد«بیش از پنجاه درصد از هزینه های من کاهش خواهد یافت.» در ماه مه از خیابان کاوالری به خیابانی نزدیک میدان لامارتین نقل مکان کرد؛ در آنجا قسمت راست خانه ای را که از بقیه مستقل بود، اجاره کرد؛ خانه چهار اتاق داشت که دو تای آنها کوچک بود.

ونسان در اوج فعالیت جنون آمیزش به سرعتی باور نکردنی تصویر پشت تصویر میکشید. منظره آرل با زنبق ها که در نامه اش به برنار توصیفی از آن بدست داده است با مناظره دیگری دنبال شد که از همان تسلط حیرت آور و بیان روشن در زبان جدید ونسان برخوردار است. در آغاز ژوئن یک هفته تمام را در لوسنت ماری گذراند و چند منظره از دریا و یک منظره از دهکده و چند طرح نقاشی کرد.

در پایان ژوئن ۱۸۸۸ ونسان به امیل برنار نوشت: « هر چه بیشتر به این امر معتقد می شوم که اگر قرار است تصاویر ساخته شود که در سایه آن نقاشی به هنری تماماً مستقل بدل شود و خودرا به مقام ومرتبه بلندی برکشد که پیکر سازان یونان، موسیقی دانان آلمان و داستان پردازان فرانسه رسیدند، این کار از عهده یک تن واحد بیرون است؛ از اینرو به احتمال قوی اینکار از دست گروهی ساخته است که در جهت هدفی مشترک گرد هم آمده باشند. » ولی کار ونسان نیروی بیشتری گرفت. زندگی امور پیش پا افتاده خود را بر او تحمیل کرده بود. همه چیز در آرل، حتی ستارگان، زیر قلم موی او می لرزید، می تپید و زبانه می کشید و چون شعله خورشید در تنش راه می یافت وجانش به وجد و حالت می‌آمد.

در خلال ژوئن علاوه بر تصاویری که از لوسنت ماری آورده بود، بذر افشان مزرعه در پرووانس، گندمزار، کومه های علف، بازار تره بار در کرو، زنان رختشوی و چند تصویر دیگر کشید. همچنین اولین تک چهره پرووانسی اش را از یک سرباز پیاده نظام الجزایری که در یک فاحشه خانه دیده بود، نقاشی کرد. در یکی از فاحشه خانه ها«مدل بسیار زیبایی کشف کرد که … حالت چهره اش به یکی از شخصیت های دلاکروا شبیه بود و اندامی خام و بدوی و غریب داشت.» این زن ابتدا قول داد که در برابر ونسان بنشیند ولی بعد زیر قولش زد. ونسان شکوه سر داد:«آدم بیچاره و تنگدست از به هچل انداختن خود واهمه دارند، و در عین حال تک چهره های خود را ریشخند می کنند.» اکنون ونسان از پا افتاده بود، تقریباً هیچ چیز نمی خورد و در زیر فشار مدام، زندگی میکرد. «هر قدر زشت تر و پیرتر و شریرتر و فقیرتر می شوم، بیشتر دلم میخواهد که از راه نقاشی با رنگهای درخشان، خوش ترکیب و پرجلوه انتقامم را بگیرم.»

شاید این عبارات، کلیدی برای راهیابی به شخصیت ونسان بدست دهد. بوش و مک نایت، یعنی تنها کسانی که ونسان می توانست با آنها درباره نقاشی گفتگو کند، گو اینکه این هم سخنی چندان رغبت انگیز نبود، از آنجا رفتند. ونسان تنها بود، دوستانش را از دست داده بود، واز آن بیم داشت که در چنین تنهائی و عزلتی خودش را تباه کند. در آغاز سپتامبر به رشته کارهای «آسمان پرستاره» پرداخت. اولین اثر، کافه خیابانی درشب بودکه کافه ای را در میدان دوفروم نشان می‌دهد؛‌ و در پی آن آسمان پرستاره در درون وکافه شبانه- کافه دولالکازار- رانقاشی کرد؛‌ این کافه همانجا بود که ونسان در «اتاق زرد» آن هنوز بدون تختخواب می خوابید.

تئو از محل وجوه اندکی که بنا بر وصیتی شخصی در اختیارش قرار گرفته بود، سیصد فرانک برای ونسان فرستاد. ونسان دو تختخواب، یکی از چوب گردو و دیگری با تخته های ساده معمولی، دوازده صندلی،‌یک آینه و «چند خرده ریز ضروری» خرید، وسرانجام در خانه کوچکی در میدان لامارتین مستقر شد. ونسان هر روز، و گاه دوبار در روز برای برادرش نامه می نوشت، و این در حالی بود که دوازده ساعت در شبانه روز یک نفس کار میکرد. «امروز هم دوباره از ساعت هفت صبح تا شش بعدازظهر یک بند کار کردم، و جز در یک مورد که برای خوردن غذا چند متری از محل دور شدم، از جایم تکان نخوردم. به همین علت است که کار این همه سریع پیش می رود… هیچ نشانه ای از خستگی در خودم نمی بینم؛ همین امشب می توانم تصویر دیگری بکشم و تکمیلش کنم…

ونسان دائماً در فکر گوگن بود و نمی دانست که بالاخره در آرل به او خواهد پیوست یا نه. در حالی که ونسان دشوار می توانست تنهایی و بی پناهی را تاب بیاورد، گوگن چهره متمردی مغرور به خود گرفته بود، ومدعی بود که به یاری هیچ کس محتاج نیست. رفتار پر طمطراق و زبان آوری گوگن در قطب مخالف رفتار ونسان قرار داشت که موجودی فروتن و ساده بود. وضع مزاجی گوگن بد بود و خلق و خوی‌اش که هیچ وقت چندان خوب نبود بر اثر حمله های دردناک بیماری کبد، بدتر شد. بگو مگوهاشان مکرر و جدی شد و کار به جائی رسیدکه ونسان به تدریج احساس کرد که دلش می خواهد دوستش او را ترک کند.

ونسان مدتی در حال تحریک شدید عصبی به سر برد و هیجان عصبی اش که بر اثر بحث و مجادله ای مداوم با گوگن افزایش یافته بود با کار زیاد به اوج رسید؛ خیل کم غذا می خورد(«خوراک های لذیذ گوگن» چاره دردش نبود) وسخت می نوشید. به تأثیر گوگن بار دیگر به افسنطین روی آورد، که از زمان ترک پاریس لب به آن نزده بودو به پیروی از گوگن بیش از پیش به روسپی خانه های محلی می رفت. بر این همه،‌باید سقوط امیدها و رؤیای ونسان وخطر قریب الوقوع تنهایی و عزلت را افزود، تنهایی وعزلتی که او این همه از آن نفرت داشت. تئو اندک زمانی بعد دل به عشق یوهانا بونگر بست که خواهر یکی از دوستان سابق ونسان به نام آندره بود. تئو داشت به «زندگی واقعی»، که ونسان منکرش بود، روی می آورد. گوگن که شبی را به بی قراری در هتل به سر برده بود به طرف خانه زرد رفت.

ونسان به خانه رفته بود وبی درنگ گوشش را از بیخ بریده بود. ظاهراً مدتی طول کشیده بود تا خون را بندبیاورد، چون روز بعد مقدار زیادی حوله خیس روی کف دو اتاق خواب ما می پیوست، پوشیده از لکه های خون بود.

«وقتی حالش برای بیرون رفتن از خانه مساعد شده بود در حالیکه سرش را پیچیده بود و کلاه بره باسکی اش را حسابی پایین کشیده بود یکسر به طرف یکی از آن خانه ها رفته بود که معمولاً کسانی که دوستی ندارند می توانند در آن جور جاها آشنایی پیدا کنند، و گوشش را که به دقت شسته و در پاکتی گذاشته بود به «دربان» پیشکش کرده، گفته بود:‌«در این پاکت چیزی است که مرا به یاد شما می آورد»، سپس با عجله به خانه بازگشته، و روی تخت دراز کشیده وخوابیده بود. رئیس پلیس دستور داد کالسکه ای صدا بزنند و ونسان را به بیمارستان محلی برسانند، و گوگن هم تلگرافی برای تئو مخابره کرد.

« ونسان پس از ترک خانه چهار سالی را در لاهه گذراند و برای گوپیل کار کرد؛ دو سال در لندن وده ماه در پاریس با همان شغل به سر برد. سپس به انگلستان بازگشت وهشت ماه بعنوان دستیار یک روحانی مشغول کار شد؛ سه ماه در دوردرخت بعنوان شاگرد کتابفروشی؛ چهارده ماه در آمستردام در هیأت دانشجوی الهیات ؛‌ چهار ماه در مدرسه مبلغان مذهبی در بروکسل؛‌ و یک سال و دوماه را در مقام کشیش دربوریناژ سپری کرد؛‌ پس از آن در زندگانی او بعنوان مبلغ مذهبی درنگ افتاد و سپس این مرحله از زندگی بطور نهایی خاتمه یافت. از آن به بعد به یک نقاش بدل شد. به بروکسل بازگشت و شش ماه به مطالعه طراحی پرداخت؛‌هشت ماهی را همراه با خانواده‌اش در اتن – که پدرش در آن زمان کشیش آن ناحیه بود – گذراند؛‌به لاهه بازگشت و اقامتش یکسال و ده ماه طول کشید،‌دو ماهی را به گشت و گذار در اطراف درنته گذراند؛‌ نزد خانوده‌اش در نونن – که به تازگی پدرش کشیش آن منطقه شده بود- زندگی کرد. در مارس ۱۸۸۶ به پاریس رسید و دو سال و یک ماه در آن خطه ماندگار شد. در فوریه ۱۸۸۸ به آرل کوچید؛‌در مه ۱۸۸۹ به سن رمی انتقال یافت؛‌ ودر حالی که توصیه های دکتر پی رون را ناشنیده میگرفت،‌ با تئو دست داد و در ۱۸۹۰ تیمارستان را ترک گفت و در ژوئیه همان سال در اوورسور- او چشم از جهان پوشید.»

ونسان به دلایل مختلف – و از آن جمله کار زیاد، فشار عصبی، حساسیت شدید، بی ثباتی، احساس گناه،‌بیماری و «شور و اشتیاقی کور برای کار کردن» – موجودی بیمار بود، سرنوشتی که به جرأت می توان گفت دیر زمانی پیش از این خود پیش بینی کرده بود. ونسان معتقد بودتئو نیز در معرض جنون است.

تئو به مجرد دریافت تلگراف گوگن در ۲۴ دسامبر خود را به اولین قطاری که به آرل می رفت، رساند. اما اجازه دیدار از ونسان را نیافت. ونسان مدتی دراز به حال هذیان افتاده بود و از اوهام دیداری و شنیداری رنج می برد. بهترین کاری که تئو می توانست انجام دهد این بود که از پزشک بیمارستان،‌ فلیکس ری، بخواهد که او را معاینه کند. دکتر اورپار پزشک مسئول دارالشفای دولتی در آرل، بیماری ونسان را «اختلال حاد روانی توأم با حالت هذیان عمومی» تشخیص داد. گوش ونسان به هیچ دشواری رو به بهبود می رفت.

پس از سه روز ونسان بخود آمد؛‌ هنگامی که دریافت برادرش به آنجا آمده و دوباره بازگشته است، ناراحت شد. گوگن نمی بایست کسی را بدنبال تئو می فرستاد. در بیست و نهم دسامبر به بخش عمومی انتقال یافت که ام.سالس، روحانی پروتستانی که به ابواب جمعی بیمارستان پیوسته بود با او ملاقات کرد. ونسان از آنچه گذشته بود، هیچ سر در نمی آورد. در اول ژانویه به تئو نوشت:«عزیز دلم، از سفر تو بی اندازه ناراحت شدم؛‌ آرزو داشتم که این موضوع اسباب زحمت تو نشود چون به هر حال آسیبی به من نرسید،‌و هیچ علتی نداشت که تو این همه ناراحت بشوی.» در اول ژانویه به ونسان که لباس نظامی پوشیده بود و کلاه خزی بر سر زخم بندی شده اش گذاشته بود، اجازه دادند که خانه اش را ببیند و به تصاویر خودش و گوگن نظری بیندازد. در هفدهم ژانویه بیمارستان را ترک کرد- گرچه هر روز برای تجدید زخم بندی به آنجا می رفت- و از نو در خانه مستقر شد و رفته رفته شور و علاقه به زندگی را بازیافت. با نگاه کردن به آینه،‌ دو تا از زیباترین تک چهره ها را از خودش کشید:

با گوش زخم بندی شده و با پیپ. این چهره یک دیوانه نیست بلکه سیمای مردی سالخورده است(ونسان به سی و ششمین سالگرد تولدش نزدیک میشد) با صورتی لاغر و نزار، گونه های فرو رفته، چشم های بی حالت و نگاهی مبهوت. سیمای مردی است کناره گرفته و «سرد و گرم روزگار چشیده» که امیدهایش یکسر بر باد رفته است. در نهم ژانویه یوهانا بونگر به ونسان نامه نوشت و در آن نامزدی خودرا با تئو اعلام کرد،‌و این حسن توجه ونسان را خشنود کرد. در آغاز فوریه در این فکر غریب افتاده بودکه از گابی، همان فاحشه ای که نرمه گوشش را به او پیشکش کرده بود، دیدن کند. موجود بیچاره لابد از برخورد بامشتری عجیبش سخت یکه خورده بود.

ونسان در فکر رفتن به یک تیمارستان بود- متأسفانه نه به این امید که بهبود یابد بلکه از این رو که در نظر دیگران بهتر جلوه کند. دیگر دل آنرا نداشت که به تنهایی در آن خانه زرد سر کند، و اگر چه سخت مشغول کار بود، کسیکه تا همین چند روز پیش در کمتر از یک ساعت به سرعت چند تصویر را تمام میکرد، اکنون با تأنی تمام شروع به کشیدن چهارمین نسخه گهواره کرده بود.

بچه های بازیگوش محل وقتی او را با آن لباس عجیب وسرزخم بندی شده می‌دیدند، خم می شدند، چشم به او می دوختند و فریاد می زدند:‌«بچه ها، دیوانه دارد می آید» و به طرفش سنگ می انداختند.یک روز مرد بیچاره زمام اختیارش را از دست داد و به طرف آنها دوید و من و من کنان تهدیدشان کرد.

در اطراف او بهاربود، درست مثل وقتی که یک سال پیش به آرل آمده بود. ولی اکنون دیگر هیچ یک از لذت های پیشین برای او معنایی نداشت چرا که امیدهایش به یأس گراییده بود. کارگاه جنوب تباه شده بود، گوگن او را به حال خود وانهاده و ترکش کرده بود و مردم آرل تا سرحد فرومایگی و پستی پیش رفته بودند. خود را تنها در سلولی یافت که هیچ اثاثه ای جز یک تخت خواب فلزی نداشت و خانه زردش قفل ومهر و موم شده بود.

ونسان از آینده نگران بود. از آن بیم داشت که شاید هرگز دوباره نتواند چون گذشته کار کند، و قادر نباشد«بهتر از سال پیش در باغستان‌ها» به نقاشی بپردازد. دکتر معتقد بود که حال عمومی ونسان رضایت بخش است و از اینرو اجازه داد تیمارستان خارج شود. و اکنون هر دو می توانستند به خانه زرد بروند. تئو داشت برای ازدواج به هلند می رفت، و ونسان برای پنجمین بار به کار درباره تک چهره مادام رولن در حال تکان دادن گهواره برگشت. ونسان همیشه مجذوب نمادهای مادرانگی و باروری بود. ابتدا از توصیف سین در حال شیر دادن به نوزادش آغاز کرد؛‌ وسپس در پاریس از زن جوانی از طبقه متوسط نقاشی کرد که در کنار«گهواره سقفی» در اطاق نشیمن نشسته بود؛ وسرانجام هفت تک چهره از مادام رولن که یا بچه اش را در بغل گرفته یا در حال تکان دادن گهواره است. ونسان برای تئو و نامزدش صمیمانه آرزوی خوشبختی کرد. ناگزیر «احساس غمی نهانی کردکه توصیفش مبهم و دشوار بود» اما کار، مایه انصراف خاطر او بود و رفته رفته نیرویش را بازیافت.

ونسان باز به خانه زرد بازگشته بود تا پرده ها و مواد و مصالح نقاشی را با خود بردارد، و در بیست و چهارم مارس از برادرش خواست دوازده تائی لوله رنگ برایش بفرستد تا «به این ترتیب …. بار دیگر به زودی در باغستان ها سرگرم کار شوم»، و در واقع هم خیلی زود سه پایه اش را در برابر باغی از درختان هلو، در کنار کوچه ای قرار داد که رشته کوه های آلپ زمینه آن به شمار می رفت.

ونسان مایل بود هم برای آرامش روحی خودش و هم برای آرامش خاطر دیگران مدتی ولو کوتاه درها به رویش بسته بماند. اما نمی خواست درمورد این مسأله باکسی بحث کند.

ونسان از فکر اینکه تئو ازدواج کرده است از شادی در پوست خود نمی گنجید چرا که با رابطه نامشروعی که دو سال پیش برقرار کرده بود ونسان را سخت آزرده بود و همواره از وضع سلامت تئو، که چندان بهتر از حال و روز خود او نمینمود، پرس و جو میکرد.

در این هنگام به زحمت پانزدهم ماه به پایان زندگی ونسان وان گوگ مانده بود و مقدار آن بود که آخرین ماه ها را با مبارزه ای سخت بگذراند. به رغم هراسی که از بیماری و بیمی از حمله های بعدی در دلش افتاده بود، پیش می رفت و از اعتقاد به اینکه کار«بهترین درمان بیماری من است» نیروئی تازه می گرفت. به همین سان از روی هیجان یا شور و حرارت روزهای نخستین اقامتش در آرل نبود که به نقاشی ادامه میداد بکله فقط برای زنده به این کار می کوشید؛‌دیگر از خود نمی پرسید که آیا سزاوار این سرنوشت بوده است یا نه؟‌ اکنون کمتر پروای بی اعتنایی یا اهانت مردم را داشت.

در بیست و نهم آوریل،‌ سالس کشیش همراه با نامه ای از تئو به دیدار ونسان در تیمارستان سن رمی رفت. این تیمارستان در بنای قدیمی و نیمه مخروبه صومعه سابق سن-پل – دو موزل قرار داشت که قدمت کهنه ترین قسمت آن به قرن دوازدهم میرسید وحجره های سبک رومی دار دیدنی‌ای داشت. سرپرست بیمارستان دکتر پی رون برای جا و غذای ونسان تقاضای ماهانه صد فرانک کرد و نسبت به خروج ونسان برای نقاشی روی خوش نشان نداد.

با موافقت تئو تصمیم گرفت که به رغم هزینه سنگین بیمارستان به سن – پل – دووزل برود، به این امید که در پایان کار اجازه داشته باشدکه نقاشی کند. ونسان در خلال دورانی که در آرل به سر برد نزدیک به دویست تابلو کشید: صد منظره، در حدود پنجاه تک چهره و چهل طبیعت بیجان یا نمای درونی، در این فهرست تابلوهایی که از میان رفته یا گم شده اند به حساب نیامده اند. همچنین نزدیک به صد طرح زد. این پربارترین دوره کار او بود،‌یعنی زمانی که همنواختی خط و قوت رنگ به اوج خودرسید و عوامل محرک همگام با نیروی انگیزنده و صمیمیت او با صحنه یا موضوعی که از روی آن نقاشی میکرد، پیش میرفت. رنگ ها همه عریان و ناب و خشن است.

ونسان صیاد خورشید بود، شعاع های خورشید در او نفوذ میکرد، و او ضرباهنگ موسمی آن را پی میگرفت. در زمستان افسرده و غمزده بود، در بهار به افروختن آغاز میکرد. در میانه تابستان شعله ور میشد و سپس اندک اندک دیگر باره به اندوه و درماندگی میگرایید. تمام زندگی او الگویی مشابه را طی کرد؛‌ این زندگی در آرل به اوج خود رسید اما سقوطی جانکاه در پی داشت. پیشامد غم انگیز بریدن گوش، نخستین نشانه بود.

سن رمی

سوم مه ۱۸۸۹ تا شانزدهم مه ۱۸۹۰

در سوم مه، ونسان به تیمارستان سن-پل-دوموزل رفت. آیا با توجه به اطلاعاتی که اکنون در دست داریم ممکن است دقیقا بگوئیم او را چه می شد؟ و اول از همه، آیا او «دیوا نه» بود؟ نامه های او به دقت خوانده شده است؛ هیچ یک از آنها (یا دست کم هیچ یک از نامه هائی که بازمانده و شماره آن تقریبا به هفتصد و پنجاه می رسد) کوچکترین علامتی از اختلال روانی نشان نمی دهد؛ روشنی بیان و تیزفهمی نویسنده این نامه ها انکارناپذیر است. «جنونی» که او را به سن-پل-دو- موزل کشاند فقط نتیجه درهم‌شکستگی روحی‌اش در کریسمس ۱۸۸۸ نبود- یعنی همان روزی که گوشش را برید. این واقعه مقدم بر رفتارهای مکرری بود که اهل شهر آن را دلیل بر اختلال روانی او گرفتند.

هنگامی که نخستین بار «نوآوران» در ۱۸۶۳ در سالن مردودین پا به عرصه گذاشتند. و نیز هنگامی که امپرسیونیستها نخستین نمایشگاهشان را بر پا کردند، ناقدان در «دیوانه» خواندن مانه، رنوار، و سزان تردید نکردند-و واقعیت این است که این گونه نقاشان بی میل نبودند که این اصطلاح را در میان خود بی دریغ به یکدیگر نسبت دهند. دیوانگی در نیمه آخر قرن نوزدهم باب روز بود.دکتر روی، و اوپار و پی رون (آخرین مدیر سن پل دوموزل) معتقد بودند که بیماری و نسان نوعی صرع است، و له روی، دواتو، و فرانسوا مینکوسکا از این نظریه حمایت کردند؛ حال آنکه کراوس (که رساله اش در باب ونسان وان گوگ از نگاه روانپزشکی مرتبه او را بع عنوان صاحب نظر تثبیت کرد)، کارل یاسپرس و وسترمن- هالستیژک به این نظریه گرایش داشتند که او به جنون یاشیز و فرنی مبتلاست.

پروفسور هانری گاستاد که تحقیقاتش درباره وان‌گوگ یکی از خواندنی ترین بررسی‌هایی است که تا کنون انجام پذیرفته ، نشان می دهد که علائم «دیوانگی» ونسان مطابق است با علائم صرع پنهان، به صورتی که مورل در فرانسه از آن به «صرع خفیف» یا «خرده صرع» تعبیر کرده است، و هم اکنون در اکثر موارد آن را نتیجه آسیبی دماغی شناخته اند که بر قطعه گیجگاهی مغز اثر می گذارد. ونسان بین حمله ها اغلب با وحشت یا عذاب دست به گریبان بود به همین دلیل پیشاپیش می‌کوشید خود را بریا این گونه مواقع آماده کند؛ یا دوره‌های کوتاهی را از سر می‌گذراند که یکسر گیج و مبهوت بود و با کوچکترین چیزی ناگهان به خشم می‌آمد.

دکتر اسکوفیه لمبیوت به ما می گوید که سابقه آشفتگی مغزی ونسان احتمالا از دوران تولد آغاز می شود، یعنی از هنگامی که زایمان مادر به درازا کشید (مادرش کوچک اندام و ظریف بود و در آن هنگام سی و پنج سال از عمرش می‌گذشت). عدم تقارن نمای بیرونی جمجمه (که در بسیاری از تک چهره‌های خود او، و خاصه در یکی از آنها که در اکتبر ۱۸۸۸ نقاشی شد و اکنون در گالری هنر مونیخ نگهداری می شود، مشهود است) که به احتمال بسیار ارتباطی دارد با آسیب مغزی نخستین مراحل تولد او مؤید این فرضیه است . هنگامی که ونسان نخستین بار به بیمارستان آمد، نامش در دفتر ثبت بیماران داوطلب درج شد:

آقای ونسان وان‌گوگ، سیو شش ساله، نقاش، متولد گروت زندیل (کذا) هلند، محل سکونت فعلی آرل (B.D.R). آقای ون‌گوگ، تئودور، سی و دو ساله، متولد هلند، ساکن پاریس (سن)، برادر بیمار. در ستون سوم، «نسخه‌ای از گواهی نامه پزشکی که همراه تقاضانامه است»، رونوشت تصدیق دکتر اورپار از بیمارستان آرل آمده است: من امضاء کننده این ورقه، پزشک مسؤول بیمارستان گواهی می کنم که وان‌گوگ (ونسان) سی و شش ساله از شش ماه پیش از انی ، مبتلا به جنون حاد همراه با هذیان عمومی است. این بیمار شش ماه پیش گوش خود را برید. در حال حاضر او تا حد زیادی بهبود یافته، با این همه خود بیمار مصلحت می بیند که به بیمارستان بباید و تحت درمان قرار بگیرد.

امضا: دکتر اورپار. این نسخه را مدیر بیمارستان، دکتر پی‌رون گواهی می کند.

او اتاقکی داشت با کاغذ دیواری سبز-خاکستری، پرده‌های سبز دریائی و «طرحی از رزهای رنگ پریده که با خطوط باریک قرمز جگری روشن می شود. صندلی راحتی کهنه‌ای در اینجاست که مزین به نقوشی است که مثل یکی از آثار دیاز یا مو نتیچلی با قهوه‌ای، قرمز، صورتی، سفید، کرم، سیاه، آبی گل هرگز فراموشم مکن و سبزه تیره رنگ خورده است. از پشت میله‌های پنجره می توانم یک گندم‌زار محصور، چشم اندازی مانند کارهای وان‌گوین و بر فراز آن خورشید صبحگاهی را که با همه شکوهش سر برآورده، ببینم. علاوه بر این اتاق-چون بیشتر از سی اتاق خالی وجود دارد-اتاق دیگری در اختیار دارم که میتوانم در آنجا کار کنم.

وقتی اجازه دادند که کار کند، ونسان بی تأمل سه‌پایه‌اش را در باغ قرار داد و چهار تصویر از انبوهی سوسن و یاس و بعد چند تنه درخت پوشیده از پیچک کشید. همچنین از یک نیمکت سیگی در گوشه خلوتی از باغ، فواره و حوضش و یک بید بزرگ نقاشی کرد.

گهواره، تک چهره رولن، بذرافشان کوچک اندام با درخت، کودک، شب پر ستاره، گل‌های آفتابگردان و صندلی با پیپ و توتون، چیزهایی هستند که تا این زمان بیش از همه دوستشان دارم. ونسان به کار دو منظره (پرده‌ای به قطع ۳۰ اینچ) پرداخته بود مناظری که از تپه‌ها گرفته‌ام، یکی از آنها دهی است که از پنجره اتاق خوابم می توانم آن را ببینم. در پیش زمینه، گندمزاری است که توفان خرابش کرد و به روی زمینش خوابانده است. یک چپر مرزی و در پس شاخ و برگ خاکستری چندتایی درخت زیتون و چند کومه و تپه قرار دارد. بعد در بالای پرده، یک پاره ابر بزرگ و سفید و خاکستری است که در لاجوردی آسمان شناور است. در آغاز ژوئن مدیر بیمارستان به ونسان اجازه داد که از بیمارستان به ده برود و زیر نظر پرستار نقاشی کند.

ونسان نقطه ای را برگزید که دور از تیمارستان نباشد تا از گندمزار محصوری که می توانست از پنجره اتاقش ببیند، نقاشی کند. تغییری ناگهانی در کار او پیش آمد. شیوه هاشورزنی متقاطع دوره آرل جای خود را به خطوط پر پیچ و خم و چرخانی داد که به امواج دریا می ماند.

در بیست و پنجم ژوئن دوازده پرده به اندازه ۳۰ در دست اجرا داشت؛ رنگمایه‌ها خفیف شده بودند و دیگر از هماهنگی و تضادهای درخشان خبری نبود؛ اکنون سرخ اخرایی، قهوه‌ای، سبز و رونز، زرد قهوه‌ای فام و سوخته و ابی سیر رنگ‌های مسلط بودند. به تئو نوشت: «آخرنی چیزی که شروع کرده‌ام گندمزار است که در ان فقط درودگری کوچک و خورشید بزرگ هست. پرده سراسر زرد است مگر چپر و زمینه‌ای از تپه‌ها که بنفش کم رنگ است. رنگ‌امیزی پرده دیگر که کمابیش دارای همان موضوع است، سبز خاکستری با آسمان سفید و آبی است.» ونسان در طی ماه ژوئن سه بار از روی گندمزار نقاشی کرد؛ در مواقع دیگر سه‌پایه‌اش را در برابر درختان سرو قرار می داد. « این لکه سیاهی است در یک منظره آفتابی؛ ولی در عین حال یکی از دلنشین‌ترین جلوه‌های سیاه و دشوارترین موردی است که تقلید از آن را می توانستم در خیالم بگنجانم.» ونسان به عالمی خیالی و رویائی قدم گذاشته بود که از آن پس به دنیای خاص او بدل شد.

در پنجم ژوئیه از زن برادرش یوهانا نامه‌ای دریافت کرد که در آن گفته بود: او و تئو چشم به راه تولد بچه‌ای هستند و این که اگر پسر باشد، نام ونسان را بر او خواهند نهاد؛ با آنکه یوهانا خوشبخت بود، بیمناک بود چرا که نه وضع مزاجی خودش رضایت‌بخش بود و نه تئو. ونسان بی‌درنگ پاسخ‌نامه را داد و تئو و ایو (یوهانا) را تشویق کرد که نسبت به آینده امیدوار باشند، به آنها گفت که وقتی بچه رولن به دنیا آمد لبخند به لب داشت و کاملا سالم بود، در عین حال که والدینش سخت در مضیقه بودند.

ونسان با کسب اجازه از دکتر پی‌رون به آرل برگشت تا اثاثیه و تصاویری را که در اتاق زرد جاگذاشته بود و اکنون می توانست در بیمارستان جای دهد، بردارد و بیاورد. ترابو، سرپرستار بیمارستان را همراه او کردند که «سیمای بسیار دلنشین» او به «نجیب‌زادگان قدیم اسپانیا» می ماند، ونسان چند ماه بعد از صورتش نقاشی کرد. ونسان به سراغ چند تن از همسایگان قدیمی‌اش رفت اما سالس کشیش به تعطیلات رفته بود و دکتر ری در خانه نبود ولی چند ساعتی را با خانواده ژینو. که از دیدار او خواشحال شده بودند، گذراند. روز بعد وقتی به سن‌پل برگشت. چهار پرده و هفت پیش‌طرح برای تئو فرستاد. روز بعد در حالی که پرستاری در کنار او ایستاده بود در معدن سنگ گلنوم مشغول نقاشی شد، بعد ناگهان چشمانش حالتی وحشیانه به خود گرفت، دست‌هایش شروع به لرزیدن کرد و تنه‌اش به پشت خم شد. پرستار بی هنچ کشمکشی او را به اتاقش برگرداند. در طول سه هفته بعد تا پایان ژوئیه به تناوب دستخوش حمله‌های هولناک جنون و غش و ضعف شد و هرگز اتاقش را ترک نکرد.

تئو که چیزی از موضوع نمی‌دانست به او نامه نوشت تا در مورد تازه‌ترین تابلوهایش به او تبریک بگوید. تئو این تابلوها را به پیسارو، باباتانگی و یک نقاش جوان نروژی به نام ورنسکولد که نشان افتخار نمایشگاه بین‌المللی در موس را دریافت کرده بود، نشان داده بود. در چهاردهم اوت، بالاخره دکتر پی‌رون به تئو گفت که برادرش دستخوش حمله دیگری شده است اما اکنون بهبود یافته است. ونسان خوب می دانست که دیگر نمی تواند دوره تخته رنگ درخشان آرل را احیا کند و در واقع هم لحظاتی پیش می آمد که دوست داشت «بار دیگر با همان تخته رنگ دوره شمال آغاز کند».

ونسان در خلال آخرین بیماری اسیر دست گذشته و خاطراتی شده بود که او را دستخوش اندوه و مالیخولیا می کرد. ونسان در فکر رفتن به برتانی-که گوگن در آنجا به سر می برد- یا بازگشت به پاریس بود. از نامه هایش بر می آید که به نحوی وصف‌ناپذیر دلشکسته است.

به کجا باید برود؟ در آینده چه کار می تواند بکند؟ «احساس می کنم که چون ابلهی هستم که به سراغ دکترها می رود و از آنها اجازه نقاشی کردن می خواهد».

در سپتامبر ونسان دریافت که حمله هایش کمابیش سه ماه در میان به سراغش می آید؛ و این بدین معنا بود که به هر حال تا کریسمس از شر بیماری آسوده خواهد ماند و از این رو شوق به کار بار دیگر سراپای وجودش را فراگرفت. زیرا چنان که خود نوشت:

«من می توانم بدون مذهب، زندگی و نقاشی را خیلی خوب پیش ببرم ولی نمی توانم بدون وجود چیزی که بزرگتر از خود من است، زندگی من است. یعنی نیروی آفرینش، سرکنم».

با کار از روی حافظه، بار دیگر نقاشی از تختخواب در آرل را تکرار کرد. نخستین تصویر را در ۱۸۸۸ کشیده بود، تصویری که در آن دوره در نظر او خیلی خوب جلوه کرده بود.

در دسامبر به تئو نوشت: «با تمام قوا می کوشم بر کارم تسلط یابم؛ با خود فکر می کنم که اگر موفق شوم، این بهترین چراغ راهنما برای بیماری من خواهد بود».

نخستین تک‌چهره که «آبی-بنفش تیره است. و سر با موهای زرد به سفیدی می زند». یعنی همان نقطه ای که ونسان تخته رنگ را به محاذات گونه خود گرفته است، تاریخ سپتامبر را دارد.دومی که طولش سه چهارم قبلی است و با هماهنگی رنگ‌های سرخ و سبز ساخته شده متعلق به نوامبر است.پیش از کشیدن تک چهرهء دوم ،مانند تک چهره با گوش زخم بندی شده ،پیش طرحی کوچکی کشید که صراحتی جانسوز دارد. این تصویری مردی را نشان می دهد که بر سراشیب پیری است و نگاهی خیره و بی‌حالت دارد. در تک‌چهره‌ای که از روی این پیش طرح در نوامبر کشید کاملا سرحال به نظر می رسد. در سپتامبر نقاش به برادرش نوشت: «امروز تک‌چهره‌ام را برای تو می فرستم؛ باید در آن خوب دقیق شوی ؛ امیدوارم ببینی که چهره‌ام خیلی آرامتر شده، گو اینکه نگاهم مبهم‌تر از گذشته شده است.

در آغاز نوامبر به ونسان اجازه داده شد که بار دیگر به آرل سفر کند. دو روزی را در آنجا گذراند، از خانواده ژینو، سالس کشیش و بی شک مطابق معمول از روسپی خانه دیدار کرد. بسیاری از آخرین تصاویرش را از باغ تیمارستان، و از زوایای مختلف نقاشی کرد که «منظره‌ای از خانه با صنوبر بزرگ» از آن جمله است. همچنین سپیدارها بر تپه ها، صنوبر در غروب و تعمیرکاران جاده را کشید، که سنگفرش های شکسته را در زیر چنارهای غول‌پیکری در اطراف گردشگاه سن‌رمی نشان می دهد. در آخر سال به کار دو نقاشی پرداخت، یکی لورون دپروله که خود نسخه‌ای بو د از تصویری که در اکتبر، قلم‌انداز کشیده بود و دیگر مزرعه محصور با غروب آفتاب، منظره ای که ونسان از پشت پنجره مشبکش آن را می توانست ببیند.

ونسان در وحشت حمله جدید که در آخر سال انتظارش را می کشید به سر می برد، و دستخوش احساس پشیمانی و گناه بود. به مادرش نوشت: «شک دارم که بتوانم کوتاهی هایم را به هیچ شکلی جبران کنم… اگر بتوان چنین گفت، تو پدرم خیلی بیش از دیگران برایم اهمیت داشته‌اید، خیلی خیلی بیشتر، با این حال به نظر می رسد که هرگز خوشبخت نبوده‌ام.»

حمله ای که ترس در دل او انداخته بود در پایان دسامبر به سراغش آمد اما خوشبختانه نسبت به حمله قبلی کوتاهتر و آرامتر بود. تئو از اینکه حمله اخیر ونسان به درازا نکشیده بود خوشحال بود. ونسان بار دیگر قلم موهایش را نه تنها با خاطری آسوده بلکه با خوشبینی و اعتماد به آینده در دست گرفت. فقط هفت ماه به پایان زندگی او مانده بود.

ونسان با ترس و لرز چشم به راه خبر زایمان زن برادرش بود. همه چیز خیلی خوب پیش رفت و در اول فوریه برادرش به او نامه نوشت و در آن به ونسان خبر داد که ایو پسری به دنیا آورده است. ونسان شادی و شعف خود را از این خبر با نقاشی «شاخه های بزرگ درختان بادام که به شکوفه نشسته اند و بر زمینه آسمان بیلگون قرار دارند» نشان داد. ونسان در این فکر افتاده بود که سن‌رمی را ترک کند تا به آنورس برود و با گوگن زندگی کند و به عنوان جانشین کارگاه جنوب، «کارگاه شمال» را بر پا کند.

در خلال بهار ۱۸۹۰، یعنی سومین بهار ونسان در پرووانس به همان شدت دو سال پیش گرم کار بود. از لابلای پنجره مشبک اتاقش بار دیگر از منظره ای که در پیش چشم داشت نقاشی کرد-همان مزرعه محصور که نخستین نسخه آن در نمایشگاه بروکسل قرار داشت. در حدود بیستم فوریه بار دیگر اجازه یافت که به آرل برود؛ می خواست قوطی های روغن زیتونی را که خانم و آقای ژینو در کریسمس برای او فرستاده بودند، برگرداند و مطابق معمول اینگونه دیدارها سری هم به روسپی خانه زد. ولی در بیست و چهارم همین ماه دکتر پی‌رون به تئو نامه نوشت تا بگوید که برادرش دچار حمله ای هولناک شده و از این رو با شتاب او را با درشکه به تیمارستان بازگردانده‌اند. ونسان به یاد نمی‌آورد که شب را کجا گذرانده و نیز به خاطر نداشت که با تصویری که با خود حمل می کرد، چه کرده است.

ونسان از ترسها و توهمات خوفناکی رنج می برد یکبار از سلولش گریخت و رفت تا روی تلی از ذغال دراز بکشد؛ بار دیگر سعی کرد روغن چراغ را قاپ بزند و سر بکشد. سپس طبق معمول به حالت سستی فلج‌کننده ای افتاد و فقط در نیمه نخست آوریل به تدریج از این حالت بیرون آمد. بار دیگر به زحمت پشت سه پایه نشست. به نقاشی از آن خاطرات شمال پرداخت که هم نشانه بازگشتی به گذشته‌اند و هم احساس همدلی با سرزمین دوران کودکیش. در این فکر بود که از نو سیب‌زمینی خورها را از رو ی تخیل نقاشی کند، اما ذهنش آشفته بود و انگشتانش مردد؛ بازگشت به زندگی عادی آهسته‌تر از نخستین حمله‌ها پیش می رفت.

دوران نقاهت با موانعی روبرو بود. یک روز ناگهان به طرف یکی از خدمتکاران بیمارستان برگشت و لگد محکمی به شکم او زد. سپس عاجزانه گفت: «مرا ببخش. خودم هم نمی دانم چکار می کنم, گمان کردم که در آرل هستم و پلیس دستگیرم کرده است!». یک بار دیگر او را در حالی در سلولش یافتند که رنگ در دهان گذاشته بود. فورا به او پادزهر خوارندند، و این خبر دهان به دهان گشت که او از زندگی سیر شده و سعی کرده است که خودش را بکشد. اکنون اشتیاق داشت که هر چه زودتر سن-پل-دوموزل را ترک کند.

دکتر پی‌رون که پس از غیبتی کوتاه بازگشته بود،نامه هائی را که در خلال بیماری ونسان رسیده بود به او داد.دریکی از نامه ها،تئو به او اطلاع داد بود که در نمایشگاه مستقل ها ،که ده پردهء نقاشی و چند طرح از ونسان به نمایش در آمده بود،نصیبش شده است. بسیاری از مردم می آمدند و از من می خواستند که تبریک و تحسین آن ها را به تو ابلاغ کنم. گوگن می گفت که تصاویر تو دمل نمایشگاه است». ونسان به کشیدن تصویری آغاز کرد که مربوط به پایان دوره اقامت او در سن‌رمی است، و گهگاه به منزله نوعی وصیتنامه معنوی تلقی شده است. مدل تصویر را از روی طرحی که در نوامبر ۱۸۸۲ در لاهه کشیده بود،انتخاب کرد. این تصویری پیرمردی را نشان می دهد که جلو یک بخاری دیواری،روی صندلی نشسته است.

در ژانویه و فوریه ۱۸۹۰ چهار نسخه مختلف از یک طرح یعنی زن آرلی را که گوگن دو سال پیش در آرل کشیده بود، نقاشی کرد. ونسان در این تصویر دو جلد از کتاب های محبوبش یعنی کلبه عمو تام و سرود کریسمس دیکنز را نیز گنجاند. وقت حرکت ونسان از سن‌رمی نزدیک بود. به آقای ژینو نامه نوشت و از او خو است که تختخوابش را که در ارل جاگذاشته بود به پاریس بفرستد: «قصد ندارم در نهایت بیش از دو هفته در پاریس بمانم, پس از آن برای کار به روستا خواهم رفت.» به تئو نوشت: «هول‌انگیزترین حمله چون توفانی صاعقه‌آسا ناپدید شد، و من مشغولم تا آخرین ضرته قلم‌مو را آرام و با اشتیاق بر پرده بزنم.»

و به راستی هم تا واپسین دم در حال نقاشی «یک پرده از گل‌های رز با زمینه سبز روشن و دو پرده از دسته‌های بزرگ زنبق بنفش بود. در شانزدهم مه با قطار، سن‌رمی را ترک گفت و فردای آن روز در پاریس پیاده شد. دو برادر با شادی و شعف متقابل در گادولیون یکدیگر را ملاقات کردند.ایو و تئو آپارتمان کوچکی در طبقه چهارم ساختمانی در شماره هشتم محله پیگال داشتند. همین که سلام و احوالپرسی های معمول تمام شد، تئو برادرش را به اتاقی برد که گهواره بچه قرار داشت. هر دو ساکت و آرام در کنار گهواره ایستادند: اشک در چشمان هر دو حلقه زده بود. بسیاری از تابلوهای ونسان در پستوی کوچکی که متعلق به باباتانگی بود انبار شده بود. ونسان رفت تا نگاهی به انها بیندازد و از دست کسی که نه فقط تصاویر او بلکه نقاشی‌هایی را که گوگن، برنار گیومن و راسل به او داده بودند در چنان جای مرطوبی تلنبار کرده بود، خشمگین برگشت.

تئو سخت نگران بود و قول داد که جای بهتری پیدا کند. صورت و دستهای لرزان او حاکی از این نگرانی بود که مبادا عصبانیت ونسان موجب حمله تازه‌ای گردد. سه روز بعد پاریس را ترک گفت. هر دو برادر به هم اطمینان دادند که از آن پس بیشتر یکدیگر را خواهند دید. در بیستم مه ونسان پاریس را به عزم اوورسور-اوآز‌، همان جا که دکتر گاشه چشم به راهش بود، ترک گفت.

اورسور او آز

بیستم مه تا بیست و نهم ژوئیه ۱۸۹۰

همین که ونسان به او آز رسید به تئو و ایو نوشت: «اوآز خیلی زیباست. علاوه بر بسیاری چیزهای دیگر برخی بامهای کاهگلی قدیمی خارق‌العاده است. ونسان مایل بود که چه زودتر مستقر شود و نقاشی را از سر گیرد. دکتر گاشه او را به اوبرژسن‌اوبین برد که چندان از خانه خودش دور نبود ولی زندگی در آنجا روزانه شش فرانک خرج بر می داشت که به نظر ونسان بسیار گران بود؛ به همین دلیل کافه کوچکی در میدان دومری را که در مرکز دهکده قرار داشت در نظر گرفت که مالک آن گوستا و راوو تنها سه فرانک و پنجاه سانتیم از بابت کرایه طلب می کرد. اتاق زیر شیروانی کوچکی به او داده شد که به هر حال آنقدر جا داشت که بتواند تخت و میزی را در آن قرار دهد.

ونسان اوور را که این همه پر رنگ و نگار بود دوست داشت، و بی درنگ دست به کار «پیش طرحی در مورد بامهای کاهگلی کهنه با مزارع نخودفرنگی در زمینه تصویر و چند گندمزار بر زمینه تپه‌ها … » شد. یکی دو بار در هفته، یکشنبه‌ها یا دوشنبه‌ها، برای صرف غذا به خانه دکتر گاشه دعوت می شد ولی به خصوص از این وضع راضی نبود چون دکتر گاشه معمولا برای ترتیب دادن چند جور غذا به زحمت می افتاد، «و این همان قدر برای او ناراحت‌کننده است که برای من-چون که او هم مثل من دستگاه گوارش سالمی ندارد. در یکشنبه معهود تئو، ایو و بچه به اوور آمدند. ونسان از شادی سر از پا نمی شناخت. ونسان در خلال چند روزی که در پاریس گذرانده بود متوجه وضع جسمانی برادرش شده بود و در ضمن نامه ای که بلافاصله پس از حرکت به سوی اوور نوشت، نگرانی خود را از بابت بی اشتهایی تئو ابراز کرد. یکشنبه به سرعت گذشت. بعد از ناهار ونسان در هوای آزاد آخرین تصاویرش را به تئو و ایو نشان داد و سپس برای گردشی طولانی بیرون رفتند. ونسان ویلهلم کوچولو چندان قوی نبود و آب و هوای روستا به حالش سازگارتر از پاریس بود. ونسان پیشنهاد کرد که ایو و بچه به جای مسافرت خسته کننده به هلند، تابستان را در اوور بگذارنند. تئو می دانست که نباید با پیشنهاد او مخالفت کند. ونسان بار دیگر دچار بی‌قراری شده بود. حتی در این فکر افتاده بود که اگر گوگن به ماداگاسکار رفت، چنان که قصد این کار را داشت، او هم به دنبال گوگون راهی ماداگاسکار شود. در حدود بیستم ژوئن نامه‌ای به گوگن نوشت تا از تصاویر و نقشه هایش و از جمله از اندیشه پیوستن به او و اقامتی کوتاه در پون‌آون سخن بگوید: «تا در آنجا یکی دو منظره دریائی بکشم اما به خصوص بیشتر برای آنکه یک بار دیگر تو را ببینم و با دوهاآن آشنا شوم.» اما این نامه هرگز فرستاده نشد. در خلال همین ایام ونسان با دو جوان به نام‌های رنه و گاستون-سکرتن آشنا شد که پدرشان داروساز ثروتمندی در خیابان پمپه پاریس بود و خانه‌ای ییلاقی در منطقه شامپانی در آوآز داشت که شش میلی از اوور فاصله داشت.

گاستون نقاشی را دوست د اشت و آن را در شمار سرگرمی‌های خود قرار داده بود. او گفتگوهایی با ونسان داشته است، و گرچه در نامه هایی که نقاش به تئو نوشته است هرگز ذکری از او نیست، میان این جوانک نوزده ساله دبیرستان کوندورسه پاریس و هلندی مردم گریز خیلی زود روابط دوستانه ای شکل گرفت. کاستون نخستین بار با مشاهده تصاویر ونسان گیج و مبهوت ماند ولی به زودی اندک اندک به آنها علاقه مند شد و نقاش را «تکخالی ناشناخته» نامید. رنه، وان‌گوگ را آدمی که «بیشتر به یک مترسک» می ماند توصیف می کند و می گوید: «کلاه پشمی بی قواره او عقب و جلو نداشت. من هرگز ندیدم شلوار کار بپوشد ولی معمولا نوعی روپوش کارگری به تن می کرد. همیشه وقتی بیرون می رفت نوعی زنبیل با خود بر می داشت که خرده ریزهایش را در ان می ریخت و اضافه می‌کند.

بهترین کلمه‌ای که می توانم برای توصیف دوستمان وان‌گوگ پیدا کنم کلمه خل است. او دمدمی مزاج و کج خلق بود؛ یک روز شاد بود و روز دیگر غمگین. یک روز ونسان دیوانه‌وار خشمگین شد و تهدید کرد که همه آنها را می کشد چون یکی از انها پاره‌ای نمک در فنجان قهوه‌اش انداخته بود. این واکنش که از مردی سی و هفت ساله نسبت به مشتی پسربچه سر زده بود، عجیب می نمود به ویژه که آنها اغلب از این گونه شوخی های دستی می کردند و ونسان هم معمولا به شوخی های می خندید. ونسان شماری از طرح هایش را به برادران سکرتن بخشید ولی طرح‌ها خیلی کم نظر آنها را گرفت و ظاهرا خیلی زود خود را از شر این طرح ها آسوده کردند زیرا پس از مرگ هنرمند و زمانی که توجه عمومی رفته رفته به آثار او جلب شد، نشانی از این طرح ها به دست نیامد.

در اواخر همین ماه ونسان چهره مادموازل گاشه را نقاشی کرد. «رنگ لباس سرخ است، دیوار زمینه موضوع سبز با ته مایه نارنجی، قالی قرمز با ته مایه سبز و پیانو بنفش تیره است. رنگ نسبت به دوره آرل از غنا و درخشش کمتری برخوردار است؛ ولی گهگاه نیز درخشان تر و سرشارتز جلوه می کند؛ چنان که گویی ماده غذایی تازه‌ای از دل خاک بیرون می کشد. بسیاری از نقاشی‌ها نشانه هایی از شتابکاری در بر دارند. سی و پنج تا از طرح‌ها متین تر و نیرومندتر است؛ این طرح ها بازتاب عشق ونسان است به زمینی که بدان بازگشته بود و نشانه تعلق خاطری است که چون ایام گذشته به طراحی از دهقانان داشت.

در سی‌ام ژوئن ونسان از تئو شنید که کودک بیمار است و همین موضوع ایو و او را سخت به زحمت انداخته است و به علاوه در تنگنای مالی هستند. ولی به رغم لحن مهر‌آمیز و دلگرم کننده نامه و احتیاطی که تئو به خرج داده بود، ونسان نگران شد. برای تئو دشوار بود که به حمایت مالی از برادرش ادامه بدهد،و چنان که ایو اغلب به او گوشزد می کرد، ونسان بیش از هر چیز در ضعف بنیهء مالی او موثر بود. قرار بود ونسان دو سه هفته ای را در پاریس بگذراند اما همان شب به اوور برگشت. این خیال به سر ونسان افتاده بود که ممکن است حمله هایش عود کند.

وی هنوز امیدوار بود که تئو و ایو را از فکر رفتن به هلند منصرف کند. بعضی از نویسندگان گفته اند که ونسان از آن بیم داشت که حمله تازه ای به او دست دهد که احیانا به دیوانگی نهایی و حتی مرگ منجر شود و از این رو می خواست برادرش در کنارش باشد. بنای نظریهء دیگر بر این است که او می ترسید خوانوادهی ایو، یعنی بونگرها، فرصت دیدار از هلند را مغتنم بشمارند و بر تئو و ایو فشار بیاورند که تئو شوهر و پدر شده، دیگر رابطه دو برادر غیر طبیعی است. ونسان نرم نرمک بار دیگر شروع به نقاشی کرد. اما خوب می فهمید که از سال پیش تا چه اندازه تغییر کرده است. ونسان از پا در آمده بود. با همه این احوال سه پرده بزرگ نقاشی کرد که دو تای آنها کشتزارهای وسیع در زیر آسمان متلاطم» و سومی باغ دوبی‌یی را نشان می دهد.

او در چهاردهم ژوئیه تالار شهر اوور و آذین‌بندی‌هایش را نقاشی کرد اما در میدانچه شهر با تاج گل‌ها و چراغ‌های روشنیش هیچ انسانی به چشم نمی خورد. او با چهره‌‌ای افسرده، سر به زیر به سراغ دکتر گاشه رفت و در اتاق پذیرایی چشمش به تصویر عریان با پرده نقاشی ژاپنی گیومن افتاد که دکتر با وجود اصرار ونسان آن را قاب نگرفته بود. ونسان عصبانی شد و ناگهان دستش را در جیبش فرو برد. نگاه تند دکتر گاشه ونسان را بر سر جایش میخکوب کرد و سپس سرش را زیر انداخت و بیرون رفت. در بیستم مه ونسان پاریس را به عزم اوورسور-اوآز، همان جا که دکتر گاشه چشم به راهش بود، ترک گفت.

یادداشتها

۱- الیزابت دوکن-وان‌گوگ

vinvent van gogh, pertoonlijke herinneringen aangaande knnstenaar.

(باران ۱۹۱۰). متاسفانه این خاطرات دور از واقع و رمانتیک است.

۲- ژوئن-ژوئیه ۱۸۸۲

۳- سن‌رمی ۱۸۸۹

۴- همان جا: .vvg. persoonlijke

۵- به تئو ژوئیه ۱۸۸۰٫

۶- مقدمه بر lettersde van gogh a son frere theo (پاریس، ۱۹۵۴).

۷- دهم اوت ۱۸۷۴٫

۸- سی‌ام مارس ۱۸۷۴٫

۹- شش اکتبر ۱۸۷۵٫

۱۰-اتن، چهارم آوریل ۱۸۷۶٫

۱۱-ششم مه ۱۸۷۶٫

۱۲- آیلوورت دهم نوامبر ۱۸۷۶٫

۱۳- آیلوورت سوم اکتبر ۱۸۷۶٫

۱۴- اواخر ژانویه یا اویل فوریه ۱۸۷۷٫

۱۵- بیست و دوم مارس ۱۸۷۷٫

۱۶- شانزدهم آوریل ۱۸۷۷٫

۱۷- شاعر و نقاش مناظر روستایی متولد ۱۸۲۷ در کورییر (یس-دو-کاله) متوفای ۱۹۰۵٫

۱۸- نقاش، استاد نقاشی از مناظر دارای مرغ و خروس و ماکیان‌ها و کار کشاورزی (۱۸۱۳-۱۸۹۴).

۱۹- نقاش و گراورساز و متخصص «سایه روشن» . در لاهه زاده شد و در گذشت (۱۸۱۷-۱۸۹۱).

۲۰- به تئو، سی‌ام آوریل ۱۸۷۷٫

۲۱- به تئو، سی‌ام مه ۱۸۷۷٫

۲۲- نوزدهم نوامبر ۱۸۷۷٫

۲۳- بیست و یکم ژوئن ۱۸۷۷٫

۲۴- یکی از مواعظ ونسان در آیلوورت، که دست‌نویس آن به دست آمده، مبتنی بر تفاسیری است که در باب تصویری از نقاش انگلیسی جی.ایچ.بوتون به عمل آورده است.

۲۵- سوم آوریل ۱۸۷۸٫

۲۶- شارل دوژیرو، نقاش بلژیکی که به مناظر زندگی روزمره می پرداخت (۱۸۲۵-۱۸۷۰).

۲۷- نقاش جنبه‌های تاریخی و مناظر زندگی روزمره (ژانر) که اغلب مناظر آلزاس را می کشید (۰۱۸۲۴-۱۸۷۷).

۲۸- نویسنده فلاماندی که درباره زندگی روستایی چیز می نوشت (۱۸۱۲-۱۸۸۳).

۲۹- نقاش منظره‌ساز فرانسوی (۱۸۱۱-۱۸۸۹).

۳۰- نقاش مناظر حومه پاریس (۱۷۶۳-۱۸۸۴).

۳۱- پوتی وام، بیست و ششم دسامبر ۱۸۷۸٫

۳۲- لوئی پیه رار، vangogh au pays noir (مرکور دوفرانس، ۱۹۱۳) که بر اساس جزئیاتی تقریر یافته که کشیش وارکوبی‌نز برای نوسنده بازگفته است.

۳۳- نقاشان مکتب لاهه، برادران ژاکوب، ماتیز و ویلم.

۳۴- نقاش منظره ساز و صحنه های کار در مزرعه (۱۸۳۸-۱۸۸۸).

۳۵- نقاش تک چهره‌ها، مناظر. مناظر دریا و طبیعت بیجان (۱۸۲۴-۱۹۱۱).

۳۶- وام، ژوئن ۱۸۷۹٫

۳۷- لوئی پیه‌رار، همان ماخذ “van gogh au pays noir”.

۳۸- پانزدهم اوت ۱۸۸۲٫

۳۹- به تئو، گوم، هفتم سپتامبر ۱۸۸۰٫

۴۰- گوم، بیست و چهارم سپتامبر ۱۸۸۰٫

۴۱- پانزدهم اکتبر، ۱۸۸۰٫

۴۲- از وان‌راپار به مادام تئودور وان‌گوگ. نامه پس از مرگ ونسان نوشته شده است.

۴۳- دلالان آثار هنری، گوپیل.

۴۴- آقای ترسیتیگ، مدیر شعبه بنگاه گوپیل در لاهه.

۴۵- عموی ونسان، کورنلیوس-مارینوس (معروف به کور).

۴۶- بروکسل دوم آوریل ۱۸۸۱٫

۴۷- سوم سپتامبر ۱۸۸۱٫

۴۸- هفتم سپتامبر ۱۸۸۱٫

۴۹- اتن، دوازدهم اکتبر ۱۸۸۱٫

۵۰- نقاش و گراورساز صحنه‌های زندگی روزمره. آثار سطحی و آسان یاب او در زمان خود سخت باب روز بود (۱۸۲۶-۱۸۸۳).

۵۱- نقاش فرانسوی صحنه‌های زندگی روزمره (۱۸۳۸-۱۸۸۳).

۵۲- نقاش انوع مختلف مناظر روزمره متولد لاهه ۱۸۳۷ و متوفای ۱۸۹۰٫

۵۳- اکتبر-نوامبر ۱۸۸۱٫

۵۴- به تئو، اتن، دسامبر ۱۸۸۱٫

۵۵- ژان لی ماری، van gogh (پاریس ۱۹۵۱).

۵۶- ژانویه یا فوریه ۱۸۸۲٫

۵۷- به تئو، مه ۱۸۸۲٫

۵۸- لوئی روتلند، vincent van gogh et son frere theo (پاریس، ۱۹۵۷)

۵۹- به تئو، مارس ۱۸۸۹٫

۶۰- ششم ژوئیه ۱۸۸۲٫

۶۱- به تئو، مه یا ژوئن ۱۸۸۲٫

۶۲- به تئو.

۶۳- به تئو، مه یا ژوئن ۱۸۸۲٫

۶۴- مه یا ژوئن ۱۸۸۲٫

۶۵- نقاش، مصور کننده کتاب و گراورساز فرانسوی (۱۸۴۵-۱۹۲۵).

۶۶- گوستاومورن، نقاش فرانسوی زندگی روزمره (۱۸۲۹-۱۸۸۶)

۶۷- شارل-اگوست لوی با نام مستعار مونبار (۱۸۴۱-۱۹۰۶)

۶۸- اکتبر-دسامبر ۱۸۸۳٫

۶۹- سپتامبر ۱۸۸۳٫

۷۰- اکتبر یا نوامبر ۱۸۸۳٫چ

۷۱- پانزدهم دسامبر ۱۸۸۳٫

۷۲- گوستاو کوکیوو، vincent van gogh (پاریس، ۱۹۲۳).

۷۳- کرسماکرس در de amsterdamer دوازدهم و چهاردهم آوریل ۱۹۱۲ گزارش کرده است.

۷۴- تابستان ۱۸۸۴٫

۷۵- «درسها به زودی رها شد زیرا در خلال آنها ونسان دائما نتهای پیانو را با رنگها، مثلا آبی پروسی یا زرد مقایسه می کرد. مرد بیچاره یقین کرد که شاگردش دیوانه است و چنان دچار وحشت شد که درسها را قطع کرد.» کرسماکرس، همان مأخذ).

۷۶- مارس-آوریل ۱۸۸۵٫

۷۷- اکتبر-نوامبر ۱۸۸۵٫

۷۸- اکتبر-نوامبر ۱۸۸۵٫

۷۹- مقامات شهر آرل‌روی پلاک خیابانی که به اسم او کردند، نوشتند: «ونسان وان‌گوگ نقاش نامدار هلندی».

۸۰- نوامبر یا دسامبر ۱۸۸۵٫

۸۱- نوامبر ۱۸۸۵٫

۸۲- بیست و هشتم دسامبر ۱۸۸۵٫

۸۳- ژانویه ۱۸۸۴٫

۸۴- ژانویه ۱۸۸۶٫

۸۵- فوریه ۱۸۸۶٫

۸۶- به تئو، بیست و هشتم دسامبر ۱۸۸۶٫

۸۷- به تئو، فوریه ۱۸۸۶٫

۸۸- فوریه ۱۸۸۶٫

۸۹- به تئو، تابستان ۱۸۸۶٫

۹۰- فوریه ۱۸۸۶٫

۹۱- ف.گوزی، lautrec et temps (پاریس، ۱۹۵۴).

۹۲- شاید زن عریان در مجموعه مادام پیرگوژون.

۹۳- برنار، lettres de vincent van gogh (پاریس، ۱۹۱۱)، مقدمه کتاب.

۹۴- م.آزبرن، der bunte spiegel (1932-1890 نیویورک، ۱۹۴۵).

۹۵- ا.برنار، mercure de france (آوریل، ۱۸۸۳).

۹۶- مادام ی.وانگوگ-بونگر، verzamelde brieven van vincent van gogh (I).

۹۷- تئودور دوره van gogh vincent، (پارسی، ۱۹۱۰).

۹۸- ژان لی ماری، van gogh، همان مأخذ.

۹۹- «ونسان در اتاقی جادار و آفتابگیر زندگی می کرد که در عین حال به عنوان کارگاه نقاشی از آن استفاده می کرد. وقتی رسیدم تازه طبیعت بیجانی را تمام کرده بود که به من نشان داد. او در بازار کهنه فروش‌ها یک جفت پوتین کهنه و سنگین و تخت کلفت خریده بود، از نوع پوتین‌های گاریچی‌ها ولی تمیز و براق. بعد از ظهر یک روز بارانی پوتین ها را پوشید تا در طول استحکامات قدم بزند. پوتینها که به گل اغشته شده بود. دیدنی بود. البته هر پیش طرح لزوما نقاشی به حساب نمی آید؛ یک جفت پوتین بی قواره یا دسته‌ای گل ممکن است هر یک به کار این هدف بیایند.

۱۰۰- در میان دویست و اندی تصویر که ونسان در خلال اقامتش در پاریس نقاشی کرد، در حدود پنجاه تای آنها دسته گل است.

۱۰۱- به تئو تابستان ۱۸۸۶٫

۱۰۲- Verzmelde bsieven.

۱۰۳- آ.آرتو، van gogh, lesuicide la societe (پاریس، ۱۹۴۷).

۱۰۴- ا.برنار.

۱۰۵- تابستان، ۱۸۸۷٫

۱۰۶- رجوع شود به تی.جی‌هانیمن، «وان‌گوگ حلقه پیوند با گلاسکو» در scottish art review ، ۱۹۴۸ ، مجلد II .

۱۰۷- به تئو آرل، بیست و یکم فوریه ۱۸۸۸٫

۱۰۸- از مؤسسه بوسو و والادون.

۱۰۹- سه تا از نقاشی های ونسان در سالن به نمایش درآمد: ماجرای عاشقانه پاریسی، تپه مونمارتر و آن سوی مولن دولاگالت.

۱۱۰- به تئو، مارس ۱۸۸۸٫

۱۱۱- این نام را یکی از نگهبانان پل بر آن نهاد ولی مردم آن را پون‌دولانگلوا می خواندند و ونسان از آنان پیروی کرد.

۱۱۲- ونسان در نامه ای به تئو در اوت ۱۸۸۸ از او می پرسد: «بر سر پرده یادگار مووه چه آمد؟» از همه قرائن چنین بر می‌آید که تئو که از حذف نام خود در تابلو به حیرت افتاده بود، از فرستادن آن سر باز زده است.

۱۱۳- دهم مه ۱۸۸۸٫

۱۱۴- مه ۱۸۸۸٫

۱۱۵- به تئو ژوئن ۱۸۸۸٫

۱۱۶- به تئو لو سنت ماری، شانزده ژوئن ۱۸۸۸٫

۱۱۷- تصاویر ونسان مقدار بسیار زیادی از رنگهای خود را از دست داده اند بیشتر از آن رو که از کرومیوم، قرمز لاکی. نیل فرنگی (پروسی) و سبز ورونز استفاده می کرد؛ این رنگها، رنگهای دیگری را که با آن ها مخلوط می شدند، تیره یا جذب می کردند. علاوه بر این، رنگهایی که تانگی مخلوط می کرد و از طریق تئو برای ونسان می فرستاد کیفیت چندان خوبی نداشتند.

۱۱۸- به تئو، هشتم اوت ۱۸۸۸٫

۱۱۹- به ویل مین. آرل، در حدود هشتم سپتامبر ۱۸۸۸٫

۱۲۰- به تئو، اوت ۱۸۸۸٫

۱۲۱- هشتم سپتامبر ۱۸۸۸٫

۱۲۲- به تئو، سپتامبر ۱۸۸۸٫

۱۲۳- به تئو، سپتامبر ۱۸۸۸٫

۱۲۴- به تئو، سپتامبر ۱۸۸۸٫

۱۲۵- تئو وان‌گوگ کوشید، که به رغم مشکلاتی که این کار داشت، تصاویر ونسان و گوگن را در بنگاه بوسو و والادون به فروش برساند. مارک ادوترابو، مدیر بایگانی بین‌المللی وان‌گوگ خاطرنشان می کند که از دفتر ثبت سال‌های ۹-۱۸۸۸ بر می آید که یک تابلو از ونسان به نام «یون دوکلیشی» که در پاریس نقاشی شده بود و یک تابلو از گوگن به نام «منظره دریا: «دی‌یپ» در هشتم ژوئن ۱۸۸۸ ثبت افتاده است. اولی به ۲۵۰ فرانک (چیزی معادل ۵۰۰ فرانک جدید در ۱۹۶۰) و دومی به پانصد فرانک یا دوبرابر اولی قیمت‌گذاری شده بود. هر دو نقاش به یک نسبت گمنام بودند اما تئو احتمالا گوگن را «قابل فروش» تر از برادرش می پنداشته است و نظر به جریان امور در آغاز امر این پنداشت توجیه‌پذیر بود.

۱۲۶- گوگن در شانزدهم اکتبر ۱۸۸۸ به دوست نقاشش شوفنکر نوشت: «نگران نباش، هر قدر هم که تئو وان‌گوگ کشته و مرده من باشد هرگز حاضر نیست محض خاطر چشم و ابروی قشنگم نان من را در جنوب بدهد. او زمینه کار را مثل هر هلندی خونسرد به مطالعه می گیرد.» گوگن خیال می کرد: «موضوع این ملاقات این است که به من کمک شود تا به دور از نگرانی های مالی کار کنم تا وقتی که او (تئو) مرا راه بیندازد.» در حالی که ونسان با اشتیاق و بی صبری منتظر رسیدن کسی بود که او را دوست خود می پنداشت، گوگون وانمود می کرد که از موضوع بی خبر است یا خیال می کرد که موضوع اهمیتی ندارد.

۱۲۷- گزارش خود گوگن راجع به اقامتش در آرل به کوشش شال موریس در مرکور دوفرانس (اکتبر-دسامبر ۱۹۰۳) انتشار یافت.

۱۲۸- مطابق گزارش forum republicain زنی که جلو در خانه شماره ۱ خیابان دوبوآرل ایستاده بود، راشل بود. ولی نام زنی که ونسان گوش بریده‌اش را به او داد، گابی بود.

۱۲۹- دواتوولروی، la folie de vincent van gogh (پاریس ۱۹۲۸).

۱۳۰- دوم ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۳۱- هفتم ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۳۲- هفتم ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۳۳- این تک چهره که اکنون در مجموعه کورتالد لندن است بدون ارائه سند قاطعی کاملا معتبر شناخته می شود.

۱۳۴- ری اصلا از تک چهره خودش خوشش نمی آمد، خانواده‌اش آن را به باد ریشخند گرفتند و به گوشه انباری انداختند تا اینکه روزی برای گرفتن سوراخی در مرغ‌دانی آن را مفید یافتند. در سال ۱۹۰۰ ری به نقاش جوانی به نام شارل کاموین برخورد که در آن هن گ ام دوره نظام وظیفه اش را می گذارند و به و اسطه او دریافت که تصویر قیمتی است. ری با آنکه متقاعد نشده بود، جانب احتیاط را نگه داشت و تصویر را از مرغ‌دانی برداشت، پاک کرد و به انباری برگرداند. کامویین موضوع را با ولار در میان گذاشت و او پنجاه فرانک (معادل هشت پوند امروز) برای خرید تابلو پیشنهاد کرد. پدر ری از پیشنهاد چنین مبلغ گزافی برای همچو «آشغالی» عصبانی شد. ری که از متهم شدن به حرص و مال‌اندوزی رنجیده بود، فریاد زد: «حالا که چنین است صد و پنجاه فرانک کمتر نمی دهم»، ولار پیش چشمان حیرت زده خانواده بی‌تامل پول را پرداخت (دواتو وولروی van gogh et le portrait de dr rey در eseulape (فوریه-مارس ۱۹۳۹). باید افزود که دکتر ری تا روز مرگ ونسان همچنان او را به چشم یک شیاد می نگریست و آوازه بلند او را حاصل جنونی زودگذر می دانست.

۱۳۵- به تئو، هفدهم ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۳۶- یا لفظ خود گوگن است که ونسان آن را در میان گیومه قرار داده است.

۱۳۷- به نقاش ا. کونینگ، ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۳۸- به تئو، بیست و سوم ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۳۹- به تئو، بیست و سوم ژانویه ۱۸۸۰٫

۱۴۰- به تئو، بیست و سوم ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۴۱- این ماجرا را ری برای دکتر دواتو و دکتر لروی نقل کرده است vincent van gogh et le drame de I’oreille coupec در esculape (ژوئیه ۱۹۳۶).

۱۴۲- بیست و دوم فوریه ۱۸۸۹٫

۱۴۳- دکتر پی‌رون بعد از آنکه در سیزدهم فوریه به وسیله تلگراف جواب داد به تئو نامه نوشت تا او را از وضع سلامت برادرش مطلع سازد. در بیست و هفتم فوریه تئو به نامزدش نامه نوشت تا به او خبر دهد که ونسان دچار حمله دیگری شده است.

۱۴۴- در واقع در حدود سی امضا وجود داشت.

۱۴۵- به تئو در حدود بیستم تا بیست و سوم مارس ۱۸۸۹٫

۱۴۶- به تئو در حدود بیستم تا بیست و سوم مارس ۱۸۸۹٫

۱۴۷- سینیاک به کوکیو در کتاب vincent van gogh اثر کوکیو همان ماخذ، همان‌جا.

۱۴۸- به تئو، بیست و چهارم مارس ۱۸۸۹٫

۱۴۹- به تئو، بیست و چهارم مارس ۱۸۸۹٫

۱۵۰- به تئو، بیست و یکم آوریل ۱۸۸۹٫

۱۵۱- به تئو، بیست و یکم آوریل ۱۸۸۹٫

۱۵۲- به ویل مین آوریل ۱۸۸۹٫

۱۵۳- ناشری به نام ویکتور ماسون در ۱۸۸۶ جزوه‌ای در باب «مازن‌دوسانته دسن‌سی‌دوپرووانس» در پاریس انتشار داد. کوکیو که این جزوه را در کتابی که درباره و ان‌گوگ (همان ماخذ) به چاپ رساند درج کرد، یادآور می شود که « این جزوه کمابیش در حکم دعوتی است برای ایام تعطیل و برای کسانی نوشته شده که معمولا تعطیلات خود را در ده می گذرانند».

۱۵۴- Jeaninin نقاش گلها، فرانسوی (۱۸۴۱-۱۹۲۵).

۱۵۵- Quost نقاش گلها، فرانسوی (۱۸۴۴-۱۹۳۱).

۱۵۶- به تئو، آرل، بیست و سوم ژانویه ۱۸۸۹٫

۱۵۷- پس از طبع نامه های وان‌گوگ در یکی از چاپهای فرانسوی در ۱۹۶۰ وی.دابلیو. وان‌گوگ، پسر تئو به ژرژشارنسو، ویراستار آن انتشارات نامه نوشت و در آن یادآور شد که « در اصل همه نامه های ونسان به چاپ رسیده است».

۱۵۸- ف-مینکوسکا، van gogh, sa vie, sa maladie et son oeavre در l’erolution psychiatrique ، (پاریس، ۱۹۳۲، شماره۱).

۱۵۹- جی. کراس، vincent van gogh en de psychiatrie در pshchafrische enneurologische balden uitgagven ddor de nederlandsche vereeniqinq voor psychiatrie en neurlogie (آمستردام، سپتامبر-اکتبر ۱۹۴۱).

۱۶۰- کارل یاسپرس striberg und van gogh, versuch einer pathographischen analyse unter vergleichender heranziehung von swedengorg und golderlin, arbeiten zur argewandten psychiatrie, III .

۱۶۱- ا. ج. وسترمن-هالستیژک، die psychologiscke entwichlung v.v.g در imabe, X (آوریل، ۱۹۲۴).

۱۶۲- هـ. گوستا، la maladie de v.v.g envisagee ala lumiere des vonceptions nouvelles sur I’epilepsie psychomotriques ، (۱۹۵۶، مجله II ، ص ۱۹۶).

۱۶۳- دکتر اسکوفیه لمبیوت،la folie de vincent van gogh در medecine france (مارس، ۱۹۶۱).

۱۶۴- به تئو، بیست و پنجم مه ۱۸۸۹٫

۱۶۵- به تئو اواخر مه یا آوریل ژوئن ۱۸۸۹٫

۱۶۶- به تئو نهم ژوئن ۱۸۸۹٫

۱۶۷- اواخر ژوئن ۱۸۸۹٫

۱۶۸- «اکنون من هفت نسخه از ده نسخه ‹تروودوشام‌میله› را در اختیار دارم… همین‌طور مایلم از روی بذرافشان و حفاران نسخه بردارم… و نیز دارم از سامری مهربان نسخه بر می دارم (به تئو سپتامبر ۱۸۸۸).

۱۶۹- ف.هویسمان، تک‌چهره‌های ونسان وان‌گوگ (پاریس-لوزان ۱۹۶۰).

۱۷۰- اکتبر ۱۸۸۹٫

۱۷۱- به نمایشگاه انجمین بیست که ونسان از طریق تئو دو تا از پیش طرح های گل های آفتابگردان، پاپیتال، باغهای پرشکوفه (آرل)، گندمزاران در طلوع آفتاب و تاکستان سرخ (major-mont) را برای آنجا فرستاد.

۱۷۲- ژانویه ۱۸۹۰٫

۱۷۳- نام و آثار وان‌گوگ همچنین در سلسله مقالاتی که آیزاکسون به طبع رساند، مذکور است؛ و در نامه‌ای که ونسان به آقا و خانم ژینو در ژوئن ۱۸۹۰ نوشت در ضمن اشاره به نمایشگاه بیست ها می گوید: «دو مقاله در باب آثار من نوشته‌اند. یکبار در مجله‌ای در پاریس ‹این همان مقاله اوریه بود› و بار دیگر در بروکسل که آثار من در آنجا به نمایش درآمده بود و اکنون نیز در رساله‌ای در کشور خودم ‹مقالات آیزاکسون›، که به برکت آن نظر بسیاری از مردم به تصاویر من جلب شده است».

۱۷۴- کوکیو، و. و. گ، همان مأخذ.

۱۷۵- پسر پی‌رون پاره از این تصاویر را که در تیمارستان جا مانده بود هدف تمرین تیراندازی قرار داد؛ مابقی را صاحبان تصاویر که آنها را بی ارزش می انگاشتند، از میان بردند.

۱۷۶- ی. وان‌گوگ-بونگر، brieven van zijn broeder ، نامه‌هایی از ونسان به تئو (آمستردام ۱۹۱۴-۲۵)، مقدمه.

۱۷۷- ونسان هرگز تصویری از صورت تئو نپرداخت.

۱۷۸- نقاشی از اهل نورماندی که در آن زمان آثارش در سالن به نمایش درآمده بود.

۱۷۹- چنین بر‌می‌آید که نوشتن این نامه در پاریس آغاز شده و در اوور ادامه یافته است.

۱۸۰- لئوکاسون، نقاش و گراورساز نئوامپرسیونیست که عالم هنر را رها کرد و به خدمت اداره مستعمرات پیوست.

۱۸۱- بی‌شک ونسان زن آرلی را از ر وی یکی از طرح‌های گوگن کشید.

۱۸۲- به ویل مین، اواسط ژوئن ۱۸۹۰٫

۱۸۳- به تئو هفدهم ژوئن.

۱۸۴- به تئو هفدهم ژوئن ۱۸۹۰٫

۱۸۵- آیزاک میردوهاآن، نقاش هلندی، شاگرد و دوست گوگن، (۱۵۲-۱۸۹۳).

۱۸۶- صحت انتساب این گراور-مسی که یگانه گراور تیزابی بود که ونسان ساخت و برای آن تک‌چهره دکتر گاشه (مردی با پیپ) اساس قرار گرفت-به ونسان مورد تردید قرار گرفته بود، زیرا ونسان در تاریخ‌گذاری دچار اشتباه شده و به جای ۱۵ ژوئن ۱۵ مه ۱۸۹۰ نوشته بود.

۱۸۷- به تئو، بیست و چهارم ژوئن ۱۸۹۰٫

۱۸۸- ونسان دواتو، deux copain de van gogh frere goston et rene در inconnus, les esculape secretan, vincent. Tel qti’ils I’ont vu (مارس، ۱۹۵۷).

۱۸۹- در مورد تاریخ این تصویر که بنابر مشهور آخرین تک‌چهره خود نقاش است، و به گفته کسانی که او را از نزدیک می شناخته‌اند بیشترین شباهت را به ونسان دارد. شک است. کاتالوگ‌لافی (چاپ۱۹۳۹) تاریخ پایان مه را گذاشته اما دابلیو. شرجون و جی. دوگروتیر ۰دوران بزرگ ونسان وان‌گوگ: آرل، سن‌رمی ، اوورسور-اوآز، آمستردام ۱۹۳۹) به ما می گویند که این اثر باید یکی از آخرین آثاری باشد که در سن‌رمی نقاشی شده است. میشل فلوریسون (deux grands chefs-d’ oeurve de van gogh entrent au lourre ، در musee de france ، ژوئیه-اوت، ۱۹۴۹) با توجه به تک‌چهره ترابو سپتامبر ۱۸۸۹ را صحیح می داند. در هر حال به احتمال بسیار از آنجا که سیاق الهام و سبک کار مشابهت‌هایی با تک چهره دکتر گاشه دارد، گویا آخر مه درست باشد، پل‌گاشه نیز بر این عقیده است.

۱۹۰- پی‌یرماروآ، le secret de van gogh ، (پاریس، ۱۹۵۷).

۱۹۱- ژیلبراگریس، رساله برای دانشکده پزشکی ، بروکسل (چاپ نشده).

۱۹۲- شهرداری اوورسورآوز، «شماره ۶۰، ۱۸۹۰ ونسان ویلهلم (یا ویلم) وان‌گوگ. در بیست و نهم ژوئیه هزار و هشتصد و نود در ساعتده صبح، گواهی می شود مرگ ونسان ویلهلم وان‌گوگ نقاش، مجرد، سی و هفت ساله، متولد سی‌ام مارس هزار و هشتصد و پنجاه و سه در گروت زوندرت، هلند، متوفای امروز یک و نیم بامداد در ملک آقای راوو صاحب مهمانخانه‌ای که متوفی در آنجا موقتا اقامت داشته است در محدوده شهرداری اوورسوآوز، فاقد نشانی ثابت، فرزند مرحوم تئودور وان‌گوگ و خانم آناکورنلیا کاربنتوس، ساکن لیدن، هلند. این استشهاد مطابق اظهارنامه این آقایان تنظیم شده است: تئودور وان‌گوگ، کارمند، دلال آثار هنری، سی و دو ساله، برادر متوفی ساکن پاریس، محله پیگال شماره هشت و آرتور گوستاو راوو صاحب مهمانخانه و رستوران، چهل و یک ساله، ساکن محدوده شهرداری مذکور در فوق. پس از آنکه این اظهارنامه به توسط ما امضاکنندگان ذیل الکساندر کافن، شهردار و مأمور ثبت احوال خوانده شد و مورد تأیید قرار گرفت، به اتفاق ما آن را امضا کردند.

۱۹۳- پاریس اول اوت ۱۸۹۰٫

۱۹۴- بالاخانه کافه راوو. در ۱۸۹۳ پیش از آنکه امیل برنار فرانسه را به عزم سفر به ایتالیا و مصر ترک کند، تصویری نمادین از مراسم تشییع جنازه وان‌گوگ نقاشی کرد. مراسم خاکسپاری واقعی بسیار ساده تر از صحنه تدفین پرشکوه و جلالی بود که برنار پرداخت. برنار تاج گل زردی به نشانه تعظیم در کنار تابوت قرار داد و در پیش زمینه یک دسته گل بزرگ زرد لیموئی که پنداری چون ستارگان آسمان بر فراز سن رمی در گردش‌اند.

۱۹۵- امیل برنار به آلبر اوریه همان مأخذ.

۱۹۶- کاتالوگ موضوعی و توصیفی اثر جی. بی. دولافی چاپ ۱۹۲۸، فهرست ذیل را از آثار وان‌گوگ به دست می دهد:

i. کاتالوگ نقاشی: شرح ۸۲۴ فقره آمده که شامل آثار تکراری صفحات زوج دفتر طراحی نمی شود.

ii. کلیشه های چاپی نقاشی‌ها: هشتصد و پنجاه و هفت اثر که از روی آثار دیگران کشیده شده است.

iii. طرحها، آبرنگها، لیتوگرافیها، گراور مسی، کاتالوگ: ۸۶۹ اثر توصیف شده که شامل آثار تکراری و صفحات زوج دفتر طراحی نمی شود.

iv. کلیشه‌های چاپی طرح ها: ۸۶۹ اثر که بازآفرینی شده است.

متن تجدید نظر شده این کاتالوگ با دیباچه‌ای از شارل تراسه در ۱۹۳۹ به چاپ رسید:

کاتالوگ: ۸۳۳ تصویر بازآفرینی شده. در واقع امر ونسان بین ۱۸۸۴ و ۱۸۹۰ می بایست بیش از هزار نقاشی و به همین میزان طرح ساخته باشد.

۱۹۷- یوهانا از نو ازدواج کرده و در آن هنگام بار دیگر بیوه شده بود.

گزینه‌ نامه های وان‌گوگ

به برادرش تئو

برادر عزیزم ،

اگر باز این قدر زود به زود برایت نامه می‌نویسم نباید از من برنجی . این بار نامه نوشتم برای اینکه به تو بگویم که چقدر نقاشی کردن خوشحالم می‌کند .

یکشنبه‌ی گذشته چیزی را آغاز کردم که روزها در سرم بود : این کار منظره‌ای از یک مرغزار سبز هموار است که در جای جای آن کومه‌های مخروطی شکل علف پراکنده است . جاده‌ای از کنار یک نهر آب می‌گذرد که اریب وار آن را قطع می‌کند . در افق در میانه تصویر خورشید قرار دارد . همه چیز آمیزه‌ای از رنگ و رنگمایه و طیفی از گستره‌ی تمامی رنگها در هواست . اول از همه مهی ارغوانی رنگ است که ار لابلای آن خورشید سرک می‌کشد ؛خورشید با توده‌ی بنفش سیاه ابرها که لایه‌ی نازک سرخ درخشانی آن را در بر گرفته ، از دیده نیمه پنهان است . آفتاب تا حدی شنگر‌فی می‌زند و برفراز آن نوار باریک زردی قرار دارد که رفته رفته سبز می‌شود و بالاتر از آن به ته رنگی آبی می‌رسد که به لطیف‌ترین لاجوردی مبدل می‌شود . جای جای ابرهایی به رنگ ارغوانی روشن یا خاکستری گذاشته‌ام که با سرخ جگری خورشید جلوه یافته است .

زمین بافت قالی گون نیرومندی از سبز ، خاکستری و قهواه‌ای دارد که سرشار از نور و سایه و زندگی است . آبی که در نهر روان است بر خاک گل آلود برق می‌زند. این تصور به سبک یکی از نقاشی های امیل برتون است .

می‌دانم که دیر وقت است ولی راستش چند خطی باید برایت بنویسم . تو اینجا نیستی و جایت خالی است گو اینکه حس می‌کنم انگار آنقدرها هم ار هم دور نیسنیم .

تصمیم گرفته‌ام که دیگر هیچ اعتنائی به ناخوشی ام ، یا دست کم به آنچه از آن باقی مانده ، نکنم . خیلی از وقتم را از دست داده‌ام و نباید از کار عفلت کنم . بنابراین خواه حالم خواب باشد و خواه نباشد باید دوباره به طور منظم از بام تا شام طراحی کنم . دیگر نمی‌خواهم باز کسی پیدا شود و درباره‌ی کارم بگوید : « اهه ، همه‌ی این طرح‌ها که قدیمی‌اند ! »

آدمهایی مثل من واقعاً حق ندارند مریض بشوند. اما تو باید بدانی که من چه نگرشی به هنر دارم. به نظرمن برای دست یافتن به هنر واقعی باید سخت و طولانی کار کرد.

در مورد تفاوت میان هنر قدیم و جدید می خواهم بگویم که به گمان من نقاشان جدید شاید متفکرانی به مراتب بزرگترند.

رامبرانت و رویسدال در نظر من والا و بزرگ اند همچنان که در نظر معاصرانشان بودند؛ اما چیزی شخصی تر و صمیمی تر و در نقاش مدرن وجود دارد که جاذبه ای به مراتب قوی‌تر برای ما دارد.

امروز طرح دیگری از روی گهواره بچه کوچک کشیدم و جاهایی از آن را رنگ زدم. یقین دارم که می توانم صدبار از همین گهواره کوچک طراحی کنم.

دیر یا زود عشق به طبیعت با اقبال مردمی روبرو خواهد شد که به هنر دلبستگی دارند. بنابراین وظیفه نقاش است که مجذوب طبیعت شود، همه هوش و قریحه اش را بکار بیندازد و همه احساسش را در کارش بگذارد به نحوی که شاید این احساس برای دیگران هم دریافتنی باشد. ولی به نظر من اگر هنگامی که سرگرم کار هستیم به فروش چشم داشته باشیم راه درستی در پیش نگرفته ایم؛ همچنین نباید به سلیقه هنر دوستان داشته باشیم – نقاشان بزرگ هرگز چنین نکردند.

راستش نمی دانم چطور نقاشی می کنم. در حالیکه به یک صفحه سفید مجهزم جایگاهم را جلو نقطه ای که نظرم را گرفته است تعیین میکنم، خوب در آنچه پیش روی من است باریک می شوم وسپس به خود میگویم :‌«این صفحه سفید را از نظر دور میکنم، و پس از آنکه اندکی خستگی درکردم بفهمی نفهمی با ترس ولرز از آنچه ممکن است ببینم و تو ذوقم بزند به سرکارم برمیگردم. اما حتی این بار هم راضی نیستم چون طبیعت پرشکوه هنوز در نهایت سرزندگی و طراوت در ذهن من نقش بسته است. با اینحال پاره ای ای پژواکی که مرا مجذوب خود ساخته است درکار خودم می یابم. میدانم که طبیعت چیزی به من گفته است،‌ با من گفت و شنود داشته است و من پیامش را تندنویسی کرده‌ام. شاید رونوشت تندنویسی من حاوی کلماتی است که کشف ناشدنی‌اند؛ شاید در آن عیب ها و خطاها و کوتاهی هایی باشد؛ با این همه ممکن است چیزی داشته باشم که جنگل، ساحل یا چهره ها آن را بر زبان بیاورند. و همیشه هم به زبان رام و دست آموز یا قراردادی و باسمه ای نیست که از طبیعت سربرمی‌آورند.

یقین دارم که احساسی نسبت به رنگ دارم، بیش از پیش برآن دست می یابم، و نقاشی در مغز استخوان من است.

زندگی دهقانی چنان دستمایه غنی و گسترده ای در اختیار انسان میگذارد که تنها راه ممکن برای هر کاری اینست که به قول میله «چون یک مشت سیاه پوست نیرومند کار کنیم.»

مردم ممکن است به این حرف کور بخندند که :«نقاشی کردن فرشتگان؟ ولی مگر تاکنون هرگز کسی در روی زمین فرشته ای دیده است؟» بر همین قیاس می‌خواهم بگویم که همین حکم درباره«عدالت در حرم» بنژامین کنستانس هم صادق است چون فی المثل کی تا به حال محکمه عدالتی در یک حرم دیده است؟ همین حکم در مورد بسیاری از تصاویر مراکشی و اسپانیایی هم درست است- «مهمانی در سرای کاردینال» و غیر آن. بعد هم باید از تصاویر تاریخی سخن گفت که همیشه همان اندازه درازا دارند پهنا – راستی این تصاویر چه فایده ای دارند؟ و نقاشانی که اینها را کشیده‌اندچه منظوری داشته اند؟ این نقاشی ها همه تازگی خود را از دست داده اند و در ظرف چند سال مثل یک تکه چرم به نظر می آیند و بیش از پیش خسته کننده و ملال آور می نمایند.

… این روز ها وقتی خبرگان و کارشناسان جلو تصویری از بیژامین کنستانس یا مهمانی‌ای که یک کاردینال داده است و به دست فلان اسپانیایی یا یک نقاش دیگر تصویر شده است می ایستند عادت کرده اند که موقرانه زیر لب زمزمه کنند که :«تکنیکش حرف ندارد.» اما اگر همین آدم ها قرار بود جلو یک صحنه از زندگی دهقانی بایستند – مثلاً طرحی از رافائلی – با همان وقار و طمأنینه از تکنیکش خرده می‌گرفتند.

هنوز چنان که دلخواه من است نتوانسته ام حرف و اندیشه ام را بیان کنم. به سورا بگو مایه نومیدی بود اگر فیگورهایم صحیح و بی خدشه بود؛‌ به او بگو به نظر من اگر به فرض از کسی که دارد گودالی می کند عکسی بگیرد مسلماً چنان خواهد بود که انگار زمین را نمیکند؛‌ به گمان فیگورهای میکل آنژ پرشکوه است، هر چند که پاها مسلماً بسیار درازند و کفل ها و لگن خاصره اندکی پهن تر از حد معمول اند؛‌ به او بگو به عقیده من میله و لرمیت نقاشان راستین امروزند زیرا که چیزها را آنچنان که هستند نقاشی نمی کنند، خشک و خالی تجزیه و تحلیشان نمی کنند و صرفاً بطور عینی آنها را مشاهده نمی کنند، بلکه آنها را آنچنان که حس میکنند، ارائه میکنند؛‌ به او بگو پرشورانه ترین بلکه آنها را آنچنان که حس میکنند، ارائه میکنند؛ به او بگو پرشورانه‌ترین آرزوی من این است که بدانم چطور این گونه تحریف و انحراف ها از واقعیت حاصل می شوند، بله، اینگونه نادرستی و عیب ها و کژدیسکی هایی که ازروی تصادف پدید می آیند.

تکرار میکنم ارائه «فرم دهقان در حال کار» خصیصه ویژه و قلب هنر نوست، و این چیزی است که نه نقاشان رنسانس انجام داده اند، نه استادان هلندی و نه هنرمندان یونان باستان.

در آغاز فیگور دهقان و کارگر یک «نوع هنری» را تشکیل می داد؛ اما در این زمان با نقاشی مثل میله، این استاد جاودانه و پیشتاز، این دستمایه به شکل روح هنر مدرن درآمده است و همچنان نیز باقی خواهد ماند.

بر امثال دومیه باید سخت ارج نهاد چرا که آنان پیشتازند… هر اندازه هنرمندان بیشتر کارگران و دهقانان را نقاشی کنند من خوشحال تر خواهم بود. و اما درمورد خودم، هیچ چیز رانمی شناسم که به اندازه این کار دلم را شاد کند.

وقتی به تصاویر هلندیان قدیم نگاهی دوباره می اندازم آنچه بیش از همه تحت تأثیرم قرار می دهد این واقعیت است که در اکثر موارد این تصاویر به سرعت نقاشی شده اند و استادانی مانند هالس، رامبرانت، رویسدال و بسیاری دیگر تا آنجا که ممکن بوده است با نخستین ضربه کار تصویر راتمام کرده اند و از پرداخت و دستکاری زیاده از حد پرهیز داشته اند.

آنچه بیش از همه تحسین مرا برمی انگیزد، دست های رامبرانت و هالس است،‌دست هایی که سرشار از زندگی اند هرچند که ناتمام اند؛‌ برای مثال بعضی از دستهای «رؤسای انجمن پارچه» و «عروس یهودی» را در نظر بگیر. و حتی همین احساس را در مورد بعضی از سرها، چشم ها، بینی ها، و دهانها، هم دارم که انگار با یک ضربه قلم روی پرده گذاشته شده اند،‌بی آنکه هیچ نشانه ای از صافکاری و پرداخت در ‌آن باشد.

خدا را شکر! دستگاه گوارشم آنقدر بهبود پیدا کرده است که توانسته ام با مقداری کلوچه، شیر و تخم مرغ سه هفته سرکنم. گرمای کریم وبخشنده نیروی رفته را به تن من بازآورده است. وقتی وضع خراب مزاجی ام به درمان نیاز داشت عقل کردم که به جنوب آمدم. الآن به اندازه سایر مردم تندرستم – چیزی که من به ندرت توانسته ام درباره خود بگویم – و این از زمانی که در نونن بوده ام سابقه نداشته است و این خیلی لذت بخش است(منظورم از «سایر مردم» معدن کاران اعتصابی، تانگی پیر، میله پیر و دهقانان است.)

آدم هایی که چارستون بدنشان سالم است باید بتوانند با یک تکه نان زنده بمانندو سراسر روز را کار کنند. همین طور باید چند پک پیپ و قدری می خوشگوار را هم به آن افزود چون بدون اینها هیچ کاری پیش نمی‌رود. افزون بر همه اینها باید احساسی نسبت به ستاره های و آسمان نامتناهی داشت. بعد زندگی کردن خیلی کیف خواهد داشت!

من نیازی به این ندارم که به موزه بروم و تیشین و ولاسکز را ببینم. من کارم را در کارگاه طبیعت پیش برده ام و الآن خیلی بهتر از وقتی که سفر کوچکم را شروع کردم می دانم که اگر کسی بخواهد جنوب را نقاشی کند چه چیز بیش از همه ضروری است.

وای که این جماعت نقاش چه ابله اند! می گویند دلاکروا شرق را چنان که هست نقاشی نکرده است. تنها پاریسی ها- ژروم و امثال او- می توانند شرق را چنان که هست نقاشی کنند – این ادعای آنهاست؟ الحق که این نقاشی هم کسب و کار مسخره ای است.

راستی مایه تأسف است که تصاویر مربوط به زندگی مردم بی چیز و فقیر این قدر کم در پاریس وجود دارد. گمان می کنم دهقانان من در کنار {تصاویر} لوترک خیلی خوب جلوه کنند. حتی این دلخوشی بی پروپا را به خودم می دهم که کارهای لوترک با این تضاد نیرومند جلوه بیشتری پیدا کنند حال آنکه تصویر من ضرورتاً بیش از همه از یک کنار هم نهادگی ویژه بهره خواهد برد؛‌ زیرا که بشاشت و رنگ آمیزی تیره و سوخته، آفتاب داغ و هوای آزاد برجستگی قوی تر درکنار صورت های پودر خورده و لباس های شیک خواهند داشت. چه شرم آور است که پاریسی ها اینقدر نسبت به چیزهای قوی، مثلاً کارهای مونتیچلی، کم رغبت نشان می دهند.

البته از این واقعیت آگاهم که انسان نباید با صرف اینکه اتوپیایی به تحقق نپیویسته است شجاعتش را از دست بدهد. همه آنچه من آموخته بودم دارد هدر میرود و من دارم به چیزی برمیگردم که به نظر در ولایت درست و مناسب بود- یعنی پیش از آشنایی با امپرسیونیست ها به هیچ رو نباید مایه تعجب من باشد که امپرسیونیست ها در اندک زمانی یک خروار نکته برای خرده گیری در کار من، که بی شک زیر تأثیر پیش روی من است نسخه برداری کنم، با رنگ آمیزی به شیوه ای کاملاً اختیاری رفتار میکنم آنچه به ویژه هدف من است بیان نیرومند هنری است.

به امیل برنار

آقای برنار عزیز، من هنوز بر آنم که در کارگاه ها تقریباً هیچ چیز درباره نقاشی و بی گمان درباره زندگی نمی توان آموخت و آدم باید آنچه از دستش برمی‌آید انجام بدهد تا زندگی کردن و نقاشی را بیاموزد بی آنکه دست به دامن این جماعت احمق ونادان بشود.

وقتی روابط با یک نقاش آنقدر زورکی و بی پر و پا است که وادارمان میکند که بگوییم : «اگر این بابا بخواهد تصاویرش را در کنار نقاشی های من به نمایش بگذارد، من کار هایم را از نمایشگاه بر میدارم.» بعد هم بد و بیراه بارش کنیم و به لجنش بکشیم، به نظرم به کجراه می رویم و راه و روش درستی در پیش نگرفته ایم؛ چون پیش از آنکه به چنین نتایج قاطعی برسیم باید کاملاً مطمئن شویم و با دقت تمام در مطلب اندیشه کنیم. پس از تأمل بسیار تقریباً بی شک- به ویژه وقتی که با هنرمند دیگری در افتاده ایم – در کار خودمان هم همان قدر نکته های انتقادانگیز می یابیم که در کار دیگری. همان قدر که ما حق زیستن داریم دیگری هم دارد. هنگامی که بخاطر بسپاریم که این یا آن آدم – خواه نقطه پرداز (پوانتیلیست) باشد یا عضو مکتبی دیگر – اغلب کارهای خوبی انجام داده است بجای اهانت به او ، باید با احترام و همدلی از او سخن بگوییم خاصه اگر با ما سلیقه وسازگار نباشد. در غیر اینصورت بسیار تنگ نظر خواهیم شد و بی شک بهتر از آن قماش آدم ها نخواهیم بودکه هیچگاه از دیگران به نیکی یاد نمی کنند و تنها خودشان را برحق می دانند. رعایت این اصل را باید به کهنه پرستان (آکادمیسین ها) نیز تعمیم داد. برای نمونه یکی از تصاویر فانتن لاتور یا حتی کل دوره کاری او را در نظر بگیر! فانتن لاتور به هیچ رو انقلابی نیست. و با اینحال چیزی آرامش بخش و دلگرم کننده در کارش هست که او را به پایه مستقل ترین شخصیت ها در تاریخ هنر بر میکشد. چون صلاح همگان در این است که اصل خودخواهانه«هر کس برای خودش» را دور بیندازیم.

اغلب تأسف می خورم از اینکه نمی توانم خودم را ترغیب کنم تا در خانه بمانم و از حافظه و تخلیم نقاشی کنم. تخیل بی شک ملکه ای است که نقاش باید در پرورش آن بکوشید؛ چون تخیل به تنهایی ما را قادر می سازد که دنیایی از طریق نگاه گذرا به واقعیت، که همواره درحال تغییر و دگرگونی است و مانند برق صاعقه محو می‌شود،‌ حاصل کنیم. چه روز خوشی برای من خواهد بود آن روز که بکوشم آفتاب پوشیده از قاصدک است. اما چطور می شود امیدوار بود که در این کار توفیق بدست آورد جز آنکه تصمیم گرفت در خانه ماند و از روی تخیل نقاشی کرد؟

من در نقاشی هیچ سیستمی نمی شناسم؛ با ضربه قلم های نامنظم پرده نقاشی را پر میکنم و می گذارم کار خود بخود بر پای خودش بایستد. رنگ ضخیم – که تکه های ساده و عمل نیامده آن در جای جای پرده قرار گرفته – جاهایی که کاملاً ناتمام به حال خود گذاشته شده اند – نقطه های دیگری که بیش از حد دستکاری ونقاشی شده‌اند – نقطه های دیگری که بیش از حد دستکاری و نقاشی شده اند – ضربه قلم‌های تند و بی محابا، و نتیجه این همه آنکه (دست کم باید فرض کرد که چنین است) چندان حیرت آور و تحریک کننده هست که جماعتی راکه عقاید پیش ساخته درباره تکنیک دارند برآشوبد.

وقتی که مستقیماً از روی طبیعت نقاشی می کنم همیشه میکوشم از طریق خط آنچه را اساسی فراچنگ آورم. سپس جاهای معینی را (حالا خواه این جاها بیان روشنی داشته باشد یانه چون در هر حال احساس شده اند) با رنگمایه های ساده تخت پر میکنم؛ به این ترتیب:‌همه زمین یا خاک همان رنگمایه بنفش راخواهد داشت؛ سراسر آسمان عملاً رنگمایه آبی خواهدپذیرفت، حال آنکه شاخ وبرگ ها آبی سبز یا زرد سبز خواهد بود(آبی یا زرد ممکن است عامدانه تشدید شوند) خلاصه هیچ خبری از تقلید عکاسانه نخواهد بود، نکته اصلی اینجاست!

اینجا می خواهم یک مسأله برای تو طرح کنم! نظرت را در این مورد با من درمیان بگذار! من میخواهم رنگ سیاه و سفید را، همان طوری که از مغازه رنگ فروشی می خرم بی باکانه روی تخته رنگم خالی کنم و همان جور که هستند آنها را بکار ببرم. اگر در یک پارک سبز با پیاده روی های صورتی رنگ، من (لطفاً به یاد داشته باش که من شیوه رنگ پردازی مسطح و ساده ژاپنی ها را در نظر دارم) مردی را ببینم که لباس سیاه پوشیده است – مثلاً رئیس یک کلانتری که دارد روزنامه «انترانسیژان» را سفید خالص نقاشی کنم؟ ژاپنی ها هیچ اعتنایی به بازی نور ندارند و رنگمایه های تخت را در کنار یکدیگر نقاشی می کنند.

در جنوب قطعاً حالم بهتر از شمال است و حتی در گرمگاه ظهر، زیر آفتاب درخشان بدون ذره ای سایه، کار میکنم؛ و باور کن که به اندازه یک زنجره شاداب و سرحالم. خدایا! چرا بجای سی و پنچ سالگی این خطه را در بیست و پنج نشناختم! ولی در آن روزها من دیوانه خاکستری بودم یا شاید اصلاً رنگ از نظرم غایب بود. همیشه خواب کارهای میله را می دیدم و دوستانم در زمره محفل هنرمندانه مووه و ایسرائلس ومانند اینها بودند.

وقتی به فرانسه آمدم دریافتم که دلاکروا زولا را شاید بهتر از خیلی از فرانسویان می فهمم. و تحسین من نسبت به این هر دو مرد اکنون همان قدر بیکران است که صمیمانه. با تسلط کمابیش کاملی که بر کار رامبرانت داشتم به این نکته پی بردم که دلاکرا از طریق ارزش (نور) هایش.

زولا و بالزاک که گذشته از بسیاری چیزهای دیگر نقاشان یک عصر کامل‌اند از آنرو به خوانندگان خود بسیاری لذتهای هنری ناب و نادر ارزانی میکنند که تصویرگر یک دوران کامل تاریخ بشراند.

گرچه دلاکروا بجای دوره کامل، تنها انسان و زندگی را نقاشی میکند با این حال به طبقه نوابغ جهانی تعلق دارد. من بخصوص آخرین کلمات مقاله ای را دوست دارم که اگر اشتباه نکنم تئوفیل سیلوستر به قلم آورده و تمجیدنامه خود را با این عبارت به پایان آورده بود: «بدین سان اوژن دلاکروا در حالیکه تقریباً لبخندی بر لب داشت جان سپرد. دلاکروا نقاشی شریف بود، خورشیدی درسرو طوفانی در دل داشت و می توانست از جنگاوران به سوی قدیسان، از قدیسان به دلباختگان، از دلباختگان به جانب ببرها و از ببرها به گلها رو کند.»

دومیه نیز نابغه ای بزرگ است و درهمان خط سیر، میله نیز نقاش یک نسل کامل و در حال و هوای آن نسل است. شاید این نوابغ بزرگ اندکی دیوانه باشند، و شاید خود ما هم قدری جنون داشته باشیم که ایمانی چنین راسخ به اینان داریم و چنین تحسین بیکرانی نسبت به هنر ایشان در خود حس میکنیم. اگر چنین باشد،‌ من دیوانگی ام را بر عقل سرد و بی روح دیگران ترجیح می دهم.

نقاشی دگا تنها از آن رو مردانه و غیر شخصی بود که وی به همین دلخوش بود که یک بورژوا با شد و نمی خواست کاری به کار لذات زندگی داشته باشد. دگا در دور و بر خود همیشه حیوانات انسانی را می دید که … زندگی میکردند و لذت می‌بردند و او آنها را نقاشی میکرد چرا که برخلاف روبنس هیچ اصرار نداشت که خودش را جوانمردی پاک نهاد یا آدمی مبادی آداب جا بزند…

بله ، بالزاک این هنرمند بزرگ و چیره دست کاملاً درست میگفت که هنرمند عصر جدید با پاکدامنی است که نیرو میگیرد. نقاشان بزرگ هلندی همه ازدواج کرده و فرزندانی بوجود آورده بودند. این شیوه ای دلپذیر، و در واقع بسیار دلپذیر، برای پرکردن زندگی است، و البته شیوه ای طبیعی هم هست!

دلاکروا مسیحی مصلوب برای ما نقاشی کرده است و به طرزی کاملاً نامنتظر یک رنگمایه زرد لیمویی روشن را بر پرده نقاشی گذاشته است. این لکه زنده و روشن، رنگ آن افسون توصیف ناپذیر و مرموزی را به پرده نقاشی بخشیده است که تک ستاره ای در آسمان تیره شب. رامبرانت با ارزش {نور} به همان شیوه ای کار میکرد که دلاکروا با رنگ ها. اما فرسنگها فرسنگ مسافت شیوه دلاکروا و رامبرانت را از همه نقاشی های مذهبی جدا میسازد.

سالشمار زندگی وان‌گوگ

۱- دوران کودکی حساس و انزوا آمیز

زوندرت: آوریل ۱۸۴۹ تا ۱۸۶۱٫

۱۸۴۹ ۱ آوریل کشیش تئودورس‌ وان‌گوگ به سرپرستی کلیسای گروت زوندرت گماشته می شود.

۱۸۵۱ تئودرس وان‌گوگ با کورنلیا کابنتوس پیمان زناشویی می بندد.

۱۸۵۲ ۳۰ مارس: ونسان ویلم اول به دنیا می آید.

۱۸۵۳ ۳۰ مارس: ونسان ویلم دوم، ونسان نقاش، متولد می شود.

۱۸۵۷ ۱ مه: برادر ونسان تئو به دنیا می‌آید.

۱۸۶۱ ۱ ژانویه: ونسان در سراسر ۱۸۶۱ به مدرسه دهکده می رود.

زون برگن: ۱ اکتبر ۱۸۶۴ تا ۳۱ اوت ۱۸۶۸٫

۱۸۶۴ ۱ اکتبر: ونسان به مدرسه شبانه‌روزی ژان پروویلی زون برگن می رود.

تیل برگ: ۱۵ سپتامبر ۱۸۶۶ تا ۱۹ مارس ۱۸۶۸

۱۸۶۴ ۱۵ سپتامبر: ونسان با هانیک در خانه شماره ۵۷ در تیل برگ به سر می برد و به تحصیل ادامه می دهد.

زوندرت: ۱۴ مارس ۱۸۶۸ تا ۳۰ ژوئیه ۱۸۶۹

۱۴ مارس: ونسان به زوندرت باز می گردد.

۲- دوران کارآموزی درگو پیل

لاهه: ۳۰ ژوئیه ۱۸۶۹ تا ۱۳ ژوئن ۱۸۷۳

۱۸۶۹ ۳۰ ژوئیه: ونسان برای همیشه زوندرت را ترک می گوید؛ و به استخدام بنگاه تابلو فروشی گوپیل در لاهه در می‌آید.

۱۸۷۰ ۲۹ ژانویه: خانواده وان‌گوگ زوندرت را ترک می کند و به هلورت می رود، جایی که تئودورس‌وان‌گوگ به کشیشی کلیسا گماشته می شود.

۱۸۷۲ اوت: ونسان آعاز به کار در شعبه بروکسل بنگاه گوپیل و شرکا می کند.

لندن: ۱۳ ژوئن ۱۸۷۳ تا اکتبر ۱۸۷۴

۱۸۷۳ ۱۳ ژوئن: ونسان به شعبه لندن بیگاه گوپیل و شرکا فرستاده می شود؛ در مهمانخانه آقای لویر منزل می گیرد و به دختر او، اورسولا، دل می‌بازد.

۱۸۷۴ ژوئن: ونسان از زبان اورسولا می شنود که او پیش‌تر نهانی نامزد کرده است.

پاریس: اکتبر تا دسامبر ۱۸۷۴

۱۸۷۴ اکتبر: ونسان به اداره مرکزی گوپیل در پاریس منتقل می شود.

لندن: دسامبر ۱۸۷۴ تا ۱۵ مه ۱۸۷۵٫

دسامبر: ونسان به شعبه لندن بنگاه گوپیل و شرکا باز می گردد.

پاریس: ۱۵ مه ۱۸۷۵ تا ۴ آوریل ۱۸۷۶

۱۸۷۵ ۱۵ مه: ونسان به خلاف میل خود به شعبه مرکزی گوپیل و شرکا در پاریس بازگردانده می شو د. پس از آن که اورسولا دست رد به سینه اش می زند، ونسان نامه‌های اندوه‌باری می نویسد، دیگر رغبتی به شغل دلالی آثار هنری نشان نمی دهد، از همگان یکسره می برد و سخت مجذوب مطالعه کتاب مقدس می شود.

۱۸۷۶ مارس: ونسان از اول آوریل اخطار دریافت می کند.

۳- بازگشت به مدرسه

رمزگیت: ۱۷ آوریل تا ژوئن ۱۸۷۶

۱۸۷۷ ۱۷ آوریل: ونسان به رمزگیت می رسد و آنجا آقای ویلیام پی.

استوکس او را به عنوان معلم یار به کار می گیرد.

ایلوورت: ژوئن تا دسامبر ۱۸۷۶

۱۸۷۶ ژوئن: ونسان سمت خود را در رمزگیت ترک می گوید و پای پیاده به لندن می رود.

۱۷ ژوئن: از لندن راه می افتد تا به دیدار خو اهرش آنا برود که در مدرسه‌ای خصوصی در ولوین مشغول کار است.

۱ژوئیه: ونسان زیردست آقای جو نز، کشیشی از فرقه متدویست در ایلوورت، به هیأت «یک جور کشیش» در می‌آید.

اتن: ۳۱ دسامبر ۱۸۷۶ تا ژانویه ۱۸۷۷

۱۸۷۶ ۳۱ دسامبر: ونسان در اتن به دیدار خانواده‌اش می رود.

دوردرخت: ژانویه تا مه ۱۸۷۷

۱۸۷۷ ژانویه: ونسان در کتابفروشی بلوسه و وان برام در دوردرخت شغلی به دست می آورد.

آمستردام: ۹ مه ۱۸۷۷ تا ژوئیه ۱۸۷۸

۱۸۷۸ ۹ مه: ونسان به آمستردام می رسد و آنجا خود را آماده می سازد تا در آزمون دانشکده الهیا ت دانشگاه آمستردام شرکت جوید. با عمو (یان) که مدیر کارخانه کشتی سازی است به سر می برد.

۱۸۷۹ ژوئیه: ونسان درس‌های لاتین و یونانی را که چنگی به دلش نمی زند رها می کند.

۴- شهامت در عین تلخی و نومیدی

اتن: ژوئیه تا اوت ۱۸۷۸

۱۸۷۷ ژوئیه: ونسان نزد والدینش باز می گردد و یک ماهی را به آم ادگی برای ورود به مدرسه مبلغان مسیحی در بروکسل می گذراند.

۱۵ ژوئیه: ونسان همراه پدرش و عالیجناب اقای جونز که از قضا برای دیداری در اتن به سر می برد به بر وکسل می رود.

بروکسل: ۲۵ اوت تا نوامبر ۱۸۷۸

۱۸۷۸ ۲۵ اوت: ونسان به لاکن می رود تا دوره مدرسه مبلغان مسیحی را بگذراند.

اتن: نوامبر تا ۲۶ دسامبر ۱۸۷۸

۱۸۷۹ نوامبر: پس از سه ماه دوره آزمایشی در لاکن ناکام می ماند و به اتن باز می گردد.

بوریناژ: ۲۶ دسامبر ۱۸۷۸ تا ۱۵ اکتبر ۱۸۸۰

۱۸۷۸ ۲۶ دسامبر: ونسان اتن را به قصد منطقه معدنی بوریناژ در بلژیک ترک می گوید؛ و در آنجا با دستفروشی به نا م واندرهگن در پاتووراژ روزگار می گذراند.

۱۸۷۹ ژانویه: ونسان به عنوان واعظ مبلغ در وام در بوریناژ منصوب می شود. پس از انفجاری خطرناک و در معدن و اعتصاب معدن کاران، ونسان به مراقبت و پرستاری از مجروحان و بیماران می پردازد. در خانه کارگر فقیری منزل می گیرد و در آنجا از همه چیز محروم است.

ژوئیه: در پایان ماه به علت آن که بیش از اندازه برای معدنکاران فداکاری می کند و اهمیتی به ظاهر آبرومندانه خود نمی‌دهد به دستور مقامات بالادست خود اخراج می شود.

اوت: ونسان به کوم می رود و تا اوت ۱۸۸۰ همان جا می ماند؛ همچنان سر خود به کار تبلیغ مذهبی ادامه می دهد.

۱۸۸۰ اوت: ونسان حرفه واقعی خود را می یابد: آغاز به طراحی می کند. گذشته از کتاب مقدس و آثار هنریک کنسیانس تا کنون آثار این کسان را خوانده است: هریت بیچراستو، دیکنز، (نقاش بلژیکی)، رامبرانت، کورو، دورر، ایسرائلس، ماریس، مووه، میشل، رویسدال، دوبی‌نی، میله، دوپره، ژول برتون، دومیه، دوره و راپس دلبستگی می یابد.

۵- آغاز کار در مقام هنرمند

بروکسل: اکتبر ۱۸۸۰ تا ۱۲ آوریل ۱۸۸۱

۱۸۸۱ اکتبر: ونسان بوریناژ را ترک می گوید و در بروکسل اقامت می گزیند.

۱ نوامبر: با نقاش هلندی وان‌را‌پار دیدن می کند.

اتن: ۱۲ آوریل تا نوامبر ۱۸۸۱

۱۸۸۲ ۱۲ آوریل: ونسان از طریق پدرش در می یابد که تئو برای عید پاک به خانه به اتن می آید؛ او نیز به خانه می رود و همانجا می ماند. در خلال تابستان به دختر عموی بیوه خود کی‌ووس بر می خو رد و به او دل می بندد اما زن دست رد به سینه او می زند. ونسان در اتن کتابهایی از یا درباره شارلوت برونته، جرج الیوت، بالزاک، میشله، کارلایل می‌خواند؛ همچنین به طرحهای گاورنی علاقه‌مند می‌شود.

۶- گسستی از گذشته

لاهه: ۲۸ نوامبر ۱۸۸۱ تا سپتامبر ۱۸۸۳

۱۸۸۰ ۲۸ نوامبر: ونسان یک ماهی را همراه با آنتون مووه می‌گذراند؛ مووه هنرمند مهمی در مکتب لاهه است.

۲۵ دسامبر: ونسان در روز کریسمس بر سر رفتن به کلیسا مشاجره تلخی با پدرش می کند.

۳۱ دسامبر: بیت کشیشی را در اتن ترک می گ وید و در لاهه اقامت می گزیند و آنجا از مووه تعلیم نقاشی می گیرد.

۱۸۸۲ ونسان با کلاسینا ماریا هورنیک، معروف به سین، زندگی می‌کند.

۷ ژوئن: ونسان در بیمارستان بستری می شود و برای درمان چندین هفته در آن جا ماندگار می گردد.

۱ ژوئیه: بیمارستان را ترک می گوید؛ تا هم اکنون بسیار طراحی کرده است و اکنون به نقاشی می آغازد.

۴ اوت: کشیش وان‌گوگ و خانواده‌اش از اتن به نون نقل مکان می کنند.

اوت: ونسان سخت به نقاشی رنگ روغن علاقه‌مند می شود. ونسان در لاهه کتابهایی از یا درباره زولا، ارکه‌مان شاتریان، دوده، روتر، مونیه، تن، مورژا، ادمون و ژول گنکور می خواند. به کار هنرمندان «سیاه و سفید» هارپرز ویکلی، دی گرافیک و دی ایلوستریدتد لاندون نیوز و نیز کار میله، دومیه، دوکرو، فرانس هالس، رامبرانت، رویسدال، شاردن، ولرمیت علاقه‌مند می گردد. گذشته از این با وان راپار، موهه و بریتنه آشنا می شود، همچنین با ویسنبروخ، وان درویل، دوبوک و بلومرز دیدار می کند.

۷- پائیز درنته

درنته: ۱۱ سپتامبر تا ۳۰ نوامبر ۱۸۸۳

۱۸۸۳ ۱۱ سپتامبر: ونسان با سین قطع رابطه می کند و ل اهه را به قصد درنته ترک می گوید و در آنجا با آلبرتوس‌ هارت سویکر در شهرک هوگه‌ون همخانه می شود.

۲۴ سپتامبر: ونسان به فکر می افتد که برای همیشه در درنته سکنی گزیند.

آغاز اکتبر: ونسان هوگه‌ون را ترک می گوید و با قایق به نوو-آمستردام می رود و آنجا با هنریک شولتی همخانه می شود.

۲۲ نوامبر: ونسان به امید ملاقات با ماکس لیبرمن دیدار کوتاهی از زولو می کند اما این هنرمند آلمانی پیش‌تر محل را ترک کرده است؛ ونسان طرحی از کلیسای قدیمی می پردازد.

دسامبرک ونسان دیگر نمی تواند تنهایی را تاب اورد و به نونن بر می گردد و مدت دو سال همان جا ماندگار می شود.

۸- بازگشت به نونن

نونن: دسامبر ۱۸۸۳ تا ۲۷ نوامبر ۱۸۸۵

۱۸۸۴ ۱۷ ژانویه: مادر ونسان هنگام پیاده شدن از قطار در ایستگاه هلموند پایش می شکند. ونسان برای سرگرم کردن او با چیزی که آن را «خرت و پرت» می خواند تصویری از کلیسای کوچک پروتستان با پرچین و درختانی در پیرامون آن می کشد.

ژوئیه: انتوان وان‌راپار به مدت ده روز در کنار ونسان در نونن به سر می برد

اوت: مارگوت بگمن، همسایه ونسان، به او دل می بازد و از آن جا که خانواده‌اش با ازدواج آنها مخالفت می کند می کوشد با زهر به زندگی خود پایان دهد. ونسان سخت افسرده می شو د.

۳۰ سپتامبر: ونسان در خانه هرمانس که آهنگری بازنشسته است روی طر حای چند قاب تزئینی کار میکند.

۲۲ اکتبر: وان راپار دوباره پیش ونسان می آید و کنار او می‌ماند.

نوامبر: ونسان به سه تن از کسانی که در ایندهوون زندگی می کنند نقاشی می‌آموزد.

دسامبرک ونسان در ایندوهوون با کرسماکرس دوستی می گیرد؛ کرسماکرس مشتاقانه می خواهد نقاشی بیاموزد.

۱۸۸۵ فوریه: ونسان تصمیم می گیرد پیش از آنکه زمستان به پایان برسد ۵۰ سر بکشد.

۲۶ مارس: پدر ونسان بر اثر سکته قلبی به ناگهان در می گذرد.
آوریل: ونسان طبیعت بیجانی از یک گلدان گل سکه پاپ {=حشیشه القمر} نقاشی می کند که کیسه توتون و پیپ پدرش جلو آن قرار دارد. ونسان سخت سرگرم کار روی سیب زمینی خو رها است.

سپتامبر: از یک سبد سیب‌زمینی، یک قابلمه مسی و چند آشیانه پرندگان نقاشی می کند.

اکتبر: سه روزی را برای دیدار از موزه دولتی در آمستردام به سر می برد.

۴ نوامبر: به مطالعه نظریه رنگها می پردازد و سخت مجذوب کار برادران گنکور می شود.

حدود ۲۷ نوامبر: نونن را ترک می کند.

ونسان در نونن آثاری از یا درباره فرومانتن، ژیکو، بلان، براک‌مون، دلاکروا و کپه می خواند. همچنان به دلاکروا، دوگرو، لرمیت، ژول برتون، میله، ایسرائلس شاردن و البته رامبرانت و هالس دلبسته می ماند. با دیمن گستل و وان دو واکر دوستی به هم می زند، و همچنان به دیدار وان‌راپار، هرمانس و آنتوان کرسماکرس می رود.

۹- دوره آنتورپ

آنتورپ: ۲۸ نوامبر ۱۸۸۵ تا ۲۸ فوریه ۱۸۸۶

۱۸۸۵ نوامبر: ونسان در آنتورپ است.

دسامبر: در باراندازها چند تصویر رنگی چاپی ژاپنی می خرد و به دیوار اتاقش در لژ رو دو ایماژ شماره ۱۹۴ (اکنون ۲۲۴) می آویزد.

۱۸ دسامبر: از کلیسای جامع و گران پالاس طراحی می کند.

۲۸ دسامبر: تک چهره زنی را با روبانی سرخ بر موها نقاشی می کند و رفته رفته از قرمز تند، آبی کوبالت و سبز زمردی بهره می گیرد.

۱۸۸۶ ژانویه: ونسان به مطالعه روبنس می پردازد.

۱۸ ژانویه: به عنوان کارآموز در آکادمی نام‌نویسی می کند و در آنجا با نقاشی انگلیسی به نام ایچ. ام. لیونس آشنا می شود و همین نقاش با آبرنگ تک‌چهره‌ای از او می پردازد.

فوریه: ونسان در اواخر ماه آنتورپ را ترک می گوید. ونسان در این مدت کتابهایی از و درباره دوما و تورگینفیف می خواند و به کار هانری دوپرکلر و ژریکو علاقه‌مند می شود.

۱۰- کارگاهی در منمارتر

پاریس: مارس ۱۸۸۶ تا ۲۱ فوریه ۱۸۸۸

۱۸۸۶ مارس: ونسان به پاریس می رود و با تئو در خیابان لاوال (اکنون خیابان ویکتور مارسه) زندگی می کند.

۳۱ مارس: هیأت رئیسه آکادمی در آنتورپ تصمیم می گیرد ونسان را به کلاسی پایین‌تر به کلاس مبتدیان بفرستد تا طراحی بیاموزد اما ونسان در پاریس است و این تصمیم آگاه نیست. ونسان به کلاس نقاشی و طراحی کورمون می رود و با تولوزلوترک و امیل برنار آشنا میشود. به تاثیر از امپرسیونیست ها تخته رنگش رنگهای روشن میگیرد.

ژوئن : تئو و ونسان به خیابان لپیک شماره ۵۴ در مونمارتر اسباب کشی میکنند و ونسان آنجا صاحب کارگاهی میشود. در ضمن دستگاه کورمون رانیز ترک میگوید. کارش زیر نفوذ و تأثیر نقطه پردازی سورا و سینیاک قرار میگیرد.

بهار: ونسان در فضای آزاد آسنی یر و نیز سن و ژوان ویل نقاشی می کند. با گوگن و برنار درباره آنچه پسا- امپرسیونیسم نام میگیرد فروان گفتگو میکند. تک چهره خود را جلو سه پایه نقاشی میکند. به تصویر های رنگی چاپی ژاپنی علاقه مند می شودو سه تصویر از روی اینگونه تصویرها نقاشی میکند. تصویرهایی را در رستورانی به نام «تمبورین» در بولوار کلیشی، همراه با دیگر نقاشان موسوم به بولوار کوچک به نمایش میگذارد. ونسان در این مدت آثار موپاسان و والت ویتمن را می خواند. به مونیچلی. که در کار او به ویژه در طبیعت بیجان هایی از گله تأثیر می گذارد و نیز به مکتب یوکیویی علاقه مند می شود. با دگا ، پیسارو، گیومن، انکتن، راسل، رید، برنار، گوگن، تولوزلوترک، سورا و سینیاک آشنا شود.

۱۱- ژاپن در جنوب

آرل :‌۲۰ فوریه ۱۸۸۸ تا ۳ مه ۱۸۸۹

۱۸۸۸ : ۲۰ فوریه :‌ونسان پاریس را ترک میکند و به آرل میرود. ونسان سخت تحت تأثیر نور نقره فام و رنگ های گرم قرار میگیرد. اتاقی در هتل رستوران کارل درخیابان کاوالری شماره ۳۰ کرایه میکند.

۱۰ مارس : طرح انجمنی از هنرمندان رامیریزد.

مارس:‌شمار فراوانی بوستان های به شکوفه نشسته نقاشی میکند.

آوریل :‌چند نقاشی مهم پدید می آورد:‌پل لانگلوا، درختان گیلاس به شکوفه نشسته و درخت گلابی شکوفان.

مه :‌گوشه راست «خانه زرد»را در میدان لامارتین، شماره ۲ به پانزده فرانک در ماه اجاره میکند اما تا سپتامبر کاملاً به انجا نقل مکان نمی کند.

۲۹مه : از سنت ماری دولامر دیدار میکند.

ژوئن : ونسان با سروان میله که میخواهد نقاشی بیاموزد دوست میشود وهمراه با یکدیگر به گشت و گذار در اطراف آرل می پردازند.

میانه ژوئن:‌در سنت ماری دولامر بکار می پردازد.

ژوئیه :‌مدتی دراز روی مون ماژور کار میکند و یک سلسله طرح از این مضمون رابرای تئو می فرستد.

۲۹ ژوئیه:‌ مادام کریزانتم اثر لوتی را میخواند و موسمه ( به ژاپنی به معنای دختر) نشسته بر صندلی جنبان نئین را نقاشی میکند.

اوت :‌در نیمه دوم ماه پیش طرحی از قایق ها در رون و مردی در حال خالی کردن شن از فرغون را نقاشی میکند.

۸ سپتامبر:‌تاکنون بارها با اوژن بوش دیدار کرده است؛ بوش نقاش و شاعر بلژیکی سی وسه ساله‌ای است که خوهرش نیز نقاش است و از پیوستگان گروه«بیست» است.

۹ سپتامبر:‌کافه ای خیابانی را درمیدان فوروم هنگام شب نقاشی میکند و پیش طرحی از ان را برای تئو می فرستد.

۱۰ سپتامبر: به گوگن نامه می نویسد و پیشنهاد میکند که با یکدیگر تک چهره مبادله کنند.

۱۱ سپتامبر :‌در ضمن نامه هایی از گوگن و برنار به دستش میرسد.

۱۷ سپتامبر :‌به دلیل نداشتن مدل تک چهره ای از خود می پردازد.

۲۰ سپتامبر:‌گوگن به آرل میرسد.

دسامبر:‌ونسان گوگن به موزه مون پلیه می روند.

۲۳ دسامبر: ونسان می پذیرد که گوگن تا حدی از شهر خوب آرل، از خانه زرد کوچولویی که در آن کار میکنیم و به خصوص از من دلخور است. کشمکش میان ونسان و گوگن به نقطه بحرانی میرسد.

۲۴ دسامبر:‌پلیس صبح زود درحالی ونسان را در رختخواب می یابد که نرمه گوشتش از لاله گوش بریده وجدا شده است و او را بیمارستان انتقال میدهد. گوگن آرل را ترک میگوید.

۱ ژانویه:‌ونسان به تئو نامه می نویسد تا دوباره از هر بابت به او اطمینان دهد و درودهای گرم خود را نثار گوگن میکند.

۲ ژانویه:‌به تئو میگوید که چند روزی بیشتر در بیمارستان می ماند با این همه جای نگرانی نیست چون سالم وتندرست است.

۷ ژانویه :‌به «خانه زرد» باز می گردد و نامه های اطمینان بخشی به مادر و خواهرش می‌نویسد.

۱۷ ژانویه:‌تک چهره ای از دکتر ری و سه پیش طرح از کارگاه خود می پردازد.

۳ فوریه:‌نسخه چهارمی از مادام رولن می پردازد که برای «لالایی» (laBerceuse) مدل قرار گرفته است.

۱۹ مارس : در نتیجه طوماری با امضای ۸۱ آدمخوار شهر آرل ونسان را بار دیگر در اتاق مخصوصی در بیمارستان بستری میکنند.

۲۴ مارس :‌ونسان به تئو می گوید که دیداری با سینیاک داشته است و طبیعت بیجانی از ماهی دودی به او داده است.

۲۱ مه:‌می گوید که هم برای آرامش خاطر دیگران و هم خودش مدتی را در قرنطینه می ماند.

۲ مه :‌دو صندوق نقاشی برای تئو می فرستد که همه شاهکار مسلم است.

ونسان در سراسر این دوره سه بار دچار حله جنون می شود:

از ۲۴ دسامبر ۱۸۸۸ تا ۱۹ ژانویه ۱۸۸۹؛ از ۴ فوریه تا ۱۸ فوریه، و از ۲۶ فوریه تا میانه آوریل ۱۸۸۹ .

ونسان در آرل آثاری از و درباره کپه، پل الکسیس،‌ داسایفکسی، تالستوی، واگنر، پترارک، دانته، بوتچلی، جوتو، ریشپین، فلوبر، هویسمانس، لمونیه و رنان می‌خواند. گذشته از هنرمندانی که پیش تر از آنان نام بردیم به رنوار، مانه و پووی دوشاوان علاقه مند میشود. با داک مک نایت. خانواده رولن، و خانواده ژینو و کشیش سالس دوستی میگیرد.

۱۲- حبس اختیاری

سن رمی دو پرووانس: مه ۱۸۸۹ تا فوریه ۱۸۹۰

۱۸۸۹ حدود ۸ مه : ونسان به اختیار خود به تیمارستان سن پل دوموزول در سن رمی دوپرووانس می رود.

۲۵ ژوئیه :‌سروها را نقاشی میکند.

دسامبر : باغ تیمارستان را در آغاز ماه نقاشی میکند.

۱۸۹۰ :‌ژانویه :‌به برادرش می گویدکه تاکنون هرگز تا به این حد در آرامش کارنکرده است. در مقاله با عنوان «گوشه گیران» در شماره ژانویه مرکور دوفرانس، آلبر اوریه تمجیدی دورنگرانه از کار ونسان به عمل می آورد. نخستین بار است که خارج از هلند درباره کار او می نویسند.

۱ فوریه:‌پسر تئو به دنیا می آید.

۱۴ فوریه:‌تئو به او می نویسد که نمایشگاه «بیست ها» در بروکسل یکی از تصویرهای او را به نام تاک سرخ به ۴۰۰ فرانک به آنابوش فروخته است.

۱۴ مه:‌ونسان به تئو میگوید که دارد سن رمی را به قصد پاریس ترک میگوید.

هنگامی که ونسان در تیمارستان تحت مراقبت است چهار بار دیگر دچار حمله جنون می شود:‌از ۸ ژانویه تا میانه اوت ۱۸۸۹؛ ۲۴ دسامبر ۱۸۸۹ تا ۱ ژانویه ۱۸۹۰؛ ۲۳ ژانویه تا ۳۰ همین ماه، و میانه فوریه تا میانه آوریل ۱۸۹۰٫

ونسان در سن رمی دوپرووانس آثار ولتر را می خواند و به روسو علاقه مند میشود. گراور هایی از کار رامبرانت، میله، دومیه، دلاکروا، دوره و لاوی یی می پردازد.

۱۳ – شمال بسوی خانه

پاریس ک ۱۷ تا ۲۰ مه ۱۸۹۰

۱۸۹۰ ۱۷ مه :‌ونسان پاریس می رسد.

اورسوراواز: ۲۰ مه تا ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۰

۱۸۹۰ ۲۱ مه ونسان اتاقی در مهمانخانه راوو و رو به روی تالار کوچک شهر اجاره میکند.

۱۸۹۱ ۴ ژوئن:‌روی تک چهره دکتر گاشه کار میکند و همچنین طرح می ریزد که تک چهره دختر نوزده ساله گاشه، مارگارت را نقاشی کند.

۱۸۹۲ ۸ ژوئن:‌یکشنبه روزی تئو، همسر و فرزندش با خانواده گاشه همراه با ونسان دیدن میکنند.

حدود ۲۹ ژوئن: ونسان «مادموازل گاشه پشت پیانو» رانقاشی میکند.

۶ ژوئیه :‌ونسان یکشنبه را همراه با تئو در پاریس می گذراند و اوریه و تولوزلوترک را می بیند.

۲۳ ژوئیه:‌ ونسان آخرین نامه خود را از اوور می فرستد و در آن پیش طرحی از تابلو نقاشی خود «باغ دوبینی» را نیز می گنجاند.

۲۷ ژوئیه:‌سینه خود را هدف گلوله قرار می دهد با این همه تصمیم میگیرد به مهمانخانه راوو بازگردد؛ سخت زخم برداشته است.

۲۹ ژوئیه:‌ونسان وان گوگ در بامداد پگاه می میرد.

اکسپرسیونیسم

نقاشی اکسپرسیونیستی و گرایش فلسفی نهان پشت آن صرفا به مکتب نقاشی آلمانی سده بیستم که با همین نام شهرت دارد محدوده نمی شود.اکسپرسیونیسم عمیقا در تاریخ نژاد شمالی ریشه دارد و بسیار متاثر از گرایشتای است که معمولا به عنوان رمانتیک از آنها یاد می شود.بدین مفهوم آثار نقاشی اکسپرسیونیستی فراوانی در طول تمامی دورهای تاریخی و در کشورهای مختلف وجود داشته است. اما اکسپرسیونیسم به عنوان توصیفی سبک پردازانه از هنر مدرن معمولا برای توصیف جنبشهای هنری مشخصی در آلمان بین سالهای ۱۹۰۵ تا دهه ۱۹۲۰ اطلاق می شود و به دو گروه عمده تقسیم می گردد: گروه پل که ویژگی کاملا آلمانی داشت و در سال ۱۹۰۵ در شهر درسدن شکل گرفت و دیگری گروه سوارکار آبی که جهانی تر بود و در سال ۱۹۱۱ در مونیخ تشکیل شد. هنرمندان اکسپرسیونیست با به کاربردن روش و فنون مختلفی چون فنون مختلف چاپ و مجسمه سازی بر احساسات شخصی نسبت به موضوع تاکید بسیار داشتند خود موضوعات آثار آنان نیز حائز اهمیت بود و غالبا به موقعیت و شرایط انسانی مربوط بود و از رنگهای خام درخشان، پر تضاد و نامرتبط با موضوع نقاشی استفاده می شد که به ظهور تجلیات گسترده تر تمایلات فردی میدان می داد. اکسپرسیونیستها، برخلاف معاصرین فرانسوی خود (فووها) که از رنگ به گونه‌ای استفاده می گردند که نقاشی هایشان آرامش و نشاط می بخشید، برخی از آثارشان آنچنان تاثیر گذارند که موجب می شوند از ناآرامی به خود بلرزیم. اگر موضوع اثر منظره باشد، هنرمند با رویکردی پرتردید و پرسوء ظن روبروست که فرسنگها از سردی و اعتماد به نفس هنر کلاسیک فاصله دارد.

در اکسپرسیونیسم احساسات درونی به بیرون تجلی می کند و به دیگران منتقل می شود. در این سبک شخصیت، موقعیت ذهنی یا شرایط حسی هنرمند به شکلی مشابه به موجود زنده، به نمایش گذاشته می شود. ما در زندگی روزمره خود نیز چنین می کنیم، مثلا ممکن است خانه ای تجسد انسانی شود و آن را در کسوت خانه خوشبختی یا خانه سیاه ببینیم و پنجره‌های خانه را به صورت چشمهایش تجسم کنیم و یا یک سگ یا حیوان خانگی با احساسات و انگیزه هایی عجین شود که احتمالا نمی تواند با احساسات بی نهایت پیچیده‌تر صاحبش مشابه باشد. این گرایش را که بعدها در آثار سازندگان فیلمهای کارتونی برجسته تر شد، می توان «همدلی» (sympaphy) نام نهاد.

مهمترین پیشگام اکسپرسونیسم، ون‌گوگ بود که به طور آگاهانه طبیعت را برای بیان رنج دهشتناک آدمی به صورت اغراق‌آمیز به تصویر کشید. ون‌گوگ و اکسپرسونیستهای پس از وی در کاربرد حسی رنگ و خط تاکید عمده ای بر احساس و انگیزش خود داشتند و از این نظر از تلاشهای سورا برای خلق یک نظام علمی برای بیان فرمی متمایز شدند.

از جمله اولین هنرمندان اکسپرسیونیست باید از نقاش بلژیکی جیمز انسور نام برد. وی حقارت ماهیت انسان را با به خدمت گرفتن صورتک های عجیب ترسناک کارناوال به نمایش گذاشت و هنر نامعقول و نامتعارف وی به ویژه در آثار چاپ فلزش به طور گسترده معروفیت یافت.

در سال ۱۹۰۵ گرو ه های اکسپرسیونیستی تقریبا به طور همزمان در آلمان و فرانسه شکل گرفتند. فوویست ها نظریات ون‌گوگ و گوگن را به آثار هنری خود افزودند. در سال ۱۹۰۸ ماتیس رهبر این گروه، اهدافشان را چنین جمع‌بندی کرد: «آنچه بیش از همه در جستجوی آنم ، «بیان» حسی است (expression) هدف اصلی رنگ باید تا حد امکان در خدمت بیان حسی باشد… در نقاشی یک منظره پائیزی سعی خواهم کرد تا رنگ متناسب با آن فصل را به یاد آورم؛ من فقط از حسی که فصل به من می دهد الهام خواهم گرفت.» این آرمان را ماتیس در ترکیب بندی های بزرگ پیکره به کار بست، «درن» در منظره-پردازی و رولت در هنر جدید مذهبی عظمت و سادگی را به نمایش گذاشتند.

در سال ۱۹۰۵ گروه پل (Die Brucke) در درسدن تاسیس شد و نخستین نمایشگاه خود را در سال ۱۹۰۶ برپا کرد. در حالی که در نقاشی فووییستها حتی در جسورانه ترین نمونه های آن، همواره هارمونی طرح حفظ می شد و کاربرد تغزلی و تزئینی رنگ از دست نمی رفت، اما در آثار اکسپرسیونیستی آلمان محدودیت ها و قیدها یکسر کنار نهاده شد. علیرغم تاثیر غیر قابل رد آنان از هنرمندان فرانسوی، افراطگری و بیان حسی اغراق‌امیز در آثار آنان مشهود است؛ در این آثار رنگها و فرمها در تلاش برای ارائه تمایلات روانشناختی و نمادین به طور اغراق آمیز به خدمت گرفته می شدند تا بدین ترتیب مفری باشند برای درک رایج از ضرورت آفرینش هنری و نیز به نوعی طغیان علیه نظم تثبیت شده را به نمایش بگذارند. در سال ۱۹۱۳ کرشنر نوشت: ما تمامی رنگهایی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم انگیزشهای ناب و خلاق را باز تولید کنند، می پذیریم.

کمی پیش از آغاز جنگ جهانی اول، نقاشان آلمانی نیز با پیوند زدن فرمهای کوبیسم با آرمان های اکسپرسیونیستهای متقدم و تحت تاثیر تصوف و عرفان هندی، تلاش داشتند تا نظامی بصری از مفاهیم ضمنی جهان شمول ابداع کنند. در سال ۱۹۱۱ فرانتز مارک، کاندینسکی روسی و دیگران گروه سوارکار آبی را که نقطه اوج اکسپرسیونیسم در آلمان رواج یافت و حتی هنرمندانی چون جرج گروز و اتو دیکس، در جستجوی واقعگرایی تازه و اغراق آمیز-عینیت نوین- بسیاری از ویژگی های دگر شکلی و اغراق را که یکی از تمهیدات اصلی اکسپرسیونیسم اولیه بود، حفظ کردند. در سال ۱۹۳۳ اکسپرسیونیسم، در کنار دیگر هنرهای «منحط» توسط نازی ها سرکوب شد. اما پس از جنگ جهانی دوم حیات تازه یافت و امروزه مبلغین پیشروی اکسپرسیونیسم شامل شاگال، سوتین و عقبه آنان از جمله تاشیزم و اکسپرسیونیسم انتزاعی بود.

پست امپرسیونیسم

این اصطلاح به گرایش های مختلفی در نقاشی اطلاق می شود که بین سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۵ به ویژه در فرانسه تداوم بخش سبک امپرسیونیسم شدند و یا در واکنش به آن شکل گرفتند.

این اصطلاح را راجز فرای به مثابه عنوان نمایشگاهی به در سال ۱۱-۱۹۱۰ در گالری گافتون لندن برپا شد، ابداع کرد؛ /طمونه و پست امپرسیونیست ها». از آنجا که عمده ترین آثار به نمایش درآمده متعلق به سورا، سزان، گوگن و ون‌گوگ بود از آنان به عنوان شخصیتهای کلیدی پست امپرسیونیسم یاد می کنند هر یک از این هنرمندان روش کاملا متفاوتی در رد طبیعت‌گرایی و دل‌مشغولی به جلوه‌های گذرا که مشخصه امپرسیونیستها بود اختیار کردند. برای مثال سورا و نئوامپرسونیستها کوشش خود را بر تحلیل علمیتر رنگ متمرکز کردند، سزان نیز که مایل بود «امپرسیونیسم را چیزی صلب و پایا، مانند هنر موزه‌ای بدل کند» توجه خود را معطوف به ساختار تصویری کرد، گوگن به زعم خود از خطای نفرت‌انگیز طبیعت‌گرایی برائت جست تا کاربرد نمادین خط و رنگ را کشف کند؛ و ون‌گوگ نیز پیشقراول سبک اکسپرسیونیسم شد. از اینرو بسیاری از تاریخ شناسان اصطلاح پست امپرسیونیسم را تحت تاثیر آثار این چهار هنرمند برجسته توصیف می کنند که هر یک با فعالیت مستقل خود و با رویکردی جدید به نقاشی، یک سبک شخصی را ابداع کردند. امروزه هر یک از این هنرمندان را به دلیل تاثیر ژرف او در شکل‌گیری این یا آن جریان عمده هنر مدرن مورد توجه قرار می دهند. جنبش کوبیسم از تاثیرات آثار سزان سر برآورد.

اکسپرسیونیسم از آثار ونگوگ، فوویسم از گوگن و بسیاری از سبکهای انتزاعی ناب از آثار سورا سرچشمه می گیرند. به همین دلیل اکثر مطالعات تاریخی هنر مدرن با جنبش پست امپرسیونیسم آغاز می شود، اما باید توجه داشت که بدون وجود جنبش امپرسیونیسم، هیچ یک از این اساتید نقاشی قادر نبودند به چنین استقلال و اصالتی دست یابند. این هنرمندان از بسیاری جوانب اختلاف اساسی دارند، اما همگی در این ضرورت که باید از فرهنگ تصنعی رایج زمان خود بگسلند و استقلال یابند. این هنرمندان از بسیاری جوانب اختلاف اساسی دارند، اما همگی در این ضرورت که باید از فرهنگ تصنعی رایج زمان خود بگسلند و استقلال یابند، مشترک هستند. این دوری‌گزینی، گوگون را وادار ساخت تا به دریاهای جنوب روانه شود، ون‌گوگ را واداشت تا به کشف آرل نائل شود، سزان را واداشت تا به حیاتی انزوا جویانه در منزل خانوادگی رو آورد و سورا را بر آن داشت تا پشت درهای بسته به خلق ترکیب‌بندی‌های عظیم خود بپردازد. هر یک از این هنرمندان به طور مجزا ارتباطاتی داشتند اما این واقعیت که آنها در دوره زمانی بسیار مشابهی به کار می پرداختند و نمایشگاه‌های آثار آنها در شهر پاریس و در زمان مشابهی به دید جهانیان عرضه می‌شد، موجب شد تا به عنوان جلوه‌ای کلی و تحت عنوان مشترک «پست امپرسیونیسم» شهرت یابند.

منابع

۱۹۷- الیزابت دوکن-وان‌گوگ

vinvent van gogh, pertoonlijke herinneringen aangaande knnstenaar.

(باران ۱۹۱۰). متاسفانه این خاطرات دور از واقع و رمانتیک است.

۱۹۸- ژوئن-ژوئیه ۱۸۸۲

۱۹۹- سن‌رمی ۱۸۸۹

۲۰۰- همان جا: .vvg. persoonlijke

۲۰۱- به تئو ژوئیه ۱۸۸۰٫

۲۰۲- مقدمه بر lettersde van gogh a son frere theo (پاریس، ۱۹۵۴).

۲۰۳- دهم اوت ۱۸۷۴٫

۲۰۴- سی‌ام مارس ۱۸۷۴٫

۲۰۵- شش اکتبر ۱۸۷۵٫

۲۰۶- اتن، چهارم آوریل ۱۸۷۶٫

۲۰۷- ششم مه ۱۸۷۶٫

۲۰۸- آیلوورت دهم نوامبر ۱۸۷۶٫

۲۰۹- آیلوورت سوم اکتبر ۱۸۷۶٫

۲۱۰- اواخر ژانویه یا اویل فوریه ۱۸۷۷٫

۲۱۱- بیست و دوم مارس ۱۸۷۷٫

۲۱۲- شانزدهم آوریل ۱۸۷۷٫

۲۱۳- شاعر و نقاش مناظر روستایی متولد ۱۸۲۷ در کورییر (یس-دو-کاله) متوفای ۱۹۰۵٫

۲۱۴- نقاش، استاد نقاشی از مناظر دارای مرغ و خروس و ماکیان‌ها و کار کشاورزی (۱۸۱۳-۱۸۹۴).

۲۱۵- نقاش و گراورساز و متخصص «سایه روشن» . در لاهه زاده شد و در گذشت (۱۸۱۷-۱۸۹۱).

۲۱۶- به تئو، سی‌ام آوریل ۱۸۷۷٫

۲۱۷- به تئو، سی‌ام مه ۱۸۷۷٫

۲۱۸- نوزدهم نوامبر ۱۸۷۷٫

۲۱۹- بیست و یکم ژوئن ۱۸۷۷٫

۲۲۰- یکی از مواعظ ونسان در آیلوورت، که دست‌نویس آن به دست آمده، مبتنی بر تفاسیری است که در باب تصویری از نقاش انگلیسی جی.ایچ.بوتون به عمل آورده است.

۲۲۱- سوم آوریل ۱۸۷۸٫

۲۲۲- شارل دوژیرو، نقاش بلژیکی که به مناظر زندگی روزمره می پرداخت (۱۸۲۵-۱۸۷۰).

۲۲۳- نقاش جنبه‌های تاریخی و مناظر زندگی روزمره (ژانر) که اغلب مناظر آلزاس را می کشید. (۰۱۸۲۴-۱۸۷۷)