راه های استفاده از فرصت
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  راه های استفاده از فرصت

راه های استفاده از فرصت


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان راه های استفاده از فرصت

غنیمت شمردن فرصت ها
انسانها در این دنیا مسافرانی هستند که مقصد شان آخرت است. عمر انسان مانند آن قطار سریع السـیـری اسـت کـه بـه سـرعت می گذرد و این دنیا به منزله ایستگاه که به انسانهای مسافر، فـرصـت انـجـام کـارهـای خـویـش را می دهد تا برای خود، برای راهی طولانی که در پیش دارند تـوشه ای برگیرند تا فردا پشیمان نشوند. پس باید مراقب بود و از فرصتها استفاده کرد و از تـبـاه شـدن عـمـر و اسـتـعـداد جـلوگـیـری نمود. بـه قول سعدی:

کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق
تادمی چند که مانده است، غنیمت شمرند
ارزش عمر
در اسلام، ارزش عمر بستگی به ایمان، عمل صالح، بندگی خدا و اخلاق نیکو دارد. اگر کسی عـمـرش را در راه تـحصیل ایمان و معرفت، بندگی خدا و کسب اخلاق انسانی، صرف کند، از وقت خود خوب استفاده کرده و در این صورت، از ضرر و خسران در امان مانده و سعادتمند خواهد شد.

امیرمؤمنان علیه السلام فرمود:

اِنَّ عُمْرَکَ مَهْرُسَعادَتِکَ، اِنْ اَنْفَدْتَهُ فی طاعَه رَبِّکَ (شرح غرر الحکم، آمدی، ج۲، ص۴۹۹.)

هـمـانـا عـمـرتـو، مـهـریـه سـعـادت و خـوشـبـخـتـی تـوسـت بـه شـرط آنـکه، در طاعت و بندگی پروردگارت، تمام کنی.

کـسـانـی کـه عمر خود را، ضایع کرده و اوقاتی را که خدا برای رشد وکمالشان، قرار داده، صرف هوا و هوس کرده اند، روز قیامت، دچار حسرت و اندوه و عذاب الهی می شوند و در آن روز، بـیـدار شـده و می فهمند که نباید عمر خود را، ضایع می کردند و زندگی را به بیهودگی، مـی گـذرانـدنـد. از ایـن رو، فـریـاد بـر مـی آورنـد کـه خـداونـدا! یـک بار دیگر ما را به دنیا بـرگـردان، تـا تـمـام لحـظـات زنـدگـی را در کـسـب ایـمـان، عمل صالح و اخلاق نیکو، صرف کنیم و از الطاف تو، بهره مند گردیم. ولی در پاسخ آنان، گـفـته می شود: باید وقتی که در دنیا بودید، از وقت خود استفاده می کردید از عمرتان، بهره می گرفتید. این گونه سوال و جواب در قرآن کریم، بین خداوند سبحان و اهل عذاب، در پنج مورد ذکر شده که عبارتند از، سوره مؤمن آیات ۱۱-۱۲، سوره سجده آیات ۱۲-۱۴، سوره فاطر آیه ۳۷، سوره ابراهیم آیه ۴۴، سوره مومنون آیات ۱۰۶- ۱۰۸.

در مـقـابـل ایـنـهـا، کـسـانـی هـسـتند که عمر خود را غنیمت دانسته و در راه کسب ایمان و بندگی خدا کـوشـیـده انـد و رضـای او را جـلب کـرده انـد و در آخرت نیز، از رضای حق و بهشت او، بهره مند خواهند شد.

اولیای گرامی اسلام، از پیروانشان خواسته اند که ارزش عمر را دریافته و در راه حق و حقیقت، اطـاعـت خـدا و خـدمـت به خلق، بکوشند و از صرف اوقات پرارزش زندگی، در راه هوا و هوس شیطانی، بپرهیزند. امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید:

اِنَّ اَوْقاتِکَ اَجْزاءُ عُمْرِکَ، فَلا تُنْفِدْلَکَ وَقْتاً اِلاّ فیما یُنْجیکَ (شرح غرر الحکم، آمدی، ج۲، ص۶۰۷.)

هـمـانا وقتهای تو، اجزای عمرتوست. پس وقتی را برای خود، سپری مکن، مگر درآنچه، تو را نجات دهد.

اغتنام فرصت در زندگی

فـرصـتـهـایی که بر سر راه زندگی بشر پیش می آید، ناپایدار و زودگذر است و ممکن است بـزرگـتـریـن فـرصـت ثـمـربـخـش بـر اثـر کـمـتـریـن مـسـامـحـه و سـهـل انـگـاری از کف برود و برای صاحبش تنها شکست و ندامت باقی بماند. از این رو، اولیای گـرامـی اسـلام در بـرنـامـه هـای تـربـیتی خود این نکته را مورد توجه مخصوصی قرار داده و هـمـواره خـطـر از دسـت رفـتـن فـرصـتـهـا را بـه پـیـروان خـود خـاطـر نـشـان کرده اند. چنان که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله می فرماید:

اِنَّ لِرَبِّکُمْ فی اَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحاتٍ اَلا فَتَعَرَّضُوا لَها (محجه البیضاء، ج۵، ص ۱۵.)

هـمـانـا در ایام زندگی شما لحظاتی است که در معرض نسیم حیات بخش پروردگارتان قرار مـی گـیـریـد (و فـرصـتـهـای مناسبی به دست می آورید) بکوشید که خویشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید.

حضرت علی علیه السلام نیز می فرماید:

اَلْفُرْصَه تَمُرُّ مَرَّالسَّحابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَیْر (نهج البلاغه، فیض، حکمت ۲۰، ص ۱۰۹۶.)

فـرصـت مـانـنـد ابر (از افق زندگی) می گذرد. پس فرصتهای خیر را غنیمت بشمرید (واز آنها استفاده کنید).

در غنیمت داشتن فرصت عمر به نکات زیر باید توجه کافی صورت گیرد:

۱ـ دنـیـا، دار کـار، کـوشـش و عـمـل اسـت و آخـرت دار بـهـره بـرداری از عمل دنیا. باید کاری کرد که در آخرت دچار حسرت نشد. قرآن کریم می فرماید:

وَاَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْحَسْرَه اِذْ قُضِی الاَْمْرُوَهُمْ فی غَفْلَه وَ هُمْ لا یُؤْمِنُونَ (مریم، آیه ۳۹.)

آنـان (سـتـمـگـران) را از روز حـسـرت کـه کـار بـه پـایـان آمـده و آنـان هـمـچـنـان در حال غفلت هستند بترسان.

سعدی می گوید:

صاحبا عمر، عزیز است غنیمت دانش

گوی خیری که توانی ببر از میدانش

جای گریه است بر این عمر که چون خنده گل

پنج روزی است بقای دهن خندانش (اختران ادب، محمد علی انصاری، ج۱، ص ۲۸۷).

۲ـ در قـیـامـت پـیـش از آنـکـه انـسـان قـدمـی بـر دارد از عـمـر، جـوانـی و مال خود مورد پرسش قرار می گیرد. چنان که امام صادق علیه السلام می فرماید:

از جمله مواعظ لقمان به فرزندش این بود که در قیامت وقتی در موقف حساب قرار گرفتی، از چهار چیز تو را می پرسند:

عَنْ شَبابِکَ فیما اَبْلَیْتَهُ وَ عُمْرِکَ فیما اَفْنَیْتَهُ وَمالِکَ مِمَّا اکْتَسَبْتَهُ وَفیما اَنْفَقْتَهُ (کافی، ج۲، ص۱۳۵.)

(مـی پـرسـنـد) جوانیت را چگونه گذراندی؟ عمرت را درچه راه فانی ساختی؟ مالت را از کجا به دست آوردی و در چه راه صرف کردی؟

در مـیـان چـهـار مـورد مـزبـور، دو مـورد اول (نـعـمـت جوانی و نعمت عمر) که موضوع بحث ماست از گـرانـبـهـاتـریـن نـعـمـتـهـای خـداونـد اسـت؛ دوران جـوانـی بـهـتـریـن فـرصـت بـرای نـیـل بـه پـیـروزیـهـای درخشان زندگی است، خدای مهربان در جسم و جان جوانان بطور طبیعی سـرمـایـه هـایـی را بـه امـانـت سـپـرده که اگر بخوبی مورد استفاده قرار گیرند، می توانند موجبات خوشبختی و سعادت جوانان را در دنیا و آخرت فراهم آورند.

۳ـ انـسـان بـایـد از عـمـر خـود در راه کـمـال انـسـانـی بـهـره گـیـرد. ایـن کمال در افزایش علم و معرفت در راه خدا و در اطاعت خدا خلاصه می شود. هر چه غیر از این باشد، اتـلاف عـمـر مـحـسـوب مـی شـود. اگـر کـار و کـسـبـی دارد، اگـر زنـدگـی تشکیل می دهد، اگر با دیگران نشست و برخاست دارد و حتی اگر به گشت و گذاری در شهرها و صـحـراهـا و کـشـورهـا مـی پـردازد، هـمـه بـایـد در راسـتـای ایـن کمال باشد. اغتنام فرصت به استفاده از لحظه لحظه زندگی است. چنین نشاطی تعطیلی ندارد و چنین انسانی خستگی نمی پذیرد.

عوامل از دست دادن فرصت

بـرخـی از عـوامـلی کـه بـاعـث مـی شود، انسان نتواند بخوبی از فرصتها بهره برداری کند، عبارت است از:

۱ ـ کسالت و تنبلی: کسالت و تنبلی، نوعی بیماری است که چون خوره، دین و دنیای انسان را نـابـود مـی سـازد. از ایـن رو اسـلام آن را نـکـوهـش کرده و پیروان خود را، از دچار شدن به آن برحذر می دارد.

امام باقر علیه السلام فرمود:

اَلْکَسَلُ یَضُرُّ بِالدّینِ وَالدُّنْیا (تحف العقول، ص ۲۱۹.)

تنبلی، به دین و دنیای انسان، ضرر می زند.

در جای دیگر می فرماید:

اِنـّی لاَُبـْغـِضُ الرَّجُلَ یَکُونُ کَسْلاناً عَنْ اَمْرِ دُنْیاهُ وَمَنْ کَسَلَ عَنْ اَمْرِ دُنْیاهُ فَهُوَ عَنْ اَمْرِ آخِرَتِهِ اَکْسَلُ (فروع کافی، ج۵، ص ۸۵.)

مـن از مـردی کـه در کـار دنـیـایـش تنبلی کند، خوشم نمی آید، کسی که در امر دنیایش کند در امر آخرتش کاهل تر خواهد بود.

۲ ـ کـار امروز به فردا وانهادن: تاخیر انداختن کارها و کار امروز را به فردا وانهادن از جمله آفـتـهـای از دست دادن فرصتها محسوب می شود. در روایات اسلامی، از این موضوع با عنوان ( تسویف) یاد شده است.

امیر مؤمنان علیه السلام در نامه ای به یکی از یارانش می نویسد:

فـَتـَدارَکْ مـا بـَقِی مِنْ عُمْرِکَ وَلا تَقُلْ غَداً وَبَعْدَ غَدٍ فَاِنَّما هَلَکَ مَنْ کانَ قَبْلَکَ بِاِقامَتِهِمْ عَلَی الاَْمانِی وَالتَّسْویفِ حَتّی اَتاهُمْ اَمْرُاللّهِ بَغْتَه وَهُمْ غافِلُونَ (بحار الانوار، ج۷۳، ص۷۵.)

بـاقیمانده عمرت را تدارک کن و نگو فردا و پس فردا. همانا پیش از تو، کسانی هلاک شدند که روی آرزوهـا و تـأخـیر انداختن کارها ایستادند، تا ناگهان امر خدا فرا رسید درحالی که آنان، غافل بودند.

امام باقر علیه السلام فرمود:

إِیّاکَ وَالتَّسْویفَ فَاِنَّهُ بَحْرٌ یَغْرَقُ فیهِ الْهَلْکی (بحار الانوار، ج۷۸، ص ۱۶۴.)

از تـأخـیـر کـار بـپـرهـیز؛ زیرا دریایی است که هلاک شدگان، در آن غرق می شوند.
۳ ـ بی هـدفـی: اگـر هـدف انسان در زندگی مشخص باشد در هر لحظه و با سرعت آن هدف را پی می گیرد؛ اما آدم بی هدف اینجا و آنجا پرسه می زند و وقت خود را می گذراند.
۴ ـ بی برنامه بودن: بسیاری از فرصتها دراثر نداشتن برنامه درست، از بین می رود.
۵ ـ لهـو و بـیـهـودگـی: روی آوردن انـسـان بـه خـوشـگـذرانـی هـای مـوقـت و بـی حـاصـل، فـرصـت های گرانبها را نابود می کند؛ البته معنای آن، نداشتن تفریح نیست، بلکه باید تفریح انسان در راستای هدف والای کمال طلبی باشد.

منابع :
www.noormags.com