تحقیق درباره تفکرات غیر منطقی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره تفکرات غیر منطقی

تحقیق درباره تفکرات غیر منطقی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره تفکرات غیر منطقی

تفکر از فکر کردن نشأت می گیرد؛ عمیق شدن و مکث کردن بر روی موضوعی که ذهن شما را به خود معطوف کرده است. تفکر شما باور شما را تقویت می کند. در اینجا به صورت موردی به موضوع تفکر و منطقی یا غیرمنطقی بودن آن می پردازیم.

تفکر چیست:
۱- پذیرش عاطفی یک اصل یا مذهب مانند حقیقت

۲- قضیه ای است که شخص درستی آن را پذیرفته است و بدون آنکه بر آزمایش یا انتقاد مبتنی باشد.

۳- درآمدن از حالت شک به حالت استقرا و ثابت و عقیده و این که این امر انفرادی نیست بلکه به جامعه نیز سرابت می کند.

۴- تمایل به واکنش خود آگاهانه در یک شیوه طریقه ثابت در یک وضع خاص(شعاری نژاد ۱۳۶۴).

مؤلفه‌های ‌تفکرات‌ غیرمنطقی عبارتند از : توقع ‌تأیید از دیگران، انتظارات‌ بیش‌ازحد، واکنش ‌همراه ‌با ناکامی، نگرانی ‌توأم ‌بااضطراب، درماندگی ‌برای‌ تغییر. از نظر الیس (۱۹۷۱) فرد ضمن قبول نکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند افکار غیر منطقی در برتری جویی مفرط خود مبتلا به عوارضی نسبتاً شدیدی می شود که اغلب آن را اختلال عاطفی می نامیم. به عقیده الیس (۱۹۷۱) توسل به این عقاید یازده گانه، به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می شود. وقتی که فرد به چنین عقایدی توسل می جوید در نگرش و برداشتهای خود شدیداً بر اجبار الزام و وظیفه تأکید دارد و اگر خود را از این قیدها براند به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت حرکت خواهد کرد (نقی پور، ۱۳۷۸).

خصوصیات تفکرات منطقی و تفکرات غیر منطقی چیست

۱- این باورها با واقعیت هماهنگی دارند.

۲- بوسیله شواهد عینی تأیید می شوند.

۳- باورهای منطقی به دو صورت شرطی یا نسبی هستند. بنابراین یک حکم قطعی یا مطلق نمی باشند.

۴-افکار منطقی با عبارتی همچون ( بهتر است که – مناسب است که – خوب است که – صحیحی است که ) بکار می روند.

درمانگران عقلانی – عاطفی خصوصیات ذیل را برای تفکرات غیر منطقی در نظر میگیرند:

۱- تفکرات غیرمنطقی با واقعیات موجود هماهنگ و هم جهت نیستند.

۲- تفکرات غیرمنطقی توسط شواهد عینی تأیید نمی شوند و فرد در صدد آزمایش آنها نیست.

۳- تفکرات غیرمنطقی به شکل اطلاعات و یا به شکل تصمیم و تصمیم گیری نادرست است.

۴- تفکرات غیرمنطقی با اجبار و الزام و وظیفه است، خشک و انعطاف ناپذیر هستند.

۵- تفکرات غیرمنطقی باعث حالتهای آشفته و ناراحت کننده در فرد می شود و در نهایت منجر به اضطراب، افسردگی و احساس گناه می شود. تفکرات غیرمنطقی می تواند به چهار صورت باشد:

الف: چقدر وحشتناک است که ___ چقدر خطرناک است که ___

ب: غیر قابل تحمل است که ___ غیر قابل تصور است که ___ نمی توانم بفهمم که __

پ: زشت است که ___ ننگ آور است که ___ مایه آبروریزی است که ___

ت: دنیا باید مطابق میل من باشد. (فلاین¹ ۱۹۷۷، به نقل از عباس پور)

طبقه بندی تفکرات غیرمنطقی (از نظر الیس) چگونه است

۲-۳-۱ تفکرات غیرمنطقی تأیید دیگران چیست :

این باور که نیاز به حمایت و تأیید افرادی داریم که آنها را می شناسیم و یا به آنها علاقه داریم. این باور می تواند به دلایل متعدد مشکلاتی برای انسان ایجاد کند. برای مثال تقاضای مورد تأیید دیگران بودن سبب می شود که انسان خودش را به خاطر این که آیا می تواند این تأیید را بدست آورد یا نه ناراحت و نگران نماید. اگر این تأیید را قطعاً بدست آورند آنگاه خواهد بود که مبادا دوباره آن را از دست بدهد. نگرانی کامل داشتن در مورد تأیید دیگران بر روی تصمیم و عملکرد فرد در مورد زندگی اش تأثیر می گذارد. اینکه خواستار یا تقاضامند تأیید و تقویت هر کسی باشیم هدفی غیرقابل دسترس است، چرا که هر کاری که فرد انجام می دهد ممکن است بعضی آن را تأیید کنند و بعضی دیگر تأیید نکنند و گروهی نسبت به آن بی تفاوت باشند. بنابراین انسان اگر به زندگی خود ادامه دهد و زندگی خود را طبق میل و آرزوهای خویش اداره کند مردم وی را تأیید می کنند و او را دوست دارند اگر چه آنان ممکن است همان مردمی نباشند که وی خواستار تأیید آنها است.(به نقل از گوردن،۱۳۸۵)

غلبه بر نیاز تأیید و پذیرش دیگران است:

در این که هر فردی تمایل دارد تا محبوب دیگران باشد، هیچ تردیدی نیست. خواستن پذیرش و تأیید دیگران مقبول است، اما برخی افراد تأیید را فراتر از یک تمایل و خواسته قلمداد میکنند. آنها تأیید دیگران را نیاز و ضرورتی می پندارند که بدون آن قادر به حیات و بقا نیستند. هنگامی که اهمیت تأیید ازسوی دیگران تا این حد مهم تلقی میگردد، شکست فرد در جنبه های گوناگون زندگی اجتناب ناپذیر می گردد:

۱- میتواند یک منبع اضطراب باشد، که باعث محدود شدن زندگی شما گردد. شما از ریسک کردن اجتناب می ورزید، تجربه چیزهای جدیدی که موفقیت در آنها قابل تضمین نیست، و یا هر موقعیتی که شما از نوع تفکر دیگران نسبت به خود هراس دارید. این امر سبب میگردد عوض آنکه اهداف شخصی خود را دنبال کرده و خواسته های قلبی خود را طلب کنید، تنها خود را با انتظارات دیگران انطباق دهید.

۲- شما ممکن است نسبت به انتقاد حساس گردید. احساس رنجش از انتقاد، از اینکه شما از بازخوردهای دیگران به عنوان تجارب یادگیری سود برید ممانعت میکند. در پی پذیرش و تأیید دیگران بودن، ازعدم اعتماد بنفس و پذیرش خویشتن نشأت میگیرد.

۳- شما ممکن است تلاش به دستیابی به یک هدف ناممکن اصرار ورزید. شما هرگز قادر نخواهید بود پذیرش و تایید تمامی اطرافیان خود را جلب کنید. حتی اگر قادر به چنین کاری باشید آیا آنها شما را واقعا دوست خواهند داشت؟

۴- دیگران نهایتا برای شما احترام کمتری قائل گردیده و شما را کمتر دوست خواهند داشت. آیا شما به کسانی که به سادگی رنجیده خاطر میگردند علاقه دارید؟ و برایشان احترام قائل میباشید؟ به زبان نیاوردن چیزهایی که منظورشان است، همواره برای وفق دادن خود با انتظارات و خواسته های دیگران کوشیدن، بی جهت بله گفتن، اجتناب از پذیرش مسئولیت زندگی خود، همواره محتاج عشق، توجه و یا ترحم دیگران بودن. هرچه بیشتر به دنبال پذیرش و تأیید دیگران باشید، کمتر به آن دست خواهید یافت.

۵- هنگامی که شما پیوسته میکوشید تا تأیید و پذیرش دیگران را جلب کنید، لاجرم این رفتار در شما بصورت یک عادت در می آید و دیگر دیگران انتظار دارند تا شما بی قید و شرط خود را با خواسته های آنها وفق داده و به انتظارات آنها تن دهید و چنانچه شما در برابر خواسته دیگران پاسخ منفی بدهید، ممکن است حتی از دست شما عصبانی و دلخور نیز بگردند! دیگران تصور میکنند شما نیاز، خواسته و آرزویی برای خود ندارید.

چه زمانی شما در پی پذیرش و تأیید دیگران هستید؟

هر زمانی که شما نگران طرز تفکر دیگران نسبت به خود باشید. مانند:

– بله گفتن وقتی که میخواهید نه بگویید.

– بیان جملاتی که اعتقادی به آنها ندارید، ابراز موافقت نسبت به عقیده ای که مخالف آن هستید، تعریف و تمجیدی که از روی تظاهر اظهار میکنید.

– واکنش به انتقاد بصورت حمله متقابل و حالت تدافعی.

– هنگامی که عذر خواهی میکنید، در صورتی که مرتکب هیچگونه اشتباهی نشده اید.

– نظر و عقیده دیگران را مبنای سلیقه شخصی خود قرار میدهید. چه لباسی خریداری کرده و یا مدل موی خود را به چه شکل در آورید.

– قبل از صحبت کردن، تصمیم گیری و یا خرید چیزی اجازه می گیرید.

– از دیگران میخواهید تا گفته های شما را تأیید و تصدیق کنند.”درست نمیگم؟”

– بر خلاف مسیر و ارزشهای خود حرکت میکنید تا دیگران را تحت تأثیر قرار دهید. .(به نقل از گوردن،۱۳۸۵)

۲-۳-۳ تفکرات غیرمنطقی در مورد مشکلات آینده :

این تفکر که در آینده اتفاق خطرناکی رخ می دهد و باید بشدت در مورد آن نگران باشیم. خیلی از مردم معتقد هستند که آنها باید خود را نگران مشکلات احتمالی بکنند. آنها معتقد هستند که اگر در مورد مسائل و مشکلات نگران نباشند به نظر دیگران مزخرف به حسال می آیند. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۱)

تفکرات غیرمنطقی توقع از خود چگونه است :

این باور که ما موفق هستیم و در هر کاری صلاحیت لازم را داریم و داوری ما در مورد شایستگی مان بر اساس موفقیت مان در کارهایمان است. این باور در موردی مخصوصاً مواقعی که فرد در زندگی با شکست روبرو می شود بسیار آسیب پذیر است چرا که فرد تصور می کند که نالایق است و لیاقت زندگی کردن را ندارد. همچنین انگیزه بسیار زیاد و مداوم برای موفقیت از لحاظ جسمی استرس هائی ایجاد می کند که موجب بیماری هائی نظیر زخمهای معده، سردرد و فشار خون بالا می شود. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۱)

۲-۳-۵ تفکرات غیرمنطقی سرزنش کردن چگونه است :

این باور که همه از جمله خود ما مستحق سرزنش و مجازات شدن به خاطر اعمال اشتباهی که انجام می دهند، هستند. این باور باعث می شود که فرد با انجام دادن عمل اشتباه دچار خشم و احساس گناه و عذاب شود. همچنین در صورتی که هدف از دیگران اشتباهی صورت گیرد به علت معتقد بودن به این باور در روابط فرد با دیگران مشکل پیش می آید و می تواند به وجود آوردن حس انتقام جویی تأثیر داشته باشد. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۱)

تفکرات غیرمنطقی واکنش به ناامیدی چگونه است:

این باور که بسیار بد و وحشتناک فاجعه آمیز است وقتی که کارها همانطور که باید باشند، نیستند این باور باعث می شود که فرد هنگامی که کارها همان طور صورت نمی گیرد، آشفته و ناراحت شود. مثلا اگر در هنگام تعطیلات باران ببارد موجب نگرانی وی می شود و وی پیش بینی آب و هوا را الکی و مزخرف می داند. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۲)

تفکرات غیرمنطقی کنترل هیجانات چگونه است :

این باور که ما را برای ناراحتی و هیجانات خود هیچ کنترلی نداریم. چرا که این ناراحتی ها از جانب دیگران بوجود می آید و اگر دیگران تغییر کنند تمام امور اصلاح شود. هنگامی که فرد در ارتباط با دیگران برداشت منفی می کند و ناراحت می شود دچار هیجان و تظاهرات جسمانی مثل قرمزشدن، ضربان قلب، فشار خون و غیره می شود در حالیکه فرد سبب این عامل را دیگران می داند در واقع مشکل از ناحیه شناختی و تفکر فرد می باشد. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۲)

تفکرات غیرمنطقی فرار از مشکلات چیست :

این باور که اجتناب کردن از مشکلات و شانه خالی کردن از مسؤلیت خیلی آسانتر از روبرو شدن با مشکلات است. این باور می تواند آزار دهنده باشد، زیرا طفره رفتن از کارهای ناخوشایندی که فرد با آن سر و کار دارد باعث می شود که این کارها اثر پایدارتری در ضمیر ناخودآگاه فرد بوجود آورد و هنگامی که فرد سرانجام با آن روبرو شد مشکل تر می شود. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۴)

تفکرات غیر منطقی اتکاء به دیگران :

این باور که ما باید فردی قوی تر از خودمان داشته باشیم تا به او تکیه کنیم. این باور باعث می شود که همیشه به دیگران نیازمند و محتاج باشد و از خود خلاقیت و ابتکار نداشته باشد و در غیر این صورت اگر فرد تنها بماند عاجز و درمانده شود و دچار اضطراب شود. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۷)

تفکرات غیرمنطقی درمانده شدن از تغییر خود :

این باور که چون ما زاییده گذشته خود هستیم کمتر می توان به اثرات آن فائق شد. این باور باعث ناامیدی و عدم تلاش و کوشش برای رسیدن به هدف می شود و اینکه فرد یک بهانه و عذر در مقابل مشکلات پیش آمده دارد چرا که روی هیچ دستی در آن نداشته است. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۷)

تفکرات غیرمنطقی کمال طلبی چیست :

این باور که هر مشکل یک راه حل دارد و اگر به آن راه حل نرسیم ناراحت و ناراضی شویم. اعتقاد به کمال در واقع خلاف واقعیت است چرا که ما در دنیائی پر از شانس زندگی می کنیم و چیزی بنام حقیقت محض وجود ندارد. (شریعتمداری، علی،۱۳۸۵،ص۵۷)

مفهوم بیماری روانی چیست

الیس اضطراب و اختلالات عاطفی را نتیجه طرز تفکر غیرمنطقی و غیرعقلانی می داند و به نظر او افکار و عواطف واکنشهای متفاوت و جداگانه ای نیستند. از این رو تا زمانی که تفکر غیرمنطقی جریان دارد اختلالات عاطفی نیز به قوت خود باقی خواهد بود. انسان اختلالات و رفتار غیرمنطقی اش را از طریق بازگو کردن آنها برای خود تداوم می بخشد به نظر الیس افرادی که خود را اسیر و گرفتار افکار غیرمنطقی خود می کند احتمالاً خود را در حالت احساس خشم، مقاومت، خصومت، دفاع، گناه، اضطراب، سستی و رخوت مفرط، عدم کنترل و ناچاری قرار می دهد. انسان به وسیله اشیاء خارجی مضطرب نمی شود بلکه دیدگاه و تصوری که او از اشیاء دارد موجب نگرانی و اضطرابش می شوند. تمام مشکلات عاطفی افراد از تفکرات جادویی و موهومی آنها سرچشمه می گیرد که از نظر تجربی معتبر نیستند.

درمان عقلانی ـ عاطفی الیس

آلبرت الیس فعالیت های بالینی خود را با روش روان تحلیل گیری آغازکرد ولی پس ازمدتی متوجه شد کسب بینش نسبت به مشکلات که در فرایند روان تحلیلگری مورد توجه است کمک چندانی به حل مشکلات فرد نمی کند باید راه حل مشکلات بیماران را در موقعیت های کنونی که مسائل ومشکلات درآن بروز می کند جستجو کرد.

هدف اصلی الیس این بود که به افرادکمک کند تا از طریق شناخت افکارمنطقی وغیرمنطقی خود بر مشکلات عاطفی خویش فائق آیند. به همین دلیل روش ابداعی او عقلانی – عاطفی نام گرفت. البته در سالهای اخیر الیس نام روش درمانی خود را به رفتاردرمانی عقلانی – عاطفی تغییر داده است.

اگر چه اساس نظریه او در حال حاضر نیز شناختی است از آنجایی که الیس همواره تغییر در رفتار را از عناصر مهم فرایند درمان تلقی می کرده است این تغییر نام را ضروری دانسته و بر چگونگی تأثیر رفتار و شناخت بر یکدیگر توجه بسیاری کرده است . به نظر الیس اغلب مشکلات عاطفی و رفتارهای ناشی از آن از بیانات غیر منطقی مراجع به خود ناشی می شوند.

تفکرات غیر منطقی در مواجهه با رویدادها و احساس یأس و نومیدی در هنگام ناکامی فرد را دچار مشکلات عاطفی می کند.

الیس با استفاده از نظریه سه بخش ۱-۲-۳ به تعیین رفتار می پردازد.

۱- به رویدادی واقعی که علت بروز احساسات و رفتارهای خاصی در مراجع می شوند اشاره دارد.

۲- بیانگر نگرش و برداشت غیر منطقی مراجع از رویداد مورد نظر است.

۳- عبارت است از پیامد ۱و ۲ یعنی مشکلات عاطفی و آشفتگی.

در فرایند مشاوره بیشترین توجه به بخش ۲ می شود زیرا تفکرات غیرمنطقی در این قسمت شکل میگیرند و نقش مشاور شناخت نگرش ها و باورهای غیر منطقی و تغییر آنان است.اگر تفکرات غیر منطقی مراجع کاملا برای او شرح و بسط داده شود و شکل منطق آن نیز ارائه شود، فرایند مشاوره بیشترین تأثیر را خواهد داشت.

از آنجاییکه تفکرات غیر منطقی ریشه های عمیقی دارند برای تغییر آنها روشهای درمانی قوی و فعالی مورد نیاز است.

بر اساس نظریه عقلانی- عاطفی مشاهدات برداشت ها و ارزیابی های فرد از یک رویداد مشخص جهت و نوع رفتار او را تعیین می کند بنابراین تغییر در رفتار فرد مستلزم تغییر نگرشها، افکار، باورها و ارزیابی های اوست.

الیس شخصیت آدمی رااز سه جنبه فیزیولوژیکی، اجتماعی و روانشناختی مورد بررسی قرار می دهد.

وی معتقد است آدمی از نظر زیستی استعداد زیادی برای تفکر معقول و نامعقول دارد و می تواند بر اساس افکار معقول خود از زندگی لذت ببرد و به کمال مطلوب برسد یا اینکه با افکار نامعقول خود زندگی را برای خویشتن و دیگران ملال آور سازد. الیس اعتقاد دارد که سلامت روانی و بلوغ عاطفی متضمن برقراری تعادل میان اهمیت دادن به نظر خود و نظر دیگران است. از دیدگاه الیس تقریبا همه انسانها دارای تمایل فطری به ایجاد آشفتگی عاطفی در خود هستند و افکار غیر منطقی را به خویشتن تلقین می کنند.

هدف مشاوره عقلانی – عاطفی آن است که نظام اعتقادی و افکارنامعقول مراجع کاهش یابد، بنابراین از درمان شناختی – عاطفی و رفتاری استفاده می شود.

مشاوران پیرو نظریه الیس از تکنیکهای بسیاری استفاده می کنند مانند بازی نقش، آموزش ابراز وجود، شرطی سازی وسیله ای، حساسیت زدایی، شوخی، ارائه پیشنهاد و حمایت.

بکارگیری کلیه تکنیکهای یاد شده مستلزم تشویق منطقی نیرومند و فعال مراجع به منظور کمک به او در جهت تغییر رفتارها و تفکرات غیر منطقی خود است.

در رفتار درمانی عقلانی – عاطفی دوران کودکی مورد توجه مشاور نیست. مشاور در فرآیند مشاوره تلاش می کند بینش مراجع را نسبت به چگونگی شکل گیری باورها و نگرشهای نادرست افزایش دهد و علل ریشه ای مشکلات او را روشن سازد.

هنگامی که مراجع نسبت به تفکرات و نگرشهای منفی خود و علل آنها شناخت کافی پیدا کند، مشاور به او یادآور می شود که از طریق عمل کردن به راهنمایی های ارائه شده در جلسات درمانی، اینگونه تفکرات اصلاح خواهد شد.