تحقیق درباره جهانگردی
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق درباره جهانگردی

تحقیق درباره جهانگردی


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق درباره جهانگردی

جهانگردی چیست
جهانگردى واژه‌اى است فارسى به مفهوم ”جهان‌گردنده و آنکه در اقطار عالم بسیار سفر کند“. جهانگردى ظاهراً معادل سیاحت (عربی) و توریسم (فرانسه) است. ”سیاحت“ در عربى به معناى زیاد سفر کردن است و سیاح یا معادل فارسى آن، جهانگرد، کسى است که زیاد سفر مى‌کند. اما در زبان رایج فارسی، از نظر کمّی، تفاوتى میان جهانگردى و مسافرت یا سفر وجود دارد. یعنى اغلب فارسى‌زبانان جهانگردى را مترادف با زیاد سفر کردن مى‌دانند، در حالى که واژه‌هاى ”سفر و مسافرت“ به سفرهاى کوتاه‌مدت دور یا نزدیک نیز مربوط مى‌شود. هم‌اکنون، با وجود اینکه در زبان فارسى گفتارى و نوشتارى استفاده از واژه‌هاى ”جهانگردى و جهانگرد“ به جاى سفر و مسافرت و مسافر مرسوم است، به کار بردن واژه‌هاى مزبور در گفتگوى میان مردم چندان نیست و بیشتر مردم ترجیح مى‌دهند واژه‌هاى مسافرت، سفر و مسافر را به کار برند.
هرچند واژه‌هاى سفر، مسافرت و مسافر ریشهٔ عربى دارند، اما نسبت به واژهٔ جهانگردى رایج‌تر هستند و بار معنائى بیشترى دارند. مفاهیم سفر عبارت هستند از:

”بقیهٔ سپیدى روز بعد از فرو شدن آفتاب و سپیدى صبح، صلح کردن میان دو قوم و میانجى‌گری“ و ”بیرون شدن از شهر خود و به محلى دیگر رفتن؛ قطع مسافرت؛ راهى که بپیمایند از محلى به محل دور؛ توجه دل به سوى حق تعالی“.

شاید دلیل اینکه سفر به معناى سپیدى صبح آمده است این باشد که سپیدى به مفهوم روشنى و درخشانى است و در طى سفر است که بسیارى از ناشناخته‌هاى ذهن آدمى (تارکى‌ها، مجهولات) دربارهٔ نواحی، سرزمین‌ها، طبیعت، مردم و … شناخته مى‌شود (روشنى‌ها، معلومات). وانگهی، سفر، نیکى‌ها و بدى‌هاى نهاد آدمى را روشن مى‌سازد.

در مقابل واژهٔ عربى تفرّج، در لغت‌نامهٔ دهخدا معانى زیر آمده است: گشایش یافتن و از تنگى و دشوارى بیرون آمدن و خوشحالی. همچنین به نظر استاد دهخدا این واژه به معناى زیر آمده است: ”در استعمال فارسی، مجازاً به معناى سیر و تماشا و خوشحالى و گشادگى خاطر تنگدلان، سیر و گردش نمودن جهت گشایش خاطر، تماشا کردن“. ولى امروزه این لفظ به گردش‌هاى کوتاه به منظور هواخورى اطلاق مى‌شود.

مدتى است که به کار بردن واژهٔ ”گردشگری“ در گفته‌ها و نوشته‌ها متداول شده است، هر چند چنین واژه‌اى در فرهنگ‌هاى دهخدا، معین و … نیامده است.

توریسم که واژه‌اى است فرانسوی، از ریشهٔ ”تور“ گرفته شده است. تور در زبان فرانسه به معانى زیر آمده است: حرکت دورانى (چرخش)، عمل پیمودن، طى کردن پیرامون، سیر کردن، گردش نمودن.

به نظر پیرلاوس، توریسم عمل مسافرت به منظور تفنن و لذت است و توریست کسى است که براى خشنودى خود و لذت بردن مسافرت مى‌کند.