نگاهي بر دفاع مشروع
صفحه اصلی بازاریابی و همکاری در فروش راهنمای خرید پرسش و پاسخ درباره ما پشتیبانی مقالات شما را خریداریم تماس با ما

صفحه نخست  » دانلود رایگان  »  نگاهی بر دفاع مشروع

نگاهی بر دفاع مشروع


دانلود تحقیق و مقاله رایگان با عنوان نگاهی بر دفاع مشروع

مقدمه
دفاع در برابر دشمن امری فطری و غریزی است.و ریشه در درون انسان و دیگر موجودات دارد . انسان به تبعیت از غریزه به هنگام خطر واکنش نشان می دهد.وآن را حقی برای خود و تکلیفی نسبت به دیگران میداند. به خاطر اهمیت زیاددفاع مشروع، وارد قوانین کیفری اکثرکشورهای جهان شده است.و با وجود تغییرات فراوان سیاست کیفری کشورها این نهاد حقوقی هم چنان پا برجاست . دین اسلام و خصوصا قرآن کریم ، به عنوان آیینی کامل در این مورد به پیروان خود راهکار داده است ودفاع در برابر دشمن را پذیرفته است.در مورد دفاع مشروع و دلایل مشروعیت آن نظریه های متفاوتی داده شده است. در حقوق جزای ایران قوانین دفاع مشروع در سال ۱۳۰۴ تصویب شد. قبل از انقلاب طبق ماد ه ی ۴۱ق.م. مصوب ۱۳۰۴((هر کس به ضرورت برای دفاع و حفظ نفس و ناموس خود مرتکب جرمی شود ،مجازات نمی شود)).بعد از انقلاب هم قانون مجازات مصوب سال۱۳۵۲ در ماده ی ۴۳ برای دفاع مشروع شرایطی قایل شد.طبق این قانون(هر کس در مقام دفاع از نفس و یاناناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود و یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی را انجام دهد که جرم باشد در صورت وجود شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ ۱٫دفاع باید متناسب با تجاوز باشد ۲٫توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت ممکن نباشد۳٫تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد

تعریف دفاع مشروع
تعریف دفاع مشروع در کتاب ترمینولوژی حقوق این چنین آورده شده است:(شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز ،حق داردبا نیروی شخصی از ناموس ,جان و مال خود دفاع کند.این دفاع را،دفاع مشروع گویند.

مبانی دفاع مشروع

از دیر باز هم عدم مجازات و یا تخفیف مجازات کسی که دربرابر یک حمله ی نا درست از خود دفاع می کند،مورد اعتراض نبوده است.در توجیه دفاع مشروع ۲نظر کلی داده شده است .گروهی از حقوقدانان اجبار و گروهی اجرای یک حق و تکلیف را مبانی عدم مجازات می دانندو آن را یک اجبار حقیقی و معنوی تلقی میکنند. عقیده ای که الهام دهنده ی قانون گذار انقلابی است،دفاع مشروع را یک عامل توجیه کننده برای بعضی جرایم می داند .یعنی دفا ع مشروع را عاملی می داند که به تحقق عدا لت در جامعه کمک می کند.طبق گفته ی هگل((حمله انکار حق و دفاع انکار این انکار است))

اجرای دفاع مشروع

قلمرو اجرای دفاع مشروع:رویه قضایی این عامل توجیه کننده را به کلیه ی حملات علیه حیات ،عفت وشرافت گسترش داده است.اما در مورد دفاع از دارایی این مسئله قابل بحث است و دارا ی محدودیت است. البته تردیدی در لزوم دفاع نیست چون دفاع از مال هم مثل دفاع از جان فطری است.ولی باید تا جایی ممکن است با حمله متناسب باشد و بیشتر از آن نباشد چون همه واقفیم که ارزش جان بیش از مال است.و خسارت به مال با رجوع به دادگاه قابل مطالبه است. مثلا عمل مالکی که سارق میوه جات را می کشد، نمی توان مشروع تلقی کرد. طبق قانون مجازات جدید دفاع مشروع یک عامل عمومی توجیه کننده ی جنایت ،جنحه وخلاف است.قبل از مجموعه قوانین ۱۹۹۴ اجرای قانون دفاع مشروع به جرایم عمدی محدود شده بود. ولی این انتقاد وارد بود که شخص مورد حمله نمی تواند حدس بزند که عمل حمله کننده عمدی است یا غیر عمدی. امید واریم این موضوع نیز حل شود تا از سر در گمی مراجع قضایی و مردم جلوگیری شود.

شرایط دفاع مشروع

ارزیابی تحقق شرایط دفاع مشروع بر عهده ی دیوان کشور است تحقق دفاع مشروع مستلزم وجود ۲عنصر است۱٫حمله۲٫دفاع که برای هر کدام شرایطی پیش بینی شده است.

شرایط حمله

۱٫باید علیه اشخاص و اموال باشد۲٫باید فعلی و قریب الوقوع باشد. عکس العمل علیه یک حمله ای که گذشته و دفع خطر شده انتقام تلقی می شود.و اقدام در مورد تهدید به یک بدی در آینده نیز مشروع نیست.چون باید برای آن با توسل به قوای دولتی اقدام شود. ۳٫ باید در مقابل عملی غیر قانونی و نا مشروع باشد.

طبق ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا و ماده ی ۳۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح ،حمله به ما موران دو لتی جرم شناخته می شود.در مورد دفاع در برابر مامور دولت ۳ فرض مطرح می شود:

۱٫وقتی ماموران دولت در حال انجام وظیفه نبا شد و مرتکب جرمی شود مقاومت در برابر اعمال غیر قانونی او مشروع است۲٫وقتی در حال انجام وظیفه است و در حدود وظایف خود عمل می کند که در صورت حمله به او عمل شخص تمرد محسوب می شود و شخص دارای مسئولیت کیفری و مدنی است.۳٫وقتی که مامورین دولت در حال انجام وظیفه هستند و خارج از وظایف و اختیارات خویش عمل می کنند که در این باب نظریات متفاوتی ارائه شده است .گروهی دفاع در برابر او را با وجود شرایط لازم مشروع تلقی می کنند. و گروهی عقیده دارند دفاع در مقابل مامور دولت تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست . ولی به نظر بنده ی حقیر بهتر است راهی میانه در پیش گیریم و بر حسب موقعیت و بررسی شرایط تصمیمی عادلانه گرفته شود .

۴٫باید حمله به گونه ای باشد که به طرق دیگر قابل دفع نبا شد .مثل فرار که بند ج ماده ی ۶۲۷ ناظر به آن است.

شرایط دفاع

مدافع در انجام عمل دفاعی آزاد نیست که به هر نحو و یا هر وسیله ای که خواست یا به هر اندازه که قدرت داشت از خود دفاع کند.پس ملزم به رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون است.

شرایط

۱٫ ضرورت دفاع :یعنی دفاع باید برای اجرای یک حق و انجام یک تکلیف

باشد.هم چنین شرایط فرار میسرنباشد وبا وجود امکان فرار دفاع پذیرفته نیست.پس ضروری بودن دفاع و غیر قابل دفع بودن خطر مکمل هم هستند.

۲٫تناسب دفاع با تجاوز و خطر:طبق بند ا ماده ی ۶۱ قانون مجازات اسلامی و بند ب ماده ی ۶۲۷قانون تعزیرات دفاع باید متناسب با خطر و تجاوز با شد.مثلا دفاع از مال هر قدر هم مشروع قتل یک انسان را توجیه نمی کند.و در موارد دیگر هم باید صدماتی مشابه صدمات متجاوز به او وارد کند.

۳٫الاسهل فی الا سهل :یعنی دفاع نبا ید بیش از حد ضرورت باشد .دفاع دارای

درجاتی است ،که مدافع باید از آسانترین درجه شروع کند.۱٫دادو فریاد

۲٫ استفاده از دست و پا و چوب دستی ۳٫استفاده از سلاح و ایجاد جراحت ۴٫ قتل

دفاع در برابر حمله ی غیر ارادی

دفاع در برابر اعمال مجنون و صغیر اگرچه فاقد اراده می باشندوطبق بند الف ماده ی ۳۶ق.م.ع.(هرگاه مرتکب جرم فاقد تمیز و اراده باشد،مجرم محسوب نمی شود)مشروع تلقی می شود و حقوقدانان چنین استدلال کرده اند که هر چند مجنون و صغیر مجازات نمی شوند.ولی این بدان معنی نیست که میتوانند به دیگران صدمه بزنندو عدم مسئولیت آنهارافع وصف مجرمانه عمل آنها می باشد.

دفاع در برابر حمله ی اضطراری و اجباری

در مواقعی انسان به دلیل فشار دیگری یا در حالت اضطرار مجبور به ارتکاب جرم می شود.چنین شخصی مطابق ماده ی ۳۹و۴۰ق.م.ع. مجازات نخواهد شد.

سوال: دفاع در برابر آنها این فردمشروع است یا نه؟مثلا کسی راتهدید کنیم در صورتی که به شخص ثالث صدمه وارد نکند او را میکشیم.در مقابل شخص ثالث در مقام دفاع حمله کننده را از پای در می آورد.در این موارد و امثالهم عمل شخص ثالث صحیح بوده ومجازات نمی شود.

اثر دفاع مشرو ع بر مدافع

مدافع در صورت اثبات مشروع بودن دفاع خوداز هر گونه مسئولیت کیفری و مدنی مبری خواهد بود. ولی تا زماتی که ثابت نشده در برابر اعمال خود از نظر قضایی مسئولیت کامل دارد.

اثر دفاع مشروع بر متجاوز

هر گونه صدمه و زیانی که از مدافع بر او وارد آید قابل مطالبه نیست.و خون او به هدر میرود تا چه رسد به مالش.

اموری که دفاع از آنها مجاز است

۱٫دفاع از نفس : لزوم دفاع از نفس به عنوان ودیعه ای که خداوند به بشر عطا فر موده روشن است. در این مورد هر عملی که تجاوز بر نفس باشد حتی اگر از سوی مامورین دولتی باشد،هر گونه مقا ومت برای دفاع جایز خواهد بود.

۲٫دفاع از عرض و ناموس :در قرآن کریم هم به عفت و پاکدامنی تاکید شده است.

قانون مجازات این دو را کنار هم و به یک معنی به کار برده است که با توجه به مفاهیم عرفی مقصود از عرض آبرو و شرافت است و منظور از ناموس زنان خانواده هستند.

.دفاع از مال :این مورد موجب اختلاف نظر بین دانشمندان و نویسندگان حقوقی

است . برخی از آنان موافق مشروعیت دفاع اند و گروهی مخالف .آنها می گویند خسارت بر مال با خسارت بر نفس قابل مقایسه نیست و طبق قانون دفاع و حمله باید متناسب با هم باشند..

۴٫دفاع از آزادی تن:هیچ کس حق ندارد آزادی کسی را محدود کند .قانون مجازات برای مرتکبان سلب آزادی مجازات سنگینی تعیین کرده است.

طبق ماده ی ۵۷۰(( هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی کسی را سلب کند یا آنان را را از حقوق مقرر خود در قانون محروم کند.علاوه بر انفصال از خدمت به محرو میت از مشاغل دولتی برای ۳ تا۵ سال و حبس از ۶ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد)). طبق ماده ی ۶۲۹ قانون تعزیرات ((دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال اوست مشروع است))

دفاع از دیگری

دفاع از دیگری علاوه بر ر عایت شرایط عمومی دارای شرایط اختصاصی نیز است طبق تبصره ی ۱ماده ی۶۱ ق.م.ا.۲ شرط دارد ۱٫ ناتوان باشد ۲٫ نیاز به کمک داشته باشد در این صورت میتوان از عرض وناموس و نفس دیگری دفاع کرد . دفاع از مال غیر ، بنا بر ماده ی ۶۲۵ (تعزیرات)شرایط دیگری دارد. ۱٫ حفاظت آن مال بر عهده ی او باشد ۲٫ صاحب مال استمداد کمک کند.

ارتکاب قتل در مقام دفاع

برای ارتکاب قتل در قانون چند مورد پیش بینی شده است.

۱٫دفاع از نفس یا ضرب و جرح شدید و دفاع از ناموس و اقارب خود

۲٫دفاع در برابر کسی که در صدد هتک عرض ونا موس دیگری است .در صورتی که با اکراه از طرف کسی که به او حمله شده همراه باشد.

۳٫دفاع در برابر کسی که در صدد ربودن انسان است.

۴٫به موجب ماده ی ۶۳۰ (تعزیرات)ارتکاب قتل بوسیله ی شوهر در صورت مشاهده ی همسر خود در حال زناکه در این صورت قتل مشروع تلقی میشود.و با توجه به شرط سوم در ماده ی ۴۳ق.م.ا.که خطر نباید ناشی از تحریک خود شخص باشد دفاع زن و مرد بیگانه در برابر حمله ی شوهر زن ،مشروع تلقی نمی شود.