مکتب روانکاوی فروید
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  مکتب روانکاوی فروید

مکتب روانکاوی فروید


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان مکتب روانکاوی فروید

جایگاه روانکاوی در تاریخ روان شناسی
روانکاوی یا روان تحلیل گری و نام زیگموند فروید در سرتاسر دنیای نوین برای بیشتر مردم آشناست. گر چه سایر چهره های پیشرو در تاریخ روان شناسی، مانند فخنر، وونت و تیچنر خارج از روان شناسی حرفه ای کمتر شناخته شده اند، فروید در میان عامه مردم از شهرت فوق العاده ای برخوردار است. بیش از چهل سال پس از مرگ فروید نیوزویک نوشت که بدون او تفکر قرن بیستم به دشواری قابل تصور است. او یکی از معدود افرادی است که در تغییر شیوه تفکر ما درباره خودمان نقش اساسی داشته است.

روانکاوی با سایر مکاتب روان شناسی همزمان است. وضعیت را در سال ۱۹۸۵ در نظر بگیرید، سالی که فروید نخستین کتابش را انتشار داد و آغاز رسمی جنبش نوین خود را مشخص کرد. وونت در ان زمان ۶۳ سال داشت. تیچنر که تازه ۲۸ ساله شده بود فقط دو سال پیش از ان به دانشگاه رفته بود و تدوین نظام ساخت گرایی اش را به تازگی آغاز می کرد. روح ساخت گرایی در آمریکا در حال رشد بود. روان شناسی رفتار گرایی و روان شناسی گشتالت هیچ کدام شروع نشده بود. واتسون در ان هنگام ۱۷ سال و ورتایمر ۱۵ سال داشتند.

با وجود این در هنگام مرگ فروید در سال ۱۹۳۹ ، چشم انداز کلی روان شناسی تغییر یافته بود. روان شناسی وونت، رفتارگرایی و کارکردگرایی به صورت تاریخ درآمده بودند. روان شناسی گشتالت از سوی آلمان به سوی ایالت متحده ریشه می دوانید، و رفتارگرایی شکل مسلط رفتار در آمریکا شده بود.

بر عکس دیگر مکاتب، روانکاوی نه محصول پژوهش های دانشگاهی بود نه محصول علم محض،  ‌بلکه از درون روانپزشکی برخاست که تلاش می کرد کسانی را که جامعه به آنان برچسب بیماران روانی می زد، درمان کند. بدینسان روانکاوی یک مکتب فکری روان شناسی که به طور مستقیم با سایر مکاتب قابل قیاس باشد نبود، و هنوز هم نیست.

روانکاوی از نظر هدف، موضوع مطالعه، و روش از همان ابتدا از خط فکری روان شناسی دور شد. موضوع مورد مطالعه آن رفتار نابهنجار است، که تا اندازه ای از سوی مکاتب مورد غفلت قرار گرفته بود، روش اولیه آن به جای آزمایش کنترل شده آزمایشگاهی، مشاهده بالینی است. همچنین روانکاوی با ناهشیاری سرو کار دارد، موضوعی که از سوی سایر مکاتب فکری در روان شناسی اساساً نادیده گرفته شده بود.

با این وجود روانکاوی ویژگی های زمینه ای مشترکی با کارکردگرایی و رفتارگرایی دارد. همه آنها از روح ماشین گرایی، از کارهای فخنر در پسیکوفیزیک و از افکار انقلابی داروین تأثیر پذیرفته بودند.(داون پی شولتز، سیدنی الن شولتز۱۳۸۴)

اهمیت مطالعه روانکاوی:

بانظر به این که روانکاوی اولین نظامی است که به طور کامل به بررسی نیروی انگیزشی و شخصیت پرداخته است وهمچنین این تئوری مسائلی را که تا زمان پیدایش آن به صورت تابو به آن نگریسته می شد ولی در عین حال در تکوین شخصیت ، مبین چگونگی رابطه فرد با دیگران و احتمالاً نیرومند ترین نیروی انگیزشی انسان یعنی مسائل جنسی را به دقت مورد بررسی قرار داد و بر آن تاکید کرد که به علت همین تاکید مخالفتهای جدی با این نظریه صورت گرفت. این مسائل چیزی جز امر جنسی نبود که بنا برمدل روانکاوی مسائل جنسی از بدو تولد تاثیر چشم گیری بررشد شخصیت دارد .

علاوه بر این، مکاتب بعد از نظام روانکاوی که فروید آغاز گر آن بود، به نحو چشم گیری تحت تاثیر روانکاوی بوده اند . همچنین، این نظریه به دلیل ارائه تصویر جدیدی از انسان، روانشناسی را دستخوش انقلاب و مسیر آینده آن را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است .به دلیل این حقیقت که این تصویر تفاوت بسیاری با تصویر مورد قبول عام داشت، روانکاوی نه تنها روان شناسی را، که بسیاری از حوزه های دیگر اندیشه و حیات انسانی را تحت تاثیر قرار داد، به ویژه حوزه هایی از قبیل ادبیات ،هنر ،تعلیم و تربیت ،اخلاق ،جامعه شناسی ،انسان شناسی والهیات.

گفته اند که روانکاوی درست به اندازه نظریه های کوپرنیک و داروین تصور انسان را از خویش تغییر داده است.همچنان که کوپر نیک توهم مربوط به وضعیت مرکزی زمین و انسان را در جهان از بین برد و داروین هم توهم یگانه بودن انسان در طبیعت زنده را نابود ساخت ،فروید نیز ضربه ای مهلک بر احتمالاً بزرگترین توهم انسان نواخت ،تصور این بود که انسان حاکم بر اعمال و افکار خود است.

روانکاوی، بالاخص از رهگذر کار زیگموند فروید، جامع ترین و منسجم ترین نظریه درباره انگیزش و آسیب شناسی روانی را ارائه نموده است، نظریه ای که هنوز طراوت و تازگی خود را حفظ کرده است. در واقع بینش ها و تحلیل های فروید درباره جبرگرایی روانی، اوایل کودکی،و فرایند های ناهشیار، تاثیر زایل نشدنی بر روانشناسی گذاشته است(کورچین، ۱۹۸۳). مفاهیمی مانند آسیب (ضربه)،سوگ، دفاع،روابط شیئی،اظطرب جدایی،و دوره های حساس در اوایل کودکی، برای طرز تفکر روان کاوی درباره مشکلات مراجع بسیار تعیین کننده هستند.مع هذا، انواع دیگر روان درمانی و روش های رفتاری تنها در این اواخر توجه جدی به این اصطلاح ها مبذول داشته اند (بالبی،۱۹۸۲).

افزون بر این، روانکاوی فراتر از یک نوع روان درمانی صرف است؛ روان کاوی همچنین نظریه ای درباره رفتار انسان و روش مشاهده است.اس.فروید (۱۹۲۳) در تعریفی کلی به این نکته اشاره کرده است((شیوه ای برای تحقیق درباره فرایندهای ذهنی به ویژه پدیده ناهشیار، روش درمان مبتنی بر این شیوه، و مجموعه ای از مشاهدات و واقعیت های گردآوری شده که درمجموع ساختار منسجم و یکپارچه نظریه ای در خصوص رفتار انسان را پدید می آورند))(ارگل،۱۹۹۵؛ص۵۲۳). روانکاوی، به عنوان نظریه ای در خصوص رفتار انسان، بر دو فرضیه بنیادی متکی است:(الف)جبرگرایی روانی- همه رخدادهای ذهنی علت دارند و هیچ رخدادی به طور تصادفی روی نمی دهد ؛(ب)ناهشیاری پویا- بسیاری از نیازها،آرزوها، وتکانه های اساسی بیرون از آگاهی شخص قرار دارند(برنر، ۱۹۷۳)اما هدف روانکاوی، به عنوان فرایند درمانی، این است که افراد کمک کند رشد و تکامل شان را تحقق ببخشند؛روانکاوی عمدتاً برای انجام این کار سعی می کند محتوای قسمت ناهشیار ذهن رابه

بخش هشیار بیاورد و سازمان ساختارهای روانی (خود)را که دنیای واقعی، به ویژه دنیای واقعی روابط بین فردی،را دریافت نموده و با آن کنش متقابل دارد،نیرومند سازد(گرینسون،۱۹۶۷).

در اینجا بی مورد نیست یادآوری شود که چنانچه توضیح داده شد روانکاوی فروید فلسفه لهو و لعب نیست. راست است که فروید جنسیت را پایه مهم شخصیت انسانی معرفی کرده و بخصوص در هیستری سرکوب شدن آنرا علت کسالت دانسته است، اما درمان را غرق شدن در عیاشی جنسی ندانسته است (بیماری به علت قوی بودن غریزه جنسی در این اشخاص پیدا نمی شود بلکه به علت غیر صحیح با آن ایجاد می گردد)(جرالد اس . بلوم ، ۱۳۵۲).

قبلا دیدیم که در قرن نوزدهم پزشکان اعصاب می خواستند علل جسمانی بیماری های روانی را کشف و به وسیله رفع آنها بیمار را درمان کنند .فروید در جهت معکوس آنها رفت . یعنی با روش روانی، به کشف علل روانی بعضی بیماریها ، (روش و طرز برخورد شخص بیمار با موانع زندگی)پرداخت و نشان دادن که بعض عوارض جسمانی همراه با بیماریهای روانی علت روانی دارند. مثلا در بیماران مبتلا به هیستر فلجهای جسمانی زیادی دیده می شود که آزمایشهای پزشکی نمی توانند آنها را تایید کنند .مثلا بیمار قادر نیست دستش را حرکت دهد، در حالیکه عضلات و اعصاب دستکاملا سالم اند؛ یا درست نمی بیند،   در حالیکه چشم پزشک هیچ ضایعه عضوی در چشم او تشخیص نمی دهد؛ یا مرتب قی  می کند و قادر به غذا خوردن نیست، در حالیکه پزشک متخصصدستگاه گوارش علت موجهی برای این حالت نمی یابد. پیش از آن بیماران هیستریک را درغگو می شناختند.فروید نشان داد که در این بیماران اعضای بدن تحت تاثیر بیماری روانی واقعا قدرت عمل خود را از دست می دهند. روش درمان فروید خیلی ثمربخشتر بود.معذلک او رقیب و مخالف پزشکان اعصاب نبود و راهی را که آنها دنبال می کردند مورد تحقیر قرار نداد . چه روش فروید محدود به یک دسته از بیماریهای روانی است که آنها را نوروز می نامید و در مورد دسته دیگر بیماریهای روانی به نام پسیکوز موثر نیست. فروید نخستین کاشف ضمیر ناخوآگاه نیست، چنانچه اشاره شد قبل از او دیگران آن را درک کرده بودند ولی او نخستین کسی است که نقش آن را در ساختمان و و طرز کار روان نشان داده است.یک دسته از پیروان او که مهم ترین آنها فرانتس

الکساندر رئیس سابق موسسه روانکاوی شیکاگو است با پیروی از قسمتی از نظریات فروید و تکمیل آنها پایه و علت عده زیادی از بیماریها را که ظاهرا جزء بیماریهای عمومی به نظر می آمد ند روانی معرفی کردند. الکساندر می گوید مثلا ظهور مرض قند حلقه آخر یک سلسله پدیده هایی است که تجزیه ادرار و خون مریض حلقه های پیشین را نمی تواند معرفی کند. این بیماریها را بیماریهای “روانی- تنی” و این رشته مهم جدید پزشکی را “پزشکی-تنی”می نامند.

فروید روشی برای درمان نوروزها ساخته که تا امروز در این راه وسیله منحصر به فرد است. در حقیقت همه روشهای روان درمانی که به وسیله تماس اجتماعی می کوشندفرد را معالجه کنند، بر پایه روش فروید ساخته شده اند. مترجم در اینجا نمی خواهد وارد بحث درباره ارزش پزشکی آن شود. یقینا اگر روانکاوی فروید جز یک روش درمانی چیزی دیگری نبود، سازنده آن در طول زمان اینقدر شهرت پیدا نمی کرد و آثار او مورد بحث و جدال واقع نمی گشت . فروید علاوه بر روش درمانی یک سلسله اطلاعات وسیع راجع به طرز کار روان انسانی داده است. اگر چه از نظر علمی بر روش تحقیق او به حق انتقادهایی کرده اند، با اینهمه این انتقاد پذیری روش پژوهشهای او خود یک دلیل نبوغ این مرد بزرگ است. چه استخوان بندی نظریات او نقطه حرکت بسیاری از تحقیقات علمی روان شناسی شده است که نتیجه گیریهای اورا به رغم ضعف روش پژوهشش تایید کرده اند. بنا بر این فروید نه فقط پدر روانپزشکی نوین است بلکه روانشناسی امروز نیز فوق العاده مدیون اوست. درباره ارزش پزشکی کشف او نظرهای فراوانی ابراز شده است . خود او متواضعانه روانکاوی را فقط در نوروز موثر می دانست و می گفت برای موفقیت بیشتر باید منتظر کشفیات زیستشیمی شویم.امروزه هم روانپزشکان مجرب و محتاط استعمال روانکاوی را در مورد بیماریهای روانی واقعی مانند اسکیزوفرنی و پارانویاو صرع و پسیکوزتحریک- افسردگی و آشفتگی روانیو جنون پیری و کم هوشی شدید مضر و خطر ناک می دانند.

فروید از ۱۹۰۲ در وین در میان پزشکانپیروانی یافت. از ۱۹۰۶ بر تعدادآنها افزوده شد. از طرفداران او آدلر اطریشی و یونگ و بلولر سویسی و کار آبراهام مقیم برلین و رانک اطریشی فرنتسی مقیم بوداپست را می توان نام برد که اغلب آنها در سالهای بعد با او اختلاف عقیده پیدا کردند و از او

جدا شدند.  آدلر پایه تحریک شخصیت انسانی را میل به توانایی قرار داد. یونگ چنانچه در متن کتاب دیده خواهد شد، از ” ضیر ناخودآگاه احتماعی”سخن گفت.

فروید در سالهای آخر عمر از بیم دستگاه هیتلری به انگلستان مهاجرت کردو در سال ۱۹۳۹ در آن کشور درگذشت. اما روانکاوی در کشورهای متمدن جهان رشد و تحول بسیار یافته و از آن شعب مختلفی منشعب شده اند . در خود روانکاوی سه تمایل مهم و اصلی می توان تشخیص داد:

۱) روانکاوانی که در درمان می کوشند به اعماق دور ضمیر ناخودآگاه مراجعه کنند. این روانکاوان برای سال اول زندگی نقش اصلی را در شخصیت قائلندو توضیح برخوردهای عاطفی بعدی مانند اودیپ و اضطراب اختگی و غیره را توضیحات سطحی می شمارند. مظهر این تمایل ملانی کلاین انگلیسی است.

۲) روانکاوی که تقریبا خطی مشی فروید را می پیمایند و پیرو وفادار او مانده اند نمونه آنها دختر فروید به نام آنا فروید است.

۳) روانکاوی که به روشهای دفاع بیمار در برخورد با حالات فعلی اش توجه دارند. سر دسته های آنها را می توان رانک و کارن هورنای  معرفی کرد.(جرالد اس.بلوم،۱۳۵۲).

مقایسه روانکاوی و روانشناسی

چنانچه دیده شد روانکاوی و روانشناسی علمی شانه به شانه هم در آخر قرن نوزدهم به وجودآمدند و در قرن بیستم رشد کردند.با اینهمه این دو دانش، که باهم ارتباط بسیار دارند، هم موضوعشان از هم مختلف است هم طرز تحقیقاتشان.

روانکاوی با تفسیر تداعی افکار، تفسیر رویاها، تفسیر اعمال سهوی و شخصیت، انسان بیمار را  به منظور معالجه او مورد تحقیق قرار می دهد. لذا روانکاوی در اصل یکی از شعبه های روانپزشکی است. معهذا اطلاعاتی که ضمن این روش درمان بدست آمده وارد روانشناسی و هنر شناسی شده است. روانکاوی به نمایلات ناخودآگاه انسان دسترسی دارد. آزمونهای برون افکن که بعد در روانشناسی ساخته شده اند ملهم از نظیه های روانکاوی اند. تا کنون تنها روانکاوی توانسته است ساختمان و طرز رشد جنبه عاطفی شخصیت انسان را توضیح دهد.

نباید روشهای روانکاوی  را با روشدرون نگری که قبلا بی اعتباری آن مورد بحث قرار گرفت اشتبا کرد. روانکاوی بر اساس شهادت صریح شخص نیست. روانکاو از گفته های بیمارش مطالبی درک می کندکه خود بیمار متوجه نیست. آنچه بیمار برای روانکاو نقل می کند ولو اینه دروغ باشدبرای روانکاو دلااتگر است. خلاصه روانکاو به ساختمان درونی “ساختمان عاطفی” شخص توجه دارد، به روانکاوی در طرز تحقیق قوانین و خصوصیات رفتار و شخصیت انسان انتقادهایی شده است، چه همواره در تفسیر رویا و تفسیر تجسمهای بیمارو اعمال سهوی او از بین روانکاوان مختلف، به رغم وجود قوانین کلی برای آنها تفات نظرهایی موجود خواهد بودکه نظر درمانی مهم نیستند ولی از نظر پژوهشهای علمی یک نقطه ضعف مهم تلقی می شوند. از اینرو در سالهای اخیر برای کسب اطمینان از استحکام استنتاجهای رو.انکاوان، نظریه های روانکاوی را با روش روانشناسی مورد پژوهش قرار می دهند.

روانشناسی با مشاهده و آزمایش، رفتار خارجی موجود زنده را به منظور پیش بینی استعدادها و واکنشهای آن مورد پژوهش قرار  می دهد. روانشناس نتایج مشاهدات و آزمایشهای خود را به کمک روشهای ریاضی تفسیر می کند، از این رو روش  پژوهش روانشناسی به روشهای پژوهش علوم فزیک و شیمی نزدیکتر است. با این همه چون در روانشناسی تعداد عوامل مسبب خیلی بیشتر است تا در فزیک و شیمی، بعلاوه اندازه های روانشناسی هنوز دقت اندازه های فیزیک و شیمی را ندارند، در حال حاضر رفتار، بخصوص رفتار انسان صد در صد پیش بینی پذیر نیست بلکه به عنوان احتمال قوی بیان می شود. هدف روانشناسی  شناختن انسان سالم است به منظور هدایت او در زندگی. روانشناسی رفتار حیوانات رابخصوص به منظور بهتر شناختن رفتار انسان مطالعه می کند، چه مطالعه رفتار حیوان آسانتر است و در عین حال رفتار حیوان و انسان تابع قوانین واحدند. روانشناسی بیشتر به منظور خارجی شخصیت انسان توجه دارد.وجه اشتراک روانکاوی و روانشناسی این است که هر دو شخصیت انسان را مطالعه می کنند.

ابداع روانکاوی

هیچگونه شرح تاریخی یا جامعه شناختی از پیشرفت علم قادر نیست ظهور ناگهانی روانکاوی و کشفیات آن در مورد جریانات ناخودآگاه روانشناتسی را تشریح کند .در بخش نهایی قرن نوزدهم بسیاری از مردمانی که در وین یا شهرهای مهم دیگر اروپایی رشد یافته بودن و تعلیمات پزشکی را گذرانده بودند، در جهت روانشناسی فیزیولوژیک سنتی گام برداشته بودند ولی فقط فروید بود که به کار در عصب شناسی پرداخت ،بعد درمان با خواب مغناطیسی را در موارد هیستری به کار گرفت و در تهایت روانکاوی را ابداع کرد .تغییر جهت فکری او بخشی به دلیل شرایط اجتماعی و موقعیت دانش علمی زمان او بود ولی از سویی هم نبوغ او و مشکلات خصوصی او بود که او را نسبت به مشکلات مشابه در دیگران حساس کرده بود .

فروید اولین گام کوچک خود را به سوی ابداع روانکاوی نه به صورت طراحی آن بلکه در پاسخ به درخواست یکی از بیمارانش برداشت .این بارونس فنی موزر بیوه چهل ساله ای بود که فروید در کتاب مطالعات راجع به هیستری او را خانم امی فون ان نامیده است.این خانم در سال ۱۸۸۹هنگامی که از پرش عضلات چهره ،او مارهای پرپیچ و تاب و موش های مرده، خواب های ترسناکی در مورد کرکس ها و حیوانات وحشی درنده، قطع پی درپی کلامش به وسیله سرو صداهایی که با دهانش ایجاد می کرد، ترس از اجتماع و نفرت از بیگانگان در رنج بود به دنبال فروید فرستاد .

فروید به مرور زمان با استفاده از روش روان پاک سازی بروئراو رااز بسیاری از عوارضش رهانید-این خانم اولین بیماری بود که فروید این روش را در باره اش به کار برد-او همچنین از روش نانسی در نظریه پس از خواب مغناطیسی نیز بهره گرفت. همان گونه که بعد ها در مطالعات نوشت:

موفقیت درمانی در مجموع قابل توجه بود، ولی پایا نبود .تمایل بیمار به درگیر شدن در بیماری با روش مشابه و بر اثر آسیب روانی جدید از بین نرفته است .هرکس بخواهد درمان قطعی چنین مواردی از هیستری را به عهده بگیرد ،باید خیلی بیشتر از آنچه من سعی داشتم وارد آن پدیده پیچیده بشوم.ولی او از خانم امی چیز بسیار پر اهمیت تری را یاد گرفت .وقتی از او خواست تا ان ماجرای آسیب زا را که در او عوارضی ایجاد کرده بود به یاد بیاورد، خانم امی اغلب با خستگی و مکررگویی،

بدون بازگویی چیزی مربوط به قضیه، وقت کشی می کرد .یک روز فروید از او پرسید که چرا مشکلات سوء هاضمه دارد و اینها از کجا ایجاد شده است :

پاسخ او که با قدری تمجمج همراه بود این بود که نمی داند .و من از او درخواست کردم که فدا جواب بدهد .او سپس با لحنی حاکی از اعتراض و غرولند به من گفت که من نمی بایستی مداماز او سئوال کنم که اینها از کجا آمده اند بلکه می بایستی بگذارم آنچه را می خواهد بگوید .

این به نفع فروید بود و او احساس کرد این مسئله درخواست مهمی بوده و اجازه داد او طبق میلش عمل کند.آن خانم راجع مرگ همسرش صحبت کرد و درآن مرحله قدری سرگردان شد،بالاخره به تهمت های رسید که به وسیله افراد خانواده همسرش و یک((روزنامه نویس مجهول))مبنی بر این که او همسرش را مسموم کرده است بر سر زبان افتاده بود.با این که این ماجرا با مشکلات سوءهاضمه او هیچ ارتباطی نداشت،برای فروید مشخص شد که چرا او این قدر منزوی و غیر اجتماعی است.و چرا این همه از بیگانگان نفرت دارد؛اصرارهای قبلی این افکار مهم را بیرون نیاورده بود ولی وقتی بیمار آزاد گذاشته شد،این نتیجه به دست آمد.او تشخیص داد که به رغم ظاهر خسته کننده ای که دارد، اگر بگذارد بیمار هرچه به ذهنش می رسد بگوید،راه موثر تری برای نفوذ به خاطرات پنهان شده است تا ترغیب و کاوش کردن،این امر در نهایت او را به سوی استفاده از روش ((تداعی آزاد))که هم برای درمان و هم درتحقیق بسیار پر اهمیت است راهنمایی کرد.

فروید همچنین تشخیص داد که این شیوه شاید او را از استغاده از خواب مغناطیسی در بیمارانی که نمی توانستند به خواب مغناطیسی بروند،برهاند.او از بیمارش درخواست می کرد- و بعد از چندی از چندی از همه بیمارانش- که در دفتر کار او روی کاناپه ای دراز بکشند، چشمانشان را ببندند،برای یادآوری افکارشان را متمرکز کنند،و هر آنچه به ذهنشان می رسد به زبان بیاورند.

اغلب اوقات ذهنشان بی خواب بود؛هیچ چیزی به ذهن خطور نمی کرد،یا اگر هم چیزی به ذهن می رسید نامربوط بود. دلیل آن هم مشخص بود،فروید متوجه شده بود که خاطرات فراموش شده که تنها با اشکال بسیار زیاد باز می گشتند،همان هایی بودند که شخص تشخیص می داد فراموش کند- خاطراتی که حاوی شرمساری، سرزنش کردن خود،((دردهای جسمانی))،یا صدمات حقیقی بودند.

بیمارانی که قادر نبودند وقایع آسیب زا را به یاد بیاورند،ناخودآگاهانه از خودشان در برابر درد دفاع می کردند.

فروید این ناتوانی در به یادآوری خاطرات دردناک را (مقاومت)نامید و راهی ابداع کرد تا آن را درهم بشکند.او اولین مرتبه این شیوه را در ۱۸۹۲ درمورد زن جوانی به کار گرفت که نمی توانست به خواب مغناطیسی برود و خاطرات مفیدی را باز گو کند.فروید پیشانی او را فشار داد و به او اطمینان داد که این حرکت بدون لغزش، خاطرات را بیرون میریخت.و این اتفاق رخ داد.آنچه بار اول به ذهن آن زن آمد،یادآوری شبی بود که او از یک مهمانی به منزل برگشته بود و در کنار تختخواب پدر بیمارش ایستاده بود؛از آنجا به بعد آهسته و با پیچ و خم به باز گویی افکارش پرداخت و پس از لحظه ای این درک برایش پیش آمده بود که از خوشگذرانیش احساس گناه می کرد چون پدرش با بیماری شدیدی بستری بود. تالاخره با تلاش بسیار فروید او را وادار کرد که یکی از عوارضش را تشخیص بدهد،درد شدید پاهایش یکی از دلایلی بود که از آن طریق احساس گناه را که درنتیجه خوشگذرانی پیدا کرده بود از خود دور کند. آن زن بعدها بکلی بهبود یافت و ازدواج کرد.جنبه اساسی این جریان در این نبود که فروید با دست هایش او را لمس کرده بود بلکه موافقت خود بیمار اصل ماجرا بود.بعدها فروید چنین شرح داد :

من بیمار اطمینان می دهم که درتمام مدت فشار باقی می ماند. او درمقابل خود یک اثر یادآوری کننده به شکل یک عکس و یا عقیده ای راکه فکرش به وجود می آید مجسم می کند و من او را وادار میکنم که این عکس یا آن عقیده را،هر چه هست به من منتقل کند.او نباید آن را برای خودش نگاه دارد چون ممکن است فکر کندکه آنچه می خواسته نباشد،یعنی درست همان خواسته او نباشد،با این که ممکن گفتن آن برایش بسیار ناخوشایند باشد.درباره آن هیچ انتقادی یا سکوتی نباید ایجاد بشود، یا به جهات احساسی یا به دلیل این که بی اهمیت دانسته شده است.فقط به این طریق قادریم آنچه را به دنبالش هستیم بیابیم، و تقریبا با این روش آن را بدون کمترین لغزش در می یابیم.

آنچه پیش آمد به ندرت یک خاطره دردناک محوب می شود بلکه اغلب حلقه ای در زنجیره تداعی استکخ اگر پی گیری شود، آرام آرام به فکر بیماری زا و به مفهوم پنهان آن می رسد.در

مطالعات،فروید این جریان را”تحلیل”نامید و سال بعد یعنی در ۱۸۹۶استفاده از عبارتروانکاوی را آغاز کرد.

چندی بعد فروید عنوان کرد که شیوه فشار که خود شکلی دیگر از پیشنهاد کردن بود، قابل توصیه نیست، برای این که یادآور خواب مغناطیسی بود و در زمانی که که بیمار سعی داشت برروی خاطراتش تمرمز پیدا کند،حضور پزشک بسیار محسوس می شد. او در سال ۱۹۰۰ این روش را رها کرد و پس از آن بر روی پیشنهادهای شفاهی تکیه می کرد.

بدین ترتیب در سال ۱۹۰۰ عوامل اساسی این روش عبارت بودند از آرام دراز کشیدن در روی کاناپه، پیشنهاد مکرر درمان گر مبنی بر این که تداعی آزاد افکار مفیدی را آزاد می سازد،موافقت بیمار برای ابراز کردن هر آنچه به ذهنش می آید بدون خوداری از بیان یا خودسانسوری و تداعی های ناخوآگاهی که این جریان در خاطرات و افکار بیمار ایجاد می کرد.ثابت شد که این روش نه تنها در مورد هیستری کاربرد دارد بلکه درمورد سایر بیماری های عصبی نیز مفید است.فروید ده ها سال این شیوه را جفت و جور می کرد ولی اساس آن به منظور دست یافتن به بینش درمانی با توجه به روان پویایی ضمیر ناخودآگاه همه در مدت دوازده سال بعذ از زمانی رخ داد که او برای اولین بار بیماری را بدون استفاده از خواب مغناطیسی درمان کرد.البته در مورد شیوه روانکاوی مطلب بسیار زیادتری موجود است که اغلب آنها پوشیده و پیچیده است.چون منظور اصلی ما توسعه علوم روانشناختی و نه مداوای اختلالات روانی است، لازم نیت در اینجا بر روی جزئیات درمان با روانکاوی یا روش های گوناگونی که به وسیله پیران فروید در مخالفت با نظریه ها و روش های درمانی او ایجاد گردید،تکیه کنیم.ولی باید دو عنصر دیگر درمان با روانکاوی را که فروید ابداع کرد در نظر بگیرم،چون این دو عنصر نه تنها در مورد درمان بیمارانش اساسی بودند بلکه در استفاده او از روانکاوی به عنوان روش تحقیقی که طبق آن او به کشفات اصلی روانشناختی خود نائل گردید نیز اهمیت داشتند.

اولین عنصر پدیده انتقال است.فروید آن را به اختصار وبه حالت محدودی در مطالعات ذکرکرده بود ولی پنج سال بعد در ۱۹۰۰ یک درمان ناموفق او را بر آن داشت تا از آن بیشتر استفاده کند.در

آن زمان او درمان دختر هجده ساله ای را آغاز کرده بود که درگزارش هایش از او به نام دورا نام برده است.آن دو باهم عوارض هیستریک او را زمانی برگرداندند که دورا به وسیله همسایه اش آقای ک سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودولی دورا بعد از سه ماه درست وقتی که داشت به پیشرفت خوبی می رسید،درمان را قطع کرد.فروید که سخت یکه خورده بود، مدتی طولانی و با تعمق فکر کرد که او چرا باید این کار را کرده باشد.هنگامی که یکی از رویاهای اورا درمورد ترک کردن درمان- که قیاسی از فرار کردن او از خانه آقای ک در زمان پیشروی جنسی بوده مورد بررسی قرار داد-فروید به این نتیجه رسید که چون خود او زیاد سیگار می کشید و نفسش بوی تنباکو می داد او را به یاد آقای ک انداخته که او هم سیگاری بودو احتمالا دورا احساساتی را که نسبت به آقای ک داشته به فروید انتقال می داده است.اگر غیر از این بود،او اساسا به شکست مواجه شده بود.فروید چنین بیان می کند:

من می بایستی به هشدارهایی که احساس می کردم گوش می دادم.می بایستی به او می گفتم((حالا تو از آقای ک به من نقل مکان کرده ای.آیا تو متوجه چیزی شده ای که باعث سوءظن تو شده که ممکن است من هم مقاصد شیطانی مشانهی داشته باشم(چه به وضوح و چه پوشیده)که شبیه آقای ک باشد؟یا ایا در من متوجه چیزی شده ای یا می خواهی چیزی درباره من بدانی که با رویای تو مطابقت کندو قبل از این مورد آقای ک داشته ای ؟))

فروید می گوید یک چونین کاری می توانست دورا را در اصطلاح احساساتش نسبت به فروید کمک کند تا درمان را ادامه بدهد و در خودش عمیق تر بنگرد و سایر خاطراتش را هم پیدا کند.فروید نتیجه گرفت که انتقال را نمی توان متوقف کرد؛پیدا کردن چاره کار مشکل ترین بخش کار است ولی گامی اساسی است در شکستن مقاومت تا ضمیر ناخودآگاه را به آگاه تبدیل کند:

فقط بعد از این که مسئله انتقال حل شد، بیمار به مرحله پذریفتن اعتبار ارتباطی می رسد که در طول زمان تحلیل شکل گرفته شده است…‌”در درمان”تمامی تمایلات بیمار،از جمله تمیلات خصمانه بیدار می شوند،سپس آنها از طریق ایجاد آگاهی به جانب مقاصد مورد نظر تحلیل سوق پیدا می کند

…انتقال که به نظر می رسد بزرگ ترین مانع و سد راه روان کاوی باشد، قدرتمندترین متحا آن می شود،به شرط این که حضورش هر بار کشف شود و برای بیمار تشریح گردد.

تحلیل انتقال،از نقطه نظر درمان،تجربه ای اصلاح شده است که آسیب را آشکار و ترمیم می کند.اگر فروید به موقع عمل می کرد،دورا می فهمید که او،بر خلاف آقای ک(و احتمالا بسیاری از مردان دیگر)می تواند مورد اعتماد قرار گیردو دورا لازم نیست از احساسات آنها نسبت به خودش و یا احساسات خودش نسبت به آنها وحشت داشته باشد.با توجه به دیدگاه روانشناختی، تحلیل انتقال یک طریقه تحقیق و تشریح فرضیه انگیزه های ضمیر ناخودآگاه است که درپس رفتار غیر قابل شرح قرار می گیرد.

دومین عنصر شیوه تحلیلی که برای فروید روش اصلی تحقیق روانشناختی گردید تعبیر رویاهاست. به رغم این که او نتوانست از رویای دورا نشانه انتقال به خودش را دریافت کند، با استفاده از رویاهای بیمارانش به مدت پنج سال توانسته بود به ذخایر ضمیر ناخوآگاه دست یابد؛او بعدها تعبیر رویاها را ((راه سلطنتی به دانش ضمیر ناخودآگاه در زندگی روانی ))نامید.فروید اولین روانشناسی نبود که رویاها توجه نشان داد؛ در کتاب تعبیر رویاها(۱۹۰۰)او به ۱۵۵ مورد بحث اولیه در این موضوع اشاره نموده است. ولی اغلب روانشناسان رویاها را افکاری بی اعتبار،مزخرف و بی معنی دانسته اند که از جریان روح نشات نگرفته است بلکه متاثر از جریانات جسمی است که خواب را آشفته می کند.فروید ضمیر ناخودآگاه را تنها افکار و خاطرات بیرون از هشیاری نمی دانست بلکه آن را جایگاه تجمع احساسات و وقایع دردناکی می دانست که با وارد آوردن فشار به فراموشی سپرده می شوند و رویاها را ماده نهفته اصیلی می دانست که آنها را به نمایش می گذارند واین درحالی است که ضمیر ناخودآگاه محافظ از خدمت معاف شده است.

او فرض کرد که رویاها آرزوهایی را براورده می سازند که در غیر آن صورت ما را دنبال می کنندو مقصود اصلی آنها وادار کردن ما به ادامه خوابیدن است. بعضی از رویاها نیازهای ساده جسمانی را بر طرف می کنند. فروید در تعبیر گفته است که هروقت غذای پر نمک خورده استدر طول شب تشنه می شود. و در خواب می دیده جرعه های بزرگ آب می نوشد. همچنین او رویای یک

دوست پزشکش را بازگو می کند که دوست داشت شب ها دیر بخوابدو یک روز صبح صاحبخانه اش از پشت در صدا کرد ((بلند شو آقای پپی.وقت رفتن به بیمارستان است.))آن روز صبح پپی تصمیم گرفته بود در رختخواب باقی بماندو در خواب دید که در بیمارستان بیمار و بستری است، در آن موقع او به خودش گفته بود((چون در بیمارستان هستم، دیگر لازم نیستکه به آنجا بروم ))وبه خوابش ادامه داده بود.

ولی برآورده شدن آرزو در بسیاری از رویاها ظریف تر و پیچیده تر است.اغلب آرزوهایی که در ضمیر ناخودآگاه پنهان مانده اند در طول وضعیت آرام خواب برای برای ورود به خودآگاه حمله می کنند؛اگر این طور بشود، به قدری ایجاد تنش می کنند تا شخص خوابیده را بیدارکنند. فروید اظهار داشته استکه در حفاظت از خواب،ذهن ناخودآگاه عوامل ناراحت کننده را پوشیده نگاه می داردو آنها را به شکل عوامل نسبتا بی ضرر تغییر شکل می دهد. رویادقیقا پر راز و رمز است چون درباره آنچه به نظر می رسد باشد،واقعا نیست. ولی به وسیله تداعی آزاداز آنچه از رویا به خاطر می آوریم ممکن است بتوانیم محتویات حقیقی آنچه را پوشیده نگاه داشته شده است تشخیص بدهیم و بدین ترتیب به درون ذهن ناخودآگاهمان نظر بیندازیم.

فروید پس از تحلیل یکی از رویاهای خودش به این دیدگاه رسید.در جولای ۱۸۹۵ او درباره(ایرما)که زن جوانی تحت مداوای او بود خوابی دید. این خواب پیچیده است و تحلیل فروید از آن بسیار طولانی است (درحدود یازده صفحه).به طور خلاصه،او ایرما را در سالن بزرگی که مهمانان بدان جا وارد می شوند ملاقات می کند و از گفته های ایرما در می یابد که در گلو،شکم و معده اش دردهای خفه کننده ای دارد؛فروید می ترسیدکه سر بی توجهی یکی از مشکلات جسمی ایرما را نادیده گرفته باشد؛و بعد از تفاصیل بسیار در می یابد که دوست پزشکش اوتو،به ایرما دارویی را در یک سرم آلوده تزریق کرده است و منشا مشکل او همین بوده است.

فروید در پیگیری مفاهیم حقیقی بسیاری از بخش های این خواب از طریق تداعی آزاد به یاد آورد که روز قبل دوستش اسکاررای متخصص کودکان را دیده بوده است که ایرما را می شناسد و رای به فروید گفته است(او حالش بهتر است ولی کاملا خوب نیست.)این به فروید برخورده بود و آن

را انتقادی پوشیده دانسته بود به این معنی که درمان ایرما فقط مقداری موفقیت کسب کرده است.او در خواب حقیقت را پوشیده نگاه داشت و اسکار رای را به اوتو تبدیل کردو بقای عوارض عصبی ایرما را به عوارض جسمانی مبدل نمود و او تو را مسئول وضعیت او قرار داد- به عکی خود او که همواره در مورد سوزن هایی که مصرف می کرد خیلی وسواس به خرج می داد.نتایج فروید از این قرار بود:

اوتو در حقیقت با تذکراتش در مورد درمان ناقص ایرما مرا ناراحت کرده بود،و این رویا برگرداندن آن ملامت به سوی او،برای من انتقام جویی کرد.این خواب مرا از مسئولیت وضع ایرما به وسیله نشان دادن سایر عوامل موثر،مبرا کرد…این خواب حالت خاصی از امور را متجلی می کرد که من آرزو داشتم آنگونه باشد.بنابرین محتویات آن براورده شدن یک آرزو بود و انگیزش هم آرزو بود.

فروید از طریق خودآزمایی بی رحمانه و اعتبار دادن به انگیزه های کم اعتبارش در رویا شیوه ای را کشف کردکه ارزش آن قیاس کردنی نیست.او در طی پنج سال بعد حدود هزار رویای بیمارانش را تحلیل کرد و در تعبیر رویا گزارش نمود که این روش یکی از مفیدترین ابزار درمان به وسیله روانکاوی و تحقیق بر روی کارکرد ذهن ناخودآگاه است.

استفاده از جریانات روانکاوی به منظور تحقیق بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است چون آن را از جهت روش شناسی نامطمئن می دانند.تداعی آزاد بیمار و روانکاو را به تغییر رویا راهنمایی می کند ولی شخص چگونه می تواندثابت کند که تعبیر صحیح است؟در بعضی موارد ممکن است شواهد تاریخی مبنی بر وجود آسیب که از یک نماد رویا بازسازی شده است دیده شود که در حقیقت رخ داده است ولی در اغلب موارد مثل رویای فروید درباره ایرماهیچ دلیلی وجود ندارد تا عینا اثبات گردد که تعبیر واقعا محتوای حقیقی رویا را آشکار کرده است.

با وجود این همان گونه که هرکس که رویاهایش در روانکاوی تعبیر شده است می داند،درضمن تلاش لحظه ای پیش می آید که شخص دچار حیرت شناسایی می شود،یک تجلی، یک احساس لغزیدن بر روی حقیقی احساس .در پایان، تحلیل خواب به وسیله پاسخگویی خود تحلیل شونده-

یعنی بگوید(بله-این باید معنای حقیقی آن باشد چون احساس می کنم درست باشد)-برای این که آن پاسخ او را قادر می سازد تا با مشکلی که از ناحیه رویا بروز کرده است دست و پنجه نرم کند.

در مورد فروید،تداعی آزاد و تحلیل خواب او را به سمت تجارت اشراقی هدایت کردو از اقدام به یک خطای جدی علمی نجات داد.اودر اوایل اقدام به روانکاوی در این فکر بود که مشکلات جنسی اساس اغلب اختلالات عصبی است.با این که جامعه وینی هنوز در امور جنسی کوته فکر و متعصب بودند،این مسئله در مراکز پزشکی و عملی بسیار مورد توجه قرار گرفته بود.

ولی همه تحقیقات درباره امور جنسی بزرگسالان بود،فکر می شد که کودکان بیگناه،پاک و از نظر خواهش ها و تجارب جنسی بکر هستند.ولی فروید بارها از بیمارانش شنیده بود که انها پس از کوشش بسیار به یاد می آورند که در کودکی هم احساسات جنسی داشته اند و در کمال حیرت اعلام می کردند که به وسیله بزرگسالان مورد آزار جنسی قرار گرفته اندو تجارب آنها شامل موارد نوازش تا تجارب می شود.هیستری یکی از نتایج آن بود و وسواس های عصبی، ترس ها و پارانویا هم نتایج دیگر آن به حساب می آمدند. این بزرگسالان تقصیر کار عبارت بودند از پرستارها،کدبانوها،خدمتکاران،معلمان،برادران بزرگترو حیرت انگیز تر از همه در بیماران مونث،پدرها بودند.

فروید غرق در حیرت شدو به این فکر افتاد که کشف بزرگی کرده است. تاسال ۱۸۹۶ پس از ده دوازده سال درمان با خواب مغناطیسی و تجارب تحلیلی،او نظریه اغوایی خودش را به صورت مقاله چاپ شده،و در طی یک سخنرانی در مقابل انجمن محلی روانکاوی و نورولوژی که تحت ریاست کرافت ابینگ بزرگ تشکیل شده بود،ارائه داد.سخنرانی او با سردی روبه رو شدو کرافت ابینگ به او گفت(مثل یک داستان علمی پریان است)در هفته و ماه های بعد از سخنرانی فروید احساس می کرد که جامعه پزشکی از او دوری می کند و او را کاملا منزوی کرده اند،مراجعات بیماران هم به مقدار محسوسی کاهش یافت. ولی با این که او تا مدتی به باورهایش معتقد بود،خود او هم به تدریج در صحت آن به تردید افتاد.

یکی از علل آن این بود که او در میان بیمارانی که خاطرات مربوط به تجاوز را برملا کرده بودند تنها به بخشی از موفقیت نایل آمده بود و در حقیقت بعضی از آنها که فروید فکر می کرد دارند موفق می شوند،قبل از مداوا کامل درمان را رها می کردند.دیگر این که گستردگی دامنه سوءاستفاده جنسی پدران از دخترانشان برای فروید حیرت آور و باور کردنی بود.چون هیچ گونه ذکر حقیقت غیر قابل بحثی در ناخودآگاه وجود نداشت،چنین یادآوری هایی از تجاوز می توانست ساختگی باشد.و این فکر دلسرد کننده ای بود؛ آنچه را او یک کشف عظیم می پنداشت و (راه حل یک مشکل قدیمی هزاران ساله)،ممکن بود نادرست باشد.

با این که او این اواخر توانسته بود خانواده پرجمعیتش را به آپارتمان وسیعی در خیابان برگاس شماره ۱۹ منتقل کند و کارش به قدری خوب شده بود که می توانست به فکر خوشایندتری لذتش باشد که سفر سالانه به ایتالیا بود،به دلایل بسیار دیگری حق داشت دلسردو مضطرب باشد. مرگ پدرش در سال ۱۸۹۶ بیش از آنچه فکر می کرد فروید را تحت تاثیر قرار داد(او احساس می کرد ریشه هایش از هم دریده شده است)؛دوستی دیرپایش با بروئر که این همه به او کمک کرده بود ولی حاضر نبود عقاید انقلابیش را در مورد بیماری های عصبی و درمان بپذیرد داشت از هم فرو می پاشیدو با این که هنوز هم موقعیت محترمانه ولی بدون مزد سخنران در آسیب شناسی اعصاب را به مدت تقریبا دوازده سال حفظ کرده بود،ولی هنوز به مقام استادی نریسده بود.این مقام سطح محترمانه بالا تری داشت که به دوام زندگی حرفه ای اش هم بسیار کمک می کرد.به این دلیل عوارض عصبی عصبی فروید تشدید شد، بخصوص نگرانی هایش در مورد پول،ترس از بیماری قلبی،وسواس در مورد فکر کردن به مرگ و ترس از سفر که دیدارش را از رم غیر ممکن ساخته بود.او شدیدا به این سفر علاقه مند بودولی غرق در وحشت های غیر قایل تشریح می کرد.

فروید چهل ویک ساله در تابستان ۱۸۹۷ روانکاوی از خود را آغاز کرد تا سعی کند روان رنجوری خودش را درک کند وبا آن بجنگد. او تا این زمان از طریق تحلیل خواب هایش توانسته بود تا حدودی این کار را انجام دهدولی حالا دیگر او همه روزه خودش را به سبکی قدرتمندانه و روشمندانه به دقت تحت نظر قرار می داد.دکارت، جیمز و حتی سقراط هم ذهن های آگاه خودشان را

بررسی کرده بودند ولی فقط فروید بود که در جستجوی گشودن رازهای ذهن ناخودآگاهش تحقیقاتش را پی گیری می کرد.

تحلیل کردن از خود ممکن است از نظر لغوی دارای مغایرت باشد. چگونه شخص می تواند هم راهنمایی کند و در یک زمان هم تحلیل گر باشد و هم تحلیل شونده؟

چگونه شخص می تواند هم مریض باشد و هم درمانگری که بیمار احساساتش را به او منتقل می کندتا او آنها را تحلیل کند؟ ولی هیچ کس دیگر نمی توانست یا آن گونه تعلیم ندیده بود تا به عنوان تحلیل فروید عمل کند و او می بایستی خودش این کار می کرد. ولی او تا حدودی ویلهلم فلاس را که نسبت به او تعلق خاطری احساس می کرد، به عنوان تحلیل گر جانشینانتخاب کرده بود. فلاس با این که متخصص گوش و حلق و بینی بود،علاقه مندی های فراوان از جمله به روانشناسی داشت و در این مورد اخیر نظریاتی هم ارائه داده بود که تعدادی برجسته و بعضی دیگر نامربوط و اسرار آمیز بودند.فروید مرتبا و اغلب به فلاس نامه می نوشت و برایش توضیح می داد که در تحقیقاتش و در تحلیل از خودش چه اتفاقی رخ می دهد و گاه به گاه او را ملاقات می کرد و این ملاقات ها را (کنگره)می نامید- که عبارت بود از دو یا سه روز بحث عمیق درباره کارهاو نظریه های فلاس و خودش.جواب های فلاس به فروید موجود نیست و هیچ اثری هم از آنچه او در این کنگره ابراز نموده ندارد ولی کلا عقیده بر آن است که او در تحلیل شخصی فروید کمک کرده است یا این که لاقل فروید افکار خودش را بیان نتایج تحلیل از خود به یک شخص قابل اعتماد روشن نموده است.

فروید به مدت چند سال همه روز از تداعی آزاد و بازبینی رویاهای شبانه اش برای کاویدن خاطرات پنهان مانده، تجارب اولیه و انگیزه های پنهان در ورای آرزوهای روزمره،هیجان ها،لغزش های زبانی و گریز های کوچک خاطرات استفاده کرد.او در جستجوی درک کردن خود بود.

و از آن طریق می خواست پدیده های فیزیولوژیکی محاط بر نژاد بشر را کشف کند. او در اوایل این کار به فلاس نوشت:” این تحلیل از هر تحلیل دیگر مشکل تر است ولی اعتقاد دارم که باید انجام شود و در کار من یک مرحله الزامی است.” بارها به این فکر افتاده بودکه کار تمام شده ولب

بعد خلاف آن مشخص گردیده بود، بارها به مرحله توقف کامل رسیده بودو برای پیشرفت کار جنگیده بود- و بالاخره همانطور که در نامه می گوید، موفق شد:

من حالا دارم چیزهایی را تجربه می کنم که به عنوان سوم شخص شاهد انجام شدنش در بیمارانم بوده ام- روزهایی هست که من به حالت افسرده این طرف و آن طرف می روم چون هیچ چیزی در مورد رویاها، اوهام یا حالات آن روز یا سار روزها در نیافته ام تا این که ۱رتوی از نور، وابستگی هارا می نمایاندو آنچه در گذشته رخ داده است برای امروز تمهیدی می گردد.

بدون شک کار سختی بود. او داشت از میان آنگونه که خودش می گوید”انبوهی از پهن” خاطراتی را که عمیقا پنهان مانده بودند بیرون می کشید چون آنها دافع بودند و گناه می آفریدند،مثل حسادت دوران کودکی او به برادر کوچکترش (که در کودکی درگذشت و آثار دائمی احساس گناه را در فروید باقی نهاد)، احساسات در هم ستیز او از محبت و نفرت نسبت به پدرش و یخصوص در زمانی که در دوسال و نیمگی مادرش مادرش را لخت دیده بودو از نظر جنسی برانگیخته شده بود.

ارنست جونز در زندگینامه ماندنیش از فروید گفته است که تحلیل او از خود هیچ گونه نتایج سحرآمیزی ایجاد نکردو عوارض عصبی فروید و وابستگی او به فلایس در سال اول یا دوم که مطلب آزاردهنده ای افشا می شود شدت بیشتری یافت. ولی تا سال ۱۸۹۹ عوارض فروید بهبودبیشتری یافته بودو او خیلی بیش از چهار یا پنج سال قبل احساس عادی بودن داشت. در سال ۱۹۰۰ این کار عمدتا کامل شده بود ولی او تا آخر عرش همواره نیم ساعت آخر هر روزش را به تحلیل حالات و تجاربش می گذارنید.

تحلیل از خود، با اینکه چندان کامل نبود، فواید شخصی قابل ملاحظه ای داشت، ولی طبق نظر بسیاری از شاگردان فروید یک نتیجه خیلی بزرگ تر هم ارائه داد. فروید از طریق این اقدام به بسیاری از نظریه هایش در مورد طبیعت انسان دست یافت و بسیاری از نظریه های را که از راه تجربه با سایر بیمارانش به دست آورده بود، تاکید نمود.

مهمترین این نظریه ها این بود که کودکان حتی در ساله های اولیه زندگی احساسات قوی جنسی دارند بخصوص گرایش جنسی را به پدریا مادر که معمولا باید جنس مخالف باشند برانگیز.

ولی بچه ها می فهمند که این امیال و اوهام در چشم پدر و مادرش یا سایر بزرگتر ها به قدری شیطانی است که آنها را در ضمیر ناخودآگاه پنهان می کنندو بدون آن را کاملا به فراموشی می سپارند.

حالا سرانجام فروید درک می کردکه چرا بسیاری از بیمارانش می گفتند که در کودکی به آنها تجاوز شده است. آن”خاطراتی” که آنها عریان کرده بودند اوهام کودکی بودند نه اغوای حقیقی. او در مسیر درستی قرار گژرفته بود، فقط راه را به قدری کافی نپیموده بود تا به حقیقت روحی برسد.جفری میسون می گوید که فروید نظریه اغواگری را برای این رها کرد چون به همکارانپزشکش بر می خوردو برای حرفه اش زیان آور بود ولی در حقیقت همعصران فروید نظریه جدید او را در موردخواسته های جنسی کودکان و تمایلات زنا با محارم نفرت انگیزتر از نظریه اغواگری می دانستند. ولی فروید به رغم نگرانی های مادی،احساس انزواو اشتیاق به قبول شدن در جامعه، برای انتشار حقایق احساس اجبار می کردو همین کار را هم انجام داد، بخشی در سال۱۹۰۰ و به طورکامل تر در۱۹۰۵٫

تا سال ۱۹۰۰ او بجز ابداع راه درمان جدیدی برای روان جدیدی برای روان رنجوری و کشف تمایلات جنسی دوران کودکی، موفقیت های به دست آورده بود. او چند نظریه پر بر آیند در مورد روانشناسی انسان عادی ارائه نمود. وقتی که آخرین یاقته ها و افکار بعضی از روانشناسان را مورد نظر قرار داد(روانشناس فرانسوی پیر ژانه حتی فرویدرا محکوم به سرقت افکارش درباره”ضمیر ناخوآگاه”طبق روالی که او می نامید نموده بود).آنچه در کارهای فروید اصیل دانسته می شد- و بسیاری از کارهایش این گونه بود- مبتنی بود بر آنچه او از ذهن خود و بیمارانش به شکلی که در تاریخ روانشناسی سابقه نداشت، جمع آوری کرده بود.

اصول اساسی

نظریه ی روانکاوی هنگامی که با کلیت آن مورد بحث قرار گیرد،‌ بسیار پیچیده است. با این حال، در زیر بنای این پیچیدگی  تعداد  نسبتاً  اندکی  اصول و فرآیند وجود  دارند.  این نظر در  آغاز

می تواند گیج کننده باشد، زیرا مفاهیم آتن عمیقاً دز هم تنیده اند. به این دلیل سخن گفتن از هر یک از جنبه های نظریه جدای از سایر نظریه جنبه ها

امر دشواری است، به هر حال شاید بهترین نقطه آغاز ، نظر فرید در مورد چگونگی سازمان بندی ذهن باشد که الگوی مکان نگر ذهن نامیده می شود.

الگوی مکان نگار ذهن

توصیف رایج ذهن این است که ذهن دو حوزه یا دو منطقه دارد. یک منطقه تجربه هشیار را در بر می گیرد، یعنی افکار، احساسها، و رفتارهایی که در حال حاضر از آن آگاهید. منطقه های دیگر تجربه هایی را در دارد که طرفین به انتظار ایستاده اند – در حال حاضر خارخ از اگاهی هستند اما به آسانی قادرند وارد آگاهی شوند. فرید در پی آشنایی با کار سایر نطریه پردازان عصر خود حوزه سومی نیز به این فهرست افزود. این سه منطقه از ذهن در مجموع آن چیزی را تشکیل می دهندکه فروید آن را مکان نگاری یا شکل بندی ظاهری آن می پنداشت.

استفاده فروید از اصطلاح هشیار بسیار شبیه طریقی ایست که ما امروزه آن را به کار می گیریم- یعنی جزِ ی از مغز را که فرد در حال حاضر از ان آگاه است در بر می گیرد. افراد نوعاً می توانند درباره تجربه هوشیار خودشان سخن بگویند و  می توانند به طریقی منطقی و عقلانی به آن  بیندیشند. جزیی از ذهن که نماینگر حافظه معمولی است پنیمه هوشیار نامیده می شود. عناصر موجود در نیمه هوشیار گر چه اکنون خارج از آگاهی است، به آسانی می تواند به اگاهی آورده شود. به عنوان مثال اگر شما به شماره تلفن یک دوست و یا نام آخرین فیلمی که دیدید فکر کنید، شما در واقع آن اطلاعات را از ضمیر نیمه هوشیارتان به ضمبر هوشیارتان  می آورید.

فروید اصطلاح نیمه هوشیار را به طریقی به کار می برد که بسیار متفاوت از طریقی است که در زبان روزمره به کار می رود. او این واژه  را برای این که بیانگر بخشی از ذهن باشد که به طور فعال و به اجبار از ضمیر هوشیار دور نگهداشته شده، اختصاص دارد. اندیشه ها یا تکانشهایی که به نا هوشیار انتقال داده شده اند به این دلیل در آنجا نگهداشته می شوند با اضطراب، تعارض، یا درد تداعی می شوند. آنها فقط به شکلی تحریف شده می توانند پدیدار شوند(که چون برای شخص غیر

قابل تشخیص است تهدید آمیز به شمار نمی رود). بر طبق نظر فروید، نا هوشیا به عنوان مخزنی برای بخش وسیعی از امیال، احساس ها، و اندیشه های فرد عمل می کن. این عنصر تأثیری بی پایان، هر چند غیر مستقیم، بر اعمال و تجارب آگاخانه بعدی می گذارد.

فروید اغلب ذهن را به توده یخ شناور تشبیه می کند(اندیشه ای که از تئودور لیپس وام گرفته است) رأس این توده یخ با آگاهی هوشیارانه مقایسه شده است. بخش بسیار بزگتر ان، بخشی که زیر آب است نیمه هوشیار را تشکیل می دهد. به هر حال، بخش عمده آن نمابانگر نا هوشیار است. گر چه پدیده های هوشیار و نیمه هوشیار بر رفتار فرد تأثیز می گذارند، فروید معتقد بود که اهمیت این تأثیر کمتر از رویدادهای درون نا هوشیاراست. در واقع در ضمیر نا هوشیار بود که فروید می پنداشت که علم مکانیک شخصیت را بایستی درک کرد.

این سه سطح از هوشیاری بر روی هم تأثیر الگوی مکان نگار ذهن را تشکیل می دهند. مطالب به آسانی می توانند از هوشیار به نیمه هوشیار و بالعکس عبور کند. مطالب از هر دوی اینها می توانند به درون نا هوشیار انباشته شود. با این حال مطالب واقعاً ناهوشیار از ورود به هوشیاری نیروهای روانی که برای پنهان نگهداشتن آن عمل می کنند، منبع می شود. این سه منطقه ذهن صحنه ای را تشکیل می دهد که پویشهای شخصیت در اآن به نمایش در می آیند.

اجزای شخصیت

فروید همچنین یک الگوی ساختاری از شخصیت به وجود آورد که مکمل این الگوی مکلن نگار ذهن است. او بر این باور بود که شخصیت دارای سه جزء است، که برای ایجاد مجموعه وسیعی از رفتارهای انسان با هم تعامل می کنند. این سه جزء کلیت های فیزیکی نیستند، بلکه بر چسب هایی خلاصه برای سهجنبه از عملکرد شخصیت ب شمار می روند. این اجزا نهاد، من و فرا من نامیده می شوند.

نهاد. اید بخشی از شخصیت است که فروید در انتدا ناخودآگاه نامید. و حاوی بازتاب ها و انگیزه های اساسی زیست شناختی می باشد.فروید اید را به گودالی پر از هیجانات جوشان تشبیه کرده است که همه برای خروج از آن گودال فشار می آورند(ویلیام، سی کرین،۱۳۸۳). نهاد جزء

آغازین شخصیت و اولین جزء موجود در هنگام تولد است. نهاد همه جنبه های موروثی، غریزی و ابتدایی شخصیت را در بر می گیرد. نهاد تماماً در ضمیر نا هشیار عمل می کند و ارتباط نزدیکی با فرآیندهای زیستی- غریزی، که نیروی خود را ار آنها می گیرد، دارد. بدین ترتیب نهاد موتور شخصیت است (چارلز اس.کارور ومایکل اف. شی یر،۱۳۷۵).

نهاد با آنچه اصل لذت نامیده می شود همنوایی دارد.اصل لذت عبارت از این است که یک مقصود واقعی در زندگی شما ارضای آنی نیازهایتان است(فروید ۱۹۴۹،۱۹۴۰). بنا بر این نهاد از لحاظ انگیزش تحت تسلط اصل لذت است که هدف آن به رسانیدن بالاترین درجه لذت و کاستن از رنج ممکن است.ازدید فروید در اصل، مربوط به کاهش تنش استبه طورکلی نهاد می کوشد که همه هیجانات را برطرف کندو به وضعیت آرامی برگرددیعنی به خواب عمیق پر آرامش(ویلیام، سی کرین،۱۳۸۳).

نیازهایی که ارضا نمی شوند حالت تنش نا گواری را به وجود می آورندکه فرد جویای اجتناب از آن است. از این رو افراد بر انگیخته می شوند تا نیازهایشان را فوراً ارضا کنند. بر طبق این اصل، حتی کمترین افزایش در گرسنگی بایستی موجب تلاش برای خوردن  شود. در ظاهر اصل لذت فریبنده است . وانگهی چه کسی می خواهد نیاز هایش ارضا نشده باقی بماند؟ با این حال یک مسئله وجود دراد. اصل لذت نمی تواند به هیچ وجه چگونگی ارضا شدن نیازها را محدود یا محصور کند. این اصل می گوید که نیازها باید سریعاً ارضا شوند. نمی گید که نیازها باید به طریقی معقول و مناسب ارضا شوندیا به طریقی که خطرات و مسائل بالقوه را در نظر بگیرد.

افرادی که کلاً تحت سیطره اصل لذت هستند طولی نمی کشد که خود را که دچار درد سر زیادی می کنند. در واقع محیطی پیچیده و اغلب تهدید آمیزی به وجود می آیدکه باید با آن مواجه شد. برای به دست اوردن غذا یک فرد نمی توانند کورکورانه از عرض خیابانی پر از اتومبیل عبور کند. یک کودک خرد سال که وقت نامناسبی را برای آزاد کردن فشار از روی مثاته اش انتخاب می کند با خطر سرزنش از سوی والدینش مواجه است. یک هم اتاقی که شیشه نوشابه فرد دیگری را از یخچال همگانی بر می دارد ممکن است با خطر سر زنش بسیار بیشتری مواجه باشد.

همان طور که قبلاً اشاره شد نهاد بر طبق اصل لذت عمل می کند. در عمل این بدان معناست که فرآیند های نهاد هر گاه تنشی تجربه شود فعال می شوند، خواه منشاء آن درونی باشد مثل گرسنگی یا بیرونی باشد مثل دوستی کسل کننده . هرگاه تنش انباشته شود، نهاد وارد عمل می شود تا تنش را از بین ببرد،‌ و این کار را نیز به سرعت انجام می دهد. نهاد از دو راه تنش را بر طرف می کند. راه اول مجموعه ای از واکنش های ذاتی موسوم به اعمال بازتابی است، که به طور خود کار و سرسعاً اتفاق می افتد. نمونه این قبیل واکنش ها سرفه کردن در پاسخ تحریک گلو، و اشک ریختن در پاسخ ا رفتن خاک در چشم. اعمال بازتابی با منشاء تحریک، نا خوشایندی، یا تنش مقابله می کند یا آن را بر طرف می کند.

اما اعمال بازتابی همیشه در کاهش تنش مؤفق نیستند. به عنوان مثال هیچ عمل باز تابی به نوزادی گرسنه امکان نخواهد داد غذا به دست آورد. هنگامی که عمل بازتابی نتواند تنش را کاهش دهد، دومین عمل کرد نهاد، به نام فرآیند اولیه، اتفاق می افتد. نهاد تصویری ذهنی از شیئ که می تواند نیاز را ارضا کند تشکیل می دهد. در مورد نوزاد گرسنه، فرآیند اولی ممکن است تصویری از سینه مادریا شیشه شیر ابداع کند. به همین ترتیب نیز از کسی که دو ستش می دارید جدا می افتید، فرآیند اولیه تصویری ذهنی از آن شخص به وجود می آورد. تجربه خلق تصویری ذهنی از شئ مورد نظر کامروایی نا میده می شود.

کاهش تنش توسط فرایند اولیه دارای یک اشکال عمده است.چون فرایند اولیه تنها با واقعیت ذهنی سرو کار دارد، نمی تواند بین تصویرذهنی و خود شئ تمایز قایل شود. در نتیجه گر چه فرایند اولیه ممکن است در کوتاه مدت تنش را کاهش دهد، در دراز مدت قادر به این کار نخواهد بود. نوزاد گرسنه ای که تصور می کند که پستان مادرش را می مکد  به مدت زیادی راضی نخواهد ماند. فردی که فرد مورد علاقه اش را از دست می دهد با خاطرات خرسند نخواهد بود، هر چند که آن خاطرات واقعی به نظر برسند.

نهاد دستگاهی انعکاسی است که تمام هیجان های حسی را از طریق رکتی دفع می کند. ناکامی ها و ناراحتی هایی که طفل در راه ارضی تنش ها با ان مواجه می شود عامل تحریک کننده ای برای

نمو نهاد است. نهاد بر خلاف خود و فرا خود از تشکیلات خاصی بر خوردار نیست و چون با دنیای خارج تماس ندارد، از طریق تجربه نمی توان آن را تغییر دا؛ بلکه به وسیله خود می توان آنرا تعدیل یا مهار کردچون نهاد فقط در پی ارضای نیاز های غریزی و تابع اصل لذت است، پایبند ارزش ها و اصول اخلاقی نست و از هیچ گونه عقل و منطقی پیروی نمی کند. به عبارت دیگر، بیقراری، عدم تعقل، خود خواهی و لذت طلبی و حفظ مشخصات کودکانه در سر تاسر عمر، از صفات بارز نهاد است. به نظر فروید، نهاد واقعین روانی حقیقی است و قبل از اینکه فرد دنیای خارج را تجربه کند، به طور درونی در او وجود دارد. نهاد زیربنای شخصیت هر فرد را تشکیل می دهد(شفیع آبادی، ۱۳۸۳).

من. من بخش سازنده شخصیت است و از نهاد سر چشمه می گیرد و رشد می کند(شفیع آبادی، ۱۳۸۴).اگر بنا بود که اید ما را اداره کنددر آن صورت نمی توانستیم مدت زیادی زندگی کنیم. شخص برای زنده ماندن نم یتواند تنها بر اساس توهات یا پیروی از تکانه های خود عمل کند. ما باید بیاموزیم چگونه با واقعیت کنار بیاییم(ویلییام، سی کرین،۱۳۸۳).

از آنجا که نهاد نمی تواند با واقعیت ذهنی به طور مؤثری برخورد کند، مجموعه دومی از فرایند های روانی، موسوم به من به وجود می آید. فروید معتقد بود که من از نهاد تکامل می یابد وبخشی از نیروی نهاد را برای مقاصد خودش تحت کنترل در می آورد. از این رو به ناچار به وسیله نیروهای ناهشیلر کاهش تنش سائق های جنسی و پرخاشگری بر انگیخته می شود(تامپسون پروت و داگلاس براونف۱۳۸۳) فرایند های من به تضمین این امر کمک می کند که تکانش های نهاد با در نظر گرفتن مقتضیات جهان خارج به طور مؤثری ابراز شوند. به خاطر اهمیت این تبادلات با جهان خارج، بخش عمده عملکرد من با نهاد، من می تواند در سطحی ناهشیار نیز عمل کند (چارلز اس.کارور ومایکل اف. شی یر،۱۳۷۵).

به گفته فروید در حالی که اید از عواطف رام نشده و وحشی طرفداری می کند، ایگو نماینده منطق و احساس درست است. چون ایگو به واقعیت توجه دارد گفته می شود که ایگو از”اصل

واقعیت ” پیروی می کند. ایگو می کوشد تا زمانی که فرصت یابد واقعیت را به درستی درک کند و آنچه را که ودر گذشته در وضعیت های مشابه روی داده است در نظر بیاورد و برنامه های واقعگرایانه برای آینده طرح نماید، جلوی اقدام را بگیرد. چنین روش های منطقی اندیشه،”تفکر فرایند ثانویه” نا یده می شود( ویلییام، سی کرین،۱۳۸۳).

خیال بافی نمونه ای از فرایند ثانوی است. گرچه ما از تخیل لذت بخش خیالی محظوظ می شویم،‌ولی حالت تخیل را با واقعیت اشتباه نمی گیریم و این همان چیزی است که در فرایند اولیه در خواب دیدن شبانه حاصل می گردد. فروید من را به مرد سوار کاری تشبیه کرده است که هر چه تحربه و مهارتش در سوار کاری بیشتر باشد، بهتر می تواند به تاخت و تاز و سوار کاری بپردازد و عنان مرکب خویش را که همان نهاد است، به نحو دلخواه در دست داشته باشد. خود دارای دو سطح ادراکی است. یکی از این دو سطح متوجه نیازها و جنبش های غریزی درونی است و دیگری از طریق ادراک حسی با واقعیات محیط خارج مر بوط می شود.نقش خود ان است که بین این دو سطح چنان موازنه ای برقرار کند که حد اکثر رضایت در فرد به وجود آید.فرایند ثانوی که بر فرایند نخستین تسلط دارد اصل واقعیت را عملاًبه اجرا در می آورد.(شفیع آبادی، ۱۳۸۴).

به عبارت دیگر یک هدف اصلی من به تأخیر انداختن تخلیه انرزی نهاد تا زمانی است که بتوان یک شئ یا فعلیت مناسب یا تنش پیدا کرد. به تعبیری ملموستر من از طریق فرایند ثانویه می کوشد تطابقی بین تصویر ذهنی شئ مورد نیاز (از فرایند اولیه نهاد) و ادراکی واقعی از آن شئ در جهان پیدا کند. مهم این است که در نظر داشته باشیم که هدف من مسدود کردن تمایلات نهاد به دائمی نیست بلکه هدفش این است که مراقب باشد که تمایلات نهاد در زمانی مناسب و به شیوه ای واقعگرایانه ارضا شوند. آسان می توان این نکته را گم کردو این نکته ای است که یقیناً در نهاد گم می شود. گفته شد که من با اصل واقعیت هماهنگی دارد. اصل واقعیت عبارت از این تصور است که رفتار بایستی با موقعیت جهان خارج هدایت شود نه فقط با نیاز ها و امیالی که از درون بر می خیزند. اصل واقعیت احساسی از خرد پذیری را به درون رفتار معرفی می کند. چون این اصل شما را به سمت محیط خارج هدایت می کند، شما را وادار می سازد که قبل از عمل مخاطراتی را که با اختیارات

مختلف ارتباط دارنددر نظز بگیرید. اگر خطرات یک مسیر عمل بسیار بالا به نظر برسد ما راه دیگری را برای ارضای نیازتان در نظر خواهید گرفت. اگر نتوانید هیچ راه مطمئنی برای کاهش فوری تنش پیدا کنید، ارضای نیاز را به زمانی دیرتر، مطمئن تر یا معقولتر به تدخیر خواهید انداخت. (چارلز اس.کارور ومایکل اف. شی یر،۱۳۷۵)

من، که عمدتاً تحت نظر اصل واقعیت و با استفاده از فزایند فکر ثانویه عمل می کند، جایگاه فرایند های عقلی ومسئله گشایی است. استعداد تفکر واقعگرایانه به من امکان می دهد که طرح هایی عملی برای ارضائ نیازها صورت بندی کند و سپس آن طرح ها را می آزماید تاآیا کارگر خوهند افتد یا نه. این فرایند واقعیت آزمایی نامیده می شود. من اغلب به این عنوان که نقشی اجرایی در عملکر شخصیت و در میانجیگری بین خواست های نهاد غریزی و قید و بند های دنیای خارج ایفا می کند، در نظر گرفته شده است. (چارلز اس.کارور ومایکل اف. شی یر،۱۳۷۵)

کنترل من و تأخیر ارضاء

یک عملکرد عمده من به تأخیر انداختن ارضای تکانش ها و امیال تا مدتی بعد است تأخیر ارضا یکی از نشانه های شخصیتی بالغ و رشد یافته و یکی از مهمترین اهداف پرورش اجتماعی است. کودکان باید یاد بگیرند که قادر باشند برای دریافت پاداش صبر کنند-به عنوان مثال کار را اکنون انجام دهند و مزد ان را بعداً بگیرند- تا بتوانند اعضای مساعد گروه انساتی باشند. این طور نیز مطرح شده است که ناتوانب در بعه تأخیر انداختن ارضاءنقش مهمی در رشد رفتار جنایی ایفا می کند. تعجبی ندارد که ۰تحقیقات گسترده ای پیرامون مفهوم ارضاء انجام شده است.

در مطالعه آزمایشگاهی معمول در مورد این پدیده، انتخاب زیر در اختیار کودکان گذاشته می شود. آنها می توانند بلا فاصله پاداشی کوچکتر و نه چندان مطلوب دریافت کنند، یا میتوانند مدتی صبر کنندو سپس پاداشی بزرگتر و مطلوی تر دریافت کنند. تحقیق که از این الگو استفاده کرده استتوجه خود را به دو مجموعه متغیرهای جداگانه معطوف ساخته است. یک مجموعه عبارت است

از تعیین کننده های موقتی تأخیر ارضاء. به عنوان مثال ترجیح دادن پاداش های تأخیری در صورتی افزایش می یابد که کودک بتور کند به تدخیر افتاده را به دست خواهد آورد – یعنی میل او واقعاً ارضاء خواهد شد. جای تعجب است که قرار دادن اشیای مورد علاقه در مقابل کودکان تأخیر را برای کودکان آسانتر نمی کند(میشل، ابسن،۱۹۷۰). در عوض احتمال تأخیر را کم می کند. با این حال اگر کودکان بتوانند از نظر شناختی موقعیت را تغییر شکل بدهند تا به نظر برسد که اشیاء واقعاً آنجا نیستند، رابطه فوق می تواند تغییر یابد(مثلاً با تصور کردن اینکه اشیای واقعی در مقابل آنها تنها تصاویری ذهنی در ذهنشان است به مفهومی کلی تر اینکه به نظر می رسد که تأخیر ارضاء هنگامی افزایش می یابد که کودکان با تکنیک های حواس پرتی، توجهشان از پاداش های مطلوب به سوی دیگر معطوف شود. در عمل، من نهاد را با درگیر کردن در عملی دیگر آن را فریب می دهد(چارلز اس.کارور ومایکل اف. شی یر،۱۳۷۵).

دومین خط تحقیق در مورد ارضاء همبستگی های مربوط به توانایی تأخیر را مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد که توانیی تأخیر با برخی جنبه های هوش ارتباط داشته باشد، شاید به این دلیل که کودکان باهوشتر بهتر قادرند که موقعیت را از نظر ذهنی تغییر شکل دهند. به نظر می رسد که کودکانی که بهتر اقادر به تأخیر هستند بیشتر به پیشرفت و مسؤلیت اجتماعی توجه داشته باشند، که این امر همساز با این تصور است که آنها دارای من های کاملاً تعریف شده ای هستند.

تحقیق طولی طولانی تر فاندر بلاکو بلاک(۱۹۸۳)حاکی از آن است که مبتای تأخیر در پسر ها اندکی متفاوت از دختر هاست. به نظر می رسد که تأخیر میان پسرها رابطه نزدیکی با کنترل تکانش های هیجانی  وانگیزشی، با تمرگز عمیق، و با آگاه و محتاط بودن در عمل، داشته باشد. این موضوع هماهنگ با این وضوع روانکاوانه است کهتأخیر ارضاءنوعی عملکرد من است که هدفش کنترل آگاهانه تجلی تکانش نهاد است . بر عکس، تأخیر میان دختران با هوش، کاردانی و شایستگی ارتباط دارد. بر طبق نظر فاندر و دیگران(۱۹۸۳) این اختلاف جنسی تاشی از روش متفاوتی است که پسران و دختران در طی آن پرورش اجتماعی پیدا می کنند.

آسان می توان دید که چطور اصل لذت و اصل واقعیت، و در نتیجه نهاد و من، می توانند با یکدیگر به تضاد برخیزند(شکل). اصل لذت حکم می کند که نیازها هم اکنون برآورده شوند؛ اصل واقعیت تأخیر را تشویق می کند. اصل لذت افراد را به سمت حالات تنشی درونشان سوق می دهد، اصل لذت آنهارا به سمت محیط نیز سوق می دهد. به مفهومی بسیار واقعی عملکرد من در کوتاه مدت این است که نهاد را از عمل بازدارد-او را طوری تحت کنترل در آورد نیازها بتوانند به شیوه ای واقعگرایانه و معقول برآورده شوند. این تصور که نیروی بالقوه وسیعی برای تعارض دز درون شخصیت وجود دارد مضمونی است که ریشه در درون نظریه روانکاوی دارد

ارضای فوری تیاز، جهت گیری به سمت درون،

بی توجهی به ایمنی

ارضای نیاز در وقت مناسب، جهت گیری به سمت درون و بیرون، توجه به ایمنی

فرا من.آخرین جزء شخصیت که رشد می کند فرا من است. فرامن به عنوان راهی برای حل تعارض خاصی که در طول رشد شخصیت اتقاق می افتدبه وجود می آید. درباره این تعرض در طول همین فصل بحث خواهیم کرد.

فرا من تجسم ارزش های والدینی و اجتماعی است. همین جزء است که تعیین می کند که چیز درست است و چه چیز غلط است، و بیشتر در پی تکامل است تا در پی لذت . الگوی دقیق قواعد در فرامن شما از نظام پاداش هایتان و تنبیه هایی که والدینتان به کار می برند سرچشمه می گیرد . کودک برای جلب محبت و علاقه والدینش می کوشد از آنچه والدینش آنرا درست می پندارند متابعت کند . کودک برای اجتناب از درد ، تنبیه ،‌ و طرد شدن از آنچه که والدینش آنرا خطا می پندارند اجتناب می کند. گرچه سایر مراجع قدرت نیز می توانند تأثیری ثانوی بر رشد فرامن داشته باشند،‌ فروید معتقد است که فرامن عمدتاً از والدین سرچشمه می گیرد. فرایند پذیرش یا جذب ارزش های والدین و جامعه بزرگتر درون فکنی نامیده می شود.

فرامن باز هم می توان به دو دستگاه فرعی تقسیم کرد- یکی پاداش دهنده ،‌ یکی تنبیه کننده. آن جنبه از فرامن که به رفتار پاداش می دهد من آرمانی نامیده می شود. هر آنجه که والدین آن را تأیید کنند یا ارج نهند ،‌ به درون من آرمانی جذب می شود. بدین ترتیب من آرمانی به شما به خاطر رفتارهایی که مناسب با آن معیارها باشد به وسیله وادار کردن شما به احساس غرور پاداش می دهد. جنبه تنبیه کننده فرامن وجدان نامیده می شود. آنچه که والدین آنرا رد کنند یا به خاطر آن تنبیه کنند جذب وجدان می شود وجدان با ایجاد احساس گناه در شما ،‌ شما را به خاطر اعمال و افکار بد تنبیه می کند.

فرامن دارای سه نقش به هم پیوسته است. اول ،‌ می کوشد هر نوع تکانش نهادی را که جامعه ( یعنی والدین شما محکوم می کند کاملا منع کند. دوم ،‌ می کوشد من را مجبور سازد که بیشتر با در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی عمل کند تا با ملاحظات عقلی. سعی می کند فرد را به سمت کمال مطلق در اندیشه ،‌ کلام و عمل هدایت کند. از این توضیح بایستی روشن شود که فرامن بسیار دور از

واقع گرایی است . گر چه تأثیری متمدن کننده بر شخص می بخشد ،‌ اما کمال گرایی آن جداً دور از واقعیت است.

فرامن،‌ مانند من در تمامی سه سطح هوشیاری عمل می کند این موضوع مفاهیم ضمنی مهمی را در مورد چگونگی تجربه کردن آثار فرامن در بر دارد. هنگامی که فرایندهای من برتر هوشیارانه اتفاق می افتد شما از احساس هایتان و اینکه آنها از کجا سرچشمه می گیرند آگاه هستید. تصور کنید به کسی اهانت کردید،‌ هر چند که معتقید که اهانت به افراد غیر قابل بخشش است در این صورت سرچشمه های احساس های گناه شما آشکار است. هنگامی که فرامن ناهشیارانه عمل می کند،‌ نتیجه کاملاً متفاوتی به بار می آید. شما احساس گناه می کنید،‌ اما هیچ تصوری ندارید که چرا چنین احساسی می کنید. از آنجا که احساس ها را می توان با تفکر فرایند اولیه جاری ساخت ،‌ این احساس ها که ناهشیارانه اتفاق می افتند حتی ممکن است کاملاً نامعقول باشند .

توانایی بالقوه برای تعارض. هنگامی که فرامن رشد می کند، من راه دشواری ر ا  برای طی کردن درپیش دارد. من به طورهمزمان بایستی با خواست های نهاد، دستورات اخلاقی فرامن ، وقید و  بند های واقعیت سروکار داشته باشد. برای ارضای همه این خواسته ها، من مجبور است فوراً راهی برای تخلیه تمامی تنش ها به طریقی که از نظر اجتماعی قابل قبول و هم واقع گرایانه باشد، پیدا کند. البته این کار بسیار نا محتمل است. احتمال بیشتر این است که در میان این نیروها تعارض ها ی مکرر به وجود آید. برطبق دیدگاه روانکاوی ، چنین تعارض هایی جزء ذاتی زندگی هر کسی است.

اصطلاح قدرت من برای اشاره به توانایی من برای عملکرد مؤثربه رغم خواست ها و توقعات این نیروهای متعارض، به کار می رود. با سطوح پایین من، فرد در میان فشارهای رقابت آمیز از هم می پاشدو باقسدرت من بیشتر فرد می تواند از عهده آن فشارها بدون مشکلی جدی برآید.

به هر حال با ید به این نکته اشاره کنیم که برای من این امکان وجود دارد که بیش از حد قوی باشد. فردی که بیش از من اش قوی است به شدت عمل گرا و خردگرا و در عین حال نیز ملال آور هست. فروید تصور نمی کردکه هر یک از سه جزء شخصیت ذاتاً بهتر از بقیه است. بلکه بایستی در

بین آنها باید تعادلی وجود داشته باشد. فردی که دارای فرامنی بیش حد قوی است ممکن است در همه حال احساس گناه کند یا اینکه ممکن است به شیوه ای غیر قابل تحمل قدیس وار رفتار کند. فردی که دارای نهادی بیش از حد قوی است ممکن است چنان پایبند ارضای خویشتن باشد که نسبت به سایر افراد کاملاًبی علاقه باشد. سالمترین شخصیت آن است که در آن تأثیرات سه جزء کاملاً متعادل باشد.

اکنون به بررسی دقیق تر نیروهای انگیزشی که افراد را وادار به عمل می کند می پردازیم.

انگیزش: غریزه ها

فروید در تفکردر باره انگیزش مطالب زیادی را از نظرات حاکم در درون علوم زیست شناختی و فیزیکی وام گرفت. او معتقد بود که افراد دستگاه های انرژ‍ی پیچیده ای هستند که در آنها انر‍‍‍‍ژی لازم برای کارهای روانی( تفکر، ادراک،‌یادآوری، رؤیا)از طریق فرایندهای زست شناختس رها می شود. به سخنی دقیق تر،‌او معتقد بود که انرژی روانی از طریق غریزه های ذاتی، یا سائق ها تولید می شود. این غریزه ها از طریق نهاد بیان می شوند.

یک غریزه دارای دو عنصر به هم پیوسته است: یک حالت نیاز زیستی و باز نمایی روانی ذاتی آن(یا میل). به عنوان مثال،حالت نیازی که به تجربه تشنگی مربوط می شود نوعی عدم تعادل در ترکیب شیمیایی یاخته ها در درون بدن است. تشنگی از نظر روانی به منزله میل به آب بازنمایی می شود. این عناصر با هم ترکیب می شوند تا هنگامی که آب مورد نیاز است غریزه ای برای نوشیدن اب تشمکیل می شود.

غریزه ها دارای چهار مشخصه هستند: یک منبع، یک موضوع، یک نیروی محرک، و یک هدف. منبع موقعیت یا نیاز زیر ببنایی زییست شناختی است کهغریزه بر آن مبتنی است. مقصود (همسان با اصل لذت) عبارت است از کاهش آنی تنشی که این نیاز زیربنایی به وجودآورده است. نیروی محرک اندازه یا فشاری است که توسط قدرت نیاز زیربنایی تععین می شود. هدف یک غریزه چند چیز

مختلف است. در یک سطح، عبارت از هر چیزی استکه نیاز را ارضاء کند-به عنوان مثال آب برای فردی تشنه. هدف همچنین اعمالی را شامل می شود که به منظور به دست آوردن آنچه مورد نیاز

است باید انجام شود. بنا بر این هدف تشنگی می تواند آب، عمل نوشیدن، گامهایی که برای به دست آوردن آب برداشته می شود(مثلاً برداشتن لیوان، باز کردن شیر و از این قبیل)را شامل می شود.

در مورد بسیاری از جنبه های کار فروید باید گفت که تصورات او درباره ماهیت و تعداد غریزه ها در طی زمان تغییر کرد. در نهایت او قانع شدهمه غریزه های اساسی را می توان در یکی از دو طبقه اختصاص داد. اولیت طبقه عبارت است از غریزه های زندگی و غریزه های جنسی(که در مجموع شهوت نامیده می شود)شهوت مجموعه ای از غرتیز صیانت نفس و جنسی است- غرایزی که با بقا، تولید مثل ولذت سرو کار دارند. اجتناب از گرسنگی و درد-و نیز میل جنسی- غریزه های زندگی هستند. در مجموع که نیروی روانی که با غرایز تولید می شود به لیبیدو معروف است.

http://eshghegol.blogfa.com/

گرچه همه غرایز زندگی به طور آشکاری جنسی نیستند، میل جنس واقعاً نقش مهمی در نظریه روانکاوی ایفا می کند. بر طبق نظر فروید نه یک بلکه تعداد فراوانی غریزه جنسی وجود دارد. هر یک از آنها با ناحیه متفاوتی از بدن،‌به بام ناحیه شهوتزا ارتباط دارد.سه ناحیه شهوتزا که در نظریه فروید تشخیص داده شده عبارت است از :دهان، مقعد، و اندامهای تناسلی. ناحیه های شهوتزا منابع بالقوه ای از تنش به شمار می روند. دستکاری این ناحیه تنش را کاهش می دهدو ایجاد لذت می کند. از این رو مکیدن و دود کردن لذت دهانبی ایجاد می کند،عمل دفع لذت مقعدی ایجاد می کند،‌و تحریک مهبل و احلیل موجب لذت تناسلی می شود.

در مقبل شهوت، طبقه دوم غریزه ها وجود دارد که غریزه های مرگ نامیده می شود. نظر فروید در مورد غریزه مرگ در این جمله او خلاصه شده استکه هدف تمامی زندگی مرگ است. فریودئ معتقد بود که زندگی به مفهومی صرفاً وسیله ای نقلیه برای مرگ فراهم می آوردو این که افراد به طور ناهشیاری مایلند که به حالت غیر آلی ای که از آن آمده اند بازگردند. فرضاً غریزه های مرگ دائماً

در حال عمل هستند اما غریزه های زندگی آنها را مهار می کنند. فروید هرگز اصطلاح خاصی برای نیرویی که بع غرایز مرگ مربوط می شود ابداع نکرد. همچنین هزگز یک غریزه مرگ را به یکی از

ناحیه های بدن، چنان که در مورد غرایز شهوانی قائل بود، ارتباط نداد. تا حودی با این دلایل، غریزه مرگ کمتر از شهوت مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از جنبه های غریزه مرگ که واقعاً مورد توجه قرار گرفته است به پرخاشگری مربوط می شود. فروید معتقد بود که افراد دارای سائقی پرخاشگرانه هستند. این سائق غریزه ای اساسی نیست، بلکه از ناکامی غریزه های مرگ ناشی می شود. به عبارت دیگر شهوت معمولاًمانع ازتجلی مسمتقیم غریزه های مرگ می شود، و بدن ترتیب نیروی غریزی را بلا مصرف میگذارد. این انرژی میتواند به صورت پرخاشگرانه یا ویرانگر علیه دیگران صرف شود. بدین ترتیب در نظریه روانکاوی اعمال پرخا شگرانه تجلی امیال خود ویرانگر است که به سمت دیگران تغییر جهت داده است.

پالایش و پرخاش

این تصور که انرژی پرخاشگرانه برانگیزنده ای در شخصیت به شمار می آیدیکی از ادعاهای مهم نظریه روانکاوی به شمار می رود. فروید تصور می کرد که انرژی روانی به طور مداوم باید استفاده شود، زیرا موجود زنده به طور مستمر آن را می سازد. اگر این انرژی مصرف نشود، شاری که اعمال می کند همواره بیشتر و بیشتر می شود، درست همانگونه که فشار در یم دیگ بخار در صورتی که بخار ان خارج نشود افزایش می یابد. در یم نقطه ، ترکم انرژی پرخاشگرانه چنان زیاد می شودکه دیگر نمی توان آن را مهار کرد. در این مرحله کنترل تکانه از دست می رود و شخص اقدام به پرخاشگری می کند.

این تحلیل به دو پیش بینی منتهی می شود. اول پرداختن به پرخاشگری باید باعث شودافراد احساس بهتری پیدا کند- یعنی سطوح پایین تری از تنش یا برانگیختگی داشته باشند. زیرا سائق پرخاشگرانه دیگر ناکام گذارده نمی شود. دوم، چون تکانش ابراز شده است، انرژی پشت آن نیز تحلیل رفته است وفرد کمتر احتمال می رود که در آینده ای نزدیک دوباره پرخاشگری کند. این دو

تأثیردرگیر شدن در پرخاشگری روی هم رفته پالایش نامیده می شود. این نظر مربوط به انرژی پرخاشگرانه و رها سازی آن در اندیشه نظریه پردازان جدیدتر-مثلاً شرح مگارگی از اعمال به شدت

خشونت آمیز-نیز منعکس شده است. مگارگی استدلال می کند که افراد دارایموانع قوی در برابر پرخاشگری – موسوم به پرخاشگران پر کنرل به ندرت تخلیه بخار میکنند که حتی اجازه می دهند در رویارویی با تحریک، احساساتشان را بروز دهند. با این حال با مرور زمان، احساساتشان بر روی هم انباشته می شودتا این که قید و بندهایشان دیگر نتوانند دوام بیاورند. از آنجا که انرژی زیادی روی هم جمع شده است، پرخاشگری رها شده ممکن است کاملاً وحشیانه باشد. جالب اینجاست که تحریک نهایی اغلب پیش پا افتاده استو صرفاً در حکم ضربه نهایی است. هنگامی که دوره پرخاش به پاین رسید، این افراد گرایش دارندکه شیوه های انفعالی و پر کنترل خود را دوباره در پیش گیرند.

به طور کلی، اگر فرض کنیم که تکانش های نهادی این افراد بیش از حد در کنترل من و فرا من آنها قرار دارد، انی مجموعه نیروهاهمستز با نظریه روانکاوانه پرخاشگری می باشند. مجموعه نیروهای پرخاشگری پرکنترل تا حد زیادی مورد اثبات تجربی نیز قرار گرفته است. با این حال باید یادآور شویم که این شواهد به یک گروه تقریباً منتخب از افراد مربوط می باشد.

امتزاج انرژی های لیبیدویی و پرخاشگرانه. فروید جنین فرض می کرد که انرژی پرخاشگرانه و جنسی، و راههای راه گزینی آنها رفتار انسان را تعیین می کنند. به عنوان مثال روابط را در نظر بگیرید. رابطه ای که تنها لیبیدو در خدمت آن باشد مشخصه اش مهربانی و مراقبت است.با این حال ، گاه انرژی جنسی و پرخاشگرانه در رابطه بین افراد کنار هم قرار می گیرند، که اول یکی و سپس دیگری تجلی می یابد. این الگو دو سو گرایی نامیده می شود. گاه این دو انرژی همجوشی پیدا می کنند و فعالیتی واحد را دامن می زنند(فروید،۱۹۳۳). این ادغام جنسیت و پرخاشگری، آزارگری (سادیسم)نامیده می شود.