صفات خداوند دانلود تحقیق و مقالات مقاله رایگان
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفات خداوند


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان صفات خداوند

صفات خدا
– صفات سلبیه
– صفات ثبوتیه
– صفات ذات و افعال
– صفات خدا راهنمای هدایت
صفات خدا
خداوند پاک و منزه و آفریننده ی جهان هستی، بنا به مقتضای کمال ربوبیت و الوهیتش دارای نامهای نیکو و صفات عالی است.

خداوند در داشتن این صفات تنها و بی شریک است؛ زیرا او پروردگار یگانه است و هیچ معبود و الهی جز ذات پاکش وجود ندارد.

صفات خدا به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- صفات سلبیه ۲- صفات ثبوتیه.

۱- صفات سلبیه عبارتند از: الأول و الآخر. الأول: بودنش پیش از بودن همه ی موجودات است و وجودش مسبوق به عدم نیست. الآخر: پسین. بی انتها ازلی، ابدی، فنا ناپذیر، واجب الوجود. آن که پس از نابودی همه ی موجودات باقی و برجای است. خداوند پاک ومنزه می فرماید:

(هو الأولُ والآخرُ والظاهرُ والباطنُ وهو بکلِّ شیءٍ علیم)_ (حدید:۳)

“او پیشین و پسین و پیدا و نا پیدا است، و او آگاه از همه چیز است”.

و می فرماید:

(کلّ شى هالکُ اِلاّ وجهَهُ) _ (قصص:۸۸)

“همه چیز جز ذات او فانی و نابود می شود”.

می فرماید:

(کلُّ مَنْ علیها فانٍ و یبقی وجْهُ ربِّکَ ذو الجلال والاکرام) _ (الرحمن:۲۶-۲۷)

“همه ی چیزها و همه ی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا می گردند و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می ماند وپس”.

بخاری و بیهقی از عمران بن حصین روایت می کنند که گفت: نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) بودم که گروهی از قبیله بنی تمیم آمدند. فرمود: اقبلو البشری مژده، مژه گفتند: دم از مژده زدی پس کو؟ گروهی از مردم یمن آمدند. فرمود: حالا که مردم بنو تمیم نپذیرفتند ای اهل یمن بر شما مژده باد. گفتند: پذیرفتیم. آمدیم تا دین خدا را بیاوزیم و در باره ی چگونگی آغاز این امر از تو برسیم. فرمود: “کان الله ولم یکن شی قبله، و کان عرشه علی الماء، ثم خلق السموات والأرض، و کتب فی الذکر کل شی” خدا بود و چیزی قبل از او وجود نداشت. تخت و عرشش بر آب است، سپس آسمانها و زمین را خلق کرد و هر چیزی را در لوح المحفوظ ثبت نموده است.

تذکر: لوح المحفوظ، موجود عظیمی از مخلوقات خداست که سر نوشت هستی و تمام مخلوقات را در آن ثبت نموده است یا منظور: علم خدا به جزئیات و کلیات امور و سایر موجودات بزرگ و کوچک. و معنی “تخت او بر آب است”: یعنی، تخت قدرت او رفیع و بر همه جهت احاطه دارد و آب در قسمت زیرین آن قرار دارد، منظور از آن چسبیدگی و سوار شدن تخت بر آب نیست؛ بلکه، مانند رفعت آسمان بر زمین؛ یعنی در جهت بالای آن قرار گرفته است.

ابتدای آفرینش از نظر عالمان دینی

در احادث بیان شده که اولین پدیده ی عالم بالا، عرش و اولین پدیده ی مادی آب می باشد و بنا به روایت احمد و ترمذی آپ پیش از عرش آفریده شده است و بعد از خلقت عرش و آب، خدا آسمانها و زمین را آفرید. و باز همین روایات حاکی از آن است که اولین مخلوقات معنوی قلم می باشد. عباده بن صامت از پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) روایت می کند که فرمود: “اول ما خلق الله القلم، ثم قال له اکتب، فجری بما هو کائن الی یوم القیامه” اولین چیزی که خدا آفرید، قلم بود، سپس به او گفت: بنویس. پس نوشت آنچه را تا روز قیامت هستی می یابد.

اما آن احادیثی که اولین آفریده ها را عقل یا نور پیامبر (صلی الله علیه وسلم) می داند مانند حدیث : “اول ما خلق الله نور نبیک یا جابر” سند آنها ثابت نشده است.

غیر از اینها، دلیل شرعی دیگری در مورد اصل کاینات وجود ندارد تا بتوان بر آن تکیه کرد.

شروع آفرینش از دیدگاه ستاره شناسان و زمین شناسان

ستاره شناسان، زمین شناسان و عالمان دینی در مورد حادث بودن جهان و اینکه قبلاً نبوده و بعد تکامل پیدا کرده، اتفاق نظر دارند. ولی در مورد شروع و تحول این رخداد، دیدگاههای متفاوت دارند. شرع در این باره سکوت اختیار کرده است. اما آن طور که در کتاب “تاریخ زمین” اثر جورج ژامبو آمده است: دانشمندان معتقدند که بیش از میلیاردها سال از عمر جهان هستی می گذرد؛ ولی عمر زمین از ۲ میلیارد سال تجاوز نمی کند. حدود یک میلیارد سال پیش زندگی و حیات در روی زمین پیدا شده حیوانات (البرمائیه) تک سلولی از دویست میلیون سال پیش و پستانداران، از جمله انسانها نیز، حدود ۱۲۰ میلیون سال پیش زندگی خود را بر روی زمین شروع کرده اند.

انسان کنونی تازه ترین هیأت اعزامی بر روی زمین است که از ۵۰ میلیون سال پیش تاکنون با این قیافه و شکل، زندگی می کند. اصل مطلب و واقعیت امر را تنها خدا می داند و بس. اما اینکه بپرسیم: حالا که خدا همه ی موجودات را آفریده پس چه کسی خود او را آفریده است؟ این سؤالی غلط و از پایه و اساس نادرست می باشد. چگونه ممکن است کسی که خود در عین اینکه خالق و آفریننده است مخلوق هم باشد؟ در صورت وقوع چنین امری دور و تسلسل پیش می آید و دور و تسلسل باطل است. عقلهای ما از درک حقیقت خدا عاجزاند، چگونه می توانند به کنه ذات بیچون پروردگار پی ببرند؟! در حالی که ما را از بحث و جدال در باره ی آن، برحذر داشته اند. ابو هریره در حدیثی از پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) روایت می کند که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: “لایزالُ الناس یتساءلون حتی یقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلک شیئاً فلیقل: آمنتُ بالله”

مردم پیوسته از همدیگر سؤال می پرسند و (پرسش خود را ادامه می دند) تا اینکه گفته شود: خدا مخلوقات را آفرید پس چه کسی خدا را آفریده است؟ هر کسی چنین چیزی را شنید، باید بگوید: من به خدا ایمان آوردم. یکی از دانشمندان جدید با آوردن مثالی روشنگرانه، پاسخ مناسبی به این سؤال داده است. می گوید: هر گاه کتابی را در قفسه ی کتابخانه بگذاری و بعد از خانه خارج شوی و بعد از اندکی به خانه برگشته و متوجه شوی که همان کتاب در کیف جا دارد. یقین حاصل می کنی که شخصی آن را برداشته و در کیف نهاده است. چون با توجه به خصوصیات کتاب می فهمی که خود به خود نمی تواند از جایی جا به جا شود. این نکته را داشته باشد، تا مطلب دیگری را بیان کنم. اگر شخصی را در همان اطاق کتابخانه ات در حالی که بر صندلی نشسته، مدتی تنها بگذاری و بعد به اطاق برگردی و ببینی که مثلاً بر روی فرش نشسته است؛ از چگونگی انتقال و آمدن او بظ روی فرش پرسش نمی کنی و معتقد نیستی که شخصی او را برداشته و در آن موضع نهاده است؛ زیرا با توجه به ویژگیهای آن شخص، می دانی که او ذاتاً می تواند از جایی به جای دیگر برود، بدون اینکه به کسی دیگر احتیاج داشته باشد. باز هم این نکته را داشته باش و ببین چه می گویم. از آنجایی که تمام این موجودات حادثتند و ما از صفات و ویژگیهای فطری آنها پی می بریم که آنها خود به خود و ذاتاً آفریده نشده اند؛ بلکه آفریننده ای آنها را بوجود آورده است و می دانیم آن آفریننده تنها خداوند والا و بلند مرتبه و بی نیاز می باشد و بلکه او واجب الوجود و قائم به ذات خود بوده و هیچ احتیاج به آفرینش دیگری ندارد. اگر دو مطلب گذشته را به آخری ضمیمه کنی و مفهوم آنها را در نظر گیری، جان و لب مطلب بر تو آشکار و روشن می شود. و می فهمی که عقل بشری از آن حقیرتر است که بتواند در چنین دریای بی پایانی، بیشتر از این غوطه ور شده و مداخله نماید.

خدا نظیر و مانندی ندارد

خداوند، پاک و منزه و بی مثل و مانند است. او به چیزی شباهت ندارد و هیچ چیز هم شبیه او نیست و هر تصوری که به مخیله انسان عبور می کند خداوند بر خلاف آن است. چونکه خود می فرماید:

(لیس کمثله شئ وهو السمیعُ البصیر) _ (شوری:۱۱)

“هیچ چیز مانند خداوند نیست و او بسیار شنوا و بینا است”.

اما همانندی موجودات در برخی از صفات با خداوند، صرفاً از جهت نامگزاری آنها است نه حقیقی. وقتی گفته می شود: فلانی عالم، دانا، زنده، موجود، توانا و حکیم و مهربان است، نسبت این صفات به او فقط جنبه ی لفظی و مجازی دارد نه حقیقی. ولی نسبت به خداوند حقیقی است. یعنی صفاتی چون: علم، قدرت، حیات، حکمت، رحمت و… به طور کامل و مطلق در خداند وجود دارند ولی نسبت به سایر افراد نسبتی اضافی، ناقص و غیر حقیقی را دارا می باشد. خداوند می فرماید:

(وللهِ المثلُ الأعلی وهو العزیز الحکیم) _ (نحل:۶۰)

“خدا دارای صفات عالی است و او با عزت و با حکمت است”.

انسان، ضعیف و نا توان، ولی خداوند قوی و نیرومند است. انسان فقیر است و خداوند غنی و بی نیاز، انسان زاد و ولد می کند ولی خدا نه زاده است ونه زاده شده، انسان ناقص و فراموشکار، اما خداوند کامل مطلق است و لغزش و نسیان ندارد. انسان محکوم به فنا است و میمیرد ولی خدا زنده ی مطلق، جاوید و فنا ناپذیر است. خداوند می فرماید:

(اللهُ لا الهَ إلاّ هو الحقیُّ القیّوم لا تأخذُهُ سنهُ ولا نومُ له ما فی السمواتِ وما فی الأرض مَنْ ذا الذی یشفعُ عندهُ الا باذنه یعلمُ ما بینَ ایدیهم وما خلفهم و لایُحیطون بشیءٍ مِنْ علمِهِ الا بما شاءَ وَسِعَ کرسیُّهُ السموات والارضَ ولا یَؤدُهُ حفظُهما وهُو العلیُّ العظیم) _(بقره:۲۵۵)

“خدایی بجز الله وجود ندارد و او زنده ی پایدار (و جهان هستی را) نگهدار است.

او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی گیرد از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است کیست آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه ی او؟ می داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است چیزی از علم او را فرا چنگ نمی آورند جز آن مقداری را که وی بخواهد. فرماندهی و فرمانروای او آسمانها و زمین را در بر گرفته است و نگاهداری آن دو وی را درمانده و نا توان نمی سازد و او بلند مرتبه و سترگ است”.

آیه به نکات زیر اشاره دارد:

۱- خداوند در صفت خدایی تنها و یگانه است و جز او هیچ کس شایستگی پرستش و عبادت را ندارد. زیرا او زنده ی حقیقی و بر پا دارنده ی آسمانها و زمین می باشد.

۲- از مشابهت و همانندی با سایر موجودات زنده، پاک و مبرّا است. به چرتزدگی، خواب، سستی و کسالت دچار نمی شود.

۳- مالکیت آسمانها و زمین از آن خداست و تمام آنچه که در آنها موجود است، همه تسلیم قدرت او یند و هیچ چیز از قبضه ی قدرت و فرمانروای او خارج نمی باشدز

۴- در پیشگاه خدا هیچ کس نمی تواند شفاعت و یا میانجیگری کند؛ مگر به اجازه و خواست او.

۵- علم خدا برهمه چیز، اعم از گذشته، حال و آینده، احاطه ی کامل دارد.

۶- هیچ کس نمی تواند چیزی از علم او را به دست آورد، جز آن مقداری که وی بخواهد.

۷- فرماندهی و فرمانروای او، تمام عرصه ی گیتی و آسمانها و زمین را در بر گرفته است.

۸- حفظ و نگهداری آسمانها و زمین، خداوند را خسته و درمانده نمی کند و او بلند مرتبه و بزرگ است.

از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) پرسیدند، خدا را برایمان توصیف کن. خداوند این سوره را نازل فرمود:

(قل هو اللهُ احد، الهُ الصّمدُ، لم یَلِدْ ولم یولد و لم یکن له کُواً اَحَدُ)_ (اخلاص).

“بگو که خدا یکتیا یگانه است. خدا سرور والای برآورنده ی امید ها و بر طرف کننده ی نیازمندیها است. نزاده است و زاده نشده است”.

یعنی هیچ مثل و مانند و همتای ندارد.

تمام آنچه در آیات قرآن کریم و سنت مطهر رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) در مورد مشابهت ظاهری مخلوقات در برخی صفات، با خدا آمده است؛ بدون ارتکاب تشبیه، هماندی یا تعطیلی صفات، همه را پذیرفته و هماهنگ با گذشتگان و سلف صلاح خود به آنها ایمان آورده ایم.

حضرت اما شافعی (رضی) در این باره کلام زیبایی دراد و می فرماید:

(آمنتُ بکلام الله علی مراد الله و بکلام رسول الله علی مراد رسول الله)

به کلام خدا آن طور که مراد و منظور اوست و به سخنان رسول خدا آن طور که قصد و نظر اوست، ایمان آوردم.

احد

خداوند، در ذات و صفات و افعالش، یکتای یگانه و بی شریک است.

ذات یگانه: یعنی ذات پروردگار از اجزای مختلف ترکیب نیافته است و او در فرمانروایی و فرماندهی اش هیچ شریکی ندارد.

(سبحانَهُ هو اللهُ الواحدُ القهار) _ (زمر:۴)

خداوند پاک و منزه است او خداوند یگانه پیروزمند است”

وحدت صفات: یعنی، هیچ کس صفتی همچون صفات خدا را ندارد.

وحدت افعال: یعنی، هیچ کس غیر از خدا دارنده و صاحب فعلی از افعال نیست، و تنها وی آفریننده و خالق افعال می باشد و در آفرینش و خلقت استقلال مطلق دارد.

(قل هو اللهُ احد، الهُ الصّمدُ، لم یَلِدْ ولم یولد و لم یکن له کُواً اَحَدُ)_ترجمه آن از پیش گذشت.

بنا بر این خدا در ذات، صفات و افعال، یکتای یگانه است وتمام کارها به او بر می گردد وهمه چیز در قبضه ی قدرتش قرار دارد.

صمد: یعنی سرور والا، کعبه آمال و بر آورنده ی امید ها و بر طرف کننده نیازمندیها. خدایی که برای رفع حوایج و دفع مصائب، تنها بدو رو کنند.

لم یلد: خدا فرزندی نزاده و کامل مطلق است.

لم یولد: فرزند کسی نیست. کسی او را به دنیا نیاورده است.

(ولم یکن له کفواً احد): یعنی کسی شبیه و همسنگ و همبر او نیست.

اگر خداوند در امر نظام کاینات شریکی می داشت، کار و بار جهان هستی رو به نابودی و تباهی کشیده می شد:

(لو کان فیهما آلههٌ الاّ اللهُ لفسَدَتا) _ (انبیاء:۲۲)

“اگر در آسمانها و زمین، غیر از خدا، معبود ها و خدایانی می بودند، قطعاً آسمان و زمین تباه می گردیدند”.

یعنی اگر در آسمانها و زمین معبودها و خدایانی غیر از خدای یگانه وجود داشتند که امور جهان را بچرخانند، نظام گیتی به هم می خورد؛ زیرا وجود دو صاحب قدرت و دو پادشاه در یک مملکت، موجب می شود که هر یک دستورات متضاد و مخالف هم صادر کنند و در نتیجه نظام کاینات فاسد و از هم گسیخته گردد. خداوند در این باره می فرماید:

(ماتخذ اللهُ من ولدٍ ما کان معَهُ من اِلهٍ اِذنْ لذَهَبَ کلُّ الهٍ بِما خَلَقَ و لَعَلاَ بعضُهُم علی بعضٍ سُبحانَ اللهِ عمّا یصفون) _ (مؤمنون:۹۱)

“خداوند نه فرزندی برای خود بر گرفته است و نه خدایی با او (انباز) بوده است.

چرا که اگر خدایی با او می بود، هر خدایی به آفریدگان خود می پرداخت و هر یک از خدایان بر دیگری برتری و چیرگی می جست. خدا والاتر و بالاتر از آن چیزهایی است که ایشان می گویند”.

آیه، در بر دارنده ی نکات زیر می باشد:

۱- خداوند پاک، فرزندی اختیار نکرده است؛ زیرا لازمه فرزند بودن جدا شدن از پدر و مادر و یا به عبارت دیگر مستلزم ترکیب جنس می باشد و این برخدا محال و غیر ممکن می نماید. چون فرزند، همواره مشابه و همجنس والدین خود است، حال اینکه خداوند نظیر و همانندی ندارد.

۲- شایسته نیست، معبود دیگری با خدا همراهی کند؛ زیرا اگر اله و خالق دیگری با او وجود داشت، هر خدایی به اداره ی امور آفریدگان خاص خود می پرداخت و یکی بر دیگری برتری می جست. یعنی: برخی بر برخی دیگر می خواست چیره شود، تا بر رقعه ی ملک خود بیفزاید و سایرین را مغلوب خویشتن نماید و اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد نظام عالم تباه و دگرگون میشد. اگر با خداوند جهان، خدایانی، به زغم مشرکان، در گستره ی هستی وجود می داشت؛ خواستار ایجاد مزاحمت و غلبه بر خداوند جهان می شدند. خداوند می فرماید:

(قُلْ لَوْ کان مَعَهُ آلههٌ کما یقولون اذاً لابتغوا اِلى ذى الْعَرشِ سبیلاً، سبحانَهُ و تعالى عمّا یقولون علواًّ کبیراً) _(اسراء:۴۳).

“بگو: اگر با خداوند جهان، آنچنان که می پندارید، خدایانی بودند، در این صورت قطعاً در صدد بر می آمدند که بر صاحب تخت (جهان) چیره شوند. خداوند از آنچه آنان می گویند بسیار به دور و خیلی والاتر و بالاتر است”.

تثلیث نوعی عقیده ی بت پرستانه است

اصول عقیده ی مسیحیان بر اساس ثالوث مقدس یا خدایان سه گانه، پدر، پسر و روح القدس، پایه ریزی گردیده و هر کدام مستقل از دیگری اند. با این وصف معتقدند که هرسه، اله واحد هستند. یکی از مسیحان می گوید:

فهو الاله ابن الا له و روحه فثلاثه هی واحد لم تقسم

او خدا و فرزند و رو خدا است و هر سه یکی اند و تقسیم نپذیرفته اند.

تثلیث یا سه گانه پرستی، مختص آیین مسیحیان نمی باشد، در کتاب دایره المعارف قرن بیستم فرانسه، در باره ی ثالوث چنین می خوانیم: ثالوث، در عقیده ی مسیحیان و برخی آیینهای دیگر، یعنی: اتحاد و همبستگی کامل افراد مشخص و معنی، در هیأت الهی واحد. مثلاً می گویند ثالوث مسیحی و ثالوث هندی.

علامه مرحوم جناب استاد فرید وجدی می گوید: آری ثنویت در میان آیینهای قدیمی مصر باستان و در کنار خدایان ملی شان، رواج داشته ولی آن آیینها، امروزه از بین رفته است.

اما میلیونها نفر در کشورهای هندوستان و چین اکنون آیین ثالوث دارند و این آیین همچنان در میان آنها باقی مانده است. برهمنها معتقدند که: ابتدا خداوند در “برهمن” و سپس در “فیشنو” و بعد د “سیفا” تجسم پیدا نمود و برای هر یک از این خدایان سه گانه مجسمه ها و پیکره های نمادین تراشیدند. بودائیان معتقدند: فیشنو، یکی از الهه های سه گانه هندیان، بارها و بارها، خود را در قالب جسم مادی در آورده تا جهان را از شر، فتنه، فساد و گناهان نجات دهد و نهمین بار هم در قالب “بودا” ظاهر شد.

این عقیده، در واقع نوعی شرک و بت پرستی و بیگانگی از دین خداست.

خداوند پاک و منزه، مثل و مانندی ندارد و از هر نوع مشاهبتی با دیگران پاک و مبرا می باشد. و می فرماید: “لیس کمثله شئ” هیچ چیز نظیر و مانند خدا نیست و ذات پاکش مافوق عقل و ادراک انسانی است

(لا تدرکهُ الابصار و هو یُدرِکُ الابصارَ وهو اللّطیفُ الخبیرُ)_ (انعام:۱۰۳)

“دیدگان او را نمی بینند و او بینندگان را می بیند و او دانا و آگاه به دقائق امور است”.

ذات مقدس پروردگار مرکب و متغیر نیست و در مخلوقات دیگر حلول نکرده و با چیزی آمیخته گی پیدا ننموده است. می فرماید:

(و یعلم ما بین ایدهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علماً) (طه:۱۱۰)

“خدا می داند آنچه را که مردمان در پیش دارند و آنچه را که پشت سر گذاشته اند ولی آنان (از کار و بار و حکمت) آفریدگار آگاهی ندارند”.

عقیده ی توحید و یگانه پرستی، عقیده و بینش تمامی پیامبران خدا، بخصوص حضرت عیسی مسیح (ع) می باشد. و مسیحیانی که بر خلاف این عقیده، مطالبی دیگر اظهار داشته اند، هیچ دلیل عقلی و یا سند و مدرک دینی و الهی در اختیار ندارند؛ بلکه تنها بر اساس یک سری گمانها و توهمات بی پایه و اساس ناشی از آیینهای بت پرستان قدیم و تحت تأثیر آنها، عقاید خود را مطرح می کنند.

کتاب دایره المعارف قرن بیستم در ذیل کلمه ثالوث چنین می نویسد:

عقیده ی ثالوث، در زمان نزدیک به ظهور نزول انجیل و یا هیچ یک از پیامبران خدا و شاگردان آنها موجود نبوده است؛ بلکه کلیسای کاتولیک و مذهب پروتستان که گرفتار تقلید کور کورانه شدند، گمان می بردند که این عقیده ی نادرست در هر زمانی مورد قبول مسیحیان واقع می گردد و بی خبر از شواهد تاریخی اند که نشان می دهد این عقیده چگونه و از کجا رشد و گسترش پیدا نمود و کلیسا چگونه بعد ها خود را در دام آن گرفتار کرد. آری، در انجام مراسم غسل تعمید عادت این بود که معمولاً نام پدر، فرزند و روح القدس را بر او می خواندند. ولی من مصمم که ثابت کنم، این سه کلمه دارای معانی و مفاهیمی هستند غیر از آنچه که مسیحیان امروزی از آن می فهمند. شاگردان و حواریون حضرت عیسی (ع) نزدیکترین اشخاص به آن حضرت بودند. شخصیتش را می شناختند و سخنانش را خوب می فهمیدند و در عین حال هیچ یک چنین ادعای کاذبی نکرده و از عقیده ی ثالوث و سه گانه پرستی و یا اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) کاملاً به دور بودند. یکی از حواریون به نام پطرس، حضرت عیسی را تنها پیامبری ازجانب خدا می داند که بر او وحی شده است. ولی پولس با حواریون و شاگردان حضرت عیسی از در مخالفت در آمد و معتقد شد که: عیسی (ع)، عقل کل، فرزند خدا و نمونه انسان جدید و بلکه مقامی بالاتر و برتر از مقام انسانیت را دارد. و پیش از آفرینش جهان خلق شده است و برای اینکه مردم را از شر و گناه نجات دهد، به قالب جسم در آمد ولی همواره پیرو و تابع الهه ی پدر می باشد. بعد در کتاب دایره المعارف اضافه می کند که: سپس، اعتقاد به انسان بودن حضرت عیسی در آن دوران اولیه و در میان کلیسهای تازه تأسیس و یهودیانی که تازه نصرانی شده بودند، غلبه و رواج داشت. ناصریان، اثبیوتیان و تمام گروههای مسیحانی که قبلاً بر دین یهود بودند؛ عقیده دارند که حضرت عیسی (ع) انسان محض و تأیید شده روح القدس می باشد و با این وصف هیچ کس آنها را به الحاد و بیدینی متهم نکرده است.

ژویستن مارشیر می گوید: “در آن زمان مسیحیان مؤمنی در کلیساها بودند که عقیده داشتند، حضرت عیسی انسان محض بوده، هر چند مقام و منزلتی بالتر و برتر از انسان برایش قائل می شدند. و بعداً که گروههای از بت پرستان، مسیحی شدند، عقاید و نظریات نوظهوری پیدا کردند که پیش ازآن سابقه نداشت”.

بطلان عقیده ی (تثلیث) مانند روز روشن است و با این حال نمی دانم، اینها چرا اینقدر بر روی عقیده ی باطل خود پا فشاری می کنند و کورکورانه و بدون دلیل منطقی یا سندی تاریخی بر آن تعصب می ورزند. خداوند می فرماید:

(فانها لا تعمی الابصارُ و لکن تعمی القلوبُ التی فی الصدور) (حج:۴۶).

“این چشمها نیستند که کور می گردند بلکه این دلهای درون سینه ها هستند که نابینا می شوند”.

(ومَنْ لم یجعل اللهُ له نوراً فماله من نورٍ) _نور:۴۰)

“و کسی که خدا نوری بهره ی او نکرده باشد او نور ندارد”.

در گفتگویی جالب و با مزه چنین می خوانیم:

شخص مسلمانی به کشیشی مسیحی گفت: بعضی از مردم اظهار می دارند که سر کرده ی فرشتگان فوت کرده است. کشیش گفت. دروغ است. فرشتگان جاویدانند و نمی میرند. مسلمان گفت: چطور مگر؟ تو همین حالا در سخنرانیت گفتی که: اله (مسیح) به صلیب کشیده شد و مرد. پس چگونه است که خدا می میرد و فرشتگان جاوید می مانند؟ کشیش مات و مبهوت شد و لب نترکاند و سکوت اختیار کرد.

یکی از شاعران مسلمان در قصیده ای چنین می سراید:

عجباً للمسیح بین النصاری

و الی الله والدا نسبوه

أسلموه الی الیهود وقالوا

انهم بعد قتله صلبوه

فلئن کان ما یقولون حقاً

فاسلوهم فاین کان أبوه

فان کان راضیاً بأذاهم

فاشکروهم لاجل ما صنعوه

و اذا کان ساخطاً غیر راض

فاعبدوهم لأنهم غلبوه

شگفتا! در میان نصارا، خدا را پدر عیسی می دانند.

او را به یهود تسلیم کردند و گفتند: یهود پس از کشتن عیسی (ع) او را به صلیب کشیدند.

اگر این گفته ی آنها درست باشد؛ از آنها بپرسید: پس پدرش چه کاره بود؟

اگر پدرش به این عمل زیانبار یهودیان راضی بوده پس باید از یهودیان بخاطر اقدامشان سپاسگزاری کنند.

و اگر پدر (خدا) از این عمل ناراضی و خشمگین بوده باید بخاطر غلبه ییهودیان بر خدا (پدر عیسی) آنها را بپرستند.

و بوصیری در قصیده ای چه زیپا در این باره سروده است:

جاء المسیح من الاله رسولا

فأبی أقل العالمین عقولا

أسمعتم ان الاله لحاجه

یتناول المشروب والمأکولا

و ینام من تعب و یدعو ربه

و یروم من حر الهجیر مقیلا

و یمسه الا لم الذی لم یستطع

صرفاً له عنه و لا تحویلا

یا لیت شعری حین مات بزعمهم

من کان بالتدبیر عنه کفیلا

زعموا الالاه فدی العبیر بنفسه

و اراه کان القاتل المقتولا

أیجوز قول منزه لالهه

سبحان قاتل نفسه فأقولا

اَوَجلُ من جعل الیهود بزعمکم

شوک القتاد لرأسه اکلیلا

و معنی لحبل صلیبه مستسلماً

للموت مکتوف الیدین ذلیلا

ضل النصاری فی المسیح و أقسموا

لایهتدون الی الرشاد سبیلا

جعلوا الثلاثه واحدا ولو اهتدوا

لم یجعلوا العدد الکثیر قلیلا

اذا اراد الله فتنه معشر

و أضلهم رأوا القبیح جمیلا

مسیح (ع) از طرف خدا به پیامبری برگزیده شد و عقل کمترین مردم او را نپذیرفت.

آیا شنیده اید که پرودرگار نیازمند خوردنیها و نوشدنی ها باشد؟

کسی که بر اثر گرسنگی و رنج بخوابد و به درگاه خدا مناجات کند و به خاطر گرمای تابستان به خواب قیلوله پناه ببرد و چگونه خدایی است؟

کس که اگر دچار دردی شود توانایی دفع آن را از خود نداشته باشند.

کاش می دانسم وقتی که مسیح (ع) به گمان آنها بمیرد، چه کسی تدبیر امور او را بر عهده می گیرد؟ (جانشینش خواهد بود).

گمان برند که خدا خودش آن بنده را فدیه قرار داد. انگار قاتل و مقتول یکی باشد.

آیا جایز است گفتار کسی که خدا را از هر عیب منزه می داند، او را قاتل نفس خود قرار دهیم. پاک است خداوند که به چنین قولی اعتراف کنیم.

آیا مهمترین پندار یهود، به گمان شما، راجع به قتل عیسی (ع) همان خار بیابان بود که به صورت تاج بر سرش نهاده شد؟

کسی که در راستای ریسمان صلیب تسلیم شود برای مرگ دست بسته و ذلیل گردد.

مسیحیان در باره ی عسی (ع) راه انحراف پیمودند و به تفرقه دچار شدند و راه هدایت و رستگاری را پیش نگرفتند.

خدای واحد را، خدایان سه گانه قرار دادند و اگر بهره ای از عقل و هدایت داشتند، کم را زیاد نمی کردند.

وقتی که خدا اراده کند که گروهی را با فتنه و آزمایش مواجه سازد و سرگردانشان نماید، زیباییها را در نظر شان زشت و نا پسند جلوه می دهد.

صفات ثبوتیه

آنچه گذشت مربوط به صفات سلبیه بود و اینک صفات ثبوتیه که عبارتند از:

قدرت

خداوند قادر تواناست و از انجام هیچ کاری ناتوان نیست و جهان آفرینش با این همه عظمت، حکایت از قدرت بیکران او دارد. قدرت بیکران او به گونه ای است که هر وقت اراده کند، می تواند تمام موجودات را خلق و یا نابود سازد. اندکی تأمل در آسمانها و زمین، شب و روز، زندگی و مرگ و آنچه که هر لحظه می گذرد، ما را متوجه نیرو و قدرت آشکار پروردگار می نماید.

خداوند پاک می فرماید:

(وَلَقَدْ خلقنا السمواتِ والرضَ و ما بینهما فی سته ایامٍ و ما مسنا مِنْ لُغُوب)_ (ق:۳۸)

“ما آسمانها و زمین و آنچه را که ما بین آنهاست، در شش دوره آفریده ایم و هیچگونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است”.

می فرماید:

(وهو الذی یُحیی و یمیتُ وله اختلاف اللیل والنهار افلا تعقلون)_ (المؤمنون:۸۰)

“اوست که زنده می گرداند و می میراند و آمد و شد (پیاپی) شب و روز مربوط به اوست آیا نمی فهمید؟”.

می فرماید:

(ألم ترَ انّ اللهَ یُزجی سحاباً ثم یُؤلفُ بینهُ ثم یجعلُهُ رکاماً فتری الودقً یخرُجُ من خلاله و ینُزلُ من السماء من جبالٍ فیها من بَردٍ فیُصیبُ به من یشاء و یصرفُهُ عمن یشاءُ یکادُ سنابرقِهِ یذهبُ بالابصار یُقلبُ اللهُ اللیلَ والنهار انّ فی ذلک لعبره الأولی الّبصار واللهُ خَلَقَ کل دابهٍ من ماءٍ فمنهم مَنْ یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی أربع یخلق اللهُ ما یشاء ان الله علی کل شیءٍ قدیر) _(نور:۴۳-۴۵)

“مگر نمی بینی که خدا ابرها را آهسته (به سوی هم) می راند، سپس آنها را گرد می آورد، بعد آنها را متراکم و انباشته می سازد، آنگاه می بینی که باران از لابلای آنها بیرون می ریزد و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن، تگرگهای بزرگی را فرو می ریزد و هر کس را بخواهد با آن زیان می رساند و هر کس را بخواهد از زیان آن بدور می دارد. درخشش برق ابرها نزدیک است چشمها را (خیره و) از میان بر دارد.

خدا شب و روز را دگرگون می نماید. واقعاً در این عبرت بزرگی برای کسانی است که چشم داشته باشند. خداوند هر جنبنده ای را از آب آفریده است. گروهی از آنها بر شکم خود راه می روند و گروهی از آنها بر روی دو پا راه می روند و دسته ای بر روی چهار پا راه می روند. خدا هر چه را بخواهد می آفریند. قطعاً او بر هر چیزی توانا است”.

اراده

خدا مرید است: یعنی شئ ممکن را به برخی ویژگیهایی که شایسته اوست، متصف می کند. مثلاً او را کوتاه یا بلند، زشت یا زیبا، دانا یا نادان، در این جا یا جاهای دیگر قرار می دهد و خداوند پاک و منزه، هر طور که خواست و اراده و مشیتش اقتضا کند، در جهان هستی دخل و تصرف می نماید.

(انما قَوْلُنا لشیءٍ اذا اَردناه اَنْ نقولَ لَهُ کُنْ فیکون) _ (نحل:۴۰)

“ما هر گاه چیزی را بخواهیم (پدید بیاوریم) کافی است که (خطاب) بدان بگوییم: باش، پس فوراً می شود…”.

(وربک یخلقُ ما یَشاءُ و یختارُ ماکان لهم الخیرهُ سبحانَ اللهِ و تعالى عما یُشرِکون) _ (قصص:۶۸)

“پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند، و هرکس را بخواهد بر می گزیند و مردمان حق انتخاب و اختیار را ندارند. خداوند بسی منزه تر و بالاتر از آن است که چیزی را انباز او کنند”.

(قل اللهم مالک المُلک تْتى الملکَ مَنْ تشاءُ و تنزعُ المکَ ممَّنْ تشاءُ و تعزُّ مَنْ تشاءُ و تُذِلُّ مَنْ تشاءُ بیدِکَ الخیرُ انکَ علی کلِّ شیءٍ قدیرُ)_ (آل عمران:۲۶).

“بگو: پروردگارا!ای همه چیز ازآن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می بخشی و از هر که بخواهی حکومت و دارایی را باز پس می گیری و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می دهی و هر کس را بخواهی خوار می داری، خوبی در دست تو است و بیگمان تو بر همه چیز توانایی”.

(لله مُلکُ السمواتِ والارضِ یخلُقُ ما یشاءُ یهبُ لِمَنْ یشاءُ اناثاً و یَهَبُ لمن یشاء الذکورا و یزوجُهُم ذُکراناٍ و اناثاً و یجعلُ مَنْ یشاءُ عقیماً انهُ علیم قدیر) _(شوری:۴۹-۵۰)

“مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست. هرچه را بخواهد می آفریند.

به هر کس که بخواهد دخترانی می بخشد و به هر کس که بخواهد پسرانی عطا می کند و یا اینکه هم پسران میدهد و هم دختران و خدا هر که را بخواهد نازا می کند. پس او آگاه و تواناست”.

(یُرید اللهُ لیُطهرکم و لیتم نعمتَهُ علیکم لعلکم تشکرون) _(مائده:۶)

“خداوند می خواهد شما را پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید. شاید شکر او را بجای آورید”.

(یُریدُ اللهُ لِیبیِّنُ لکم و یهدیکم سُنَنَ الذینَ من قبلیکم و یتوبَ علیکم و اللهُ علیمُ حکیمُ، واللهُ یُریدُ أنْ یتُوبَ علیکم و یُریدُ الذن یتبعُونَ الشهواتِ اَنْ تمیلوا میلاً عظیماً) _(نساء:۲۶-۲۷)

“خداوند می خواهد برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی رهنمود کند که پیش از شما بوده اند و توبه ی شما را بپذیرد و خداوند آگاه و حکیم است”.

علم

خداوند به هر چیزی داناست و علم ودانش او بر تمام اشیاء، خواه گذشته و حال و آینده، احاطه دارد. خدا عالم مطلق است و جهل و نسیان در او راه ندارد. و علم و دانشش مقید به زمان و مکان نیست. و بر تمام جزئیات و کلیات امور آگاه است و جهان هستی توأم با ترتیب و نظم خاص آنها، گواه و دلیل قاطع و روشنی بر گستردگی علم و دانش بی پایان او می باشد.

(الم ترَ انَّ اللهَ یعلَمُ ما فی المسواتِ و مافی الارض، ما یکونُ من نجوی ثلاثه الا هُوَ رابعُهم و لا خمسه الا هو سادسُهُم و لا أدْنی مِنْ ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئُهُم بما عَمِلوا یَومَ القیامه ان اله بکلِ شیءٍ علیم) _ (مجادله:۷)

“مگر ندیده ای که خداوند می داند چیزی را که در آسمانها و زمین است؟ هیچ سه نفری نیست که با همدگر رازگویی کنند؛ مگر اینکه خدا چهارمین ایشان است و نه پنج نفری مگر اینکه او ششمین ایشان است، و نه کمتر از این و نه بیشتر از این، مگر اینکه خدا با ایشان است در هر کجا که باشند. بعداً خدا در روز قیامت آنان را از کارهایی که کرده اند آگاه می سازد. چرا که خدا از هر چیزی با خبر و آگاه است”.

(وعندهُ مفاتیحُ الغیب لا یعلمُها الا هُوَ وهو یعلَمُ ما فی البر والبحر و ما تسقُط من ورقه الا یَعْلمُهَا ولا حبهٍ فی ظُلُماتِ الارضِ ولا رطبٍ ولا یابسٍ الا فی کتابٍ مُبین) _(انعام:۵۹)

“گنجینه های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او ازآنها آگاه نیست و خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است. و هیچ برگی فرو نمی افتد مگراینکه از آن خبردار است و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین و هیچ چیز تر و یا خشکی نیست که فرو افتد، مگر اینکه در لوح محفوظ ضبط و ثبت است”.

(وما تکونُ فی شأنٍ وما تتلُو مِنْهُ من قرآنٍ ولا تعلمونَ من عملٍ الا کنا علیکم شُهُوداَ اذ تفیضونَ فیه وما یعذُبُ عَنْ ربکَ مَنْ مثقالِ ذرّهٍ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبَرَ الا فی کتاب مبین) _(یونس:۶۱)

“(ای پیامبر) تو به هیچ کاری نمی پردازی و چیزی از قرآن نمی خوانی و هیچ کاری نمی کنید، مگر اینکه ما ناظر بر شما هستیم، در همان حال که شما بدان دست می یازید و سرگرم انجام آن می باشید. و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو پنهان نمی ماند چه ذره ای باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر از آن. (همه اینها) در کتاب واضح و روشنی ثبت و ضبط می گردد”.

حیات

خداوند زنده است. حیات، صفتی است که دارنده ی آن باید متصف به صفاتی چون: اراده، قدرت، علم، شنوایی و بینایی باشد. خدای فاقد حیات، دارنده ی چنین صفاتی نخواهد بود. صفت حیات برای خداوند مطلق بوده و کاملتر از آن را نمی توان تصور نمود و هیچ کس حقیقت اصلی و راز واقعی آن را، همچون سایر صفات او، نمی داند. خداوند زنده ی جاوید است و عدم و نیستی و فنا در او راه ندارد و آفرینش هستی جز به وسیله ی خدای زنده ی جاوید، غیر ممکن خواهد بود.

(وتوکلْ علی الحی الذی لایموت) _ (فرقان_۵۸)

“و بر خدای زنده ای که هرگز نمی میرد، توکل کن”.

(وهو الحی لا اله الا هُوَ فاعْبُدوهُ مخلصین له الدین الحمدُ لله رب العالمین)_ (غافر:۶۵)

“زنده ی جاوید است. جز او خدای وجود ندارد. پس او را به فریاد خوانید و عبادت را خاص او بدانید. سپاس و ستایش الله را سزاست که پروردگار جهانیان است”.

(وعنتِ الوجوهُ للحیّ القیّوم) _ (طه:۱۱۱)

“در آن روز همه” چهره ها در برابر خداوند باقی و جاویدان، و گرداننده و نگهبان جهان خضوع و خشوع می کنند”.

کلام

خداوند متکلم است و کلامش از جنس کلمات و تولید صدا نمی باشد و خدا این صفت را برای خود در قرآن ثابت کرده و با حضرت موسی سخن گفته است:.

(و کلّم اللهُ موسی تکلیما) _ (نساء:۱۶۴)

“خداوند حقیقتاً با موسی سخن گفت”.

و فرمود:

(ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمهُ ربُّهُ)_ (اعراف:۱۴۳)

“هنگامی که موسی به میعاد گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت”.

و با پیامبران نیز سخن گفته است:

(وما کان لبشرٍ اَنْ یُکلِّمُهُ اللهُ الا وحیاً) _(شوری:۵۱).

“هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید مگر از طریق وحی”.

سخنان خداوند نا محدود و غیر قابل شمارش می باشد.

(قل لو کان البحرُ مداداً لِکلمات ربی لَنفِد البحرُ قبلَ اَنْ تنفَد کلماتُ ربی و لوجئنا بمثله مَدداً) _(کهف:۱۰۹)

“بگو اگر دریا برای (نگارش شماره و صفات و ویژگیهای) موجودات پروردگارم جوهر شود، دریا پایان می گیرد پیش از آنکه موجودات پروردگارم پایان پذیرد. هر چند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک بدان بیفزائیم”.

(ولو ان ما فی الأرضِ منْ شجره اقلامٌ والبحرُ یمدُّهُ من بعدِهِ سبعهُ اَبحُرٍ مانَفِدَتُ کلمات اللهِ)_ (لقمان:۲۷)

“اگر همه ی درختانی که روی زمین هستند قلم شوند، و دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود مخلوقات خدا پایان نمی گیرد، خداوند عزیز و حکیم است”.

ما، به این صفت (تکلم) که خداوند برای خود ثابت نموده است، ایمان داریم و در مورد کم و کیف و چگونگی آن نمی پرسیم، چون مانند سایر صفات حضرتش، شناختن حقیقت آن غر ممکن می باشد.

سمیع و بصیر

خداوند سمیع (شنوا) و بصیر (بینا) است. خدا هر نجوایی را می شنود؛ حتی صدای پای مورچه سیاهی را که در دل شب بر روی صخره ی سنگ حرکت می کند؛ بدون اینکه سر و صدا و نیایش آنها را با همدیگر اشتباه گرفته یا تحت تأثیر ضجه و ناله ی کسی قرا گیرد و یا مشغولیت فکری پیدا کند اما شندین او مثل نشدین ما با لاله ی گوش و دستگاه اعصاب و شنوایی صورت نمی پذیرد.

زنی نزد رسول خدا از همسرش شکایت نمود و با او (ص) به جر و بحث و گفتگو پرداخت. خداوند پاک و منزه این آیه را نازل فرمود:

(قد سَمِعَ اللهُ قولَ التی تجادِلُک فی زوجها و تشتکی الی اللهَ واللهُ یسمعُ تَحَاوُرکما ان اللهَ سمیعٌ بصیرٌ)_ (مجادله:۱)

“خداوند گفتار آن زن را می پذیرد که در باره ی شوهرش با تو بحث و مجادله می کند وبه خدا شکایت می برد. خدا قطعاً گفتگو شما دو نفر را می شنود چرا که خدا شنوا و بینا است”.

همانطور که خدا می شنود، هر چیزی را می بیند و این دیدن، مانند دیگران، با چشم و دستگاه بینایی صورت نمی پذیرد؛ بلکه بیناییش فراگیر، همه جانبه و شامل تمام مدرکات می گردد.

خداوند حضرت موسی (ع) و هارون را به سوی فرعون فرستاد و به آنها فرمود:

(اذهاب الی فرعونَ انّهُ ذقی فقولا لهُ قولاً لیناً لعلهُ یَتَذکّر او یخشی. قالا: ربناً اننا تخافُ اَنْ یُفرطَ علینا أوْ اَنْ یطغ، قال لا تخافا اننی معکما أسمعُ و أری)_ (طه:۴۳-۴۶)

“به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده است. سپس به نرمی با او سخن بگویید، شاید یاد کند و بهراسد. گفتند: پروردگارا! ما می ترسیم که او برما پیش دستی کند و یا طغیانگری آغازد. فرمود: نترسید، من با شما هستم و می شنوم و می بینم”.

(یعلمُ خائنهُ الأعینِ وما تُخفی الصدور. واللهُ یقضی بالحق والذین یدعون مِنْ دونِهِ لا یقضون بشیءٍ ان الله هو السیمع البصیر) ( )

“خداوند از دزدانه نگاه کردن چشمها و از رازی که سینه ها در خود پنهان می دارند، آگاه است خداوند به حق وعدل داوری می کند و کسانی راکه بجای او به فریاد می خوانند کمترین داوری از دستشان ساخته نیست. تنها خداوند شنوا و بینا است”.

صفات ذات و صفات افعال

صفات خداوند دو دسته اند: ۱- صفات ذاتی که از جمله ی صفات ثبوتیه یا معانی اند. و شامل صفاتی چون: حیات، علم، قدرت، اراده، شنوا، بینا و کلام می گردند.

۲- صفات افعال مانند: صفت خلق و رزق. خالق و رازق کسی است که عمل آفرینش و روزی دهی را انجام دهد و تمام دانشمندان اسلامی متفقند بر اینکه: صفات افعال چیزی غیر از ذات و زاید بر آن می باشد. اما در باره ی ذاتی و چگونگی اتصاف آن به ذات الهی اختلاف نظر دارند. که آیا این صفات عین ذات الهی اند؛ یعنی خداوند ذاتاً زنده و عالم و… است یا ان صفات زائد بر ذات اند؟ به این معنی که خدا عالم است به سبب علم، زنده است به سبب حیات، قادر است به سبب قدرت و مرید است به سبب اراده و شنوا است به سبب سمع و بیناست به سبب چشم و متکلم است به سبب کلام.

من با توجه به نظر دانشمندان و پیشوایان دینی اظهار می دارم که: چنین موضوعاتی در اسلام عارضی و از بدعتهای غیر مترقبه ی عقیدتی و از منکراتی است که باید مسلمانان دامن عقیده و فکر خود را از آن پاک گردانند؛ زیرا ذات پاک پروردگار، بالاتر و برتر از آن است که شامل چنین چیزهایی گردد.

این نوع طرز تفکر برای ما ممنوع است و خداوند ما را بدان مکلف ننموده؛ زیرا بیرون از دایره ی عقل محدود ما می باشد و ذات پروردگار مافوق ادراک و اندیشه ها است.

(لا تدرکُهُ الابصارُ وهو یدرکُ الأبصار وهو اللطیفُ الخبیر)

(لیس کمثله شیءُ وهو سمیع البصیر)

(یعلم ما بین ادیهم و ماخلفهم و لا یحیطون به علماً)

وحدیث: (تکفروا فی خلق الله، لا تفکروا فی الله فانکم لن تقدروه قدره) که ترجمه آنها از پیش گذشت.

آنچه که ما ملزم به دانستنش هستیم این است که بدانیم خداوند موجود است و دارای نامهای نیکو و صفات عالی و کمال مطلق می باشد و بس. و به همین موارد اکتفا و از بحث و جدال درباره ی آنها دوری کنیم؛ زیرا دانستن و نداستن آنها برای ما یکسان است بدین معنی که دانستنش سود آور و ندانستنش زیان آور نمی باشد.

صفات خدا راهنمای هدایت

بر ما لازم است که بر راه و روش هدایت آنها پیش برویم نور هدایت را از آنها اقتباس کرده و به عنوان غایت، هدف و نمونه های عالی از آنها بهره ببریم تا به بالا ترین درجه تکامل روحی و عزت نفس ارتقا پیدا کنیم.

حجه الاسلام امام محمد غزالی طوسی (خدایش رحمت کناد) کتاب (المقصد الأسنی) را تألیف نمود و در آن به شرح اسماء و نامهای نیکوی خدا پرداخت و میزان بهره گیری مؤمن را از آنها بیان نمود برای اطلاع بیشتر به آن کتاب مراجعه شود. ما از کتاب “دین و برنامه ی اسلامی” موارد زیر را اقتباس نمودیم:

خداوند، پروردگار جهانیان (رب العالمین): بر مؤمن واجب است به این نمونه عالی اقتدا کند و خود و خانواده و خویشانش را نیکو تربیت نماید و مطابق آنچه که به خیر و صلاح و رستگاری اش است عمل کند.

بخشاینده (رحمان): نعمت را بر بندگانش گسترانید، و مهرو شفقتش را بر آنها آشکار فرمود بی آنکه عملی انجام دهند که متسحق آن گردند. چه خوب است انسان به این صفت الهی اقتدا نماید و با تمام همجنسان خود مهربان و دلسوز باشد. هر کار نیکی را بخاطر رضای خدا انجام دهد و نسبت به سود و زیان احتمالی آن توجه و اعتنایی نکند.

دارای مهر همیشگی (رحیم): پاداش و جزای اعمال انسان را می دهد و این صفت نیز نمونه ی عالی است بر اینکه انسان باید نیکی را با نیکی مقابله به مثل کند.

خداوند مالک روز سزا و جزاست (مالک یوم الدین): اعمال را محاسبه می کند. بدون میل به انتقام، بلکه از روی تسامح و آسانگیری، گناهکاران و جنایتکاران را مجازات می کند. همانطور که مربی یا پدر دلسوزی نسبت به کار دانش آموزش یا فرزند خود عکس العمل نشان می دهد. و این نمونه عالی دیگری برای هر انسانی است تا بداند که در برخورد با مردم باید روحیه تسامح و گذشت را دارا باشد.

این صفات چهار گانه از بارزترین صفات عالی خداوند و نمونه های برتر اند، هر چه در باره ی اینها صادق باشد در باره ی دیگر صفات الهی نیز صادق است.

صفات محبت و رحمت عبارتند از: رئوف، ودود، تواب، عفو، شکور، سلام، مؤمن، البار، رفیع الدرجات، رزاق، وهاب و واسع. اینها صفاتی اند که بر انسان واجب است به آنها اقتدا نوده و مانند چراغی روشن در مسیر هدایت خود قرار دهد و از آنها به خوبی بهره ببرد.

صفات علم عبارتند از: علیم، حکیم، سمیع، بصیر، شهید، رقیب، باطن. انسان باید از این صفات پیروی کرده، و بر علم و دانش خود بیفزاید. چون خداوند او را به عنوان نماینده ی خود در زمین انتخاب نموده است. در این باره می فرماید:

(و اذْ قالَ ربُّکَ للْمَلائِکهِ اِنّی جاعِلٌ فی الارضِ خلیفه) _(بقره:۳۰)

“زمانی (را یاد آوری کن) که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی می آفرینم”.

– اور ا از سایر موجودات متمایز ساخت و علم همه ی اسماء را به او آموخت می فرماید:

(علّم آدَمَ الاسماء کُلَّها)_ (بقره:۳۱)

“سپس به آدم همه نامها را آموخت”.

آن طور که حکمت خداوندی است؛ پیامبرانی را برای مردم فرستاد تا حکمت و دانش را به آنها بیاموزد.

(کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتِنا و یزکّیکُم و یعُلِّمُکُم الکتابَ والْحکمه)_ (بقره:۱۵۱).

“و همانطور پیامبری را از خودتان در میانتان برانگیختم که آیات ما را بر شما فرو می خواند و شما را پاکیزه می دارد و به شما کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار و منافع احکام) را می آموزد”.

فرمود:

(لَقدْ مَنَّ اللهُ علی المؤمنینَ اِذ بَعَثَ فیهم رسولاً مِنْ اَنفُسهم یتلو علیهم آیاتِهِ و یُزکیهم و یُعلِّمُهُم الکتابَ والحکمه)_ (آل عمران:۱۶۴)

“یقینا خداوند بر مؤمنان (صدر اسلام) منت نهاد و تفضل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبری از جنس خود شان برانگیخت. (پیامبری که) بر آنان آیات او را می خواند و ایشان را پاکیزه می داشت و بدیشان کتاب و حکمت می آموخت”.

و نیز می فرماید:

(هو الذی بَعَثَ فی الدمیینَ رسولاً مَنهم یَتلُو علیهم آیاتِهِ ویزکیهم و یعلمُهم الکتاب والحکمه)_ (جمعه:۲)

“خدا کسی است که از میان درس نخوانده ها، پیغمبری را برانگیخته و به سویشان گسیل داشته است، تا آیات خدا را برا ایشان بخواند و آنان را پاک بگرداند. او بدیشان کتاب (قرآن) و شریعت (یزدان) را می آموزد”.

خداوند به مقتضای صفات قدرت و تدبیر و برنامه ریزی اش، به فرشتگان دستور فرمود تا به انسان سجده کنند و آسمان و زمین را به تسخیر او در آورد. تا آنها را به خدمت گرفته و از منافع آنها به سود خود بهره ببرد. پس بر انسان واجب است که آنها را به عنوان نمونه های عالی و سر مشق زندگی برگزیند تا شایستگی مقام خلافت و جانشینی الهی را در زمین به دست آورد. منظور ما این نیست که انسان با سرمشق گرفتن از صفات عالی الهی حتماً امکان دست یابی به درجه کمال و پیشرفت را پیدا می کند؛ بلکه، منظور ما این است که انسان باید، این صفات را جلودار و راهنمای زندگی خود قرار دهد و با آن زندگی پاک و مبارکی داشته باشد.

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم دی ۱۳۸۹ساعت ۲۰:۲۹ توسط رامین | آرشیو نظرات

________________________________________

صفات خدا

________________________________________

صفات خدا

– صفات سلبیه

– صفات ثبوتیه

– صفات ذات و افعال

– صفات خدا راهنمای هدایت

صفات خدا

خداوند پاک و منزه و آفریننده ی جهان هستی، بنا به مقتضای کمال ربوبیت و الوهیتش دارای نامهای نیکو و صفات عالی است.

خداوند در داشتن این صفات تنها و بی شریک است؛ زیرا او پروردگار یگانه است و هیچ معبود و الهی جز ذات پاکش وجود ندارد.

صفات خدا به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- صفات سلبیه ۲- صفات ثبوتیه.

۱- صفات سلبیه عبارتند از: الأول و الآخر. الأول: بودنش پیش از بودن همه ی موجودات است و وجودش مسبوق به عدم نیست. الآخر: پسین. بی انتها ازلی، ابدی، فنا ناپذیر، واجب الوجود. آن که پس از نابودی همه ی موجودات باقی و برجای است. خداوند پاک ومنزه می فرماید:

(هو الأولُ والآخرُ والظاهرُ والباطنُ وهو بکلِّ شیءٍ علیم)_ (حدید:۳)

“او پیشین و پسین و پیدا و نا پیدا است، و او آگاه از همه چیز است”.

و می فرماید:

(کلّ شى هالکُ اِلاّ وجهَهُ) _ (قصص:۸۸)

“همه چیز جز ذات او فانی و نابود می شود”.

می فرماید:

(کلُّ مَنْ علیها فانٍ و یبقی وجْهُ ربِّکَ ذو الجلال والاکرام) _ (الرحمن:۲۶-۲۷)

“همه ی چیزها و همه ی کسانی که بر روی زمین هستند، دستخوش فنا می گردند و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو می ماند وپس”.

بخاری و بیهقی از عمران بن حصین روایت می کنند که گفت: نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) بودم که گروهی از قبیله بنی تمیم آمدند. فرمود: اقبلو البشری مژده، مژه گفتند: دم از مژده زدی پس کو؟ گروهی از مردم یمن آمدند. فرمود: حالا که مردم بنو تمیم نپذیرفتند ای اهل یمن بر شما مژده باد. گفتند: پذیرفتیم. آمدیم تا دین خدا را بیاوزیم و در باره ی چگونگی آغاز این امر از تو برسیم. فرمود: “کان الله ولم یکن شی قبله، و کان عرشه علی الماء، ثم خلق السموات والأرض، و کتب فی الذکر کل شی” خدا بود و چیزی قبل از او وجود نداشت. تخت و عرشش بر آب است، سپس آسمانها و زمین را خلق کرد و هر چیزی را در لوح المحفوظ ثبت نموده است.

تذکر: لوح المحفوظ، موجود عظیمی از مخلوقات خداست که سر نوشت هستی و تمام مخلوقات را در آن ثبت نموده است یا منظور: علم خدا به جزئیات و کلیات امور و سایر موجودات بزرگ و کوچک. و معنی “تخت او بر آب است”: یعنی، تخت قدرت او رفیع و بر همه جهت احاطه دارد و آب در قسمت زیرین آن قرار دارد، منظور از آن چسبیدگی و سوار شدن تخت بر آب نیست؛ بلکه، مانند رفعت آسمان بر زمین؛ یعنی در جهت بالای آن قرار گرفته است.

ابتدای آفرینش از نظر عالمان دینی

در احادث بیان شده که اولین پدیده ی عالم بالا، عرش و اولین پدیده ی مادی آب می باشد و بنا به روایت احمد و ترمذی آپ پیش از عرش آفریده شده است و بعد از خلقت عرش و آب، خدا آسمانها و زمین را آفرید. و باز همین روایات حاکی از آن است که اولین مخلوقات معنوی قلم می باشد. عباده بن صامت از پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) روایت می کند که فرمود: “اول ما خلق الله القلم، ثم قال له اکتب، فجری بما هو کائن الی یوم القیامه” اولین چیزی که خدا آفرید، قلم بود، سپس به او گفت: بنویس. پس نوشت آنچه را تا روز قیامت هستی می یابد.

اما آن احادیثی که اولین آفریده ها را عقل یا نور پیامبر (صلی الله علیه وسلم) می داند مانند حدیث : “اول ما خلق الله نور نبیک یا جابر” سند آنها ثابت نشده است.

غیر از اینها، دلیل شرعی دیگری در مورد اصل کاینات وجود ندارد تا بتوان بر آن تکیه کرد.

شروع آفرینش از دیدگاه ستاره شناسان و زمین شناسان

ستاره شناسان، زمین شناسان و عالمان دینی در مورد حادث بودن جهان و اینکه قبلاً نبوده و بعد تکامل پیدا کرده، اتفاق نظر دارند. ولی در مورد شروع و تحول این رخداد، دیدگاههای متفاوت دارند. شرع در این باره سکوت اختیار کرده است. اما آن طور که در کتاب “تاریخ زمین” اثر جورج ژامبو آمده است: دانشمندان معتقدند که بیش از میلیاردها سال از عمر جهان هستی می گذرد؛ ولی عمر زمین از ۲ میلیارد سال تجاوز نمی کند. حدود یک میلیارد سال پیش زندگی و حیات در روی زمین پیدا شده حیوانات (البرمائیه) تک سلولی از دویست میلیون سال پیش و پستانداران، از جمله انسانها نیز، حدود ۱۲۰ میلیون سال پیش زندگی خود را بر روی زمین شروع کرده اند.

انسان کنونی تازه ترین هیأت اعزامی بر روی زمین است که از ۵۰ میلیون سال پیش تاکنون با این قیافه و شکل، زندگی می کند. اصل مطلب و واقعیت امر را تنها خدا می داند و بس. اما اینکه بپرسیم: حالا که خدا همه ی موجودات را آفریده پس چه کسی خود او را آفریده است؟ این سؤالی غلط و از پایه و اساس نادرست می باشد. چگونه ممکن است کسی که خود در عین اینکه خالق و آفریننده است مخلوق هم باشد؟ در صورت وقوع چنین امری دور و تسلسل پیش می آید و دور و تسلسل باطل است. عقلهای ما از درک حقیقت خدا عاجزاند، چگونه می توانند به کنه ذات بیچون پروردگار پی ببرند؟! در حالی که ما را از بحث و جدال در باره ی آن، برحذر داشته اند. ابو هریره در حدیثی از پیامبر خدا (صلی الله علیه وسلم) روایت می کند که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) فرمود: “لایزالُ الناس یتساءلون حتی یقال هذا: خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلک شیئاً فلیقل: آمنتُ بالله”

مردم پیوسته از همدیگر سؤال می پرسند و (پرسش خود را ادامه می دند) تا اینکه گفته شود: خدا مخلوقات را آفرید پس چه کسی خدا را آفریده است؟ هر کسی چنین چیزی را شنید، باید بگوید: من به خدا ایمان آوردم. یکی از دانشمندان جدید با آوردن مثالی روشنگرانه، پاسخ مناسبی به این سؤال داده است. می گوید: هر گاه کتابی را در قفسه ی کتابخانه بگذاری و بعد از خانه خارج شوی و بعد از اندکی به خانه برگشته و متوجه شوی که همان کتاب در کیف جا دارد. یقین حاصل می کنی که شخصی آن را برداشته و در کیف نهاده است. چون با توجه به خصوصیات کتاب می فهمی که خود به خود نمی تواند از جایی جا به جا شود. این نکته را داشته باشد، تا مطلب دیگری را بیان کنم. اگر شخصی را در همان اطاق کتابخانه ات در حالی که بر صندلی نشسته، مدتی تنها بگذاری و بعد به اطاق برگردی و ببینی که مثلاً بر روی فرش نشسته است؛ از چگونگی انتقال و آمدن او بظ روی فرش پرسش نمی کنی و معتقد نیستی که شخصی او را برداشته و در آن موضع نهاده است؛ زیرا با توجه به ویژگیهای آن شخص، می دانی که او ذاتاً می تواند از جایی به جای دیگر برود، بدون اینکه به کسی دیگر احتیاج داشته باشد. باز هم این نکته را داشته باش و ببین چه می گویم. از آنجایی که تمام این موجودات حادثتند و ما از صفات و ویژگیهای فطری آنها پی می بریم که آنها خود به خود و ذاتاً آفریده نشده اند؛ بلکه آفریننده ای آنها را بوجود آورده است و می دانیم آن آفریننده تنها خداوند والا و بلند مرتبه و بی نیاز می باشد و بلکه او واجب الوجود و قائم به ذات خود بوده و هیچ احتیاج به آفرینش دیگری ندارد. اگر دو مطلب گذشته را به آخری ضمیمه کنی و مفهوم آنها را در نظر گیری، جان و لب مطلب بر تو آشکار و روشن می شود. و می فهمی که عقل بشری از آن حقیرتر است که بتواند در چنین دریای بی پایانی، بیشتر از این غوطه ور شده و مداخله نماید.

خدا نظیر و مانندی ندارد

خداوند، پاک و منزه و بی مثل و مانند است. او به چیزی شباهت ندارد و هیچ چیز هم شبیه او نیست و هر تصوری که به مخیله انسان عبور می کند خداوند بر خلاف آن است. چونکه خود می فرماید:

(لیس کمثله شئ وهو السمیعُ البصیر) _ (شوری:۱۱)

“هیچ چیز مانند خداوند نیست و او بسیار شنوا و بینا است”.

اما همانندی موجودات در برخی از صفات با خداوند، صرفاً از جهت نامگزاری آنها است نه حقیقی. وقتی گفته می شود: فلانی عالم، دانا، زنده، موجود، توانا و حکیم و مهربان است، نسبت این صفات به او فقط جنبه ی لفظی و مجازی دارد نه حقیقی. ولی نسبت به خداوند حقیقی است. یعنی صفاتی چون: علم، قدرت، حیات، حکمت، رحمت و… به طور کامل و مطلق در خداند وجود دارند ولی نسبت به سایر افراد نسبتی اضافی، ناقص و غیر حقیقی را دارا می باشد. خداوند می فرماید:

(وللهِ المثلُ الأعلی وهو العزیز الحکیم) _ (نحل:۶۰)

“خدا دارای صفات عالی است و او با عزت و با حکمت است”.

انسان، ضعیف و نا توان، ولی خداوند قوی و نیرومند است. انسان فقیر است و خداوند غنی و بی نیاز، انسان زاد و ولد می کند ولی خدا نه زاده است ونه زاده شده، انسان ناقص و فراموشکار، اما خداوند کامل مطلق است و لغزش و نسیان ندارد. انسان محکوم به فنا است و میمیرد ولی خدا زنده ی مطلق، جاوید و فنا ناپذیر است. خداوند می فرماید:

(اللهُ لا الهَ إلاّ هو الحقیُّ القیّوم لا تأخذُهُ سنهُ ولا نومُ له ما فی السمواتِ وما فی الأرض مَنْ ذا الذی یشفعُ عندهُ الا باذنه یعلمُ ما بینَ ایدیهم وما خلفهم و لایُحیطون بشیءٍ مِنْ علمِهِ الا بما شاءَ وَسِعَ کرسیُّهُ السموات والارضَ ولا یَؤدُهُ حفظُهما وهُو العلیُّ العظیم) _(بقره:۲۵۵)

“خدایی بجز الله وجود ندارد و او زنده ی پایدار (و جهان هستی را) نگهدار است.

او را نه چرتی و نه خوابی فرا نمی گیرد از آن او است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است کیست آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با اجازه ی او؟ می داند آنچه را که در پیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است چیزی از علم او را فرا چنگ نمی آورند جز آن مقداری را که وی بخواهد. فرماندهی و فرمانروای او آسمانها و زمین را در بر گرفته است و نگاهداری آن دو وی را درمانده و نا توان نمی سازد و او بلند مرتبه و سترگ است”.

آیه به نکات زیر اشاره دارد:

۱- خداوند در صفت خدایی تنها و یگانه است و جز او هیچ کس شایستگی پرستش و عبادت را ندارد. زیرا او زنده ی حقیقی و بر پا دارنده ی آسمانها و زمین می باشد.

۲- از مشابهت و همانندی با سایر موجودات زنده، پاک و مبرّا است. به چرتزدگی، خواب، سستی و کسالت دچار نمی شود.

۳- مالکیت آسمانها و زمین از آن خداست و تمام آنچه که در آنها موجود است، همه تسلیم قدرت او یند و هیچ چیز از قبضه ی قدرت و فرمانروای او خارج نمی باشدز

۴- در پیشگاه خدا هیچ کس نمی تواند شفاعت و یا میانجیگری کند؛ مگر به اجازه و خواست او.

۵- علم خدا برهمه چیز، اعم از گذشته، حال و آینده، احاطه ی کامل دارد.

۶- هیچ کس نمی تواند چیزی از علم او را به دست آورد، جز آن مقداری که وی بخواهد.

۷- فرماندهی و فرمانروای او، تمام عرصه ی گیتی و آسمانها و زمین را در بر گرفته است.

۸- حفظ و نگهداری آسمانها و زمین، خداوند را خسته و درمانده نمی کند و او بلند مرتبه و بزرگ است.

از پیامبر (صلی الله علیه وسلم) پرسیدند، خدا را برایمان توصیف کن. خداوند این سوره را نازل فرمود:

(قل هو اللهُ احد، الهُ الصّمدُ، لم یَلِدْ ولم یولد و لم یکن له کُواً اَحَدُ)_ (اخلاص).

“بگو که خدا یکتیا یگانه است. خدا سرور والای برآورنده ی امید ها و بر طرف کننده ی نیازمندیها است. نزاده است و زاده نشده است”.

یعنی هیچ مثل و مانند و همتای ندارد.

تمام آنچه در آیات قرآن کریم و سنت مطهر رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) در مورد مشابهت ظاهری مخلوقات در برخی صفات، با خدا آمده است؛ بدون ارتکاب تشبیه، هماندی یا تعطیلی صفات، همه را پذیرفته و هماهنگ با گذشتگان و سلف صلاح خود به آنها ایمان آورده ایم.

حضرت اما شافعی (رضی) در این باره کلام زیبایی دراد و می فرماید:

(آمنتُ بکلام الله علی مراد الله و بکلام رسول الله علی مراد رسول الله)

به کلام خدا آن طور که مراد و منظور اوست و به سخنان رسول خدا آن طور که قصد و نظر اوست، ایمان آوردم.

احد

خداوند، در ذات و صفات و افعالش، یکتای یگانه و بی شریک است.

ذات یگانه: یعنی ذات پروردگار از اجزای مختلف ترکیب نیافته است و او در فرمانروایی و فرماندهی اش هیچ شریکی ندارد.

(سبحانَهُ هو اللهُ الواحدُ القهار) _ (زمر:۴)

خداوند پاک و منزه است او خداوند یگانه پیروزمند است”

وحدت صفات: یعنی، هیچ کس صفتی همچون صفات خدا را ندارد.

وحدت افعال: یعنی، هیچ کس غیر از خدا دارنده و صاحب فعلی از افعال نیست، و تنها وی آفریننده و خالق افعال می باشد و در آفرینش و خلقت استقلال مطلق دارد.

(قل هو اللهُ احد، الهُ الصّمدُ، لم یَلِدْ ولم یولد و لم یکن له کُواً اَحَدُ)_ترجمه آن از پیش گذشت.

بنا بر این خدا در ذات، صفات و افعال، یکتای یگانه است وتمام کارها به او بر می گردد وهمه چیز در قبضه ی قدرتش قرار دارد.

صمد: یعنی سرور والا، کعبه آمال و بر آورنده ی امید ها و بر طرف کننده نیازمندیها. خدایی که برای رفع حوایج و دفع مصائب، تنها بدو رو کنند.

لم یلد: خدا فرزندی نزاده و کامل مطلق است.

لم یولد: فرزند کسی نیست. کسی او را به دنیا نیاورده است.

(ولم یکن له کفواً احد): یعنی کسی شبیه و همسنگ و همبر او نیست.

اگر خداوند در امر نظام کاینات شریکی می داشت، کار و بار جهان هستی رو به نابودی و تباهی کشیده می شد:

(لو کان فیهما آلههٌ الاّ اللهُ لفسَدَتا) _ (انبیاء:۲۲)

“اگر در آسمانها و زمین، غیر از خدا، معبود ها و خدایانی می بودند، قطعاً آسمان و زمین تباه می گردیدند”.

یعنی اگر در آسمانها و زمین معبودها و خدایانی غیر از خدای یگانه وجود داشتند که امور جهان را بچرخانند، نظام گیتی به هم می خورد؛ زیرا وجود دو صاحب قدرت و دو پادشاه در یک مملکت، موجب می شود که هر یک دستورات متضاد و مخالف هم صادر کنند و در نتیجه نظام کاینات فاسد و از هم گسیخته گردد. خداوند در این باره می فرماید:

(ماتخذ اللهُ من ولدٍ ما کان معَهُ من اِلهٍ اِذنْ لذَهَبَ کلُّ الهٍ بِما خَلَقَ و لَعَلاَ بعضُهُم علی بعضٍ سُبحانَ اللهِ عمّا یصفون) _ (مؤمنون:۹۱)

“خداوند نه فرزندی برای خود بر گرفته است و نه خدایی با او (انباز) بوده است.

چرا که اگر خدایی با او می بود، هر خدایی به آفریدگان خود می پرداخت و هر یک از خدایان بر دیگری برتری و چیرگی می جست. خدا والاتر و بالاتر از آن چیزهایی است که ایشان می گویند”.

آیه، در بر دارنده ی نکات زیر می باشد:

۱- خداوند پاک، فرزندی اختیار نکرده است؛ زیرا لازمه فرزند بودن جدا شدن از پدر و مادر و یا به عبارت دیگر مستلزم ترکیب جنس می باشد و این برخدا محال و غیر ممکن می نماید. چون فرزند، همواره مشابه و همجنس والدین خود است، حال اینکه خداوند نظیر و همانندی ندارد.

۲- شایسته نیست، معبود دیگری با خدا همراهی کند؛ زیرا اگر اله و خالق دیگری با او وجود داشت، هر خدایی به اداره ی امور آفریدگان خاص خود می پرداخت و یکی بر دیگری برتری می جست. یعنی: برخی بر برخی دیگر می خواست چیره شود، تا بر رقعه ی ملک خود بیفزاید و سایرین را مغلوب خویشتن نماید و اگر چنین چیزی اتفاق می افتاد نظام عالم تباه و دگرگون میشد. اگر با خداوند جهان، خدایانی، به زغم مشرکان، در گستره ی هستی وجود می داشت؛ خواستار ایجاد مزاحمت و غلبه بر خداوند جهان می شدند. خداوند می فرماید:

(قُلْ لَوْ کان مَعَهُ آلههٌ کما یقولون اذاً لابتغوا اِلى ذى الْعَرشِ سبیلاً، سبحانَهُ و تعالى عمّا یقولون علواًّ کبیراً) _(اسراء:۴۳).

“بگو: اگر با خداوند جهان، آنچنان که می پندارید، خدایانی بودند، در این صورت قطعاً در صدد بر می آمدند که بر صاحب تخت (جهان) چیره شوند. خداوند از آنچه آنان می گویند بسیار به دور و خیلی والاتر و بالاتر است”.

تثلیث نوعی عقیده ی بت پرستانه است

اصول عقیده ی مسیحیان بر اساس ثالوث مقدس یا خدایان سه گانه، پدر، پسر و روح القدس، پایه ریزی گردیده و هر کدام مستقل از دیگری اند. با این وصف معتقدند که هرسه، اله واحد هستند. یکی از مسیحان می گوید:

فهو الاله ابن الا له و روحه فثلاثه هی واحد لم تقسم

او خدا و فرزند و رو خدا است و هر سه یکی اند و تقسیم نپذیرفته اند.

تثلیث یا سه گانه پرستی، مختص آیین مسیحیان نمی باشد، در کتاب دایره المعارف قرن بیستم فرانسه، در باره ی ثالوث چنین می خوانیم: ثالوث، در عقیده ی مسیحیان و برخی آیینهای دیگر، یعنی: اتحاد و همبستگی کامل افراد مشخص و معنی، در هیأت الهی واحد. مثلاً می گویند ثالوث مسیحی و ثالوث هندی.

علامه مرحوم جناب استاد فرید وجدی می گوید: آری ثنویت در میان آیینهای قدیمی مصر باستان و در کنار خدایان ملی شان، رواج داشته ولی آن آیینها، امروزه از بین رفته است.

اما میلیونها نفر در کشورهای هندوستان و چین اکنون آیین ثالوث دارند و این آیین همچنان در میان آنها باقی مانده است. برهمنها معتقدند که: ابتدا خداوند در “برهمن” و سپس در “فیشنو” و بعد د “سیفا” تجسم پیدا نمود و برای هر یک از این خدایان سه گانه مجسمه ها و پیکره های نمادین تراشیدند. بودائیان معتقدند: فیشنو، یکی از الهه های سه گانه هندیان، بارها و بارها، خود را در قالب جسم مادی در آورده تا جهان را از شر، فتنه، فساد و گناهان نجات دهد و نهمین بار هم در قالب “بودا” ظاهر شد.

این عقیده، در واقع نوعی شرک و بت پرستی و بیگانگی از دین خداست.

خداوند پاک و منزه، مثل و مانندی ندارد و از هر نوع مشاهبتی با دیگران پاک و مبرا می باشد. و می فرماید: “لیس کمثله شئ” هیچ چیز نظیر و مانند خدا نیست و ذات پاکش مافوق عقل و ادراک انسانی است

(لا تدرکهُ الابصار و هو یُدرِکُ الابصارَ وهو اللّطیفُ الخبیرُ)_ (انعام:۱۰۳)

“دیدگان او را نمی بینند و او بینندگان را می بیند و او دانا و آگاه به دقائق امور است”.

ذات مقدس پروردگار مرکب و متغیر نیست و در مخلوقات دیگر حلول نکرده و با چیزی آمیخته گی پیدا ننموده است. می فرماید:

(و یعلم ما بین ایدهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علماً) (طه:۱۱۰)

“خدا می داند آنچه را که مردمان در پیش دارند و آنچه را که پشت سر گذاشته اند ولی آنان (از کار و بار و حکمت) آفریدگار آگاهی ندارند”.

عقیده ی توحید و یگانه پرستی، عقیده و بینش تمامی پیامبران خدا، بخصوص حضرت عیسی مسیح (ع) می باشد. و مسیحیانی که بر خلاف این عقیده، مطالبی دیگر اظهار داشته اند، هیچ دلیل عقلی و یا سند و مدرک دینی و الهی در اختیار ندارند؛ بلکه تنها بر اساس یک سری گمانها و توهمات بی پایه و اساس ناشی از آیینهای بت پرستان قدیم و تحت تأثیر آنها، عقاید خود را مطرح می کنند.

کتاب دایره المعارف قرن بیستم در ذیل کلمه ثالوث چنین می نویسد:

عقیده ی ثالوث، در زمان نزدیک به ظهور نزول انجیل و یا هیچ یک از پیامبران خدا و شاگردان آنها موجود نبوده است؛ بلکه کلیسای کاتولیک و مذهب پروتستان که گرفتار تقلید کور کورانه شدند، گمان می بردند که این عقیده ی نادرست در هر زمانی مورد قبول مسیحیان واقع می گردد و بی خبر از شواهد تاریخی اند که نشان می دهد این عقیده چگونه و از کجا رشد و گسترش پیدا نمود و کلیسا چگونه بعد ها خود را در دام آن گرفتار کرد. آری، در انجام مراسم غسل تعمید عادت این بود که معمولاً نام پدر، فرزند و روح القدس را بر او می خواندند. ولی من مصمم که ثابت کنم، این سه کلمه دارای معانی و مفاهیمی هستند غیر از آنچه که مسیحیان امروزی از آن می فهمند. شاگردان و حواریون حضرت عیسی (ع) نزدیکترین اشخاص به آن حضرت بودند. شخصیتش را می شناختند و سخنانش را خوب می فهمیدند و در عین حال هیچ یک چنین ادعای کاذبی نکرده و از عقیده ی ثالوث و سه گانه پرستی و یا اعتقاد به الوهیت عیسی (ع) کاملاً به دور بودند. یکی از حواریون به نام پطرس، حضرت عیسی را تنها پیامبری ازجانب خدا می داند که بر او وحی شده است. ولی پولس با حواریون و شاگردان حضرت عیسی از در مخالفت در آمد و معتقد شد که: عیسی (ع)، عقل کل، فرزند خدا و نمونه انسان جدید و بلکه مقامی بالاتر و برتر از مقام انسانیت را دارد. و پیش از آفرینش جهان خلق شده است و برای اینکه مردم را از شر و گناه نجات دهد، به قالب جسم در آمد ولی همواره پیرو و تابع الهه ی پدر می باشد. بعد در کتاب دایره المعارف اضافه می کند که: سپس، اعتقاد به انسان بودن حضرت عیسی در آن دوران اولیه و در میان کلیسهای تازه تأسیس و یهودیانی که تازه نصرانی شده بودند، غلبه و رواج داشت. ناصریان، اثبیوتیان و تمام گروههای مسیحانی که قبلاً بر دین یهود بودند؛ عقیده دارند که حضرت عیسی (ع) انسان محض و تأیید شده روح القدس می باشد و با این وصف هیچ کس آنها را به الحاد و بیدینی متهم نکرده است.

ژویستن مارشیر می گوید: “در آن زمان مسیحیان مؤمنی در کلیساها بودند که عقیده داشتند، حضرت عیسی انسان محض بوده، هر چند مقام و منزلتی بالتر و برتر از انسان برایش قائل می شدند. و بعداً که گروههای از بت پرستان، مسیحی شدند، عقاید و نظریات نوظهوری پیدا کردند که پیش ازآن سابقه نداشت”.

بطلان عقیده ی (تثلیث) مانند روز روشن است و با این حال نمی دانم، اینها چرا اینقدر بر روی عقیده ی باطل خود پا فشاری می کنند و کورکورانه و بدون دلیل منطقی یا سندی تاریخی بر آن تعصب می ورزند. خداوند می فرماید:

(فانها لا تعمی الابصارُ و لکن تعمی القلوبُ التی فی الصدور) (حج:۴۶).

“این چشمها نیستند که کور می گردند بلکه این دلهای درون سینه ها هستند که نابینا می شوند”.

(ومَنْ لم یجعل اللهُ له نوراً فماله من نورٍ) _نور:۴۰)

“و کسی که خدا نوری بهره ی او نکرده باشد او نور ندارد”.

در گفتگویی جالب و با مزه چنین می خوانیم:

شخص مسلمانی به کشیشی مسیحی گفت: بعضی از مردم اظهار می دارند که سر کرده ی فرشتگان فوت کرده است. کشیش گفت. دروغ است. فرشتگان جاویدانند و نمی میرند. مسلمان گفت: چطور مگر؟ تو همین حالا در سخنرانیت گفتی که: اله (مسیح) به صلیب کشیده شد و مرد. پس چگونه است که خدا می میرد و فرشتگان جاوید می مانند؟ کشیش مات و مبهوت شد و لب نترکاند و سکوت اختیار کرد.

یکی از شاعران مسلمان در قصیده ای چنین می سراید:

عجباً للمسیح بین النصاری

و الی الله والدا نسبوه

أسلموه الی الیهود وقالوا

انهم بعد قتله صلبوه

فلئن کان ما یقولون حقاً

فاسلوهم فاین کان أبوه

فان کان راضیاً بأذاهم

فاشکروهم لاجل ما صنعوه

و اذا کان ساخطاً غیر راض

فاعبدوهم لأنهم غلبوه

شگفتا! در میان نصارا، خدا را پدر عیسی می دانند.

او را به یهود تسلیم کردند و گفتند: یهود پس از کشتن عیسی (ع) او را به صلیب کشیدند.

اگر این گفته ی آنها درست باشد؛ از آنها بپرسید: پس پدرش چه کاره بود؟

اگر پدرش به این عمل زیانبار یهودیان راضی بوده پس باید از یهودیان بخاطر اقدامشان سپاسگزاری کنند.

و اگر پدر (خدا) از این عمل ناراضی و خشمگین بوده باید بخاطر غلبه ییهودیان بر خدا (پدر عیسی) آنها را بپرستند.

و بوصیری در قصیده ای چه زیپا در این باره سروده است:

جاء المسیح من الاله رسولا

فأبی أقل العالمین عقولا

أسمعتم ان الاله لحاجه

یتناول المشروب والمأکولا

و ینام من تعب و یدعو ربه

و یروم من حر الهجیر مقیلا

و یمسه الا لم الذی لم یستطع

صرفاً له عنه و لا تحویلا

یا لیت شعری حین مات بزعمهم

من کان بالتدبیر عنه کفیلا

زعموا الالاه فدی العبیر بنفسه

و اراه کان القاتل المقتولا

أیجوز قول منزه لالهه

سبحان قاتل نفسه فأقولا

اَوَجلُ من جعل الیهود بزعمکم

شوک القتاد لرأسه اکلیلا

و معنی لحبل صلیبه مستسلماً

للموت مکتوف الیدین ذلیلا

ضل النصاری فی المسیح و أقسموا

لایهتدون الی الرشاد سبیلا

جعلوا الثلاثه واحدا ولو اهتدوا

لم یجعلوا العدد الکثیر قلیلا

اذا اراد الله فتنه معشر

و أضلهم رأوا القبیح جمیلا

مسیح (ع) از طرف خدا به پیامبری برگزیده شد و عقل کمترین مردم او را نپذیرفت.

آیا شنیده اید که پرودرگار نیازمند خوردنیها و نوشدنی ها باشد؟

کسی که بر اثر گرسنگی و رنج بخوابد و به درگاه خدا مناجات کند و به خاطر گرمای تابستان به خواب قیلوله پناه ببرد و چگونه خدایی است؟

کس که اگر دچار دردی شود توانایی دفع آن را از خود نداشته باشند.

کاش می دانسم وقتی که مسیح (ع) به گمان آنها بمیرد، چه کسی تدبیر امور او را بر عهده می گیرد؟ (جانشینش خواهد بود).

گمان برند که خدا خودش آن بنده را فدیه قرار داد. انگار قاتل و مقتول یکی باشد.

آیا جایز است گفتار کسی که خدا را از هر عیب منزه می داند، او را قاتل نفس خود قرار دهیم. پاک است خداوند که به چنین قولی اعتراف کنیم.

آیا مهمترین پندار یهود، به گمان شما، راجع به قتل عیسی (ع) همان خار بیابان بود که به صورت تاج بر سرش نهاده شد؟

کسی که در راستای ریسمان صلیب تسلیم شود برای مرگ دست بسته و ذلیل گردد.

مسیحیان در باره ی عسی (ع) راه انحراف پیمودند و به تفرقه دچار شدند و راه هدایت و رستگاری را پیش نگرفتند.

خدای واحد را، خدایان سه گانه قرار دادند و اگر بهره ای از عقل و هدایت داشتند، کم را زیاد نمی کردند.

وقتی که خدا اراده کند که گروهی را با فتنه و آزمایش مواجه سازد و سرگردانشان نماید، زیباییها را در نظر شان زشت و نا پسند جلوه می دهد.

صفات ثبوتیه

آنچه گذشت مربوط به صفات سلبیه بود و اینک صفات ثبوتیه که عبارتند از:

قدرت

خداوند قادر تواناست و از انجام هیچ کاری ناتوان نیست و جهان آفرینش با این همه عظمت، حکایت از قدرت بیکران او دارد. قدرت بیکران او به گونه ای است که هر وقت اراده کند، می تواند تمام موجودات را خلق و یا نابود سازد. اندکی تأمل در آسمانها و زمین، شب و روز، زندگی و مرگ و آنچه که هر لحظه می گذرد، ما را متوجه نیرو و قدرت آشکار پروردگار می نماید.

خداوند پاک می فرماید:

(وَلَقَدْ خلقنا السمواتِ والرضَ و ما بینهما فی سته ایامٍ و ما مسنا مِنْ لُغُوب)_ (ق:۳۸)

“ما آسمانها و زمین و آنچه را که ما بین آنهاست، در شش دوره آفریده ایم و هیچگونه درماندگی و خستگی به ما نرسیده است”.

می فرماید:

(وهو الذی یُحیی و یمیتُ وله اختلاف اللیل والنهار افلا تعقلون)_ (المؤمنون:۸۰)

“اوست که زنده می گرداند و می میراند و آمد و شد (پیاپی) شب و روز مربوط به اوست آیا نمی فهمید؟”.

می فرماید:

(ألم ترَ انّ اللهَ یُزجی سحاباً ثم یُؤلفُ بینهُ ثم یجعلُهُ رکاماً فتری الودقً یخرُجُ من خلاله و ینُزلُ من السماء من جبالٍ فیها من بَردٍ فیُصیبُ به من یشاء و یصرفُهُ عمن یشاءُ یکادُ سنابرقِهِ یذهبُ بالابصار یُقلبُ اللهُ اللیلَ والنهار انّ فی ذلک لعبره الأولی الّبصار واللهُ خَلَقَ کل دابهٍ من ماءٍ فمنهم مَنْ یمشی علی بطنه و منهم من یمشی علی رجلین و منهم من یمشی علی أربع یخلق اللهُ ما یشاء ان الله علی کل شیءٍ قدیر) _(نور:۴۳-۴۵)

“مگر نمی بینی که خدا ابرها را آهسته (به سوی هم) می راند، سپس آنها را گرد می آورد، بعد آنها را متراکم و انباشته می سازد، آنگاه می بینی که باران از لابلای آنها بیرون می ریزد و نیز خدا از آسمان، از ابرهای کوه مانند آن، تگرگهای بزرگی را فرو می ریزد و هر کس را بخواهد با آن زیان می رساند و هر کس را بخواهد از زیان آن بدور می دارد. درخشش برق ابرها نزدیک است چشمها را (خیره و) از میان بر دارد.

خدا شب و روز را دگرگون می نماید. واقعاً در این عبرت بزرگی برای کسانی است که چشم داشته باشند. خداوند هر جنبنده ای را از آب آفریده است. گروهی از آنها بر شکم خود راه می روند و گروهی از آنها بر روی دو پا راه می روند و دسته ای بر روی چهار پا راه می روند. خدا هر چه را بخواهد می آفریند. قطعاً او بر هر چیزی توانا است”.

اراده

خدا مرید است: یعنی شئ ممکن را به برخی ویژگیهایی که شایسته اوست، متصف می کند. مثلاً او را کوتاه یا بلند، زشت یا زیبا، دانا یا نادان، در این جا یا جاهای دیگر قرار می دهد و خداوند پاک و منزه، هر طور که خواست و اراده و مشیتش اقتضا کند، در جهان هستی دخل و تصرف می نماید.

(انما قَوْلُنا لشیءٍ اذا اَردناه اَنْ نقولَ لَهُ کُنْ فیکون) _ (نحل:۴۰)

“ما هر گاه چیزی را بخواهیم (پدید بیاوریم) کافی است که (خطاب) بدان بگوییم: باش، پس فوراً می شود…”.

(وربک یخلقُ ما یَشاءُ و یختارُ ماکان لهم الخیرهُ سبحانَ اللهِ و تعالى عما یُشرِکون) _ (قصص:۶۸)

“پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند، و هرکس را بخواهد بر می گزیند و مردمان حق انتخاب و اختیار را ندارند. خداوند بسی منزه تر و بالاتر از آن است که چیزی را انباز او کنند”.

(قل اللهم مالک المُلک تْتى الملکَ مَنْ تشاءُ و تنزعُ المکَ ممَّنْ تشاءُ و تعزُّ مَنْ تشاءُ و تُذِلُّ مَنْ تشاءُ بیدِکَ الخیرُ انکَ علی کلِّ شیءٍ قدیرُ)_ (آل عمران:۲۶).

“بگو: پروردگارا!ای همه چیز ازآن تو! تو هر که را بخواهی حکومت و دارایی می بخشی و از هر که بخواهی حکومت و دارایی را باز پس می گیری و هر کس را بخواهی عزت و قدرت می دهی و هر کس را بخواهی خوار می داری، خوبی در دست تو است و بیگمان تو بر همه چیز توانایی”.

(لله مُلکُ السمواتِ والارضِ یخلُقُ ما یشاءُ یهبُ لِمَنْ یشاءُ اناثاً و یَهَبُ لمن یشاء الذکورا و یزوجُهُم ذُکراناٍ و اناثاً و یجعلُ مَنْ یشاءُ عقیماً انهُ علیم قدیر) _(شوری:۴۹-۵۰)

“مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست. هرچه را بخواهد می آفریند.

به هر کس که بخواهد دخترانی می بخشد و به هر کس که بخواهد پسرانی عطا می کند و یا اینکه هم پسران میدهد و هم دختران و خدا هر که را بخواهد نازا می کند. پس او آگاه و تواناست”.

(یُرید اللهُ لیُطهرکم و لیتم نعمتَهُ علیکم لعلکم تشکرون) _(مائده:۶)

“خداوند می خواهد شما را پاکیزه دارد و نعمت خود را بر شما تمام نماید. شاید شکر او را بجای آورید”.

(یُریدُ اللهُ لِیبیِّنُ لکم و یهدیکم سُنَنَ الذینَ من قبلیکم و یتوبَ علیکم و اللهُ علیمُ حکیمُ، واللهُ یُریدُ أنْ یتُوبَ علیکم و یُریدُ الذن یتبعُونَ الشهواتِ اَنْ تمیلوا میلاً عظیماً) _(نساء:۲۶-۲۷)

“خداوند می خواهد برایتان روشن کند و شما را به راه کسانی رهنمود کند که پیش از شما بوده اند و توبه ی شما را بپذیرد و خداوند آگاه و حکیم است”.

علم

خداوند به هر چیزی داناست و علم ودانش او بر تمام اشیاء، خواه گذشته و حال و آینده، احاطه دارد. خدا عالم مطلق است و جهل و نسیان در او راه ندارد. و علم و دانشش مقید به زمان و مکان نیست. و بر تمام جزئیات و کلیات امور آگاه است و جهان هستی توأم با ترتیب و نظم خاص آنها، گواه و دلیل قاطع و روشنی بر گستردگی علم و دانش بی پایان او می باشد.

(الم ترَ انَّ اللهَ یعلَمُ ما فی المسواتِ و مافی الارض، ما یکونُ من نجوی ثلاثه الا هُوَ رابعُهم و لا خمسه الا هو سادسُهُم و لا أدْنی مِنْ ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئُهُم بما عَمِلوا یَومَ القیامه ان اله بکلِ شیءٍ علیم) _ (مجادله:۷)

“مگر ندیده ای که خداوند می داند چیزی را که در آسمانها و زمین است؟ هیچ سه نفری نیست که با همدگر رازگویی کنند؛ مگر اینکه خدا چهارمین ایشان است و نه پنج نفری مگر اینکه او ششمین ایشان است، و نه کمتر از این و نه بیشتر از این، مگر اینکه خدا با ایشان است در هر کجا که باشند. بعداً خدا در روز قیامت آنان را از کارهایی که کرده اند آگاه می سازد. چرا که خدا از هر چیزی با خبر و آگاه است”.

(وعندهُ مفاتیحُ الغیب لا یعلمُها الا هُوَ وهو یعلَمُ ما فی البر والبحر و ما تسقُط من ورقه الا یَعْلمُهَا ولا حبهٍ فی ظُلُماتِ الارضِ ولا رطبٍ ولا یابسٍ الا فی کتابٍ مُبین) _(انعام:۵۹)

“گنجینه های غیب و کلید آنها در دست خدا است و کسی جز او ازآنها آگاه نیست و خداوند از آنچه در خشکی و دریا است آگاه است. و هیچ برگی فرو نمی افتد مگراینکه از آن خبردار است و هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین و هیچ چیز تر و یا خشکی نیست که فرو افتد، مگر اینکه در لوح محفوظ ضبط و ثبت است”.

(وما تکونُ فی شأنٍ وما تتلُو مِنْهُ من قرآنٍ ولا تعلمونَ من عملٍ الا کنا علیکم شُهُوداَ اذ تفیضونَ فیه وما یعذُبُ عَنْ ربکَ مَنْ مثقالِ ذرّهٍ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبَرَ الا فی کتاب مبین) _(یونس:۶۱)

“(ای پیامبر) تو به هیچ کاری نمی پردازی و چیزی از قرآن نمی خوانی و هیچ کاری نمی کنید، مگر اینکه ما ناظر بر شما هستیم، در همان حال که شما بدان دست می یازید و سرگرم انجام آن می باشید. و هیچ چیز در زمین و آسمان از پروردگار تو پنهان نمی ماند چه ذره ای باشد و چه کوچکتر و چه بزرگتر از آن. (همه اینها) در کتاب واضح و روشنی ثبت و ضبط می گردد”.

حیات

خداوند زنده است. حیات، صفتی است که دارنده ی آن باید متصف به صفاتی چون: اراده، قدرت، علم، شنوایی و بینایی باشد. خدای فاقد حیات، دارنده ی چنین صفاتی نخواهد بود. صفت حیات برای خداوند مطلق بوده و کاملتر از آن را نمی توان تصور نمود و هیچ کس حقیقت اصلی و راز واقعی آن را، همچون سایر صفات او، نمی داند. خداوند زنده ی جاوید است و عدم و نیستی و فنا در او راه ندارد و آفرینش هستی جز به وسیله ی خدای زنده ی جاوید، غیر ممکن خواهد بود.

(وتوکلْ علی الحی الذی لایموت) _ (فرقان_۵۸)

“و بر خدای زنده ای که هرگز نمی میرد، توکل کن”.

(وهو الحی لا اله الا هُوَ فاعْبُدوهُ مخلصین له الدین الحمدُ لله رب العالمین)_ (غافر:۶۵)

“زنده ی جاوید است. جز او خدای وجود ندارد. پس او را به فریاد خوانید و عبادت را خاص او بدانید. سپاس و ستایش الله را سزاست که پروردگار جهانیان است”.

(وعنتِ الوجوهُ للحیّ القیّوم) _ (طه:۱۱۱)

“در آن روز همه” چهره ها در برابر خداوند باقی و جاویدان، و گرداننده و نگهبان جهان خضوع و خشوع می کنند”.

کلام

خداوند متکلم است و کلامش از جنس کلمات و تولید صدا نمی باشد و خدا این صفت را برای خود در قرآن ثابت کرده و با حضرت موسی سخن گفته است:.

(و کلّم اللهُ موسی تکلیما) _ (نساء:۱۶۴)

“خداوند حقیقتاً با موسی سخن گفت”.

و فرمود:

(ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمهُ ربُّهُ)_ (اعراف:۱۴۳)

“هنگامی که موسی به میعاد گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت”.

و با پیامبران نیز سخن گفته است:

(وما کان لبشرٍ اَنْ یُکلِّمُهُ اللهُ الا وحیاً) _(شوری:۵۱).

“هیچ انسانی را نسزد که خدا با او سخن بگوید مگر از طریق وحی”.

سخنان خداوند نا محدود و غیر قابل شمارش می باشد.

(قل لو کان البحرُ مداداً لِکلمات ربی لَنفِد البحرُ قبلَ اَنْ تنفَد کلماتُ ربی و لوجئنا بمثله مَدداً) _(کهف:۱۰۹)

“بگو اگر دریا برای (نگارش شماره و صفات و ویژگیهای) موجودات پروردگارم جوهر شود، دریا پایان می گیرد پیش از آنکه موجودات پروردگارم پایان پذیرد. هر چند هم همسان آن دریا را به عنوان کمک بدان بیفزائیم”.

(ولو ان ما فی الأرضِ منْ شجره اقلامٌ والبحرُ یمدُّهُ من بعدِهِ سبعهُ اَبحُرٍ مانَفِدَتُ کلمات اللهِ)_ (لقمان:۲۷)

“اگر همه ی درختانی که روی زمین هستند قلم شوند، و دریا (برای آن مرکب گردد) و هفت دریا کمک این دریا شود مخلوقات خدا پایان نمی گیرد، خداوند عزیز و حکیم است”.

ما، به این صفت (تکلم) که خداوند برای خود ثابت نموده است، ایمان داریم و در مورد کم و کیف و چگونگی آن نمی پرسیم، چون مانند سایر صفات حضرتش، شناختن حقیقت آن غر ممکن می باشد.

سمیع و بصیر

خداوند سمیع (شنوا) و بصیر (بینا) است. خدا هر نجوایی را می شنود؛ حتی صدای پای مورچه سیاهی را که در دل شب بر روی صخره ی سنگ حرکت می کند؛ بدون اینکه سر و صدا و نیایش آنها را با همدیگر اشتباه گرفته یا تحت تأثیر ضجه و ناله ی کسی قرا گیرد و یا مشغولیت فکری پیدا کند اما شندین او مثل نشدین ما با لاله ی گوش و دستگاه اعصاب و شنوایی صورت نمی پذیرد.

زنی نزد رسول خدا از همسرش شکایت نمود و با او (ص) به جر و بحث و گفتگو پرداخت. خداوند پاک و منزه این آیه را نازل فرمود:

(قد سَمِعَ اللهُ قولَ التی تجادِلُک فی زوجها و تشتکی الی اللهَ واللهُ یسمعُ تَحَاوُرکما ان اللهَ سمیعٌ بصیرٌ)_ (مجادله:۱)

“خداوند گفتار آن زن را می پذیرد که در باره ی شوهرش با تو بحث و مجادله می کند وبه خدا شکایت می برد. خدا قطعاً گفتگو شما دو نفر را می شنود چرا که خدا شنوا و بینا است”.

همانطور که خدا می شنود، هر چیزی را می بیند و این دیدن، مانند دیگران، با چشم و دستگاه بینایی صورت نمی پذیرد؛ بلکه بیناییش فراگیر، همه جانبه و شامل تمام مدرکات می گردد.

خداوند حضرت موسی (ع) و هارون را به سوی فرعون فرستاد و به آنها فرمود:

(اذهاب الی فرعونَ انّهُ ذقی فقولا لهُ قولاً لیناً لعلهُ یَتَذکّر او یخشی. قالا: ربناً اننا تخافُ اَنْ یُفرطَ علینا أوْ اَنْ یطغ، قال لا تخافا اننی معکما أسمعُ و أری)_ (طه:۴۳-۴۶)

“به سوی فرعون بروید که سرکشی کرده است. سپس به نرمی با او سخن بگویید، شاید یاد کند و بهراسد. گفتند: پروردگارا! ما می ترسیم که او برما پیش دستی کند و یا طغیانگری آغازد. فرمود: نترسید، من با شما هستم و می شنوم و می بینم”.

(یعلمُ خائنهُ الأعینِ وما تُخفی الصدور. واللهُ یقضی بالحق والذین یدعون مِنْ دونِهِ لا یقضون بشیءٍ ان الله هو السیمع البصیر) ( )

“خداوند از دزدانه نگاه کردن چشمها و از رازی که سینه ها در خود پنهان می دارند، آگاه است خداوند به حق وعدل داوری می کند و کسانی راکه بجای او به فریاد می خوانند کمترین داوری از دستشان ساخته نیست. تنها خداوند شنوا و بینا است”.

صفات ذات و صفات افعال

صفات خداوند دو دسته اند: ۱- صفات ذاتی که از جمله ی صفات ثبوتیه یا معانی اند. و شامل صفاتی چون: حیات، علم، قدرت، اراده، شنوا، بینا و کلام می گردند.

۲- صفات افعال مانند: صفت خلق و رزق. خالق و رازق کسی است که عمل آفرینش و روزی دهی را انجام دهد و تمام دانشمندان اسلامی متفقند بر اینکه: صفات افعال چیزی غیر از ذات و زاید بر آن می باشد. اما در باره ی ذاتی و چگونگی اتصاف آن به ذات الهی اختلاف نظر دارند. که آیا این صفات عین ذات الهی اند؛ یعنی خداوند ذاتاً زنده و عالم و… است یا ان صفات زائد بر ذات اند؟ به این معنی که خدا عالم است به سبب علم، زنده است به سبب حیات، قادر است به سبب قدرت و مرید است به سبب اراده و شنوا است به سبب سمع و بیناست به سبب چشم و متکلم است به سبب کلام.

من با توجه به نظر دانشمندان و پیشوایان دینی اظهار می دارم که: چنین موضوعاتی در اسلام عارضی و از بدعتهای غیر مترقبه ی عقیدتی و از منکراتی است که باید مسلمانان دامن عقیده و فکر خود را از آن پاک گردانند؛ زیرا ذات پاک پروردگار، بالاتر و برتر از آن است که شامل چنین چیزهایی گردد.

این نوع طرز تفکر برای ما ممنوع است و خداوند ما را بدان مکلف ننموده؛ زیرا بیرون از دایره ی عقل محدود ما می باشد و ذات پروردگار مافوق ادراک و اندیشه ها است.

(لا تدرکُهُ الابصارُ وهو یدرکُ الأبصار وهو اللطیفُ الخبیر)

(لیس کمثله شیءُ وهو سمیع البصیر)

(یعلم ما بین ادیهم و ماخلفهم و لا یحیطون به علماً)

وحدیث: (تکفروا فی خلق الله، لا تفکروا فی الله فانکم لن تقدروه قدره) که ترجمه آنها از پیش گذشت.

آنچه که ما ملزم به دانستنش هستیم این است که بدانیم خداوند موجود است و دارای نامهای نیکو و صفات عالی و کمال مطلق می باشد و بس. و به همین موارد اکتفا و از بحث و جدال درباره ی آنها دوری کنیم؛ زیرا دانستن و نداستن آنها برای ما یکسان است بدین معنی که دانستنش سود آور و ندانستنش زیان آور نمی باشد.

صفات خدا راهنمای هدایت

بر ما لازم است که بر راه و روش هدایت آنها پیش برویم نور هدایت را از آنها اقتباس کرده و به عنوان غایت، هدف و نمونه های عالی از آنها بهره ببریم تا به بالا ترین درجه تکامل روحی و عزت نفس ارتقا پیدا کنیم.

حجه الاسلام امام محمد غزالی طوسی (خدایش رحمت کناد) کتاب (المقصد الأسنی) را تألیف نمود و در آن به شرح اسماء و نامهای نیکوی خدا پرداخت و میزان بهره گیری مؤمن را از آنها بیان نمود برای اطلاع بیشتر به آن کتاب مراجعه شود. ما از کتاب “دین و برنامه ی اسلامی” موارد زیر را اقتباس نمودیم:

خداوند، پروردگار جهانیان (رب العالمین): بر مؤمن واجب است به این نمونه عالی اقتدا کند و خود و خانواده و خویشانش را نیکو تربیت نماید و مطابق آنچه که به خیر و صلاح و رستگاری اش است عمل کند.

بخشاینده (رحمان): نعمت را بر بندگانش گسترانید، و مهرو شفقتش را بر آنها آشکار فرمود بی آنکه عملی انجام دهند که متسحق آن گردند. چه خوب است انسان به این صفت الهی اقتدا نماید و با تمام همجنسان خود مهربان و دلسوز باشد. هر کار نیکی را بخاطر رضای خدا انجام دهد و نسبت به سود و زیان احتمالی آن توجه و اعتنایی نکند.

دارای مهر همیشگی (رحیم): پاداش و جزای اعمال انسان را می دهد و این صفت نیز نمونه ی عالی است بر اینکه انسان باید نیکی را با نیکی مقابله به مثل کند.

خداوند مالک روز سزا و جزاست (مالک یوم الدین): اعمال را محاسبه می کند. بدون میل به انتقام، بلکه از روی تسامح و آسانگیری، گناهکاران و جنایتکاران را مجازات می کند. همانطور که مربی یا پدر دلسوزی نسبت به کار دانش آموزش یا فرزند خود عکس العمل نشان می دهد. و این نمونه عالی دیگری برای هر انسانی است تا بداند که در برخورد با مردم باید روحیه تسامح و گذشت را دارا باشد.

این صفات چهار گانه از بارزترین صفات عالی خداوند و نمونه های برتر اند، هر چه در باره ی اینها صادق باشد در باره ی دیگر صفات الهی نیز صادق است.

صفات محبت و رحمت عبارتند از: رئوف، ودود، تواب، عفو، شکور، سلام، مؤمن، البار، رفیع الدرجات، رزاق، وهاب و واسع. اینها صفاتی اند که بر انسان واجب است به آنها اقتدا نوده و مانند چراغی روشن در مسیر هدایت خود قرار دهد و از آنها به خوبی بهره ببرد.

صفات علم عبارتند از: علیم، حکیم، سمیع، بصیر، شهید، رقیب، باطن. انسان باید از این صفات پیروی کرده، و بر علم و دانش خود بیفزاید. چون خداوند او را به عنوان نماینده ی خود در زمین انتخاب نموده است. در این باره می فرماید:

(و اذْ قالَ ربُّکَ للْمَلائِکهِ اِنّی جاعِلٌ فی الارضِ خلیفه) _(بقره:۳۰)

“زمانی (را یاد آوری کن) که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی می آفرینم”.

– اور ا از سایر موجودات متمایز ساخت و علم همه ی اسماء را به او آموخت می فرماید:

(علّم آدَمَ الاسماء کُلَّها)_ (بقره:۳۱)

“سپس به آدم همه نامها را آموخت”.

آن طور که حکمت خداوندی است؛ پیامبرانی را برای مردم فرستاد تا حکمت و دانش را به آنها بیاموزد.

(کما ارسلنا فیکم رسولاً منکم یتلو علیکم آیاتِنا و یزکّیکُم و یعُلِّمُکُم الکتابَ والْحکمه)_ (بقره:۱۵۱).

“و همانطور پیامبری را از خودتان در میانتان برانگیختم که آیات ما را بر شما فرو می خواند و شما را پاکیزه می دارد و به شما کتاب (قرآن) و حکمت (اسرار و منافع احکام) را می آموزد”.

فرمود:

(لَقدْ مَنَّ اللهُ علی المؤمنینَ اِذ بَعَثَ فیهم رسولاً مِنْ اَنفُسهم یتلو علیهم آیاتِهِ و یُزکیهم و یُعلِّمُهُم الکتابَ والحکمه)_ (آل عمران:۱۶۴)

“یقینا خداوند بر مؤمنان (صدر اسلام) منت نهاد و تفضل کرد بدانگاه که در میانشان پیغمبری از جنس خود شان برانگیخت. (پیامبری که) بر آنان آیات او را می خواند و ایشان را پاکیزه می داشت و بدیشان کتاب و حکمت می آموخت”.

و نیز می فرماید:

(هو الذی بَعَثَ فی الدمیینَ رسولاً مَنهم یَتلُو علیهم آیاتِهِ ویزکیهم و یعلمُهم الکتاب والحکمه)_ (جمعه:۲)

“خدا کسی است که از میان درس نخوانده ها، پیغمبری را برانگیخته و به سویشان گسیل داشته است، تا آیات خدا را برا ایشان بخواند و آنان را پاک بگرداند. او بدیشان کتاب (قرآن) و شریعت (یزدان) را می آموزد”.

خداوند به مقتضای صفات قدرت و تدبیر و برنامه ریزی اش، به فرشتگان دستور فرمود تا به انسان سجده کنند و آسمان و زمین را به تسخیر او در آورد. تا آنها را به خدمت گرفته و از منافع آنها به سود خود بهره ببرد. پس بر انسان واجب است که آنها را به عنوان نمونه های عالی و سر مشق زندگی برگزیند تا شایستگی مقام خلافت و جانشینی الهی را در زمین به دست آورد. منظور ما این نیست که انسان با سرمشق گرفتن از صفات عالی الهی حتماً امکان دست یابی به درجه کمال و پیشرفت را پیدا می کند؛ بلکه، منظور ما این است که انسان باید، این صفات را جلودار و راهنمای زندگی خود قرار دهد و با آن زندگی پاک و مبارکی داشته باشد.