تحقیق بررسی پدیده النینو
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  تحقیق بررسی پدیده النینو

تحقیق بررسی پدیده النینو


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان تحقیق بررسی پدیده النینو
رویداد ال نینو / نوسان جنوبی یکی از مهمترین و شاخص ترین رویداد هایی است که منجر به ظهور نا بهنجاری های بزرگ آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان می شود . هواشناسان و اقیانوس شناسان جهان در سالهای اخیر مطالعات زیاد و دقیقی در مورد مکانیزم ایجاد ال نینو و تاثیرات متقابل جو و اقیانوس انجام داده اند ، بویژه مطالعات گسترده ای در ارتباط با ناموزونی دما در سطح دریا و نوسانات فشار جو در سالهایی که ال نینو رخ می دهد انجام گرفته است ، مجموعه این تغییرات را بنام نوسانات جنوبی می نامند که با کلمه اختصاری ENSO (ElNino Southern Oscillation )یعنی ترکیبی از دو کلمه ال نینو و نوسانات جنوبی است بکار می رود . برای نخستین بار واکر (۱۹۳۲) و بلیس (۱۹۳۷) بر وجود نوسانی در فشار سطح و در مقیاس جهانی اشاره کردند و آن را نوسان جنوبی SO نامیدند . بدین سان SOیک الگوی ارتباط از راه دور جهانی در اتمسفر است و به دلیل تمیز آن از سایر الگوهای ارتباط از راه دور ( بویژه نوسانات اطلس شمالی و آرام شمالی ) جنوبی نامیده شده است . مراکز عمل SO توسط یک گردش مداری شرق به غرب در امتداد صفحه استوا همراه با صعود هوا در غرب اقیانوس آرام و نزول هوا در شرق اقیانوس آرام به یکدیگر مربوط می شود و به این ترتیب گردش شکل می گیرد که توسط بژرگنس (۱۹۶۹) گردش واکر نامیده شد . ال نینو مولفه اقیانوسی ENSO می باشد و با دگرگونیهای بزرگ در دماهای سطح دریا در منطقه آرام حاره ای پدیدار می گردد .

مشخصات ال نینو :
در طول پدیده ال نینو باد ها در استوا بر روی اقیانوس از غرب به شرق می وزند . این بادها در سطح آب اقیانوس جابجا شده و آبهای گرم سطح اقیانوس را که بوسیله خورشید در مناطق گرمسیری حرارت دیده اند ، به سواحل غربی شمال و جنوب قاره آمریکا می آورد . به دنبال آبهای گرم ، بارندگی نیز به سمت مشرق متمایل می شود ، به همراه سیل در پرو و خشکسالی در اندونزی و استرالیا . نشانه کلیدی ال نینو ، افزایش دمای غیر عادی در امتداد و هر دو طرف خط استوا در اقیانوس آرام مرکزی و شرقی است . این جریان هر چند سال یکبار با یک گرمایش عظیم و غیر معمول همراه می شود . بطوری که در این حال دماهای سطح دریا حداقل برای چند ماه پیاپی در ۳ تا ۵ محل ساحلی بالای حد نرمال می رود . و در پی آن دمای سطح دریا برای یک سال و یا حتی بیشتر بصورت غیر عادی باقی می ماند و برای برگشت به شرایط عادی منطقه ، حداقل تا ژانویه یا مارس آینده زمان لازم است .

ال نینو اصولاً تغییراتی در موقعیت تندبادها بوجود آورده و موجب پدید آمدن رفتارهای آب و هوایی غیر معمول در کره زمین می گردد . تغییرات در تند بادها که توسط ENSO صورت می گیرد بر آب و هوا نه تنها در شمال و جنوب قاره آمریکا بلکه در نقاط دوردستی همچون آفریقا و نواحی جنوبگان تاثیر می گذارد .

در حالت عادی آب و هوای نواحی گرمسیری منطقه غرب دارای دمای بیشتر از ۱۰ درجه سانتیگراد نسبت به سواحل شرق پرو و اکوادور می باشد . فشار هوا در بالای آب های گرم کاملاً پایین است . هوای مرطوب برخاسته از منطقه باعث تشکیل ابر های سنگین و بارانهای شدیدی مشابه بارانهای جنوب شرق آسیا ، گینه نو و شمال استرالیا می شود. که نهایتاًمنجر به افزایش بارندگی در مناطق جنوبی آمریکا و پرو و خشکسالی در قسمت غربی اقیانوس آرام که استرالیا و کشور های مجاور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد ، می گردد . در طی یک رویداد ال نینو نابهنجاری های دمای سطح دریا ، سطحی به وسعت ۵ میلیون کیلومتر مربع را در طی مراحل انتقال تا تکامل پوشش می دهد .

دلایل وقوع ال نینو :

گردش واکر : این گردش یک گردش اتمسفری ، در صفحه ای عمود بر استوا می باشد که با صعود هوا در غرب آرام استوایی و نزول هوا در شرق آرام استوایی شکل می گیرد و همراه با آن بادهای سطحی شرقی و بادهای غربی فوقانی به موازات استوا در سطح وسیعی از حوضه آرام استوایی ایجاد می شود . در واقع گردش واکر اتمسفر ، به گرادیان دمای سطح دریا در طول استوا ، میان دماهای بالا در غرب آرام استوایی و دماهای پایین در شرق آرام استوایی می باشد و قویاً در ارتباط با رویداد ENSO است .

حال این گرادیان دما در سطح دریا چگونه شکل می گیرد ؟

در شرایط عادی منطقه ، در غرب آرام حاره ای به واسطه بادهای تجارتی جنوب شرقی نسبتاً آرام ، گرایش حاصل از تشعشع خورشیدی موجب گرم شدن آبهای اقیانوس می شود .

به طور همزمان بادهای تجارتی جنوب شرقی موجب فرا رفت آبهای گرم به سمت غرب می شوند . بنابراین در غرب آرام حاره ای یک انباشتگی از آبهای با دما های بالا بوجود می آید و تراز دریا در این منطقه بالا است . حال به دلیل تنش باد شرقی در آرام استوایی حرکتی به سمت قطب در لایه اکمن اقیانوسی ایجاد می شود و در پی آن به دلیل پیوستگی ، فراجهندگی آب سرد در نواحی مرکزی و شرقی آرام استوایی به وجود می آید که این علتی بر وجود زبانه آب خنک در نواحـــــی مــرکزی و شرقی آرام استوایی می باشد . بدین ترتیب در شرایط عادی منطقه ، در غرب آرام استوایی آبهای سطحی با دماهای بالا و در مرکز و شرق آرام استوایی ، زبانه ای از آبهای سطحی با دماهای پایین وجود دارد . حال در نواحی استوایی توزیع فعالیتهای همرفتی قوی در اتمسفر به میزان زیادی به همگرایی بادهای تجارتی و دمای سطح دریا بستگی دارد به طوری که منطقه همگرایی درون حاره ای (ITCZ – Inter Tropical Convergence Zone) و منطقه همگرایی آرام جنوبی (SPCZ – South Pacific Convergence Zone) بر روی مناطقی واقع شده اند که دارای آب های سطحی با دمای بالاتر از ۲۷ درجه سانتیگراد می باشند . بنابراین در غرب آرام استوایی توسط بادهای تجارتی همگرایی و در نتیجه صعود هوای گرم و مرطوب اتفاق می افتد و به دنبال آن در اثر فعالیتهای همرفتی و بارندگی ، گرمای نهان به طور گسترده ای در اتمسفر فوقانی آزاد می شود و در این حال زمینه ای مساعد جهت یک شارش برگشتی به سمت شرق و به موازات استوا در اتمسفر فوقانی پدید می آید و در پی آن هوای خشک در شرق آرام استوایی نزول می کند . بنابراین در شرق آرام استوایی ناحیه پر فشار سطحی و در غرب آرام استوایی ناحیه کم فشار سطحی شکل میگیرد و به دلیل گرادیان فشار به وجود آمده ، حرکتی از شرق به غرب در سطح و موازات استوا ایجاد شده و بدین سان گردش واکر که حاصل گرمایش آدیاباتیک در نواحی استوایی است شکل می گیرد . همراه با بادهای تجاری جنوب شرقی قوی، گردش واکر شدت می یابد اما قدرت گردش واکر با دمای سطح دریا در شرق آرام استوایی نیز در ارتباط است به این ترتیب زمانی که دماهای سطحی دریا در شرق آرام استوایی پایین تر از حد نرمال است (شرایط عکس ال نینو که لانینا نام گرفته است ) بادهای تجاری و گردش واکر در قویترین وضعیت خود قرار دارند . تحت این شرایط ، شرق استرالیا ، اندونزی و هندوستان از هوایی مرطوب و باران زا برخوردارند و شرق آرام استوایی هوای خشک حاکم است واین شرایط عادی منطقه می باشد . اما زمان وقوع رویداد ENSO یعنی شرایط غیر عادی منطقه ، زمانی است که گردش واکر ضعیف شده و به دنبال آن هوای خشک و کم باران حاکم می شود .

راههای مشاهده ، ثبت و اندزه گیری :

نوسان جنوبی یک رفتار الاکلنگی در توده اتمسفری است که مستلزم تبادل هوا میان دو نیمکره شرقی و غربی بوده و در عرضهای جغرافیایی حاره ای و جنب حاره ای متمرکز می باشد . مراکز عمل آن اطراف اندونزی و شرق آرام جنوبی در بخش حاره ای است . زمانی که فشارهای سطح در شرق آرام جنوبی حاره ای (تاهیتی در ۱۷ درجه جنوبی و ۱۵۰ درجه غربی ) بالای نرمال است در بیشتر نواحی غرب آرام جنوب حاره ای (داروین در ۱۲ درجه جنوبی و ۱۳۰ درجه شرقی ) فشارهای سطح زیر حد نرمال است، که این فاز سرد نوسان جنوبی نام گرفته و با پدیده لانینا (عکس ال نینو ) همراه است . در این حالت دماهای سطح دریا در شرق آرام جنوبی حاره ای پائین تر از نرمال است و بادهای تجارتی و گردش واکر در قویترین وضعیت خود قرار دارند . اما زمانی که فشارهای سطح در شرق آرام جنوبی حاره ای پائین تر از نرمال است در اکثر نواحی غرب آرام جنوبی حاره ای فشار های سطح بالاتر از نرمال است و این شرایط فاز گرم نوسان جنوبی نام گرفته و در اکثر مواقع با پدیده ال نینو همراه است . با اندازه گیری فشارهای سطح در حوزه آرام جنوبی حاره ای یک شاخص اتمسفری (Southern Oscillation Index-SOI) برای نوسان جنوبی به صورت زیر تعریف شده است :

اگر فشار تاهیتی منهای فشار داروین عددی مثبت شود شرایط غیر ال نینو است و اگر فشار تاهیتی منهای فشار داروین عددی منفی شود شرایط ال نینو برقرار است .

به طور کلی مدارکی قوی وجود دارد دال بر اینکه یک گرمایش کلی در اتمسفر جهانی در حدود چند ماه بعد از یک رویداد قوی ال نینو به وجود می آید . بر این اساس پروفسور ویرتکی از دانشگاه هاوایی در سال ۱۹۸۵ پیشنهاد نمود که مقیاس زمانی برای وقوع رویداد ال نینو بایستی با محاسبه زمان لازم برای اندوختن آب گرم در مناطق حاره ای جهت شارژ سیستم تعیین شود زیرا به هنگام ظهور ال نینو حرارتی شارژ شده به سمت عرض های جغرافیایی بالا و نیز به داخل اتمسفر آزاد می شود . در طول مرحله تکامل ، یک پریشیدگی به شکل منبع حرارتی در غرب آرام استوایی ایجاد می شود و این منبع حرارتی یک سلسله رویدادهایی را ایجاد می نماید و سرانجام شرایط غیر ال نینو در منطقه حاکم می شود .

برای گرد آوری داده های لازم NOAA از یک شبکه چند شناوری استفاده می کنند که دما و جریان ها و بادهای خطوط استوایی را اندازه گیری می کند . این شناورها به طور روزانه داده میفرستند که بلافاصله در دسترس محققان و پیش بینی کنندگان در سراسر دنیا قرار می گیرد .

در اقیانوس آرام استوایی ، ال نینو به روشهای مختلفی هم چون ماهواره ها ، شناورهای متصل به لنگر گاه ها ، تجزیه و تحلیل سطح دریا و XBT ها ردیابی می شود . بسیاری از این سیستمهای بررسی اقیانوس جزیی از برنامه «اقیانوسهای گرمسیری ـ اتمسفر جهانی » بوده اند و هم اکنون در طرح « سیستم بررسی ENSO » به کار گرفته شده اند .

تاثیر ال نینو بر محیط و زندگی بشر :

همراه با رویداد ال نینو تولیدات بیولوژیکی به دلیل کاهش فرا جهندگی آب سرد در سرتاسر سواحل پرو و اکوادور کاهش می یابد که این سبب مرگ و میر ماهیان و به خصوص ماهی کولی که غذای عمده پرندگان دریایی است می شود . به دنبال مرگ و میر ماهیان ، میلیونها پرنده دریایی به علت عدم وجود غذای عمده خود یعنی ماهی کولی در ساحل نابود می شوند که این لطمه اقتصادی جبران نا پذیری را در صنایع ماهیگیری و کود مرغ ( دریایی ) گیری برای کشور های پرو و اکوادور به بار می بارد . از آسیب های محلی دیگر ، بارندگی های سیل آسا در بخش هایی که به طور معمول لم یزرع سواحل پرو و اکوادور است که سبب ته نشست های گلی و تخریب شالوده این مناطق می شود و در مجموع به دلیل شرایط نا به هنجار به وجود آمده ، پدیده ال نینو در منطقه به عنوان فاجعه طبیعت شناخته شده است . همچنین این پدیده رابطه ای قوی با خشکسالی در هند ، شرق استرالیا ، مالزی ، اندونزی و کلاً آسیای جنوب شرقی دارد . مثلاً ال نینوی ۱۹۸۳–۱۹۸۲ که شدید ترین رویداد اقلیمی دریایی از این نوع بوده است موجب انقال زنجیره باران های حاره ای به طرف شرق و مرکز اقیانوس آرام گردید . که این مطلب از تفسیر نقشه های ماهواره ای و تشعشعات موج بلند بازتابیده از سطح اقیانوس ثابت شده است . از نتایج این واقعه بارانهای شدید به مقدار ۲۰۰۰ میلیمتر و جاری شدن سیل های مخرب در جنوب اکوادور و شمال شرق پرو می باشد .

اطلاعاتی در مورد واژه ال نینو :

ال نینو لغتی اسپانیولی و به مفهوم پسر بچه و با تعمیم معنا ، کودک مسیح است . علت این نام گذاری به دلیل اعتقادات قلبی و مذهبی سکنه ساحل نشین کشور های اکوادور و پرو است . عبارت ال نینو در اصل به یک جریان گرم و ضعیف سالیانه اطلاق می شود که حدوداً در زمان کریسمس به سمت جنوب در امتداد سواحل پرو و اکوادور جریان می یابد . از این رو کودک مسیح نامیده شده است . لانینا (Lanina) یعنی دختر کوچک و بعضــی مواقع (El-viejo) یا (Anti Elnino ) خوانده می شود .

منبع : eduphysics.com

دسته های در حال رشد ماهی ها در سواحل غربی پرو جای دسته های ماهی های مرده که سواحل را کثیف می کنند می گیرد . شرایط غیر عادی جو به دلیل حرکت جت استریم ها توفانها و بادهای موسمی رخ می دهد .

همه این آشفتگی ها به خاطر یک جریان آب گرم است که هر سه سال یا هفت سال یکبار در سواحل شرقی اقیانوس آرام رخ می دهد . این پدیده را النینو می نامند.

۱ – تعریف النینو ( یک جریان آب گرم )

النینو یک نام اسپانیایی برای نوزاد پسر است که اشاره دارد به هفته ای که جریان آب گرم سالانه در نزدیکی کریسمس در امتداد سواحل اکوادور و پرو ظاهر می شود و از یک هفته تا یک ماه یا بیشتر به طول می انجامد. هر سه تا هفت سال النینو ممکن است که برای ماه های زیادی باقی بماند که اثرات قابل توجهی بر روی اقتصاد منطقه و شرایط جوی خواهد داشت .

در طول ۴۰ سال گذشته ۱۰ عدد از این گونه النینو ها ثبت شده است که بدترین آنها ، در سال ۱۹۹۸ – ۱۹۹۷ رخ داد .قبل از آن نیز النینوی سال ۱۹۸۳ – ۱۹۸۲ قوی ترین النینو بوده است.

برخی از پدیده های النینو حتی بیشتر از یک سال طول می کشد.

سال های وقوع النینو

۱۹۰۲-۱۹۰۳

۱۹۰۵-۱۹۰۶

۱۹۱۱-۱۹۱۲

۱۹۱۴-۱۹۱۵

۱۹۱۸-۱۹۱۹

۱۹۲۳-۱۹۲۴

۱۹۲۵-۱۹۲۶

۱۹۳۰-۱۹۳۱

۱۹۳۲-۱۹۳۳

۱۹۳۹-۱۹۴۰

۱۹۴۱-۱۹۴۲

۱۹۵۱-۱۹۵۲

۱۹۵۳-۱۹۵۴

۱۹۵۷-۱۹۵۸

۱۹۶۵-۱۹۶۶

۱۹۶۹-۱۹۷۰

۱۹۷۲-۱۹۷۳

۱۹۷۶-۱۹۷۷

۱۹۸۲-۱۹۸۳

۱۹۸۶-۱۹۸۷

۱۹۹۱-۱۹۹۲

۱۹۹۴-۱۹۹۵

۱۹۹۷-۱۹۹۸

درمناطق حاره اقیانوس آرام بادهای تجارتی آبهای سطحی را به سمت غرب می رانند. آب های سطحی به تدریج که به سمت غرب می روند گرم می شوند زیرا در مدت زمان بیشتری در معرض تابش خورشید قرار می گیرند . النینو هنگامی مشاهده می شود که بادهای تجارتی غربی ضعیف می شوند و به آبهای گرم غرب اقیانوس آرام اجازه می دهند که به سمت شرق حرکت کنند و سر انجام به سواحل آمریکای شمالی برسند.

آب سرد پر از املاح و مواد غذایی که به طور معمول در سواحل پرو یافت می شود با آب های گرم تهی از مواد غذایی جایگزین می شود که منجر به کاهش قابل توجه جمعیت ماهی ها ی دریایی و زندگی جانوری می شود.

در مقابل النینو لانینو ( نوزاد دختر ) مربوط به یک نا هنجاری غیر معمول دمایی در سطح دریا است که در نواحی شرقی مناطق حاره ای اقیانوس آرام یه وقوع می پیوندد. لانینو تقربا نصف النینو رخ می دهد

سال های وقوع لانینو

۱۹۰۴-۱۹۰۵

۱۹۰۹-۱۹۱۰

۱۹۱۰-۱۹۱۱

۱۹۱۵-۱۹۱۶

۱۹۱۷-۱۹۱۸

۱۹۲۴-۱۹۲۵

۱۹۲۸-۱۹۲۹

۱۹۳۸-۱۹۳۹

۱۹۵۰-۱۹۵۱

۱۹۵۵-۱۹۵۶

۱۹۵۶-۱۹۵۷

۱۹۶۴-۱۹۶۵

۱۹۷۰-۱۹۷۱

۱۹۷۱-۱۹۷۲

۱۹۷۳-۱۹۷۴

۱۹۷۵-۱۹۷۶

۱۹۸۸-۱۹۸۹

۱۹۹۵-۱۹۹۶

النینوی سال ۱۹۹۸ – ۱۹۹۷

آخرین النینو ی اخیر در ماه های بهار سال ۱۹۹۷ رخ داد . بعد از النینوی سالها ۱۹۹۳ – ۱۹۹۲ ابزار هایی بر روی بویی هایی که در اقیانوس آرام وجود داشت ، نصب شد که نا هنجاری های دمایی بالای سواحل پرو را ثبت می کرد .

دو ماه بعد دو ماه بعد قدرت این ناهنجاری های دمایی افزایش پیدا کرد و در اکتبر ۱۹۹۷ چنان رشد کرد که به بزرگترین النینو در ۵۰ سال گذشته تبدیل شد .

تصویر زیر ناهنجاری های دمایی سطح دریا (SST) را بر حسب درجه سلیسیوس برای اواسط سپتامبر ۱۹۹۷ نشان می دهد.

در آن زمان الگوی کلی النینو نشان می داد که این نا هنجاری دمایی به ۴+ درجه سلیسیوس می رسد.

جزایر غربی اقیانوس آرام و اندونزی همانند مکزیک و آمریکای مرکزی ، قربانیان اخیر خشکسالی های ناشی از النینو هستند. این مکان ها در گذشته نیز شاهد النینو های فصلی بوده اند.

در شکل زیر ، تصویر اثرات آب هوایی طبیعی ناشی از النینو نشان داده شده است.

اثرات النینو بر روی آب و هوای آمریکا کمتر آشکار است . در گذشته و در سال ۱۹۸۳ – ۱۹۸۲ خلیج آمریکا و کالیفرنا ، بارندگی های شدیدی را دریافت کرد . هنگامی که زمستان نزدیک شد پیشبینان انتظار داشتند که دوباره بارندگی های شدیدی رخ دهد. به این ترتیب در بخش های مرکزی و جنوبی کالیفرنیا بارندگیهای رکورد شکنی رخ داد . ویرانی ها و خسارات ناشی از این بارندگی ها علاوه بر سیل و طغیان ، شامل سیل گل و لای (mudslides ) نیز بود . سیل گل و لای (mudslides ) میتواند یک منطقه را در یک چشم به هم زدن ویران کند و خسارات زیادی به بار آورد.

علاوه بر این مشکلات دیگری نیز در منطقه خلیج وجود داشت از جمله هوای شدید بالای میانگین و توفانهایی که بدترین حالت خود را به هنگام النینو داشتند . پیش بینان معتقدند که پدیده النینو شرایط را برای وقوع چنین حوادثی فراهم می کند.

پدیده Upwelling (انتقال آبهای عمیق به سطوح بالاتر)

یکی از پدیده هایی که هنگام وقوع النینو رخ می دهد Upwelling است که عبارت است از انتقال آبهای سرد اعماق به سطوح بالاتر.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه پدیده Upwelling در امتداد سواحل پرو رخ می دهد . به خاطر تنش برشی ناشی از اصتکاک که بین لایه های اقیانوس به وجود می آید آبهای سطحی در امتداد یک زاویه ۹۰ درجه به سمت چپ باد در نیمکره شمالی منتقل می شوند. این پدیده در نیمکره جنوبی ۹۰ درجه به سمت راست باد اتفاق می افتد. به همین دلیل است که باد موازی با خطوط ساحلی پرو که به سمت شمال می رود ، آبهای سطحی را به سمت غرب ساحل منحرف می کند .

آب پر از املاح و مواد مغذی از اعماق بالا می آید تا جایگزین آب سطحی به اطراف رانده شده شود. این مواد مغذی دلیل اصلی جمعیت های بزرگ ماهی ها است که در سواحل این مناطق یافت می شود. اثر Upwelling و توانایی آن در پشتیبانی فراوان زندگی دریایی، به طور قابل توجهی به عمق ترموکلین (دمالایه) بستگی دارد.

ترموکلین لایه گذار بین لایه ترکیبی در سطح آب و لایه های عمیق آب می باشد . تعریف این لایه بر اساس دما می باشد. لایه ترکیبی در نزدیکی سطح و جایی است که دما تقریبا برابر دمای آب های سطحی است. در ترموکلین دما از لایه ترکیبی تا آبهای سرد اعماق به سرعت کاهش می یابد. لایه ترکیبی و لایه های عمیق آب از نظر دما تقریبا یکنواخت هستند ، در حالی که ترموکلین جایگزین منطقه گزار بین این دو تراز است.

ترموکلین عمیقتر مقدار مواد غذایی را هنگام النینو به خاطر پدیده Upwelling به سطح می آید، محدود می کند و به شدت بر روی محصولات ماهی گیری اثر منفی میگذارد.

سال های بدون النینو

باد های شرقی مناطق حاره آبهای سطحی مناطق شرقی اقیانوس آرام را از سواحل آمریکا منتقل می کند. هنگامی که این آب جابجا می شود به سمت شمال منحرف می گردد و منجر میشود که آب از استوا به دو طرف منحرف شود. Upwelling در شرق اقیانوس آرام آبهای سرد را از اعماق بالا می آورد و جایگزین آبهای سطحی جابجا شده می کند. اطلاعات دمای سطح آب دریا وجود آبهای سرد را در شرق اقیانوس آرام نشان می دهد. نقشه دمای میانگین سطح دریا در سالهای ۱۹۹۳- ۱۹۹۴ نشان می دهد که میانگین (SST) در ماه دسامبر در شرق اقیانوس آرام سرد تر از غرب آن بوده است. و به مرور از غرب به شرق کاهش میابد.

بادهای تجارتی آبهای گرم سطحی را در غرب اندونزی متراکم می کنند و موجب می شوند که سطح آب دریا در غرب اقیانوس آرام نیم متر بالاتر باشد. هنگامیکه پدیده Upwellin رخ می دهد، تراز دمالایه در سواحل آمریکای جنوبی به اعماق کمتر منتقل می شود و در غرب اقیانوس آرام فشرده می شود. آب Upwellin سرشار از مواد غذایی است و جمعیت ماهی ها را پشتیبانی می کند.

هنگامی که آبهای سطحی به سمت غرب رانده می شوند، تحت شرایط جوی و تابش خورشید گرم و در غرب اقیانوس آرام متراکم می شوند. آب سرد تر در شرق اقیانوس آرام هوای بالای خود را سرد می کند . بنابراین هوا چگالیده شده و تولید ابر و باران می کند. از طرفی در غرب اقیانوس ارام ، هوای در بالای ابهای گرم، گرم شده و تراز های پایین جو را بی ثبات می کند و موجب افزایش بارندگی می شود.

بدین ترتیب در بیشتر سالهای بدون النینو، بارندگی های شدیدی در قسمت غربی اقیانوس آرام (نزدیک اندونزی) مشاهده می شود ، در حالی که قسمت شرقی آن نسبتا خشک است.

دلیل وقوع النینو

باد های تجارتی شرقی توسط یک الگوی فشاری پر فشار در شرق اقیانوس آرام و یک الگوی کم فشار در غرب آن، رانده می شوند.

وقتی این گرادیان فشار ضعیف می شود، باد های تجارتی نیز ضعیف میشوند. باد های تجارتی ضعیف شده این امکان را فراهم می کنند که آبهای گرم از غرب اقیانوس آرام، به سمت شرق جابجا شوند.

این امر موجب شکل گیری لایه سطحی آب گرم و ته نشین کردن ترموکلین در شرق اقیانوس ارام میشود. دمالایه عمیقتر موجب می شود که آب پر از املاح و مواد غذایی که از اعماق توسط پدیده Upwelling به سطح می آید محدود شود. این امر بر روی جمعیت ماهی ها که به طور عادی در منطقه وجود داشته تاثیر گذاشته و باعث کاهش آنها می شود.

ابرهای همرفتی و بارش های سنگین ناشی از افزایش شناوری ترازهای پایین جو، به خاطر گرمای ناشی از آبهای گرم سطحی می باشند. هنگامی که اب های سطحی به سمت شرق جابجا می شوند، ابرها و توفان های تندری نیز با آنها به سمت شرق سوق داده می شوند و موجب ایجاد شرایط خشک در مناطقی مثل اندونزی و استرالیا می شوند. در حالی که باران های سیل آسا و طغیان و سیل در کشور های پرو و اکوادور به وقوع می پیوندد.

النینو می تواند موجب ایجاد انواع مختلف شرایط جوی شود . گاهی اوقات موجب ایجاد باران هایی در بیابان های ساحلی جنوب آفریقا میشود که در سالهای بدون النینو هرگز مشاهده نشده بوده است. سیل و طغیان خود موجب حجوم حشرات و شیوع بیماری های مختلف می شود.

تقابل بین هوا و دریا که در سالهای وقوح النینو رخ می دهد، موجب تقویت شرایط جوی می شود. هنگامی که فشار در شرق افت می کند، در غرب افزایش می یابد، گرادیان فشار سطحی کاهش پیدا می کند و باد های تجارتی ضعیف می شوند . این امر مقدار بیشتری از آبهای سطحی را به سمت شرق منتقل می کندکه موجب افزایش بارندگی در شرق اقیانوس آرام می شود و فشار بیشتر افزایش می یابد.

دمای سطح دریا به هنگام وقوع النینو

پدیده النینو با گرمایش بیش از حد نرمال دمای سطح دریا مشخص می شود.یک نقشه ناحنجاری دمای سطح دریا (SST ) مانند آنچه در زیر نشان داده شده است، تفاوت های بین SST دیده بانی شده و SST نرمال را برای یک ماه مشخص، نشان می دهد.

سایه های سرخ و زرد اقیانوس آرام نشان می دهد که آب به طور قابل ملاحضه ای از حد نرمال گرمتر است. در حقیقت النینوی سال ۱۹۸۳- ۱۹۸۲ قوی ترین النینوی قرن بوده است که ناحنجاری دمایی آن به ۳٫۵ درجه سلیسیوس می رسد.

آثار جوی النینو

در سال های وقوع النینو، باران های حاره ای که معمولا در اندونزی متمرکز هستند، به سمت شرق جابجا شده و الگوی جوی باد را در سراسر کره زمین مورد تاثیر قرار می دهند. به طور مثال جابجایی جت استریم ها ، storm track ها و بادهای موسمی مونسون، که موجب ایجاد شرایط جوی نابهنگام در بسیاری از مناطق زمین می شوند. در طول النینوی سال ۱۹۸۳ – ۱۹۸۲ یک سرس ناحنجاری جوی از قبیل موارد زیر مشاهده شد:

خشکسالی در جنوب آفریقا، جنوب هند، سری لانکا، فیلیپین، اندونزی، استرالیا، پروی جنوبی، بولیوی غربی، مکزیک، آمریکا و آمریکای مرکزی

باران های شدید و سیل آسا در اکوادور، پروی شمالی، کوبا و خلیج آمریکا

هاریکن در تاهیتی و هاوایی

النینوی سال ۱۹۸۳ – ۱۹۸۲ پشته های (Ridge) تراز های فوقانی را که در سواحل غربی آمرکا واقع بودند تقویت کرد. (این تشدید با افزایش دامنه امواج در نقشه سمت راست نشان داده شده است)

زمستان معمولی

زمستان النینو

این تشدید موجب گرم شدن اقیانوس آرام در نزدیکی آمریکای شمالی گردید و از آلاسکا تا شمال آمریکا ادامه یافت.

همچنین به طور همزمان با این امر، عمیق شدن تراف (trough) سطوح فوقانی در زمستان به ویژه در بالای شرق آمریکا موجب ایجاد بارش های بیشتر از حد نرمال در منطقه جنوب شد. به عنوان یکی از نتایج النینوی سال ۱۹۸۳- ۱۹۸۲ میتوان به وقوع سیل و طغیان در مناطق آمریکای جنوبی اشاره کرد.

آثار اقتصادی النینو

سواحل پرو یکی از پنج منطقه اصلی ماهی گیری در دنیا است. جمعیت زیاد ماهی ها توسط مواد غذایی که توسط پدیده Upwellig به آبهای ساحلی آورده می شو، تغذیه می شوند. آبهای سرشار از مواد غذایی اعماق می تواند جمعیت بزرگ ماهی ها را تقویت کند

در سال های وقوع النینو، باد های تجارتی جنوبی ، تضعیف می شوند و میزان Upwelling کاهش می یابد. دمالایه عمیق موجب می شود که پدیده Upwelling نتواند مواد غذایی کافی به سطح بیاورد. این امر نیز موجب کاهش جمعیت ماهی ها می شود

. کاهش جمعیت ماهی ها باعث کاهش تولید غذاهای دریایی شده و صادرات این مواد غذایی به کشور های دیگر که به منظور تغذیه مرغ و ماکیان صورت می گیرد، کاهش می یابد. چنانچه غذا های دریایی کاهش یابد، باید از دیگر منابع غذایی گران قیمت استفاده کرد که این امر نیز موجب افزایش قیمت غذا های غیر دریایی می شود . پس به طور کلی پدیده النینو علاوه بر منافع زیادی که می تواند داشته باشد، مضراتی نیز برای اقتصاد منطقه در بر خواهد داشت.

برگشتی به صورت یک مجموعه به هم بافته به طرف شرق حرکت کرده و سرانجام سیستم کامل جریانهای اقیانوسی _ جوی غربی در منطقه فوق حاکم شده و تا پایان مرحله ال نینو وجود دارد . لازم به ذکر است که ؛ ناهنجاریهای شدید سطح آرام غربی بویژه در مرحله لانینا و لزوم برگشت به حالت تعادل خود نیز همراه با سازوکارهای فوق الذکر ( بادغربی و زبانه آب برگشتی ) در ایجاد پدیده ال نینو موثر می باشد . این حالت مشابه امواج سش ( Seiche Wave امواج ایستا ) بوده ولی سازوکار آن حالت ترکیبی بین امواج انتقالی و ایستا را نشان می دهد . بنا به عقیده برخی دانشمندان این حرکات آب ناشی از امواج کلوین ( Kelvin) یعنی تلفیقی از اثرات دینامیکی دمایی آب و نیروی کوریولیس می باشد . با توجه به این توضیحات آن چه مسلم است تغییر فشار هوا و گرایش به شاخص پایین نوسان جنوبی نسبت به برگشت آب در الویت بوده و سازوکار موجبه آن نیز سرمایش نسبی آب گرم غرب آرام استوایی به دلیل ابر آلودگی بالا و بارشهای فراوان در مرحله لانینا و اندکی بعد از آن می باشد . متقابلاً در شرق آرام با وجود بالا آیی آب سرد عمقی به دلیل هوای صاف و ساعات آفتابی بالا ، به ویژه در حوالی پرفشار غرب آمریکای جنوبی در طی دوره تکرار ( تقریباً ۵سال ) آب بانسبه گرمتر شده و کم فشار می شود؛ به ویژه در تاهیتی .

با این تفسیر توالی مراحل شاخص بالا و پایین و بروز ال نینو ولانینا را می توان بدین گونه درنظر گرفت؛ که ابتدا لانینا اتفاق می افتد و متعاقب آن در فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی ال نینو صورت می گیرد .

ولی فاصله زمانی بین وقوع ال نینو تا لانینا بیشتر است . در هر دو پدیده نقش سرویس دهی آب گرم منطقه مرکزی اقیانوس آرام استوایی از اهمیت زیادی برخوردار است و تداوم هر کدام به ایجاد وذخیره سازی آب گرم در این منطقه بستگی دارد .

روش محاسبه و اندازه گیری پدیده ال نینو:

برای مطالعه پدیده ال نینو از فرایند “پیوند از دور” استفاده می شود . طی این فرایند اقلیم شناسان با استفاده از روابط آماری مانند همبستگی و گراسیون رابطه احتمالی موجود بین تغییرات عناصر اقلیمی نقاط مختلف جهان را شناسایی وبررسی می کنند . این نوع پیوندهای دور وروابط ، تحت نام عمومی شاخص قرار می گیرند ، مانند شاخص وزش مداری بادهای غربی ، یا شاخص آتلانتیک شمالی .

یکی دیگر از شا خصها ، شاخص نوسان جنوبی (soi) است که توسط واکر به شرح زیر محاسبه شده است :

SOI=Pt-Pd

که در آنPt نشانگر فشار سطح دریا در ایستگاه تاهیتی و Pd فشار سطح دریا در داروین است. هر قدر فشار تاهیتی بیشتر باشد ، نشان می دهد که پر فشار پرو بیشتر از حد معمول به طرف شمال جابجا شده است و جریا ن آب سرد پرو بیشتر به استوا نزدیک شده است .

شاخص نوسان جنوبی تغییرات و وابستگیهای پراکندگی فشار را در تابستان نیمکره جنوبی در اقیانوس آرام اندازه می گیرد . اندازه های بالای آن نشان می دهد، که شیب فشار سطح دریا بین شرق و غرب اقیانوس آرام شدیدتر است . اندازه های کمتر شاخص نشان می دهد ؛ که پر فشار ، پرو را نمی پوشاند .

نوسانهای آب وهوایی ایران و پدیده انسو:

انسو ( ENSO ) نشانگر یک سازوکار جهانی بوده و لذا تاثیرات آن فراتر از یک قاره یا یک کشور است . با جابجایی وتغییر جهت جریانهای هوا در آغاز و اثنای دوره ال نینو ( شاخص پایین ) و لانینا (شاخص بالا ) مناطق مختلف تحت تاثیرهای گوناگونی قرار می گیرند . هرچند این دگرگونی ها در عرضهای حاره و جنب حاره رو به استوا شناخته شده ولی در نواحی دیگر مثل مدیترانه، خاورمیانه و ایران تاثیر گذاری آنها هنوز در پرده ابهام است . همان گونه که می دانیم ایران کشوری با آب و هوای خشک تا نیمه خشک می باشد ، که بین عرضهای ۲۵تا ۴۰ درجه شمالی قرار گرفته است ، و به علت دارا بودن اشکال گوناگون ناهمواریها ، نسبت به دیگر کشورهای خاورمیانه از آب وهوای متنوعی برخوردار است . البته این حالت تنها ناشی از تنوع ناهمواریها نبوده ؛ بلکه بیشتر از جریانهای جوی در مقیاس جهانی و سینوپتیکی نشات می گیرد . در مورد تاثیر پدیده انسو در آب وهوا ی کشور ابتدا باید ا ذعان کرد که دوری و نزدیکی مناطق مختلف با ناحیه شرق آرام استوایی در میزان تاثیر گذاری موثر است و بدیهی است که بین میزان تاثیر و دوری از منطقه فوق رابطه معکوس وجود دارد . چون شاخص نوسان جنوبی در حال حاضر تنها شاخص عددی مورد استفاده برای مطالعه پدیده انسو و سازوکارهای ال نینوو لانینا در واقع یک فرایند فیزیکی در رابطه با آن است ، لذا در بررسی پدیده انسو فعلاًجز شاخص نوسان جنوبی ، کمیت دیگری وجود ندارد .

یک مقایسه ساده آماری که بین خشکسالیها و ترسالیهای کشور نوسان جنوبی انجام گرفت ؛ نشان داد که خشکسالیهای ایران در ۱۹۶۶ ، ۷۱_۱۹۷۰ ، ۱۹۷۳ ، ۱۹۷۸ ، ۸۹_ ۱۹۸۸ ؛ میلادی با شاخص بالا ( لانینا ) و ترسالیهای کشور در ۱۹۶۹ ، ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۶ ، ۱۹۸۲ ، ۱۹۸۶ ؛ میلادی باشاخص پایین ( ال نینو ) همزمان بوده است . ( خوش اخلاق ۱۳۷۷)

ـ بررسی بارش سالانه ایران :

در طول سی سال ( ۶۳_ ۱۹۶۲ الی ۹۲ _ ۱۹۹۱ ) شاخص استاندارد محاسبه شده برای متوسط بارش کشور در بیشتر موارد نسبت به شاخص نوسان جنوبی معکوس است . البته مواردی نیز دیده می شود که در آنها همخوانی وجود دارد ، ولی چندان شدید نبوده و فراوانی کمی دارند . بعلاوه هموارسازی چند جمله ای که در مورد داده ها انجام شد ؛ نشانگر روند متفاوت در منحنی شاخص بارش کشور و نوسان جنوبی است . ضریب همبستگی بارش سی ساله ۳۷ ایستگاه کشور با بارش سالانه نوسان جنوبی نشانگر فراوانی زیاد ضرائب منفی بارش این ایستگاه نسبت به شاخص مذکور می باشد ۰

این مقادیر از لحاظ آماری معنی دار نبوده و فقط در چند ایستگاه معنی دار است ولی نکته مهم تعداد ایستگاههای دارای ارقام منفی می باشد ، که به ۳۱ مورد می رسد. از این تعداد ۲۲ ایستگاه ضریب همبستگی کمتر از r=0/18 دارند. منفی بودن ضرایب همبستگی نشانگر این است که در دوره شاخص بالا ، بارش ایران کاهش ، ودر دوره شاخص پایین ، افزایش می یابد.

ـ ـ‌‌‌چگونگی تاثیر گذاری پدیده انسو در ناهنجاریهای بارش ایران

در پدیده انسو تغییرات فشار هوا و وقوع شاخص بالا یا پایین نوسان جنوبی نسبت به رویداد ال نینو و لانینا تقدم زمانی دارد و نیز این که مرحله لانینا و ناهنجاری سطح آب اقیانوس نهایتاً به رخداد ال نینو منجر می شود . در مرحله شاخص بالا و وقوع لانینا در استرالیا ی شمالی و جنوب شرقی آسیا بارشهای زیادی اتفاق می افتد و بالعکس در حوالی جنوب خاورمیانه و دریای عرب ( میان شبه جزیره عربستان و هند، در جنوب دریای عمان ) هوا حالت فرونشینی دارد و پر فشارها ی جنب حاره در این قسمت تقویت شده و به صورت نیمروزان گسترش می یابد که از حوالی استوا تا ناحیه رو به قطب کمربند پر فشار جنب حاره کشیده می شود . متقابلاً در دوره شاخص پایین و پدیده ال نینو در استرالیای شمالی و جنوی شرق آسیا بارش به شدت کاهش یافته و جریان هوا در جنوب خاورمیانه و جنوب غرب آسیا از افزایش برخوردار بوده و احتمالاً کم فشار سودانی و دریای سرخ نسبت به متوسط قویتر بوده و انتقال دهنده انرژی و رطوبت عرضهای استوایی به سمت عرضهای میانه و بالا می باشد .

در مقیاس نیمروزان وقتی کم فشار درون حاره ای در شرق آرام به دلیل فرایند ال نینو گسترش یافت ، پر فشارجنب حاره ای موازی با آن به طرفین رانده شده و کمربند پر فشار های جنب حاره ای به سمت قطبین سوق می یابد . بالمال تاوه قطبی ( Polar Vartex) به نیمکره مقابل لغزیده و سطح غربی پیرا قطبی ircumpolar Westerly)) افزایش می یابد .

به دنبال این سازوکار ، سیستم پر فشار جنب حاره در نیمکره شرقی به سمت استوا عقب نشسته و در مقابل ، کمربند بادهای غربی و امواج آن به طرف استوا پیشروی می کند و در خاورمیانه و ایران ( با شدت و ضعف ) دوره مرطوبتری آغاز می شود ۰

در وضعیت لا نینا پر فشارهای موجود در نیمکره غربی به ویژه در امتداد نیمروزان ۹۰ درجه غربی قوی تر است که علت آن وجود جریانهای سرد کالیفرنیا ، همبولت در شرق اقیانوس آرام است . در این شرایط کم فشار درون حاره ای ضعیف و پر فشار جنب حاره به سمت استوا سوق یافته و متقابلاً در نیمکره مقابل پر فشارهای مذکور به دلیل تقویت نسبی کم فشار اخیر به سمت قطب کشیده می شوند و در خاورمیانه و ایران وقوع خشکسالیها ، فراوانی نسبتاً بیشتری می یابد. البته این نکته را باید پذیرفت ؛ که برخی از مراحل شاخص پایین ( ال نینوی سال ۷۳_۱۹۷۲) درکشور ما مقارن با خشکسالی بوده است . در این مورد تغییرات در هم بافته الگوهای جهانی و سینوپتیکی نیز موثر می باشد .

برای مثال می توان به موقعیت و ارتفاع تاوه قطبی و نیز جهت گیری محور تاوه و پشته بادهای غربی در آسیا نسبت به مناطق خاص مانند کوههای اورال یا شبه جزیره اسکاندیناوی اشاره کرد .

در این خصوص لغزش تاوه قطبی ( فرضاً رویداد ال نینو ) به سمت شرق اورال باعث جریان شمال غربی در کشور و آغاز دوره خشک وانتقال آن به غرب اورال باعث جریان جنوب غربی و دوره مرطوب می شود ؛ که حالت اخیر فراوانی بیشتری دارد.

تاثیرات ال نینو بر زندگی بشر:

در زمان استیلای پدیده ال نینو پر فشار جنب حاره پرو به دنبال جریان آب سرد پرو به طرف جنوب جابجا می شود به دنبال این تغییرات جریان آب گرم ، سواحل پرو و سواحل اکوادور را هم در برمی گیرد . این جریان گرمتر و کم املاح تر و در نتیجه از مواد غذایی فقیر تر است .

علاوه بر آن در سواحل پرو مانع بالا آمدن آبهای حاصل خیزتر زیرین می شود ؛ که این سبب مرگ ومیر ماهیها و بخصوص ماهی کولی که غذای عمده پرندگان دریایی است می شود . به دنبال مرگ و میر ماهیان ، میلیونها پرنده دریایی به علت عدم وجود غذای عمده خود یعنی ماهی کولی در ساحل نابود می شوند ؛ که این لطمه اقتصادی جبران ناپذیری را در صنایع ماهیگیری و کود مرغ دریایی گیری برای کشورهای پرو و اکوادور به بار می آورد .

از آسیب های محلی دیگر ؛ بارندگی های سیل آسا در بخشهایی از سواحل پرو و اکوادور که به طور معمول لم یزرع می باشد ، است که سبب ته نشست ههای گلی و تخریب شالوده این مناطق می شود و در مجموع به دلیل شرایط نابهنجار به وجود آمده ، پدیده ال نینو در منطقه به عنوان فاجعه طبیعت شناخته شده است .

نـتـایـج :

پدیده انسو سازو کار در مقیاس جهانی بوده و نقاط گوناگون کره زمین با شدت و ضعف از آن تاثیر می پذیرند.

با وجود محرز بودن رابطه بین شاخص نوسان جنوبی وبارشهای کشور به سبب بعد مسافت بین آن منطقه و ایران و نیز وجود عوامل دیگر اثرات آن تعدیل ، تخفیف و یا حتی به شکل معکوس در می آید.

پدیده انسو نه مستقیماًً بلکه به صورت غیر مستقیم از طریق دگرگون سازی الگوهای گردش عمومی جو و مراکز فشار مربوطه یا یه عبارت دیگر از طریق “پیوند از دور “در شرایط آب وهوایی کشور تاثیر می گذارد .

با توجه به داده های شاخص بارش کشور و نوسان جنویی تقریباً در حدود ۶۵% و بیشتر موارد خشکسالی کشور با شاخص بالا ” لانینا” و ۳۵% و کمتر با شاخص پایین “ال نینو ” همراه بوده است .البته این ارقام تقریبی بوده و نیاز به بررسیهای بیشتر دارد .

با توجه به موقعیت مکانی و استقرار متفاوت امواج راسبی (Rossby Wave) وسیستمههای مربوطه در دوره های ال نینو و لا نینا ، وقوع پدیده های اخیر ، معیار کاملی برای پیش بینی دقیق تغیرات بارش نبوده است ، ولی نشان دهنده این است که شرایط آب وهوایی کشضور دچار تغییرات مشخصی خواهد شد .

پیشنـهادات:

۱- استفاده از روشهای آماری برای یافتن ارتباط بین پدیده جهش بارشهای کشور و جهش های موجد در شاخص نوسان جنوبی .سعی در یافتن شاخص های جدید هواشناختی که هم به صورت مداری و هم نیمروزان تغییرات فشار را در مناطق بحرانی مورد سنجش قرار دهد و همبستگی بهتری را با بارشهای کشور ظاهر سازد.

۲- استفاده از نوسانات سطح آب در اقیانوسهای آرام و اطلس استوایی ، دریای مدیترانه و دریای عرب .

۳ – سعی در طراحی مدلی چند متغییره که در آن شاخصهای نوسان جنوبی ، وزش زناری ( کمربندی) ، شاخص اطلس شمالی ونیز دمای آی دریاها با تغییرات عناصر جوی در سطح کشور مورد برازش قرار گیرد ، که در این خصوص روش تحلیل کانونیکAnalysis) (Canonical توصیه می شود.

منـابع و مـاخـذ:

۱- خوش اخلاق ، فرامرز : پدیده انسو و تاثیرات آن بر رژیم بارش در ایران ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۵۱ ،مشـهد ، زمستان، ۱۳۷۷

۲- علیجانی، بهلول : معرفی جغرافیایی پدیده ال نینو ، گاهنامه افق، نشریه داخلی دانشگاه تربیت معلم تهران ، شماره ۱ ، پاییز،۱۳۷۷

۳- قائمی ،هوشنگ : هوا شناسی عمومی ، انتشارات سمت ، تهران، ۱۳۷۷

۴- www.yazdmet.ir/ubci

۵- www. jazirehdansh.com

۶- www. Bbcparsian.com

۷- www. Elnino.nova.gov

۸- www.usgs.gov

۹- www. Coudysky.ir

بازارهای جهانی از جمله بازار نفت و انرژی هرازگاهی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی با بی ثباتی شدید روبرو می شوند. مردم جهان به خاطر دارند که توفان مهیب کاترینا چگونه در نخستین سال های هزاره سوم میلادی، سواحل جنوب شرقی ایالت متحده را در نوردید و میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. آسیب های وارد آمده به بنادر نفتی، پالایشگاهها، خطوط لوله نفت و پست های برق چنان شدید بود که بلافاصله بازار و قیمت های جهانی را متلاطم کرد. اما با توسعه و پیشرفت داده های پژوهشگران و افزایش ضریب پیش بینی تغییرات اقلیمی، انتظار می رود خسارات رویدادهای احتمالی آتی، کاهشی محسوس داشته باشد »زمین شناسی و محیط زیست« عنوان کتابی است به قلم برنارد پیپکین که در سال۲۰۰۱ در استرالیا منتشر شده است. حسن داداشی آرانی، از خوانندگان ماهنامه نفت پارس در دانشگاه پیام نور اصفهان، با ترجمه فصلی از این کتاب با عنوان »النینو و مناطق ساحلی« و ارسال آن به دفتر ماهنامه، به توضیح و تشریح این پدیده اقلیمی پرداخته است.

النینو نوعی بهم ریختگی و آشفتگی در وضعیت آبهای سرد طبیعی است که در امتداد سواحل غربی آمریکای جنوبی و شمالی بوجود می آید. در سالهای النینو سلولهای پرفشار بطور طبیعی به سلولهای کم فشار اتمسفری در اقیانوس آرام غربی تغییر می یابند. زیرا اختلاف فشاری که بادهای بین اقیانوس آرام شرقی و غربی را به حرکت در می آورد کاهش می یابد. به این ترتیب، بادها متوقف می شوند و یا حتی ممکن است جهت آنها عوض یا معکوس شود. یک برآمدگی از آبهای گرم سطحی(به ارتفاع چند متر) که موج کلوین(Kelvin wave) نامیده می شود، خیزاب هایی را از طرف شرق به سوی آمریکا منتقل کرده و آبهای سرد منطقه را جابجا می کند. این پدیده در ابتدا توسط ماهیگیران پروئیایی در کریسمس۱۸۹۲ مورد توجه قرار گرفت. از این رو این هجوم آب گرم را کورینته دل نینو(Corriente delnino) یعنی»جریان بچه مسیح« نامیدند!

امروزه مشخص شده که وارونگی فشار اتمسفری در ناحیه اقیانوس آرام غربی موسوم به نوسان جنوبی، موجب حوادث النینو می شود. این همبستگی و ارتباط بین آب گرم را که به دنبال آن حادثه النینو روی می دهد نوسان جنوبی- النینو(Elnino – southern oscillation) و به طور اختصاری اِنسو(ENSO) می نامند. حوادث مهم النینوی سالهای۱۹۷۳-۱۹۷۲ و۱۹۷۷-۱۹۷۶ و النینوی شدید سال۱۹۸۳-۱۹۸۲ آن را به صورت یک پدیده جهانی ثبت کرد. از سال۱۹۹۱ تا۱۹۹۴ وضعیتی تقریباً پایدار در النینو ادامه داشت و سپس النینوی شدید دیگری در سال۱۹۹۸-۱۹۹۷ بوجود آمد. در سالهای النینو بر اثر تغییرات همرفتی(وزش بادهای گرم) اتمسفری، خشکسالی گسترده ای در آفریقا، استرالیا، اندونزی و سیلاب هایی در کالیفرنیا، اکوادور، پرو و تاهیتی به وقوع پیوست و امواج سهمگین، سواحل شرقی و غربی ایالت متحده را فرسایش داد. در پی النینوی سال۹۷-۹۸، همچنین چندین زمین لغزه و جریان گل در کالیفرنیا، اروگوئه و واشینگتن گزارش شد. طبق نظر جیم ابراین(Jim O،brien) از مرکز مطالعات پیشگویی اقیانوس- اتمسفر(COAPS) در دانشگاه ایالتی فلوریدا، خبرهای خوشایندی نیز مبنی بر وقوع النینو وجود دارند که می توان آنها را به این صورت خلاصه کرد:

– فعالیت هوریکن های اقیانوس اطلس کاهش می یابد.

– آتش سوزی در جنگل های آریزونا، تگزاس و نیومکزیکو کاهش می یابد.

– تورنادوها(توفانهای سهمگین) کاهش می یابند.

– محصولات کشاورزی به ویژه مرکبات افزایش می یابند.

– ماهیگیری در کالیفرنیا به دلیل وجود آبهای گرم رونق می یابد.

قابل توجه است که هوریکن های هاوایی فقط در طول سالهای النینو بوجود

می آیند. النینو مثال خوبی از عملکرد زمین به عنوان یک سیستم است که واکنش های متقابل بین اتمسفر- هیدروسفر و لیتوسفر را در ایجاد حوادث طبیعی نشان می دهد. پدیده دیگر اقیانوسی لانینا(Lanina) نام دارد که به خواهر النینو شهرت یافته و با حالتی متعادل ظاهر می شود. لانینا حالتی از یک جریان آب سرد است، با وضعیتی کاملاً ویژه که البته برای سواحل غرب آمریکا عادی است. در هر حال، لانینا با خشکسالی در ارتباط است و بطور متناوب فعالیت هوریکن ها را افزایش می دهد، اگر چه این مطلب هنوز به روش علمی ثابت نشده است.

پیشگوهای هوریکن

هوریکن ها نمادی از آب و هوای جانفرسای استوایی به شمار می روند. آنها به طور دوره ای هر چند سال یکبار بوجود می آیند. طبق نظر ویلیام گری(William Gray) هواشناس دانشگاه ایالتی»کلرادو«، پیشگوهای واقعی

می توانند مسائل و مشکلات دوره هوریکن را پیش بینی کنند. گری درسال۱۹۸۴، با توجه به نظر پیشگوها احتمالاتی را عنوان و منتشر کرد که از جمله پیش بینی های صحیح او، رویدادهای مربوط به سال۱۹۹۵ بود.

در این سال، کانون هوریکن اقیانوس اطلس شرقی۱۹ توفان استوایی را پمپ کرد که از این شمار،۱۱ توفان جزو هوریکن ها بودند.۵ هوریکن بزرگ و قوی نیز بیش از۱۸۵ کیلومتر در ساعت سرعت داشتند. در این مورد، گری یک دوره سخت و شدید با۹ هوریکن را پیشگویی کرده بود.

هواشناسان مرکز بین المللی هوریکن در فلوریدا(Cord Gables) برخی

پیش بینی های جالب و موفق را از طریق مدلهای کامپیوتری تهیه کرده اند. پیشگوها با تأکید برروش های گری، اطلاعات زیادی را با زحمت جمع آوری کردند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.

– بادهای تروپوسفری بالاتر از ارتفاع۱۲هزارمتر(۴هزار فوت): بادهای تروپوسفری که در مقابل چرخه هوریکن با شدت زیاد عمل می کنند بطور عمودی گسترش می یابند و این برای ایجاد بادهای قوی و گرفتن قدرت هوریکن لازم است. بالن های هواشناسی با پرواز روزانه برفراز دریای کاراییب، برای اندازه گیری شدت باد در ارتفاعات استفاده می شوند. زمانی که شدت باد کم است- مانند آنچه که در سال۱۹۹۵ وجود داشت- هوریکن ها ممکن است بیشتر توسعه یابند.

– آب و هوای غرب آفریقا: در سال های خشک، بادهای غربی در ارتفاع۱۲هزار متری بالای اقیانوس اطلس در استوا گسترده می شوند که این امر، قدرت باد را افزایش داده و از توسعه قدرت هوریکن می کاهد. در طول سالهای مرطوب که بادها از شرق و از ارتفاع۱۲هزار متری می وزند غالباً قدرت باد کاهش یافته و در نتیجه توفانهای شدید هوریکن زیادتر می شوند.

– النینو: آبهای بخش استوایی اقیانوس آرام گرم می شوند و بادهای غربی را رواج می دهند که در حوضه های کاراییب و اقیانوس اطلس می وزند. جایی که بادها در سطوح پایین تر از شرق می وزند، شدت باد افزایش یافته و موجب از بین رفتن قدرت هوریکن می شود. بین سالهای۱۹۹۱ و۱۹۹۴ به علت کم شدن هوریکن ها، النینو دوباره تکرار شد و در سال۱۹۹۵ و۱۹۹۹ با سرد شدن بخش استوایی حوضه اقیانوس آرام النینوها به لانینا تغییر یافتند که در این حالت فعالیت هوریکن ها بسیار افزایش یافت.

– فشار اتمسفری: فشار اتمسفری پایین(کم فشارها) در اقیانوس اطلس و دریای کاراییب که نواحی آبهای گرم را مشخص می کند هوریکن ها را تحریک و همگرایی

توده های هوا را افزایش می دهد. این امر موجب افزایش ارتفاع ابرهای مرطوب می شود.

بیشتر رویدادهای مربوط به یک هوریکن قابل پیش بینی است. این پیش بینی موقعی انجام می شود که هوریکن از خشکی دور باشد. این اطلاعات را ساکنان مناطق ساحلی بیش از همه احتیاج دارند اما متأسفانه آن را در اختیار ندارند. تاکنون تعداد کمی از پیش بینی های کامپیوتری موفقیت آمیز بوده است. با وجود این هنوز

بررسی ها و مطالعات زیادی بایستی انجام شود تا با وجود دور بودن از خشکی بتوان از قبل آنرا بطور کامل پیش بینی کرد.

احتمال وقوع ال نینو یا لانینا در چند ماه آینده کم است . وضعیت تمامی حوضچه های اقیانوس آرام عادی خواهد بود و بیشتر شواهد حکایت از آن دارند که این پدیده تا اوایل نیمه ۲۰۰۴ از بین خواهد رفت. بنابراین پیا م فوق بابیانیه گذشته ( اکتبر ۲۰۰۳ ) یکسان می باشد. اما ، در حال حاضر با در نظرگرفتن موقعیت زمانی لازم است تا از هشیاری بیشتری برخوردار بود. از دیر باز اینگونه حوادث اغلب با شروع ماه ژوئن به وقوع پیوستند. همچنین در چنین زمانی پیش بینی بسیار دشوار خواهد شد.

با اینهمه . مدلهایی که جهت پیش بینی تحولات اقیانوس حاره ای بکار می روند در واقع نوعی اتفاق نظر کلی می باشند که در پیش بینی های خود اعلام می دارند احتمال وقوع النینو یا لانینا در اوائل نیمه امسال کمتر خواهد بود. با تفسیر کارشناسانه می توان موضوع فوق را تایید نمود ،بطوریکه هیچ گونه اصلی وجود ندارد تا بخواهد اعلام دارد که وضعیت اقلیم اقیانوس و جو در اقیانوس حاره ای تبدیل به پدیده ال نینو و لانینا بشود.

بنابراین ، تنها لازم نیست بر اساس اطلاعات مربوط به ال نینو و لانینا ، آماده رویارو شدن با الگوهای اقلیمی غیر معمولی که معمولا‏‏ ‎ همزمان با چنین پیشامدهائی همراه هستند باشیم. اما در مقایسه با وضعیت اکتبر گذشته یعنی هنگام انتشار بیانیه گذشته ، لازم است تا در مورد تفسیر پیش بینی های ال نینو و لانینا از هشیاری بیشتری بر خوردار بود. از طریق تفسیر جنبه های بسیار مهم دمای اقیانوس حاره ای می توان به اطلاعات بیشتر در زمینه الگو های اقلیمی منطقه ای که انتظار می رود در ماههای آتی در حال وقوع باشند ، دسترسی پیدا کرد. در حال حاضر ، بر خلاف انتظار دمای سطح دریا در نقاط اقیانوس اطلس شمالی با گرما روبرو است و شرایط فراتر از حد نرمال در مناطق اقیانوس آرا م و استوائی غربی مرکزی و اقیانوس هند مرکزی حکمفرماست و این روند می تواند منجربه بوجود آمدن شرایط عادی در اطراف مناطق قاره ای و چه بسا فراتر از آن بشود. با نمایان شدن اینگونه حالتها در مدلهای اقلیمی و نیز تفسیر کارشناسانه ، زمینه ای جهت اطلاعات برخی الگوهای اقلیمی منطقه ای که در ماههای آتی پیش بینی می شوند ، فراهم می شود.

بنابراین با در نظر گرفتن راهبردهای واکنشی ، به منظور تفسیرهای جامع از عواقب منطقه ای وضعیت سیستم اقلیمی این موضوع بسیار مهم به نظر می رسد تا با خدمات آبشناسی ملی در ارتباط بود.اینگونه تفسیر ها در برگیرنده نوسنات اقلیمی فصلی منطقه ای و محلی می باشند ؛ نوساناتی که ممکن است دلائل دیگر داشته باشند که شامل الگو های دمای سطح دریا و عوامل دیگر که در آن سوی اقیانوس آرام وجود دارد، باشد. برای توضیح بیشتر ، می توان گفت که علت پدید آمدن نوسانات اقلیمی منطقه ای ،الگوهای دمای سطح دریا در مناطق حاره ای اقیانوس آرام و هند هستند. اما می بایست به این موضوع تاکید داشت که به منظور پیش بینی الگوهای دمای سطح دریا در حوضچه های اقیانوس های هند و اطلس لازم است تا از تخصص بالائی سود جست. علت آنرا بیشتر می بایست به دیده بانی ها ی نامناسب از شرایط سطح اقیانوس و عد م شناخت لازم از مکانیسم های تغییرات دمای سطح دریا در اقیانوسها ارتباط داد.

وضعیت تمامی حوضچه های اقیانوس آرام عادی خواهد بود ؛بطوریکه وقوع النینو و لانینا از بین می رود.

مدلهای پیش بینی و نظرات کارشناسانه نوعی اتفاق نظر کلی می باشند ؛بطوریکه تا اوائل نیمه سال ۲۰۰۴ شرایط عادی حکمفرما خواهد بود.

به ویژه آ‎نکه شرایط های عادی ،داشتن شناخت کافی از الگوهای اقلیمی غیر عادی امری ضروری به نظر می آید زیرا علت آنها را تنها نباید به ال نینو و لانینا ارتباط داد.

وضعیتی را که در مناطق حاره ای اقیانوس آرام حکمفرماست به دقت تحت کنترل قرار می گیرد ، به ویژه آنکه احتمال وقوع سریع و پیش بینی بسیار دشوار باشد. کانون پیش بینی کنندگان اقلیمی تفسیرهای کاملتر نوسانات اقلیمی منطقه ای را در ماههای آتی انجام می دهند و سپس می توان از طریق خدمات هواشناسی و آبشناسی ملی به آنها دسترسی پیدا کرد.

الگوهای اقلیمی اقیانوس آرام

تحقیقات صورت گرفته در چند دهه گذشته نقش اساسی تاثیرات متقابل جو و اقیانوس را در کمربند حاره ای اقیانوس آرام و آب و هوائی را تغییر می دهد . نمایانتر نموده است. برای مثال ، در طی وقوع ال نینو ،دمای آب دریا در مناطق حاره ای اقیانوس آرام شرقی و مرکزی به بیشتر از حد نرمال می رسد. و در طی وقوع لانینا ، دمای فوق در اینگونه مناطق به پائین تر از حد نرمال می رسد. اینگونه تغییرات دمائی موجب می شود تا تمامی نقاط زمین دستخوش نوسانات اقلیمی گردد و پیشامدها بمدت ۱۲ یا بیشتر ادامه داشته باشد. وقوع ال نینو شدید سال ۹۸-۱۹۹۷ پس از دوره لانینای طولانی مدتی که از اواسط ۱۹۹۸ تا اوائل ۲۰۰۱ به طول انجامیده بود‌، رخ داد.شدت النینوئی که در طول ۹۸-۱۹۹۷ بوقوع پیوسته بود با دوره ال نینوی ۲۰۰۳-۲۰۰۲ بسیار متفاوت بود. به احتمال زیاد هیچگونه وجه اشتراکی ندارند. به علاوه ، در حالی که بین تاثیرات همه جانبه پیشامد ال نینو و شدت آن ارتباط وجود دارد ، این امکان همیشه برای یک پیشامد وجود دارد که تاثیرات جدی را صرف نظر از شدت بروی برخی از مناطق داشته باشد.

پیش بینی و نظارت پدیده های النینو و لانینا

پیش بینی رویدادهای اقیانوس آرام از راههای مختلف صورت می گیرد.در حال حاضر مدلهایی از کامپیوترهای پیشرفته وجود دارد که قادرند تحولات مناطق حاره ای اقیانوس آرام را تصویر برداری کنند .مدلهای پیش بینی آماری همچنین قادرند شروع وقوع اینگونه رویدادها را به ثبت برسانند. بررسی کارشناسانه از وضعیت موجود می تواند کمک شایانی در این راستا باشد ، بویژه آنکه با تفسیر وضعیت درحال شکل گیری در اعماق اقیانوس آنرا شناسائی می کنند.

چند سال پیش ماهیگیران در سواحل پرو شاهد تغییراتی در جریان آب های این منطقه شدند . اولین ماه سال میلادی بود و تازه جشن های آغاز سال نو را پشت سر گذاشته بودند که ناگهان متوجه جریان آب گرم جنوبی شدند ، جریانی که دمای آب سرد این منطقه را تعدیل می کرد.

آبهای این منطقه زیستگاه بسیاری از پرندگان وماهی ها بود. این آبهای سرد ، سرشار از مواد غذایی برای موجودات آبزی بود و محیط مناسبی برای آنان فراهم می کرد . به همین خاطر ، کار ماهیگیران این منطقه هم پر رونق بود ، ولی وجود آب گرم به صورت غیر طبیعی ، داشت اوضاع را به هم می ریخت و کار و کسب آنها را کساد می کرد.

آبهای گرم، یکی دو سال در منطقه باقی ماند و باران های فراوان استوایی را باعث شدند ، باران هایی که به گفته بعضی ها ، کویر ها را به باغ تبدیل کردند.حال دیگر این پدیده هر چند سال یک بار تکرار می شود و چون این پدیده ، یعنی گرم شدن آبهای اقیانوس آرام جنوبی ، اغلب همزمان با میلاد مسیح (ع) ودر ابتدای سال میلادی اتفاق می افتد ، ماهیگیران منطقه آن را “ال نینو “[۱] نامیدند.

ال نینو در زبان اسپانیولی به معنی پسر کوچک است و ماهیگیران هنگامی که عکس این پدیده رخ دهد، یعنی آبهای سرد جایگزین ، نام دیگری را زمزمه می کنند : لانینو[۲] یا دختر کوچک . در پدیده لانینو که بعد از ال نینو اتفاق می افتد ، آبها ی اقیانوس آرام جنوبی ، به شدت سرد می شوند .

باد و زبانه های سرد و گرم

معمولا همیشه آبهای غرب اقیانوس آرام گرم و آبهای شرق این اقیانوس سرد است که اصطلاحا به آن زبانه سرد می گویند.در وضعیت عادی باد از جهت شرق اقیانوس آرام به طرف غر ب می وزد و در اثر همین وزش باد ، سطح آب اقیانوس آرام جنوبی در بخش غربی بالا می آید. به طوری که سطح آب اقیانوس در سواحل اندونزی حدود ۱۲۰ سانتی متر بالاتر از سطح آب در سواحل اکوادور است . با توجه به جریان آب گرم و د رنتیجه گرمای هوا، منطقه غربی اقیانوس آرام پر باران و بر عکس آن ، نواحی شرقی این اقیانوس خشک و کم باران است .

پدیده ال نینو با اندازه گیری دمای سطح آب اقیانو س مشخص می شود در فرایند وقوع این پدیده ، بادهای بسامان[۳]، حجم زیادی از آبهای گرم سواحل اندونزی را به سمت سواحل شرقی( امریکای جنوبی ) جاری می کند .

۹ سال پیش ، یعنی در سال ۱۳۷۲(۱۹۹۴م) شاهد شکل گرفتن یکی از بزرگترین نمونه های پدیده ال نینو بودیم. دراین سال آبهای منطقه غربی اقیانوس آرام جنوبی، به طرف منطقه شرقی جریان پیدا کرد و زبانه های سرد منطقه شرقی ضعیف شد . بادهای منطقه غرب که معولا ضعیف بودند به بادهایی قوی تبدیل شدند و به طرف شرق اقیانوس وزیدن گرفتند و آبهای گرم را بیشتر به آن سمت راندند.

ال نینو و تغییرات جوی

ال نینو مانند یک فصل ، دارای دوره است؛ اما فصلی که به صورت نا منظم ظاهر می شود ودر زمان غیر مشخصی در جهان استقرار می یابد . به همین دلیل دردوره ظاهر شدن این پدیده ، بعضی تغییرات آب و هوایی و دگرگونی هایی در الگوها ی طبیعت به وجود می آید و این تغییرات ، افزایش باران وسیل های ویرانگر در بخش هایی از امریکای جنوبی و پرو وخشکسالی در قسمت غربی اقیانوس آرام را به دنبال دارد . بنابراین با توجه به خسارات ناشی از آل نینو باید شرایط منطقه جاوه اقیانوس آرام را با دقت مشاهده و تغییرات هوا را در یک دوره کوتاه ( یک ماه تا یک سال ) پیش بینی کرد.

ال نینو معمولا با یک تغییر د رجریان اتمسفر همراه است که s.o [4]نامیده می شود . حرکت یا جنبش جنوبی یکی از علت های اصلی است که باعث تغییرات آب و هوا در کل دنیا می شود. این پدیده از ۲۵ سال پیش توجه اقیانوس شناسان را به خود جلب کرد و تحقیقات زیادی درباره آن انجام شد. در حقیقت اولین قدم ، تخمین شروع ال نینو و لانینو و پیش بینی آب و هوا بود . واضح ترین علامت S.O ایجاد رابطه عکس فشار هوای سطحی در دو نقطه ، داروین استرالیا و جزایر تایپیتی در جنوب اقیانوس آرام ، فشار زیاد یک طرف ، همرا با کاهش فشار در طرف دیگر بود و این عمل به صورت معکوس انجام می گرفت.

بادهای شرقی مهم ترین علت پیدایش ENSO [5] است و دارای دو اثر بسیار قوی است : اول اینکه آب اقیانوس آرام را به سمت غرب حرکت می دهد و به همین دلیل سطح آب در فیلیپین معمولا ۶۰ سانتی متر از سطح آب در سواحل جنوبی پاناما بالا تر است.

دیگر آنکه باعث می شود جریان دریایی غربی در سطح آب باقی بماند و به تدریج آب را گرم کند . این امر سبب می شود که در ناحیه غربی اقیانوس آرام ، گرم ترین آب سطح کره زمین وجود داشته باشد؛ آبی که معمولا بالای ۲۸ درجه سانتی گراد است و حتی بعضی مواقع به ۵/۳۸ درجه هم می رسد .

آب گرمی که در قسمت غربی اقیانو س آرام جمع می شود ، سبب فشار دادن ترمو کلابین [۶] به سمت پایین می شود و با آب سطحی کاملا مخلو ط شده و بدین ترتیب آب گرم سطحی از آ بسرد عمیق جدا می شود.

معمولا ترموکلابین در قسمت شرقی ۴۰ متر ودر قسمت غربی ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر متغیر است .
ال نینو پدیده ای است که تازه کشف شده و در نیمکره جنوبی زمین اتفاق می افتد ؛ مانند سواحل امریکای جنوبی و نواحی شرقی آسیا و استرالیا . د رحالت نرمال و طبیعی جریان آب سرد در شرق اقیانوس آرام و جریان آب گرم در غرب آن استقرار دارد که سرمای آب در ناحیه شرقی فوایدی برای ساکنان امریکا ی جنوبی دارد ؛ از جمله استفاده از سواحل به منظور ماهیگیری . این مساله سبب پیدایش بادهای قو ی شرقی به سمت غربی می شود و آن را در قسمت غربی اقیانو س بالا می آورد.طی فرآیند بادهای بسامان از ناحیه غرب اقیانوس آرام ، آب گرم از قسمت غرب به سمت شرق جاری می شود . این امر سبب ضعیف شدن زبانه ها ی سرد شرقی شده و جهت عادی وزش باد بر عکس می شود (غرب به شرق) . در سواحل شرقی اقیانوس یا سواحل غربی امریکای جنوبی نیزبه خصوص حوالی پرو ، آب گرم استقرار می یابد و گاهی این آب یک تا دو سال در منطقه می ماند و رطوبت منطقه سبب بارش بارانها ی فراوان می شود . این باران ها گاه منجر به سیل های ویرانگر در سواحل امریکای جنوبی و خشکی در طرف مقابل آن در نیمکره جنوبی زمین می شود.

۱- El Nino
۲- La Nino
۳- بادهای بسامان همان بادهای منظم همیشگی است که پیوسته و دائم در منطقه استوایی می وزد.
۴- خط مرزی بین آب گرم وسرد؛ Thermo cline
۵- جنش جنوبی اتمسفر ؛ southern Osclilletion
۶- جنبش جنوبی اتمسفرال نینو؛

فهرست مطالب
عنوان صفحه
النینو El Nino……….. 4

النینو و تعریف آن……………………………………. ۸

بررسی پدیده «ال نینو» از دیدگاه جغرافیایی………… ۲۰

النینو و تاثیرات آن بر محیط زیست………………….. ۲۴

آخرین گزارش ازپدیده ال نینو………………………… ۲۶

در مورد پدیده ال نینو چه می دانیم؟…………………. ۲۸